Dự án HKI (Mỹ): Hỗ trợ 90 bệnh nhân phẫu thuật đục thủy tinh thể

Năm 2010, dự án Helen Keller International (HKI) của Mỹ đã hỗ trợ cho 90 bệnh nhân nghèo ỏ 2 huyện Thạch Hà và Kỳ Anh (Hà Tĩnh) được phẫu thuật đục thủy tinh thể (ĐTTT) miễn phí.

Điều dưỡng Nguyễn Mỹ Anh đang phát tiền cho bệnh nhân nghèo phẫu thuật ĐTTT tại Trung tâm Mắt tỉnh

Điều dưỡng Nguyễn Mỹ Anh đang phát tiền cho bệnh nhân nghèo phẫu thuật ĐTTT tại Trung tâm Mắt tỉnh

Thời gian qua, Trung tâm Mắt tỉnh đã tiến hành phẫu phuật ĐTTT cho 57 ca, số còn lại sẽ được phẫu thuật miễn phí trong thời gian tới.

Mỗi bệnh nhân sau khi phẫu thuật miễn phí còn được ủng hộ thêm 30 ngàn đồng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast