(Baohatinh.vn) - Đầu xuân Nhâm Dần 2022, ông Lê Ngọc Huấn - Bí thư Huyện ủy Hương Khê đã chia sẻ với Báo Hà Tĩnh về những mục tiêu, định hướng về xây dựng Đảng và phát triển KT - XH của địa phương trong giai đoạn mới

Hương Khê đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Đầu xuân Nhâm Dần 2022, ông Lê Ngọc Huấn - Bí thư Huyện ủy Hương Khê đã chia sẻ với Báo Hà Tĩnh về những mục tiêu, định hướng về xây dựng Đảng và phát triển KT - XH của địa phương trong giai đoạn mới

P.V: Trong năm đầu của nhiệm kỳ mới, huyện Hương Khê đã có nhiều đổi mới trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đặc biệt là triển khai quyết liệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Xin ông chia sẻ thêm về nội dung này?

Ông Lê Ngọc Huấn: Bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ huyện Hương Khê xác định, trước hết cần quán triệt, tuyên truyền sâu sắc các nội dung nghị quyết đại hội Đảng các cấp trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Hương Khê đã có nhiều biện pháp linh hoạt, sáng tạo để tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ nội dung các nghị quyết đến cán bộ, đảng viên.

Ngoài tranh thủ “thời gian vàng”, chia nhỏ hội trường để tổ chức quán triệt trực tiếp, việc tuyên truyền còn được thực hiện linh hoạt thông qua các kết nối trực tuyến, mạng xã hội, loa phát thanh và qua các hoạt động nhóm nhỏ lẻ, tổ liên gia, tổ chức hội, đoàn thể…

Hương Khê đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Bí thư Huyện ủy Hương Khê Lê Ngọc Huấn và lãnh đạo huyện đi kiểm tra mô hình sản xuất bưởi Phúc Trạch.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hương Khê đã ban hành 5 nghị quyết chuyên đề, trong đó, xác định, công tác cán bộ là một trong ba mũi đột phá quan trọng. Nghị quyết về tăng cường lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo có nhiều điểm đột phá, trong đó, xác định rõ lộ trình xây dựng đội ngũ cán bộ trong suốt nhiệm kỳ; phấn đấu đến năm 2025, 100% cán bộ chuyên trách cấp xã có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học và trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên.

Đến năm 2030, 100% bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng các chi đoàn, chi hội có trình độ văn hóa tốt nghiệp THPT; 100% trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên… Nghị quyết cũng đặt ra tiêu chuẩn cán bộ bán chuyên trách cấp xã phải có trình độ đại học trở lên nhằm tạo nguồn kế cận chính cho các vị trí chủ chốt của các địa phương.

Hương Khê đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp, Hương Khê đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trong thời gian qua.

Đặc biệt, trong năm qua, chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng viên đạt kết quả đáng ghi nhận. Đảng bộ huyện thực hiện giám sát chế độ sinh hoạt chi bộ (trực thuộc cấp xã); giao kế hoạch phát triển Đảng đến tận chi bộ, phân công nhiệm vụ bồi dưỡng quần chúng đến tận đảng viên. Nhờ vậy, lần đầu tiên trong 10 năm qua, Hương Khê vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên (169/150), trong đó có 6 đảng viên người dân tộc, 1 đảng viên trên 60 tuổi và 6 đảng viên là người có đạo.

P.V:Triển khai nghị quyết đại hội Đảng nhiệm kỳ mới, Đảng bộ huyện Hương Khê đã lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT-XH, QP-AN trên địa bàn đạt được những kết quả như thế nào, thưa ông?

Ông Lê Ngọc Huấn: Để làm tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên quan tâm, nghe và cho ý kiến để HĐND, UBND huyện triển khai những nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT-XH, QP-AN, coi đây là nhiệm vụ quan trọng song song với lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng. Qua đó, năm 2021, HĐND huyện đã ban hành nhiều chính sách quan trọng, UBND huyện đã xây dựng nhiều đề án để tổ chức thực hiện.

Trong đó có các chính sách khuyến khích học sinh, học viên, giáo viên, nhân viên đạt giải trong các kỳ thi cấp quốc gia, cấp tỉnh và giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh, học viên đạt giải; chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp; ban hành chủ trương đầu tư nhiều công trình, dự án về phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN trên địa bàn…

Hương Khê đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Nhờ các chính sách kịp thời, ngành nông nghiệp đã tạo nên nhiều đột phá, mang lại thu nhập cao cho Nhân dân (Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh đánh giá cao chất lượng cam Khe Mây).

Đặc biệt, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời cho ý kiến các nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Với cách làm dân chủ, bên cạnh thành phần tham dự là các ngành chuyên môn còn có bí thư, chủ tịch UBND xã, thị trấn để bàn và biểu quyết về chủ trương cách ly y tế tại nhà đối với người đi từ các vùng có dịch về trên địa bàn.

Hương Khê là huyện tiên phong và có đến hơn 14.630 trường hợp thực hiện tốt cách ly tại nhà; tiếp đó là một trong những địa phương đầu tiên thí điểm điều trị F0 không triệu chứng tại nhà, đạt kết quả tốt (31 FO tại nhà, đã khỏi bệnh 23). Các giải pháp phòng chống, kiểm soát dịch trong cộng đồng được thực hiện đồng bộ, kết quả tích cực.

Hương Khê đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Với cách làm sáng tạo, tiên phong, Hương Khê đã thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 có hiệu quả cao.

Phòng chống dịch hiệu quả đồng thời với đẩy mạnh phát triển KT-XH, trong năm 2021, nhiều chỉ tiêu cơ bản của Hương Khê đạt kết quả khá: Có 33/39 chỉ tiêu vượt và đạt so với kế hoạch; trong đó có nhiều tiêu chí quan trọng như: thu ngân sách; tổng sản lượng lương thực; tổng giá trị đầu tư toàn xã hội... Ngoài ra, tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất 12,1%; thu nhập bình quân đầu người đạt 49,22 triệu đồng...

P.V: Nối tiếp thành công, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hương Khê sẽ quyết tâm thực hiện những nhiệm vụ, mục tiêu lớn nào trong năm mới 2022, thưa ông?

Ông Lê Ngọc Huấn: Trên cơ sở kết quả năm 2021, thời gian tới, Đảng bộ huyện Hương Khê tiếp tục xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, phát triển KT-XH là trọng tâm, đảm bảo QP-AN là trọng yếu và mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Hương Khê đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Năm 2022, Đảng bộ Hương Khê tiếp tục lãnh đạo HĐND, UBND huyện ban hành các chính sách về công tác cán bộ; xây dựng NTM; hỗ trợ sản xuất nông nghiệp...

Muốn đạt được kết quả đó, công tác tuyên truyền, vận động tiếp tục là giải pháp hàng đầu để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân phải “thấm và thấu”, tức là thấm nhuần và thấu hiểu. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để họ tự giác trong thực hiện nhiệm vụ, không áp đặt. Đồng thời, tiếp tục thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; rà soát kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ trong năm qua để có đánh giá, giao nhiệm vụ mới, xem xét phân công lại nhiệm vụ cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ huyện lãnh đạo tiếp tục đề cao vai trò của tổ chức Đảng, cấp ủy, chi bộ, đảng viên trong thực hiện mọi nhiệm vụ chính trị; cá thể hóa trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đây là những giải pháp không chỉ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng mà còn để quần chúng thấy được lợi ích khi tham gia tổ chức Đảng, từ đó tự giác phấn đấu vào Đảng.

Trong phương thức hoạt động của hệ thống chính trị, huyện đề cao vai trò hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội để tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Về phát triển KT-XH, Đảng bộ Hương Khê tiếp tục lãnh đạo HĐND, UBND huyện ban hành các chính sách về công tác cán bộ; xây dựng NTM; hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, nhất là khuyến khích khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, từ đó góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển nhanh và bền vững.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Tin liên quan:

Dương Chiến (thực hiện)


Dương Chiến (thực hiện)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]