(Baohatinh.vn) - Chiều 19/5, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức làm việc với Sở LĐTB&XH, Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Giới thiệu việc làm người tàn tật, Làng trẻ Mồ côi Hà Tĩnh về công tác tổ chức, biên chế công chức, viên chức; tình hình thực hiện Nghị định 158/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ và kết quả thực hiện Nghị quyết số 26/NĐ-HĐND của HĐND tỉnh.

Thực hiện nghiêm việc chuyển đổi vị trí cán bộ, CCVC ngành LĐTB&XH

Chiều 19/5, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức làm việc với Sở LĐTB&XH, Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Giới thiệu việc làm người tàn tật, Làng trẻ Mồ côi Hà Tĩnh về công tác tổ chức, biên chế công chức, viên chức; tình hình thực hiện Nghị định 158/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ và kết quả thực hiện Nghị quyết số 26/NĐ-HĐND của HĐND tỉnh.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Trọng Nhiệu: Sở LĐTB&XH chủ động rà soát biên chế, người lao động trong toàn ngành để thực hiện tốt chức năng quản lý

Bộ máy của Sở LĐTB&XH gồm: Ban Giám đốc; 10 phòng chuyên môn, nghiệp vụ; 8 đơn vị trực thuộc, thực hiện 27 đầu việc do UBND tỉnh giao và các phần việc theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị sự nghiệp. Tổng số biến chế của Sở LĐTB&XH được giao năm 2015 là 248 người, trong đó, công chức 54 người, viên chức 179 người, hợp đồng theo Nghị định 68 gồm 15 người, hợp đồng theo sự nghiệp có thu tại các đơn vị 182 người.

Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Võ Xuân Linh: Trong 3 năm, Sơ đã thực hiện luân chuyển 12 cán bộ thuộc sở, 40 cán bộ các đơn vị trực thuộc theo chính sách luân chuyển và theo Nghị định 158 đảm bảo khách quan, công tâm, khoa học và hợp lý đúng quy định.

Những năm qua, Sở LĐTB&XH luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chú trọng công tác luân chuyển, bổ nhiệm quy hoạch cán bộ nên đã tạo động lực thúc đẩy đội ngũ tổ cán bộ CNVC nâng cao ý thức tự học, tự nghiên cức và tự hoàn thiện mình để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Trần Quang Trợ và Giám đốc Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh Dương Quỹ Đạo báo cáo việc thực hiện Nghị định 158 và Nghị quyết số 26 tại đơn vị.

Thực hiện Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ về quy định danh mục các vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức, Sở LĐTB&XH đã chuyển đổi vị trí công tác với cán bộ, công chức, viên chức ở một số chức danh được thực hiện thường xuyên, áp dụng đối với tất cả cán bộ công chức, viên chức nhằm bố trí sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với chuyên môn được đào tạo đảm bảo khách quan, công tâm, khoa học và hợp lý, không ảnh hưởng đến tăng, giảm biên chế của cơ quan Văn phòng Sở và các đơn vị.

Ông Nguyễn Ngọc Mỹ - Chủ tịch Hội CCB tỉnh: Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động đã có những bước trưởng thành nhất định về chất và lượng; tuy nhiên, số lượng biên chế hành chính, sự nghiệp hiện có của ngành LĐTB&XH chưa đáp ứng yêu cầu công việc chuyên môn được giao

Về thực hiện Nghị định 26/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh về sắp xếp, kiện toàn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án và tổ chức hội, Sở LĐTB&XH đã thực hiện Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, bố trí hợp lý nguồn nhân lực, góp phần cải cách hành chính tiếp tục đạt được những kết quả trên các lĩnh vực. Công tác chỉ đạo, điều hành của Sở ngày càng rõ nét và hiệu quả; văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành ban hành kịp thời, đúng thẩm quyền; tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ hội nhập và phát triển;

Trưởng phòng Tổ chức Bộ máy và Biên chế - Sở Nội vụ Vũ Thị Hà: Công tác bố trí lao động công chức, viên chức của Sở vẫn chưa được cân đối, phù hợp với thực tế chức năng, nhiệm vụ

Thông qua việc áp dụng thực hiện cơ chế "một cửa", “một cửa liên thông” đã giúp quá trình giải quyết công việc cho đối tượng, doanh nghiệp và người dân được thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả hơn; thực hiện cải cách hành chính tiếp tục phát huy hiệu quả đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Trọng Nhiệu đánh giá cao việc thực hiện Nghị định 158 của Chính phủ và Nghị quyết 26 của HĐND tỉnh tại Sở LĐTB&XH trong thời gian qua, đồng thời, lưu ý Sở LĐTB&XH cần rà soát chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, phòng, ban của ngành.

Đề nghị Sở LĐTB&XH chủ động rà soát biên chế, người lao động trong toàn ngành để thực hiện chức năng quản lý, đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh về tinh giảm biên chế và sắp xếp lại, cơ cấu lại công chức viên chức, nhất là rà soát lại đội ngũ cán bộ hợp đồng.

Sở LĐTB&XH cũng phải thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức, viên chức theo Nghị định 158; rà soát lại, quy hoạch lại các cơ sở dạy nghề; quan tâm quản lý nhà nước đối với người lao động trong tỉnh, người lao động ngoại tỉnh đến làm việc tại Hà Tĩnh.

Nam Giang


Nam Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Thời tiết

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]