BIDV Việt Nam tuyển dụng nhân sự lãnh đạo cấp phòng Chi nhánh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trân trọng thông báo tuyển dụng nhân sự theo vị trí tại các chi nhánh như sau:

Số lượng, vị trí tuyển dụng:

BIDV Việt Nam tuyển dụng nhân sự lãnh đạo cấp phòng Chi nhánh Hà Tĩnh

Địa điểm làm việc: Hà Tĩnh

Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng từ nguồn ứng viên nội bộ và bên ngoài hệ thống BIDV.

3. Mô tả công việc và điều kiện tuyển dụng: chi tiết tại phụ lục đính kèm

4. Hồ sơ dự tuyển:

Ứng viên trực tiếp khai báo thông tin và ứng tuyển trên website https://tuyendung.bidv.com.vn/; đính kèm: phiếu đăng ký dự tuyển; file ảnh 4x6 và bản scan các giấy tờ: CCCD, bằng tốt nghiệp thạc sỹ/đại học, bảng điểm thạc sỹ/đại học, chứng chỉ Tiếng Anh, tin học, giấy tờ chứng minh kinh nghiệm công tác có liên quan.

5. Thời gian, cách thức nhận hồ sơ:

+ Thời gian: Từ ngày 04/01/2024 đến hết ngày 21/01/2024 (hoặc đến khi thu đủ số lượng hồ sơ theo yêu cầu).

+ Cách thức nộp hồ sơ: BIDV chỉ nhận hồ sơ qua website https://tuyendung.bidv.com.vn/.

* Lưu ý:

(i) Hội đồng tuyển dụng chỉ liên lạc với các ứng viên đạt yêu cầu tại vòng sơ tuyển hồ sơ.

(ii) Ứng viên tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, hồ sơ cung cấp cho BIDV. Trong trường hợp BIDV phát hiện thông tin sai lệch theo hướng có lợi cho ứng viên, BIDV có quyển hủy kết quả tuyển dụng.

BIDV Việt Nam tuyển dụng nhân sự lãnh đạo cấp phòng Chi nhánh Hà Tĩnh

Hội đồng tuyển dụng

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Hà Tĩnh

Chủ đề Tuyển dụng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast