Hà Tĩnh thu ngân sách nội địa 8 tháng đạt hơn 5.000 tỷ đồng

(Baohatinh.vn) - Với kết quả thu ngân sách 8 tháng đầu năm đạt 5.001 tỷ đồng, Cục Thuế Hà Tĩnh đã hoàn thành 96% kế hoạch năm Bộ Tài chính giao.

8 tháng đầu năm, Cục Thuế Hà Tĩnh thu ngân sách nội địa được 5.001 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch năm Bộ Tài chính giao, đạt 71% kế hoạch năm HĐND tỉnh giao và bằng 96% so với cùng kỳ năm 2020.

Hà Tĩnh thu ngân sách nội địa 8 tháng đạt hơn 5.000 tỷ đồng

Cục Thuế Hà Tĩnh hỗ trợ người nộp thuế về thủ tục hành chính.

Trong tổng thu ngân sách nội địa 8 tháng đầu năm, thu từ tiền sử dụng đất đạt 1.404 tỷ đồng và thu thuế phí đạt 3.597 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 9/13 huyện, thị xã, thành phố thu ngân sách vượt dự toán năm được giao.

Trong đó, một số địa bàn thu vượt cao như: Thạch Hà 440 tỷ đồng (đạt 140% dự toán năm Bộ Tài chính giao), Cẩm Xuyên 267 tỷ đồng (đạt 130% dự toán năm Bộ Tài chính giao), Can Lộc 160 tỷ đồng (đạt 130% dự toán năm Bộ Tài chính giao), huyện Kỳ Anh 166 tỷ đồng (đạt 126% dự toán năm Bộ Tài chính giao)…

Hà Tĩnh thu ngân sách nội địa 8 tháng đạt hơn 5.000 tỷ đồng

Người dân tìm hiểu về thủ tục hành chính thuế công khai tại trụ sở Chi cục Thuế Khu vực TP Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên

Hiện nay, Cục Thuế Hà Tĩnh đang đôn đốc các đơn vị thực hiện dự toán thu nhằm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được HĐND tỉnh giao ở mức cao nhất.

Bên cạnh đó, ngành thuế cũng thực hiện giám sát chặt chẽ hồ sơ khai thuế, báo cáo kế toán, thống kê, phân tích đánh giá để phát hiện các dấu hiệu trốn thuế; thực hiện kiểm tra nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước.

Chủ đề Thu ngân sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast