(Baohatinh.vn) - Tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân là một trong những giải pháp quan trọng trong công tác dân vận được cấp ủy đảng, chính quyền ở Hà Tĩnh thực hiện nhằm tạo đồng thuận trong Nhân dân, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Hà Tĩnh tăng cường đối thoại với Nhân dân để làm tốt công tác dân vận

Tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân là một trong những giải pháp quan trọng trong công tác dân vận được cấp ủy đảng, chính quyền ở Hà Tĩnh thực hiện nhằm tạo đồng thuận trong Nhân dân, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Thời gian qua, việc thực hiện tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện khá nền nếp, góp phần tăng cường và đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hoạt động quản lý điều hành của chính quyền, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Hà Tĩnh tăng cường đối thoại với Nhân dân để làm tốt công tác dân vận

Đối thoại, giúp cấp uỷ, chính quyền và người đứng đầu lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, góp ý, phản ánh, kiến nghị của nhân dân (Trong ảnh: Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Hải Nam trò chuyện với người dân Hương Khê).

Để cụ thể hóa công tác tiếp xúc, đối thoại, ngày 4/4/2018, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 657-QĐ/TU về Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Thực hiện quy chế, trong những năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức hàng nghìn cuộc tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

Riêng trong 9 tháng năm 2022, toàn tỉnh đã tổ chức 287 cuộc tiếp xúc, đối thoại, trong đó, cấp tỉnh 2 cuộc, cấp huyện 26 cuộc, cấp xã 259 cuộc. Nội dung các cuộc tiếp xúc, đối thoại được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực như: công tác xây dựng Đảng, chính quyền; nông nghiệp, nông thôn, xây dựng NTM; bảo vệ môi trường, GPMB, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; văn hóa, giáo dục, y tế; an ninh và trật tự an toàn xã hội; chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo...

Hà Tĩnh tăng cường đối thoại với Nhân dân để làm tốt công tác dân vận

Tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu với Nhân dân góp phần tạo đồng thuận triển khai hiệu quả các phong trào thi đua (Trong ảnh: Người dân xã Đức Lĩnh làm đường giao thông nông thôn).

Đa số các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đã được người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trực tiếp trả lời hoặc chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan chức năng trả lời, giải quyết làm rõ tại hội nghị.

Đối với các ý kiến, kiến nghị phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành chưa được trả lời tại hội nghị, đã được người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền ban hành thông báo phân công các cơ quan, đơn vị chức năng giải quyết trả lời bằng văn bản. Trong đó, một số đơn vị thực hiện tốt hoạt động này như: Đức Thọ, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, TX Hồng Lĩnh, TP Hà Tĩnh…

Hà Tĩnh tăng cường đối thoại với Nhân dân để làm tốt công tác dân vận

Hội nghị tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân xã Sơn Tiến diễn ra vào tháng 3/2022.

Công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân đã mang lại hiệu quả rõ nét, giúp cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và các chủ trương của địa phương; đồng thời lắng nghe người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, hiến công, hiến kế, góp ý, phản ánh, kiến nghị với tinh thần dân chủ, trách nhiệm trước những vấn đề còn khúc mắc trong Nhân dân để từng bước tháo gỡ ngay từ cơ sở, trong đó, có nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm.

Nhờ vậy, trong thời gian qua, nhiều chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, các quy định của địa phương; các chương trình, đề án, dự án phát triển KT-XH được tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân.

Hà Tĩnh là một trong những tỉnh thu hút nhiều dự án đầu tư, công trình trọng điểm của cả nước. Chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, phòng chống thiên tai, phòng chống dịch COVID-19… đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Thời gian tới, để tiếp tục phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân cần được tập trung cao hơn nữa.

Hà Tĩnh tăng cường đối thoại với Nhân dân để làm tốt công tác dân vận

Huyện ủy Cẩm Xuyên tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đoàn viên công đoàn cơ sở toàn huyện năm 2022.

Trong đó, chú trọng một số giải pháp: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân để phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hiểu, thực hiện đúng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu chuẩn bị các nội dung liên quan, các điều kiện cần thiết cho các cuộc tiếp xúc, đối thoại và trả lời ý kiến, kiến nghị của Nhân dân theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong việc chỉ đạo giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân trước, trong và sau hội nghị tiếp xúc, đối thoại, đảm bảo về thời gian và chất lượng nội dung giải quyết.

Tại các nơi có vấn đề phức tạp, nổi cộm, cần làm tốt công tác dự báo tình hình để tiến hành tổ chức đối thoại; trong quá trình xử lý, giải quyết, nhất thiết phải có sự lãnh đạo thống nhất của cấp ủy. Phát huy vai trò và xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, người đứng đầu trong hệ thống chính trị để thống nhất về phương hướng, biện pháp đồng bộ, tập trung chỉ đạo xử lý, giải quyết ngay tại cơ sở, không để khiếu kiện vượt cấp gây phức tạp tình hình, trở thành điểm nóng; giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài.

Hà Tĩnh tăng cường đối thoại với Nhân dân để làm tốt công tác dân vận

Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND huyện Hương Khê với đoàn viên, thanh niên trên địa bàn diễn ra đầu tháng 6/2022.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền gắn với cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh đối với những tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm trong công tác tiếp xúc, đối thoại và giải quyết kiến nghị, đề xuất của Nhân dân. Hằng năm đánh giá, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tiếp xúc, đối thoại, thực hiện kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền sau tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân.

Tin liên quan:

Hồ Đức Tiến

(Ban Dân vận Tỉnh ủy)


Hồ Đức Tiến
(Ban Dân vận Tỉnh ủy)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]