(Baohatinh.vn) - Chiều 24/12, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ 2020. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Phó tổng Cục trưởng Tổng cục THADS Trần Văn Sơn, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà tới dự.

Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự Hà Tĩnh triển khai giải pháp thực hiện nhiệm vụ 2020

Chiều 24/12, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ 2020. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Phó tổng Cục trưởng Tổng cục THADS Trần Văn Sơn, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà tới dự.

Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự Hà Tĩnh triển khai giải pháp thực hiện nhiệm vụ 2020

Chiều 24/12, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.

* Theo báo cáo của Sở Tư pháp Hà Tĩnh, trong năm 2019, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) được quan tâm thực hiện, phát huy hiệu quả với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đội ngũ người làm công tác PBGDPL được củng cố, kiện toàn. Đến nay, toàn tỉnh có 2.914 báo cáo viên pháp luật các cấp.

Toàn tỉnh đã tổ chức 6.500 cuộc PBGDPL trực tiếp với hơn 900 nghìn lượt người tham dự; tổ chức 318 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với hơn 126 nghìn lượt người dự thi; phát hành hơn 490 nghìn tài liệu cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự Hà Tĩnh triển khai giải pháp thực hiện nhiệm vụ 2020

Trưởng phòng Tư pháp huyện Can Lộc Nguyễn Thị Thu Hiền chỉ ra những khó khăn trong xử lý vi phạm hành chính.

Đối với nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Sở Tư pháp đã xây dựng văn bản hướng dẫn cụ thể nhiệm vụ trọng tâm. Nhờ đó, 59/59 xã phấn đấu về đích NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2019 được công nhận đạt chuẩn tiêu chí 18.5; trong đó một số địa phương làm tốt như Thạch Hà, Nghi Xuân...

Các tổ hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 1.000 vụ hòa giải, trong đó hòa giải thành 833 vụ, 190 vụ hòa giải không thành và 47 vụ chưa giải quyết xong. Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh hoàn thành giải quyết hơn 1.000 vụ việc, trong đó thực hiện 955 vụ việc, tham gia tố tụng 124 vụ việc và đại diện ngoài tố tụng 1 vụ việc.

Ngoài ra, công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; công tác thanh, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; cải cách hành chính, ứng dụng CNTT... đạt kết quả khả quan; đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị tại địa phương.

Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự Hà Tĩnh triển khai giải pháp thực hiện nhiệm vụ 2020

Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Nguyễn Văn Việt cho rằng cần mở rộng thêm các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ tư pháp cấp xã.

Hội nghị cũng đã tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc của ngành Tư pháp như: Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản tại một số địa phương còn lúng túng; công tác pháp chế, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được chú trọng nhưng hiệu quả chưa cao;

Cần giám sát chặt chẽ hơn hoạt động công chứng; nguồn kinh phí cho công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn pháp luật vẫn còn hạn chế; đội ngũ giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc tại các sở đều kiêm nhiệm, ít được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ...

Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự Hà Tĩnh triển khai giải pháp thực hiện nhiệm vụ 2020

Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Lê Quang Huệ: Cần giám sát chặt chẽ hơn đối với hoạt động công chứng, chứng thực

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của toàn ngành Tư pháp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời đề nghị phân tích sâu hơn những tồn tại, hạn chế để tập trung khắc phục.

Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự Hà Tĩnh triển khai giải pháp thực hiện nhiệm vụ 2020

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu ngành Tư pháp cần tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục hồ sơ, giấy tờ của người dân trong quá trình thực hiện sáp nhập xã.

Nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin; tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng và tăng cường kiểm tra kiểm soát hoạt động công chứng trên địa bàn.

Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự Hà Tĩnh triển khai giải pháp thực hiện nhiệm vụ 2020

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Giám đốc sở Tư pháp Lê Viết Hồng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 32-CT/TU của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự Hà Tĩnh triển khai giải pháp thực hiện nhiệm vụ 2020

Giám đốc Sở Tư pháp Lê Viết Hồng trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể...

Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự Hà Tĩnh triển khai giải pháp thực hiện nhiệm vụ 2020

... và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2019

* Năm 2019, công tác thi hành án dân sự (THADS) gặp nhiều khó khăn do số thụ lý mới cả về việc và tiền đều tăng, nhất là các vụ việc liên quan đến vấn đề tín dụng, ngân hàng phát sinh nhiều, giá trị thi hành lớn làm cho tổng số tiền phải thi hành tăng đột biến so với năm 2018 (tăng hơn 1.613 tỷ đồng, bằng 362%).

Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự Hà Tĩnh triển khai giải pháp thực hiện nhiệm vụ 2020

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS (Bộ Tư pháp) Trần Văn Sơn, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà và lãnh đạo các sở, ngành tham dự hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2019, triển khai nhiệm vụ 2020.

Tổng số việc phải thi hành là 4.987 việc, tăng 80 việc so với năm 2018, trong đó số việc có điều kiện để thi hành là 4.135 việc, đã thi hành xong 3.728 việc, đạt tỷ lệ 91,2%, (vượt 17,2% so với chỉ tiêu Tổng cục giao, xếp thứ 9 trên toàn quốc);

Tổng số tiền phải thi hành 2.058 tỷ đồng, tăng 1.613 tỷ (362%) so với năm 2018; trong đó số tiền có điều kiện để thi hành là 348 tỷ đồng, đã thi hành xong 290,5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 83,3% (vượt 48,3% so với chỉ tiêu Tổng cục giao, xếp thứ 2 toàn quốc).

Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự Hà Tĩnh triển khai giải pháp thực hiện nhiệm vụ 2020

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà và Cục Trưởng Cục THADS tỉnh Văn Đình Minh cùng chủ trì hội nghị

Tuy nhiên, công tác THADS, hành chính năm 2019 vẫn còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế như: Một số vụ việc tồn đọng chưa được giải quyết dứt điểm (hiện vẫn còn trên 852 việc, với số tiền trên 1.710 tỷ đồng do người phải thi hành án chưa có điều kiện để thi hành, trong đó có nhiều vụ việc tồn đọng từ những năm trước), nhiều chấp hành viên chưa tích cực, chủ động trong tổ chức thi hành án; công tác phối hợp giữa cơ quan THADS với các cơ quan có liên quan chưa thường xuyên…

Năm 2020, Cục THADS tỉnh tiếp tục kiện toàn bộ máy; đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát và quyết liệt hơn; tập trung giải quyết có hiệu quả số án có điều kiện thi hành, hạn chế làm phát sinh việc thi hành án chuyển kỳ sau; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn nghiệp vụ và quản lý…

Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự Hà Tĩnh triển khai giải pháp thực hiện nhiệm vụ 2020

Phó tổng Cục trưởng Tổng cục THADS Trần Văn Sơn đề nghị Cục THADS tỉnh và các đơn vị trực thuộc tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế, tiếp tục đoàn kết, thống nhất phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, Phó tổng Cục trưởng Tổng cục THADS Trần Văn Sơn và Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà ghi nhận, biểu dương những kết quả hệ thống THADS tỉnh đạt được trong năm 2019, đồng thời đề nghị Cục THADS tỉnh và các đơn vị trực thuộc tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế, tiếp tục đoàn kết, thống nhất phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020.

Trong đó, cần nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành án ngay từ những tháng đầu năm; chỉ đạo quyết liệt, tăng cường đôn đốc, phối hợp liên ngành để nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; nâng cao ý thức công vụ, đạo đức của cán bộ thi hành án; phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo THADS các cấp; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự Hà Tĩnh triển khai giải pháp thực hiện nhiệm vụ 2020

Phó tổng Cục trưởng Tổng cục THADS Trần Văn Sơn trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ năm 2018 cho Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh

Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự Hà Tĩnh triển khai giải pháp thực hiện nhiệm vụ 2020

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2018 cho Chi cục THADS thị xã Kỳ Anh

Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự Hà Tĩnh triển khai giải pháp thực hiện nhiệm vụ 2020

Cục trưởng Cục THADS tỉnh Văn Đình Minh trao bằng khen của UBND tỉnh cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác THADS năm 2019...

Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự Hà Tĩnh triển khai giải pháp thực hiện nhiệm vụ 2020

Và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác THADS năm 2019

Thùy Dương - Đức Thiện


Thùy Dương - Đức Thiện

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]