Hương Khê tiêu hủy 56 con lợn bị lở mồm long móng
(Baohatinh.vn) - Xã Gia Phố, huyện Hương Khê phối hợp với cơ quan chức năng vừa tiến hành tiêu hủy 56 con lợn mắc bệnh lở mồm long móng trên địa bàn.
74cexd347xb6cdxeb6ax757dxc51bx9b95xc974xcf50xX7xdaafxdfe1xb3d1xd7fdxbcd6xf365xX5xb6c9xXaxbf36xc986x7f60xedcdx9aebx7d94xX3xdf15xX1x8e52xX3xXexXdxX1bx7d8exX3xX1xe3baxbfeaxX3x85e3xa9f5xX3xX4xf5cfxX16xX3xX5x9888xX16xX3xd5f0xed97xX3xX5xa197xX3x897exa19bxX37xX3xX5xX2axX16xX17xX3xX37xef22xX16xX17xX0xcd3dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x8a4fxXaxX12xe87fx92fbxX3xba71xXdxX6xX3xdb29xX1xd536xda4cxX3xX1xX20xX24xeca8xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xXbxX1xX63xXdxX3xX1xX2exXbxX3x89f0x89dcxXdxX3xX4xX15xX3xb5d1xX20xX6xX16xX3xX4xX1x9f06xX4xX3xX16xc909xX16xX17xX3xX7fxb1c6xX6xX3xXexXdxf650xX16xX3xX1x8c8cxX16xX1xX3xXexXdxX1bxX20xX3xX1xX23xX24xX3xX26xX27xX3xX4xX2axX16xX3xX5xX2exX16xX3xX37xb7b8xX4xX3xX31xX69xX16xX1xX3xX5xX35xX3xX37xX38xX37xX3xX5xX2axX16xX17xX3xX37xX41xX16xX17xX3xXex7db2xX1bxX16xX3x8233xX32xX6xX3xX31xX9fxX16xf137xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb32cxX2axX57xX24xXaxX12xX0xXdxX37xX17xX3xX7xXd2xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxd57dxX45xX45xXdxXddxX31xX6xX2axX1xX6xXexXdxX16xX1xXddxX7fxX16xX45xX16xX10x869cxX7xX45xX2xd542xX26xa5baxX45xX119xX119xX57xX26xX2x8782xc72dxX122xX11bxc134xXexX122xX122xX26xX26xX5xX11bxXddxd4f7xXbxX17xXaxX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxX115xXdxX57xXexX1xX101xX27xX11bxX11bxXbx8b98x967dxX1xX10xXdxX17xX1xXexX101xa764xX11bxX11bxXbxX145xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX20xX2axX16xX17xX3xf1a1xX1xX10xX3xXexXdxX10xX20xX3xX1xX20xX24xX3xX26xX27xX3xX4xX2axX16xX3xX5xX2axX16xX3xX31xXdxX3xX5xX2axX3xX37xX2axX37xX3xX5xX2axX16xX17xX3xX37xX2axX16xX17xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx97bfxX6xXbxXexXdxX2axX16xXaxX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxXexX10xX145xXexcfb7xX6xX5xXdxX17xX16xX101xX3xX12fxX20xX7xXexXdxbbbbxX24xX146xXaxX12xb389xX32xX6xX3xXbxX1xX14xX15xX16xX17xX3xX1xX20xX24xX3xXd6x96c2xX16xX17xX3xX37xf060xX24xX3xX37xX41xX4xX3xXexXdxX1bxX20xX3xX1xX23xX24xX3xX7xX63xX3xX5xX2exX16xX3xX31xX32xX3xX16xX1xXdxdcbcxX37xX3xX31xX69xX16xX1xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX2axX57xX24xXaxX12xXcxXd2xX14xX80xX4xX3xXd6xX41xX64xX3xX7xX1d9xX16xX17xX3xX2xd635xX45xX2xX123xX64xX3xX17xXdxX6xX3xXd6x8ad6xX16xX1xX3xX6xX16xX1xX3xd787xX17xX20xX24xX1f6xX16xX3xX5axX20x961bxX16xX3xX13xXdxX69xXbxX3xbe3exX145xX41xX37xX3xX61xX1xX63xX3xX19exX14x889fxX16xX17xX64xX3xX145xX5bxX3xX5dxXdxX6xX3xX61xX1xX63xd9b6xX3xXbxX1xX1d9xXexX3xX1xXdxX69xX16xX3xXd6xX9fxX16xX3xX5xX2exX16xX3xX4xX23xX6xX3xX17xXdxX6xX3xXd6xX22dxX16xX1xX3xX4xX41xX3xX1xXdxX69xX16xX3xXexX14xX2exX16xX17xX3xX37xXb8xX4xX3xX31xX69xX16xX1xX3xX5xX35xX3xX37xX38xX37xX3xX5xX2axX16xX17xX3xX37xX41xX16xX17xX3xX16xX1bxX16xX3xX31xX1d9xX2axX3xX4xX1d9xX2axX3xX7fxX80xXdxX3xX4xX1x79ccxX16xX1xX3xX86xX20xX24xf4a9xX16xX3xXd6xX32xX6xX3xXbxX1xX14xX15xX16xX17xX3xX7fxX9fxX3xX4xX1xX23xX3xXd6xX1d4xX16xX17xX3xXbxX1xX20xX16xX3xX1xX41xX6xX3xX4xX1xf1b0xXexX3xXexXdxX1bxX20xX3xXd6xX1d4xX4xX64xX3xX160xX1xe00axX3xXexXd2xb220xX16xX17xX64xX3xXexXd2xX1d9xX16xX1xX3xXbxX1xX1d9xXexX3xXexX1d9xX16xX3xXd2xX6xX3xX37xb509xXdxX3xXexXd2xX14xX251xX16xX17xX3xX145xX20xX16xX17xX3xX86xX20xX6xX16xX1xXddxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX2axX57xX24xXaxX12xX235xX17xX6xX24xX3xX7xX6xX20xX3xXd6xX41xX64xX3xb793xXedxX235xafe0xX3xX145xX5bxX3xX5dxXdxX6xX3xX61xX1xX63xX3xXbxX1xX63xXdxX3xX1xX2exXbxX3xX7fxX80xXdxX3xXcxXd2xX20xX16xX17xX3xXexX23exX37xX3xc274xX16xX17xX3xX57x96c3xX16xX17xX3xX4xX1xX20xX24xdfa9xX16xX3xX17xXdxX6xX2axX3xX19xX13xX19xXcxX3x78c6xX3xXedx9f6dxX2axX3xX7fxX69xX3xX4xX23exX24xX3xXexXd2xX38xX16xX17xX3xX7fxce49xXexX3xX16xX20xX312xXdxX64xX3xX61xX1xa912xX16xX17xX3xX235xX235xX38axX61xXcxX235xXcxX3xX1xX20xX24xX69xX16xX3xXd6xX5bxX3xXexXdxX9bxX16xX3xX1xX9fxX16xX1xX3xX160xXdxX37dxX37xX3xXexXd2xX6xX64xX3xX5xX2e7xX24xX3xX37xce45xX20xX3xX31xX69xX16xX1xX3xXbxX1xX3d7xX37xX3xXd6xX37dxX3xX17xX2f6xXdxX3xXd6xX9bxX16xX3xX19exX1xXdxX3xX4xbabdxX4xX3xXcxX1x8f0cxX3xX24xX3xXexca11xX16xX1xX3xX160xXdxX37dxX37xX3xXexXd2xX6xXddxX3xX19xX9bxXexX3xX86xX20xX38dxX3xX160xXdxX37dxX37xX3xXexXd2xX6xX3xX4xX1xX2axX3xXexX1xX2e7xX24xX64xX3xX222xX2xX3xX4xX2axX16xX3xXexXd2xX2axX16xX17xX3xXexed5axX16xX17xX3xXd6xX9fxX16xX3xX5xX2exX16xX3xX26xX27xX3xX4xX2axX16xX3xX4xX23xX6xX3xX17xXdxX6xX3xXd6xX22dxX16xX1xX3xX6xX16xX1xX3xX13xXdxX69xXbxX3xX31xX32xX3xXbxX1xX15xXdxX3xX16xX1xXdxX1f6xX37xX3xX57xX32xX4xX1xX3xdf67x802exX471xX472xXddxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX2axX57xX24xXaxX12xX235xX17xX6xX24xX3xX7xX6xX20xX3xXd6xX41xX64xX3xXd6xX32xX6xX3xXbxX1xX14xX15xX16xX17xX64xX3xX4xX15xX3xX86xX20xX6xX16xX3xX4xX1xX8dxX4xX3xX16xX91xX16xX17xX3xXd6xX5bxX3xXexX1xX9fxX16xX1xX3xX5xX39exXbxX3xX1xX1d4xXdxX3xXd6xX38xX16xX17xX3xXexXdxX1bxX20xX3xX1xX23xX24xX3xX7xX63xX3xX5xX2exX16xX3xXexXd2xX1bxX16xX3xXexX1xX10xX2axX3xXd6xX3f9xX16xX17xX3xX86xX20xX24xX3xXd6xX32xX16xX1xXddxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcbb9xX20xXexX1xX2axXd2xXaxX12xX61xXddx9045xX0xX45xXbxX12
P.V