Anh em cựu Thủ tướng Thái Lan đang ở Singapore
Sau chuyến đi đến Trung Quốc, Nhật Bản và Hong Kong, anh em cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin và Yingluck đã đến Singapore vào ngày 19-2.
3759x422fxa6eax8c14x8540x8654x4922x8879x5a61x6df3x886bx6028x9000xa8edx6c97x49c9xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax630bxb09bx7d12xXexX0x73f7xXaxX17xX18xX19xXexX0x4909x5231xX19x5b51xXexX0xXax431cxX9x4689xXdxX18x9b6bxX2fx3a4bxb3f1x4d49xX5x4938xXbxXdxX17xX32xXex74b8x6424xXaxX9xX17xXcxX9xX2cx929dxa6eexX9xX5xXax39e1xX9xXbx74b2x664bxX3cx64d9xX9xX5xXax7936xX35xX9x8e2axX18xX3cxX9x44fcxX18xX3cxX4exX9x387cxX9x3876xX35xX3cxX4exX18xX33xX24x45d2xX17xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x844fxX17xX18xX19xX32xXexX60xX18xX44xX9xX2cxXaxX44xX26x8611xX3cxX9xX59xX35xX9xX59xX87xX3cxX9xX5xX67xX44xX3cxX4exX9x5a84xX44x924exX2cxb000xX9xaf37xXax8814xXbxX9xafe1x6d8axX3cxX9xb0dax7b4cxX9xX79xX24xX3cxX4exX9xa9dcxX24xX3cxX4exX9bxX9xX18xX3cxXaxX9xX17xXcxX9xX2cxX43xX44xX9xX5xXaxX48xX9xXbxX4bxX4cxX3cxX4exX9xX5xXaxX52xX35xX9xX55xX18xX3cxX9xX5xXaxX18x64d8xX2fxX35xX3cxX9xXa6xXa7xX9xX6xX35xX3cxX4exXdxX44xX2cxXd5xX9xX59xb061xX9xX59xX87xX3cxX9xX60xX35xX3cxX4exX18xX33xX24xX67xX17xX9xXa6xXa7xX24xX9xX3cxX4exXa7xX26xX9xX2ax668dx4d66x4b15xaf25xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa2xX24xX19xX26xX32xXexX0xX18xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xX17xXbxX18xX35xXdxX102xX35xXcxX4exX102xXdxX35xX4exXaxXbxX23xX24x5bbbxX32xX9xXbxX35xXbxXdxX17xX31xX32xX79xb2edxX3cxXaxX9xXa3xX3cxXaxX9xX18xX3cxXaxX9xX17xXcxX9xX2cxX43xX44xX9xX5xXaxX48xX9xXbxX4bxX4cxX3cxX4exX9xX5xXaxX52xX35xX9xX55xX18xX3cxX9bxX9xaebaxX3cxX4exX9xX5xXaxX18xXd5xX2fxX35xX3cxX9xXa6xXa7xX9xX23xXa7xX9xX6xX35xX3cxX4exXdxX44xX2cxXd5xX9xX5exX9xX9dxXaxX9fxXbxX9xXa2xXa3xX3cxX9xX102xX9x6ad7xX3cxXaxa4c7xX9xXa2xXaexX7xX32xX9xXaxX67xX17x6df9xX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fxX193xX1cxX1cxX2cxX19xX3cxX104xXbxX44xX24xX35xXbxX67xX17xX104xXa6xX3cxX1cxX103x4e96xX2ax4afbxX1cxX103xX1cxX103xX1b8xX1cxX18xX3cxXaxX102xX17xXcxX102xXbxXaxX18xXd5xX2fxX35xX3cxX102xX24xX102xX3cxXaxX18xXbxX102xX23xX18xX3cxX102xX2axb24bxX2axX101xX2ax9d83xae78xX2axX103xX1e1xX1b8xX1b8xX1dcxX2axX1dcxX1baxX101xX1baxX1e1xX103x4541xaf9axX1e0xX104x8f3fxX33xX4exX32xX9xXbxX18xX67xX4exX17xXbxX31xX32x6c60xX23xXdxX18xX3cxXd5xX32xX9xX67xX17xXdxX31xX32xX3cxX24xX24xX33xX17xX3cxX17xX67xX32xX9xX19xX18xXbxX18xX102xX19dxX18xX3cxX2cxX26xX23xX24xX136xX102xX4exX67xX24xX44xX33xX31xX32xX35xXcxX4exX102xXdxX35xX4exXaxXbxX23xX24xX136xX32xXexX0xX35xXcxX4exX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX3cxXaxX9xX17xXcxX9xX2cxX44xX44xX9xXbxXaxX44xX9xXbxX44xX24xX3cxX4exX9xXbxXaxX18xX35xX9xXdxX18xX3cxX9xX19xX18xX3cxX4exX9xX24xX9xX2fxX35xX3cxX4exX18xX33xX24xX67xX17xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX136xX102x7c4cxX35xX19xXbxXaxX193xX2axX1b8xX1b8x94a7x523axX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX193xX23xXdxX24xX2cxXd5xX289xXcxX18xX67xX4exX35xX3cxX102xXdxX17xX19dxXbxX193xX18xX44xXbxX24xX289xXcxX18xX67xX4exX35xX3cxX102xX67xX35xX4exXaxXbxX193xX18xX44xXbxX24xX32xX9xX2fxX67xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX193xX1cxX1cxX35xX104xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3cxXaxX104xXa6xX3cxX1cxX3cxX17xX27fxX2fxX1cxX2axX1baxX1b8xX1baxX1cxX2axX1b8xX103xX19xX1f0xX2axX1e1xX1dcxX101xX1e1xX1e1xXbxX1baxX1efxX1baxX1baxXdxX1b8xX104xX1f3xX33xX4exX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xXdxX35xX4exXaxXbxX23xX24xX136xX102xX2cxX24xX3cxXbxX17xX3cxXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX136xXbxX102xX18xXdxX35xX4exX3cxX193xX9xX1f3xX44xX2fxXbxX35xX19dxX26xX289xX32xXexX79xX141xX3cxXaxX9xXa3xX3cxXaxX9xX18xX3cxXaxX9xX17xXcxX9xX2cxX43xX44xX9xX5xXaxX48xX9xXbxX4bxX4cxX3cxX4exX9xX5xXaxX52xX35xX9xX55xX18xX3cxX9bxX9xX168xX3cxX4exX9xX5xXaxX18xXd5xX2fxX35xX3cxX9xXa6xXa7xX9xX23xXa7xX9xX6xX35xX3cxX4exXdxX44xX2cxXd5xX9xX5exX9xX9dxXaxX9fxXbxX9xXa2xXa3xX3cxX9xX102xX9xX190xX3cxXaxX193xX9xXa2xXaexX7xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa2xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX168xX3cxX4exX9xXbxX35xX3cxX9xX59xX4bx4c00xX2cxX9xX59x44b6xX3cxX4exX9xXbxX67xb73bxX3cxX9xXbx6598xX9xXa2xX18xX3cxX4exXd5xX24xXd5xX9xX7xX24xX2fxXbxX9xX3cxX4exXa7xX26xX9xX103xX2axX102xX103xX9xXa6xXa7xX9xXdxXa7xX9xXbxX35xX3cxX9xXbx5dc8xX2cxX9xX59xX4bxX3c6xX2cxX9xX3cxXaxX35x6d97xX44xX9xX3cxX4exX4bxX3d4xX35xX9xX5xXaxX52xX35xX9x6a60xX44xX18xX3cxX9xXbx74e9xXcxX9xXbxX67xX24xX3cxX4exX9xX3cxXax5c78xX3cxX4exX9xX3cxX4exXa7xX26xX9xX3cxXa7xX26xX104xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa2xX24xX19xX26xX32xXex8966xX3cxX4exX9xX5xXaxX18xXd5xX2fxX35xX3cxX9xXa6xXa7xX9xX6xX35xX3cxX4exXdxX44xX2cxXd5xX9xX59xX4bxX3c6xX2cxX9xX3cxXaxX141xX3cxX9xXbxXax9fbaxX26xX9xX5exX9xXcx3f7fxXbxX9xXd5xXaxX52xX2cxXaxX9xX2fx765dxX3cxX9xX5exX9xX60xX35xX3cxX4exX18xX33xX24xX67xX17xX9xXa6xXa7xX9xX2cx7ea1xX9xX2cxX44xX46exX2cxX9xX3cxX48bxX35xX9xX2cxXaxX44xX26x9841xX3cxX9xXa6xX4cxX35xX9xXcxX46exXbxX9xX3cxXaxX48bxXcxX9xX59xXa7xX3cxX9xX168xX3cxX4exX9bxX9xX2cxX48bxX9xXbxXax660axX9xXdxXa7xX9xX3cxXaxX422xX3cxX4exX9xXbxXaxXa7xX3cxXaxX9xXa6xX35xX3d0xX3cxX9xX2cxX48xX18xX9xX59xXa3xX3cxX4exX9xX7xXaxX17xX44xX9xX5xXaxX18xX35xX9xXa6xXa7xX24xX9xX3cxX4exXa7xX26xX9xX103xX1b8xX102xX103xX104xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa2xX24xX19xX26xX32xXexX5xX67xX4bxX4cxX2cxX9xX59xX48bxX9bxX9xXcxX46exXbxX9xX2fxX99xX9xX3cxX4exXax7a14xX9xX2fx9920xX9xX2cxX48xX18xX9xX59xXa3xX3cxX4exX9xX7xXaxX17xX44xX9xX5xXaxX18xX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX87xXbxX9xXax7028xX9xX59xXe7xX9xX23xX18xX26xX9xX59xX87xX3cxX9xX79xX24xX3cxX4exX9xXaexX24xX3cxX4exX9xXa6xXa7xX24xX9xX2cxX44xX99xX35xX9xXbxX44x455fxX3cxX9xX411xX44xX18xX9xX59xX4b8xX9xX4ex37e4xX33xX9xX2cxX43xX44xX9xX5xXaxX48xX9xXbxX4bxX4cxX3cxX4exX9xX5xXaxX18xXd5xX2fxX35xX3cxX9xXa6xXa7xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX87xXbxX9xX168xX3cxX4exX9xX59xXe7xX9xXd5xX3d0xX44xX9xX4exX53axX35xX9xX59xX24xXa7xX3cxX9xXd5xX87xXbxX9xXbxX67xX24xX3cxX4exX9xX59xXa3xX3cxX4exX9xXbxX67xX4bxX4cxX2cxX9xX2cxX44xX46exX2cxX9xXbx8ca4xX3cxX4exX9xXbxX44xX26xX4b8xX3cxX9xX2cxa465xX9xX5exX9xX5xXaxX52xX35xX9xX55xX18xX3cxX9bxX9xXbxXaxX17xX24xX9xXdxX518xX2cxXaxX9xX2fxa53cxX9xX19xX35x9a16xX3cxX9xX67xX18xX9xXbxX67xX24xX3cxX4exX9xX3cxX3caxXcxX9xX103xX1b8xX2axX1baxX104xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa2xX24xX19xX26xX32xXexX444xX3cxX4exX9xX5xXaxX18xXd5xX2fxX35xX3cxX9bxX9xX59xX18xX3cxX4exX9xX2fxX99xX3cxX4exX9xX5exX9xX2xX44xX23xX18xX35xX9x99a1x73b7xX3bxX8x86cfxX9bxX9xXbx8763xX9xX67xX18xX9xXa6x548dxX3cxX9xX2cx698fxX3cxX9xX2fxX3f8xX2cxX9xXa3xX3cxXaxX9xXaxX4bxX5exX3cxX4exX9xXdxX4cxX3cxX9xX59xX87xX3cxX9xX2cxXaxa4bcxX3cxXaxX9xXbxX67xX518xX9xX5xXaxX52xX35xX9xX55xX18xX3cxX104xX9x38a8xXa3xX3cxX4exX9xX2cxX48xX18xX9xX168xX3cxX4exX9xX102xX9xXbx58d1xX3cxX4exX9xXbxa437xX3cxX9xXbxX478xX35xX9xXa6xX4cxX35xX9xX3cxXaxX35xX403xX44xX9xXbxX3d0xX3cxX9xX4exX53axX35xX9xXd5xXaxX52xX2cxX9xX3cxXaxX18xX44xX9bxX9xX59xXe7xX9xXbxXax88eexX3cxX4exX9xXbxX67xX24xX3cxX4exX9xXcxX53axX35xX9xXd5xb298xX9xX23xX55cxX44xX9xX2cxX5c6xX9xX5exX9xX5xXaxX52xX35xX9xX55xX18xX3cxX9xXd5xX4b8xX9xXbxX67bxX9xX3cxX3caxXcxX9xX103xX1b8xX1b8xX2axX9bxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX23xX52xX24xX9xXa2xX18xX3cxX4exXd5xX24xXd5xX9xX7xX24xX2fxXbxX104xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa2xX24xX19xX26xX32xXexXa2xXa7xX9xX2cxX43xX44xX9xX5xXaxX48xX9xXbxX4bxX4cxX3cxX4exX9xX6xX35xX3cxX4exXdxX44xX2cxXd5xX9bxX9xX17xXcxX9xX4exX52xX35xX9xX168xX3cxX4exX9xX5xXaxX18xXd5xX2fxX35xX3cxX9xX59xXe7xX9xXbxX67xX99xX3cxX9xXd5xXaxX634xX35xX9xX5xXaxX52xX35xX9xX55xX18xX3cxX9xXa6xXa7xX24xX9xXbxXaxX52xX3cxX4exX9xX1baxX102xX103xX1b8xX2axX1e0xX9bxX9xX3cxX4exX18xX26xX9xXbxX67xX4bxX4cxX2cxX9xX33xXaxX35xX3d0xX3cxX9xXbxX63exX18xX9xX136xX5c6xX9xX23xXa7xX9xXa6xX403xX9xXbxX46exX35xX9xXbxXaxX35xX87xX44xX9xXbxX67xX52xX2cxXaxX9xX3cxXaxX35xX49axXcxX9xXbxX67xX24xX3cxX4exX9xX2cxXaxX4bx6c00xX3cxX4exX9xXbxX67xX141xX3cxXaxX9xXbxX67xX3c6xX9xX4exX35xX52xX9xXdx706exX18xX9xX4exX478xX24xX9xX5exX9xX5xXaxX52xX35xX9xX55xX18xX3cxX9xXa6xXa7xX9xX23xX518xX9xXbxX44xX26xX3d0xX3cxX9xX52xX3cxX9xXa6xX6a9xX3cxX4exX9xXcxX567xXbxX9xX1dcxX9xX3cxX3caxXcxX9xXbx7be8xX9xX4exX35xX18xXcxX104xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa2xX24xX19xX26xX32xXexX9dxXaxX35xX403xX44xX9xX3cxX4exX44xX680xX3cxX9xXbxX35xX3cxX9xX3cxX48bxX35xX9xX23xXa7xX9xX59xX18xX3cxX4exX9xX2fxX99xX3cxX4exX9xX5exX9xX3bxX3cxXaxX9xXa6xXa7xX9xXcxX46exXbxX9xX2fxX99xX9xXaxX141xX3cxXaxX9xXa3xX3cxXaxX9xXbxX67xX3d0xX3cxX9xXcxX478xX3cxX4exX9xX136xXe7xX9xXaxX46exX35xX9xX2cx4b1fxX3cxX4exX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxX468xX26xX9xX23xXa7xX9xX2cxX48bxX9xX136xX44xX468xXbxX9xXaxX35xX49axX3cxX9xX5exX9xX3bxX3cxXaxX104xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa2xX24xX19xX26xX32xXexX79xX18xX35xX9xX18xX3cxXaxX9xX17xXcxX9xX3cxXaxXa7xX9xX60xXaxX35xX3cxX18xX27fxX18xXbxX67xX18xX9xX59xXe7xX9xX59xX87xX3cxX9xX2cxXaxX417xX44xX9x6580xX9xXbxX67bxX9xX59xX55cxX44xX9xXbxXaxX52xX3cxX4exX9xX3cxXa7xX26xX104xX9xX79xX53axX9xX59xXe7xX9xX2cxX48bxX9xXcxX567xXbxX9xX5exX9xX5xX67xX44xX3cxX4exX9xX97xX44xX99xX2cxX9bxX9xX9dxXaxX9fxXbxX9xXa2xXa3xX3cxX9bxX9xX79xX24xX3cxX4exX9xXaexX24xX3cxX4exX9xXbxX67xX4bxX4cxX2cxX9xXd5xXaxX35xX9xX23xX18xX26xX9xX59xX87xX3cxX9xX60xX35xX3cxX4exX18xX33xX24xX67xX17xX9xXa6xXa7xX24xX9xX3cxX4exXa7xX26xX9xX2axX101xX102xX103xX104xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa2xX24xX19xX26xX32xXexX444xX3cxX4exX9xX7xX67xX18xX26xX44xXbxXaxX9xX60xX35xX67xX35xX33xX18xX3cxX35xX2cxXaxX9xX102xX9xXcxX46exXbxX9xXbxXaxXa7xX3cxXaxX9xXa6xX35xX3d0xX3cxX9xX59xXa3xX3cxX4exX9xX7xXaxX17xX44xX9xX5xXaxX18xX35xX9bxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX87xXbxX9xX2axX1b8xX9xX3cxX4exXaxX518xX9xX2fxX51bxX9xX2cxX48xX18xX9xX59xXa3xX3cxX4exX9xX3cxXa7xX26xX9xX59xXe7xX9xX23xX18xX26xX9xX59xX87xX3cxX9xX79xX24xX3cxX4exX9xXaexX24xX3cxX4exX9xXa6xXa7xX24xX9xX3cxX4exXa7xX26xX9xX2axX1e0xX102xX103xX9xXa6xXa7xX9xX59xXe7xX9xXbxX67xX5exX9xXa6xX403xX9xX5xXaxX52xX35xX9xX3cxX4exXa7xX26xX9xX2axX101xX102xX103xX104xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa2xX24xX19xX26xX32xXexX32xX444xX3cxX4exX9xX5xXaxX18xXd5xX2fxX35xX3cxX9xX59xXe7xX9xX3cxXaxX468xX3cxX9xXcxX478xX3cxXaxX9xX67xb491xX3cxX4exX9xX2cxX52xX2cxX9xXbxXaxXa7xX3cxXaxX9xXa6xX35xX3d0xX3cxX9xX59xXa3xX3cxX4exX9xX33xXaxXa3xX35xX9xX59xX24xXa7xX3cxX9xXd5xX87xXbxX9xXa6xXa7xX9xXd5xXaxX168xX3cxX4exX9xX59xX4bxX3c6xX2cxX9xX33xXaxX52xX9xXa6x8e7exX9xX2fxX43xX9xX59xX24xXa7xX3cxX9xXd5xX87xXbxX9xXa6xXa7xX9xX26xX3d0xX44xX9xX2cxX55cxX44xX9xXaxX53axX9xX59xX52xX33xX9xX3f8xX3cxX4exX9xX2cxX52xX2cxX9xX26xX3d0xX44xX9xX2cxX55cxX44xX9xXa6xX403xX9xXdxX9fxX33xX9xXaxX35xX87xX3cxX9xXa6xX141xX9xX2cxX44xX46exX2cxX9xXbxX5bbxX3cxX4exX9xXbxX44xX26xX4b8xX3cxX9xX2cxX5c6xX9xX5exX9xX5xXaxX52xX35xX9xX59xX18xX3cxX4exX9xX59xX87xX3cxX9xX4exX55cxX3cxX32xX9bxX9xX168xX3cxX4exX9xX7xX67xX18xX26xX44xXbxXaxX9xX3cxX48bxX35xX9xXa6xX4cxX35xX9xXaxXe7xX3cxX4exX9xXbxX35xX3cxX9x3d58xX17xX44xXbxX17xX67xX2fxX104xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa2xX24xX19xX26xX32xXexX444xX3cxX4exX9xX7xX35xX26xX18xX33xX24xX3cxX4exX9xXaexXdxX35xX3cxX33xX18xX3cxX9xX102xX9xX3cxX4exX4bxX3d4xX35xX9xX33xXaxX52xXbxX9xX3cxX4exX168xX3cxX9xX2cxX48xX18xX9xX79xX46exX35xX9xX59xX680xX3cxX4exX9xX79xX63exX18xX9xX23xX141xX3cxXaxX9xXa6xXa7xX9xX5xX67xX9fxXbxX9xXbxX43xX9xX411xX44xX99xX2cxX9xX4exX35xX18xX9xX5xXaxX52xX35xX9xX55xX18xX3cxX9bxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX87xXbxX9xX32xX2cxX52xX2cxX9xX2cxX79axX9xX411xX44xX18xX3cxX9xXdxX35xX3d0xX3cxX9xX411xX44xX18xX3cxX32xX9xX23xX18xX24xX9xX4exX680xXcxX9xX2cxXa3xX3cxXaxX9xX2fxX52xXbxX9xX2fxX5dfxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX2fxX52xXbxX9xX18xX3cxXaxX9xX17xXcxX9xX6xX35xX3cxX4exXdxX44xX2cxXd5xX9xXa6xXa7xX9xX5xXaxX18xXd5xX2fxX35xX3cxX9xX3cxXaxX4bxX3cxX4exX9xXd5xXaxX168xX3cxX4exX9xXbxX35xX87xXbxX9xXdxX46exX9xX2cxXaxX35xX9xXbxX35xX87xXbxX104xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa2xX24xX19xX26xX32xXexX4xX7dexX3cxX4exX9xXdxX7adxX2cxX9xXa6xX4cxX35xX9xX2fxX43xX9xX136xX44xX468xXbxX9xXaxX35xX49axX3cxX9xX2cxX48xX18xX9xX18xX3cxXaxX9xX17xXcxX9xX2cxX43xX44xX9xX5xXaxX48xX9xXbxX4bxX4cxX3cxX4exX9xX5xXaxX18xXd5xX2fxX35xX3cxX9xXa6xXa7xX9xX6xX35xX3cxX4exXdxX44xX2cxXd5xX9bxX9xXbxX4bxX4cxX3cxX4exX9xX411xX44xX417xX3cxX9xX59xX46exX35xX9xX5xXaxX52xX35xX9xX55xX18xX3cxX9xX4xXaxX18xXdxX17xX67xXcxX2cxXaxX18xX35xX9xX60xX35xXbxXbxX35xX2fxX18xX67xXbxX9xX2cxX846xX3cxX4exX9xX59xX18xX3cxX4exX9xX5exX9xX60xX35xX3cxX4exX18xX33xX24xX67xX17xX9xX59xX4b8xX9xX3cxXaxX9fxX3cxX9xXcxX46exXbxX9xX4exX35xXa3xX35xX9xXbxXaxX4bxX5exX3cxX4exX9xX2cxX48xX18xX9xXa2xX46exX9xX411xX44xX99xX2cxX9xX33xXaxX63exX3cxX4exX9xX60xX35xX3cxX4exX18xX33xX24xX67xX17xX9xX3cxXaxX4bxX3cxX4exX9xX168xX3cxX4exX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX87xXbxX9xX2fxX5dfxX9xXd5xXaxX168xX3cxX4exX9xX4exX567xX33xX9xXaxX18xX35xX9xX18xX3cxXaxX9xX17xXcxX9xX3cxXaxXa7xX9xX2cxX43xX44xX9xX5xXaxX48xX9xXbxX4bxX4cxX3cxX4exX104xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX60xX24xX44xX67xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xXbxX44xX24xX35xXbxX67xX17xX104xXa6xX3cxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe