Hội đồng thẩm định Trung ương đề nghị Thủ tướng công nhận Hương Sơn đạt huyện nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - 100% thành viên Hội đồng thẩm định Trung ương đã bỏ phiếu đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016 - 2020.

Hội đồng thẩm định Trung ương đề nghị Thủ tướng công nhận Hương Sơn đạt huyện nông thôn mới

Ngày 30/3, tại TP Hà Nội, Hội đồng thẩm định Trung ương tổ chức cuộc họp thẩm định hồ sơ, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới và xét, công nhận huyện Hương Sơn đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam - Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trung ương chủ trì cuộc họp. Cùng dự có đại diện các bộ, ngành; một số sở, ngành tỉnh Hà Tĩnh và lãnh đạo huyện Hương Sơn.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Nguyễn Quang Thọ báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng huyện nông thôn mới trên địa bàn. Theo đó, đến nay, 23/23 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hoàn thiện đạt chuẩn 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Hội đồng thẩm định Trung ương đề nghị Thủ tướng công nhận Hương Sơn đạt huyện nông thôn mới

Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Nguyễn Quang Thọ báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng huyện nông thôn mới trên địa bàn

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, từ năm 2010 đến nay, diện mạo nông thôn huyện Hương Sơn ngày càng chuyển biến rõ nét, kinh tế phát triển khá, hình thành các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ gắn với xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc chất lượng sản phẩm.

Hội đồng thẩm định Trung ương đề nghị Thủ tướng công nhận Hương Sơn đạt huyện nông thôn mới

Sản phẩm đặc sản cam bù xây dựng được thương hiệu mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân

Giá trị sản xuất tăng bình quân hằng năm là 12,38%; công nghiệp, xây dựng tăng từ 20,2% lên 30,09%; thương mại - dịch vụ tăng từ 38,43% lên 44,77%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng, tăng 3,7 lần so với năm 2011. Đặc biệt, tổng số hộ nghèo của huyện còn 1.008 hộ/35.191 hộ, chiếm tỷ lệ 2,86%, giảm 29,87% so với năm 2011.

Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục phát triển toàn diện, quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện tốt; an ninh, trật tự xã hội được tăng cường; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân ngày càng được nâng cao, tình làng nghĩa xóm được khơi dậy, các giá trị văn hóa truyền thống được phát huy.

Từ năm 2010 đến nay, nguồn lực huy động thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn huyện đạt hơn 6.000 tỷ đồng, trong đó, Nhân dân đóng góp gần 4.000 tỷ đồng và hiến hàng ngàn m2 đất.

Phong trào xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu tiếp tục được đẩy mạnh. Năm 2021, huyện có 34 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (đạt 121,4% kế hoạch), 203 vườn hộ đạt chuẩn vườn mẫu.

Hội đồng thẩm định Trung ương đề nghị Thủ tướng công nhận Hương Sơn đạt huyện nông thôn mới

Toàn huyện hiện có 47 sản phẩm đạt chuẩn OCOP

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đạt kết quả khá, các sản phẩm đã đạt chuẩn OCOP đều có sự tăng trưởng, nhất là nâng cao về chất lượng và xúc tiến thương mại. Năm 2021, có 15 sản phẩm được đánh giá công nhận sao, nâng tổng số toàn huyện lên 47 sản phẩm OCOP. Trong đó, có 10 cơ sở OCOP tham gia chuyển đổi số trong quản lý sản xuất và kinh doanh các sản phẩm.

Hội đồng thẩm định Trung ương đề nghị Thủ tướng công nhận Hương Sơn đạt huyện nông thôn mới

Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Bùi Nhân Sâm nhấn mạnh: Trong hành trình xây dựng nông thôn mới, huyện Hương Sơn xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của cán bộ và Nhân dân với nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt để nỗ lực, quyết tâm đưa huyện nhà đạt chuẩn nông thôn mới.

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên Hội đồng thẩm định Trung ương đánh giá cao sự vào cuộc và nỗ lực của toàn hệ thống chính trị huyện Hương Sơn trong xây dựng huyện NTM. Theo đó, 100% thành viên Hội đồng thẩm định Trung ương đã bỏ phiếu thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Hương Sơn đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 - 2020.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam - Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của huyện Hương Sơn trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM.

Hội đồng thẩm định Trung ương đề nghị Thủ tướng công nhận Hương Sơn đạt huyện nông thôn mới

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam kết luận cuộc họp.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đề nghị, thời gian tới, huyện Hương Sơn cần có giải pháp căn cơ để nâng cao thu nhập của người dân; giải quyết vấn đề nước sạch, vệ sinh môi trường; xây dựng thêm nhiều xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu; khai thác tiềm năng lợi thế để huyện phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ…

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast