Can Lộc cần gần 750 tỷ đồng để xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

(Baohatinh.vn) - Theo đề án, để Can Lộc (Hà Tĩnh) trở thành huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, địa phương cần huy động nguồn lực gần 750 tỷ đồng.

Can Lộc cần gần 750 tỷ đồng để xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

Sáng nay (12/3), huyện Can Lộc tổ chức hội nghị xin ý kiến góp ý của các sở, ngành cấp tỉnh về đề án “Huyện Can Lộc trở thành huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng dự.

Với quan điểm: Xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao theo hướng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, phát triển du lịch dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu lao động nâng cao thu nhập cho người dân, đề án xây dựng huyện NTM nâng cao của huyện Can Lộc sẽ tập trung vào 3 nhóm giải pháp chính.

Can Lộc cần gần 750 tỷ đồng để xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Huy Cường báo cáo đề án

Đối với nhóm giải pháp phát triển nông nghiệp hàng hóa, huyện tiếp tục thực hiện nghị quyết 01/NQ - HU về phá bờ vùng bờ thửa, tập trung ruộng đất, phấn đấu có 5.000ha diện tích đất lúa có quy mô cánh đồng lớn sản xuất liên kết.

Định hướng và chỉ đạo xây dựng thương hiệu lúa; xây dựng vùng chuyên canh sản xuất. Điều chỉnh quy hoạch để phát huy thế mạnh các vùng sản xuất gắn với phát triển du lịch; khuyến khích chăn nuôi tập trung liên kết các loại con ít gây ô nhiễm môi trường.

Can Lộc cần gần 750 tỷ đồng để xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

Trước lúc diễn ra hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn kiểm tra xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Thiên Lộc.

Đối với nhóm du lịch, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu lao động, Can Lộc tiếp tục xúc tiến kêu gọi nhà đầu tư vào Cụm Công nghiệp Hạ Vàng (cụm công nghiệp Can Lộc), phấn đấu năm 2023 có 6 nhà đầu tư vào sản xuất; khu làng nghề Yên Huy thu hút doanh nghiệp, hộ gia đình vào sản xuất trên 50% diện tích. Qua đó, tạo công ăn việc làm khoảng 3.000 lao động; dự kiến cuối nhiệm kỳ tạo việc làm ổn định khoảng 6.000 - 7.000 lao động.

Ưu tiên đầu tư hạ tầng thương mại dịch vụ tại Khu du lịch Chùa Hương Tích và Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Hoàn thành quy hoạch Khu du lịch sinh thái Cửa Thờ - Trại Tiểu; quy hoạch đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa Trường Lưu nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa “Mộc bản trường học Phúc Giang”, “Hoàng hoa sứ trình đồ”, hát ví Trường Lưu; xây dựng Làng chiến tích K130.

Xây dựng tuyến du lịch Chùa Hương Tích - Làng văn hóa Trường Lưu - Ngã ba Đồng Lộc - Khu sinh thái Cửa Thờ - Trại Tiểu - Trang trại vườn đồi thu hút khách du lịch trong và ngoài tỉnh và du khách quốc tế đến tham quan và trải nghiệm.

Can Lộc cần gần 750 tỷ đồng để xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Trần Huy Oánh: Đối với hình thức tổ chức sản xuất, Can Lộc đã chuyển đổi đất nông nghiệp 3 lần nhưng chưa đủ. Sau tích tụ ruộng đất, huyện cần phải thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để tạo bước chuyển biến về kinh tế nông nghiệp.

Việc thực hiện nhóm giải pháp phát triển hạ tầng kinh tế được huyện tập trung thực hiện kêu gọi đầu tư, nâng cấp mở rộng một số tuyến đường để kết nối thông thương thuận lợi các địa phương trong huyện và các vùng lân cận.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án nhà máy và hệ thống cấp nước đã được bố trí vốn trên địa bàn. Xây dựng hoàn thành kết nối hệ thống truyền thanh qua hệ thống mạng từ huyện đến xã – thôn - cụm dân cư, củng cố, hoàn thiện cơ sở vật chất trường học….

Can Lộc cần gần 750 tỷ đồng để xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

Phó Giám đốc Sở Công thương Lê Xuân Từ: Để phát triển các khu, cụm công nghiệp, huyện cần đồng hành với các doanh nghiệp, chính quyền các địa phương.

Việc xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ 2021 - 2023, toàn huyện phấn đấu xây dựng đạt chuẩn xã nâng cao 14 xã, có 2 xã đạt xã kiểu mẫu, thị trấn Đồng Lộc đạt đô thị văn minh.

Giai đoạn từ 2024 - 2025 là giai đoạn kết thúc các tiêu chí cấp xã cũng như tiêu chí cấp huyện, đồng thời cũng là giai đoạn hoàn thành các nội dung còn lại theo nhiệm vụ đề ra. Dự kiến nguồn lực cả 2 giai đoạn là 749,372 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao cao đề án xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện Can Lộc. Nhiều ý kiến cho rằng, việc xây dựng đề án phải bám sát theo các tiêu chí của tỉnh. Huyện cần điều chỉnh lại quy hoạch tổng thể theo các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn biểu dương quyết tâm của huyện Can Lộc trong việc xây dựng huyện NTM nâng cao.

Can Lộc cần gần 750 tỷ đồng để xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Xây dựng huyện NTM nâng cao là để thay đổi mọi mặt đời sống nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Vì thế, để đề án đi vào thực tiễn và đạt được kết quả theo kế hoạch đề ra, ngoài việc phát huy những kết quả đã đạt được, Can Lộc cần tiếp tục tạo sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc phát huy nội lực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các ngành liên quan cùng phối hợp với Can Lộc tiếp tục nghiên cứu, bổ sung để hoàn thiện đề án phù hợp, sát với điều kiện thực tế ở địa phương.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast