“Rình rập” nguy hiểm từ những hố ga không nắp đậy ở Lộc Hà
(Baohatinh.vn) - Đường ống nước dài khoảng 3 km do Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh quản lý đi qua các thôn Yên Điềm và Nam Sơn, thuộc xã Thịnh Lộc có hàng chục hố ga không đậy nắp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
b57exbdeex12484xf13fx152e8xfeb6xeb80x126a7xc773xX7x1077exca0cx12d75x12842xc5e1xead1xX5xba2dxXaxX3xX7xXexdb59xX5xX10xX9xXaxXexX10x1447exXexb673xX6xX5xXdx11d54x12e3ex117fcxX3x11760xe90axX7xXexXdx12821xX15xec5fxXax12590x1563axc5b0x10d0fxX23xX1xX3xf0c9xc897xXbx12207xX3xX23xX22xX27xX15xX3xX1xXdx11dacx10eeexX3xXex123b9xX3xX23xX1xdf12xX23xX22xX3xX1x1274fxX3xX22xX6xX3xef75xX1xd9fexX23xX22xX3xX23xdb5bxXbxX3x162ecxX37xX15xX3x144bbxX3xe34axe4efxX4xX3x11af3x12008xX0x16013xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX10xX6x13539xXaxX2fxf7ffxd3f4xc11cxX23xX22xX3xX4fxX23xX22xX3xX23xX81x11943xX4xX3xX7dxX69xXdxX3xX54xX1x164bcx10b17xX23xX22xX3xe6d4xX3xX54xX43xX3xX7dxX95xX3x114e3xX56xX23xX22xX3xXexX15xX3xXcxe6a6xX68xX68xX3x14644xXcx1169bxX3xXcxX1x1316axX15xX3xX5xfd0dxXdxX3x15790xX5bxX4xX3xX68xX69xX3xXcxeea3xX23xX1xX3x15cc1xX27xX96xX23xX3xX5xe83bxX3xX5exXdxX3xXc8xX27xX6xX3xX4x147d1xX4xX3xXexX1xX56xX23xX3x1646bx14480xX23xX3xX80xXdxd21axX43xX3xd2abxX69xX3xXabxX6xX43xX3x13b18x12f7fxX23xd815xX3xXexX1xX27xX65xX4xX3xX1cx15032xX3xXcxX1x139c7xX23xX1xX3xX64xX65xX4xX3xX4xc466xX3xX1xX69xX23xX22xX3xX4xX1x15286xX4xX3xX1xX4fxX3xX22xX6xX3xX54xX1xX56xX23xX22xX3xX5exX37xX15xX3xX23xX5bxXbxXf3xX3xXexXdxXe6xX43xX3x15d68xX23xX3xX23xX22xX27xX15xX3xX4xXf1xX3xX43x14fc8xXexX3xX6xX23xX3xXexX95xX69xX23xd525xX0xX6bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX95xX7dxX15xXaxX2fxX0xXdxX43xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa2xX10xX23xXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax103c2xXdxX7dxXexX1xX24xX3xbef8xX2x11155xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x12c30xX2x118f5xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6bxX6bxXdxX145xcf7dxX6xX95xX1xX6xXexXdxX23xX1xX145xXe9xX23xX6bxX23xX10xX177xX7xX6bx15e09xX18fxX1b5xdcd0xX6bxX1b8xX18dxX7dxX2xX18fx14245xX18dxX1bfxX180xX9axXexX18dxX9axX1b5xX2xX18fxX5xX18fxX145xX26xXbxX22x12263xX36xX9xX1b8xX18fxX1b8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xX23xX1xX3xX36xX37xXbxX39xX3xX23xX22xX27xX15xX3xX1xXdxX42xX43xX3xXexX46xX3xX23xX1xX4axX23xX22xX3xX1xX4fxX3xX22xX6xX3xX54xX1xX56xX23xX22xX3xX23xX5bxXbxX3xX5exX37xX15xX3xX62xX3xX64xX65xX4xX3xX68xX69xXaxX3xX177xXdxX7dxXexX1xX9xXaxX17exX2xX180xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX18dxX2xX18fxXaxX3xX6bxX2fxX0xX6bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX6xXbxXexXdxX95xX23xXaxX2fxX68xfd92xX3xXexX1xX4fxX23xX22xX3xX1xX4fxX3xX22xX6xX3xX23xX69xX15xX3xX5exX81xXb9xX4xX3xX1a3xX4fxX3xXexX36x134a7xX3xX54x1288dxX95xX3xX7dxX69xXdxX3xXexX36xXe1xX23xX3xX5exX95x14346xX23xX3xX5exX81xX82xX23xX22xX3xX4fxX23xX22xX3xX7dxX69xXdxX3xX54xX1xX95xX96xX23xX22xX3xX9axX3xX54xX43xX145xX3x14776xXdxX4axX6xX3xX4xXd8xX4xX3xX1xX4fxX3xX4xX109xX3xX54xX1xX95xX96xX23xX22xX3xX4xXd8xX4xX1xX3xXexX46xX3xXe9xX69xXdxX3xX43xX26cxXexX3xX5ex16388xX23xX3xXe9xX69xXdxX3xX4xX1xX112xX4xX3xX43xX26cxXexXf3xX3xX5exX95xX27axX23xX3xX1cxX6xX3xX23xX1xX13bxXexX3xX5xX69xX3xX54xX1xX95xX96xX23xX22xX3xX1xXf1xX23xX3xX1b5xX18fxX18fxX43xX145xX0xX6bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX95xX7dxX15xXaxX2fxX0xXdxX43xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa2xX10xX23xXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX177xXdxX7dxXexX1xX24xX3xX17exX2xX180xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX18dxX2xX18fxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6bxX6bxXdxX145xX1a3xX6xX95xX1xX6xXexXdxX23xX1xX145xXe9xX23xX6bxX23xX10xX177xX7xX6bxX1b5xX18fxX1b5xX1b8xX6bxX1b8xX18dxX7dxX2xX18fxX1bfxX18dxX1b8xX180xX1b5xXexX9axX1b8xX18dx10b2axX2xX5xX18fxX145xX26xXbxX22xX1d0xX36xX9xX372xX2xX17exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xX23xX1xX3xX36xX37xXbxX39xX3xX23xX22xX27xX15xX3xX1xXdxX42xX43xX3xXexX46xX3xX23xX1xX4axX23xX22xX3xX1xX4fxX3xX22xX6xX3xX54xX1xX56xX23xX22xX3xX23xX5bxXbxX3xX5exX37xX15xX3xX62xX3xX64xX65xX4xX3xX68xX69xXaxX3xX177xXdxX7dxXexX1xX9xXaxX17exX2xX180xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX18dxX2xX18fxXaxX3xX6bxX2fxX0xX6bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX6xXbxXexXdxX95xX23xXaxX2fxXabxX1xXdxXe6xX27xX3xX1xX4fxX3xX22xX6xX3xX7dx149caxX3xX4xX109xX3xX23xX5bxXbxX3xX5exX37xX15xX3xX23xX1xX81xX23xX22xX3xX54xX1xX56xX23xX22xX3xX36x1103exX3xXe9xX32xX3xX7xX6xX95xX3xX5xX27axXdxX3xX1a3xX100xX3xX1a3xb845xX3xXc8xX27xX6xX3xX43xX65xXexX3xX1a3xXe1xX23xX3xX1xX95x13867xX4xX3xX23xX26cxX43xX3xX1cxX27xX4fxX23xX22xX3xX7dxX81xX8cxXdxX3xX1xX4fxX3xX23xX1xX81xX3xXexX1xX2bfxX3xX23xX69xX15xX0xX6bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX95xX7dxX15xXaxX2fxX0xXdxX43xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa2xX10xX23xXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX177xXdxX7dxXexX1xX24xX3xX17exX2xX180xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX18dxX2xX18fxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6bxX6bxXdxX145xX1a3xX6xX95xX1xX6xXexXdxX23xX1xX145xXe9xX23xX6bxX23xX10xX177xX7xX6bxX1b5xX18fxX1b5xX1b8xX6bxX1b8xX18dxX7dxX2xX18fxX1b8xX18fxX18fxX2xX18fxXexX372xX180xX1b8xX1bfxX17exX5xX18fxX145xX26xXbxX22xX1d0xX36xX9xX1b5xX372xX1b5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xX23xX1xX3xX36xX37xXbxX39xX3xX23xX22xX27xX15xX3xX1xXdxX42xX43xX3xXexX46xX3xX23xX1xX4axX23xX22xX3xX1xX4fxX3xX22xX6xX3xX54xX1xX56xX23xX22xX3xX23xX5bxXbxX3xX5exX37xX15xX3xX62xX3xX64xX65xX4xX3xX68xX69xXaxX3xX177xXdxX7dxXexX1xX9xXaxX17exX2xX180xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX18dxX2xX18fxXaxX3xX6bxX2fxX0xX6bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX6xXbxXexXdxX95xX23xXaxX2fxXafxXdxX24dxX23xX22xX3xX1xX4fxX3xX5exXb5xX3xX5xX95xX27axXdxX3xX54xX269xX4xX1xX3xX4xc51bxXf3xX3xX23xX1xX42exX3xXexX1xX32xX3xX54xX1xX95xX96xX23xX22xX3xX180xX18fxX3xX4xX43xX0xX7xX27xXbxX2fxX1b5xX0xX6bxX7xX27xXbxX2fxXf3xX3xX5xX8cxX23xX3xXexX1xX32xX3xX54xX1xX95xX96xX23xX22xX3xX1b5xXf3xX180xX3xX1exX3xX9axX3xX43xX0xX7xX27xXbxX2fxX1b5xX0xX6bxX7xX27xXbxX2fxX145xX0xX6bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX95xX7dxX15xXaxX2fxX0xXdxX43xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa2xX10xX23xXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX177xXdxX7dxXexX1xX24xX3xX17exX2xX180xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX18dxX2xX18fxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6bxX6bxXdxX145xX1a3xX6xX95xX1xX6xXexXdxX23xX1xX145xXe9xX23xX6bxX23xX10xX177xX7xX6bxX1b5xX18fxX1b5xX1b8xX6bxX1b8xX18dxX7dxX2xX18fxX1b8xX18fxX2xX9axX18fxXexX2xX2xX2xX180xX17exX5xX18fxX145xX26xXbxX22xX1d0xX36xX9xX2xX1bfxX1bfxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xX23xX1xX3xX36xX37xXbxX39xX3xX23xX22xX27xX15xX3xX1xXdxX42xX43xX3xXexX46xX3xX23xX1xX4axX23xX22xX3xX1xX4fxX3xX22xX6xX3xX54xX1xX56xX23xX22xX3xX23xX5bxXbxX3xX5exX37xX15xX3xX62xX3xX64xX65xX4xX3xX68xX69xXaxX3xX177xXdxX7dxXexX1xX9xXaxX17exX2xX180xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX18dxX2xX18fxXaxX3xX6bxX2fxX0xX6bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX6xXbxXexXdxX95xX23xXaxX2fxXa2xXd8xX4xX3xX1xX4fxX3xX22xX6xX3xX54xX1xX56xX23xX22xX3xX23xX5bxXbxX3xX5exX37xX15xX3xX23xX69xX15xX3xX54xX1xXd8xX3xX7x1414fxX27xX3xeb73xX54xX1xX95xX96xX23xX22xX3xX2xXf3xX1b5xX3xX1exX3xX2xXf3xX180xX43xd7bdxXf3xX3xX1a3xXe1xX23xX3xXexX36xX95xX23xX22xX3xX4xX109xX3xX23xX1xXdxXe6xX27xX3xX23xX81xX8cxX4xX3xX23xXe1xX23xX3xX23xX2bfxX27xX3xX23xX22xX81xX82xXdxX3xXe9xX69xX3xXe9xX37xXexX3xX23xX27xX56xXdxX3xX54xX1xX56xX23xX22xX3xX43xX6xX15xX3xX36xXf1xXdxX3xX1cxX27xX4fxX23xX22xX3xXexX1xX32xX3xX36xX13bxXexX3xX23xX22xX27xX15xX3xX1xXdxX42xX43xX145xX0xX6bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX95xX7dxX15xXaxX2fxX0xXdxX43xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa2xX10xX23xXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX177xXdxX7dxXexX1xX24xX3xX17exX2xX180xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX18dxX2xX18fxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6bxX6bxXdxX145xX1a3xX6xX95xX1xX6xXexXdxX23xX1xX145xXe9xX23xX6bxX23xX10xX177xX7xX6bxX1b5xX18fxX1b5xX1b8xX6bxX1b8xX18dxX7dxX2xX18fxX1bfxX180xX180xX2xX1bfxXexX9axX180xX9axX18fxX17exX5xX18fxX145xX26xXbxX22xX1d0xX36xX9xX1b8xX1bfxX180xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xX23xX1xX3xX36xX37xXbxX39xX3xX23xX22xX27xX15xX3xX1xXdxX42xX43xX3xXexX46xX3xX23xX1xX4axX23xX22xX3xX1xX4fxX3xX22xX6xX3xX54xX1xX56xX23xX22xX3xX23xX5bxXbxX3xX5exX37xX15xX3xX62xX3xX64xX65xX4xX3xX68xX69xXaxX3xX177xXdxX7dxXexX1xX9xXaxX17exX2xX180xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX18dxX2xX18fxXaxX3xX6bxX2fxX0xX6bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX6xXbxXexXdxX95xX23xXaxX2fxXabxX1xX4axX23xX22xX3xX43xXdxX24dxX23xX22xX3xX1xX4fxX3xX1xXd8xX3xX1xX4fxX4xX3xX5exXb5xX3xX5xX95xX27axXdxX3xX54xX269xX4xX1xX3xX4xX57bxX3xX23x10987xX43xX3xX7xXd8xXexX3xX23xX22xX6xX15xX3xX54xX1xX27xX3xX7dxX6ecxX23xX3xX4xX81xX3xX23xXe1xX23xX3xX23xX22xX81xX82xXdxX3xX7dxX6ecxX23xX3xX36xX13bxXexX3xX5xX95xX3xXe9xXe6xX3xX23xX22xX27xX15xX3xX4xXf1xX3xX43xX13bxXexX3xX6xX23xX3xXexX95xX69xX23xXf3xX3xX23xX1xX13bxXexX3xX5xX69xX3xX5exX4fxXdxX3xXe9xX8cxXdxX3xX4xXd8xX4xX3xX4xX1xXd8xX27xX3xX23xX1xX42exX3xX1xXdxX2bfxX27xX3xX5exX65xX23xX22xX3xX1xX6xX15xX3xX36xX6xX3xX54xX1xX27xX3xXe9x10b0exX4xX3xX23xX69xX15xX3xX4xX1xXf1xXdxX145xX0xX6bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX95xX7dxX15xXaxX2fxX0xXdxX43xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa2xX10xX23xXexX10xX36xX3xX7dxXexX1xX27xX43xX1a3xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX177xXdxX7dxXexX1xX24xX3xX17exX2xX180xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX18dxX2xX18fxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6bxX6bxXdxX145xX1a3xX6xX95xX1xX6xXexXdxX23xX1xX145xXe9xX23xX6bxX23xX10xX177xX7xX6bxX1b5xX18fxX1b5xX1b8xX6bxX1b8xX18dxX7dxX2xX18fxX1bfxX180xX180xX180xX17exXexX9axX9axX1b8xX1b8xX180xX5xX18fxX145xX26xXbxX22xX1d0xX36xX9xX17exX180xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xX23xX1xX3xX36xX37xXbxX39xX3xX23xX22xX27xX15xX3xX1xXdxX42xX43xX3xXexX46xX3xX23xX1xX4axX23xX22xX3xX1xX4fxX3xX22xX6xX3xX54xX1xX56xX23xX22xX3xX23xX5bxXbxX3xX5exX37xX15xX3xX62xX3xX64xX65xX4xX3xX68xX69xXaxX3xX177xXdxX7dxXexX1xX9xXaxX17exX2xX180xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX18dxX2xX18fxXaxX3xX6bxX2fxX0xX6bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX6xXbxXexXdxX95xX23xXaxX2fxX68xX4fxX3xX22xX6xX3xX23xX889xX43xX3xXexX36xXe1xX23xX3xX23xX1xX4axX23xX22xX3xX54xX1xX27xX3xXe9xX900xX4xX3xX5exb896xX23xX22xX3xX43xX69xX3xX23xX22xX81xX82xXdxX3xX7dxX6ecxX23xX3xXexX1xX81xX82xX23xX22xX3xX4xX1xffcfxX23xX3xXexX1xX96xX3xXexX36xX6ecxX27xX3xX1a3x13976xX3xX7xX4fxX3xX5xX81xXb9xX23xX22xX3xX5xX8cxX23xX3xX23xXe1xX23xX3xX1a3xX69xX3xX4xX95xX23xX3xX54xX1xXd8xX3xX1a3xX13bxXexX3xX6xX23xX3xXe9xX32xX3xX7xXb9xX3xX22xXdxX6xX3xX7xfe0bxX4xX3xX36xXf1xXdxX3xX1cxX27xX4fxX23xX22xX3xX1xX4fxX145xX0xX6bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX6xXbxXexXdxX95xX23xXaxX2fxX0xXdxX43xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa2xX10xX23xXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX177xXdxX7dxXexX1xX24xX3xX17exX2xX180xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX18dxX2xX18fxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6bxX6bxXdxX145xX1a3xX6xX95xX1xX6xXexXdxX23xX1xX145xXe9xX23xX6bxX23xX10xX177xX7xX6bxX1b5xX18fxX1b5xX1b8xX6bxX1b8xX18dxX7dxX2xX18fxX1bfxX18dxX1b8xX180xX1b8xXexX180xX1b5xX18fxX1b5xX1b8xX5xX18fxX145xX26xXbxX22xX1d0xX36xX9xX17exX18dxX180xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xX23xX1xX3xX36xX37xXbxX39xX3xX23xX22xX27xX15xX3xX1xXdxX42xX43xX3xXexX46xX3xX23xX1xX4axX23xX22xX3xX1xX4fxX3xX22xX6xX3xX54xX1xX56xX23xX22xX3xX23xX5bxXbxX3xX5exX37xX15xX3xX62xX3xX64xX65xX4xX3xX68xX69xXaxX3xX177xXdxX7dxXexX1xX9xXaxX17exX2xX180xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX18dxX2xX18fxXaxX3xX6bxX2fxX0xX6bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX6xXbxXexXdxX95xX23xXaxX2fxXcxX36xX32xX23xX1xX3xXexX36xX27axX23xX22xX3xX1xX4fxX3xX22xX6xX3xX54xX1xX56xX23xX22xX3xX5exX37xX15xX3xX23xX5bxXbxX3xX23xX1xX81xX3xXexX1xX2bfxX3xX23xX69xX15xX3xX54xX26cxX95xX3xX7dxX69xXdxX3xX5exXfcxX3xX5xX6ecxX27xXf3xX3xX22xX6ecxX15xX3xXexXdxXe6xX43xX3xX12fxX23xX3xX23xX22xX27xX15xX3xX4xXf1xX3xX43xX13bxXexX3xX6xX23xX3xXexX95xX69xX23xX3xX5exX4fxXdxX3xXe9xX8cxXdxX3xX23xX22xX81xX82xXdxXf3xX3xX22xXdxX6xX3xX7xXa8dxX4xXf3xX3xX23xX1xX13bxXexX3xXexX36xd6e0xX3xX23xX1xX42exXf3xX3xX23xX22xX81xX82xXdxX3xX5xX69xX43xX3xX5exXa36xX23xX22xX3xXexX36xX95xX23xX22xX3xX43xX403xX6xX3xX43xX81xX6xX3xX5xX112xXexX145xX3xXabxX22xX81xX82xXdxX3xX7dxX6ecxX23xX3xXexX36xXe1xX23xX3xX5exX100xX6xX3xX1a3xX69xX23xX3xX5exXfcxX3xX23xX1xXdxXe6xX27xX3xX5xcc56xX23xX3xX4xX109xX3xXcexX3xX54xXdxX2bfxX23xX3xXbxX1xX96xX23xX3xX96xX23xX1xX3xXc8xX27xX6xX3xX4xXd8xX4xX3xX1xX65xXdxX3xX23xX22xX1xX100xX3xXexXdxX2bfxXbxX3xX1cxXa8dxX4xX3xX4x11545xX3xXexX36xXdxX3xX23xX1xX81xX23xX22xX3xX4xX1xX81xX6xX3xX5exX81xXb9xX4xX3xX54xX1xX5bxX4xX3xXbxX1xX112xX4xX145xX0xX6bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX6xXbxXexXdxX95xX23xXaxX2fxX0xXdxX43xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa2xX10xX23xXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX177xXdxX7dxXexX1xX24xX3xX17exX2xX9axXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX18dxX18fxX1b8xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6bxX6bxXdxX145xX1a3xX6xX95xX1xX6xXexXdxX23xX1xX145xXe9xX23xX6bxX23xX10xX177xX7xX6bxX1b5xX18fxX1b5xX1b8xX6bxX1b8xX18dxX7dxX2xX18fxX1bfxX180xX180xX1b5xX17exXexX18dxX180xX372xX17exX1b8xX5xX18fxX145xX26xXbxX22xX1d0xX36xX9xX9axX1bfxX18fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xX23xX1xX3xX36xX37xXbxX39xX3xX23xX22xX27xX15xX3xX1xXdxX42xX43xX3xXexX46xX3xX23xX1xX4axX23xX22xX3xX1xX4fxX3xX22xX6xX3xX54xX1xX56xX23xX22xX3xX23xX5bxXbxX3xX5exX37xX15xX3xX62xX3xX64xX65xX4xX3xX68xX69xXaxX3xX177xXdxX7dxXexX1xX9xXaxX17exX2xX9axXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX18dxX18fxX1b8xXaxX3xX6bxX2fxX0xX6bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX6xXbxXexXdxX95xX23xXaxX2fx159c9xXbcxXabxbaa6xX3xX1xX27xX15xX24dxX23xX3xX64xX65xX4xX3xX68xX69xX3xX4xX1xX95xX3xX1a3xXdxX2bfxXexXf3xX3xX5exXfcxX3xX4xX1xe5cexX3xX5exX27axX95xX3xX1cxXfcxX3xXcxX1xX100xX23xX1xX3xX64xX65xX4xX3xX1a3xXd8xX95xX3xX4xXd8xX95xX3xXexX32xX23xX1xX3xXexX36xX27axX23xX22xX3xX23xX69xX15xX3xX1a3xX889xX23xX22xX3xXe9xXa50xX23xX3xX1a3xX96xX23xX3xX5exX42xX3xX4xXd8xX4xX3xXbxX1xXa5dxX23xX22xXf3xX3xX23xX22xX69xX23xX1xX3xX4xX1xd11exX4xX3xX23xXa50xX23xX22xX3xX5xX69xX43xX3xXe9xXdxX24dxX4xX3xXe9xX8cxXdxX3xX5exXf1xX23xX3xXe9xX100xX3xX4xX1xXb5xX3xXc8xX27xX96xX23xX3xX23xX1xX889xX43xX3xX7xX8cxX43xX3xX4xX1xX13bxX23xX3xX4xX1xXde6xX23xX1xXf3xX3xX4xX1xX13bxX43xX3xX7dxXe33xXexX3xXexX1xX900xX4xX3xXexX36xX27axX23xX22xX3xX23xX69xX15xX145xX0xX6bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX95xX7dxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX5xX10xX2bxXexX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX36xX95xX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxXe1xX23xX3xXc8xX27xX6xX23xX24xX0xX6bxX7xXexX36xX95xX23xX22xX2fxX0xX6bxXbxX2fxX0xX7dxXdxXe9xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7dxX36xX10xX5xX6xXexX10xX7dxXaxX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX43xX1a3xX1exX6xX23xX7dxX1exX7xX6xXbxX95xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX2bfxXbxX3xXexX1xX27xX3xXbxX1xX96xX23xX3xXd8xX23xX1xX3xX4xXb5xX6xX3xXbcxXd8xX95xX3xX68xX69xX3xXcxXc4xX23xX1xXf3xX3xX54xXe1xX23xX1xX3xXexX81xX8cxXdxX3xXexX1xXb5xX15xX3xX5xXb9xXdxX3xX1cxX27xX15xXe1xX23xX3xX54xX1xX27xX3xX7dxX6ecxX23xX3xX4xX81xX3xX62xX3xXcx10b37xX3xd303x12aefxX3x15f8bxX23xX1xX3xX5exX81xXb9xX4xX3xX5xX5bxXbxX3xX23xX5bxXbxX3xX5exX37xX15xX3xXaxX3xX1xX36xX10xX2bxX9xXaxX6bxXbxX1xX6xX23xX1exX1xX95xXdxX1exX1a3xX6xX23xX1exX7dxX95xX4xX6bxXexXdxX10xXbxX1exXexX1xX27xX1exXbxX1xX6xX23xX1exX6xX23xX1xX1exX4xX27xX6xX1exX1a3xX6xX95xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX54xX10xX23xX1xX1exXexX27xX95xXdxX1exXexX1xX27xX15xX1exX5xX95xXdxX1exX1cxX27xX15xX10xX23xX1exX54xX1xX27xX1exX7dxX6xX23xX1exX4xX27xX1exX95xX1exXexX1cxX1exX54xX15xX1exX6xX23xX1xX1exX7dxX27xX95xX4xX1exX5xX6xXbxX1exX23xX6xXbxX1exX7dxX6xX15xX1exX23xX1a3xX7xXbxX6bxX2xX1b8xX18dxX372xX1b8xX18dxX145xX1xXexX43xXaxX2fxX0xXdxX43xX22xX3xX7xX36xX4xX9xXaxX6bxX43xX10xX7dxXdxX6xX6bxX2xX1b5xX18fxX6bxX23xX10xX177xX7xX6bxX1b5xX18fxX1b5xX17exX6bxX2xX18dxX17exX7dxX17exX2xX1b8xX18dxX18dxX18fxX1bfxXexX17exX1b5xX372xX2xX1b5xX5xX18fxX145xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xX23xX1xX3xX36xX37xXbxX39xX3xX23xX22xX27xX15xX3xX1xXdxX42xX43xX3xXexX46xX3xX23xX1xX4axX23xX22xX3xX1xX4fxX3xX22xX6xX3xX54xX1xX56xX23xX22xX3xX23xX5bxXbxX3xX5exX37xX15xX3xX62xX3xX64xX65xX4xX3xX68xX69xXaxX3xX6bxX2fxX0xX6bxX6xX2fxX0xX7dxXdxXe9xX2fxX0xX7xXexX36xX95xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX2bfxXbxX3xXexX1xX27xX3xXbxX1xX96xX23xX3xXd8xX23xX1xX3xX4xXb5xX6xX3xXbcxXd8xX95xX3xX68xX69xX3xXcxXc4xX23xX1xXf3xX3xX54xXe1xX23xX1xX3xXexX81xX8cxXdxX3xXexX1xXb5xX15xX3xX5xXb9xXdxX3xX1cxX27xX15xXe1xX23xX3xX54xX1xX27xX3xX7dxX6ecxX23xX3xX4xX81xX3xX62xX3xXcxXf66xX3xXf68xXf69xX3xXf6bxX23xX1xX3xX5exX81xXb9xX4xX3xX5xX5bxXbxX3xX23xX5bxXbxX3xX5exX37xX15xX3xXaxX3xX1xX36xX10xX2bxX9xXaxX6bxXbxX1xX6xX23xX1exX1xX95xXdxX1exX1a3xX6xX23xX1exX7dxX95xX4xX6bxXexXdxX10xXbxX1exXexX1xX27xX1exXbxX1xX6xX23xX1exX6xX23xX1xX1exX4xX27xX6xX1exX1a3xX6xX95xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX54xX10xX23xX1xX1exXexX27xX95xXdxX1exXexX1xX27xX15xX1exX5xX95xXdxX1exX1cxX27xX15xX10xX23xX1exX54xX1xX27xX1exX7dxX6xX23xX1exX4xX27xX1exX95xX1exXexX1cxX1exX54xX15xX1exX6xX23xX1xX1exX7dxX27xX95xX4xX1exX5xX6xXbxX1exX23xX6xXbxX1exX7dxX6xX15xX1exX23xX1a3xX7xXbxX6bxX2xX1b8xX18dxX372xX1b8xX18dxX145xX1xXexX43xXaxX2fxXcxXdxX2bfxXbxX3xXexX1xX27xX3xXbxX1xX96xX23xX3xXd8xX23xX1xX3xX4xXb5xX6xX3xXbcxXd8xX95xX3xX68xX69xX3xXcxXc4xX23xX1xXf3xX3xX54xXe1xX23xX1xX3xXexX81xX8cxXdxX3xXexX1xXb5xX15xX3xX5xXb9xXdxX3xX1cxX27xX15xXe1xX23xX3xX54xX1xX27xX3xX7dxX6ecxX23xX3xX4xX81xX3xX62xX3xXcxXf66xX3xXf68xXf69xX3xXf6bxX23xX1xX3xX5exX81xXb9xX4xX3xX5xX5bxXbxX3xX23xX5bxXbxX3xX5exX37xX15xX3xX0xX6bxX6xX2fxX0xX6bxX7xXexX36xX95xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7dxXaxX2fxXcxXdxX2bfxXbxX3xXexX1xX27xX3xXbxX1xX96xX23xX3xXd8xX23xX1xX3xX4xXb5xX6xX3xXbcxXd8xX95xX3xX68xX69xX3xXcxXc4xX23xX1xX3xXe9xXe6xX3xXe9xXdxX24dxX4xX3xX54xXe1xX23xX1xX3xXexX1xXb5xX15xX3xX5xXb9xXdxX3xX5exXdxX3xX1cxX27xX15xXe1xX23xX3xX54xX1xX27xX3xX7dxX6ecxX23xX3xX4xX81xX3xXexX1xXdxX2bfxX27xX3xX23xX5bxXbxX3xX5exX37xX15xX3xXexXdxXe6xX43xX3xX12fxX23xX3xX23xX22xX27xX15xX3xX4xXf1xX3xX5exX27xX4fxXdxX3xX23xX81xX8cxX4xXf3xX3xX5exXf1xX23xX3xXe9xX100xX3xXexX1xXdxX3xX4xX56xX23xX22xX3xX5exXfcxX3xX5xX5bxXbxX3xX5exX43exXexX3xXexX95xX69xX23xX3xX1a3xX65xX3xX5exX42xX3xX5exX96xX43xX3xX1a3xX96xX95xX3xX6xX23xX3xXexX95xX69xX23xX145xX0xX6bxXbxX2fxX0xX6bxX7dxXdxXe9xX2fxX0xX6bxX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf68xX1xX5bxX4xX3xXbxX1xX112xX4xX3xX1xX4fxX3xX22xX6xXf3xX3xX43xXdxX24dxX23xX22xX3xX4xX4fxX23xX22xX3xX54xX1xX56xX23xX22xX3xX23xX5bxXbxX3xX5exX37xX15xX3xXexX36xXe1xX23xX3xX4xXd8xX4xX3xXexX27xX15xX2bfxX23xX3xX5exX81xX82xX23xX22xX3xX62xX3xX68xX69xX3xXcxXc4xX23xX1xXaxX3xX1xX36xX10xX2bxX9xXaxX6bxXbxX1xX6xX23xX1exX1xX95xXdxX1exX1a3xX6xX23xX1exX7dxX95xX4xX6bxX54xX1xX6xX4xX1exXbxX1xX27xX4xX1exX1xX95xX1exX22xX6xX1exX43xXdxX10xX23xX22xX1exX4xX95xX23xX22xX1exX54xX1xX95xX23xX22xX1exX23xX6xXbxX1exX7dxX6xX15xX1exXexX36xX10xX23xX1exX4xX6xX4xX1exXexX27xX15xX10xX23xX1exX7dxX27xX95xX23xX22xX1exX95xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX6bxX2xX1b8xX18dxX18fxX180xX180xX145xX1xXexX43xXaxX2fxX0xXdxX43xX22xX3xX7xX36xX4xX9xXaxX6bxX43xX10xX7dxXdxX6xX6bxX2xX1b5xX18fxX6bxX23xX10xX177xX7xX6bxX1b5xX18fxX1b5xX18dxX6bxX2xX180xX1b5xX7dxX17exX1b5xX1b5xX2xX9axX18dxX1b5xXexX372xX18fxX9axX17exX2xX5xX18fxX145xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xX23xX1xX3xX36xX37xXbxX39xX3xX23xX22xX27xX15xX3xX1xXdxX42xX43xX3xXexX46xX3xX23xX1xX4axX23xX22xX3xX1xX4fxX3xX22xX6xX3xX54xX1xX56xX23xX22xX3xX23xX5bxXbxX3xX5exX37xX15xX3xX62xX3xX64xX65xX4xX3xX68xX69xXaxX3xX6bxX2fxX0xX6bxX6xX2fxX0xX7dxXdxXe9xX2fxX0xX7xXexX36xX95xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf68xX1xX5bxX4xX3xXbxX1xX112xX4xX3xX1xX4fxX3xX22xX6xXf3xX3xX43xXdxX24dxX23xX22xX3xX4xX4fxX23xX22xX3xX54xX1xX56xX23xX22xX3xX23xX5bxXbxX3xX5exX37xX15xX3xXexX36xXe1xX23xX3xX4xXd8xX4xX3xXexX27xX15xX2bfxX23xX3xX5exX81xX82xX23xX22xX3xX62xX3xX68xX69xX3xXcxXc4xX23xX1xXaxX3xX1xX36xX10xX2bxX9xXaxX6bxXbxX1xX6xX23xX1exX1xX95xXdxX1exX1a3xX6xX23xX1exX7dxX95xX4xX6bxX54xX1xX6xX4xX1exXbxX1xX27xX4xX1exX1xX95xX1exX22xX6xX1exX43xXdxX10xX23xX22xX1exX4xX95xX23xX22xX1exX54xX1xX95xX23xX22xX1exX23xX6xXbxX1exX7dxX6xX15xX1exXexX36xX10xX23xX1exX4xX6xX4xX1exXexX27xX15xX10xX23xX1exX7dxX27xX95xX23xX22xX1exX95xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX6bxX2xX1b8xX18dxX18fxX180xX180xX145xX1xXexX43xXaxX2fxXf68xX1xX5bxX4xX3xXbxX1xX112xX4xX3xX1xX4fxX3xX22xX6xXf3xX3xX43xXdxX24dxX23xX22xX3xX4xX4fxX23xX22xX3xX54xX1xX56xX23xX22xX3xX23xX5bxXbxX3xX5exX37xX15xX3xXexX36xXe1xX23xX3xX4xXd8xX4xX3xXexX27xX15xX2bfxX23xX3xX5exX81xX82xX23xX22xX3xX62xX3xX68xX69xX3xXcxXc4xX23xX1xX0xX6bxX6xX2fxX0xX6bxX7xXexX36xX95xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7dxXaxX2fxX68xX69xX23xX22xX3xX5xX95xX27axXexX3xX1xX4fxX3xX22xX6xXf3xX3xX43xXdxX24dxX23xX22xX3xX4xX4fxX23xX22xX3xX54xX1xX56xX23xX22xX3xX4xX109xX3xX23xX5bxXbxX3xX5exX37xX15xX3xXexX36xXe1xX23xX3xXexX27xX15xX2bfxX23xX3xX5exX81xX82xX23xX22xX3x1434fxX27xX6xX23xX22xX3xXcxX36xX27xX23xX22xX3x1056cxX3xXabxX22xX56xX3xX1584xX27xX15xXe6xX23xX3xX6efxXcxdfa5xX3xX68xX69xX3xXcxXc4xX23xX1xX701xX3xX5exXfcxX3xX5exX81xXb9xX4xX3xX54xX1xX5bxX4xX3xXbxX1xX112xX4xX145xX0xX6bxXbxX2fxX0xX6bxX7dxXdxXe9xX2fxX0xX6bxX5xXdxX2fxX0xX6bxX27xX5xX2fxX0xX7dxXdxXe9xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX36xXaxX2fxX0xX6bxX7dxXdxXe9xX2fxX0xX6bxX7dxXdxXe9xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6bxX27xXexX1xX95xX36xXaxX2fxX159exX1xX81xXf1xX23xX22xX3xXcxX1xX96xX95xX0xX6bxXbxX2f
Phương Thảo