Hà Tĩnh triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, trẻ mồ côi

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh phấn đấu giai đoạn 2024 - 2030, trên 85% trẻ em có vấn đề sức khỏe tâm thần, có nguy cơ cao rối loạn sức khỏe tâm thần và 100 % trẻ em mồ côi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ phù hợp, chăm sóc phát triển toàn diện nhằm thực hiện các quyền của trẻ em.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện “Chương trình chăm sóc sức khoẻ tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 – 2030.

Theo kế hoạch, Hà Tĩnh đặt mục tiêu giai đoạn 2024 – 2030 phấn đấu trên 85% trẻ em có vấn đề sức khỏe tâm thần, trẻ em có nguy cơ cao rối loạn sức khỏe tâm thần được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tâm lý, các dịch vụ xã hội phù hợp tại trường học, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em và tại cộng đồng.

Phấn đấu 100% trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được chăm sóc thay thế bởi người thân thích, cá nhân, gia đình không phải là người thân thích, được nhận làm con nuôi hoặc được chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời, tại các cơ sở trợ giúp xã hội, được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ phù hợp.

bht_123.jpg
Kế hoạch yêu cầu tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng về chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em. Ảnh minh họa

Để đảm bảo thực hiện các mục tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể, địa phương rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện kịp thời các chính sách, pháp luật về chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi với các hình thức, mô hình đa dạng, linh hoạt, trong đó chú trọng chăm sóc thay thế cho trẻ em mồ côi tại gia đình. Thực hiện tốt các chính sách, dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi tại các cơ sở trợ giúp xã hội, trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng về chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, bảo vệ và chăm sóc trẻ em mồ côi, chú trọng cung cấp các thông tin về quyền trẻ em, kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, người nhận chăm sóc thay thế trẻ em về chăm sóc sức khỏe tâm thần, chăm sóc, nuôi dưỡng và chăm sóc thay thế trẻ em mồ côi.

DTT 105d1140657t85148l0.jpg
Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH chụp ảnh lưu niệm với các em nhỏ và cán bộ, nhân viên ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.

Đào tạo, nâng cao năng lực về hỗ trợ, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần, chăm sóc nuôi dưỡng và chăm sóc thay thế trẻ em mồ côi cho đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, nhất là cán bộ làm công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, giáo viên làm công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, đội ngũ nhân viên y tế phụ trách công tác y tế trường học, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và tại cộng đồng.

Đồng thời, phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em; dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc thay thế trẻ em mồ côi; tăng cường phối hợp liên ngành, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong việc chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ mồ côi phù hợp với từng đối tượng.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi, đánh giá về tình hình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc, trợ giúp trẻ mồ côi; đẩy mạnh xã hội hóa, tranh thủ sự hỗ trợ, tài trợ nguồn lực và kinh nghiệm, sáng kiến của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em, chăm sóc, trợ giúp trẻ em mồ côi.

DTT_DSC4239.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải thăm và tặng quà, chúc tết trẻ em đang học tập tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh

UBND tỉnh giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch trên phạm vi toàn tỉnh; rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hệ thống chính sách, pháp luật về chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em và chăm sóc, trợ giúp trẻ em mồ côi.

Tăng cường truyền thông về chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi. Nâng cao năng lực quản lý, cung cấp kiến thức, kỹ năng cho cán bộ làm công tác trẻ em, cộng tác viên, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em về chăm sóc sức khỏe tâm thần, chăm sóc thay thế trẻ em mồ côi, trẻ em không nơi nương tựa. Xây dựng, nhân bản, phát hành các tài liệu truyền thông hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc thay thế trẻ em mồ côi.

Sở LĐTB&XH chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em phát triển dịch vụ tư vấn, tham vấn cho trẻ em có vấn đề sức khỏe tâm thần, trẻ em có nguy cơ rối loạn tâm thần. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương phát triển mạng lưới dịch vụ và kết nối chuyển tuyến cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em.

DTT 72d0133421t79908l0.jpg
Phó Tổng biên tập Báo Hà Tĩnh Lê Thị Thủy cùng đại diện Ban Nữ công động viên, trao quà tết cho các em nhỏ Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Theo dõi, thu thập số liệu, thanh tra, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch; định kỳ, đột xuất, chủ trì, tổng hợp, báo cáo Bộ LĐ-TB&XH và UBND tỉnh theo quy định.

Sở Y tế chủ trì, chỉ đạo hướng dẫn công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; hướng dẫn chuyên môn về phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị và phục hồi chức năng cho trẻ em có nguy cơ và có rối loạn tâm thần. Phát triển hệ thống dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em. Nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân viên y tế, cộng tác viên y tế về chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em.

Đối với Sở GD&ĐT chủ trì, triển khai công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em, học sinh trong trường học; triển khai giáo dục sức khỏe tâm thần cho trẻ em, học sinh, dịch vụ công tác xã hội trong trường học; hướng dẫn công tác chăm sóc, phục hồi khả năng học tập cho học sinh có vấn đề sức khỏe tâm thần; hỗ trợ về giáo dục đối với trẻ em mồ côi; lồng ghép chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em trong các chương trình giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em, học sinh tại các cơ sở giáo dục.

UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở: Tư pháp, VH-TT&DL, Tài chính, TT&TT, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể liên quan, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp, tổ chức thực hiện đảm bảo mục tiêu, yêu cầu, hiệu quả của kế hoạch.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast