Thế giới ngày qua: Tổng thống Mỹ không tham dự WEF nếu chính phủ tiếp tục đóng cửa
(Baohatinh.vn) - Tổng thống Mỹ không tham dự WEF nếu chính phủ tiếp tục đóng cửa; Nga và Anh dần khôi phục số nhân viên ngoại giao sau vụ điệp viên Skripal... là những thông tin nổi bật trên thế giới trong ngày 10/1 được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.
26bfx70e0x8dedxc0a0x8664x7ac0x4925x8f15x4a5axX7x7ab5xbac3x9bc5x58cdx6246x7f5exX5xa5fdxXax4a57xXcxX1x5b35xX3xa231xXdx73f7xXdxX3x32aaxX17x9f03x5a54xX3xa1e3xa0e3xX6x74a6xX3xXcx9acaxX1cxX17xX3xXexX1x93a9xX1cxX17xX3x5288x7547xX3x4e15xX1x94c8xX1cxX17xX3xXexX1xX6x7f34xX3x7960x29f3xX3xb683x271dx7cf6xX3xX1cxX15xX22xX3xX4xX1x76d8xX1cxX1xX3xXbxX1x834bxX3xXexXdxX15xXbxX3xXexbbefxX4xX3x7ceax98aexX1cxX17xX3xX4xbc73xX6xX0x27b5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9cdfxX10xX6xX3fxXaxX12xXcxX27xX1cxX17xX3xXexX1xX2dxX1cxX17xX3xX31xX32xX3xX34xX1xX36xX1cxX17xX3xXexX1xX6xX3dxX3xX3fxX40xX3xX42xX43xX44xX3xX1cxX15xX22xX3xX4xX1xX4cxX1cxX1xX3xXbxX1xX52xX3xXexXdxX15xXbxX3xXexX5axX4xX3xX5dxX5exX1cxX17xX3xX4xX63xX6x6f46xX3x5ad8xX17xX6xX3x2973xX1exX3x9fc6xX1cxX1xX3xX3fxb04exX1cxX3xX34xX1xX36xXdxX3xXbxX1xX5axX4xX3xX7xX2dxX3xX1cxX1xa4d6xX1cxX3xXc0xXdxade9xX1cxX3xX1cxX17x3727x44c1xXdxX3xX17xXdxX6xXe4xX3xX7xX6xX22xX3xXc0xX5axX3xX5dxXdx34faxXbxX3xXc0xXdxXdfxX1cxX3x5516xX34xad89xXdxXbxX6xX5x29f7xX105xX105xX3xX5xX1exX3xX1cxX1x4e5dxX1cxX17xX3xXexX1xX36xX1cxX17xX3xXexXdxX1cxX3xX1cxX27xXdxX3x66fbx583dxXexX3xXexX100xXdfxX1cxX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xXexX100xXe4xX1cxX17xX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX2x99e6xX66xX2xX3xX5dx7445x7917xX4xX3x7b5cx7e3exXe4xX3xX75xX1exX3xXcx512fxX1cxX1xX3xX5dxXdxXf6xX1cxX3xXexX63xX3xXexX27xX1cxX17xX3xX1xX144xXbxX105xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xXe4xX3fxX1fxX3xXbxa970xX10xX1cxXexX10xX100xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10x5f77xXexaf02xX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX100xXbaxXaxX12xX0xXdxX3dxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX179xX10xX1cxXexX10xX100xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXax9d36xXdxX3fxXexX1xX24xX3x9b18xX2x7dafxXbxX18axXbaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX24xX3xa15dxX2xX13exXbxX18axXbaxXaxX3xX7xX100xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX66xX66xXdxX105xX120xX6xXe4xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX105xXc0xX1cxX66xX1cxX10xX1b9xX7xX66xX2x7258xX13exX2xX66xX2xb1e0xX1cfxX3fxX1c2xX13exX1c0xX1fdx92f8xX1c2xX1f8xXex2d33xX1fdxX1f8xX204xX5xX204xX18cxX2xX105x3063xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX24xX3xXcxX27xX1cxX17xX3xXexX1xX2dxX1cxX17xX3xX31xX32xX3xX34xX1xX36xX1cxX17xX3xXexX1xX6xX3dxX3xX3fxX40xX3xX42xX43xX44xX3xX1cxX15xX22xX3xX4xX1xX4cxX1cxX1xX3xXbxX1xX52xX3xXexXdxX15xXbxX3xXexX5axX4xX3xX5dxX5exX1cxX17xX3xX4xX63xX6xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX179xX6xXbxXexXdxXe4xX1cxXaxX12xXcxa7c6xX6xX3xX1cxX1xX1exX3x5189xX22xX2dxX4xX3xX1x4e58xXdxX3xX31xX32xX3xb7f2xX3xXexX1xX52xX3xX5dxX36xX3xX42xX6xX7xX1xXdxX1cxX17xXexXe4xX1cxX3x96c6xX179xX105xX105xX3xX0xX10xX3dxX12x2e9fxa1edxX1cxX1xX24xX3xXcxX75x69d7xX66xXcxXcxX2c2x7345xXbcxb7c9xX0xX66xX10xX3dxX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xXe4xX3fxX1fxXaxX12xX0xX7xXexX100xXe4xX1cxX17xX12xXcxX27xX1cxX17xX3xXexX1xX2dxX1cxX17xX3xX31xX32xX3xX34xX1xX36xX1cxX17xX3xXexX1xX6xX3dxX3xX3fxX40xX3xX42xX43xX44xX3xX1cxX15xX22xX3xX4xX1xX4cxX1cxX1xX3xXbxX1xX52xX3xXexXdxX15xXbxX3xXexX5axX4xX3xX5dxX5exX1cxX17xX3xX4xX63xX6xX24xX0xX66xX7xXexX100xXe4xX1cxX17xX12xX3xXbcxX17xX1exX1fxX3xX2xX13exX66xX2x4279xX3xXcxX27xX1cxX17xX3xXexX1xX2dxX1cxX17xX3xX31xX32xX3xX2b1xXe4xX1cxX6xX5xX3fxX3xXcxX100xX22xX3dxXbxX3xXexX1xX36xX1cxX17xX3xX120xX148xXe4xX3xX36xX1cxX17xX3xX7x30f9xX3xX34xX1xX36xX1cxX17xX3xXexX1xX6xX3dxX3xX3fxX40xX3xX2b1xXdx7ee1xX1cxX3xX5dxX1exX1cxX3x6790xXdxX1cxX1xX3xXexX15xX3xXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX2baxX42xX43xX44xX2c9xX3xX7x8093xXbxX3xXexX19xXdxX3xXexXe5xXdxX3xX2b1xX6xXc0xXe4xX7xX3xX2baxXcxX1xX5axX1fxX3xXfexX14fxX2c9xX33fxX3xX1cxX15xX22xX3xX1cxX143xX19xX4xX3xX1cxX1exX1fxX3xX34xX1xX36xX1cxX17xX3xX17xXdx728axXdxX3xX21xX22xX1fxX15xXexX3xX5dxX143xX144xX4xX3xXex4a59xX1cxX1xX3xXexX100xXe5xX1cxX17xX3xX4xX1xX4cxX1cxX1xX3xXbxX1xX52xX3xX5dxX5exX1cxX17xX3xX4xX63xX6xX3xX3fxXe4xX3xX3dxXdaxX22xX3xXexX1xX22x685fxX1cxX3xX5xXdxXdfxX1cxX3xX21xX22xX6xX1cxX3xXexX19xXdxX3xX120x87fcxX4xX3xXexX143x6268xX1cxX17xX3xX120xXdxXdfxX1cxX3xX17xXdxX19xXdxX3xX31xX32xX18cxX31xX10xX18axXdxX4xXe4xX105xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xXe4xX3fxX1fxXaxX12xXcxX100xXe4xX1cxX17xX3xXexX1xX36xX1cxX17xX3xX120xX148xXe4xX33fxX3xXcxX27xX1cxX17xX3xXexX1xX2dxX1cxX17xX3xXcxX100xX22xX3dxXbxX3xX1cxXdfxX22xX3xX100x6ce8xX3xX1cxX15xX22xX3xX179xX1xX4cxX1cxX1xX3xXbxX1xX52xX3xX31xX32xX3xXexXdxX15xXbxX3xXexX5axX4xX3xX120x88b7xX3xX5dxX5exX1cxX17xX3xX4xX63xX6xX33fxX3xX36xX1cxX17xX3xX7xX36bxX3xX34xX1xX36xX1cxX17xX3xXexX1xX6xX3dxX3xX3fxX40xX3xX42xX43xX44xX33fxX3xX3fxX40xX3xX34xXdxX15xX1cxX3xX3fxXdxX37dxX1cxX3xX100xX6xX3xXex910exX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX1fdxX1fdxX18cxX1fdxX1c2xX66xX2xX3xXexX19xXdxX105xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xXe4xX3fxX1fxXaxX12xX147xX15xX3xXexX39cxX4xX3xX4xX1xX4cxX1cxX1xX3xXexX100xX48bxX3xX18axX22xX1cxX17xX3xX21xX22xX6xX1cxX1xX3xX1fxXdfxX22xX3xX4xXc8xX22xX3xX4xX52xX6xX3xXcxX27xX1cxX17xX3xXexX1xX2dxX1cxX17xX3xXcxX100xX22xX3dxXbxX3xX4x4e52xXbxX3xX1cxX17xXdaxX1cxX3xX7xX148xX4xX1xX3xX18axXdaxX1fxX3xXexX143xX41axX1cxX17xX3xX120xXdxXdfxX1cxX3xX17xXdxX19xXdxX3xX31xX32xX18cxX31xX10xX18axXdxX4xXe4xX3xXexX100xXe4xX1cxX17xX3xX120xX2dxXdxX3xX4xX3cdxX1cxX1xX3xX291xX22xX2dxX4xX3xX1xX297xXdxX3xX31xX32xX3xX5dxX6xX1cxX17xX3xX120xX48bxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX100xX36bxX3xX5dx615dxX3xX3fxX403xX1cxX3xXexX19xXdxX3xXc0xXdxXf6xX4xX3xX179xX1xX4cxX1cxX1xX3xXbxX1xX52xX3xX31xX32xX3xXbxX1xX3cdxXdxX3xX5dxX5exX1cxX17xX3xX4xX63xX6xX3xX3dxX297xXexX3xXbxX1xXc8xX1cxX3xXexX4c2xX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX1fdxX1fdxX66xX2xX1fdxX66xX1fdxX13exX2xX208xX105xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xXe4xX3fxX1fxX3xXbxX179xX10xX1cxXexX10xX100xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX18axXexX18cxX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX100xXbaxXaxX12xX0xXdxX3dxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX179xX10xX1cxXexX10xX100xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX1b9xXdxX3fxXexX1xX24xX3xX1c0xX2xX1c2xXbxX18axXbaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX24xX3x3d9cxX1f8xX62cxXbxX18axXbaxXaxX3xX7xX100xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX66xX66xXdxX105xX120xX6xXe4xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX105xXc0xX1cxX66xX1cxX10xX1b9xX7xX66xX2xX1f8xX13exX2xX66xX2xX1fdxX1cfxX3fxX1c2xX13exX1c0xX1fdxX1f8xX2xX204xXexX1cfxX204xX62cxX1c2xX5xX62cxX18cxX1fdxX105xX211xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX24xX3xXcxX27xX1cxX17xX3xXexX1xX2dxX1cxX17xX3xX31xX32xX3xX34xX1xX36xX1cxX17xX3xXexX1xX6xX3dxX3xX3fxX40xX3xX42xX43xX44xX3xX1cxX15xX22xX3xX4xX1xX4cxX1cxX1xX3xXbxX1xX52xX3xXexXdxX15xXbxX3xXexX5axX4xX3xX5dxX5exX1cxX17xX3xX4xX63xX6xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX179xX6xXbxXexXdxXe4xX1cxXaxX12x5b86xXe5xXdxX3xX7xX415xX3xX21xX22xX148xX1cxX3xXbcxX17xX6xX3xXexXe5xXdxX3xXc3xX1cxX1xX105xX3xX0xX10xX3dxX12xX2baxX2bbxX1cxX1xX24xX3xb2cfxX1cxX3fxX10xXbxX10xX1cxX3fxX10xX1cxXexX2c9xX0xX66xX10xX3dxX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xXe4xX3fxX1fxXaxX12xX0xX7xXexX100xXe4xX1cxX17xX12xXbcxX17xX6xX3xXc0xX1exX3xXc3xX1cxX1xX3xX3fxXc8xX1cxX3xX34xX1xX36xXdxX3xXbxX1xX5axX4xX3xX7xX2dxX3xX1cxX1xXdaxX1cxX3xXc0xXdxXdfxX1cxX3xX1cxX17xXe4xXe5xXdxX3xX17xXdxX6xXe4xX3xX7xX6xX22xX3xXc0xX5axX3xX5dxXdxXf6xXbxX3xXc0xXdxXdfxX1cxX3xXfexX34xX100xXdxXbxX6xX5xX24xX0xX66xX7xXexX100xXe4xX1cxX17xX12xX3xb0dfxXc8xX1cxX3xX3dxX297xXexX3xX1cx9266xX3dxX3xX7xX6xX22xX3xX4xX22xX297xX4xX3xX34xX1xX52xX1cxX17xX3xX1xXe4xX3cdxX1cxX17xX3xX1cxX17xXe4xXe5xXdxX3xX17xXdxX6xXe4xX3xX17xXdxX10exX6xX3xXbcxX17xX6xX3xXc0xX1exX3xXc3xX1cxX1xX3xX5xXdxXdfxX1cxX3xX21xX22xX6xX1cxX3xX5dxX15xX1cxX3xXc0xX5axX3xX5dxXc8xX22xX3xX5dxX297xX4xX3xX4xX40xX22xX3xX5dxXdxXf6xXbxX3xXc0xXdxXdfxX1cxX3xXbcxX17xX6xX3xXexXe5xXdxX3xXexX1xX1exX1cxX1xX3xXbxX1xX2dxX3xXfexX6xX5xXdxX7xX120xX22xX100xX1fxX3xX4xX52xX6xX3xXc3xX1cxX1xX3xX34xX1xXdxX15xX1cxX3xX1xX6xXdxX3xX120xXdfxX1cxX3xX5dx7366xX22xX3xX17xXdxX3cdxX3dxX3xX7xX2dxX3xX5xX143xX144xX1cxX17xX3xX5dxXe5xXdxX3xX3fxXdxXf6xX1cxX3xX1cxX17xXe4xXe5xXdxX3xX17xXdxX6xXe4xX3xX5xX403xX1cxX3xX1cxX1xX6xX22xX33fxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX2xX13exX66xX2xX33fxX3xX31xXe4xX7xX34xXc0xX6xX3xXc0xX1exX3x77d7xXe4xX1cxX3fxXe4xX1cxX3xX5dxX57bxX3xX1cxX1xX524xXexX3xXexX100xX4cxX3xX7xX36bxX3xXexX794xX1cxX17xX3xX5dx8a06xX3xX120x96c4xX3xX5xXe5xXdxX3xX7xX2dxX3xX5dxXe5xXdxX3xX3fxXdxXf6xX1cxX3xX120xX48bxX3xX17xXdxX3cdxX3dxX33fxX3xX7xXe4xX1cxX17xX3xXc0xX403xX1cxX3xX4xX1xX143xX6xX3xXexX1xX881xX3xX21xX22xX6xX1fxX3xXexX100xX29dxX3xXc0xX821xX3xX7xX2dxX3xX5xX143xX144xX1cxX17xX3xXexX100xX143xX19xX4xX3xX34xXdxX6xX105xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xXe4xX3fxX1fxXaxX12xXcxX1xX36xX1cxX17xX3xX120xX148xXe4xX3xX4xX52xX6xX3xX6e6xXe5xXdxX3xX7xX415xX3xX21xX22xX148xX1cxX3xXbcxX17xX6xX3xXexXe5xXdxX3xXc3xX1cxX1xX3xX4xX1xXe4xX3xX120xXdxX15xXexX33fxX3xXexX100xXe4xX1cxX17xX3xXexX1xX148xX1cxX17xX3xX2xX1fdxX66xX1fdxX13exX2xX208xX33fxX3xX5xXc8xX1cxX3xX5dxXc8xX22xX3xXexXdxXdfxX1cxX3xXbcxX17xX6xX3xXc0xX1exX3xXc3xX1cxX1xX3xX5dxX57bxX3xX4xX884xX1cxX17xX3xX4xX524xXbxX3xXexX1xXdfxX3dxX3xXexX1xX48bxX3xXexX1xX40xX4xX3xX1cxX17xXe4xXe5xXdxX3xX17xXdxX6xXe4xX3xX4xX1xXe4xX3xX1cxX1xX6xX22xX105xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xXe4xX3fxX1fxXaxX12xXbcxX1xX143xX3xXc0xX121xX1fxX33fxX3xXbxX1xX148xXdxX3xX120xX297xX3xX1cxX17xXe4xXe5xXdxX3xX17xXdxX6xXe4xX3xX4xX52xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX1cxX143xX19xX4xX3xX5dxX821xX22xX3xX5dxX143xX144xX4xX3xX120xX27xX3xX7xX22xX1cxX17xX3xX7xX6xX22xX3xX34xX1xXdxX3xX5dxX57bxX3xX17xXdxX3cdxX3dxX3xX34xX881xX3xXexX4c2xX3xXexX1xX148xX1cxX17xX3xX62cxX66xX1fdxX13exX2xX208xX3xX34xX1xXdxX3xX1fdxX62cxX3xX1cxX1xXdaxX1cxX3xXc0xXdxXdfxX1cxX3xX1cxX17xXe4xXe5xXdxX3xX17xXdxX6xXe4xX3xXbcxX17xX6xX3xX5dxX57bxX3xX120xX48bxX3xXc3xX1cxX1xX3xXexX100xX5axX4xX3xX18axX22xX524xXexX3xXc0xX1exX3xXbxX1xX4cxX6xX3xXbcxX17xX6xX3xX5dxX57bxX3xX148xXbxX3xX3fxX5axX1cxX17xX3xX120xXdxXf6xX1cxX3xXbxX1xX148xXbxX3xX5dxX148xXbxX3xXexX100xX3cdxX3xXexX143x2d0exX1cxX17xX3xX415xX1cxX17xX105xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xXe4xX3fxX1fxX3xXbxX179xX10xX1cxXexX10xX100xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX18axXexX18cxX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX100xXbaxXaxX12xX0xXdxX3dxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX179xX10xX1cxXexX10xX100xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX1b9xXdxX3fxXexX1xX24xX3xX1c0xX2xX1c2xXbxX18axXbaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX24xX3xX1cfxX62cxX62cxXbxX18axXbaxXaxX3xX7xX100xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX66xX66xXdxX105xX120xX6xXe4xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX105xXc0xX1cxX66xX1cxX10xX1b9xX7xX66xX2xX1f8xX13exX2xX66xX2xX1fdxX1cfxX3fxX1c2xX13exX1c0xX62cxX1fdxX1fdxX208xXexX208xX2xX208xX1cfxX5xX2xX18cxX62cxX105xX211xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX24xX3xXcxX27xX1cxX17xX3xXexX1xX2dxX1cxX17xX3xX31xX32xX3xX34xX1xX36xX1cxX17xX3xXexX1xX6xX3dxX3xX3fxX40xX3xX42xX43xX44xX3xX1cxX15xX22xX3xX4xX1xX4cxX1cxX1xX3xXbxX1xX52xX3xXexXdxX15xXbxX3xXexX5axX4xX3xX5dxX5exX1cxX17xX3xX4xX63xX6xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX179xX6xXbxXexXdxXe4xX1cxXaxX12xX179xX36xX1cxX17xX3xX3fxXdaxX1cxX3xX31xX32xX3xb2f2xX6xX22xX5xX3xX42xX1xX10xX5xX6xX1cxX105xX3xX0xX10xX3dxX12xX2baxX2bbxX1cxX1xX24xX3xXc3xX44xXb7axX66xXcxXcxX2c2xX2c7xXbcxX2c9xX0xX66xX10xX3dxX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xXe4xX3fxX1fxXaxX12xX0xX7xXexX100xXe4xX1cxX17xX12xX179xX36xX1cxX17xX3xX3fxXdaxX1cxX3xX31xX32xX3xX120xX48bxX3xX120xX39cxXexX3xXexXe5xXdxX3xXbcxX17xX6xX3xXc0xX3dcxX3xX1cxX17xX1xXdxX3xX1xXe4xXe5xXexX3xX5dxX297xX1cxX17xX3xX17xXdxX148xX1cxX3xX5dxXdxXf6xXbxX3xX34xX1xX148xX1cxX17xX3xX4xX148xXe4xX24xX0xX66xX7xXexX100xXe4xX1cxX17xX12xX3xX31xX297xXexX3xXexX28axX6xX3xX148xX1cxX3xX29dxX3xXexX1xX52xX3xX5dxX36xX3xX31xXe4xX7xX34xXc0xX6xX3xX4xX52xX6xX3xXbcxX17xX6xX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX2xX13exX66xX2xX3xXexX1xX36xX1cxX17xX3xX120xX148xXe4xX3xX5dxX57bxX3xX1cxX1xX121xX1cxX3xX5dxX143xX144xX4xX3xX5dxXa41xX1cxX3xX34xX1xX148xX1cxX17xX3xX4xX148xXe4xX3xXc0xX821xX3xX21xX22xX1fxX15xXexX3xX5dxX48bxX1cxX1xX3xX120xX39cxXexX3xX17xXdxX10exX3xX4xX36xX1cxX17xX3xX3fxXdaxX1cxX3xX31xX32xX3xXb7axX6xX22xX5xX3xX42xX1xX10xX5xX6xX1cxX3xXc0xX3dcxX3xXexX3dcxX1cxX1xX3xX1cxX17xX1xXdxX3xX1xXe4xXe5xXexX3xX5dxX297xX1cxX17xX3xX17xXdxX148xX1cxX3xX5dxXdxXf6xXbxX105xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xXe4xX3fxX1fxXaxX12xXcxX28axX6xX3xX148xX1cxX3xX4xX1xXe4xX3xX120xXdxX15xXexX3xX5dxXa41xX1cxX3xX34xX1xX148xX1cxX17xX3xX4xX148xXe4xX3xX4xX52xX6xX3xX5xX22xX121xXexX3xX7xX143xX3xXc0xX821xX3xX21xX22xX1fxX15xXexX3xX5dxX48bxX1cxX1xX3xX17xXdxX6xX3dxX3xX17xXdxX10exX3xXb7axX6xX22xX5xX3xX42xX1xX10xX5xX6xX1cxX3xX5dxX57bxX3xX17xX63xXdxX3xXexX19xXdxX3xXexX28axX6xX33fxX3xXexX1xX41axXdxX3xX17xXdxX6xX1cxX3xX18axX10xX3dxX3xX18ax8c14xXexX3xX5dxXa41xX1cxX3xX1cxX1exX1fxX3xX4xX1xX143xX6xX3xX5dxX143xX144xX4xX3xX524xX1cxX3xX5dxX48bxX1cxX1xX105xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xXe4xX3fxX1fxXaxX12xXcxX100xX143xX19xX4xX3xX5dxX5exX33fxX3xX5xX22xX121xXexX3xX7xX143xX3xX2c7xX5xX6xX3fxXdxX3dxXdxX100xX3x7c8bxX10xX100xX10xX120xX10xX1cxX34xXe4xXc0xX3xX4xX1xXe4xX3xX120xXdxX15xXexX3xX5dxX57bxX3xX17xX63xXdxX3xX5dxXa41xX1cxX3xX34xX1xX148xX1cxX17xX3xX4xX148xXe4xX3xX5xXdfxX1cxX3xXexX28axX6xX3xXc0xX821xX3xXc0xXdxXf6xX4xX3xX17xXdxX6xX3dxX3xX17xXdxX10exX3xXexX1xXdaxX1cxX3xX4xX1xX52xX3xX4xX52xX6xX3xX36xX1cxX17xX105xX3xXcxX100xXe4xX1cxX17xX3xX5dxXa41xX1cxX33fxX3xX5xX22xX121xXexX3xX7xX143xX3xX1fxXdfxX22xX3xX4xXc8xX22xX3xX4xX1xXe4xX3xX36xX1cxX17xX3xXb7axX6xX22xX5xX3xX42xX1xX10xX5xX6xX1cxX3xX5dxX143xX144xX4xX3xXexXe5xXdxX3xX1cxX17xXe4xXe5xXdxX105xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xXe4xX3fxX1fxXaxX12xX179xXa41xX3xX21xX22xX6xX1cxX3xXc3xX1cxX3xX1cxXdxX1cxX1xX3xX865xXdxXdfxX1cxX3xX120xX6xX1cxX17xX3xXbcxX17xX6xX3xX2baxX44xXfexX147xX2c9xX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX1fdxX208xX66xX2xX1fdxX3xXc0xX4c2xX6xX3xX21xX22xX6xX3xX5dxX57bxX3xX120xX39cxXexX3xX17xXdxX10exX3xXb7axX6xX22xX5xX3xX42xX1xX10xX5xX6xX1cxX3xXc0xX19xXdxX3xX4xX148xXe4xX3xX120xX22xX297xX4xX3xX1xXe4xXe5xXexX3xX5dxX297xX1cxX17xX3xX17xXdxX148xX1cxX3xX5dxXdxXf6xXbxX105xX3xX179xXa41xX3xX21xX22xX6xX1cxX3xX5dxXdxX821xX22xX3xXexX100xX6xX3xX4xX52xX6xX3xX44xXfexX147xX3xX5dxX57bxX3xX34xX1xX29dxXdxX3xXexX2dxX3xXc0xX5axX3xX148xX1cxX3xX1xX3dcxX1cxX1xX3xX7xX40xX3xXc0xX821xX3xXexX297xXdxX3xX1xXe4xXe5xXexX3xX5dxX297xX1cxX17xX3xX17xXdxX148xX1cxX3xX5dxXdxXf6xXbxX3xXc0xX1exX3xX1cxX15xX22xX3xX120xX48bxX3xXexX28axX6xX3xX148xX1cxX3xX34xX15xXexX3xXexX297xXdxX33fxX3xX42xX1xX10xX5xX6xX1cxX3xX4xX5exX3xXexX1xX881xX3xX4xX1xX48bxX22xX3xX3dxX415xX4xX3xX148xX1cxX3xXexX4c2xX3xX2xX13exX18cxX1fdxX13exX3xX1cxX794xX3dxX3xXexX884xX3xX17xXdxX6xX3dxX105xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xXe4xX3fxX1fxX3xXbxX179xX10xX1cxXexX10xX100xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX18axXexX18cxX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX100xXbaxXaxX12xX0xXdxX3dxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX179xX10xX1cxXexX10xX100xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX1b9xXdxX3fxXexX1xX24xX3xX1c0xX2xX1c2xXbxX18axXbaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX24xX3xX62cxX1cfxX1fdxXbxX18axXbaxXaxX3xX7xX100xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX66xX66xXdxX105xX120xX6xXe4xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX105xXc0xX1cxX66xX1cxX10xX1b9xX7xX66xX2xX1f8xX13exX2xX66xX2xX1fdxX1cfxX3fxX1c2xX13exX1c0xX62cxX1c2xX13exX1fdxXexX208xX1f8xX208xX13exX5xX1c0xX18cxX1cfxX105xX211xXbxX10xX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX24xX3xXcxX27xX1cxX17xX3xXexX1xX2dxX1cxX17xX3xX31xX32xX3xX34xX1xX36xX1cxX17xX3xXexX1xX6xX3dxX3xX3fxX40xX3xX42xX43xX44xX3xX1cxX15xX22xX3xX4xX1xX4cxX1cxX1xX3xXbxX1xX52xX3xXexXdxX15xXbxX3xXexX5axX4xX3xX5dxX5exX1cxX17xX3xX4xX63xX6xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX179xX6xXbxXexXdxXe4xX1cxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX18axXexX18cxX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX211xX22xX7xXexXdx908fxX1fxXbaxXaxX12xXcxX27xX1cxX17xX3xXexX1xX2dxX1cxX17xX3xXb7axX6xX100xX6xX17xX22xX6xX1fxX3xX31xX6xX100xXdxXe4xX3xXc3xX120xX3fxXe4xX3xX147xX10xX1cxXdxXexX10xb406xX3xXexX22xX1fxXdfxX1cxX3xX120xX2dxX3xX4xX39cxXexX3xX21xX22xX6xX1cxX3xX1xXf6xX3xX1cxX17xXe4xXe5xXdxX3xX17xXdxX6xXe4xX3xXc0xX19xXdxX3xX2c7xX10xX1cxX10xX108cxX22xX10xX5xX6xX105xX3xX0xX10xX3dxX12xX2baxX2bbxX1cxX1xX24xX3xX10xX5xX4xXe4xX3dxX10xX100xX4xXdxXe4xX2c9xX0xX66xX10xX3dxX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xXe4xX3fxX1fxXaxX12xX0xX7xXexX100xXe4xX1cxX17xX12xXb7axX6xX100xX6xX17xX22xX6xX1fxX3xX4xX39cxXexX3xX5dxX415xXexX3xX21xX22xX6xX1cxX3xX1xXf6xX3xX1cxX17xXe4xXe5xXdxX3xX17xXdxX6xXe4xX3xXc0xX19xXdxX3xX2c7xX10xX1cxX10xX108cxX22xX10xX5xX6xX24xX0xX66xX7xXexX100xXe4xX1cxX17xX12xX3xXbcxX17xX1exX1fxX3xX2xX13exX66xX2xX33fxX3xX179xX1xX4cxX1cxX1xX3xXbxX1xX52xX3xXb7axX6xX100xX6xX17xX22xX6xX1fxX3xX5dxX57bxX3xXexX22xX1fxXdfxX1cxX3xX120xX2dxX3xX4xX39cxXexX3xX5dxX415xXexX3xX21xX22xX6xX1cxX3xX1xXf6xX3xX1cxX17xXe4xXe5xXdxX3xX17xXdxX6xXe4xX3xXc0xX19xXdxX3xX2c7xX10xX1cxX10xX108cxX22xX10xX5xX6xX3xX1cxX1x839bxX3dxX3xXbxX1xX3cdxX1cxX3xX5dxX2dxXdxX3xXc0xXdxXf6xX4xX3xXcxX27xX1cxX17xX3xXexX1xX2dxX1cxX17xX3xXbcxXdxX4xXe4xX5xX6xX7xX3xX31xX6xX3fxX22xX100xXe4xX3xX1cxX1xX121xX3dxX3xX4xX1xX415xX4xX3xX1cxX1xXdxXf6xX3dxX3xX34x5a7fxX3xX1fdxX13exX2xX1f8xX3xX18cxX3xX1fdxX13exX1fdxX1c2xX105xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xXe4xX3fxX1fxXaxX12xXcxX100xXe4xX1cxX17xX3xX3dxX297xXexX3xXexX22xX1fxXdfxX1cxX3xX120xX2dxX3xX4xX1xX4cxX1cxX1xX3xXexX1xX415xX4xX33fxX3xXcxX27xX1cxX17xX3xXexX1xX2dxX1cxX17xX3xXb7axX6xX100xX6xX17xX22xX6xX1fxX3xX31xX6xX100xXdxXe4xX3xXc3xX120xX3fxXe4xX3xX147xX10xX1cxXdxXexX10xX108cxX3xX4xX1xXe4xX3xX120xXdxX15xXexX3xX5dxX57bxX3xX100xX6xX3xX5xXf6xX1cxX1xX3xX5dxX5exX1cxX17xX3xX4xX63xX6xX3xX6e6xXe5xXdxX3xX7xX415xX3xX21xX22xX148xX1cxX3xX1cxX143xX19xX4xX3xX1cxX1exX1fxX3xXexXe5xXdxX3xXexX1xX52xX3xX5dxX36xX3xX179xX6xX100xX6xX4xX6xX7xX3xX4xX52xX6xX3xX2c7xX10xX1cxX10xX108cxX22xX10xX5xX6xX3xXc0xX1exX3xX100xa43exXexX3xXexXe4xX1exX1cxX3xX120xX297xX3xX4xX148xX1cxX3xX120xX297xX3xX1cxX17xXe4xXe5xXdxX3xX17xXdxX6xXe4xX3xXc0xX821xX3xX1cxX143xX19xX4xX33fxX3xX5dx9b93xX1cxX17xX3xXexX1xX41axXdxX3xX34xXdfxX22xX3xX17x91d9xXdxX3xX4xX148xX4xX3xX1cxX143xX19xX4xX3xX34xX1xX148xX4xX3xX120xX1exX1fxX3xXex3354xX3xX21xX22xX6xX1cxX3xX5dxXdxX881xX3dxX3xX4xX52xX6xX3xX3dxX3dcxX1cxX1xX3xX120xX1185xX1cxX17xX3xX4xX148xX4xX3xX1xX1exX1cxX1xX3xX5dxX297xX1cxX17xX3xX4xX5axX3xXexX1xX881xX105xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xXe4xX3fxX1fxXaxX12xXbcxX1xX1exX3xX5xX57bxX1cxX1xX3xX5dxXe5xXe4xX3xXb7axX6xX100xX6xX17xX22xX6xX1fxX3xX4x65a6xX1cxX17xX3xX5dxX821xX3xX4xX121xXbxX3xXexX19xXdxX3xXexX22xX1fxXdfxX1cxX3xX120xX2dxX3xX5dxX143xX144xX4xX3xXbcxX1xX5exX3dxX3xX865xXdxX3dxX6xX3xXexX1xX36xX1cxX17xX3xX21xX22xX6xX3xX4xX148xX4xX1xX3xX5dxXdaxX1fxX3xX2xX3xXexX22xXc8xX1cxX33fxX3xXexX100xXe4xX1cxX17xX3xX5dxX5exX3xX1fxXdfxX22xX3xX4xXc8xX22xX3xXcxX27xX1cxX17xX3xXexX1xX2dxX1cxX17xX3xX31xX6xX3fxX22xX100xXe4xX3xX34xX1xX36xX1cxX17xX3xX1cxX1xX121xX3dxX3xX4xX1xX415xX4xX33fxX3xX4xX1xX22xX1fxX881xX1cxX3xX17xXdxX6xXe4xX3xX21xX22xX1fxX821xX1cxX3xX5xX40xX4xX3xXexXe5xX3dxX3xXexX1xX41axXdxX3xX4xX1xXe4xX3xX291xX22xX2dxX4xX3xX1xX297xXdxX3xX4xX1xXe4xX3xXexX19xXdxX3xX34xX1xXdxX3xXexX27xX3xX4xX1xX415xX4xX3xX3dxX297xXexX3xX4xX22xX297xX4xX3xX120xXc8xX22xX3xX4xX63xX3xX3dxX19xXdxX105xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xXe4xX3fxX1fxX3xXbxX179xX10xX1cxXexX10xX100xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX18axXexX18cxX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX100xXbaxXaxX12xX0xXdxX3dxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX179xX10xX1cxXexX10xX100xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX1b9xXdxX3fxXexX1xX24xX3xX1c0xX2xX1c2xXbxX18axXbaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX24xX3xX1cfxX2xX13exXbxX18axXbaxXaxX3xX7xX100xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX66xX66xXdxX105xX120xX6xXe4xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX105xXc0xX1cxX66xX1cxX10xX1b9xX7xX66xX2xX1f8xX13exX2xX66xX2xX1fdxX1cfxX3fxX1c2xX13exX1c0xX62cxX208xX13exX1cfxXexX2xX208xX208xX1c0xX5xX13exX18cxX1c2xX105xX211xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX24xX3xXcxX27xX1cxX17xX3xXexX1xX2dxX1cxX17xX3xX31xX32xX3xX34xX1xX36xX1cxX17xX3xXexX1xX6xX3dxX3xX3fxX40xX3xX42xX43xX44xX3xX1cxX15xX22xX3xX4xX1xX4cxX1cxX1xX3xXbxX1xX52xX3xXexXdxX15xXbxX3xXexX5axX4xX3xX5dxX5exX1cxX17xX3xX4xX63xX6xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX179xX6xXbxXexXdxXe4xX1cxXaxX12xX865xX57bxX1cxX1xX3xX5dxXe5xXe4xX3xXcxX100xX22xX1cxX17xX3xX291xX22xX2dxX4xX33fxX3xXcxX100xXdxX821xX22xX3xXcxXdxXdfxX1cxX3xX4xX884xX1cxX17xX3xX4xX148xX4xX3xXbxX1xX22xX3xX1cxX1xXdaxX1cxX3xXexX100xXe4xX1cxX17xX3xX4xX22xX297xX4xX3xX17x77a7xXbxX3xXexXe5xXdxX3xX147xX39cxX4xX3xX384xXdxX1cxX1xX3xX1xX36xX3dxX3xX208xX66xX2xX105xX0xX10xX3dxX12xX3xX2baxX2bbxX1cxX1xX24xX3xX2c2xXdxX1cxX1xX22xX6xX2c9xX0xX66xX10xX3dxX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xXe4xX3fxX1fxXaxX12xX0xX7xXexX100xXe4xX1cxX17xX12xX179xX1xX52xX3xXexX48bxX4xX1xX3xXcxX100xX22xX1cxX17xX3xX291xX22xX2dxX4xX3xXcxX121xXbxX3xX179xX121xX1cxX3xX147xX3dcxX1cxX1xX3xX1cxX1xX121xX1cxX3xX5xX41axXdxX3xX3dxX41axXdxX3xXexX19xXdxX3xXexX1xX794xX3dxX3xXcxX100xXdxX821xX22xX3xXcxXdxXdfxX1cxX24xX3xX0xX66xX7xXexX100xXe4xX1cxX17xX12xXaxX179xX1xX52xX3xXexX48bxX4xX1xX3xXcxX121xXbxX3xX179xX121xX1cxX3xX147xX3dcxX1cxX1xX3xX5dxX57bxX3xX1cxX1xX121xX1cxX3xX5xX41axXdxX3xX3dxX41axXdxX3xXexX19xXdxX3xXexX1xX794xX3dxX3xXcxX100xXdxX821xX22xX3xXcxXdxXdfxX1cxXaxX33fxX3xX1xX57bxX1cxX17xX3xXexX1xX36xX1cxX17xX3xXexX524xX1cxX3xX1cxX1xX1exX3xX1cxX143xX19xX4xX3xXcxX100xXdxX821xX22xX3xXcxXdxXdfxX1cxX3xX0xX10xX3dxX12xX384xX179xXbcxXc3xX0xX66xX10xX3dxX12xX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX2xX13exX66xX2xX3xX5dxX143xX6xX3xXexXdxX1cxX105xX3xXcxX1xX36xX1cxX17xX3xXexXdxX1cxX3xX5dxX143xX144xX4xX3xX4xX36xX1cxX17xX3xX120xX2dxX3xX7xX6xX22xX3xX34xX1xXdxX3xX5xX57bxX1cxX1xX3xX5dxXe5xXe4xX3xXcxX100xXdxX821xX22xX3xXcxXdxXdfxX1cxX3xX384xXdxX3dxX3x9916xXe4xX1cxX17xX18cxX22xX1cxX3xX34xX15xXexX3xXexX1xX1281xX4xX3xX4xX1xX22xX1fxX15xX1cxX3xXexX1xX794xX3dxX3xXcxX100xX22xX1cxX17xX3xX291xX22xX2dxX4xX33fxX3xX1cxXa41xXdxX3xX36xX1cxX17xX3xX4xX5exX3xX4xX22xX297xX4xX3xX1xX12b6xXbxX3xXc0xX19xXdxX3xX36xX1cxX17xX3xXcxX121xXbxX3xXc0xX1exX3xXexX1xX794xX3dxX3xX3dxX297xXexX3xX34xX1xX22xX3xXbxX1xX148xXexX3xXexX100xXdxX881xX1cxX3xX34xXdxX1cxX1xX3xXexX15xX3xX29dxX3xX147xX39cxX4xX3xX384xXdxX1cxX1xX105xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xXe4xX3fxX1fxXaxX12xX75xX57bxX1cxX17xX3xXexX1xX36xX1cxX17xX3xXexX524xX1cxX3xX0xX10xX3dxX12xX2c2xXdxX1cxX1xX22xX6xX0xX66xX10xX3dxX12xX3xX4xX52xX6xX3xXcxX100xX22xX1cxX17xX3xX291xX22xX2dxX4xX3xX34xX1xX36xX1cxX17xX3xX5dxX821xX3xX4xX121xXbxX3xX5dxX15xX1cxX3xX5xX41axXdxX3xX3dxX41axXdxX3xX1cxX1exX1fxX3xX1cxX1xX143xX1cxX17xX3xX1cxX5exXdxX3xX100xX1185xX1cxX17xX3xX147xX39cxX4xX3xX384xXdxX1cxX1xX3xX52xX1cxX17xX3xX1xX297xX3xX4xX148xX4xX3xX1cxac8exX3xX5xX40xX4xX3xXbxX1xXdxX3xX1xXe5xXexX3xX1cxX1xXdaxX1cxX3xX4xX52xX6xX3xX147xX3dcxX1cxX1xX3xXbcxX1xX143x3175xX1cxX17xX3xXc0xX1exX3xX34xXdfxX22xX3xX17xX12b6xXdxX3xX31xX32xX3xX18cxX3xXcxX100xXdxX821xX22xX3xX1cxXdfxX1cxX3xX1cxXdfxX1cxX3xX1cxX1xX143xX144xX1cxX17xX3xX120xX297xX33fxX3xXexX1xX12ccxX6xX3xX1xXdxXf6xXbxX3xXc0xX19xXdxX3xX1cxX1xX6xX22xX3xX5dxX881xX3xX5dxXe5xXexX3xX5dxX143xX144xX4xX3xXexX1xX12ccxX6xX3xXexX1xX22xX121xX1cxX3xXexX100xXe4xX1cxX17xX3xX1xX297xXdxX3xX1cxX17xX1xX48bxX3xXexX1xX143xX144xX1cxX17xX3xX5dx8df7xX1cxX1xX3xX5xXc8xX1cxX3xXexX1xX415xX3xX1xX6xXdxX3xX17xXdxX10exX6xX3xX384xXdxX3dxX3xX16a4xXe4xX1cxX17xX18cxX22xX1cxX3xXc0xX1exX3xXcxX27xX1cxX17xX3xXexX1xX2dxX1cxX17xX3xX31xX32xX3xX2b1xXe4xX1cxX6xX5xX3fxX3xXcxX100xX22xX3dxXbxX105xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xXe4xX3fxX1fxXaxX12xXcxX100xXdxX821xX22xX3xXcxXdxXdfxX1cxX3xX5dxX57bxX3xX1cxX1xXdxX821xX22xX3xX5xXc8xX1cxX3xX3dxX41axXdxX3xX36xX1cxX17xX3xXcxX121xXbxX3xX5dxX15xX1cxX3xXexX1xX794xX3dxX3xX147xX3dcxX1cxX1xX3xXbcxX1xX143xX17bexX1cxX17xX105xX3xXcxX1xX148xX1cxX17xX3xX1f8xX3xX1cxX794xX3dxX3xX1cxX17xXe4xX148xXdxX33fxX3xX179xX1xX52xX3xXexX48bxX4xX1xX3xXcxX100xX22xX1cxX17xX3xX291xX22xX2dxX4xX3xX5dxX143xX144xX4xX3xX3dxX41axXdxX3xX5dxX15xX1cxX3xX21xX22xX2dxX4xX3xX34xX1xX148xX1cxX1xX3xXcxX100xXdxX821xX22xX3xXcxXdxXdfxX1cxX3xX1cxX1xX143xX1cxX17xX3xX4xX1xX22xX1fxX15xX1cxX3xX5dxXdxX3xX34xX1xX36xX1cxX17xX3xX3fxXdxX37dxX1cxX3xX100xX6xX105xX3xXcxX27xX1cxX17xX3xXexX1xX2dxX1cxX17xX3xX75xX1exX1cxX3xX291xX22xX2dxX4xX3xX31xXe4xXe4xX1cxX3xX16a4xX6xX10xX18cxXdxX1cxX3xX3dxX297xXexX3xXexX1xX148xX1cxX17xX3xX7xX6xX22xX3xX5dxX5exX3xX1cxX5exXdxX3xX100xX1185xX1cxX17xX3xX36xX1cxX17xX3xXcxX121xXbxX3xX7xX36bxX3xX7xX19xX3dxX3xXexX1xX794xX3dxX3xXcxX100xXdxX821xX22xX3xXcxXdxXdfxX1cxX105xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX22xXexX1xXe4xX100xXaxX12xXb7axX1xX143xXa41xX1cxX17xX3xX6e6xX1554xX1cxX17xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexXe4xX22xX100xX4xX10xXaxX12xX2baxXcxX27xX1cxX17xX3xX1xX144xXbxX2c9xX0xX66xXbxX12
Phương Đặng