Ảnh hưởng bão số 2, hơn 1.700 ha lúa, 5 ha dưa hấu ở Kỳ Anh bị hư hại
(Baohatinh.vn) - 2 ngày nay, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn diễn ra trên diện rộng khiến 1.700 ha lúa ở huyện Kỳ Anh và phần lớn diện tích dưa hấu ở TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị hư hại nặng.
494fx813ex66ffx6cc5xf029x7d6bx9e2fx9d9dxad87xX7x4d1fx7d13x877cx8443xddf0x5a26xX5x985bxXax98b9x9006xd5ddxX1xX3xX1xdeaexf2d1xX14xeb5cxX3x8652x5f56x6f34xX3xX7x66f8xX3xe0e5x79d6xX3xX1x5f11xX14xX3xX2x57e6x57a2x92b2xX2exX3xX1xX6xX3xX5xc026xX6xX25xX3x8d5cxX3xX1xX6xX3x9bfexX18xX6xX3xX1xbbe6xb5fdxX3xX19xX3xa6eexc429xX3x9d5fxX14xX1xX3xX1dxbeb6xX3xX1xX18xX3xX1xc130xXdxX0x5f63xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd707xX10xX6xX3exXaxX12xX24xX3xX14xX1bx73dbxd88axX3xX14xX6xX73xX25xX3xX3exX1fxX3xf3eaxX14xX1xX3xX1xX18xX19xX14xX1bxX3xX4x96f7xX6xX3x9eebxXbxX3xXexX1xX43xXbxX3xX14xX1xXdxe3fbxXexX3x7e4fxd7b2xXdxX25xX3x5012xX18xX6xX3xX5xX9axX14xX3xX3exXdx74bdxX14xX3x641dxX6xX3xXexXabxbc33xX14xX3xX3exXdxX96xX14xX3xXabxf72cxX14xX1bxX3xd9bfxX1xXdxc967xX14xX3xX2xX2cxX2dxX2exX2exX3xX1xX6xX3xX5xX35xX6xX3xX19xX3xX1xX44xX73xX96xX14xX3xX48xX49xX3xX4bxX14xX1xX3x659cxX72xX3xXbxX1xcd0axX14xX3xX5xX9axX14xX3xX3exXdxX96xX14xX3xXexb358xX4xX1xX3xX3exX18xX6xX3xX1xX43xX44xX3xX19xX3xXcxc6e8xX3xX48xX49xX3xX4bxX14xX1xX3xde70xX68xX72xX3xXcx9fd7xX14xX1xe032xX3xX1dxX50xX3xX1xX18xX3xX1xX56xXdxX3xX14x6137xX14xX1bxX2cxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx719axX1fxX3exX73xXaxX12xX0xXdxX9exX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx6c73xX10xX14xXexX10xXabxXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXax8521xXdxX3exXexX1xf92dxX3x719cxX24xX2exXbx61dbxca36xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX158xX3xX39x6adbxX2dxXbxX15exX15fxXaxX3xX7xXabxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX158xX59xX59xXdxX2cxX1dxX6xX1fxX1xX6xXexXdxX14xX1xX2cxXdfxX14xX59xX14xX10xX153xX7xX59xX24xX2ex82c6xX2exX59x77e0xX193xX3exX2exX2xX2xX2xX2xX16axX16axXexX2dxaa90xX15axX16axX2xX5xX2exX2cxec75xXbxX1bx723axXabxX9xX24xX24xX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX3xX1xX18xX19xX14xX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX7xX22xX3xX24xX25xX3xX1xX28xX14xX3xX2xX2cxX2dxX2exX2exX3xX1xX6xX3xX5xX35xX6xX25xX3xX39xX3xX1xX6xX3xX3exX18xX6xX3xX1xX43xX44xX3xX19xX3xX48xX49xX3xX4bxX14xX1xX3xX1dxX50xX3xX1xX18xX3xX1xX56xXdxXaxX3xX153xXdxX3exXexX1xX9xXaxX15axX24xX2exXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX39xX16axX2dxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX6xXbxXexXdxX1fxX14xXaxX12xXcxX56xXdxX3xX1xX44xX73xX96xX14xX3xX48xX49xX3xX4bxX14xX1xX25xX3xX4x62acxX3xX2xX2cxX2dxX2xX1a2xX3xX1xX6xX3xX5xX35xX6xX3xX19xX3xX4xX8bxX4xX3xX15exX1exX158xX3xX48xX49xX3xXcxXdxXc0xX14xX25xX3xX48xX49xX3x7df1xXdxX6xX14xX1bxX25xX3xX48xX49xX3x67eaxX1xX35xX25xX3xX48xX49xX3xbbb5x69a6xX14xX1bxX3xX1dxX50xX3xX14xX1bxa947xXbxX3xX7xb118xX44xX2cxX3xX13xX14xX1xX3xX4xX1xd9e1xXbxX3xXexX56xXdxX3xX15exX1exX3xX48xX49xX3xXcxXdxXc0xX14xX2cxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX1fxX3exX73xXaxX12xX0xXdxX9exX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX144xX10xX14xXexX10xXabxXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxX153xXdxX3exXexX1xX158xX3xX15axX24xX2exXbxX15exX15fxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX158xX3xX39xX16axX2dxXbxX15exX15fxXaxX3xX7xXabxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX158xX59xX59xXdxX2cxX1dxX6xX1fxX1xX6xXexXdxX14xX1xX2cxXdfxX14xX59xX14xX10xX153xX7xX59xX24xX2exX193xX2exX59xX2xX39xX39xX3exX2exX2xX24xX193xX196xX16axX2dxXexX193xX24xX196xX193xX2xX5xX2exX2cxX1a9xXbxX1bxX1acxXabxX9xX15axX1a2xX1a2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX3xX1xX18xX19xX14xX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX7xX22xX3xX24xX25xX3xX1xX28xX14xX3xX2xX2cxX2dxX2exX2exX3xX1xX6xX3xX5xX35xX6xX25xX3xX39xX3xX1xX6xX3xX3exX18xX6xX3xX1xX43xX44xX3xX19xX3xX48xX49xX3xX4bxX14xX1xX3xX1dxX50xX3xX1xX18xX3xX1xX56xXdxXaxX3xX153xXdxX3exXexX1xX9xXaxX15axX24xX2exXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX39xX16axX2dxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX6xXbxXexXdxX1fxX14xXaxX12x7cf2xX18xX6xX3xX5xX9axX14xX3xX5xX72xX9exX3xX14xX1bxX287xXbxX3xX5xX35xX6xX3xX19xX3xXexX1xc746xX14xX3x7b75xX28xX14xX3xXcxX1xX50xX14xX1xX3xX109xX48xX49xX3xXcxXdxXc0xX14xX111xX3xXdfxX72xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4xe105xXexX3xXexX44xX73xXc0xX14xX3xX99xX18xefb9xX14xX1bxX3xX7xX6xX14xX1bxX3xX99xe3f8xX14xX3xX3b9xXdxX96xX44xX3xX3d5x7ab6xX14xX1bxX2cxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX1fxX3exX73xXaxX12xX0xXdxX9exX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX144xX10xX14xXexX10xXabxX3xX3exXexX1xX44xX9exX1dxXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxX153xXdxX3exXexX1xX158xX3xX15axX24xX2exXbxX15exX15fxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX158xX3xX39xX16axX2dxXbxX15exX15fxXaxX3xX7xXabxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX158xX59xX59xXdxX2cxX1dxX6xX1fxX1xX6xXexXdxX14xX1xX2cxXdfxX14xX59xX14xX10xX153xX7xX59xX24xX2exX193xX2exX59xX2xX39xX39xX3exX2exX2xX24xX193xX196xX39xX24xXexX24xX16axX2xX2exX2exX5xX2exX2cxX1a9xXbxX1bxX1acxXabxX9xX24xX2dxX193xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX3xX1xX18xX19xX14xX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX7xX22xX3xX24xX25xX3xX1xX28xX14xX3xX2xX2cxX2dxX2exX2exX3xX1xX6xX3xX5xX35xX6xX25xX3xX39xX3xX1xX6xX3xX3exX18xX6xX3xX1xX43xX44xX3xX19xX3xX48xX49xX3xX4bxX14xX1xX3xX1dxX50xX3xX1xX18xX3xX1xX56xXdxXaxX3xX153xXdxX3exXexX1xX9xXaxX15axX24xX2exXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX39xX16axX2dxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX6xXbxXexXdxX1fxX14xXaxX12xX144xX8bxX14xX1xX3xX99xX27exX14xX1bxX3xX5xX35xX6xX3xXdfxX72xX3xX99xX18xX3fdxX14xX1bxX3xX1bxXdxX6xX1fxX3xXexX1xX3d2xX14xX1bxX3xX4xX88xX6xX3xXexX1xX3d2xX14xX3xX68xX18xX14xX1bxX3xX275xX1xX35xX3xX109xX48xX49xX3xXcxXdxXc0xX14xX111xX3xX14xX1bxX287xXbxX3xX14xX18xX9axX4xX2cxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX1fxX3exX73xXaxX12xX0xXdxX9exX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX144xX10xX14xXexX10xXabxXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxX153xXdxX3exXexX1xX158xX3xX15axX24xX2exXbxX15exX15fxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX158xX3xX39xX16axX2dxXbxX15exX15fxXaxX3xX7xXabxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX158xX59xX59xXdxX2cxX1dxX6xX1fxX1xX6xXexXdxX14xX1xX2cxXdfxX14xX59xX14xX10xX153xX7xX59xX24xX2exX193xX2exX59xX2xX39xX39xX3exX2exX2xX24xX193xX196xX39xX2dxXexX196xX24xX1a2xX2xX2exX5xX2exX2cxX1a9xXbxX1bxX1acxXabxX9xX39xX15axX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX3xX1xX18xX19xX14xX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX7xX22xX3xX24xX25xX3xX1xX28xX14xX3xX2xX2cxX2dxX2exX2exX3xX1xX6xX3xX5xX35xX6xX25xX3xX39xX3xX1xX6xX3xX3exX18xX6xX3xX1xX43xX44xX3xX19xX3xX48xX49xX3xX4bxX14xX1xX3xX1dxX50xX3xX1xX18xX3xX1xX56xXdxXaxX3xX153xXdxX3exXexX1xX9xXaxX15axX24xX2exXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX39xX16axX2dxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX6xXbxXexXdxX1fxX14xXaxX12xcf69xX18xX9axX4xX3xX3exX28bxX14xX1bxX3xX4xX6xX1fxX3xd1e4xX99xX10xX3xX3exc974xX6xde44xX3xX1xX96xX3xXexX1xX22xX14xX1bxX3xX99xX27exX14xX1bxX3xX1xX27exX3xX99xXdxX96xX14xX25xX3xXexXabxX56xX9exX3xX1xX56xX3xXexX1xXc0xX3xX19xX3xXexX1xX3d2xX14xX3xX3d5xX28xX14xX3xXcxX1xX50xX14xX1xX3xX109xX48xX49xX3xXcxXdxXc0xX14xX111xX2cxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX1fxX3exX73xXaxX12xX0xXdxX9exX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX144xX10xX14xXexX10xXabxXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxX153xXdxX3exXexX1xX158xX3xX15axX24xX2exXbxX15exX15fxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX158xX3xX39xX16axX2dxXbxX15exX15fxXaxX3xX7xXabxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX158xX59xX59xXdxX2cxX1dxX6xX1fxX1xX6xXexXdxX14xX1xX2cxXdfxX14xX59xX14xX10xX153xX7xX59xX24xX2exX193xX2exX59xX196xX193xX3exX2exX2xX2xX24xX39xX39xX193xXexX193xX39xX15axX2exX39xX5xX2exX2cxX1a9xXbxX1bxX1acxXabxX9xX193xX193xX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX3xX1xX18xX19xX14xX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX7xX22xX3xX24xX25xX3xX1xX28xX14xX3xX2xX2cxX2dxX2exX2exX3xX1xX6xX3xX5xX35xX6xX25xX3xX39xX3xX1xX6xX3xX3exX18xX6xX3xX1xX43xX44xX3xX19xX3xX48xX49xX3xX4bxX14xX1xX3xX1dxX50xX3xX1xX18xX3xX1xX56xXdxXaxX3xX153xXdxX3exXexX1xX9xXaxX15axX24xX2exXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX39xX16axX2dxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX6xXbxXexXdxX1fxX14xXaxX12xX100xX1exX3xX48xX49xX3xX275xX1xX35xX3xX4xX246xX3xX193xX24xX193xX59xX16axX196xX2xX3xX1xX6xX3xX5xX35xX6xX3xX1dxX50xX3xX14xX1bxX287xXbxX3xX14xX11exX14xX1bxX2cxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX1fxX3exX73xXaxX12xX0xXdxX9exX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX144xX10xX14xXexX10xXabxXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxX153xXdxX3exXexX1xX158xX3xX15axX24xX2exXbxX15exX15fxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX158xX3xX39xX16axX2dxXbxX15exX15fxXaxX3xX7xXabxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX158xX59xX59xXdxX2cxX1dxX6xX1fxX1xX6xXexXdxX14xX1xX2cxXdfxX14xX59xX14xX10xX153xX7xX59xX24xX2exX193xX2exX59xX196xX1a2xX3exX2exX2xX24xX16axX16axX2xX196xXexX16axX39xX1a2xX196xX196xX5xX2exX2cxX1a9xXbxX1bxX1acxXabxX9xX2dxX196xX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX3xX1xX18xX19xX14xX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX7xX22xX3xX24xX25xX3xX1xX28xX14xX3xX2xX2cxX2dxX2exX2exX3xX1xX6xX3xX5xX35xX6xX25xX3xX39xX3xX1xX6xX3xX3exX18xX6xX3xX1xX43xX44xX3xX19xX3xX48xX49xX3xX4bxX14xX1xX3xX1dxX50xX3xX1xX18xX3xX1xX56xXdxXaxX3xX153xXdxX3exXexX1xX9xXaxX15axX24xX2exXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX39xX16axX2dxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX6xXbxXexXdxX1fxX14xXaxX12xX687xX1xXdxX407xX44xX3xX3exXdxX96xX14xX3xXexXf1xX4xX1xX3xX5xX35xX6xX3xX4xX88xX6xX3xXexX1xX3d2xX14xX3xX275xX1xX35xX3xXcxX28bxX14xX3xX109xX48xX49xX3xX275xX1xX35xX111xX3xX1dxX50xX3xX1dxbd94xX1fxX3xXexXabxX3d2xXdxX3xX3exX56xXexX3xXex9eccxX3xXexX1xX18xd96fxX14xX1bxX3xX14xX1bxX44xX27exX14xX3xXdfxX407xX3xX99xX959xX3xX5xX43xXbxX2cxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX1fxX3exX73xXaxX12xX0xXdxX9exX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX144xX10xX14xXexX10xXabxXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxX153xXdxX3exXexX1xX158xX3xX15axX24xX2exXbxX15exX15fxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX158xX3xX39xX16axX2dxXbxX15exX15fxXaxX3xX7xXabxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX158xX59xX59xXdxX2cxX1dxX6xX1fxX1xX6xXexXdxX14xX1xX2cxXdfxX14xX59xX14xX10xX153xX7xX59xX24xX2exX193xX2exX59xX196xX193xX3exX2exX2xX2xX24xX1a2xX24xX2dxXexX39xX15axX2xX2dxX15axX5xX2exX2cxX1a9xXbxX1bxX1acxXabxX9xX39xX2xX1a2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX3xX1xX18xX19xX14xX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX7xX22xX3xX24xX25xX3xX1xX28xX14xX3xX2xX2cxX2dxX2exX2exX3xX1xX6xX3xX5xX35xX6xX25xX3xX39xX3xX1xX6xX3xX3exX18xX6xX3xX1xX43xX44xX3xX19xX3xX48xX49xX3xX4bxX14xX1xX3xX1dxX50xX3xX1xX18xX3xX1xX56xXdxXaxX3xX153xXdxX3exXexX1xX9xXaxX15axX24xX2exXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX39xX16axX2dxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX6xXbxXexXdxX1fxX14xXaxX12xX687xX1xXdxX407xX44xX3xX3exXdxX96xX14xX3xXexXf1xX4xX1xX3xX5xX35xX6xX3xX4xX88xX6xX3xX15exX1exX3xX48xX49xX3xX26bxXdxX6xX14xX1bxX3xX4xb9cdxX14xX1bxX3xX1dxX50xX3xX14xX1bxX287xXbxX3xX7xX28bxX44xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX1fxX3exX73xXaxX12xX0xXdxX9exX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX144xX10xX14xXexX10xXabxXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxX153xXdxX3exXexX1xX158xX3xX15axX24xX2exXbxX15exX15fxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX158xX3xX39xX16axX2dxXbxX15exX15fxXaxX3xX7xXabxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX158xX59xX59xXdxX2cxX1dxX6xX1fxX1xX6xXexXdxX14xX1xX2cxXdfxX14xX59xX14xX10xX153xX7xX59xX24xX2exX193xX2exX59xX196xX193xX3exX2exX2xX2xX193xX2exX2xX16axXexX16axX15axX16axX2exX193xX5xX2exX2cxX1a9xXbxX1bxX1acxXabxX9xX196xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX3xX1xX18xX19xX14xX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX7xX22xX3xX24xX25xX3xX1xX28xX14xX3xX2xX2cxX2dxX2exX2exX3xX1xX6xX3xX5xX35xX6xX25xX3xX39xX3xX1xX6xX3xX3exX18xX6xX3xX1xX43xX44xX3xX19xX3xX48xX49xX3xX4bxX14xX1xX3xX1dxX50xX3xX1xX18xX3xX1xX56xXdxXaxX3xX153xXdxX3exXexX1xX9xXaxX15axX24xX2exXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX39xX16axX2dxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX6xXbxXexXdxX1fxX14xXaxX12xX131xXb0xX14xX3xX4xX56xX14xX1xX3xX1xX28xX14xX3xX2xX2cxX2dxX2exX2exX3xX1xX6xX3xX5xX35xX6xX3xX1dxX50xX3xX14xX1bxX287xXbxX25xX3xX9exXb9xXexX3xX7xX22xX3xX14xX1bxX3d2xXdxX3xX14xX1xX72xX3xX3exX28bxX14xX2cxX2cxX2cxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX1fxX3exX73xXaxX12xX0xXdxX9exX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX144xX10xX14xXexX10xXabxXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxX153xXdxX3exXexX1xX158xX3xX15axX24xX2exXbxX15exX15fxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX158xX3xX39xX16axX2dxXbxX15exX15fxXaxX3xX7xXabxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX158xX59xX59xXdxX2cxX1dxX6xX1fxX1xX6xXexXdxX14xX1xX2cxXdfxX14xX59xX14xX10xX153xX7xX59xX24xX2exX193xX2exX59xX2xX39xX39xX3exX2exX2xX24xX193xX2dxX2xX2exXexX15axX39xX193xX196xX1a2xX5xX2exX2cxX1a9xXbxX10xX1bxX1acxXabxX9xX15axX24xX196xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX3xX1xX18xX19xX14xX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX7xX22xX3xX24xX25xX3xX1xX28xX14xX3xX2xX2cxX2dxX2exX2exX3xX1xX6xX3xX5xX35xX6xX25xX3xX39xX3xX1xX6xX3xX3exX18xX6xX3xX1xX43xX44xX3xX19xX3xX48xX49xX3xX4bxX14xX1xX3xX1dxX50xX3xX1xX18xX3xX1xX56xXdxXaxX3xX153xXdxX3exXexX1xX9xXaxX15axX24xX2exXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX39xX16axX2dxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX6xXbxXexXdxX1fxX14xXaxX12xX2cxX2cxX2cxX3xXdfxX72xX3xX4xX3d2xX14xX1bxX3xXexXabxc49axX14xX1xX3xXexX1xX88xX73xX3xX5xX96bxXdxX3xX19xX3xX15exX1exX3xX48xX49xX3xX100xX44xX28bxX14xX3xX4xXab5xX14xX1bxX3xX1dxX50xX3xX1xX18xX3xX1x9f83xX14xX1bxX2cxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX1fxX3exX73xXaxX12xX0xXdxX9exX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX144xX10xX14xXexX10xXabxXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxX153xXdxX3exXexX1xX158xX3xX15axX24xX2exXbxX15exX15fxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX158xX3xX39xX16axX2dxXbxX15exX15fxXaxX3xX7xXabxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX158xX59xX59xXdxX2cxX1dxX6xX1fxX1xX6xXexXdxX14xX1xX2cxXdfxX14xX59xX14xX10xX153xX7xX59xX24xX2exX193xX2exX59xX2xX16axX196xX3exX2exX2xX2exX2xX2xX16axX196xXexX16axX16axX16axX39xX2exX5xX2exX2cxX1a9xXbxX1bxX1acxXabxX9xX2xX2dxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX3xX1xX18xX19xX14xX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX7xX22xX3xX24xX25xX3xX1xX28xX14xX3xX2xX2cxX2dxX2exX2exX3xX1xX6xX3xX5xX35xX6xX25xX3xX39xX3xX1xX6xX3xX3exX18xX6xX3xX1xX43xX44xX3xX19xX3xX48xX49xX3xX4bxX14xX1xX3xX1dxX50xX3xX1xX18xX3xX1xX56xXdxXaxX3xX153xXdxX3exXexX1xX9xXaxX15axX24xX2exXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX39xX16axX2dxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX6xXbxXexXdxX1fxX14xXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxXexX10xX15exXexcda0xX6xX5xXdxX1bxX14xX158xX3xX1a9xX44xX7xXexXdxe4a6xX73xX15fxXaxX12xX3b9xX18xX6xX3xX5xX9axX14xX3xXexX966xX3xX14xX1bxX72xX73xX3xX2xX3xXe74xX3xX24xX59xX15axX3xX4xXab5xX14xX1bxX3xXbdxX1xXdxXc0xX14xX3xX14xX1xXdxX407xX44xX3xX3exXdxX96xX14xX3xXexXf1xX4xX1xX3xXexXabxX27exX14xX1bxX3xX3exX18xX6xX3xX4xX88xX6xX3xX14xX1bxX18xX3fdxXdxX3xX3exX28bxX14xX3xX15exX1exX3xX48xX49xX3xX68xX1fxX6xX3xX109xXcxX100xX3xX48xX49xX3xX4bxX14xX1xX3xXe74xX3xX68xX72xX3xXcxX10exX14xX1xX111xX3xX1dxX50xX3xX14xX1bxX287xXbxX3xX7xX28bxX44xX2cxX3xX3b9xX11exX4xX3xX3ex53c5xX3xXexX1xX3fdxXdxX3xX99xXdx6188xX9exX3xX14xX72xX73xX25xX3xX14xX18xX9axX4xX3xX99xX1exX3xXabxX35xXexX3xX4xX56xX14xX25xX3xX14xX1xX18xX14xX1bxX3xXdfxX9axXdxX3xX99xX11exX4xX3xXexXf1xX14xX1xX3xX695xXbdxX50xX69cxX3xX9exX18xX6xX3xX5xX9axX14xX25xX3xX695xXbdxX50xX69cxX3xX14xX1bxX287xXbxX3xX14xX18xX9axX4xX3xX4xX88xX6xX3xX3exX18xX6xX3xX1xX43xX44xX3xXexX1xXd2dxX3xX3exXdxX96xX14xX3xXexXf1xX4xX1xX3xX3exX18xX6xX3xX7xX3f2xXbxX3xXexX1xX44xX3xX1xX1fxX56xX4xX1xX3xX7xc77exX3xX9exX43xXexX3xXexXabxX3f2xX14xX1bxX2cxX3xXcxX1xX10xX1fxX3xX3d2xX14xX1bxX3xX27dxX11exX14xX1bxX3x93c4xX410xX14xX3xX144xX18xX3fdxX14xX1bxX3xXe74xX3xX144xX1xX88xX3xXexX50xX4xX1xX3x4edaxX131xX687xe767xX3xX15exX1exX3xX48xX49xX3xX68xX1fxX6xX158xX3xX695xX3b9xX18xX6xX3xX5xX9axX14xX3xXbdxX1xX3d2xX14xX1bxX3xX14xX1bxX9axXexX3xX99xX1exX3xXbdxX1xXdxXc0xX14xX3xX1xX28xX14xX3xX196xX2exa144xX3xX109xXbdxX1xX1fxX7dxX14xX1bxX3xX39xX25xX2xX3xX1xX6xX111xX3xXexXabxX1fxX14xX1bxX3xXexbd1fxX14xX1bxX3xX3exXdxX96xX14xX3xXexXf1xX4xX1xX3xX3exX18xX6xX3xX1xX43xX44xX3xX7xX3f2xXbxX3xXexX1xX44xX3xX1xX1fxX56xX4xX1xX3xX4xX88xX6xX3xX15exX1exX3xX9exX43xXexX3xXexXabxX3f2xX14xX1bxX2cxX2cxX2cxXaxX2cxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX1fxX3exX73xXaxX12xX0xXdxX9exX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX144xX10xX14xXexX10xXabxXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxX153xXdxX3exXexX1xX158xX3xX15axX24xX2exXbxX15exX15fxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX158xX3xX39xX16axX2dxXbxX15exX15fxXaxX3xX7xXabxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX158xX59xX59xXdxX2cxX1dxX6xX1fxX1xX6xXexXdxX14xX1xX2cxXdfxX14xX59xX14xX10xX153xX7xX59xX24xX2exX193xX2exX59xX2xX16axX196xX3exX2exX2xX2exX2xX24xX24xX39xXexX15axX196xX24xX15axX1a2xX5xX2exX2cxX1a9xXbxX1bxX1acxXabxX9xX16axX2dxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX3xX1xX18xX19xX14xX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX7xX22xX3xX24xX25xX3xX1xX28xX14xX3xX2xX2cxX2dxX2exX2exX3xX1xX6xX3xX5xX35xX6xX25xX3xX39xX3xX1xX6xX3xX3exX18xX6xX3xX1xX43xX44xX3xX19xX3xX48xX49xX3xX4bxX14xX1xX3xX1dxX50xX3xX1xX18xX3xX1xX56xXdxXaxX3xX153xXdxX3exXexX1xX9xXaxX15axX24xX2exXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX39xX16axX2dxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX6xXbxXexXdxX1fxX14xXaxX12xX687xX1x6da5xX14xX1bxX3xf537xX44xX7dxX3xX3exX18xX6xX3xX7xX6xX44xX3xXbdxX1xXdxX3xX1dxX50xX3xX14xX1bxX287xXbxX3xX14xX18xX9axX4xX3xX14xc510xXexX25xX3xXdfxf96bxX3xX99xX3d2xXdxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX1fxX3exX73xXaxX12xX0xXdxX9exX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX144xX10xX14xXexX10xXabxXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxX153xXdxX3exXexX1xX158xX3xX15axX24xX2exXbxX15exX15fxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX158xX3xX39xX16axX2dxXbxX15exX15fxXaxX3xX7xXabxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX158xX59xX59xXdxX2cxX1dxX6xX1fxX1xX6xXexXdxX14xX1xX2cxXdfxX14xX59xX14xX10xX153xX7xX59xX24xX2exX193xX2exX59xX2xX16axX196xX3exX2exX2xX2exX2xX24xX193xX15axXexX39xX2xX2xX196xX39xX5xX2exX2cxX1a9xXbxX1bxX1acxXabxX9xX39xX1a2xX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX3xX1xX18xX19xX14xX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX7xX22xX3xX24xX25xX3xX1xX28xX14xX3xX2xX2cxX2dxX2exX2exX3xX1xX6xX3xX5xX35xX6xX25xX3xX39xX3xX1xX6xX3xX3exX18xX6xX3xX1xX43xX44xX3xX19xX3xX48xX49xX3xX4bxX14xX1xX3xX1dxX50xX3xX1xX18xX3xX1xX56xXdxXaxX3xX153xXdxX3exXexX1xX9xXaxX15axX24xX2exXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX39xX16axX2dxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX6xXbxXexXdxX1fxX14xXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxXexX10xX15exXexXe74xX6xX5xXdxX1bxX14xX158xX3xX1a9xX44xX7xXexXdxXe81xX73xX15fxXaxX12xXcxXdxXc0xX4xX3xX14xX44xX22xXdxX3xX14xX1xXd2dxX14xX3xX193xX3xX7xX72xX1fxX3xX3exX18xX6xX3xX7xX3f2xXbxX3xXexX1xX44xX3xX1xX1fxX56xX4xX1xX3xX9exX43xXexX3xXexXabxX3f2xX14xX1bxX25xX3xX3d2xX14xX1bxX3xX27dxX11exX14xX1bxX3xX3d5xX28xX14xX3xX109xXexX1xX3d2xX14xX3xX68xX1fxX6xX3xXcxXabxX44xX14xX1bxX25xX3xX15exX1exX3xX48xX49xX3xX68xX1fxX6xX111xX3xXbdxX1xX3d2xX14xX1bxX3xXbdxX1xXd53xXdxX3xX15exX246xXexX3xX15exX6xX158xX3xX695xX144xX7dxX3xX99xXb0xX9exX3xX9exX18xX6xX3xXexX1fxX3xX5xX72xX3xXdfxX96bxX3xX4xX1xX27exX14xX1bxX3xXexX3d2xXdxX3xX99xX116dxX14xX1bxX3xX14xX1bxX27exXdxX3xXbdxX1xX3d2xX14xX1bxX3xX73xXb0xX14xX2cxX3xXfb5xX18xX6xX3xX1xX43xX44xX3xX99xX1exX3xX14xX1bxX28bxX9exX3xX14xX18xX9axX4xX3xX1dxX56xX4xX3xXabxX27exXdxX3xX15exX10xX9exX3xX14xX1xX18xX3xXdfxX116dxXexX2cxX3xX687xX1xX72xX3xXexX3d2xXdxX3xX4xX246xX3xX196xX3xX7xX72xX1fxX3xX3exX18xX6xX25xX3xXexXabxX1fxX14xX1bxX3xX99xX246xX3xX4xX246xX3xX193xX3xX7xX72xX1fxX3xXbdxX1xX1fxX7dxX14xX1bxX3xX2xX3xXexX44xXe4xX14xX3xX14xX114bxX6xX3xXexX1xX44xX3xX1xX1fxX56xX4xX1xX3xX99xXf0cxX3xX1dxX8bxX14xX3xX14xX1xX18xX14xX1bxX3xX1bxXdxX3fdxX3xX15exX10xX9exX3xX14xX1xX18xX3xX9exX43xXexX3xXexXabxX3f2xX14xX1bxX25xX3xX193xX3xX7xX72xX1fxX3xX4x9ad6xX14xX3xX5xX56xXdxX3xX114fxX44xX7dxX3xX9exX9axXdxX3xX1dxe864xX14xX1bxX3xX14xX3f2xX9exX3xXexX6xX73xX3xXabxX27exXdxX3xX4xXab5xX14xX1bxX3xXbdxX1xX3d2xX14xX1bxX3xX1dxXdxXc0xXexX3xX7xXf82xX3xXexX1xXc0xX3xX14xX72xX1fxX2cxX2cxX2cxX69cxX2cxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX1fxX3exX73xXaxX12xX0xXdxX9exX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX144xX10xX14xXexX10xXabxXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxX153xXdxX3exXexX1xX158xX3xX15axX24xX2exXbxX15exX15fxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX158xX3xX39xX16axX2dxXbxX15exX15fxXaxX3xX7xXabxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX158xX59xX59xXdxX2cxX1dxX6xX1fxX1xX6xXexXdxX14xX1xX2cxXdfxX14xX59xX14xX10xX153xX7xX59xX24xX2exX193xX2exX59xX2xX16axX196xX3exX2exX2xX2exX2xX193xX2exX1a2xXexX39xX1a2xX1a2xX2exX2xX5xX2exX2cxX1a9xXbxX1bxX1acxXabxX9xX193xX16axX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX3xX1xX18xX19xX14xX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX7xX22xX3xX24xX25xX3xX1xX28xX14xX3xX2xX2cxX2dxX2exX2exX3xX1xX6xX3xX5xX35xX6xX25xX3xX39xX3xX1xX6xX3xX3exX18xX6xX3xX1xX43xX44xX3xX19xX3xX48xX49xX3xX4bxX14xX1xX3xX1dxX50xX3xX1xX18xX3xX1xX56xXdxXaxX3xX153xXdxX3exXexX1xX9xXaxX15axX24xX2exXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX39xX16axX2dxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX6xXbxXexXdxX1fxX14xXaxX12xX3d5xX22xX3xX3exX18xX6xX3xX14xX116dxXexX3xXdfxX1172xX25xX3xX99xX18xX96bxX4xX3xX3d2xX14xX1bxX3xX3d5xX28xX14xX3xX9exX6xX14xX1bxX3xXdfxX407xX3xX4xX1xX1fxX3xX1dxX13e1xX3xX410xX14xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX1fxX3exX73xXaxX12xX0xXdxX9exX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX144xX10xX14xXexX10xXabxXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxX153xXdxX3exXexX1xX158xX3xX15axX24xX2exXbxX15exX15fxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX158xX3xX39xX16axX2dxXbxX15exX15fxXaxX3xX7xXabxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX158xX59xX59xXdxX2cxX1dxX6xX1fxX1xX6xXexXdxX14xX1xX2cxXdfxX14xX59xX14xX10xX153xX7xX59xX24xX2exX193xX2exX59xX2xX16axX196xX3exX2exX2xX2exX2xX193xX24xX1a2xXexX15axX2xX39xX39xX193xX5xX2exX2cxX1a9xXbxX1bxX1acxXabxX9xX2xX196xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX3xX1xX18xX19xX14xX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX7xX22xX3xX24xX25xX3xX1xX28xX14xX3xX2xX2cxX2dxX2exX2exX3xX1xX6xX3xX5xX35xX6xX25xX3xX39xX3xX1xX6xX3xX3exX18xX6xX3xX1xX43xX44xX3xX19xX3xX48xX49xX3xX4bxX14xX1xX3xX1dxX50xX3xX1xX18xX3xX1xX56xXdxXaxX3xX153xXdxX3exXexX1xX9xXaxX15axX24xX2exXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX39xX16axX2dxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX6xXbxXexXdxX1fxX14xXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxXexX10xX15exXexXe74xX6xX5xXdxX1bxX14xX158xX3xX1a9xX44xX7xXexXdxXe81xX73xX15fxXaxX12x67e9xX43xXexX3xX99xX3d2xX14xX1bxX3xX1dxX72xX3xX4xX1fxX14xX3xXexXabxX27exX14xX1bxX3xX3exX18xX6xX3xX4xX246xX3xX9exX11exXexX3xXabxX43xXexX3xX7xX9axX9exX3xX19xX3xX14xX1bxX1fxX72xXdxX3xXabxX44xXb9xX14xX1bxX2cxX3xX131xX72xX3xX27dxX72xX1fxX3xXcxX1xX50xX3xX68xX18xX28xX14xX1bxX3xX19xX3xXexX1xX3d2xX14xX3xX68xX1fxX6xX3xXcxXabxX44xX14xX1bxX25xX3xX15exX1exX3xX48xX49xX3xX68xX1fxX6xX3xX109xX14xX1bxX18xX3fdxXdxX3xX1dxXb0xX14xX3xXexXabxX8bxXdxX111xX3xXexX1xX19xX3xX3exX72xXdxX3xX14xX246xXdxX158xX3xX695xX193xX3xX7xX72xX1fxX3xX3exX18xX6xX3xX14xX1xX72xX3xXexX3d2xXdxX3xX99xXc0xX14xX3xX14xX1bxX72xX73xX3xX9exX6xXdxX3xX5xX72xX3xX7xXf82xX3xX14xX116dxXexX3xXexX1fxX8bxX4xX3xXabxX6xX3xX4xX7dxX25xX3xX14xXc0xX44xX3xX4xX246xX3xX1xX8bxXdxX3xXdfxX407xX3xX14xX1xX72xX3xX4xXab5xX14xX1bxX3xX1dxX50xX3xXexX1xX22xXdxX2cxX3xX687xXc0xX44xX3xXbdxX1xX3d2xX14xX1bxX3xX9exX18xX6xX3xX5xX9axX14xX25xX3xXexX1xXd2dxX3xXdfxX9axXdxX3xX1bxXdxX8bxX3xX1dxX8bxX14xX3xX2xX2exX2cxX2exX2exX2exX3xX99xX27exX14xX1bxX59xXbdxX1bxX25xX3xX14xX410xX9exX3xX14xX6xX73xX3xXbdxX1xX1fxX7dxX14xX1bxX3xX99xX18xX96bxX4xX3xX1bxXe4xX14xX3xX2xX25xX39xX3xXexX43xX14xX2cxX3xXf9dxX287xX73xX3xX5xX72xX3xX9exX43xXexX3xXexXabxX3f2xX14xX1bxX3xX2xX39xX3xXexXabxXdxX96xX44xX3xX99xX27exX14xX1bxX69cxX2cxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX1fxX3exX73xXaxX12xX0xXdxX9exX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX144xX10xX14xXexX10xXabxXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxX153xXdxX3exXexX1xX158xX3xX15axX24xX2exXbxX15exX15fxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX158xX3xX39xX16axX2dxXbxX15exX15fxXaxX3xX7xXabxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX158xX59xX59xXdxX2cxX1dxX6xX1fxX1xX6xXexXdxX14xX1xX2cxXdfxX14xX59xX14xX10xX153xX7xX59xX24xX2exX193xX2exX59xX2xX16axX196xX3exX2exX2xX2exX2xX193xX16axX1a2xXexX24xX15axX196xX2dxX1a2xX5xX2exX2cxX1a9xXbxX1bxX1acxXabxX9xX16axX2exX1a2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX3xX1xX18xX19xX14xX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX7xX22xX3xX24xX25xX3xX1xX28xX14xX3xX2xX2cxX2dxX2exX2exX3xX1xX6xX3xX5xX35xX6xX25xX3xX39xX3xX1xX6xX3xX3exX18xX6xX3xX1xX43xX44xX3xX19xX3xX48xX49xX3xX4bxX14xX1xX3xX1dxX50xX3xX1xX18xX3xX1xX56xXdxXaxX3xX153xXdxX3exXexX1xX9xXaxX15axX24xX2exXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX39xX16axX2dxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX6xXbxXexXdxX1fxX14xXaxX12xX687xX1xX114bxX14xX1bxX3xX114fxX44xX7dxX3xX3exX18xX6xX3xX5xX9axX14xX3xX99xX18xX96bxX4xX3xX1dxX72xX3xX4xX1fxX14xX3xXbxX1xX28bxX14xX3xX5xX1fxX56xXdxX2cxX2cxX2cxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX1fxX3exX73xXaxX12xX0xXdxX9exX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX144xX10xX14xXexX10xXabxXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxX153xXdxX3exXexX1xX158xX3xX15axX24xX2exXbxX15exX15fxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX158xX3xX39xX16axX2dxXbxX15exX15fxXaxX3xX7xXabxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX158xX59xX59xXdxX2cxX1dxX6xX1fxX1xX6xXexXdxX14xX1xX2cxXdfxX14xX59xX14xX10xX153xX7xX59xX24xX2exX193xX2exX59xX2xX16axX196xX3exX2exX2xX2exX2xX16axX2exX16axXexX193xX193xX15axX2exX16axX5xX2exX2cxX1a9xXbxX1bxX1acxXabxX9xX2xX193xX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX3xX1xX18xX19xX14xX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX7xX22xX3xX24xX25xX3xX1xX28xX14xX3xX2xX2cxX2dxX2exX2exX3xX1xX6xX3xX5xX35xX6xX25xX3xX39xX3xX1xX6xX3xX3exX18xX6xX3xX1xX43xX44xX3xX19xX3xX48xX49xX3xX4bxX14xX1xX3xX1dxX50xX3xX1xX18xX3xX1xX56xXdxXaxX3xX153xXdxX3exXexX1xX9xXaxX15axX24xX2exXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX39xX16axX2dxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX6xXbxXexXdxX1fxX14xXaxX12xdc31xX246xXexX3xX15exX22xXbxX3xX1dxXb0xX14xX3xX3exX18xX9axXdxX3xX4xX8bxX4xX1xX3xX9exX11exXexX3xX99xX43xXexX3x613bxX9exX25xX3xX9exX1fxX14xX1bxX3xXdfxX9axXexX3xXdfxX8bxXexX3xX5xX56xXdxX3xX4xX1xX35xXexX3xXf1xXexX2cxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX1fxX3exX73xXaxX12xX0xXdxX9exX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX144xX10xX14xXexX10xXabxXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxX153xXdxX3exXexX1xX158xX3xX15axX24xX2exXbxX15exX15fxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX158xX3xX39xX16axX2dxXbxX15exX15fxXaxX3xX7xXabxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX158xX59xX59xXdxX2cxX1dxX6xX1fxX1xX6xXexXdxX14xX1xX2cxXdfxX14xX59xX14xX10xX153xX7xX59xX24xX2exX193xX2exX59xX2xX16axX196xX3exX2exX2xX2exX2xX16axX2xX2dxXexX1a2xX2dxX1a2xX193xX39xX5xX2exX2cxX1a9xXbxX1bxX1acxXabxX9xX39xX1a2xX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX3xX1xX18xX19xX14xX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX7xX22xX3xX24xX25xX3xX1xX28xX14xX3xX2xX2cxX2dxX2exX2exX3xX1xX6xX3xX5xX35xX6xX25xX3xX39xX3xX1xX6xX3xX3exX18xX6xX3xX1xX43xX44xX3xX19xX3xX48xX49xX3xX4bxX14xX1xX3xX1dxX50xX3xX1xX18xX3xX1xX56xXdxXaxX3xX153xXdxX3exXexX1xX9xXaxX15axX24xX2exXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX39xX16axX2dxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX6xXbxXexXdxX1fxX14xXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxXexX10xX15exXexXe74xX6xX5xXdxX1bxX14xX158xX3xX1a9xX44xX7xXexXdxXe81xX73xX15fxXaxX12xX1a28xX1exX14xX1xX3xX99xX56xX1fxX3xXcxX100xX3xX48xX49xX3xX4bxX14xX1xX3xXbdxXdxXf0cxX9exX3xXexXabxX6xX3xXexX1x9f8exX4xX3xXexXc0xX3xXexX56xXdxX3xXbdxX1xX44xX3xXdfxX1bb0xX4xX3xXexXabxX27exX14xX1bxX3xX3exX18xX6xX3xX1xX43xX44xX3xX1dxX50xX3xXexX1xXdxX96xXexX3xX1xX56xXdxX3xX4xX88xX6xX3xX1dxX72xX3xX4xX1fxX14xX3xX15exX1exX3xX48xX49xX3xX68xX1fxX6xX3xXexXabxX1fxX14xX1bxX3xX7xX8bxX14xX1bxX3xX14xX6xX73xX3xX109xX24xX59xX15axX111xX2cxX0xX59xXbxX12xX0xXexX6xX1dxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xX9exX14xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX14xX1bxX9xXaxX2exXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX3exX3exXdxX14xX1bxX9xXaxX39xXaxX12xX0xXexX1dxX1fxX3exX73xX12xX0xXexXabxX12xX0xXexX3exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX1fxX3exX73xXaxX12xX1a28xX18xX96bxX14xX1bxX3xX9exX18xX6xX3xX99xX1fxX3xX99xX18xX96bxX4xX3xXexX966xX3xX2xX1xX3xX14xX1bxX72xX73xX3xX193xX2xX59xX2dxX3xX99xXc0xX14xX3xX2dxX1xX3xX14xX1bxX72xX73xX3xX24xX59xX15axX59xX24xX2exX24xX2exX3xXexX56xXdxX3xXcxX100xX3xX48xX49xX3xX4bxX14xX1xX3xX5xX72xX3xX39xX2exX16axX25xX1a2xX3xX9exX9exX2cxX3xXcxX1xX10xX1fxX3xXexX1xX22xX14xX1bxX3xXbdxXb0xX3xX7xX28xX3xX1dxXb9xX3xX1dxX6xX14xX3xX99xXe4xX44xX3xX4xX88xX6xX3xX275xX1xX13e1xX14xX1bxX3x9e0cxX44xX7dxX14xX3xX5xb240xX3xX99xX3d2xX3xXexX1xX50xX3xXdfxX72xX3xX48xXdxX14xX1xX3xXexXc0xX3xXexX1xX50xX3xX15exX1exX3xX48xX49xX3xX4bxX14xX1xX25xX3xX14xX1bxX1fxX72xXdxX3xX1bxXe4xX14xX3xX15axX3xX1xX6xX3xX3exX18xX6xX3xX1xX43xX44xX3xX19xX3xX15exX1exX3xX48xX49xX3xX68xX1fxX6xX3xX1dxX50xX3xX7dxX14xX1xX3xX1xX18xX19xX14xX1bxX25xX3xX1xX18xX3xX1xX56xXdxX25xX3xX4xX13e1xX14xX3xX4xX246xX3xX2xX193xX3xX1xX6xX3xXabxX6xX44xX3xX9exX72xX44xX3xXdfxX72xX3xX9exXb9xXexX3xX7xX22xX3xXf1xXexX3xX3exXdxX96xX14xX3xXexXf1xX4xX1xX3xX3exX18xX6xX3xX1xX43xX44xX3xXexX56xXdxX3xX15exX1exX3xX48xX49xX3xX687xXdxX14xX1xX3xX4xXab5xX14xX1bxX3xX1dxX50xX3xX1xX18xX3xX1xX56xXdxX2cxX0xX59xXbxX12xX0xX59xXexX3exX12xX0xX59xXexXabxX12xX0xX59xXexX1dxX1fxX3exX73xX12xX0xX59xXexX6xX1dxX5xX10xX12xX0xX3exXdxXdfxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3exXabxX10xX5xX6xXexX10xX3exXaxX12xX0xX44xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXe74xXexX1xX44xX9exX1dxXe74xX6xX14xX3exXe74xX7xX6xXbxX1fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3b9xXb0xX3xX3exX18xX6xX25xX3xX14xX1bxX18xX3fdxXdxX3xX99xX72xX14xX3xX3d2xX14xX1bxX3xX19xX3xX68xX72xX3xXcxX10exX14xX1xX3xX695xX4xX1xX28xXdxX3xX5xX9axX14xX69cxX3xXexXabxXb0xX14xX3xX99xX27exX14xX1bxX3xX99xX43xXexX3xX4xX8bxXexXaxX3xX1xXabxX10xXe81xX9xXaxX59xXbdxX1xX1fxXdxXe74xX14xX1bxX1xXdxX10xXbxX59xX9exX10xXe74xX3exX44xX6xXe74xX14xX1bxX44xX1fxXdxXe74xX3exX6xX14xXe74xX1fxX14xX1bxXe74xX1fxXe74xX1xX6xXe74xXexXdxX14xX1xXe74xX4xX1xX1fxXdxXe74xX5xX1fxX14xXe74xXexXabxX10xX14xXe74xX3exX1fxX14xX1bxXe74xX3exX6xXexXe74xX4xX6xXexX59xX2xX1a2xX39xX2exX196xX193xX2cxX1xXexX9exXaxX12xX0xXdxX9exX1bxX3xX7xXabxX4xX9xXaxX59xX9exX10xX3exXdxX6xX59xX2xX24xX2exX59xX14xX10xX153xX7xX59xX24xX2exX24xX2dxX59xX2xX16axX196xX3exX16axX2xX16axX39xX196xX16axX196xXexX2dxX24xX39xX193xX1a2xX5xX2exX2cxX1a9xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX3xX1xX18xX19xX14xX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX7xX22xX3xX24xX25xX3xX1xX28xX14xX3xX2xX2cxX2dxX2exX2exX3xX1xX6xX3xX5xX35xX6xX25xX3xX39xX3xX1xX6xX3xX3exX18xX6xX3xX1xX43xX44xX3xX19xX3xX48xX49xX3xX4bxX14xX1xX3xX1dxX50xX3xX1xX18xX3xX1xX56xXdxXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX3exXdxXdfxX12xX0xX7xXexXabxX1fxX14xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3b9xXb0xX3xX3exX18xX6xX25xX3xX14xX1bxX18xX3fdxXdxX3xX99xX72xX14xX3xX3d2xX14xX1bxX3xX19xX3xX68xX72xX3xXcxX10exX14xX1xX3xX695xX4xX1xX28xXdxX3xX5xX9axX14xX69cxX3xXexXabxXb0xX14xX3xX99xX27exX14xX1bxX3xX99xX43xXexX3xX4xX8bxXexXaxX3xX1xXabxX10xXe81xX9xXaxX59xXbdxX1xX1fxXdxXe74xX14xX1bxX1xXdxX10xXbxX59xX9exX10xXe74xX3exX44xX6xXe74xX14xX1bxX44xX1fxXdxXe74xX3exX6xX14xXe74xX1fxX14xX1bxXe74xX1fxXe74xX1xX6xXe74xXexXdxX14xX1xXe74xX4xX1xX1fxXdxXe74xX5xX1fxX14xXe74xXexXabxX10xX14xXe74xX3exX1fxX14xX1bxXe74xX3exX6xXexXe74xX4xX6xXexX59xX2xX1a2xX39xX2exX196xX193xX2cxX1xXexX9exXaxX12xX3b9xXb0xX3xX3exX18xX6xX25xX3xX14xX1bxX18xX3fdxXdxX3xX99xX72xX14xX3xX3d2xX14xX1bxX3xX19xX3xX68xX72xX3xXcxX10exX14xX1xX3xX695xX4xX1xX28xXdxX3xX5xX9axX14xX69cxX3xXexXabxXb0xX14xX3xX99xX27exX14xX1bxX3xX99xX43xXexX3xX4xX8bxXexX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexXabxX1fxX14xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3exXaxX12xX695xX39xX3xX14xX410xX9exX3xXabxX13e1xX14xX1bxX3xXexX1xX10xX1fxX3xXexXabxX27exX14xX1bxX3xX3exX18xX6xX3xX1xX43xX44xX25xX3xX14xX410xX9exX3xX14xX6xX73xX25xX3xX99xX43xXexX3xX99xX1exX3xXbdxX1xX3d2xX14xX1bxX3xXbxX1xX295xX3xX4xX3d2xX14xX1bxX3xX14xX1bxX18xX3fdxXdxX69cxX3xXe74xX3xX6xX14xX1xX3xXfb5xX18xX28xX14xX1bxX3xX27dxXd2dxX14xX1xX3xX1a28xX96bxXdxX3xX109xX3d5xX687xX3xX2xX1a2xX15axX2exX25xX3xXexX1xX3d2xX14xX3xX131xX72xX14xX3xX68xX7dxXdxX25xX3xX15exX1exX3xX48xX49xX3xX687xXdxX14xX1xX25xX3xXcxX100xX3xX48xX49xX3xX4bxX14xX1xX25xX3xX68xX72xX3xXcxX10exX14xX1xX111xX3xXbxX1xX43xX14xX3xXbdxX1xX19xXdxX3xX14xX246xXdxX3xXdfxX407xX3xXdfxX295xX3xX3exX18xX6xX3xX9exX6xX14xX1bxX3xXdfxX407xX3xX1xX72xX14xX1bxX3xXexXabxX410xX9exX3xXexXabxXdxX96xX44xX2cxX0xX59xXbxX12xX0xX59xX3exXdxXdfxX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX1xXabxX10xXe81xX9xXaxX59xX14xX1fxX14xX1bxXe74xX14xX1bxX1xXdxX10xXbxX59xXdfxX44xX6xXe74xX9exX44xX1fxXdxXe74xXexX1xXdxXe74xX15exX6xXe74xXbdxX73xXe74xX6xX14xX1xXe74xXdfxX6xX1fxXe74xXdfxX44xXe74xX7xX6xX14xXe74xX15exX44xX6xXexXe74xX9exX1fxXdxX59xX2xX1a2xX2exX15axX193xX2dxX2cxX1xXexX9exXaxX12xX0xXdxX9exX1bxX3xX7xXabxX4xX9xXaxX59xX9exX10xX3exXdxX6xX59xX2xX24xX2exX59xX14xX10xX153xX7xX59xX24xX2exX2xX196xX59xX2xX16axX196xX3exX2xX2exX1a2xX193xX1a2xX39xX193xXexX15axX2dxX2xX16axX15axX5xX2exX2cxX1a9xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX3xX1xX18xX19xX14xX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX7xX22xX3xX24xX25xX3xX1xX28xX14xX3xX2xX2cxX2dxX2exX2exX3xX1xX6xX3xX5xX35xX6xX25xX3xX39xX3xX1xX6xX3xX3exX18xX6xX3xX1xX43xX44xX3xX19xX3xX48xX49xX3xX4bxX14xX1xX3xX1dxX50xX3xX1xX18xX3xX1xX56xXdxXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX3exXdxXdfxX12xX0xX7xXexXabxX1fxX14xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX1xXabxX10xXe81xX9xXaxX59xX14xX1fxX14xX1bxXe74xX14xX1bxX1xXdxX10xXbxX59xXdfxX44xX6xXe74xX9exX44xX1fxXdxXe74xXexX1xXdxXe74xX15exX6xXe74xXbdxX73xXe74xX6xX14xX1xXe74xXdfxX6xX1fxXe74xXdfxX44xXe74xX7xX6xX14xXe74xX15exX44xX6xXexXe74xX9exX1fxXdxX59xX2xX1a2xX2exX15axX193xX2dxX2cxX1xXexX9exXaxX12xXaxXf9dxX1bb0xX6xX3xX9exX44xX22xXdxX69cxX3xXexX1xX50xX3xX15exX1exX3xX48xX49xX3xX4bxX14xX1xX3xXdfxX72xX1fxX3xXdfxX295xX3xX7xX7dxX14xX3xX15exX44xX43xXexX3xX9exX9axXdxX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexXabxX1fxX14xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3exXaxX12xX687xX1xX114bxX14xX1bxX3xX14xX1bxX72xX73xX3xX14xX72xX73xX25xX3xX1dxX72xX3xX4xX1fxX14xX3xX3exXdxXb0xX9exX3xX3exX28bxX14xX3xX15exX1exX3xX48xX49xX3xX68xX72xX3xX109xXexX1xX50xX3xX15exX1exX3xX48xX49xX3xX4bxX14xX1xX25xX3xX68xX72xX3xXcxX10exX14xX1xX111xX3xX99xX6xX14xX1bxX3xXexX43xXexX3xX1dxX287xXexX3xXexX44xX3xX7xf14cxX6xX25xX3xX4xX7dxXdxX3xXexX56xX1fxX3xX3d2xX3xX14xX407xX3xX99xXf0cxX3xX1dxX18xX9axX4xX3xXdfxX72xX1fxX3xXdfxX295xX3xX9exX9axXdxX2cxX3xX68xXdxX96xX14xX25xX3xX1bxXdxX8bxX3xX9exX44xX22xXdxX3xX99xX6xX14xX1bxX3xXbdxX1xX8bxX3xXffexX14xX3xX99xX50xX14xX1xX25xX3xX4xXb9xX14xX1bxX3xXdfxX9axXdxX3xXexX1xX3fdxXdxX3xXexXdxXc0xXexX3xX3exXdxXa8xX14xX3xX1dxXdxXc0xX14xX3xXexX1xX44xX287xX14xX3xX5xX96bxXdxX3xX14xXb0xX14xX3xX3exXdxXb0xX9exX3xX3exX28bxX14xX3xX99xX6xX14xX1bxX3xXbdxX49xX3xXdfxX69axX14xX1bxX3xXdfxX72xX1fxX3xX9exXb9xXexX3xXdfxX295xX3xX9exXf03xX6xX3xXexX1xX3f2xX14xX1bxX3xX5xX96bxXdxX2cxX0xX59xXbxX12xX0xX59xX3exXdxXdfxX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX59xX44xX5xX12xX0xX3exXdxXdfxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXabxXaxX12xX0xX59xX3exXdxXdfxX12xX0xX59xX3exXdxXdfxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX44xXexX1xX1fxXabxXaxX12xXf9dxXab5xX3xXf9dxXdxXa8xX14xX3xXe74xX3xXcxX1xX44xX3xXcxXabxX6xX14xX1bxX0xX59xXbxX12
Vũ Viễn - Thu Trang