(Baohatinh.vn) - TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vinh danh 20 tập thể, 5 cá nhân và 23 hộ gia đình tại hội nghị tổng kết 20 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

TX Kỳ Anh vinh danh 48 điển hình trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá

TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vinh danh 20 tập thể, 5 cá nhân và 23 hộ gia đình tại hội nghị tổng kết 20 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Chiều 20/12, thị xã Kỳ Anh tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tới 12 điểm cầu tại tất cả xã, phường trên địa bàn.

TX Kỳ Anh vinh danh 48 điển hình trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá

Trưởng ban Dân vận Thị ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Nguyễn Văn Hảo, Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh Nguyễn Văn Chung cùng chủ trì hội nghị.

Trong 20 năm qua, kế thừa kết quả của huyện Kỳ Anh (cũ), phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn TX Kỳ Anh được cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.

TX Kỳ Anh vinh danh 48 điển hình trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá

Bà Hồ Thị Minh Hằng - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thị xã báo cáo kết quả 20 năm thực hiện phong trào TDĐK XDĐSVH trên địa bàn.

Để phong trào “TDĐKXDĐSVH” phát triển sâu rộng, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền đã quan tâm bố trí ngân sách nhà nước, đẩy mạnh huy động nguồn kinh phí xã hội hóa vào triển khai thực hiện các nội dung của phong trào. Sau ngày thành lập cho đến nay, nguồn kinh phí nhà nước, xã hội hóa đầu tư cho xây dựng, nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở là gần 120 tỷ đồng...

Đến nay, trên địa bàn thị xã có 86% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 78,2% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hoá; 84,3% cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa... Công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh công cộng được thường xuyên quan tâm, các thôn, tổ dân phố văn hóa đều tạo được cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, đường làng, ngõ xóm được đầu tư xây dựng kiên cố; 62/78 thôn, tổ dân phố được công nhận đạt danh hiệu văn hóa (đạt 79,5%)...

TX Kỳ Anh vinh danh 48 điển hình trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá

Hội nghị được tổ chức trực tuyến trên 12 điểm cầu xã, phường.

Tại các thôn, tổ dân phố có 77/78 nhà văn hóa, trong đó có 70 nhà văn hóa đạt chuẩn. Riêng năm 2021, Ủy ban MTTQ thị xã chủ trì triển khai thí điểm mô hình Nhà văn hóa cộng đồng - Ngôi nhà trí tuệ tại thôn Tân Thắng (xã Kỳ Ninh) và tại TDP Hoàng Trinh (phường Kỳ Trinh)...

Từ những kết quả đã đạt được, thời gian tới thị xã Kỳ Anh sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của phong trào “TDĐKXDĐSVH”; xây dựng đời sống văn hóa phát triển lành mạnh, phong phú, là nền tảng để ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

TX Kỳ Anh vinh danh 48 điển hình trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Kỳ Anh Lê Thanh Nghị: Cần xây dựng, phổ biến và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, giữ vững và phát huy các danh hiệu văn hóa; có cách làm tích cực, sáng tạo trong thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” ở các cấp.

Theo đó, thị xã phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 93%; 92,5 thôn, tổ dân phố văn hóa; 93% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 6/6 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; 6/6 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, tạo chuyển biến tích cực trong việc xây dựng con người thị xã Kỳ Anh có tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa.

Bên cạnh đó, thị xã cũng sẽ tập trung thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa quê hương, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Gắn việc thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH” với phát triển văn hóa nông thôn, xây dựng nông thôn mới; xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh, thị xã trong giai đoạn mới...

TX Kỳ Anh vinh danh 48 điển hình trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Thị Loan phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh mong muốn trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã Kỳ Anh tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai toàn diện, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm. Tiếp tục quan tâm đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, tập trung cho công tác tuyên truyền, đảm bảo các hoạt động đi vào chiều sâu và mang tính bền vững.

TX Kỳ Anh vinh danh 48 điển hình trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá

Nhân dịp này, UBND thị xã Kỳ Anh tôn vinh, khen thưởng 20 tập thể, 5 cá nhân và 23 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Thu Trang


Thu Trang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]