Những điểm đáng chú ý trong phiên tranh luận kịch tính giữa Trump và Biden
Hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump và Joe Biden đã kết thúc phiên tranh luận đầu tiên trong tối ngày 29/9.
e80dx1217exe8f7x101aax17814x14f59x116e4x121dax18d3fxX7x179ddx1a7e6x14ecfx10f74x176dcx12e78xX5x1073fxXax1092ax148d0xX1x1ab1fxf8a9x1a34axX3x17450xXdx140bfx1750bxX3xX19x1adcexX16xX17xX3xX4xX1xf5d2xX3x11e5axX3xXex161eex12e26xX16xX17xX3xXbxX1xXdx173e4xX16xX3xXexX2axX6xX16xX1xX3xX5x174ddx19dc8xX16xX3xe99cx147a1xX4xX1xX3xXex1031exX16xX1xX3xX17xXdxX15xX6xX3xXcxX2axX3cxX1cxXbxX3x14537x15192xX3xf048xXdx1aea6xX10xX16xX0x1204cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx18456xX10xX6xX5axXaxX12xX6dxX6xXdxX3x12b6bxX16xX17xX3xX4x10e17xX3xX55xXdxX32xX16xX3xXcxf264xX16xX17xX3xXexX1x10138xX16xX17xX3x127c1x127dbxX3x199c3xX2bxX16xX6xX5xX5axX3xXcxX2axX3cxX1cxXbxX3xX55xX56xX3x136daxX2bxX10xX3xX58xXdxX5axX10xX16xX3xX19x1502dxX3xX40x123d7xXexX3xXexX1xX25xX4xX3xXbxX1xXdxX32xX16xX3xXexX2axX6xX16xX1xX3xX5xX3cxX3dxX16xX3xX19x1380cxX3cxX3xXexXdxX32xX16xX3xXexX2axX2bxX16xX17xX3xXexX8axXdxX3xX16xX17xX56x1901fxX3x1a137x1779axX5exXe1xff88xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX2bxX5axXdexXaxX12x12af8xX3cx10e09xX4xX3xXexX2axX6xX16xX1xX3xX5xX3cxX3dxX16xX3xX19xeeefx18643xX4xX3xX1xXc9xX3cxX3xX1xXafxXexX3xX4xX1fxX4xX3xX1xXacxX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xXexX77xX4xX3x1467cxX3xX8exX8fxX3xXexX2axX3cxXdex17282xX16xX3xX1x1a2a2xX16xX1xX3xXexX2ax1a72axX4xX3xXexXdxXafxXbxX3xX55xX56xX3xX4x178e7xX3xXex100d8xXdxX3xX2xXe0x13e80xX3xXexX2axXdxf0cdxX3cxX3xX16xX17xX10bx168c2xXdxX3xXexX1xX10xX2bxX3xX5ax16942xXdxX3xX7xX13bxX3xX40xXdxX154xX16xX3xX16xX56xXdex1a1aexX3xX1cxXfcxXexX3xX4xX2bxX16xX3xX7xX8axX3xX40x138e7xX3xX5x1a8dexX4xXe4xX3xXfaxX3cxXfcxX4xX3xXexX2axX6xX16xX1xX3xX5xX3cxX3dxX16xX3xX40x10e9exX2bxX3xX5axX56xXdxX3xX1x10713xX16xX3xXe1xX14fxX3xXbxX1xX25xXexX3xX19xX10bxX10cxX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xX56xX16xX1xX3x13d67xX3xX4xX1x1a4e3xX3xX19xX131xX3x19a51xX6xX2bxX3xX17x1a7efxX1cxX3xX1xX1c8xX3xX7xX19fxX3xX4xX1bexX6xX3xX4xX1fxX4xX3xX77xX16xX17xX3xX4xX7cxX3xX55xXdxX32xX16xX171xX3xXcx18181xX6xX3xX1fxX16xX3xXcxX8axXdxX3xX4xX6xX2bxX171xX3xX5axX41xX4xX1xX3xX1c3xX154xX16xX1xX3xXfaxX2bxX55xXdxX5ax19206xX2xXe1xX171xX3xX40xXdxX16xX1xX3xXexXafxX171xX3xX55xfb1cxX16xX3xX19xX131xX3xX4xX1xX1bexX16xX17xX3xXexXfcxX4xX3xX55xX56xX3xX1c3x13d93xX2bxX3xX5xX13bxX4xX3xX128xX3xX4xX1fxX4xX3xXexX1xX56xX16xX1xX3xXbxX1xX8axX3xX128xX3xX8exX8fxX171xX3xX55xX56xX3xXexX46xX16xX1xX3xXexX2bxX56xX16xX3xX5axXdxX154xX16xX3xX4xX1bexX6xX3xX1xX154xX3xXexX1xX8axX16xX17xX3xX1c3xXc9xX3cxX3xX4xX7cxX3xX8exX8fxXe4xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX2bxX5axXdexXaxX12xX0xX7xX2bxX3cxX2axX4xX10xX3xXexXdexXbxX10xX9xXaxXdxX1cxX6xX17xX10xX5exf35fxXbxX10xX17xXaxX3xX1cxX10xX5axXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX5axX3x10000xX1cxXdxX16xX205x1978bxXdxX5axXexX1x1a893xX3xX2xXe0xX14fxX14fxXbxf970x125e0xXaxX3xX5axX6xXexX6xX205xX7xX2axX4xX7xX10xXexX9xXaxX5exX5exX1cxX10xX5axXdxX6xX205xX55xX2bxX55xXe4xX4xX5axX16xXe4xX55xX4xX4xX5xX2bxX3cxX5axXe4xX55xX16xX5exX7xXdxXexX10xX7xX5exX5axX10xe8d3xX6xX3cxX5xXexX5exX2f1xXdxX5xX10xX7xX5exX7xXexXdexX5xX10xX7xX5exX5xX6xX2axX17xX10xX5exXbxX3cxX1c3xX5xXdxX4xX5exXe0xX14fxXe0xX14fxX205xX14fxXe1xX5exX2bxX16xX17xX205xXexX2axX3cxX1cxXbxX205xX55xX6xX205xX2bxX16xX17xX205xX1c3xXdxX5axX10xX16xX205xXexX2axX6xX16xX1xX205xX4xX6xXdxX205xX16xX6xXdexX205xX5xX3cxX6xX205xXexX2axX2bxX16xX17xX205xX1xXdxX10xXbxX205xX5axX6xX3cxX205xX5axX6xX3cxX205xXexXdxX10xX16xX205xX5xXdxX10xX16xX205xXexX3cxX4xX205xX16xX17xX6xXexX205xX5xX2bxXdxX205xX5axX2bxXdxX205xXexX1xX3cxX205xX2xXe4xX297xXbxX10xX17xX3xX2xX2bdxXaxX3xX5exX12xX0xX7xX2bxX3cxX2axX4xX10xX3xXexXdexXbxX10xX9xXaxXdxX1cxX6xX17xX10xX5exX297xXbxX10xX17xXaxX3xX1cxX10xX5axXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX5axX3xX2acxX1cxXdxX16xX205xX2b1xXdxX5axXexX1xX2b6xX3xXe1xXe1xXe0xXbxX2bdxX2bexXaxX3xX5axX6xXexX6xX205xX7xX2axX4xX7xX10xXexX9xXaxX5exX5exX1cxX10xX5axXdxX6xX205xX55xX2bxX55xXe4xX4xX5axX16xXe4xX55xX4xX4xX5xX2bxX3cxX5axXe4xX55xX16xX5exX7xXdxXexX10xX7xX5exX5axX10xX2f1xX6xX3cxX5xXexX5exX2f1xXdxX5xX10xX7xX5exX7xXexXdexX5xX10xX7xX5exX5xX6xX2axX17xX10xX5exXbxX3cxX1c3xX5xXdxX4xX5exXe0xX14fxXe0xX14fxX205xX14fxXe1xX5exX2bxX16xX17xX205xXexX2axX3cxX1cxXbxX205xX55xX6xX205xX2bxX16xX17xX205xX1c3xXdxX5axX10xX16xX205xXexX2axX6xX16xX1xX205xX4xX6xXdxX205xX16xX6xXdexX205xX5xX3cxX6xX205xXexX2axX2bxX16xX17xX205xX1xXdxX10xXbxX205xX5axX6xX3cxX205xX5axX6xX3cxX205xXexXdxX10xX16xX205xX5xXdxX10xX16xX205xXexX3cxX4xX205xX16xX17xX6xXexX205xX5xX2bxXdxX205xX5axX2bxXdxX205xXexX1xX3cxX205xX2xXe4xX297xXbxX10xX17xX3xX2xX2bdxXaxX3xX5exX12xX0xX7xX2bxX3cxX2axX4xX10xX3xXexXdexXbxX10xX9xXaxXdxX1cxX6xX17xX10xX5exX297xXbxX10xX17xXaxX3xX1cxX10xX5axXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX5axX3xX2acxX1cxXdxX16xX205xX2b1xXdxX5axXexX1xX2b6xX3xefe3xX1baxec6exXbxX2bdxX2bexXaxX3xX5axX6xXexX6xX205xX7xX2axX4xX7xX10xXexX9xXaxX5exX5exX1cxX10xX5axXdxX6xX205xX55xX2bxX55xXe4xX4xX5axX16xXe4xX55xX4xX4xX5xX2bxX3cxX5axXe4xX55xX16xX5exX7xXdxXexX10xX7xX5exX5axX10xX2f1xX6xX3cxX5xXexX5exX2f1xXdxX5xX10xX7xX5exX7xXexXdexX5xX10xX7xX5exX1cxX10xX5axXdxX3cxX1cxX5exXbxX3cxX1c3xX5xXdxX4xX5exXe0xX14fxXe0xX14fxX205xX14fxXe1xX5exX2bxX16xX17xX205xXexX2axX3cxX1cxXbxX205xX55xX6xX205xX2bxX16xX17xX205xX1c3xXdxX5axX10xX16xX205xXexX2axX6xX16xX1xX205xX4xX6xXdxX205xX16xX6xXdexX205xX5xX3cxX6xX205xXexX2axX2bxX16xX17xX205xX1xXdxX10xXbxX205xX5axX6xX3cxX205xX5axX6xX3cxX205xXexXdxX10xX16xX205xX5xXdxX10xX16xX205xXexX3cxX4xX205xX16xX17xX6xXexX205xX5xX2bxXdxX205xX5axX2bxXdxX205xXexX1xX3cxX205xX2xXe4xX297xXbxX10xX17xX3xX2xX2bdxXaxX3xX5exX12xX0xX7xX2bxX3cxX2axX4xX10xX3xXexXdexXbxX10xX9xXaxXdxX1cxX6xX17xX10xX5exX297xXbxX10xX17xXaxX3xX1cxX10xX5axXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX5axX3xX2acxX1cxXdxX16xX205xX2b1xXdxX5axXexX1xX2b6xX3x1429axX4b3xX1baxXbxX2bdxX2bexXaxX3xX5axX6xXexX6xX205xX7xX2axX4xX7xX10xXexX9xXaxX5exX5exX1cxX10xX5axXdxX6xX205xX55xX2bxX55xXe4xX4xX5axX16xXe4xX55xX4xX4xX5xX2bxX3cxX5axXe4xX55xX16xX5exX7xXdxXexX10xX7xX5exX5axX10xX2f1xX6xX3cxX5xXexX5exX2f1xXdxX5xX10xX7xX5exX7xXexXdexX5xX10xX7xX5exX1cxX10xX5axXdxX3cxX1cxX5exXbxX3cxX1c3xX5xXdxX4xX5exXe0xX14fxXe0xX14fxX205xX14fxXe1xX5exX2bxX16xX17xX205xXexX2axX3cxX1cxXbxX205xX55xX6xX205xX2bxX16xX17xX205xX1c3xXdxX5axX10xX16xX205xXexX2axX6xX16xX1xX205xX4xX6xXdxX205xX16xX6xXdexX205xX5xX3cxX6xX205xXexX2axX2bxX16xX17xX205xX1xXdxX10xXbxX205xX5axX6xX3cxX205xX5axX6xX3cxX205xXexXdxX10xX16xX205xX5xXdxX10xX16xX205xXexX3cxX4xX205xX16xX17xX6xXexX205xX5xX2bxXdxX205xX5axX2bxXdxX205xXexX1xX3cxX205xX2xXe4xX297xXbxX10xX17xX3xX2xX2bdxXaxX3xX5exX12xX0xX7xX2bxX3cxX2axX4xX10xX3xXexXdexXbxX10xX9xXaxXdxX1cxX6xX17xX10xX5exX297xXbxX10xX17xXaxX3xX1cxX10xX5axXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX16xX5axX3xX2acxX1cxXdxX16xX205xX2b1xXdxX5axXexX1xX2b6xX3xX14fxX2bexXaxX3xX5axX6xXexX6xX205xX7xX2axX4xX7xX10xXexX9xXaxX5exX5exX1cxX10xX5axXdxX6xX205xX55xX2bxX55xXe4xX4xX5axX16xXe4xX55xX4xX4xX5xX2bxX3cxX5axXe4xX55xX16xX5exX7xXdxXexX10xX7xX5exX5axX10xX2f1xX6xX3cxX5xXexX5exX2f1xXdxX5xX10xX7xX5exX7xXexXdexX5xX10xX7xX5exX7xX1cxX6xX5xX5xX5exXbxX3cxX1c3xX5xXdxX4xX5exXe0xX14fxXe0xX14fxX205xX14fxXe1xX5exX2bxX16xX17xX205xXexX2axX3cxX1cxXbxX205xX55xX6xX205xX2bxX16xX17xX205xX1c3xXdxX5axX10xX16xX205xXexX2axX6xX16xX1xX205xX4xX6xXdxX205xX16xX6xXdexX205xX5xX3cxX6xX205xXexX2axX2bxX16xX17xX205xX1xXdxX10xXbxX205xX5axX6xX3cxX205xX5axX6xX3cxX205xXexXdxX10xX16xX205xX5xXdxX10xX16xX205xXexX3cxX4xX205xX16xX17xX6xXexX205xX5xX2bxXdxX205xX5axX2bxXdxX205xXexX1xX3cxX205xX2xXe4xX297xXbxX10xX17xX3xX2xX2bdxXaxX3xX5exX12xX0xXdxX1cxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1cxX17xX3xX4xX1cxX7xX205xX5xX6x185d1xXdexX3xX4xX1cxX7xX205xX10xX2axX2axX2bxX2axXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX5exX5exXdxXe4xX1c3xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe4xX55xX16xX5exX16xX10xX2b1xX7xX5exXe0xX14fx10472xXe1xX5exX2xX14fxX4b5xX5axX7b4xX2x1ac21xXe0xX2xX14fxXe0xXexX4b5xX4b3xX5b1xX5xX2xXe4xX297xXbxX10xX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX19xX1fxX16xX17xX3xX4xX1xX25xX3xX27xX3xXexX2axX2bxX16xX17xX3xXbxX1xXdxX32xX16xX3xXexX2axX6xX16xX1xX3xX5xX3cxX3dxX16xX3xX40xX41xX4xX1xX3xXexX46xX16xX1xX3xX17xXdxX15xX6xX3xXcxX2axX3cxX1cxXbxX3xX55xX56xX3xX58xXdxX5axX10xX16xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxXdxX4xXexX3cxX2axX10xX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX6xXbxXexXdxX2bxX16xXaxX12xXcxX84xX16xX17xX3xXexX1xX8axX16xX17xX3xX91xX2bxX16xX6xX5xX5axX3xXcxX2axX3cxX1cxXbxX3xX2acxXexX2axX1fxXdxX2bexX3xX55xX56xX3xX77xX16xX17xX3xX4xX7cxX3xX55xXdxX32xX16xX3xX19x131d1xX16xX17xX3xX91x1adcfxX16xX3xX4xX1xX1bexX3xXa1xX2bxX10xX3xX58xXdxX5axX10xX16xXe4xX3x137a3xX16xX1xX2b6xX3x17eb8x19cbbxXe4xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX2bxX5axXdexXaxX12xX8exf99exX4xX3xX5ax1381axX3xX4xX147xX3xX7xX13bxX3xX19xXdxX131xX3cxX3xXbxX1xX8axXdxX3xX55xX14axXdxX3xXexX1xX15axXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX4xX8axX3xX19xX41xX16xX1xX3xX5axX56xX16xX1xX3xX4xX1xX2bxX3xX1cx1788dxXdxX3xX16xX17xX10bxX15axXdxX171xX3xX4xX873xX3xX1xX6xXdxX3xX77xX16xX17xX3xX4xX7cxX3xX55xXdxX32xX16xX3xX19xX131xX3cxX3xX5axX56xX16xX1xX3xXbxX1xXc9xX16xX3xX5xX14axX16xX3xXexX1xX15axXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX4xX1x169f4xX3xXexX2axX46xX4xX1xX3xX19xX8axXdxX3xXexX1xX1bexX3xXexX1xX6xXdexX3xX55xX135xX3xXexX2axX873xX3xX5xX15axXdxX3xX4xX1fxX4xX3xX4xX878xX3cxX3xX1x15852xXdxX3xX4xX182xX3xXexX1xX1bxX3xX55xX131xX3xX4xX1xX46xX16xX1xX3xX7xX1fxX4xX1xX3xX55xX56xX3xX4xX1fxX4xX1xX3xXexXdxXafxXbxX3xX4xX3dxX16xX3xX55xX14axXdxX3xX4xX1fxX4xX3xX16xXfcxXdxX3xX5axX3cxX16xX17xX3xXexX2axX6xX16xX1xX3xX5xX3cxX3dxX16xXe4xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX2bxX5axXdexXaxX12x1849fxXdxX32xX16xX3x1a982xX3cxX6xX16xX3xXexX14axXdxX3xX55xX214xX16xX3xX19xX131xX3xXcxX1e7xX6xX3xX1fxX16xX3xXcxX8axXdxX3xX4xX6xX2bxX171xX3x16949xX16xX17xX3xXcxX2axX3cxX1cxXbxX3xX4xX1xX2bxX3xX2ax194daxX16xX17xX171xX3xX9c1xX16xX17xX3xX4xX147xX3xX9a1xX3cxXdexX131xX16xX3xX19xX131xX3xX4xX7cxX3xXcxX1xf451xX1cxX3xXbxX1xX1fxX16xX3xXcxX1e7xX6xX3xX1fxX16xX3xXcxX8axXdxX3xX4xX6xX2bxX3xX55xX135xX3xX9c1xX16xX17xX3xX19xXacxX3xXexX1x19c76xX16xX17xX3xX4xX7cxX3xX55xX56xX3xX19xX873xX16xX17xX3xXfaxXfcxX16xX17xX3xX1xX1e7xX6xX3xX1xXdxX154xX16xX3xX19xX6xX16xX17xX3xX16xXa0dxX1cxX3xX17xXdxX15xX3xXcxX1xX10bxX10cxX16xX17xX3xX55xXdxX154xX16xXe4xX3xXcxX2axX2bxX16xX17xX3xX40xX1xXdxX3xX19xX147xX171xX3xX9c1xX16xX17xX3xX58xXdxX5axX10xX16xX3xX4xX1xX2bxX3xX2axX9d0xX16xX17xX3xX55xXdxX154xX4xX3xX5xX13bxX6xX3xX4xX1xefccxX16xX3xXcxX1xX9eaxX1cxX3xXbxX1xX1fxX16xX3xXcxX8axXdxX3xX4xX6xX2bxX3xX16xX32xX16xX3xX4xX147xX3xXexXdxXafxX16xX17xX3xX16xX147xXdxX3xX4xX1bexX6xX3xX16xX17xX10bxX15axXdxX3xX5axX878xX16xX3xX55xX56xX3xX55xXdxX154xX4xX3xX16xX56xXdexX3xX4xXc9xX16xX3xX19xX10bxX10cxX4xX3xXexX1xX13bxX4xX3xX1xXdxX154xX16xX3xX7xX6xX3cxX3xX4xX3cxXfcxX4xX3xX1c3xXc9xX3cxX3xX4xX7cxX3xX16xX17xX56xXdexX3xX7b4xX5exX2xX2xXe4xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX2bxX5axXdexXaxX12x1669bxX131xX3xX5axX41xX4xX1xX3xX1c3xX154xX16xX1xX3xXfaxX2bxX55xXdxX5axX205xX2xXe1xX171xX3xX9c1xX16xX17xX3xX58xXdxX5axX10xX16xX3xX4xX1fxX2bxX3xX1c3xX3cxXfcxX4xX3xX9c1xX16xX17xX3xXcxX2axX3cxX1cxXbxX3xX40xX1xX9c1xX16xX17xX3xX4xX147xX3xX1cxXfcxXexX3xX40xXafxX3xX1xX2bxX228xX4xX1xX3xX4xX182xX3xXexX1xX1bxX3xX19xX1bxX3xX2bdxX7cxX3xX5xX27xX3xX5axX41xX4xX1xX3xX1c3xX154xX16xX1xX3xX5ax19b16xX16xX3xXexX14axXdxX3xX55xXdxX154xX4xX3xX1xX56xX16xX17xX3xXexX2ax13715xX1cxX3xX16xX17xX1xX135xX16xX3xX16xX17xX10bxX15axXdxX3xX8exX8fxX3xX19xXacxX3xXexX7cxX3xX55xX2bxX16xX17xX3xX55xX56xX3xX1xX56xX16xX17xX3xXexX2axXdxX154xX3cxX3xX16xX17xX10bxX15axXdxX3xX16xX1xXdx12310xX1cxX3xX1c3xX154xX16xX1xXe4xX3x15debxX16xX17xX3xXcxX2axX3cxX1cxXbxX3xXbxX1xX873xX16xX3xX40xX46xX4xX1xX3xX40xX1xXdxX3xX4xX1xX2bxX3xX2axX9d0xX16xX17xX3xX7x1a1a5xX3xX4xX147xX3xX16xX1xXdxX131xX3cxX3xX16xX17xX10bxX15axXdxX3xXexX7cxX3xX55xX2bxX16xX17xX3xX1xX19fxX16xX3xX16xXafxX3cxX3xX9c1xX16xX17xX3xX58xXdxX5axX10xX16xX3xX5xXacxX16xX1xX3xX19xX228xX2bxX3xX19xX214xXexX3xX16xX10bxX14axX4xXe4xX3xXfaxX873xX3xX1xX6xXdxX3xX4x10007xX16xX17xX3xXexX2axX6xX16xX1xX3xX4xXacxXdxX3xX2bdxX3cxX16xX17xX3xX9a1xX3cxX6xX16xX1xX3xX55xXdxX154xX4xX3xX1cxX128xX3xX4xX7cxX6xX3xX5xX228xXdxX3xX16xX131xX16xX3xX40xXdxX16xX1xX3xXexXafxX3xXexX2axX2bxX16xX17xX3xX1c3xX8axXdxX3xX4xX873xX16xX1xX3xX5axX41xX4xX1xX3xX1c3xX154xX16xX1xX3xXfaxX2bxX55xXdxX5axX205xX2xXe1xX3xX55xXb57xX16xX3xX5axXdxXb9exX16xX3xX1c3xXdxXafxX16xX3xXbxX1xX77xX4xX3xXexX228xXbxX3xXexX228xXdxX3xX8exX8fxXe4xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX2bxX5axXdexXaxX12x11bf1xX1xXdxX3xX19xX10bxX10cxX4xX3xX1xX942xXdxX3xX19xXacxX3xXexX2axX873xX3xX1c3xX6xX2bxX3xX16xX1xXdxX32xX3cxX3xXexXdxX131xX16xX3xXexX1xX3cxXafxX3xX5xXdxX32xX16xX3xX1c3xX6xX16xX17xX3xXexX2axX2bxX16xX17xX3xX16xXb6axX1cxX3xXe0xX14fxX2xX1baxX3xX55xX56xX3xXe0xX14fxX2xX4b3xX171xX3xX9c1xX16xX17xX3xXcxX2axX3cxX1cxXbxX3xX19xXacxX3xXexX2axX1fxX16xX1xX3xX19xX10bxX6xX3xX2axX6xX3xX1cxXfcxXexX3xX4xX2bxX16xX3xX7xX8axX3xX4xX182xX3xXexX1xX1bxX3xX55xX56xX3xX16xX1xX214xX16xX3xX1cxX228xX16xX1xX3xX9c1xX16xX17xX3xX19xXacxX3xXexX2axX873xX3xXexX1xX3cxXafxX3xX5xX32xX16xX3xXexX14axXdxX3xX1xX56xX16xX17xX3xXexX2axXdxX154xX3cxX3xf18ex143eexX91xXe4xX3xf949xX878xXdexX3xX5xX56xX3xX1cxXfcxXexX3xXexX2axX2bxX16xX17xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX16xXfcxXdxX3xX5axX3cxX16xX17xX3xX4xX9c1xX16xX17xX3xX40xX46xX4xX1xX3xX9c1xX16xX17xX3xXcxX2axX3cxX1cxXbxX3xXex11e4fxX3xX9c1xX16xX17xX3xX58xXdxX5axX10xX16xX3xX40xX1xXdxX3xX9c1xX16xX17xX3xX16xX56xXdexX3xX16xX17xX6xXdexX3xXexX2axX10bxX14axX4xX3xXexX2axX6xX16xX1xX3xX5xX3cxX3dxX16xX3xX19xXacxX3xX4xX9c1xX16xX17xX3xX40xX1xX6xXdxX3xX1xX1c8xX3xX7xX19fxX3xXexX1xX3cxXafxX3xX16xXb6axX1cxX3xXe0xX14fxX2xXe1xX3xX4xX1bexX6xX3xX1cxX135xX16xX1xX3xX55xX56xX3xX40xX32xX3cxX3xX17xXa70xXdxX3xX9c1xX16xX17xX3xXcxX2axX3cxX1cxXbxX3xX5xX56xX1cxX3xX19xXdxX131xX3cxX3xXexX10bxX19fxX16xX17xX3xXexX13bxXe4xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX2bxX5axXdexXaxX12xX99cxXdxX32xX16xX3xX9a1xX3cxX6xX16xX3xXexX14axXdxX3xX55xX214xX16xX3xX19xX131xX3xXexX46xX16xX1xX3xXexX2bxX56xX16xX3xX5axXdxX154xX16xX3xX4xX1bexX6xX3xX4xX3cxXfcxX4xX3xX1c3xXc9xX3cxX3xX4xX7cxX171xX3xXcxX84xX16xX17xX3xXexX1xX8axX16xX17xX3xXcxX2axX3cxX1cxXbxX3xXexXdxXafxXbxX3xXexX182xX4xX3xX16xX17xX1xXdxX3xX16xX17xX15axX3xX7xX13bxX3xX6xX16xX3xXexX2bxX56xX16xX3xX4xX1bexX6xX3xX55xXdxX154xX4xX3xX1c3xX942xX3xXbxX1xXdxXafxX3cxX3xX9a1xX3cxX6xX3xXexX1xX10bxX3xX55xX56xX3xX4xX1xX2bxX3xX2axX9d0xX16xX17xX3xX19xXdxX131xX3cxX3xX16xX56xXdexX3xX4xX147xX3xXexX1xX1bxX3xX5axXb57xX16xX3xXexX14axXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX5xX3dxX16xXe4xX3xXcxX2axX2bxX16xX17xX3xX40xX1xXdxX3xX19xX147xX171xX3xX9c1xX16xX17xX3xXa1xX2bxX10xX3xX58xXdxX5axX10xX16xX3xX16xX1xX214xX16xX3xX1cxX228xX16xX1xX3xX4xX1xX10bxX6xX3xXexXd79xX16xX17xX3xX4xX147xX3xX1c3xX9d0xX16xX17xX3xX4xX1xX77xX16xX17xX3xX55xX131xX3xX19xXdxX131xX3cxX3xX16xX56xXdexX3xX55xX56xX3xX7xXbc9xX3xX7x11923xX16xX3xX7xX56xX16xX17xX3xX4xX1xX214xXbxX3xX16xX1xX3dxX16xX3xX40xXafxXexX3xX9a1xX3cxX873xX3xX1c3xX942xX3xXbxX1xXdxXafxX3cxX3xX40xX1xXdxX3xX19xX10bxX10cxX4xX3xX4xX9c1xX16xX17xX3xX1c3xX8axXe4xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX2bxX5axXdexXaxX12xX13xX17xX2bxX56xXdxX3xX4xX1fxX4xX3xX4xX1xX1bexX3xX19xX131xX3xXexX2axX32xX16xX171xX3xX4xX873xX3xX1xX6xXdxX3xX77xX16xX17xX3xX4xX7cxX3xX55xXdxX32xX16xX3xX4xX1e7xX16xX3xXexX2axX6xX16xX1xX3xX5xX3cxX3dxX16xX3xX2bdxX3cxX16xX17xX3xX9a1xX3cxX6xX16xX1xX3xX5x136cdxX16xX1xX3xX55xX13bxX4xX3xX7xXa0dxX4xX3xXexXfcxX4xX3xX55xX56xX3xX1c3xX228xX2bxX3xX5xX13bxX4xX3xX128xX3xX8exX8fxX171xX3xX1c3xXdxXafxX16xX3xX19xX84xXdxX3xX40xX1xX46xX3xX1xX3dxX3cxX3xX55xX56xX3xX40xXdxX16xX1xX3xXexXafxX171xX3xXexX3cxXdexX3xX16xX1xXdxX32xX16xX3xX4xX873xX3xX1xX6xXdxX3xX19xX131xX3cxX3xX40xX1xX9c1xX16xX17xX3xXexX1xX13bxX4xX3xX7xX13bxX3xX19xX10bxX6xX3xX2axX6xX3xX19xX10bxX10cxX4xX3xX4xX1fxX4xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX16xX1xX214xX16xX3xX4xX1xX46xX16xX1xX3xX7xX1fxX4xX1xX3xX16xX1xX9d0xX1cxX3xX17xXdxX873xXdxX3xX9a1xX3cxXdexXafxXexX3xX4xX1fxX4xX3xX55xX214xX16xX3xX19xX131xX3xX1xXdxX154xX16xX3xX16xX6xXdexX3xX1cxX56xX3xX4xX1xX1bexX3xXdexXafxX3cxX3xX5axX56xX16xX1xX3xXexX1xX15axXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX4xX1xX919xX3xXexX2axX46xX4xX1xX3xX19xX8axXdxX3xXexX1xX1bexXe4xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX2bxX5axXdexXaxX12xXfaxX1xX919xX3xX4xX1e7xX16xX3xX5b1xX3xXexX3cxXc9xX16xX3xX16xX15xX6xX3xX5xX56xX3xXexX14axXdxX3xX16xX17xX56xXdexX3xXexX84xX16xX17xX3xXexX3cxXdexX1bxX16xX3xX4xX7cxX3xX55xX56xX3xX1xX6xXdxX3xX77xX16xX17xX3xX4xX7cxX3xX55xXdxX32xX16xX3xX55xXb57xX16xX3xX4xX1e7xX16xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX3cxXfcxX4xX3xXexX2axX6xX16xX1xX3xX5xX3cxX3dxX16xX3xX40xX1xX1fxX4xX3xX55xX56xX2bxX3xX16xX17xX56xXdexX3xX2xX5b1xX5exX2xX14fxX3xX55xX56xX3xXe0xXe0xX5exX2xX14fxXe4xX3xXba7xX16xX17xX3xXa1xX2bxX10xX3xX58xXdxX5axX10xX16xX3xX1xXdxX154xX16xX3xX19xX6xX16xX17xX3xX5axXb57xX16xX3xXexX2axX10bxX14axX4xX3xX19xX8axXdxX3xXexX1xX1bexX3xX4xX1bexX6xX3xX1cxX135xX16xX1xX3xXexX2axX2bxX16xX17xX3xX4xX1fxX4xX3xX4xX3cxXfcxX4xX3xX40xX1xX873xX2bxX3xX7xX1fxXexX3xXexX2axX32xX16xX3xXexX2bxX56xX16xX3xX9a1xX3cxX8axX4xX3xX55xX56xX3xXexX228xXdxX3xX1cxXfcxXexX3xX7xX8axX3xX1c3xX6xX16xX17xX3xX4xX1xXdxXafxX16xX3xX19xX41xX6xX3xX4xX1xX1bexX3xX4xX1xX8axXexX171xX3xX5axX2bxX3xX19xX147xX3xX4xX1xXdxXafxX16xX3xX5axX41xX4xX1xX3xXexX2axX6xX16xX1xX3xX4xX7cxX3xX4xX1bexX6xX3xX9c1xX16xX17xX3xX58xXdxX5axX10xX16xX3xX1xXdexX3xX55xXa70xX16xX17xX3xX4xX1fxX4xX3xX4xX3cxXfcxX4xX3xXexX2axX6xX16xX1xX3xX5xX3cxX3dxX16xX3xX7xXbc9xX3xX5xX56xX3xX5axX41xXbxX3xX19xX1bxX3xX9c1xX16xX17xX3xX58xXdxX5axX10xX16xX3xX4xX147xX3xXexX1xX1bxX3xX4xX1bexX16xX17xX3xX4xX8axX3xXexX1xXafxX3xX5axXb57xX16xX3xXexX2axX10bxX14axX4xX3xX4xX1bexX6xX3xX1cxX135xX16xX1xXe4xX3xXcxX2axX2bxX16xX17xX3xX40xX1xXdxX3xX19xX147xX171xX3xX19xX8axXdxX3xX55xX14axXdxX3xX9c1xX16xX17xX3xXcxX2axX3cxX1cxXbxX171xX3xX4xX1fxX4xX3xX4xX3cxXfcxX4xX3xXexX2axX6xX16xX1xX3xX5xX3cxX3dxX16xX3xX7xXbc9xX3xX5xX56xX3xXexX1xX15axXdxX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX9a1xX3cxX6xX16xX3xXexX2axXa70xX16xX17xX3xX19xX1bxX3xX5xXfcxXdxX3xX16xX17xX10bxX10cxX4xX3xX5axX1e7xX16xX17xX3xXexX2axX2bxX16xX17xX3xX4xX1fxX4xX3xX4xX3cxXfcxX4xX3xX40xX1xX873xX2bxX3xX7xX1fxXexXe4xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX2bxX5axXdexXaxX12xXcxX2axX2bxX16xX17xX3xX4xX3cxXfcxX4xX3xX40xX1xX873xX2bxX3xX7xX1fxXexX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xX16xX17xX6xXdexX3xX7xX6xX3cxX3xX4xX3cxXfcxX4xX3xXexX2axX6xX16xX1xX3xX5xX3cxX3dxX16xX3xX19xX10bxX10cxX4xX3xXexX1xX13bxX4xX3xX1xXdxX154xX16xX3xX1c3xX128xXdxX3xX1xXacxX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xXfaxX13xX13xX171xX3xX1baxX5exX2xX14fxX3xX16xX17xX10bxX15axXdxX3xX2bdxX10xX1cxX3xX4xX1xX2bxX3xX2axX9d0xX16xX17xX3xX9c1xX16xX17xX3xX58xXdxX5axX10xX16xX3xX19xXacxX3xXexX1xX1bxX3xX1xXdxX154xX16xX3xXexX8axXexX3xX1xX19fxX16xX3xXexX2axX2bxX16xX17xX3xX40xX1xXdxX3xXexX17fxX3xX5xX154xX3xX1bexX16xX17xX3xX1xXfcxX3xX9c1xX16xX17xX3xXcxX2axX3cxX1cxXbxX3xX4xX1xX919xX3xX5xX56xX3xXe0xX4b5x100cdxXe4xX3xXcxX2axX2bxX16xX17xX3xX40xX1xXdxX3xX19xX147xX171xX3xXexX2axX2bxX16xX17xX3xX1cxXfcxXexX3xX40xX1xX873xX2bxX3xX7xX1fxXexX3xXexX2axX10bxX14axX4xX3xXexX2axX6xX16xX1xX3xX5xX3cxX3dxX16xX3xX55xX14axXdxX3xX4xX1xX46xX16xX1xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX10bxX15axXdxX3xX16xX56xXdexX171xX3xX5b1xX1baxX1342xX3xX5axX13bxX3xX19xX2bxX1fxX16xX3xX9c1xX16xX17xX3xX58xXdxX5axX10xX16xX3xX7xXbc9xX3xX5xX56xX1cxX3xXexX8axXexX3xXexX2axX2bxX16xX17xX3xX40xX1xXdxX3xX7xX8axX3xX16xX17xX10bxX15axXdxX3xXexX1xXdxX32xX16xX3xX55xX131xX3xX9c1xX16xX17xX3xXcxX2axX3cxX1cxXbxX3xX5xX56xX3xX7bdxX7b4xX1342xXe4xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX2bxX5axXdexXaxX12xXc99xXafxXexX3xX9a1xX3cxX873xX3xX40xX1xX873xX2bxX3xX7xX1fxXexX3xX7xX6xX3cxX3xXexX2axX6xX16xX1xX3xX5xX3cxX3dxX16xX3xXexX10bxX19fxX16xX17xX3xX19xX8axXdxX3xX17xXdxX8axX16xX17xX3xX55xX14axXdxX3xX40xXafxXexX3xX9a1xX3cxX873xX3xX40xX1xX873xX2bxX3xX7xX1fxXexX3xX16xXb6axX1cxX3xXe0xX14fxX2xX1baxX3xX7xX6xX3cxX3xX4xX3cxXfcxX4xX3xXexX2axX6xX16xX1xX3xX5xX3cxX3dxX16xX3xX19xXc9xX3cxX3xXexXdxX32xX16xX3xX17xXdxX15xX6xX3xX9c1xX16xX17xX3xXcxX2axX3cxX1cxXbxX3xX55xX56xX3xX1c3xX56xX3xX6dxXdxX5xX5xX6xX2axXdexX3xXfaxX5xXdxX16xXexX2bxX16xXe4xX3xXcxX2axX2bxX16xX17xX3xX4xX3cxXfcxX4xX3xX40xX1xX873xX2bxX3xX7xX1fxXexX3xX19xX147xX171xX3xX1baxXe0xX1342xX3xX16xX17xX10bxX15axXdxX3xX5axX878xX16xX3xX4xX1xX2bxX3xX2axX9d0xX16xX17xX3xX1c3xX56xX3xXfaxX5xXdxX16xXexX2bxX16xX3xX5xX56xX1cxX3xXexX8axXexX3xX4xX1e7xX16xX3xXe0xX4b3xX1342xX3xX4xX1xX2bxX3xX2axX9d0xX16xX17xX3xX9c1xX16xX17xX3xXcxX2axX3cxX1cxXbxX3xX5xX56xX3xX16xX17xX10bxX15axXdxX3xX4xX1xXdxXafxX16xX3xXexX1xXa0dxX16xX17xXe4xX0xX5exXbxX12xX0xX5axXdxX55xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5axX2axX10xX5xX6xXexX10xX5axXaxX12xX0xX7xXexX2axX2bxX16xX17xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX32xX16xX3xX9a1xX3cxX6xX16xX2b6xX0xX5exX7xXexX2axX2bxX16xX17xX12xX0xX3cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX205xXexX1xX3cxX1cxX1c3xX205xX6xX16xX5axX205xX7xX6xXbxX2bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX58xXc9xX3cxX3xX4xX7cxX3xX8exX8fxX2b6xX3xX6dxX6xXdxX3xX77xX16xX17xX3xX4xX7cxX3xX55xXdxX32xX16xX3xX4xX1xX919xX3xXexX2axX46xX4xX1xX3xX16xX1xX6xX3cxX3xX55xX131xX3xX55xX214xX16xX3xX19xX131xX3xX40xXdxX16xX1xX3xXexXafxXaxX3xX1xX2axX10xX2f1xX9xXaxX5exX5axXdxX10xX1cxX205xX16xX2bxX16xX17xX5exX1c3xX6xX3cxX205xX4xX3cxX205xX1cxXdexX205xX1xX6xXdxX205xX3cxX16xX17xX205xX4xX3cxX205xX55xXdxX10xX16xX205xX4xX1xXdxX205xXexX2axXdxX4xX1xX205xX16xX1xX6xX3cxX205xX55xX10xX205xX55xX6xX16xX205xX5axX10xX205xX40xXdxX16xX1xX205xXexX10xX5exX2xXe1xXe1xX7b4xX7bdxX14fxXe4xX1xXexX1cxXaxX12xX0xXdxX1cxX17xX3xX7xX2axX4xX9xXaxX5exX1cxX10xX5axXdxX6xX5exX2xXe0xX14fxX5exX16xX10xX2b1xX7xX5exXe0xX14fxX7b4xXe1xX5exX2xX14fxX4b5xX5axX7b4xX14fxXe1xX7b4xX4b3xXe0xX7bdxXexX4b5xXe1xXe1xX5b1xX5xXe1xX205xXexXexX2bdxX55xX16xX205xXexX2axX3cxX1cxXbxXe4xX297xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX19xX1fxX16xX17xX3xX4xX1xX25xX3xX27xX3xXexX2axX2bxX16xX17xX3xXbxX1xXdxX32xX16xX3xXexX2axX6xX16xX1xX3xX5xX3cxX3dxX16xX3xX40xX41xX4xX1xX3xXexX46xX16xX1xX3xX17xXdxX15xX6xX3xXcxX2axX3cxX1cxXbxX3xX55xX56xX3xX58xXdxX5axX10xX16xXaxX3xX5exX12xX0xX5exX6xX12xX0xX5axXdxX55xX12xX0xX7xXexX2axX2bxX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX58xXc9xX3cxX3xX4xX7cxX3xX8exX8fxX2b6xX3xX6dxX6xXdxX3xX77xX16xX17xX3xX4xX7cxX3xX55xXdxX32xX16xX3xX4xX1xX919xX3xXexX2axX46xX4xX1xX3xX16xX1xX6xX3cxX3xX55xX131xX3xX55xX214xX16xX3xX19xX131xX3xX40xXdxX16xX1xX3xXexXafxXaxX3xX1xX2axX10xX2f1xX9xXaxX5exX5axXdxX10xX1cxX205xX16xX2bxX16xX17xX5exX1c3xX6xX3cxX205xX4xX3cxX205xX1cxXdexX205xX1xX6xXdxX205xX3cxX16xX17xX205xX4xX3cxX205xX55xXdxX10xX16xX205xX4xX1xXdxX205xXexX2axXdxX4xX1xX205xX16xX1xX6xX3cxX205xX55xX10xX205xX55xX6xX16xX205xX5axX10xX205xX40xXdxX16xX1xX205xXexX10xX5exX2xXe1xXe1xX7b4xX7bdxX14fxXe4xX1xXexX1cxXaxX12xX58xXc9xX3cxX3xX4xX7cxX3xX8exX8fxX2b6xX3xX6dxX6xXdxX3xX77xX16xX17xX3xX4xX7cxX3xX55xXdxX32xX16xX3xX4xX1xX919xX3xXexX2axX46xX4xX1xX3xX16xX1xX6xX3cxX3xX55xX131xX3xX55xX214xX16xX3xX19xX131xX3xX40xXdxX16xX1xX3xXexXafxX0xX5exX6xX12xX0xX5exX7xXexX2axX2bxX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xXcxX84xX16xX17xX3xXexX1xX8axX16xX17xX3xXcxX2axX3cxX1cxXbxX3xX40xX1x1a16axX16xX17xX3xX19xX41xX16xX1xX3xX9c1xX16xX17xX3xX19xXacxX3xX19xX147xX16xX17xX3x19ce9xX1xX56xX16xX17xX3xXexX2axXdxX154xX3cxX3xXd3fxXd40xX91x1844exX3xXexXdxX131xX16xX3xXexX1xX3cxXafxX3xXexX1xX3cxX3xX16xX1xX3dxXbxX3xX4xX1fxX3xX16xX1xX878xX16xX171xX3xXexX2axX2bxX16xX17xX3xX40xX1xXdxX3xX9c1xX16xX17xX3xX58xXdxX5axX10xX16xX3xX4xX1xX2bxX3xX2axX9d0xX16xX17xX3xX9c1xX16xX17xX3xXcxX2axX3cxX1cxXbxX3xX19xXacxX3xX5xX10cxXdxX3xX5axX182xX16xX17xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX5xX8dexX3xX1xX84xX16xX17xX3xXbxX1xX1fxXbxX3xX5xX27xX3xX19xX1bxX3xXexX2axX1fxX16xX1xX3xXbxX1xX873xXdxX3xXexX2axX873xX3xXexX1xX3cxXafxX3xX4xX6xX2bxXe4xX0xX5exXbxX12xX0xX5exX5axXdxX55xX12xX0xX5exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax17fedxX16xX17xX3xX55xXdxX32xX16xX3xXa1xX2bxX10xX3xX58xXdxX5axX10xX16xX3xX4xX3cxX16xX17xX3xX4xX214xXbxX3xX1c3xX873xX16xX3xX40xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3cxXafxX3xXexX1xX3cxX3xX16xX1xX3dxXbxX3xX4xX1fxX3xX16xX1xX878xX16xX3xXexX2axX10bxX14axX4xX3xX17xXdxX15axX3xXexX2axX6xX16xX1xX3xX5xX3cxX3dxX16xX3xX55xX14axXdxX3xX9c1xX16xX17xX3xX91xX2bxX16xX6xX5xX5axX3xXcxX2axX3cxX1cxXbxXaxX3xX1xX2axX10xX2f1xX9xXaxX5exX9a1xX3cxX2bxX4xX205xXexX10xX5exX3cxX16xX17xX205xX55xXdxX10xX16xX205xX297xX2bxX10xX205xX1c3xXdxX5axX10xX16xX205xX4xX3cxX16xX17xX205xX4xX6xXbxX205xX1c3xX6xX16xX205xX40xX1xX6xXdxX205xXexX1xX3cxX10xX205xXexX1xX3cxX205xX16xX1xX6xXbxX205xX4xX6xX205xX16xX1xX6xX16xX205xXexX2axX3cxX2bxX4xX205xX17xXdxX2bxX205xXexX2axX6xX16xX1xX205xX5xX3cxX6xX16xX205xX55xX2bxXdxX205xX2bxX16xX17xX205xX5axX2bxX16xX6xX5xX5axX205xXexX2axX3cxX1cxXbxX5exX2xXe1xXe1xX7b4xXe0xXe0xXe4xX1xXexX1cxXaxX12xX0xXdxX1cxX17xX3xX7xX2axX4xX9xXaxX5exX1cxX10xX5axXdxX6xX5exX2xXe0xX14fxX5exX16xX10xX2b1xX7xX5exXe0xX14fxX7b4xXe1xX5exX2xXe0xX7bdxX5axX7b4xX14fxX5b1xX7b4xXe1xX5b1xX7b4xXexX1baxX4b3xX2xX7bdxXe1xX5xX14fxXe4xX297xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX19xX1fxX16xX17xX3xX4xX1xX25xX3xX27xX3xXexX2axX2bxX16xX17xX3xXbxX1xXdxX32xX16xX3xXexX2axX6xX16xX1xX3xX5xX3cxX3dxX16xX3xX40xX41xX4xX1xX3xXexX46xX16xX1xX3xX17xXdxX15xX6xX3xXcxX2axX3cxX1cxXbxX3xX55xX56xX3xX58xXdxX5axX10xX16xXaxX3xX5exX12xX0xX5exX6xX12xX0xX5axXdxX55xX12xX0xX7xXexX2axX2bxX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1869xX16xX17xX3xX55xXdxX32xX16xX3xXa1xX2bxX10xX3xX58xXdxX5axX10xX16xX3xX4xX3cxX16xX17xX3xX4xX214xXbxX3xX1c3xX873xX16xX3xX40xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3cxXafxX3xXexX1xX3cxX3xX16xX1xX3dxXbxX3xX4xX1fxX3xX16xX1xX878xX16xX3xXexX2axX10bxX14axX4xX3xX17xXdxX15axX3xXexX2axX6xX16xX1xX3xX5xX3cxX3dxX16xX3xX55xX14axXdxX3xX9c1xX16xX17xX3xX91xX2bxX16xX6xX5xX5axX3xXcxX2axX3cxX1cxXbxXaxX3xX1xX2axX10xX2f1xX9xXaxX5exX9a1xX3cxX2bxX4xX205xXexX10xX5exX3cxX16xX17xX205xX55xXdxX10xX16xX205xX297xX2bxX10xX205xX1c3xXdxX5axX10xX16xX205xX4xX3cxX16xX17xX205xX4xX6xXbxX205xX1c3xX6xX16xX205xX40xX1xX6xXdxX205xXexX1xX3cxX10xX205xXexX1xX3cxX205xX16xX1xX6xXbxX205xX4xX6xX205xX16xX1xX6xX16xX205xXexX2axX3cxX2bxX4xX205xX17xXdxX2bxX205xXexX2axX6xX16xX1xX205xX5xX3cxX6xX16xX205xX55xX2bxXdxX205xX2bxX16xX17xX205xX5axX2bxX16xX6xX5xX5axX205xXexX2axX3cxX1cxXbxX5exX2xXe1xXe1xX7b4xXe0xXe0xXe4xX1xXexX1cxXaxX12xX1869xX16xX17xX3xX55xXdxX32xX16xX3xXa1xX2bxX10xX3xX58xXdxX5axX10xX16xX3xX4xX3cxX16xX17xX3xX4xX214xXbxX3xX1c3xX873xX16xX3xX40xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3cxXafxX3xXexX1xX3cxX3xX16xX1xX3dxXbxX3xX4xX1fxX3xX16xX1xX878xX16xX3xXexX2axX10bxX14axX4xX3xX17xXdxX15axX3xXexX2axX6xX16xX1xX3xX5xX3cxX3dxX16xX3xX55xX14axXdxX3xX9c1xX16xX17xX3xX91xX2bxX16xX6xX5xX5axX3xXcxX2axX3cxX1cxXbxX0xX5exX6xX12xX0xX5exX7xXexX2axX2bxX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xXaf2xX56xXdxX3xX17xXdxX15axX3xXexX2axX10bxX14axX4xX3xX4xX3cxXfcxX4xX3xXexX2axX6xX16xX1xX3xX5xX3cxX3dxX16xX3xX19xXc9xX3cxX3xXexXdxX32xX16xX3xX55xX14axXdxX3xXcxX84xX16xX17xX3xXexX1xX8axX16xX17xX3xX8exX8fxX3xX91xX2bxX16xX6xX5xX5axX3xXcxX2axX3cxX1cxXbxX171xX3xX77xX16xX17xX3xX55xXdxX32xX16xX3xXexX84xX16xX17xX3xXexX1xX8axX16xX17xX3xX19xX873xX16xX17xX3xX91xX878xX16xX3xX4xX1xX1bexX3xXa1xX2bxX10xX3xX58xXdxX5axX10xX16xX3xX19xXacxX3xX4xX9c1xX16xX17xX3xX1c3xX8axX3xX1c3xX873xX16xX3xX40xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3cxXafxX3xXexX1xX3cxX3xX16xX1xX3dxXbxX3xX4xX1fxX3xX16xX1xX878xX16xX3xX4xX1bexX6xX3xX1cxX135xX16xX1xXe4xX0xX5exXbxX12xX0xX5exX5axXdxX55xX12xX0xX5exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX19fxXdxX3xX5axXdxXb9exX16xX3xX2axX6xX3xX4xX3cxXfcxX4xX3xXexX2axX6xX16xX1xX3xX5xX3cxX3dxX16xX3xXexX2axX13bxX4xX3xXexXdxXafxXbxX3xX19xXc9xX3cxX3xXexXdxX32xX16xX3xX17xXdxX15xX6xX3xX9c1xX16xX17xX3xXcxX2axX3cxX1cxXbxX3xX55xX56xX3xX9c1xX16xX17xX3xX58xXdxX5axX10xX16xX3xXexX2axX10bxX14axX4xX3xX17xXdxX15axX3x1609axXaxX3xX1xX2axX10xX2f1xX9xXaxX5exX5axXdxX10xX1cxX205xX16xX2bxX16xX17xX5exX16xX2bxXdxX205xX5axXdxX10xX16xX205xX2axX6xX205xX4xX3cxX2bxX4xX205xXexX2axX6xX16xX1xX205xX5xX3cxX6xX16xX205xXexX2axX3cxX4xX205xXexXdxX10xXbxX205xX5axX6xX3cxX205xXexXdxX10xX16xX205xX17xXdxX3cxX6xX205xX2bxX16xX17xX205xXexX2axX3cxX1cxXbxX205xX55xX6xX205xX2bxX16xX17xX205xX1c3xXdxX5axX10xX16xX205xXexX2axX3cxX2bxX4xX205xX17xXdxX2bxX205xX17xX5exX2xXe1xXe1xXe0xXe1xX4b3xXe4xX1xXexX1cxXaxX12xX0xXdxX1cxX17xX3xX7xX2axX4xX9xXaxX5exX1cxX10xX5axXdxX6xX5exX2xXe0xX14fxX5exX16xX10xX2b1xX7xX5exXe0xX14fxX7b4xXe1xX5exX2xXe0xX7bdxX5axXe0xX2xX5b1xX5b1xX2xX7b4xX14fxXexX1baxX7bdxX7b4xX4b3xX5xX7bdxX205xX6xX1baxXe4xX297xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX19xX1fxX16xX17xX3xX4xX1xX25xX3xX27xX3xXexX2axX2bxX16xX17xX3xXbxX1xXdxX32xX16xX3xXexX2axX6xX16xX1xX3xX5xX3cxX3dxX16xX3xX40xX41xX4xX1xX3xXexX46xX16xX1xX3xX17xXdxX15xX6xX3xXcxX2axX3cxX1cxXbxX3xX55xX56xX3xX58xXdxX5axX10xX16xXaxX3xX5exX12xX0xX5exX6xX12xX0xX5axXdxX55xX12xX0xX7xXexX2axX2bxX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX19fxXdxX3xX5axXdxXb9exX16xX3xX2axX6xX3xX4xX3cxXfcxX4xX3xXexX2axX6xX16xX1xX3xX5xX3cxX3dxX16xX3xXexX2axX13bxX4xX3xXexXdxXafxXbxX3xX19xXc9xX3cxX3xXexXdxX32xX16xX3xX17xXdxX15xX6xX3xX9c1xX16xX17xX3xXcxX2axX3cxX1cxXbxX3xX55xX56xX3xX9c1xX16xX17xX3xX58xXdxX5axX10xX16xX3xXexX2axX10bxX14axX4xX3xX17xXdxX15axX3xX1c73xXaxX3xX1xX2axX10xX2f1xX9xXaxX5exX5axXdxX10xX1cxX205xX16xX2bxX16xX17xX5exX16xX2bxXdxX205xX5axXdxX10xX16xX205xX2axX6xX205xX4xX3cxX2bxX4xX205xXexX2axX6xX16xX1xX205xX5xX3cxX6xX16xX205xXexX2axX3cxX4xX205xXexXdxX10xXbxX205xX5axX6xX3cxX205xXexXdxX10xX16xX205xX17xXdxX3cxX6xX205xX2bxX16xX17xX205xXexX2axX3cxX1cxXbxX205xX55xX6xX205xX2bxX16xX17xX205xX1c3xXdxX5axX10xX16xX205xXexX2axX3cxX2bxX4xX205xX17xXdxX2bxX205xX17xX5exX2xXe1xXe1xXe0xXe1xX4b3xXe4xX1xXexX1cxXaxX12xX13xX19fxXdxX3xX5axXdxXb9exX16xX3xX2axX6xX3xX4xX3cxXfcxX4xX3xXexX2axX6xX16xX1xX3xX5xX3cxX3dxX16xX3xXexX2axX13bxX4xX3xXexXdxXafxXbxX3xX19xXc9xX3cxX3xXexXdxX32xX16xX3xX17xXdxX15xX6xX3xX9c1xX16xX17xX3xXcxX2axX3cxX1cxXbxX3xX55xX56xX3xX9c1xX16xX17xX3xX58xXdxX5axX10xX16xX3xXexX2axX10bxX14axX4xX3xX17xXdxX15axX3xX1c73xX0xX5exX6xX12xX0xX5exX7xXexX2axX2bxX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xXcxX84xX16xX17xX3xXexX1xX8axX16xX17xX3xX8exX8fxX3xX91xX2bxX16xX6xX5xX5axX3xXcxX2axX3cxX1cxXbxX3xX55xX56xX3xX77xX16xX17xX3xX55xXdxX32xX16xX3xX19xX873xX16xX17xX3xX91xX878xX16xX3xX4xX1xX1bexX3xXa1xX2bxX10xX3xX58xXdxX5axX10xX16xX3xX7xXbc9xX3xX1c3xX10bxX14axX4xX3xX55xX56xX2bxX3xXbxX1xXdxX32xX16xX3xXexX2axX6xX16xX1xX3xX5xX3cxX3dxX16xX3xX19xXc9xX3cxX3xXexXdxX32xX16xX3xXexX228xXdxX3xXexX1xX56xX16xX1xX3xXbxX1xX8axX3xXfaxX5xX10xX55xX10xX5xX6xX16xX5axX171xX3xX1c3xX6xX16xX17xX3xed3fxX1xXdxX2bxX3xX55xX56xX2bxX3xX5xX25xX4xX3xXe0xX2xX3xX17xXdxX15axX3xX16xX17xX56xXdexX3xXe0xXe1xX5exXe1xX3xX2acxXexX77xX4xX3xX4b5xX3xX17xXdxX15axX3xX16xX17xX56xXdexX3xX7b4xX14fxX5exXe1xX171xX3xX17xXdxX15axX3xXaf2xXdxX154xXexX3xX13xX6xX1cxX2bexXe4xX0xX5exXbxX12xX0xX5exX5axXdxX55xX12xX0xX5exX5xXdxX12xX0xX5exX3cxX5xX12xX0xX5axXdxX55xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2axXaxX12xX0xX5exX5axXdxX55xX12xX0xX5exX5axXdxX55xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd40xX2bxX3cxX2axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2bxX3xXaf2xX1f53xXaf2xX0xX5exXbxX12