Hà Tĩnh: Giải ngân hơn 200 tỷ đồng từ 4 chương trình theo Nghị quyết 11 của Chính phủ

(Baohatinh.vn) - Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đã giải ngân 200,26 tỷ đồng (đạt 77,5% kế hoạch) cho vay 4 chương trình theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình.

Thời gian qua, Hà Tĩnh đã tập trung giải ngân 4 chương trình theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình (Nghị quyết 11/NQ-CP).

Hà Tĩnh: Giải ngân hơn 200 tỷ đồng từ 4 chương trình theo Nghị quyết 11 của Chính phủ

Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Tĩnh phối hợp giải ngân các chương trình theo Nghị quyết 11/NQ-CP đúng quy định.

4 chương trình bao gồm: cho vay hỗ trợ, tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm (gọi tắt là cho vay giải quyết việc làm); cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở (gọi tắt là cho vay nhà ở xã hội); cho vay đối với học sinh, sinh viên (HSSV) để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến; cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 1 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg.

Theo đó, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đã đẩy mạnh truyền thông, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan nắm bắt nhu cầu vay vốn của từng chương trình, rà soát các đối tượng đủ tiêu chí.

Sau khi Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam cho phép giải ngân các chương trình theo Nghị quyết 11/NQ-CP, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực hoàn thiện hồ sơ, thực hiện giải ngân đảm bảo đúng quy định và đối tượng thụ hưởng.

Hà Tĩnh: Giải ngân hơn 200 tỷ đồng từ 4 chương trình theo Nghị quyết 11 của Chính phủ

Chương trình cho vay giải quyết việc làm đã giải ngân 130 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch được giao.

Với 4 chương trình này, Hà Tĩnh được phân bổ 258,3 tỷ đồng. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã giải ngân được 200,26 tỷ đồng, đạt 77,5% kế hoạch được giao.

Cụ thể: Chương trình cho vay giải quyết việc làm đã giải ngân 130/130 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; chương trình cho vay nhà ở xã hội đã giải ngân 24,402/80 tỷ đồng, đạt 30,5% kế hoạch; chương trình cho vay đối với HSSV để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến đã giải ngân 44,588/45 tỷ đồng, đạt 99,08% kế hoạch; chương trình cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 1 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg đã giải ngân 1,27/3,3 tỷ đồng, đạt 38,5% kế hoạch được giao.

Hà Tĩnh: Giải ngân hơn 200 tỷ đồng từ 4 chương trình theo Nghị quyết 11 của Chính phủ

Chương trình cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 1 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg đã giải ngân 1,27 tỷ đồng.

Các chương trình tín dụng có ý nghĩa thiết thực, giúp người dân, doanh nghiệp trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 có thêm nguồn lực để đầu tư phục hồi, duy trì hoạt động ổn định.

Theo đại diện Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Tĩnh, thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp, triển khai các giải pháp, sớm giải ngân nguồn vốn các chương trình trên cơ sở đúng đối tượng, đúng mục đích, tránh trục lợi chính sách.

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast