Thực hiện hiệu quả chương trình tín dụng chính sách xã hội ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Các chương trình tín dụng chính sách xã hội được triển khai tại Hà Tĩnh đã góp phần tích cực thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, khắc phục tình trạng thiếu vốn sản xuất, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội.

Sáng 18/8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ ngày 4/10/2002 (Nghị định 78) về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Lưu Văn Minh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng; Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo; Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam Huỳnh Văn Thuận.

Thực hiện hiệu quả chương trình tín dụng chính sách xã hội ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh triển khai 17 chương trình tín dụng

Triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, Ngân hàng CSXH tỉnh đã tham mưu cả hệ thống chính trị cùng tham gia, xã hội hóa hoạt động tín dụng chính sách, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Thực hiện hiệu quả chương trình tín dụng chính sách xã hội ở Hà Tĩnh

Đến ngày 31/7/2022, tổng nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng CSXH tỉnh đạt 5.634,8 tỷ đồng, tăng 23,7 lần so với năm 2003, đáp ứng tốt nhu cầu vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Tổng dư nợ đến 31/7/2022 là 5.584,7 tỷ đồng (tăng 30,2 lần so với khi mới thành lập) với 103.205 khách hàng còn dư nợ.

Thực hiện hiệu quả chương trình tín dụng chính sách xã hội ở Hà Tĩnh

Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Lưu Văn Minh báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 78.

Từ 2 chương trình tín dụng khi mới thành lập, đến nay, Ngân hàng CSXH tỉnh đã triển khai cho vay 17 chương trình tín dụng.

Doanh số cho vay 20 năm đạt 18.006 tỷ đồng với gần 794.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách, học sinh, sinh viên được vay vốn.

Thực hiện hiệu quả chương trình tín dụng chính sách xã hội ở Hà Tĩnh

Đại biểu dự hội nghị.

Trong 17 chương trình cho vay, có 15 chương trình ủy thác từng phần thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, 2 chương trình cho vay trực tiếp. Đến nay, toàn tỉnh có 52 hội cấp huyện, 733 hội cấp xã và 3.118 tổ tiết kiệm & vay vốn tham gia làm ủy thác.

Thực hiện hiệu quả chương trình tín dụng chính sách xã hội ở Hà Tĩnh

Hội nghị được tổ chức trực tuyến kết nối đến 13 huyện, thị, thành phố.

Các chính sách tín dụng ưu đãi đã góp phần tích cực thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, khắc phục tình trạng thiếu vốn sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần tạo việc làm cho gần 115.000 lao động; hàng nghìn hộ thoát ngưỡng đói nghèo, trên 45.000 hộ cải thiện đời sống; gần 47.000 hộ có chuyển biến nhận thức, cách thức làm ăn; 2.473 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Trên 127.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng hơn 200.000 công trình nước sạch và vệ sinh nông thôn; xây dựng, sửa chữa trên 10.000 nhà ở cho hộ nghèo, 802 nhà chòi hộ nghèo tránh lũ; khôi phục, phát triển một số ngành nghề truyền thống...

Thực hiện hiệu quả chương trình tín dụng chính sách xã hội ở Hà Tĩnh

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà: Hội LHPN tỉnh là một trong những tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ ủy thác với tổng dư nợ trên 1.800 tỷ đồng, chiếm gần 34% tổng dư nợ ủy thác toàn tỉnh, cho gần 34.000 hộ vay vốn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá về vai trò chỉ đạo triển khai tín dụng chính sách của cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội; giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, xử lý nợ quá hạn; tính hiệu quả, nhân văn của chương trình tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Cùng đó, đề xuất các giải pháp thực hiện tốt phương thức quản lý vốn tín dụng chính sách xã hội để thực hiện hiệu quả chương trình tín dụng giai đoạn tiếp theo.

Thực hiện hiệu quả chương trình tín dụng chính sách xã hội ở Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo: Đề nghị Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được; không ngừng đổi mới, tham mưu các chương trình tín dụng phù hợp với nhu cầu giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Gắn mạnh tín dụng chính sách vào các chương trình kinh tế - xã hội, các lĩnh vực, ngành nghề kinh tế đặc thù. Đẩy nhanh ứng dụng công nghệ trong hoạt động tín dụng chính sách, góp phần tăng tính minh bạch, an toàn, hiệu quả trong quản lý chương trình. Phối hợp chặt chẽ hơn với các tổ chức chính trị xã hội, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn.

Thực hiện chương trình tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác giai đoạn đến năm 2030, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đặt mục tiêu:

Nguồn vốn, dư nợ tăng trưởng bình quân hằng năm từ 8-10%; đến năm 2025 dư nợ đạt trên 8.000 tỷ đồng.

Bình quân hằng năm: tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,1% tổng dư nợ; tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn đạt trên 80%; tỷ lệ thu lãi hằng năm đạt trên 98% lãi phải thu; trên 90% tổ tiết kiệm & vay vốn xếp loại tốt, khá; 100% tổ thực hiện huy động tiền gửi tiết kiệm; tổ chức tốt việc giao dịch xã, tỷ lệ giải ngân, thu nợ đạt trên 90%.

Tăng cường kiểm tra, giám sát các chương trình tín dụng trên địa bàn

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đánh giá cao hoạt động của Ngân hàng CSXH tỉnh, sự năng nổ, nhiệt tình của các cấp hội, các tổ tiết kiệm & vay vốn, nhờ đó nguồn vốn của ngân hàng đã phát huy cao hiệu quả.

Thực hiện hiệu quả chương trình tín dụng chính sách xã hội ở Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục khảo sát, tạo điều kiện để các địa phương, cá nhân được tiếp cận nguồn vốn vay, nâng cao đời sống vật chất cho người dân, góp phần cùng với tỉnh hoàn thiện các tiêu chí để đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới vào năm 2025; tham mưu với Ngân hàng CSXH Việt Nam cho Hà Tĩnh tiếp tục được tiếp cận các nguồn vốn chính sách lớn với các chính sách ưu đãi để tỉnh tiếp tục triển khai chương trình nhà ở xã hội.

Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với ngân hàng chính sách bằng các hoạt động cụ thể. Ban đại diện các cấp tiếp tục đổi mới hoạt động trong chỉ đạo, triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát các chương trình tín dụng trên địa bàn.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác tuyên truyền để các đối tượng được hưởng nguồn vốn vay và sử dụng hiệu quả nguồn vốn, thực hiện tốt nghĩa vụ trả nợ để nhiều người được vay, đảm bảo an toàn nguồn vốn.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp, Ngân hàng CSXH tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Thực hiện hiệu quả chương trình tín dụng chính sách xã hội ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kết luận hội nghị.

Ban đại diện Hội đồng quản trị cấp tỉnh và cấp huyện tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát cơ sở. UBND các huyện, thị, thành phố chỉ đạo thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn; chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp Ngân hàng CSXH lồng ghép các chương trình, các nguồn vốn phát triển kinh tế - xã hội; ưu tiên bố trí cân đối ngân sách địa phương chuyển sang ngân hàng để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Các tổ chức chính trị - xã hội làm ủy thác tăng cường kiểm tra, giám sát ở cơ sở; tiếp tục củng cố, chấn chỉnh hội ủy thác cấp xã, tổ tiết kiệm và vay vốn. Các cấp hội phải sâu sát cơ sở, hướng dẫn cách thức sử dụng vốn hiệu quả.

Ngân hàng CSXH tỉnh cần tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương để thực hiện chính sách; nâng cao chất lượng phục vụ; đảm bảo người dân được tiếp cận các dịch vụ tín dụng một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên; tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban đại diện các giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, bảo đảm các đối tượng yếu thế, hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách đều được tiếp cận vay vốn tín dụng chính sách.

Thực hiện hiệu quả chương trình tín dụng chính sách xã hội ở Hà Tĩnh

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân...

Thực hiện hiệu quả chương trình tín dụng chính sách xã hội ở Hà Tĩnh

...và Ngân hàng CSXH Việt Nam tặng giấy khen cho 31 tập thể, 94 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm triển khai thực hiện Nghị định 78.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast