(Baohatinh.vn) - UBND thành phố Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng 9 chỉ tiêu giáo viên THCS năm học 2023 - 2024 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

UBND thành phố Hà Tĩnh tuyển dụng giáo viên theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP

UBND thành phố Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng 9 chỉ tiêu giáo viên THCS năm học 2023 - 2024 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

UBND thành phố Hà Tĩnh tuyển dụng giáo viên theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP

THÔNG BÁO

Tuyển dụng giáo viên THCS năm học 2023 – 2024 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ

Căn cứ Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; thực hiện Quyết định số 2423/QĐ-UBND ngày 22/9/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng giáo viên cấp học trung học cơ sở của thành phố Hà Tĩnh năm học 2023-2024; Công văn số 2237/SNV-CCVC ngày 17/11/2023 của Sở Nội vụ về việc góp ý kế hoạch tuyển dụng giáo viên THCS năm học 2023 - 2024; Ủy ban nhân dân thành phố thông báo tuyển dụng giáo viên THCS năm học 2023 - 2024, như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 9 chỉ tiêu, gồm: 3 Vật lý, 1 Sinh học, 3 Lịch sử, 2 Địa lý.

2. Vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp: Giáo viên trung học cơ sở hạng III; Mã số: V.07.04.32. 3. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

a) Điều kiện chung

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

b) Điều kiện cụ thể về trình độ chuyên môn

- Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lý hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

4. Đối tượng

a) Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:

- Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;

- Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;

- Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

b) Người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành y học, dược học trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:

- Đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại điểm a mục 4 Thông báo này;

- Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.

c) Người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học trong độ tuổi theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại điểm b mục 4 Thông báo này. 5. Các trường hợp sau không được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

6. Hồ sơ dự tuyển: (đựng trong túi đựng hồ sơ) ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và danh mục thành phần tài liệu gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (tải về tại đây);

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài yêu cầu nộp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trong trường hợp trên bằng tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo nước ngoài không ghi rõ loại khá, giỏi, xuất sắc thì bổ sung các tài liệu chứng minh kết quả học tập của người dự tuyển đạt loại khá, giỏi, xuất sắc theo xếp loại của trường (ví dụ: bảng đánh giá xếp loại của trường; thư xác nhận của trường là đạt loại khá, giỏi, xuất sắc,...)

- Bằng khen, giấy tờ được cơ quan có thẩm quyền chứng thực chứng minh đạt giải cá nhân trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- 3 phong bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

Trường hợp thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển và đã nộp hồ sơ dự tuyển nhưng không dự tuyển sẽ không được hoàn trả lại hồ sơ dự tuyển.

Người đăng ký dự tuyển chỉ được nộp hồ sơ dự tuyển tại một vị trí việc làm, nếu người dự tuyển nộp hồ sơ dự tuyển vào hai vị trí việc làm trở lên là hồ sơ không hợp lệ (sẽ bị loại khỏi danh sách và không được tham dự xét tuyển công chức).

Không nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đối với những người chưa có bằng tốt nghiệp chuyên môn.

7. Nội dung và hình thức tuyển dụng:

7.1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

7.2. Nội dung tuyển dụng:

Vòng 1: Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển đảm bảo theo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định 140/2017/NĐ-CP. Những thí sinh có hồ sơ đủ điều kiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP sẽ tiếp tục vào vòng 2.

Vòng 2: Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển; thời gian phỏng vấn 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi phỏng vấn); thang điểm 100 điểm (áp dụng theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP).

Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

8. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển, địa điểm tuyển dụng:

8.1. Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển: 30 ngày, bắt đầu từ ngày 5/12/2023.

8.2. Phí dự tuyển: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Sau khi tổng hợp số lượng thí sinh nộp phiếu đăng ký dự tuyển, UBND thành phố sẽ thông báo mức thu phí tuyển dụng đến các thí sinh theo quy định.

8.3. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Phòng Nội vụ, UBND thành phố Hà Tĩnh (số 72, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh).

8.4. Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng:

- Thời gian: Quý I năm 2024.

- Địa điểm: UBND thành phố.

Thông báo này được đăng tải trên Báo Hà Tĩnh, Cổng thông tin điện tử thành phố; phát sóng trên hệ thống truyền thanh thành phố; niêm yết công khai tại Trụ sở làm việc của UBND thành phố và nơi tiếp nhận hồ sơ dự tuyển.

Trong quá trình điền thông tin trong phiếu đăng ký dự tuyển nếu có vấn đề chưa rõ, đề nghị người đăng ký dự tuyển liên hệ với UBND thành phố (qua phòng Nội vụ, số điện thoại: 0915640168/0915443998) để được hướng dẫn./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Hiếu {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]