Cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ 5,5 tấn cocain
Theo điều tra ban đầu, 5,5 tấn cocain này là “lô hàng” của đường dây ma túy do một ông trùm tại Galicia ở miền bắc Tây Ban Nha điều hành.
1e5x91b0xa7f2x8599x7275x286ex408fx2b6fx5ab0xX7x626x9398xce20xd90fx78c4xd228xX5xabf3xXax3c5dxa30x57bfxd828xX1xX3xX7x9e61xXexX3xXcx662axaf0axX3x567bxX6xX15xX3xc7f8xX1xX6xX3x155axa013xXexX3xb700xXdx9144xX3x4159xbac9xX30xX3xXex6bd5xX15xX3xX4x97e9xX4xX6xXdxX15xX0x7082xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx103bxX10xX6x347bxXaxX12xXcxX1xX10xX39xX3x9487xXdxbc41xc31axX3xXex7acfxX6xX3xX28xX6xX15xX3xX59x41adxX5cxX31xX3xX30xX31xX30xX3xXexX35xX15xX3xX4xX39xX4xX6xXdxX15xX3xX15x1cdfxX1exX3xX5xX7bxX3xf1d0xX5x340axX3xX1xX7bxX15xX2cx19faxX3xX4xaa55xX6xX3xX59x891ax7516xX15xX2cxX3xX51xX1dxX1exX3x6bbbxX6xX3xXex2d09xX1exX3xX51xX39xX3xX99x5af8xXexX3xX83xX15xX2cxX3xXexX5fx3d18xX99xX3xXexa60bxXdxX3xea13xX6xX5xXdxX4xXdxX6xX3x6b0exX3xX99xXdxX5bxX15xX3xX28xX29xX4xX3xXcxX1dxX1exX3xX20xX6xX15xX3xX24xX1xX6xX3xX59xXdxX5bxX5cxX3xX1xX7bxX15xX1x6c7dxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX39xX51xX1exXaxX12xX24xX2cxX90xX91xXdxX3xXbxX1xX19xXexX3xX15xX2cxX83xX15xX3xX4xef71xX3xf63xX5cxX6xX15xX3xXbxX1x360axX15xX2cxX3xX4xX1x58eexX15xX2cxX3xX99xX6xX3xXexX9dxX1exX3xXcxX1dxX1exX3xX20xX6xX15xX3xX24xX1xX6xX3xX4xX1xX39xX3xX28xXdxc649xXexX31xX3xX4xX103xX3xX105xX5cxX6xX15xX3xX4xX1xc370xX4xX3xX15x6e53xX15xX2cxX3xX15xX90xb251xX4xX3xX15xX7bxX1exX3xX15xX2cxX7bxX1exX3xX2xX30xX3fxX30xX3xX59x6126xX3xX28xX29xXexX3xX2cxXdxX2exX3xX7xX112xX3xX5xX90x8c33xX15xX2cxX3xX99xX6xX3xXexX9dxX1exX3xX4xb267xX4xX3xX5xX147xX15xX3xXexX5fxc18dxX15xX3xX99xXa4xXexX3xX4xX39xX15xX3xXexX7bxX5cxX3xX4xX6xX39xX3xXexX112xX4xX3xX15xX2cxX39xX7bxXdxX3x87d5xX1xX103xXdxX3xd7ffxX4xX5cxX6xX51xX39xX5fxX3xX19axX1xXdxX3xX4xX39xX15xX3xXexX7bxX5cxX3xX15xX7bxX1exX3xX59xX6xX15xX2cxX3xXexX5fxX39xX15xX2cxX3xX1xX14xXdxX3xXexX5fxbf8dxX15xX1xX3xX59xX12fxX15xX3xXcxX1dxX1exX3xX20xX6xX15xX3xX24xX1xX6xXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xXexX6xX28xX5xX10xX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX99xX6xX5fxX2cxXdxX15x88a5xX3x4b60xXbx5ab5xX3xX6xX5cxXexX39x2341xXaxX12xX0xXexX28xX39xX51xX1exX12xX0xXexX5fxX12xX0xXexX51xX12xX0xXdxX99xX2cxX3xX7xX5fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1f4xX3fxX3fxXdxXdcxX28xX6xX39xX1xX6xXexXdxX15xX1xXdcx459exX15xX3fxX15xX10x99f3xX7xX3fxX2x213bxX1f6x8c9fxX3fxX236xX236xX51x3349xX238xa8bfxXexX236xX23dx8aa5xX23dxX5xX238xXdcx9eebxXbxX2cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX99xX7x414xXbxX1xX39xXexX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX15xX1xX3xX7xX6xXexX3xXexX6xX1exX3xX28xX6xX15xX3xX15xX1xX6xX3xX28xX6xXexX3xX2cxXdxX5cxX3xX30xX3xX30xX3xXexX6xX15xX3xX4xX39xX4xX6xXdxX15xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexX5fxX12xX0xXexX5fxX12xX0xXexX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX39xX15xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxXexX10xX1f8xXexX257xX6xX5xXdxX2cxX15xX1f4xX3xX248xX5cxX7xXexXdx750xX1exX1fexXaxX12x356bxX112xX3xX99xX6xX3xXexX9dxX1exX3xX28x393xX3xXexX1xX5cxX3xX2cxXdxX2exXdcxX3xd0dbx1e85xX15xX1xX1f4xX3xX20xX5cxX7xX7xXdxX15xX10xX7xX3x935xX15xX7xXdxX51xX10xX5fx3642xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexX5fxX12xX0xX3fxXexX28xX39xX51xX1exX12xX0xX3fxXexX6xX28xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX39xX51xX1exXaxX12xX2d6xX112xX3xX99xX6xX3xXexX9dxX1exX3xXexX1xX5cxX3xX2cxXdxX2exX3xX4x1ff5xX3xXexX5fxd869xX15xX2cxX3xX5xX90xX168xX15xX2cxX3xX30xX31xX30xX3xXexX35xX15xX3xX90xX147xX4xX3xXexba89xX15xX1xX3xX4xX345xX3xX2cxXdxX19xX3xXexX5fxX2e1xX3xX15xX1xXdxX5bxX5cxX3xXexX5fxXdx9b26xX5cxX3xea21xX2d6xb0d7xXdcxX3xXcxX1xX10xX39xX3xX59xXdxX5bxX5cxX3xXexX5fxX6xX3xX28xX6xX15xX3xX59xX67xX5cxX31xX3xX7xX112xX3xX99xX6xX3xXexX9dxX1exX3xXexX5fxX17dxX15xX3xX4xX8cxX6xX3xX59xX90xX91xX15xX2cxX3xX51xX1dxX1exX3xX99xX6xX3xXexX9dxX1exX3xX51xX39xX3xX99xXa4xXexX3xX83xX15xX2cxX3xXexX5fxXadxX99xX3xXexXb1xXdxX3xXb4xX6xX5xXdxX4xXdxX6xX3xXbcxX3xX99xXdxX5bxX15xX3xX28xX29xX4xX3xXcxX1dxX1exX3xX20xX6xX15xX3xX24xX1xX6xX3xX59xXdxX5bxX5cxX3xX1xX7bxX15xX1xXdcxX3xXcxX5fxX39xX15xX2cxX3xX7xX112xX3xX1f6xX238xX3xX15xX2cxX90xX91xXdxX3xX28xX2e1xX3xX28xX29xXexX3xX2cxXdxX2exX3xX4xX345xX3xX23fxX3xX15xX2cxX90xX91xXdxX3xX105xX5cxX112xX4xX3xXexX2e1xX4xX1xX3xXcxX1dxX1exX3xX20xX6xX15xX3xX24xX1xX6xXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX39xX51xX1exXaxX12x3224xXb1xXdxX3xX7xX13dxX3xXcxX1dxX1exX3xX20xX6xX15xX3xX24xX1xX6xX3xXexXb1xXdxX3xX19fxX4xX5cxX6xX51xX39xX5fxX3xX13xX6xX5fxX5xX39xX7xX3xX51xX10xX3x3d61xX28xX10xX5xX5xX6xX3xX1exX3xX475xX5fxXdxX7xXexX10xX2cxX5cxXdxX3xX15xX2cxX6xX1exX3xX7xX6xX5cxX3xX59xX345xX3xX59xX159xX3xX5xX17dxX15xX3xXexXdxX12fxX15xX2cxX3xX28xXdx7f06xX5cxX3xX51xX90xX103xX15xX2cxX3xX19axX12fxXexX3xX105xX5cxX14xX3xX59xXb1xXexX3xX59xX90xX168xX4xX3xX4xX8cxX6xX3xX4xX1xX5cxX1exX17dxX15xX3xX19xX15xX3xXexX5fxX17dxX15xXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX39xX51xX1exXaxX12x16cdxX15xX2cxX3xX475xX5fxXdxX7xXexX10xX2cxX5cxXdxX3xX4xX1xX39xX3xX28xXdxX12fxXexX1f4xX3xX81xX13xX103xX3xX105xX5cxX6xX15xX3xX4xX1xX13dxX4xX3xX15xX141xX15xX2cxX3xX1f8xX19xX4xX3xX59xX2e1xX15xX1xX3xXexX39xX7bxX15xX3xX28xXa4xX3xX30xX31xX30xX3xXexX35xX15xX3xX7xX112xX3xX99xX6xX3xXexX9dxX1exX3xXexX1xX5cxX3xX59xX90xX168xX4xX3xX5xX7bxX3xX4xX39xX4xX6xXdxX15xXdcxX3x8dbbxX12fxXexX3xX105xX5cxX14xX3xXexX1xX5cxX3xX59xX90xX168xX4xX3xXex5f0exX3xX1xX39xXb1xXexX3xX59xXa4xX15xX2cxX3xX28xX29xXexX3xX2cxXdxX2exX3xX15xX7bxX1exX3xX5xX7bxX3xX99xXa4xXexX3xX22dxX360xX3xX51x30daxX3xX59xXdxX4a3xX15xX3xX1xX1c8xX15xX1xX3xX4xX1xX39xX3xX7xX174xX3xX1xX168xXbxX3xXexX19xX4xX3xX4xX8cxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX105xX5cxX112xX4xX3xX2cxXdxX6xX3xXexX5fxX39xX15xX2cxX3xX4xX5cxXa4xX4xX3xX4xX1xXdxX12fxX15xX3xX4xX1xX112xX15xX2cxX3xX99xX6xX3xXexX9dxX1exXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX39xX51xX1exXaxX12xX13xX1xX9dxX15xX2cxX3xXexX83xXdxX3xX1xX1exX3xX22dxX349xX15xX2cxX3xXexX5fxX39xX15xX2cxX3xXexX90xX103xX15xX2cxX3xX5xX6xXdxX31xX3xX1xX6xXdxX3xX28xX17dxX15xX3xX4xX345xX3xXexX1xX4a3xX3xX59xX7bxX99xX3xXbxX1xX19xX15xX3xX59xX4a3xX3xX59xXdxX3xX59xX12fxX15xX3xX19ax5736xX3xX19axX12fxXexX3xX1xXdxX378xXbxX3xX59xX2e1xX15xX1xX3xX7xX39xX15xX2cxX3xXbxX1xX90xX103xX15xX2cxX3xX15xX1x76ecxX99xX3xX15xX2cxX141xX15xX3xX15xX2cxX559xX6xX3xX4xX19xX4xX3xX1xX39xXb1xXexX3xX59xXa4xX15xX2cxX3xX28xX5cxX83xX15xX3xX28xX19xX15xX3xX22dxX7bxX3xX22dx7ef0xX15xX3xX4xX1xX5cxX1exX4a3xX15xX3xX99xX6xX3xXexX9dxX1exX3xX4xX345xX3xX51xX35xX5cxX3xX1xXdxX378xX5cxX3xX15xX2cxX7bxX1exX3xX4xX7bxX15xX2cxX3xX2cxXdxX6xX3xXexX141xX15xX2cxX89xXdcxX3fxXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d6xX39xX5cxX5fxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX39xX3x4881xbbedxX6b6xX0xX3fxXbxX12