Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Đức Thọ đạt chuẩn nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Dự kiến lễ công bố và đón nhận danh hiệu Đức Thọ (Hà Tĩnh) đạt chuẩn huyện nông thôn mới sẽ diễn ra vào ngày 18/7/2020, chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX.

Hôm nay (10/7), Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 994/QĐ-TTg công nhận huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Đức Thọ đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận huyện Đức Thọ đạt chuẩn nông thôn mới

Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) với nhiều nỗ lực, quyết tâm, việc được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM năm 2020 là niềm vinh dự, tự hào to lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đức Thọ.

Trước đó, ngày 26/6/2020 tại Hà Nội, Hội đồng thẩm định Trung ương đã xét công nhận huyện NTM. Theo đó, 100% thành viên của Hội đồng đã bỏ phiếu đồng ý công nhận huyện Đức Thọ đạt chuẩn huyện NTM năm 2020.

Trên cơ sở này, Hội đồng thẩm định thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Đức Thọ là huyện đạt chuẩn NTM năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Đức Thọ đạt chuẩn nông thôn mới

Đức Thọ đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM bền vững.

Đến thời điểm này, huyện Đức Thọ có 15/15 xã đạt chuẩn NTM theo quy định, có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; sau đạt chuẩn, các xã đều nâng cấp mức độ các tiêu chí theo bộ tiêu chí mới.

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 38,54 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,99%.

Đức Thọ đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM bền vững. Đến nay, Đức Thọ đã triển khai xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trên 147/147 thôn; trong đó, có 62 thôn đạt chuẩn, các thôn còn lại đạt trên 50%. Bên cạnh đó, toàn huyện có 1.388 vườn hộ đã và đang xây dựng vườn mẫu, có 607 vườn đạt chuẩn.

Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Đức Thọ đạt chuẩn nông thôn mới

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast