Người nghèo có thể vay 100% vốn ưu đãi đi xuất khẩu lao động
Đây là đề xuất tại dự thảo Quyết định về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo, huyện thoát nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đang được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) lấy ý kiến.
d2d0xd6aex18653x161e8x14b66x136b3xe815x1450ax15ca2x13f6cxfbd0x160abx14836x13911x15832xd2f5xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax1488dx12d95xe0c9xXexX0x1480dxXaxX17xX18xX19xXexX0x14d08x1044exX19x119a0xXexX0xXax18415xX9x10e6dxXdxX18x1650dxX2fx14621xfca7xe99fxX5x11b90xXbxXdxX17xX32xXex1597dx10f1fxff9cx1206bxX35xX9xed50xX3cxXax12ab4xX24xX9xX2cx10ec5xX9xXbxXax17b75xX9x17463xX18xX26xX9xX2axd604xX53xe0d9xX9xX4ex111e5xX41xX9xX3dx12ae0xX9x136b0x14401xX35xX9xX5exX35xX9xd7d6xX5cxe6b2xXbxX9xec46xXax12523xX5cxX9xXdxX18xX24xX9xX5ex139e9xX41xX3cxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x1516dxX17xX18xX19xX32xXex11653x14207xX26xX9xXdx14da4xX9xX5ex15853xX9xX65xX5cxX67xXbxX9xXbx125ddxX35xX9xX19xd45bxX9xXbxXaxf5d7xX24xX9xe034xX5cxX26x112b9xXbxX9xX5ex1158bxX41xXaxX9xX4exX95xX9xXbx12374xX41xX9xX19x15e0exX41xX3cxX9xX5exX58xX35xX9xX4exe503xX35xX9xX41xX3cxX3dxX3exX35xX9xXdxX18xX24xX9xX5exX74xX41xX3cxX9xXbxX9dxX35xX9xXaxX5cxX26x1066cxX41xX9xX41xX3cxXaxX44xX24xddb5xX9xXaxX5cxX26xXddxX41xX9xXbxXaxX24xd7b3xXbxX9xX41xX3cxXaxX44xX24xXe5xX9xX2cxXf0xX2cxX9xX65xX5fxX9xX5ex13946xX2cxX9xX23xX35xXddxXbxX9xX6axXaxX48xX9xX6axXax1091exX41xX9xX4ex11680xX41xX3cxX9xX23xX5fxX35xX9xX41xX3cxX18xX41xX3cxX9xX4exX17xX41xX9xX23xX35xX4cxX41xX9xX4exX92xX9xXaxXa5xX35xX9xX5exXa5xX24xX9xX5exX35xX9xXdxX92xXcxX9xX4exX35xXddxX2cxX9xe63exX9xX41xX3dxXc4xX2cxX9xX41xX3cxX24xX92xX35xX9xXbxXaxX17xX24xX9xXax17f09xX33xX9xX5ex187fbxX41xX3cxX9xX5exX18xX41xX3cxX9xX5exX3dxX155xX2cxX9x1382exX74xX9x17fdexX18xX24xX9xX5exX74xX41xX3cxX9x11e00xX9xX5xXaxX3dxd5d0xX41xX3cxX9xX23xX35xX41xXaxX9xX4exX92xX9x17226xX5fxX9xXaxX74xX35xX9x10450xX16axX8dxX173xX5xX167xff6cxX184xX87x11c2dxX9xXdxX67xX26xX9x17935xX9xX6axX35xXabxX41xf0e3xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX167xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX3cxX9xX2fx141faxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33x10f76xX1cxX1cxX35xX1a0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX41xXaxX1a0xX4exX41xX1cxX41xX17x15918xX2fxX1cxX2ax12b43xX2ax18661xX1cx11385xX1e0xX19x14d56xX2axX1e0xX2axX1e3xX53xX53xXbxf3b2xX1e3xX1dexd8f4xXdxX53xX1a0x11cc6xX33xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1d8xX35xX19xXbxXaxX1c4xX1dcxX1dexX53xX33xX65x1705bxXaxX17xX35xX3cxXaxXbxX1c4xX1dexeb2cxX1e0xX33xX65xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX41xX3cxX5cxX24xX35xX9xX41xX3cxXaxX17xX24xX9xX2cxX24xX9xXbxXaxX17xX9xX4exX18xX26xX9xX2axX53xX53xX9xX4exX24xX41xX9xX5cxX5cxX9xX19xX18xX35xX9xX19xX35xX9xX65xX5cxX18xXbxX9xX6axXaxX18xX5cxX9xXdxX18xX24xX9xX19xX24xX41xX3cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX41xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX65xXbxX173xX18xXdxX35xX3cxX41xX1c4xX9xX2cxX17xX41xXbxX17xX1bcxX209xX32xXexX18bx16383xX41xXaxX9xX2cxXax14c79xX9xXcxX18xX41xX3cxX9xXbxXb7xX41xXaxX9xX2cxXaxX67xXbxX9xXcxX35xX41xXaxX9xXaxd59dxX18xX1c4xX9xX8dxX5xX194xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX167xX24xX19xX26xX32xXexX2xXa1xX9xXbxXaxXa5xX24xX9xf38cxX5cxX26xXabxXbxX9xX5exXafxX41xXaxX9xX41xX92xX26xX9xX2d2xX5cxX26xX9xX5exXafxX41xXaxX9xX4exX95xX9xXbxXb7xX41xX9xX19xXbbxX41xX3cxX9xX2cxXaxXb7xX41xXaxX9xX2fxXf0xX2cxXaxX9xX65xX5fxX9xXaxX74xX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX41xX3cxX3dxX3exX35xX9xXdxX18xX24xX9xX5exX74xX41xX3cxX9xX2cxX3dxX9xXbxX1bcx17e02xX9xXaxX155xX33xX9xX33xXaxXf0xX33xX9xXbxX9dxX35xX9xX2cxXf0xX2cxX9xXaxX5cxX26xXddxX41xX9xXbxXaxX17xX24xX9xXa8xX5cxX26xXabxXbxX9xX5exXafxX41xXaxX9xX2fxX58xX9xX1e3xX1e0xX1dexX1cxXa8xX8dxX173xX5xX5xX3cxX9xX41xX3cxX92xX26xX9xX1e0xX1cxX1eexX1cxX1e3xX53xX2axX1dcxX9xX2cx11331xX18xX9xX5xXaxX366xX9xXbxX3dxXc4xX41xX3cxX9xX4xXaxXb7xX41xXaxX9xX33xXaxX366xX9xX33xXax10de1xX9xX19xX5cxX26xXddxXbxX9xX2xX18xX41xXaxX9xX2fxXf0xX2cxXaxX9xX2cxXf0xX2cxX9xXaxX5cxX26xXddxX41xX9xX41xX3cxXaxX44xX24xX9xX4exX92xX9xXaxX5cxX26xXddxX41xX9xXbxXaxX24xXf0xXbxX9xX41xX3cxXaxX44xX24xX9xX3cxX35xX18xX35xX9xX5exX24xX9dxX41xX9xX1e3xX53xX2axX1dcxX9xX173xX9xX1e3xX53xX1e3xX53xX9xX4exX92xX9xX2cxXf0xX2cxX9xX65xX5fxX9xX5exX102xX2cxX9xX23xX35xXddxXbxX9xX6axXaxX48xX9xX6axXaxX110xX41xX9xX4exX114xX41xX3cxX9xX23xX5fxX35xX9xX41xX3cxX18xX41xX3cxX9xX4exX17xX41xX9xX23xX35xX4cxX41xX9xX4exX92xX9xXaxXa5xX35xX9xX5exXa5xX24xX9xX2d2xX5cxX26xX9xX5exXafxX41xXaxX9xXbxX9dxX35xX9xXa8xX5cxX26xXabxXbxX9xX5exXafxX41xXaxX9xX2fxX58xX9xX2axX1eexX2axX1cxXa8xX8dxX173xX5xX5xX3cxX9xX41xX3cxX92xX26xX9xX1e3xX1dexX1cxX53xX2axX1cxX1e3xX53xX2axX1e0xX9xX2cxX366xX18xX9xX5xXaxX366xX9xXbxX3dxXc4xX41xX3cxX9xX4xXaxXb7xX41xXaxX9xX33xXaxX366xX9xX5exX4cxX9xX5exX35xX9xXdxX92xXcxX9xX4exX35xXddxX2cxX9xX142xX9xX41xX3dxXc4xX2cxX9xX41xX3cxX24xX92xX35xX9xXbxXaxX17xX24xX9xXaxX155xX33xX9xX5exX159xX41xX3cxX1a0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX167xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX3cxX9xX2fxX1bcxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1c4xX1cxX1cxX35xX1a0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX41xXaxX1a0xX4exX41xX1cxX41xX17xX1d8xX2fxX1cxX2axX1dcxX2axX1dexX1cxX1e0xX1e0xX19xX1e3xX2axX1e0xX2axX1e3xX53xX53xXbxX1e0xX1e3xX1eexX1dcxXdxX2axX1a0xX1f2xX33xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1d8xX35xX19xXbxXaxX1c4xX1dexX1dexX53xX33xX65xX209xXaxX17xX35xX3cxXaxXbxX1c4xX1eexX212xX1e0xX33xX65xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX41xX3cxX5cxX24xX35xX9xX41xX3cxXaxX17xX24xX9xX2cxX24xX9xXbxXaxX17xX9xX4exX18xX26xX9xX2axX53xX53xX9xX4exX24xX41xX9xX5cxX5cxX9xX19xX18xX35xX9xX19xX35xX9xX65xX5cxX18xXbxX9xX6axXaxX18xX5cxX9xXdxX18xX24xX9xX19xX24xX41xX3cxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xXbxXaxX5cxXcxX23xX9xX19xXaxX35xX19xX17xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX167xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX19xXa1xX9xXbxXaxXa5xX24xXe5xX9xX5exX58xX35xX9xXbxX3dxX155xX41xX3cxX9xX4exX92xX9xX5exX35xX95xX5cxX9xX6axX35xXddxX41xX9xX5exX3dxX155xX2cxX9xX4exX18xX26xX9xX4exX58xX41xX9xXdxX92xX9xX41xX3cxX3dxX3exX35xX9xXdxX18xX24xX9xX5exX74xX41xX3cxX9xX2cxX3dxX9xXbxX1bcxX320xX9xXaxX155xX33xX9xX33xXaxXf0xX33xX9xXbxX9dxX35xX9xXaxX5cxX26xXddxX41xX9xX41xX3cxXaxX44xX24xXe5xX9xXaxX5cxX26xXddxX41xX9xXbxXaxX24xXf0xXbxX9xX41xX3cxXaxX44xX24xX9xX4exX92xX9xX65xX5fxX9xX5exX102xX2cxX9xX23xX35xXddxXbxX9xX6axXaxX48xX9xX6axXaxX110xX41xX9xX4exX114xX41xX3cxX9xX23xX5fxX35xX9xX41xX3cxX18xX41xX3cxX9xX4exX17xX41xX9xX23xX35xX4cxX41xX9xX4exX92xX9xXaxXa5xX35xX9xX5exXa5xX24xX9xX41xX37fxX5cxX9xXbxX1bcxX37fxX41xX9xX5exX3dxX155xX2cxX9xdcd8xX26xX9xX23xX18xX41xX9xX41xXaxX8exX41xX9xX19xX8exX41xX9xX2cxX67xX33xX9xX65xX5fxX9xX65xXf0xX2cxX9xX41xXax187b8xX41xX209xX9xX2cxX48xX9xXaxX155xX33xX9xX5exX159xX41xX3cxX9xX5exX3dxX18xX9xX41xX3cxX3dxX3exX35xX9xXdxX18xX24xX9xX5exX74xX41xX3cxX9xX5exX35xX9xXdxX92xXcxX9xX4exX35xXddxX2cxX9xX142xX9xX41xX3dxXc4xX2cxX9xX41xX3cxX24xX92xX35xX9xX6axX19axX9xX4exXc4xX35xX9xX19xX24xX18xX41xXaxX9xX41xX3cxXaxX35xXddxX33xXe5xX9xXbx175a2xX9xX2cxXax1197axX2cxX9xX2fxXa1xX9xX41xX3cxXaxX35xXddxX33xX9xXaxX24xX102xX2cxX9xXaxX155xX33xX9xX5exX159xX41xX3cxX9xX2cxXf0xX9xX41xXaxX8exX41xX9xX6axX19axX9xXbxX1bcxXa1xX2cxX9xXbxX35xXabxX33xX9xX4exXc4xX35xX9xX2cxXaxX366xX9xX2fx10045xX9xX19xXbbxX41xX3cxX9xX41xX3cxX3dxX3exX35xX9xX41xX3dxXc4xX2cxX9xX41xX3cxX24xX92xX35xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX2d2xX5cxX26xX9xX5exXafxX41xXaxX9xX33xXaxXf0xX33xX9xXdxX5cxX645xXbxX9xXaxX35xXddxX41xX9xXaxX92xX41xXaxX1a0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX167xX24xX19xX26xX32xXex12300xX69bxX2cxX9xX4exX18xX26xX9xXbxX58xX35xX9xX5exX18xX9xX2axX53xX53xX55xX9xX2cxXaxX35xX9xX33xXaxXb7xX9xX5exX35xX9xXdxX92xXcxX9xX4exX35xXddxX2cxX9xX142xX9xX41xX3dxXc4xX2cxX9xX41xX3cxX24xX92xX35xX9xXbxXaxX17xX24xX9xXaxX155xX33xX9xX5exX159xX41xX3cxX9xX6axX19axX9xX6axXabxXbxX9xX3cxX35xe307xX18xX9xX41xX3cxX3dxX3exX35xX9xXdxX18xX24xX9xX5exX74xX41xX3cxX9xX4exX92xX9xX19xX24xX18xX41xXaxX9xX41xX3cxXaxX35xXddxX33xXe5xX9xXbxX697xX9xX2cxXaxX69bxX2cxX9xX2fxXa1xX9xX41xX3cxXaxX35xXddxX33xX9xX5exX3dxX18xX9xX41xX3cxX3dxX3exX35xX9xXdxX18xX24xX9xX5exX74xX41xX3cxX9xX5exX35xX9xXdxX92xXcxX9xX4exX35xXddxX2cxX9xX142xX9xX41xX3dxXc4xX2cxX9xX41xX3cxX24xX92xX35xX9xXbxXaxX17xX24xX9xXaxX155xX33xX9xX5exX159xX41xX3cxX9xXaxX24xX102xX2cxX9xXaxX155xX33xX9xX5exX159xX41xX3cxX9xX2cxXf0xX9xX41xXaxX8exX41xX9xX6axX19axX9xXbxX1bcxXa1xX2cxX9xXbxX35xXabxX33xX9xX4exXc4xX35xX9xX2cxXaxX366xX9xX2fxX6d4xX9xX19xXbbxX41xX3cxX9xX41xX3cxX3dxX3exX35xX9xX41xX3dxXc4xX2cxX9xX41xX3cxX24xX92xX35xX9xX4exX92xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX2cxXf0xX2cxX9xXcxX69bxX2cxX9xXbxX1bcx16b57xX41xX9xX2cxXaxX35xX9xX33xXaxXb7xX9xX2d2xX5cxX26xX9xX5exXafxX41xXaxX9xXbxXaxX17xX24xX9xXbx162e9xX41xX3cxX9xXbxXaxXafxX9xXbxX1bcxX3dxX3exX41xX3cxX1a0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX167xX24xX19xX26xX32xXexX3bxX3cxX3dxX3exX35xX9xXdxX18xX24xX9xX5exX74xX41xX3cxX9xXbxXaxX5cxX74xX2cxX9xX2cxXf0xX2cxX9xXaxX74xX9xX41xX3cxXaxX44xX24xXe5xX9xXaxX74xX9xX2cxX645xX41xX9xX41xX3cxXaxX44xX24xXe5xX9xX41xX3cxX3dxX3exX35xX9xX19xX8exX41xX9xXbxX74xX2cxX9xXbxXaxX35xX4cxX5cxX9xX2fxX58xX9xX5exX3dxX155xX2cxX9xX4exX18xX26xX9xX4exX58xX41xX9xX4exXc4xX35xX9xXdxX5fxX35xX9xX2fxX5cxX67xXbxX9xX23x179d8xX41xX3cxX9xX1dexX53xX55xX9xXdxX5fxX35xX9xX2fxX5cxX67xXbxX9xX2cxXaxX24xX9xX4exX18xX26xX9xX5exX58xX35xX9xX4exXc4xX35xX9xXaxX74xX9xX41xX3cxXaxX44xX24xX9xXbxXaxX17xX24xX9xXbxX84exX41xX3cxX9xXbxXaxX3exX35xX9xX6ax10f57xX9xX19xX24xX9xX5xXaxX366xX9xXbxX3dxXc4xX41xX3cxX9xX4xXaxXb7xX41xXaxX9xX33xXaxX366xX9xX2d2xX5cxX26xX9xX5exXafxX41xXaxX1a0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX167xX24xX19xX26xX32xXexX4xXf0xX2cxX9xX5exX58xX35xX9xXbxX3dxX155xX41xX3cxX9xX2cxf9b3xX41xX9xXdxX9dxX35xX9xX5exX3dxX155xX2cxX9xX4exX18xX26xX9xX4exX58xX41xX9xX4exXc4xX35xX9xXdxX5fxX35xX9xX2fxX5cxX67xXbxX9xX2cxXaxX24xX9xX4exX18xX26xX9xX23xX8d5xX41xX3cxX9xXdxX5fxX35xX9xX2fxX5cxX67xXbxX9xX2cxXaxX24xX9xX4exX18xX26xX9xX5exX58xX35xX9xX4exXc4xX35xX9xXaxX74xX9xX41xX3cxXaxX44xX24xX9xXbxXaxX17xX24xX9xXbxX84exX41xX3cxX9xXbxXaxX3exX35xX9xX6axX90fxX9xX19xX24xX9xX5xXaxX366xX9xXbxX3dxXc4xX41xX3cxX9xX4xXaxXb7xX41xXaxX9xX33xXaxX366xX9xX2d2xX5cxX26xX9xX5exXafxX41xXaxX1a0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX167xX24xX19xX26xX32xXexX16axX5fxX35xX9xX2fxX5cxX67xXbxX9xX41xX155xX9xX2d2xX5cxXf0xX9xXaxX9dxX41xX9xX23xX8d5xX41xX3cxX9xX2axX1eexX53xX55xX9xXdxX5fxX35xX9xX2fxX5cxX67xXbxX9xX4exX18xX26xX9xX4exX58xX41xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX2d2xX5cxX26xX9xX5exXafxX41xXaxX9xX41xX37fxX5cxX9xXbxX1bcxX37fxX41xX1a0xX1cxX1a0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x16efbxX24xX5cxX1bcxX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX19xX18xX41xX3cxX2cxX24xX41xX3cxX2fxX18xX41xX1a0xX4exX41xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe