(Baohatinh.vn) - Với tinh thần “khó khăn gấp đôi, phải cố gắng gấp ba”, Hà Tĩnh đã, đang có những giải pháp đồng bộ, quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch 2020.

Khó khăn gấp đôi, Hà Tĩnh cố gắng gấp ba, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020

Với tinh thần “khó khăn gấp đôi, phải cố gắng gấp ba”, Hà Tĩnh đã, đang có những giải pháp đồng bộ, quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch 2020.

Nỗ lực vượt qua khó khăn “kép”

Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn 10 tháng đầu năm 2020 trong bối cảnh khó khăn “kép” đó là: Dịch bệnh Covid-19 và mưa lũ trong tháng 10 làm thiệt hại về người, tài sản, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, mọi mặt đời sống... Nhưng, với sự nỗ lực “gấp 2, gấp 3 lần” của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, biểu đồ kinh tế Hà Tĩnh vẫn có những điểm sáng, một số lĩnh vực vẫn đạt tăng trưởng khá so cùng kỳ.

Khó khăn gấp đôi, Hà Tĩnh cố gắng gấp ba, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020

2 đợt mưa lũ trong tháng 10 làm thiệt hại về người, tài sản, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, mọi mặt đời sống…

Nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, thu hút đầu tư, Hà Tĩnh đã tập trung, cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp trong chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư.

Đặc biệt, để thực hiện "mục tiêu kép”, Hà Tĩnh đã triển khai các giải pháp cấp bách về tín dụng ngân hàng, thuế để hỗ trợ doanh nghiệp; ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 214/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.

Khó khăn gấp đôi, Hà Tĩnh cố gắng gấp ba, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020

Nhà máy Bia Sài Gòn Hà Tĩnh dẫn đầu bảng xếp hạng nộp ngân sách 9 tháng đầu năm 2020 với hơn 431,9 tỷ đồng.

Những giải pháp đồng bộ, kịp thời, hiệu quả của các cấp, các ngành như liều “thuốc bổ” góp phần động viên, thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh. 10 tháng năm 2020, số hộ kinh doanh và hợp tác xã thành lập mới tăng (2.807 hộ kinh doanh, tăng 23%; 39 hợp tác xã, tăng 11,8%); ngành sản xuất và phân phối điện duy trì được mức tăng khá 19,87%; khu vực bán lẻ hàng hóa tăng trưởng 2,77%...

Tỉnh cũng chấp thuận chủ trương 50 dự án đầu tư, gồm 49 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 7.652 tỷ đồng, 1 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,5 triệu USD.

Một trong những điểm sáng trong bức tranh kinh tế chung của Hà Tĩnh những tháng đầu năm đó là tiến độ thu ngân sách đạt khá, một số khoản thu đạt cao, trong đó có khoản thu đến nay đã vượt dự toán giao đầu năm.

Tính đến ngày 6/11, Cục Thuế Hà Tĩnh thu ngân sách nội địa hơn 6.280 tỷ đồng, đạt 105% dự toán năm Bộ Tài chính giao và tăng 14% so với cùng kỳ năm 2019.

Khó khăn gấp đôi, Hà Tĩnh cố gắng gấp ba, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020

9 tháng đầu năm, Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh đóng nộp NSNN hơn 383 tỷ đồng. Ước cả năm 2020, Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh sẽ nộp NSNN hơn 505 tỷ đồng, cao hơn 3 tỷ đồng so với năm 2019.

Theo ông Đinh Nho Hậu - Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh, để đạt kết quả này là sự nỗ lực rất lớn của các doanh nghiệp trong thực hiện "mục tiêu kép”, đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước đầu tàu…Bên cạnh đó là sự nỗ lực của ngành thuế trong công tác quản lý kê khai và kế toán thuế; thanh tra, kiểm tra thuế chống thất thu ngân sách; thu nợ và giảm thiểu nợ đọng thuế; công tác phối hợp của ngành thuế với các ngành được tập trung chỉ đạo, thực hiện.

Bên cạnh thúc đẩy phát triển sản xuất, thu ngân sách, Hà Tĩnh cũng thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn; tổng giá trị giải ngân đến 30/10 đạt 5.991 tỷ đồng, bằng 69,9% kế hoạch (cao hơn bình quân chung cả nước). Đây cũng là 1 trong những yếu tố quan trọng, góp phần vào tăng trưởng chung của tỉnh.

Phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, kế hoạch 2020

Khó khăn gấp đôi, Hà Tĩnh cố gắng gấp ba, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020

Nhiệm vụ khẩn trương trước mắt đó là tập trung chỉ đạo, bổ cứu sản xuất vụ đông đảm bảo hoàn thành kế hoạch và chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai đề án sản xuất vụ xuân 2021.

Nghị quyết Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh diễn ra vào tháng 7/2020 xác định, để đạt mục tiêu tăng trưởng cao hơn mức bình quân cả nước (trên 4,5%) thì 6 tháng cuối năm phải đạt mức tăng trưởng hơn 10%. Mục tiêu này được đặt ra trong điều kiện dự báo ảnh hưởng dịch bệnh Covid- 19 cơ bản được kiểm soát, đặc biệt là không có những tác động, thiệt hại nặng nề do thời tiết mưa lũ như đã xẩy ra trong tháng 10 vừa qua.

Khó khăn gấp đôi, Hà Tĩnh cố gắng gấp ba, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020

Tuy nhiên, cả 2 yếu tố đầy bất lợi này đã xẩy ra trong 6 tháng cuối năm, điều đó đòi hỏi sự nỗ lực lớn hơn nhiều lần của các cấp các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng khẳng định, để thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2020, thời gian còn lại rất ít và trước mắt đang có nhiều khó khăn khách quan. Với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “khó khăn gấp đôi, chúng ta phải cố gắng gấp 3”, cấp ủy chính quyền các cấp, các sở ngành, địa phương phải quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch.

Nhiệm vụ khẩn trương trước mắt đó là tập trung chỉ đạo, bổ cứu sản xuất vụ đông đảm bảo hoàn thành kế hoạch và chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai đề án sản xuất vụ xuân 2021. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn ngành chăn nuôi; tập trung quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp khoanh vùng, khống chế và xử lý các ổ dịch phát sinh không để lây lan diện rộng.

Đối với công tác thu ngân sách 2 tháng cuối năm, trên cơ sở kết quả thu 10 tháng đầu năm, rà soát kế hoạch, tiến độ, làm rõ nguyên nhân từng sắc thuế, từng lĩnh vực, từng địa bàn còn đạt thấp để sớm có biện pháp khắc phục.

Khó khăn gấp đôi, Hà Tĩnh cố gắng gấp ba, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020

Thực hiện đồng bộ các giải pháp đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh theo các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Tập trung xử lý các điểm nghẽn, nút thắt về đất đai, thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án trọng điểm đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đồng ý chủ trương; các dự án lớn có tác động lan tỏa, tạo động lực phát triển KT-XH của tỉnh.

Khó khăn gấp đôi, Hà Tĩnh cố gắng gấp ba, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020

Một số chỉ tiêu KT-XH năm 2020:

- Tăng trưởng kinh tế (GRDP) 10,5 - 11%;

- Sản lượng lương thực đạt trên 51 vạn tấn;

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 14.000 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa trên 7.200 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu 6.800 tỷ đồng;

- Thêm ít nhất 20 xã và 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Tin liên quan:

Bá Tân


Bá Tân

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]