Thủ tướng Anh từ chức vào 13/7 nhường chỗ cho bà May
Theo BBC, Thủ tướng Anh David Cameron sẽ chính thức từ nhiệm vào ngày thứ Tư 13/7, nhường chỗ cho bà Theresa May tiếp quản chìa khóa số 10 phố Downing.
ecf6x16ac8x166c8x19f1ax1661ax12438xf785x139cbx100e4xX7x17371x19cf3x103c5xfc22x13f4bx12d39xX5x103c0xXax15148xXcxX1x1b0e0xX3xXex18b00x11e85x11566x183ddxX3x127b8xX1axX1xX3xXex10af2xX3xX4xX1x1268fxX4xX3x11d4bx14cc9x1ae2fxX3xX2x16eccx1a625x1b3d1xX3xX1axX1xX18x1a319xX1axX1bxX3xX4xX1x1968exX3xX4xX1xX2bxX3xfc09xX2axX3xf3faxX6x1822cxX0xX2fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx133d3xX10xX6x1291axXaxX12xXcxX1xX10xX2bxX3x13c8dxX62x1a7f5x12cfexX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1axX1xX3xf885xX6xX29xXdxX5axX3xX64xX6x14fbbxX10x14e30xX2bxX1axX3xX7x13d3bxX3xX4xX1x16e62xX1axX1xX3xXexX1xX26xX4xX3xXexX22xX3xX1axX1xXdx1b4a8xX7dxX3xX29xX2axX2bxX3xX1axX1bxX2axX46xX3xXexX1xX26xX3xXcxX18xX3xX2xX2exX2fxX30xX65xX3xX1axX1xX18xX35xX1axX1bxX3xX4xX1xX3bxX3xX4xX1xX2bxX3xX41xX2axX3xXcxX1xX10xX7fxX10xX7xX6xX3xX44xX6xX46xX3xXexXdx12a42xXbxX3xfb67x174efx14441xX1axX3xX4xX1x1b6f0xX6xX3x1074bxX1x1b28dxX6xX3xX7x147ebxX3xX2x158b2xX3xXbxX1xXe3xX3xX75xX2bx1a327xX1axXdxX1axX1bx19c82xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX2bxX5axX46xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX7fxX10x113e8xX9xXaxX1xXexXexXbx165b7xX2fxX2fxXdxX7dxX1bxXf3xX29xXdxX10xXexX1axX6xX7dxXbxX5xXd4xX7xXf3xX29xX1axX2fxXexfadexX12dxXe6xX2fx148b0xXbxX5xX2bxX6xX5axX10xX5axX2fxXexX1axX1bx1a65dxXexX1axX2fx134f6xXe6xX2xX12dx196b7xXe6xX30xX145xX2xX2xX2fxXexX1xX10xX7fxX10xX7xX6xX145xX7dxX6xX46xXf3x1431exXbxX1bxXaxX12xX0xXdxX7dxX1bxX3xX7xX7fxX4xX9xXaxX2fxX2fxXdxXf3xX41xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX1axX1xXf3xX29xX1axX2fxX1axX10xXeexX7xX2fxX2xX12dxX141x10177xX2fxX2xXe6x19613xX5axX141xXe6xX184xXexX184xX12dxX180xX141xX5xXe6xXf3xX158xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xXd4xX3xXexXd4xX2bxX1axX1bxX3xX6xX1axX1xX3xXexXd4xX3xX4xX1xXd4xX4xX3xX29xX6xX2bxX3xX2xX2exX3xX30xX3xX1axX1xXd4xX2bxX1axX1bxX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX1xX2bxX3xX41xX6xX3xX7dxX6xX46xXaxX3xX7xXexX46xX5xX10xX9xXaxX5axXdxX7xXbxX5xX6xX46xX116xX41xX5xX2bxX4xXddxf4adxX7dxX6xX7fxX1bxXdxX1ax15f59xX5xX10xX10fxXexX116xX6xXd4xXexX2bxX1e5xX7dxX6xX7fxX1bxXdxX1axX1ecxX7fxXdxX1bxX1xXexX116xX6xXd4xXexX2bxXaxX3xX2fxX12xX0xX2fxX6xX12xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX6xXbxXexXdxX2bxX1axXaxX12xX62xX2axX3xXcxX1xX10xX7fxX10xX7xX6xX3xX44xX6xX46xX3xX7xX84xX3xXexX7fxff85xX3xXexX1xX2axX1axX1xX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1axX1xX3xX29xX2axX2bxX3xX1axX1bxX2axX46xX3xX2xX2exX2fxX30xX3x11f55xfc4cxX1bxXd4x18562xX1axX116xX3xf038xXd4xX6xX7fxX5axXdxX6xX1ax11994xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX2bxX5axX46xXaxX12xXcxX7fxX18xX19xX4xX3x195a7xXdfxX3xX62x17f9dxX3xXexX7fxX18xX23cxX1axX1bxX3xX261xX290xXdxX3xX29x10c30xX3xX1dxX1axX1xX3xXcxX1xX10xX7fxX10xX7xX6xX3xX44xX6xX46xX3xX28cx188d6xX3xXexX7fxX23cxX3xXexX1xX2axX1axX1xX3xX26xX1axX1bxX3xX29xXdx18b55xX1axX3xX5axXd4xX46xX3xX1axX1x19a28xXexX3xXddxXd0xX3xX1axX1xXdxX97xX7dxX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX75xX6xX29xXdxX5axX3xX64xX6xX7dxX10xX7fxX2bxX1axX3xX7xX6xXd4xX3xXddxX1xXdxX3xX28cxXe3xXdxX3xXexX1xX15xX3xX4xX15xX6xX3xX41xX2axX3xX5xX2axX3xXcxX1xX26xX3xXexX7fxX18xX23cxX1axX1bxX3xX261x19106xX1axX1bxX3xX5xX18x100bexX1axX1bxX3xX29xX2axX3xX62xXdxXd0xX1axX3xX28cx17922xXdxX3x13bc2xX1xX88xX3xX1x1238fxXd4xX3xX1dxX1axX5axX7fxX10xX6xX3xf9bcxX10xX6xX5axX7xX2bxX7dxX3xXexXd4xX46xX2c3xX1axX3xX41xXe3xX3xX7fx18261xXexX3xXddxX1xfd69xXdxX3xX4xXd4xX290xX4xX3xX28cxXd4xX6xX3xXexX7fxX23cxX3xXexX1xX2axX1axX1xX3xX1axX1bxX18xX35xXdxX3xX28cxX26xX1axX1bxX3xX28cx19d02xXd4xX3xX28cxXd5xX1axX1bxX3xX62xXd5xX2bxX3xXexX1xX15xX3xX29xX2axX3xX26xX1axX1bxX3xX29xXdxX2c3xX1axX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xXexX7fxX2bxX1axX1bxX3xX41xXe3xXdxX3xX4xXd5xX1axX1xX3xX7fxXe3xXdxX3xX5xX2bx1532dxX1axX3xX4xX1xX88xX1axX1xX3xXexX7fx11134xX3xX1axX18xX19xX4xX3xX1axX2axX46xX3xXexX7fxX23cxX3xX1axX2c3xX1axX3xXbxX1xX26xX4xX3xXexX3afxXbxX3xX7xX6xXd4xX3xX4xXd4xX290xX4xX3xXexX7fxX18xX1axX1bxX3xX4xX374xXd4xX3xX5ax1b26axX1axX3xf5b0xX3xX28cxX18xX6xX3xX1dxX1axX1xX3xX7fxX6xX3xXddxX1xX352xXdxX3xX33bxXdxX2c3xX1axX3xX7dxXdxX1axX1xX3xX4xX1xX3eaxXd4xX3x13685xXd4xX3xX260x1889cxX131xX270xX65xX3xX4x18dcdxX1axX3xX1bx1a098xXdxX3xX5xX2axX3xX62xX7fxX10xf9d3xXdxXexXf3xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX2bxX5axX46xXaxX12x140d4xX6xXd4xX3xXddxX1xXdxX3xXexX7fxX23cxX3xXexX1xX2axX1axX1xX3xX26xX1axX1bxX3xX29xXdxX2c3xX1axX3xX5axXd4xX46xX3xX1axX1xX2ccxXexX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX1xXdxXd0xX4xX3xX1bxX1xXd0xX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1axX65xX3xX41xX2axX3xX44xX6xX46xX3xX4xX6xX7dxX3xXddxXd0xXexX3xX7xX84xX3xX5xX2b1xX1axX1xX3xX28cxX3afxX2bxX3xX1axX18xX19xX4xX3xX1dxX1axX1xX3xX7fxX35xXdxX3xXddxX1xX352xXdxX3xX412xX131xX3xXexX1xX2axX1axX1xX3xX4x18116xX1axX1bxX3xX1axXd0xXd4xX3xXexX7fxX23cxX3xXexX1xX2axX1axX1xX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1axX1xXf3xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX2bxX5axX46xXaxX12x1aa30xX1axX1bxX3xX4x13b85xX3xX29xXdxX2c3xX1axX3xX1axX2axX46xX3xXexXd4xX46xX2c3xX1axX3xX41xXe3xX3xX1axX18xX19xX4xX3xX1dxX1axX1xX3xX7xX84xX3xXddxX1xX4b5xX1axX1bxX3xXexX1x1b35fxX4xX3xX1xXdxX97xX1axX3xX41xX2ccxXexX3xXddx10b00xX3xX1axX3bxX3xX5xX517xX4xX3xX1axX2axX2bxX3xX28cx17c58xX3xX23cxX3xX5xX3afxXdxX3xXaxX7dxef3cxXdxX3xX1axX1xX2axX3xX4xX1xXd4xX1axX1bxX3xX4xX1xX3eaxXd4xX3xX40exXd4xXaxX3xX29xX2axX3xX4xX2axX1axX1bxX3xXddxX1xX4b5xX1axX1bxX3xX1axX3bxX3xX5xX517xX4xX3xX28cxX532xX3xXexX53cxXdxX3xX1bxXdxX6xX3xX1axX1xX331xXbxX3xX5xXdxX2c3xX1axX3xX7dxXdxX1axX1xX3xX1axX2axX46xX3xX7dxX290xXexX3xX5xX374xX1axX3xX1axX2axX2bxX3xX1ax10bfcxX6xXf3xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX2bxX5axX46xXaxX12xf37fxX18x155e1xX1axX1bxX3xXddxXdxX7dxX3xX62xX290xX3xXexX7fxX18xX23cxX1axX1bxX3xX261xX290xXdxX3xX29xX29exX3xX1dxX1axX1xX3xX4xf02fxX1axX1bxX3xXddxX1x1950dxX1axX1bxX3xX28cxX3baxX1axX1xX3xX7xX84xX3xX28cxX2axX7dxX3xXbxX1xX53cxX1axX3xX29xX19xXdxX3xX412xX131xX3xX28cxX532xX3xX4xXdfxX3xX28cxX18xX31cxX4xX3xX7dxX290xXexX3xXexX1xX352xX6xX3xXexX1xXd4xX331xX1axX3xXexXe3xXexX3xX1axX1xX2ccxXexX3xX29x18f38xX3xXexX1xX18xX5acxX1axX1bxX3xX7dxX3afxXdxX65xX3xX1xX2axX1axX1bxX3xX1xXdfxX6xX3xX29xX2axX3xX5axX3baxX4xX1xX3xX29xX29exX3xX4xX1xX2bxX3xX1axX18xX19xX4xX3xX1dxX1axX1xXf3xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43exX2bxXd4xX7fxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2bxX3xXcxXcx10c3fxf686xX261xX0xX2fxXbxX12