Cẩm Xuyên công nhận 4 sản phẩm OCOP 3 sao

(Baohatinh.vn) - 4/5 sản phẩm tham gia đánh giá, xếp loại của Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao trong đợt 1 năm 2023.

Đợt 1 năm 2023, huyện Cẩm Xuyên có 5 sản phẩm tham gia đánh giá, xếp loại chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), gồm: Cu đơ Thành Đạt của hộ kinh doanh Lưu Văn Anh (xã Cẩm Vịnh); bánh đa vừng Hà Tâm của cơ sở sản xuất bánh đa Hà Tâm (thị trấn Cẩm Xuyên); trà mướp đắng Mai Hương của Tổ hợp tác Sản xuất, chế biến rau củ quả Trung Thành (xã Cẩm Trung); trứng vịt lộn Đức Bình của HTX Dịch vụ nông nghiệp và chăn nuôi tổng hợp Đức Bình (xã Cẩm Duệ); gà đồi Ngân Hà của hộ kinh doanh Trương Xuân Hà (xã Cẩm Minh).

Cẩm Xuyên công nhận 4 sản phẩm OCOP 3 sao

Trà mướp đắng Mai Hương của Tổ hợp tác Sản xuất, chế biến rau củ quả Trung Thành được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao

Dựa trên bộ tiêu chí theo Quyết định 148/QĐ-TTg ngày 24/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Cẩm Xuyên đã tiến hành chấm điểm, phân loại, trong đó có 4 sản phẩm đạt trên 50 điểm.

Căn cứ vào kết quả chấm điểm, đánh giá, UBND huyện Cẩm Xuyên công nhận 4 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao năm 2023, gồm: Trà mướp đắng Mai Hương; bánh đa vừng Hà Tâm; cu đơ Thành Đạt; gà đồi Ngân Hà.

Cẩm Xuyên công nhận 4 sản phẩm OCOP 3 sao

Quy trình sản xuất bánh đa vừng Hà Tâm của cơ sở sản xuất bánh đa Hà Tâm (thị trấn Cẩm Xuyên).

Được biết, đến thời điểm này, toàn huyện Cẩm Xuyên có 26 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao. Các sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao góp phần nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và nâng cao thu nhập cho người dân; từ đó làm thay đổi tập quán sản xuất, hướng người dân vào thị trường với sự chủ động, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh.

Chủ đề Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Đọc thêm