Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Hương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh thay mặt Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới.

Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Hương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới

Một góc thị trấn Phố Châu - trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của huyện Hương Sơn. Ảnh: Minh Lý

Theo Quyết định số 525/QĐ-TTg ban hành ngày 27/4/2022, Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Hương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hà Tĩnh có trách nhiệm công bố, khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND huyện Hương Sơn tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng NTM.

Trước đó, vào sáng 30/3/2022, tại TP Hà Nội, Hội đồng thẩm định Trung ương tổ chức cuộc họp thẩm định hồ sơ, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới và xét, công nhận huyện Hương Sơn đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Hương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam - Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trung ương chủ trì cuộc họp thẩm định hồ sơ, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới và xét, công nhận huyện Hương Sơn đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020.

Tại cuộc họp, 100% thành viên Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu công nhận Hương Sơn đạt chuẩn huyện NTM năm 2020 và thống nhất trình Chính phủ ra quyết định công nhận.

Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Hương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới

Nhiều tuyến đường ở Hương Sơn đã được mở rộng và thảm nhựa. Ảnh Minh Lý

Đến nay, huyện Hương Sơn có 23/23 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; hoàn thiện đạt chuẩn 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Hương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới

Trồng chè nguyên liệu ở thôn Tiền Phong xã Sơn Kim 1 mang lại hiệu quả kinh tế cao

Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Hương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, từ năm 2010 đến nay, diện mạo nông thôn huyện Hương Sơn ngày càng chuyển biến rõ nét. Kinh tế phát triển khá, hình thành các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ gắn với xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc chất lượng sản phẩm.

Giá trị sản xuất tăng bình quân hằng năm là 12,38%; công nghiệp, xây dựng tăng từ 20,2% lên 30,09%; thương mại - dịch vụ tăng từ 38,43% lên 44,77%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 42 triệu đồng, tăng 3,7 lần so với năm 2011. Đặc biệt, tổng số hộ nghèo của huyện còn 1.008 hộ/35.191 hộ, chiếm tỷ lệ 2,86%, giảm 29,87% so với năm 2011.

Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục phát triển toàn diện, quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện tốt; an ninh, trật tự xã hội được tăng cường; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân ngày càng được nâng cao, khơi dậy được các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.

Từ năm 2010 đến nay, nguồn lực huy động thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn huyện đạt hơn 6.000 tỷ đồng, trong đó, Nhân dân đóng góp gần 4.000 tỷ đồng và hiến hàng ngàn m2 đất.

Phong trào xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu tiếp tục được đẩy mạnh. Năm 2021, huyện có 34 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (đạt 121,4% kế hoạch), 203 vườn hộ đạt chuẩn vườn mẫu.

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đạt kết quả khá. Năm 2021, huyện có 15 sản phẩm được đánh giá công nhận 3 sao, nâng tổng số sản phẩm đạt chuẩn OCOP toàn huyện lên 47 sản phẩm. Trong đó, có 10 cơ sở OCOP tham gia chuyển đổi số trong quản lý sản xuất và kinh doanh các sản phẩm.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast