(Baohatinh.vn) - Nghị quyết 128/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hà Tĩnh không chỉ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà còn hỗ trợ chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm và ổn định đời sống sản xuất cho người dân các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh bị ảnh hưởng bởi Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước cho KKT Vũng Áng.

Sức sống mới từ Nghị quyết 128 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Nghị quyết 128/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hà Tĩnh không chỉ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà còn hỗ trợ chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm và ổn định đời sống sản xuất cho người dân các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh bị ảnh hưởng bởi Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước cho KKT Vũng Áng.

Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước cho KKT Vũng Áng được triển khai từ năm 2011 bao gồm lòng hồ Rào Trổ, đập dâng Lạc Tiến và kênh dẫn, hệ thống tuynel với tổng diện tích 2.975,92 ha. Theo đó, dự án thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư từ tháng 12/2011 đến nay, trong đó, các hợp phần lòng hồ Rào Trổ, đập dâng Lạc Tiến và kênh dẫn, hệ thống tuynel với tổng diện tích 2.975,92 ha, có 1.835 lượt hộ ảnh hưởng thuộc các xã: Kỳ Thượng, Kỳ Tây, Lâm Hợp, Kỳ Sơn, Kỳ Lạc, Kỳ Tân.

Sức sống mới từ Nghị quyết 128 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Người dân Kỳ Thượng phấn khởi nhận tiền hỗ trợ.

Đối với lòng hồ Rào Trổ (diện tích 2.847,5 ha), tại xã Kỳ Thượng đã hoàn thành bồi thường, hỗ trợ tái định cư với diện tích thu hồi đất 1.450,1 ha của 767 lượt hộ; tại xã Kỳ Tây đã hoàn thành bồi thường, hỗ trợ tái định cư ở thôn Tân Xuân với diện tích thu hồi đất 267,6 ha, còn lại 4 thôn của xã Kỳ Tây là: Nam Xuân, Hồng Xuân, Tây Xuân, Trường Xuân chưa thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư với diện tích 262 ha.

Ở hạng mục đập dâng Lạc Tiến, kênh dẫn và hệ thống tuynel (diện tích ảnh hưởng 128,42 ha) đã cơ bản hoàn thành bồi thường, hỗ trợ cho 497 lượt hộ, trong đó, có 368 hộ bị thu hồi đất. Hiện còn khoảng 12ha ngập thêm sau khi tích nước tại Kỳ Sơn chưa được bồi thường, hỗ trợ.

Như vậy, phần còn lại chưa thực hiện bồi thường, hỗ trợ thuộc phạm vi, đối tượng của dự án gồm: phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại 4 thôn của xã Kỳ Tây là: Nam Xuân, Hồng Xuân, Tây Xuân, Trường Xuân; phần bổ sung chính sách hỗ trợ ổn định đời sống và chuyển đổi nghề tại các xã: Kỳ Thượng, Kỳ Lạc, Kỳ Sơn, Lâm Hợp, Kỳ Tây, Kỳ Tân.

Sức sống mới từ Nghị quyết 128 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Người dân xã Lâm Hợp làm các thủ tục cần thiết để nhận tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề. Ảnh: Vũ Viễn.

Trước đây, dự án được hưởng cơ chế hỗ trợ nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 547/TTg-KTN ngày 24/4/2013; nguyên tắc hỗ trợ, quản lý vốn Nhà nước được quy định tại Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ngày 11/11/2013 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, đến nay, thời gian hỗ trợ theo Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ngày 11/11/2013 của UBND tỉnh đã hết hạn nên để đảm bảo điều kiện tiếp tục bố trí vốn ngân sách cho dự án thì cần kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Trên cơ sở rà soát, tham mưu của các sở, ngành và chính quyền địa phương cũng như các ý kiến kiến nghị, đề xuất của bà con nhân dân các xã bị ảnh hưởng bởi dự án, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước cho KKT Vũng Áng.

Sức sống mới từ Nghị quyết 128 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 20/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải gặp gỡ, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của bà con nhân dân liên quan đến bồi thường, GPMB Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước cho KKT Vũng Áng. Ảnh tư liệu.

Theo đó, ngày 22/9, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 128/NQ-HĐND về việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước cho KKT Vũng Áng. Nghị quyết thông qua việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại 4 thôn của xã Kỳ Tây và bao gồm cả kinh phí bồi thường 12 ha ngập thêm tại đập dâng Lạc Tiến; hỗ trợ chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm và ổn định đời sống sản xuất cho các thôn còn lại của xã Kỳ Tây và bổ sung tại 5 xã: Kỳ Thượng, Kỳ Lạc, Kỳ Sơn, Lâm Hợp, Kỳ Tân. Nguồn vốn thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác, tối đa không quá 258,616 tỷ đồng.

Ngay sau khi có Nghị quyết 128/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, các sở, ngành cùng với huyện Kỳ Anh đã nhanh chóng triển khai các bước hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, quy trình để chi trả tiền hỗ trợ cho người dân.

Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng Lê Văn Lãm cho biết: “Qua ra soát, Kỳ Thượng có 561 hộ được hưởng chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm và ổn định đời sống sản xuất từ Nghị quyết 128/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Đến nay, toàn bộ 561 hộ dân bị ảnh hưởng đều đã nhận tiền hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 81 tỷ đồng, hộ nhiều nhất khoảng 600 triệu đồng. Số tiền này đã giúp các hộ dân có điều kiện để mở rộng sản xuất, kinh doanh và chăm lo đời sống”.

Sức sống mới từ Nghị quyết 128 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Người dân chia sẻ về niềm vui khi nhận được tiền đền bù.

Nhận 224 triệu đồng tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề, ông Nguyễn Văn Bình (thôn Phúc Lập, xã Kỳ Thượng) không giấu được niềm vui: “Sau nhiều năm chờ đợi, nay nhận được số tiền này chúng tôi mừng lắm. Số tiền giúp gia đình tôi có điều kiện cho con cái học hành và kỳ vọng tiếp tục được hỗ trợ việc làm ổn định”.

Không chỉ tại Kỳ Thượng mà tại xã Lâm Hợp, cơ quan chức năng cũng đã hoàn thành việc chi trả số tiền 10,8 tỷ đồng cho 166 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Với các xã Kỳ Tây, Kỳ Sơn, Kỳ Tân, Kỳ Lạc, Hội đồng Bồi thường, GPMB, hỗ trợ TĐC huyện Kỳ Anh đang tiến hành hoàn thiện các bước của quy trình để chi trả trong thời gian sớm nhất cho bà con.

Nghị quyết 128/NQ-HĐND đã giải quyết được cả 2 nội dung là về cơ chế và nguồn vốn nên có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần giải quyết được một trong những tồn đọng về bồi thường, GPMB và hỗ trợ TĐC trên địa bàn huyện, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Huyện đang cùng chính quyền các địa phương nỗ lực hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục cần thiết để nhanh chóng chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng; phấn đấu hoàn thành toàn bộ việc chi trả bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước cho KKT Vũng Áng theo Nghị quyết 128 trước ngày 30/6/2024. Qua đó, tạo điều kiện cho người dân ổn định đời sống, sản xuất.

Ông Nguyễn Thanh Hải
Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh

Phúc Quang - Đan Phúc


Phúc Quang - Đan Phúc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]