Nông dân Quảng Bình ấn tượng với mô hình nông nghiệp thông minh tại Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Chị Lê Thị Hằng – cán bộ Dự án Food Start+ Quảng Bình chia sẻ, ở Mỹ Lợi, người dân sản xuất nhiều loại nông sản trên cùng diện tích đất, hiệu quả cao hơn rõ rệt, là điều hay mà nông dân Quảng Bình cần học hỏi.
9128xa728xe01dx9facxdd3cx9f53xa17bxbbadxaa0fx10af4xdbf3x98aaxbed9x10499xa9bexe97exX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxf9b5xdb71xceefxXexX0xf1caxXaxX17xX18xX19xXexX0xc6f7x92d8xX19xa265xXexX0xXax103c9xX9xa116xXdxX18xd0f9xX2fxfa95xc4e3xa4abxX5xe226xXbxXdxX17xX32xXexb1a1xad03xbcf7xfd45xX9xX19x92c0xX3dxX9x999axfb5axbee6xX3dxX3exX9xddccxd5e0xX3dxXaxX9xe135xX3dxX9xXbx10de7xde98xX3dxX3exX9xe122xe96axX35xX9xXcxX3cxX9xXaxX4bxX3dxXaxX9xX3dxX3cxX3dxX3exX9xX3dxX3exXaxX35x94f6xX33xX9xXbxXaxX3cxX3dxX3exX9xXcxX35xX3dxXaxX9xXbx10bc5xX35xX9x9abbxb07fxX9xX5x10359xX3dxXaxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX7fxX17xX18xX19xX32xXexX4xXaxcef1xX9x10e68x9ee4xX9xX5xXaxX9exX9xX7fxa15bxX3dxX3exX9xfeabxX9xX2cxcc71xX3dxX9xX23xce38xX9xX2xe379xX9xXafxX3dxX9x101bexX24xX24xX19xX9xd941xXbxX18xdb3bxXbxbe0fxX9xX44xX45xX46xX3dxX3exX9xX4axX4bxX3dxXaxX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fx1093dxbeabxX9xde48xX9xabc5x105b6xX9xXa0xX54xX35xXd9xX9xX3dxX3exX53xb09bxX35xX9xX19xX41xX3dxX9xX2fxX46xX3dxX9xc6cfxX45xX4fxXbxX9xX3dxXaxX35xab85xX45xX9xXdxX24xX7cxX35xX9xX3dxX3cxX3dxX3exX9xX2fxX46xX3dxX9xXbxXc3xXa1xX3dxX9xX2cxeb19xX3dxX3exX9xX19xX35xX6dxX3dxX9xXbxb6f0xX2cxXaxX9xd9d5xX4fxXbxXd9xX9xXaxX35xX6dxX45xX9xd209xX45xX46xX9xX2cxX18xX24xX9xXaxe694xX3dxX9xXc3x9515xX9xXc3xX6dxXbxXd9xX9xXdxX80xX9xX120xX35xXfbxX45xX9xXaxX18xX26xX9xXcxX80xX9xX3dxX3cxX3dxX3exX9xX19xX41xX3dxX9xX44xX45xX46xX3dxX3exX9xX4axX4bxX3dxXaxX9xX2cxa283xX3dxX9xXaxb347xX2cxX9xXaxbd04xX35x10d31xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4axX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXf3xXbxbc33xX18xXdxX35xX3exX3dxf212xX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xXc3xb098xX32xXexX0xX35xXcxX3exX9xX2fxXc3xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX193xX1cxX1cxX35xX16cxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX16cxX58xX3dxX1cxX3dxX17xf3ffxX2fxX1cxX2axb335xX2ax9aa4xX1cxX2axbe65xc3f9xX19xX2axX2axa679xcac4x1108bxdfd4xc884xXbxX1cexX1c6xX1c4xX1c6xXdxX1c9xX16cxcaa2xX33xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1c0xX35xX19xXbxXaxX193xX1d0xX1c9xX1c9xX33xXf3xX19bxXaxX17xX35xX3exXaxXbxX193xX1cfxX1c9xX1c9xX33xXf3xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3dxX24xX3dxX3exX9xX19xX18xX3dxX9xX12axX45xX18xX3dxX3exX9xX23xX35xX3dxXaxX9xX18xX3dxX9xXbxX45xX24xX3dxX3exX9xX58xX24xX35xX9xXcxX24xX9xXaxX35xX3dxXaxX9xX3dxX24xX3dxX3exX9xX3dxX3exXaxX35xX17xX33xX9xXbxXaxX24xX3dxX3exX9xXcxX35xX3dxXaxX9xXbxX18xX35xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3dxXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXf3xXbxX18dxX18xXdxX35xX3exX3dxX193xX9xX1dbxX45xX2fxXbxX35xf4d6xX26xX19bxX32xXexX3bxX3exX80xX26xX9xX1caxX1d1xX1cxX1cfxXd9xX9xX120xX24xX80xX3dxX9xX2cxXafxX3dxX9xX23xXb3xX9xa752xXaxX45xX26x9d24xX3dxX9xX3dxX3cxX3dxX3exX9xX58xX80xX9xX3dxX3cxX3dxX3exX9xX19xX41xX3dxX9xXbxeb7fxX3dxXaxX9xX44xX45xX46xX3dxX3exX9xX4axX4bxX3dxXaxX9xX120xb5b2xX9xX120xX2a5xX3dxX9xXbxXaxX18xXcxX9xX12axX45xX18xX3dxXd9xX9xXbxXc3xX18xX24xX9xX120xd112xX35xXd9xX9xXaxX166xX2cxX9xXbxc8c8xX33xX9xX2a1xX35xX3dxXaxX9xX3dxX3exXaxX35xX6dxXcxX9xX2fxX46xX3dxX9xXf3xX45xX4fxXbxX9xX3dxX3cxX3dxX3exX9xX3dxX3exXaxX35xX6dxX33xX9xXbxXaxX3cxX3dxX3exX9xXcxX35xX3dxXaxX9xXbxXaxX11cxX2cxXaxX9xa3e5xX3dxX3exX9xX58xX59xX35xX9xX23xX35xX2a5xX3dxX9xX120x1091cxX35xX9xX2a1xXaxX11cxX9xXaxX2eaxX45xX9xXbxX7cxX35xX9xXbxXaxX3cxX3dxX9xXddxXdexX9xXa0xX54xX35xX9xcc8cxXf3xX2caxX9xfebexcf55xX9xXc0xX133xX3dxXd9xX9xXaxX45xX26xX6dxX3dxX9xX34cxX34dxX9xda59xX3dxXaxXd9xX9xX7fxX80xX9xX5xX83xX3dxXaxd0a1xX16cxX9xX5xXc3xX24xX3dxX3exX9xX46xX3dxXaxX193xX9xX3cxX0xX17xXcxXexX3dxX3exX9xX3bxX3exX45xX26x10ba2xX3dxX9xc8d4x92b6xX3dxX9xXddxX35xX3dxXaxX9xX348xXafxX24xX9xXf3xX18xX3dxXaxX369xXd9xX9xXbxXaxX3cxX3dxX9xXddxXdexX9xXa0xX54xX35xX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fx998bxX9xX2a1xXdexX9xXbxXaxX45xX2eaxXbxX9xX2cxX18xX3dxXaxX9xXbxXafxX2cxX9xXbxXc3xXa1xX3dxX9xX120xX4fxXbxX9xX120xb1f7xX35xXd9xX9xX3exX35xX46xX35xX9xX33xXaxXafxX33xX9xX2cxXaxX32dxX3dxX3exX9xXf3x101ddxX35xX9xXcxea52xX3dxX9xX120xX4fxXbxXd9xX9xX19xX45xX26xX9xXbxXc3xX4bxX9xX120xXb3xX9x10473xXcxX16cxX9xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4axX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXf3xXbxX18dxX18xXdxX35xX3exX3dxX193xX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xXc3xX19bxX32xXexX0xX35xXcxX3exX9xX2fxXc3xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX193xX1cxX1cxX35xX16cxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX16cxX58xX3dxX1cxX3dxX17xX1c0xX2fxX1cxX2axX1c4xX2axX1c6xX1cxX2axX1c9xX1caxX19xX2axX2axX1cexX1cfxX1d0xX1d1xX1d2xXbxX1d1xX1d0xX1cfxX1c9xXdxX2axX16cxX1dbxX33xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1c0xX35xX19xXbxXaxX193xX1d0xX1c9xX1c9xX33xXf3xX19bxXaxX17xX35xX3exXaxXbxX193xX1cfxX1c9xX1c9xX33xXf3xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3dxX24xX3dxX3exX9xX19xX18xX3dxX9xX12axX45xX18xX3dxX3exX9xX23xX35xX3dxXaxX9xX18xX3dxX9xXbxX45xX24xX3dxX3exX9xX58xX24xX35xX9xXcxX24xX9xXaxX35xX3dxXaxX9xX3dxX24xX3dxX3exX9xX3dxX3exXaxX35xX17xX33xX9xXbxXaxX24xX3dxX3exX9xXcxX35xX3dxXaxX9xXbxX18xX35xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3dxXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXf3xXbxX18dxX18xXdxX35xX3exX3dxX193xX9xX1dbxX45xX2fxXbxX35xX285xX26xX19bxX32xXexX5xXaxX3cxX3dxX9xXddxXdexX9xXa0xX54xX35xX9xXdxX80xX9xXcxXb3xXbxX9xXbxXc3xX24xX3dxX3exX9xX1d0xX9xX120xX9exX18xX9xX33xXaxX53xX133xX3dxX3exX9xXdbxX9xec92xX3cxX3dxX3exX9xX3bxX18xXcxX9xb05exX9xX120xX53xX54xX2cxX9xX5xXc3xX45xX3dxX3exX9xXbxX41xXcxX9xX3bxX3exXaxX35xXa1xX3dxX9xX2cxX31fxX45xX9xX3dxX3cxX3dxX3exX9xX18dxX9xXdxX41xXcxX9xXbxXaxX2a5xX9xX3exX35xX59xX35xX9xX348xd7ebxX4x10d3bxX35dxXbbxX369xX9xXbxXc3xX35xfda2xX3dxX9xX2a1xXaxX18xX35xX9xX19xXb6xX9xXafxX3dxX9xa6f1xX5xXaxX3cxX3dxX9xX23xX46xX3dxX9xXbxXaxX3cxX3dxX3exX9xXcxX35xX3dxXaxX9xXbxXaxX11cxX2cxXaxX9xX31fxX3dxX3exX9xX58xX59xX35xX9xX4axX544xX34cxX7fxeb79xXd9xX9xX3exX35xX18xX35xX9xX120xX24xX7cxX3dxX9xX1caxX1c9xX2axX1cexX9xX18dxX9xX1caxX1c9xX2axX1c4xX16cxX9xX5xXc3xX24xX3dxX3exX9xX46xX3dxXaxX193xX9xX0xX17xXcxXexXddxX3cxX9xXaxX4bxX3dxXaxX9xXbxXc3xX3caxX3dxX3exX9xXf3xX17xX3dxX9xX2cxX18xX3dxXaxX9xX2cxX41xX26xX9xXdxX7cxX2cxX9xX58xX80xX9xX2cxX41xX26xX9xX2fx10f2bxX3dxX16cxX16cxX16cxX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4axX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXf3xXbxX18dxX18xXdxX35xX3exX3dxX193xX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xXc3xX19bxX32xXexX0xX35xXcxX3exX9xX2fxXc3xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX193xX1cxX1cxX35xX16cxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX16cxX58xX3dxX1cxX3dxX17xX1c0xX2fxX1cxX2axX1c4xX2axX1c6xX1cxX2axX1c9xX1caxX19xX2axX2axX1cexX1cfxX1d0xX1d1xX1d2xXbxX1d1xX1d1xX1d1xX1c6xXdxX1caxX16cxX1dbxX33xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1c0xX35xX19xXbxXaxX193xX1d0xX1c9xX1c9xX33xXf3xX19bxXaxX17xX35xX3exXaxXbxX193xX1cfxX1c9xX1c9xX33xXf3xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3dxX24xX3dxX3exX9xX19xX18xX3dxX9xX12axX45xX18xX3dxX3exX9xX23xX35xX3dxXaxX9xX18xX3dxX9xXbxX45xX24xX3dxX3exX9xX58xX24xX35xX9xXcxX24xX9xXaxX35xX3dxXaxX9xX3dxX24xX3dxX3exX9xX3dxX3exXaxX35xX17xX33xX9xXbxXaxX24xX3dxX3exX9xXcxX35xX3dxXaxX9xXbxX18xX35xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3dxXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXf3xXbxX18dxX18xXdxX35xX3exX3dxX193xX9xX1dbxX45xX2fxXbxX35xX285xX26xX19bxX32xXexX16cxX16cxX16cxX9xX58xX80xX9xXcxX3cxX9xXaxX4bxX3dxXaxX9xX2cxX41xX26xX9xX2cxXaxec58xX9xXf3xX17xX3dxX9xX2cxX18xX3dxXaxX9xX2cxX41xX26xX9xXbxX35xXa1xX45xX9xXbxXc3xXa1xX3dxX9xX2cxX112xX3dxX3exX9xX19xX35xX6dxX3dxX9xXbxX11cxX2cxXaxX9xX120xX4fxXbxX9xX2cxb237xX18xX9xX3exX35xX18xX9xX120xX4bxX3dxXaxX9xX3cxX3dxX3exX9xX3bxX3exX45xX26xX383xX3dxX9xX5xX35xX2a5xX3dxX9xXddxX35xX3dxXaxX16cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXf3xXbxX18dxX18xXdxX35xX3exX3dxX193xX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xXc3xX19bxX32xXexX0xX35xXcxX3exX9xX2fxXc3xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX193xX1cxX1cxX35xX16cxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX16cxX58xX3dxX1cxX3dxX17xX1c0xX2fxX1cxX2axX1c4xX2axX1c6xX1cxX2axX1c9xX1caxX19xX2axX2axX1cexX1cfxX1d0xX1d1xX1d2xXbxX1c4xX1c9xX1cexX2axXdxX1d1xX16cxX1dbxX33xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1c0xX35xX19xXbxXaxX193xX1d0xX1c9xX1c9xX33xXf3xX19bxXaxX17xX35xX3exXaxXbxX193xX1cfxX1c9xX1c9xX33xXf3xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3dxX24xX3dxX3exX9xX19xX18xX3dxX9xX12axX45xX18xX3dxX3exX9xX23xX35xX3dxXaxX9xX18xX3dxX9xXbxX45xX24xX3dxX3exX9xX58xX24xX35xX9xXcxX24xX9xXaxX35xX3dxXaxX9xX3dxX24xX3dxX3exX9xX3dxX3exXaxX35xX17xX33xX9xXbxXaxX24xX3dxX3exX9xXcxX35xX3dxXaxX9xXbxX18xX35xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3dxXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXf3xXbxX18dxX18xXdxX35xX3exX3dxX193xX9xXdxX17xX285xXbxX19bxX32xXexX4xXaxX9exX9xXa0xXa1xX9xX5xXaxX9exX9xXa0xX35xX6dxX3dxX9xX18dxX9xXbxXaxX3cxX3dxX9xXddxXdexX9xXa0xX54xX35xX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fxXd8xX9xX2cxXafxX2cxXaxX9xXbxX2eaxX3dxX9xX19x91eexX3dxX3exX9xX33xXaxX41xX3dxX9xX2cxXaxX45xX3caxX3dxX3exX9xX58xX80xX9xX2cxXafxX2cxX9xX33xXaxX2a5xX9xX33xXaxX3f6xXcxX9xX3dxX3cxX3dxX3exX9xX3dxX3exXaxX35xX6dxX33xX9xXdxX80xXcxX9xX33xXaxX41xX3dxX9xX23xX3dfxX3dxX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX41xX26xX9xXbxXc3xX3caxX3dxX3exX16cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4axX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXf3xXbxX18dxX18xXdxX35xX3exX3dxX193xX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xXc3xX19bxX32xXexX0xX35xXcxX3exX9xX2fxXc3xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX193xX1cxX1cxX35xX16cxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX16cxX58xX3dxX1cxX3dxX17xX1c0xX2fxX1cxX2axX1c4xX2axX1c6xX1cxX2axX1c9xX1caxX19xX2axX2axX1cexX1cfxX1d0xX1d1xX1d2xXbxX1cfxX1d2xX1c4xX1d0xXdxX1cfxX16cxX1dbxX33xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1c0xX35xX19xXbxXaxX193xX1d0xX1c9xX1c9xX33xXf3xX19bxXaxX17xX35xX3exXaxXbxX193xX1cfxX1c9xX1c9xX33xXf3xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3dxX24xX3dxX3exX9xX19xX18xX3dxX9xX12axX45xX18xX3dxX3exX9xX23xX35xX3dxXaxX9xX18xX3dxX9xXbxX45xX24xX3dxX3exX9xX58xX24xX35xX9xXcxX24xX9xXaxX35xX3dxXaxX9xX3dxX24xX3dxX3exX9xX3dxX3exXaxX35xX17xX33xX9xXbxXaxX24xX3dxX3exX9xXcxX35xX3dxXaxX9xXbxX18xX35xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3dxXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXf3xXbxX18dxX18xXdxX35xX3exX3dxX193xX9xXdxX17xX285xXbxX19bxX32xXexX4xXaxX9exX9xX5xXc3xX162xX3dxX9xX5xXaxX9exX9xX2xX45xX3dxX3exX9xX18dxX9xXbxXaxX3cxX3dxX9xXc0xX133xX3dxX9xX5xXc3xX45xX3dxX3exX9xX2axX9xX348xX23xXa1xX3dxX9xX33xXaxX46xX35xX369xX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fxXd8xX9xX58xXfbxX9xXaxX35xX6dxX45xX9xX12axX45xX46xX9xX2cxX776xX18xX9xXcxX3cxX9xXaxX4bxX3dxXaxX9xX3dxX45xX3cxX35xX9xX3exX35xX45xX3dxX9xX12axX45xX2a5xX9xX2a1xX2a5xXbxX9xXaxX54xX33xX9xX3dxX45xX3cxX35xX9xX2cxXafxX9xXbxXc3xXa1xX9xX58xX80xX9xXbxXc3xX3caxX3dxX3exX9xXbxXc3xX166xXbxX16cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4axX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXf3xXbxX18dxX18xXdxX35xX3exX3dxX193xX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xXc3xX19bxX32xXexX0xX35xXcxX3exX9xX2fxXc3xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX193xX1cxX1cxX35xX16cxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX16cxX58xX3dxX1cxX3dxX17xX1c0xX2fxX1cxX2axX1c4xX2axX1c6xX1cxX2axX1c9xX1caxX19xX2axX2axX1cexX1cfxX1d0xX1d1xX1d2xXbxX1cfxX1d0xX1cexX1d1xXdxX1cexX16cxX1dbxX33xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1c0xX35xX19xXbxXaxX193xX1d0xX1c9xX1c9xX33xXf3xX19bxXaxX17xX35xX3exXaxXbxX193xX1cfxX1c9xX1c9xX33xXf3xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3dxX24xX3dxX3exX9xX19xX18xX3dxX9xX12axX45xX18xX3dxX3exX9xX23xX35xX3dxXaxX9xX18xX3dxX9xXbxX45xX24xX3dxX3exX9xX58xX24xX35xX9xXcxX24xX9xXaxX35xX3dxXaxX9xX3dxX24xX3dxX3exX9xX3dxX3exXaxX35xX17xX33xX9xXbxXaxX24xX3dxX3exX9xXcxX35xX3dxXaxX9xXbxX18xX35xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3dxXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXf3xXbxX18dxX18xXdxX35xX3exX3dxX193xX9xX1dbxX45xX2fxXbxX35xX285xX26xX19bxX32xXexX4xXaxX9exX9xXa0xXa1xX9xX5xXaxX9exX9xX7fxXa8xX3dxX3exX9xXacxX9xX2cxXafxX3dxX9xX23xXb3xX9xX2xXb6xX9xXafxX3dxX9xXbbxX24xX24xX19xX9xXc0xXbxX18xXc3xXbxXc5xX9xX44xX45xX46xX3dxX3exX9xX4axX4bxX3dxXaxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX2a5xXbxXd9xX9xXcxXb3xXbxX9xX2fxX32dxX9xX58xX112xX3dxX3exX9xX120xX4fxXbxX9xXdbxX9xX2cxXafxX2cxX9xXaxX45xX26xX6dxX3dxX9xX5xX45xX26xXa1xX3dxX9xX7fxX3dfxX18xXd9xX9xX44xX45xX46xX3dxX3exX9xX5xXc3xX7cxX2cxXaxX9xX2cxX3dfxX9xX2a1xXaxX11cxX9xXaxX2eaxX45xXd9xX9xXbxXaxX2e1xX9xX3dxXaxX53xe576xX3dxX3exX9xXbxX53xX133xX3dxX3exX9xXbxXb6xX9xX2fxX24xX9xX58xX59xX35xX9xXbxXaxX3cxX3dxX9xXddxXdexX9xXa0xX54xX35xX16cxX9xX5xX45xX26xX9xX3dxXaxX35xXa1xX3dxXd9xX9xX23xX80xX9xX2cxX24xX3dxX9xX3dxX3cxX3dxX3exX9xX19xX41xX3dxX9xX2cxXaxX2baxX9xX2fxX46xX3dxX9xXf3xX45xX4fxXbxX9xX120xXb3xX2cxX9xX2cxX18xX3dxXaxX9xXcxXb3xXbxX9xXdxX24xX7cxX35xX9xX2cxX41xX26xX9xX3dxX3cxX3dxX3exX9xX3dxX3exXaxX35xX6dxX33xX9xX3dxXa1xX3dxX9xXaxX35xX6dxX45xX9xX12axX45xX46xX9xX2a1xXaxX3cxX3dxX3exX9xX2cxX18xX24xXd9xX9xX33xXaxX8e4xX9xXbxXaxX45xXb3xX2cxX9xX3dxXaxX35xXfbxX45xX9xX58xX80xX24xX9xXbxXaxX9exX9xXbxXc3xX53xXe8xX3dxX3exX9xX58xX80xX9xXbxXaxXe8xX35xX9xXbxX35xX2a5xXbxX16cxX9xX4xX3e3xX3dxX9xXdbxX9xXddxXdexX9xXa0xX54xX35xXd9xX9xX3dxX3exX53xXe8xX35xX9xX19xX41xX3dxX9xX2fxX46xX3dxX9xXf3xX45xX4fxXbxX9xX3dxXaxX35xXfbxX45xX9xXdxX24xX7cxX35xX9xX3dxX3cxX3dxX3exX9xX2fxX46xX3dxX9xXbxXc3xXa1xX3dxX9xX2cxX112xX3dxX3exX9xX19xX35xX6dxX3dxX9xXbxX11cxX2cxXaxX9xX120xX4fxXbxXd9xX9xXaxX35xX6dxX45xX9xX12axX45xX46xX9xX2cxX18xX24xX9xXaxX133xX3dxX9xXc3xX137xX9xXc3xX6dxXbxXd9xX9xXdxX80xX9xX120xX35xXfbxX45xX9xXaxX18xX26xX9xXcxX80xX9xX3dxX3cxX3dxX3exX9xX19xX41xX3dxX9xX44xX45xX46xX3dxX3exX9xX4axX4bxX3dxXaxX9xX2cxX162xX3dxX9xXaxX166xX2cxX9xXaxX16axX35xX16cxX9xX5xXc3xX24xX3dxX3exX9xX46xX3dxXaxX193xX9xX0xX17xXcxXexX544xX24xX80xX3dxX9xX3dxX3cxX3dxX3exX9xX19xX41xX3dxX9xX44xX45xX46xX3dxX3exX9xX4axX4bxX3dxXaxX9xX4fxX3dxX9xXbxX53xX54xX3dxX3exX9xX58xX59xX35xX9xXaxX6dxX9xXbxXaxX32dxX3dxX3exX9xXbxXaxX17xX24xX9xX19xX137xX35xX9xX58xX80xX9xX19xXb6xX9xX23xXafxX24xX9xXbxXaxXe8xX35xX9xXbxX35xX2a5xXbxXd9xX9xX2a1xXaxX11cxX9xXaxX2eaxX45xX16cxX16cxX16cxX16cxX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXf3xXbxX18dxX18xXdxX35xX3exX3dxX193xX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xXc3xX19bxX32xXexX0xX35xXcxX3exX9xX2fxXc3xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX193xX1cxX1cxX35xX16cxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX16cxX58xX3dxX1cxX3dxX17xX1c0xX2fxX1cxX2axX1c4xX2axX1c6xX1cxX2axX1c9xX1caxX19xX2axX2axX1cexX1cfxX1d0xX1d1xX1d2xXbxX1d0xX1cfxX1c6xX1c9xXdxX1d0xX16cxX1dbxX33xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1c0xX35xX19xXbxXaxX193xX1d0xX1c9xX1c9xX33xXf3xX19bxXaxX17xX35xX3exXaxXbxX193xX1cfxX1c9xX1c9xX33xXf3xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3dxX24xX3dxX3exX9xX19xX18xX3dxX9xX12axX45xX18xX3dxX3exX9xX23xX35xX3dxXaxX9xX18xX3dxX9xXbxX45xX24xX3dxX3exX9xX58xX24xX35xX9xXcxX24xX9xXaxX35xX3dxXaxX9xX3dxX24xX3dxX3exX9xX3dxX3exXaxX35xX17xX33xX9xXbxXaxX24xX3dxX3exX9xXcxX35xX3dxXaxX9xXbxX18xX35xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3dxXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXf3xXbxX18dxX18xXdxX35xX3exX3dxX193xX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xXc3xX19bxX32xXexX16cxX16cxX16cxX9xX120xX3caxX3dxX3exX9xXbxXaxXe8xX35xXd9xX9xXaxX166xX2cxX9xX2cxXafxX2cxXaxX9xX2cxXaxX2a5xX9xX23xX35xX2a5xX3dxX9xX3dxX3cxX3dxX3exX9xX2fxX46xX3dxX16cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXf3xXbxX18dxX18xXdxX35xX3exX3dxX193xX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xXc3xX19bxX32xXexX0xX35xXcxX3exX9xX2fxXc3xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX193xX1cxX1cxX35xX16cxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX16cxX58xX3dxX1cxX3dxX17xX1c0xX2fxX1cxX2axX1c4xX2axX1c6xX1cxX2axX1c9xX1caxX19xX2axX2axX1cexX1cfxX1d0xX1d1xX1d2xXbxX1d1xX1c9xX1c4xX1c6xXdxX1c6xX16cxX1dbxX33xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1c0xX35xX19xXbxXaxX193xX1d0xX1c9xX1c9xX33xXf3xX19bxXaxX17xX35xX3exXaxXbxX193xX1cfxX1c9xX1c9xX33xXf3xX19bxX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX193xX23xXdxX24xX2cxX2a1xX19bxXcxX18xXc3xX3exX35xX3dxX18dxXdxX17xX285xXbxX193xX18xX45xXbxX24xX19bxXcxX18xXc3xX3exX35xX3dxX18dxXc3xX35xX3exXaxXbxX193xX18xX45xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3dxX24xX3dxX3exX9xX19xX18xX3dxX9xX12axX45xX18xX3dxX3exX9xX23xX35xX3dxXaxX9xX18xX3dxX9xXbxX45xX24xX3dxX3exX9xX58xX24xX35xX9xXcxX24xX9xXaxX35xX3dxXaxX9xX3dxX24xX3dxX3exX9xX3dxX3exXaxX35xX17xX33xX9xXbxXaxX24xX3dxX3exX9xXcxX35xX3dxXaxX9xXbxX18xX35xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3dxXaxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX9xX19xXbxXaxX45xXcxX23xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXf3xXbxX18dxX18xXdxX35xX3exX3dxX193xX9xX1dbxX45xX2fxXbxX35xX285xX26xX19bxX32xXexX544xX53xX54xX2cxX9xX23xX35xX2a5xXbxXd9xX9xX2cxXaxX45xX26xX2a5xX3dxX9xXbxXaxX18xXcxX9xX12axX45xX18xX3dxX9xX3dxXaxXa8xXcxX9xXcxX8e4xX2cxX9xX120xX11cxX2cxXaxX9xXbxX387xX3dxX3exX9xX2cxX53xXe8xX3dxX3exX9xX3dxXaxX2eaxX3dxX9xXbxXaxX31fxX2cxX9xX58xX80xX9xX3dxX387xX3dxX3exX9xXdxXb6xX2cxX9xXbxXaxX11cxX2cxXaxX9xX31fxX3dxX3exX9xX58xX59xX35xX9xX23xX35xX2a5xX3dxX9xX120xX2e1xX35xX9xX2a1xXaxX11cxX9xXaxX2eaxX45xX9xX2cxX776xX18xX9xX3dxX3cxX3dxX3exX9xX19xX41xX3dxX9xXbxXc3xX3caxX3dxX3exX9xX2cxX41xX26xX9xX2cxX3dfxX9xX2cxX776xX9xXbxX2baxX3dxXaxX9xX44xX45xX46xX3dxX3exX9xX4axX4bxX3dxXaxX19bxX9xXbxX4bxXcxX9xXaxX35xX588xX45xX9xX2cxX133xX9xXaxXb3xX35xX9xX58xX80xX9xXc3xX80xX24xX9xX2cxX46xX3dxX9xX2a1xXaxX35xX9xXafxX33xX9xX19xX8e4xX3dxX3exX9xX2cxXafxX2cxX9xX2a1xXdexX9xXbxXaxX45xX2eaxXbxX9xX2cxX18xX3dxXaxX9xXbxXafxX2cxX9xXbxXaxX3cxX3dxX3exX9xXcxX35xX3dxXaxX9xX58xX59xX35xX9xX23xX35xX2a5xX3dxX9xX120xX2e1xX35xX9xX2a1xXaxX11cxX9xXaxX2eaxX45xX9xX348xX4xXc0xX35dxX369xXd9xX9xX2cxX3dfxX9xXbxX11cxX3dxXaxX9xX120xX2a5xX3dxX9xX26xX2a5xX45xX9xXbxX32dxX9xXdxX3caxX3dxX3exX9xX3exXaxb88cxX33xX9xX3exX35xX59xX35xX16cxX9xX544xX3caxX3dxX3exX9xXbxXaxXe8xX35xXd9xX9xXbxXc3xX18xX24xX9xX120xX2e1xX35xX9xX58xX80xX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fxXd8xX9xX2a1xX35xX3dxXaxX9xX3dxX3exXaxX35xX6dxXcxX9xX58xX59xX35xX9xX3dxX3cxX3dxX3exX9xX19xX41xX3dxX9xXbxXaxX3cxX3dxX9xXddxXdexX9xXa0xX54xX35xX9xX2a1xXdexX9xXbxXaxX45xX2eaxXbxX9xX2cxX18xX3dxXaxX9xXbxXafxX2cxX9xX4xXc0xX35dxX9xX2cxXafxX2cxX9xXdxX24xX7cxX35xX9xX2cxX4fxX26xX9xXbxXc3xX3caxX3dxX3exX9xX2a1xXaxXafxX2cxX16cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX35dxX45xXbxXaxX24xXc3xX32xXexX2xX53xX133xX3dxX3exX9xX4xXaxX35xX2a5xX3dxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Dương Chiến