Thế giới ngày qua: Tổng thống Mỹ và Quốc hội đạt thỏa thuận mở cửa Chính phủ tạm thời
(Baohatinh.vn) - Tổng thống Mỹ và Quốc hội đạt thỏa thuận mở cửa Chính phủ tạm thời; Vỡ đập hồ chứa nước thải ở Brazil, ít nhất 200 người mất tích... là những thông tin nổi bật trên thế giới trong ngày 25/1 được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.
3a64x6df8x98bfxa630xbc5ax4abex7161x4b77x99cexX7xba79x7820xad74xc1bfx8d73x95f4xX5x8997xXaxX3xX7xXex9c0exX5xX10xX9xXaxXexX10x88aexXex91a1xX6xX5xXdx7134x60c8xa3bfxX3xa614x5181xX7xXexXdxa725xX15x6b63xXax5624xXcxX1x875dxX3xX22xXdx625axXdxX3xX23xX22xcb2bxX15xX3xa8c9xX27xX6xX24xX3xXcxc9e3xX23xX22xX3xXexX1x8adfxX23xX22xX3x9638x7841xX3x559bxX3bxX3x848exX27xX4axX4xX3xX1x96efxXdxX3xb7c7xa3e5xXexX3xXexX1x53b8xX6xX3xXexX1xX27x479bxX23xX3x9bacx53f9xX3xX4xb3a9xX6xX3xb347xX1x9c23xX23xX1xX3xXbxX1x4e62xX3xXexX5exX6cxX3xXexX1x85bdxXdxX0x7b15xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx3fc3xX10xX6x5ef0xXaxX2fxXcxX44xX23xX22xX3xXexX1xX4axX23xX22xX3xX4exX4fxX3xX51xX3bxX3xX54xX27xX4axX4xX3xX1xX5axXdxX3xX5dxX5exXexX3xXexX1xX63xX6xX3xXexX1xX27xX69xX23xX3xX6cxX6dxX3xX4xX70xX6xX3xX73xX1xX75xX23xX1xX3xXbxX1xX7bxX3xXexX5exX6cxX3xXexX1xX83xXdxX2dxX3xc996x56c0xX3xX5dxX69xXbxX3xX1xc0dexX3xX4xX1x3e7cxX6xX3xX23x810dxX36xX4xX3xXexX1x6dacxXdxX3xX6dxX3x4869x630exX6x88ebxXdxX5x9eacxX3xX75xXexX3xX23xX1xab80xXexX3x751fx68e9xX10bxX3xX23xX22xXefxX83xXdxX3xX6cxX107xXexX3xXexX75xX4xX1x96d5xX11cxX11cxX3xX5xX3bxX3xX23xX1xad81xX23xX22xX3xXexX1xab5exX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX23xX44xXdxX3xc524xX69xXexX3xXexXfbx5c91xX23xX3xXexX1xX32xX3xX22xXdxX36xXdxX3xXexXfbxb4b0xX23xX22xX3xX23xX22xX3bxX15xX3xX10ax40eexX86xX2xX3xX5dxXefx9f5dxX4xX3xXfax766fxX14bxX3xX95xX3bxX3xXcxb249xX23xX1xX3xX5dxXdxcb06xX23xX3xXexX70xX3xXexX44xX23xX22xX3xX1xX15bxXbxX11cxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX14bxX98xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXfbxX2dxXaxX2fxX0xXdxX6cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX73xX10xX23xXexX10xXfbxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax7607xXdxX98xXexX1xX24xX3x9c1cxX2xX155xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x7588xa261xX1cfxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXfbxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX86xX86xXdxX11cxX137xX6xX14bxX1xX6xXexXdxX23xX1xX11cxX51xX23xX86xX23xX10xX1c8xX7xX86xX2x91c1xX10bxX1dexX86xX2xX10axX1dfxX98xX1cfxX10bxX1cfxX155xX1dfxX155xc6f8xXexX1dexX1dfxX10bxX207xX5xX10bxX1exX2xX11cxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX32xX3xX22xXdxX36xXdxX3xX23xX22xX3bxX15xX3xX3exX27xX6xX24xX3xXcxX44xX23xX22xX3xXexX1xX4axX23xX22xX3xX4exX4fxX3xX51xX3bxX3xX54xX27xX4axX4xX3xX1xX5axXdxX3xX5dxX5exXexX3xXexX1xX63xX6xX3xXexX1xX27xX69xX23xX3xX6cxX6dxX3xX4xX70xX6xX3xX73xX1xX75xX23xX1xX3xXbxX1xX7bxX3xXexX5exX6cxX3xXexX1xX83xXdxXaxX3xX86xX2fxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX6xXbxXexXdxX14bxX23xXaxX2fxXcxX44xX23xX22xX3xXexX1xX4axX23xX22xX3xX4exX4fxX3x9dacxX14bxX23xX6xX5xX98xX3xXcxXfbxX27xX6cxXbxX11cxX3xX0xX10xX6cxX2fx668bx9a1exX23xX1xX24xX3xc870xX10xXexXexX15x5d9exX0xX86xX10xX6cxX2fxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX14bxX98xX15xXaxX2fxX0xX7xXexXfbxX14bxX23xX22xX2fxXcxX44xX23xX22xX3xXexX1xX4axX23xX22xX3xX4exX4fxX3xX51xX3bxX3xX54xX27xX4axX4xX3xX1xX5axXdxX3xX5dxX5exXexX3xXexX1xX63xX6xX3xXexX1xX27xX69xX23xX3xX6cxX6dxX3xX4xX70xX6xX3xX73xX1xX75xX23xX1xX3xXbxX1xX7bxX3xXexX5exX6cxX3xXexX1xX83xXdxX24xX0xX86xX7xXexXfbxX14bxX23xX22xX2fxX3x98a6xX22xX3bxX15xX3xX10axX155xX86xX2xX100xX3xXcxX44xX23xX22xX3xXexX1xX4axX23xX22xX3xX4exX4fxX3xX2a9xX14bxX23xX6xX5xX98xX3xXcxXfbxX27xX6cxXbxX3xX23x785cxXdxX3xXfbxca3cxX23xX22xX3xX12bxX23xX22xX3xX7x75a4xX3xX7bxX23xX22xX3xX1xX5axX3xX6cxX5axXexX3xX98xa972xX3xX5xX27xX69xXexX3xX4xX107xXbxX3x6f74xXdxX23xX1xX3xXbxX1xX75xX3xXexXfbxX14bxX23xX22xX3xX23xX22x78c4xX23xX3xX1xX5exX23xX3xX5dx4181xX3xX6cxX6dxX3xX4xX70xX6xX3xXexXfbxX6dxX3xX5xX5exXdxX3xX73xX1xX75xX23xX1xX3xXbxX1xX7bxX3xX6cxX3bxX3xX383xX1xX12bxX23xX22xX3xX137xX6xX14bxX3xX22xXe7xX6cxX3xX4xX15fxX4xX3xX383xX1xX14bxXf5xX23xX3xX23xX22x76caxX23xX3xX7xX15fxX4xX1xX3xX5dxX39cxX3xX1cxX3d4xX15xX3xX98xX378xX23xX22xX3xX137xXebxX4xX3xXexXefxX83xX23xX22xX3xX98xc5d9xX4xX3xX137xXdxX13dxX23xX3xX22xXdxX36xXdxX3xXbxX1xX75xX6xX3xX336xX6xX6cxX3xX22xXdxX125xX6xX3xX4exX4fxX3xX51xX3bxX3xX4exX10xX1cxXdxX4xX14bxX11cxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX14bxX98xX15xXaxX2fxXcxXfbxX14bxX23xX22xX3xX137xX3bxXdxX3xXbxX1xX15fxXexX3xX137xXdxX39cxX27xX3xXexc122xX3xXdfxXefxX83xX23xX3xX95xXe7xX23xX22xX3xX6dxX3xX336xX1xX3bxX3xXcxXfbxX394xX23xX22xX100xX3xXcxX44xX23xX22xX3xXexX1xX4axX23xX22xX3xX2a9xX14bxX23xX6xX5xX98xX3xXcxXfbxX27xX6cxXbxX3xX137xX3bxX15xX3xXexX63xX3xXexX378xX3xX1xX3bxX14bxX3xX51x5430xX3xX5dxb8a9xX3xX5dxX5exXexX3xX5dxXefxX15bxX4xX3xXexX1xX63xX6xX3xXexX1xX27xX69xX23xX3xX51xX36xXdxX3xX54xX27xX4axX4xX3xX1xX5axXdxX3xX23xX1xX361xX6cxX3xX4xX1xX107xX6cxX3xX98xXebxXexX3xXexX485xX23xX1xX3xXexXfbxX5exX23xX22xX3xX5dxX35dxX23xX22xX3xX4xX70xX6xX3xX6cxX5axXexX3xXbxX1x5b0axX23xX3xX73xX1xX75xX23xX1xX3xXbxX1xX7bxX3x7008xXdxX13dxX23xX3xX137xX6xX23xX22xX3xX383x6faexX14bxX3xX98xX3bxXdxX3xXexX445xX3xX23xX22xX3bxX15xX3xX10axX10axX86xX2xX10axX3xX23xa60bxX6cxX3xX23xX22xX14bxX15fxXdxX3xXexX36xXdxX3xX23xX6xX15xX11cxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX14bxX98xX15xXaxX2fxXcxX44xX23xX22xX3xXexX1xX4axX23xX22xX3xX2a9xX14bxX23xX6xX5xX98xX3xXcxXfbxX27xX6cxXbxX3xX4xX1xX14bxX3xX137xXdxX32xXexX100xX3xX12bxX23xX22xX3xX7xX36axX3xX383x578fxX3xX137xX6xX23xX3xX1xX3bxX23xX1xX3xX6cxX5axXexX3xX5dxX5exX14bxX3xX5xX27xX69xXexX100xX3xXexX1xX10xX14bxX3xX5dxX35dxX3xX7xX36axX3xX6cxX6dxX3xX73xX1xX75xX23xX1xX3xXbxX1xX7bxX3xXexXfbxX14bxX23xX22xX3xX137xX6xX3xXexX27xX4d3xX23xX100xX3xXexXebxX4xX3xX5dxX32xX23xX3xX23xX22xX3bxX15xX3xX2xX155xX86xX10axX3xXexX36xXdxX11cxX3xXcxXfbxX14bxX23xX22xX3xXexX1xX83xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX5dxX35dxX100xX3xX6cxX5axXexX3xX7bxX15xX3xX137xX6xX23xX3xX5xXefxXe0xX23xX22xX3xX5dxXf5xX23xX22xX100xX3xX137xX6xX14bxX3xX22xXe7xX6cxX3xX4xX15fxX4xX3xX23xX1xX3bxX3xX5xX69xXbxX3xXbxX1xX15fxXbxX3xXexX5exXdxX3xX4xXf5xX3xX95xX5exX3xX51xXdxX16cxX23xX3xX51xX3bxX3xXcxX1xXefxX15bxX23xX22xX3xX51xXdxX16cxX23xX3xX7xX36axX3xX1xX3f3xXbxX3xX5dxX39cxX3xX5dxXefxX6xX3xXfbxX6xX3xX5dxc6c6xX3xX1cxX27xX107xXexX3xX51xX61cxX3xX23xX22xX3d4xX23xX3xX7xX15fxX4xX1xX3xX4xX1xX14bxX3x73b0xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX3xX336xX5axXdxX3xX5dxc0a3xX6xX11cxX3xXcxX44xX23xX22xX3xXexX1xX4axX23xX22xX3xX2a9xX14bxX23xX6xX5xX98xX3xXcxXfbxX27xX6cxXbxX3xX4x860axX23xX22xX3xX137xX3bxX15xX3xXexX63xX3xX7xX378xX3xX5xX5exX4xX3xX3exX27xX6xX23xX100xX3xXfbxX361xX23xX22xX3xX383xX32xXexX3xX3exX27xXf5xX3xX5dxX3bxX6cxX3xXbxX1xX15fxX23xX3xX51xX61cxX3xX23xX22xX3d4xX23xX3xX7xX15fxX4xX1xX3xX4xX27xX4axXdxX3xX4x3c99xX23xX22xX3xX7xX36axX3xX137xX6xX14bxX3xX22xXe7xX6cxX3xX4xX15fxX4xX3xX383xX1xX14bxXf5xX23xX3xXexXdxX61cxX23xX3xX4xX1xX14bxX3xX1cxX3d4xX15xX3xX98xX378xX23xX22xX3xX137xXebxX4xX3xXexXefxX83xX23xX22xX3xX137xXdxX13dxX23xX3xX22xXdxX36xXdxX3xX6cxX3bxX3xX12bxX23xX22xX3xX1xXebxX6xX3xX1xb7f1xX23xX3xXexX445xX3xX5xX3d4xX27xX3xX51xX3bxX3xX5xX36axX3xXfbxX6xX3xXaxX383xX1xX12bxX23xX22xX3xX23xX13dxX23xX3xXexXfbxX6xX23xX1xX3xX4xX488xXdxX11cxXaxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX14bxX98xX15xX3xXbxX73xX10xX23xXexX10xXfbxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXfbxX2dxXaxX2fxX0xXdxX6cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX73xX10xX23xXexX10xXfbxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1c8xXdxX98xXexX1xX24xX3xX1cfxX2xX155xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1dfxX2xX2xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXfbxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX86xX86xXdxX11cxX137xX6xX14bxX1xX6xXexXdxX23xX1xX11cxX51xX23xX86xX23xX10xX1c8xX7xX86xX2xX207xX10bxX1dexX86xX2xX10axX1dfxX98xX1cfxX10bxX1cfxX155xX215xX2xX1dfxXexX1dfxX1cfxX10bxX207xX5x6424xX1exX10axX11cxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX32xX3xX22xXdxX36xXdxX3xX23xX22xX3bxX15xX3xX3exX27xX6xX24xX3xXcxX44xX23xX22xX3xXexX1xX4axX23xX22xX3xX4exX4fxX3xX51xX3bxX3xX54xX27xX4axX4xX3xX1xX5axXdxX3xX5dxX5exXexX3xXexX1xX63xX6xX3xXexX1xX27xX69xX23xX3xX6cxX6dxX3xX4xX70xX6xX3xX73xX1xX75xX23xX1xX3xXbxX1xX7bxX3xXexX5exX6cxX3xXexX1xX83xXdxXaxX3xX86xX2fxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX6xXbxXexXdxX14bxX23xXaxX2fxX95xX3bxX23xX22xX3xX23xX22xX1xX485xX23xX3xX6cxX4ebxXexX3xX383xX1xX4axXdxX3xX137xX69fxX23xX3xX51xX3bxX3xX23xXefxX36xX4xX3xXexXfbxX3bxX23xX3xX1cxX27xX4axX23xX22xX3xX383xX1xX27xX3xX51xX378xX4xX3xX98xX3d4xX23xX3xX4xXefxX3xX1cxX27xX23xX22xX3xX3exX27xX6xX23xX1xX11cxX3xX0xX10xX6cxX2fxX2bbxX2bcxX23xX1xX24xX3xXcxX1c8xXdxXexXexX10xXfbxX2c6xX0xX86xX10xX6cxX2fxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX14bxX98xX15xXaxX2fxX0xX7xXexXfbxX14bxX23xX22xX2fxXdfxXe0xX3xX5dxX69xXbxX3xX1xXe7xX3xX4xX1xXebxX6xX3xX23xXefxX36xX4xX3xXexX1xXf5xXdxX3xX6dxX3xXfaxXfbxX6xXfdxXdxX5xX100xX3xX75xXexX3xX23xX1xX107xXexX3xX10axX10bxX10bxX3xX23xX22xXefxX83xXdxX3xX6cxX107xXexX3xXexX75xX4xX1xX24xX0xX86xX7xXexXfbxX14bxX23xX22xX2fxX3xX336xX22xX3bxX15xX3xX10axX155xX86xX2xX100xX3xX6cxX5axXexX3xX51x7851xX3xX51xXe0xX3xX5dxX69xXbxX3xX1xXe7xX3xX4xX1xXebxX6xX3xX4xX1xX107xXexX3xXexX1xXf5xXdxX3xXexX5exXdxX3xX6cxX63xX3xX3exX27x5078xX23xX22xX3xX7xX394xXexX3xX73xX14bxXfbxXfbxX10xX22xX14bxX3xX98xX14bxX3x4908xX10xXdxX26xX6xX14bxX3xX6dxX3xX137xX6xX23xX22xX3xX4exXdxX23xX6xX7xX3xX2c1xX10xXfbxX6xXdxX7xX100xX3xXbxX1xX75xX6xX3x57a3xX12bxX23xX22xX3xX336xX6xX6cxX3xX4xX7bxX6xX3xXfaxXfbxX6xXfdxXdxX5xX3xX5dxX488xX3xX383xX1xXdxX32xX23xX3xX1xX3bxX23xX22xX3xX23xX22xX1xX485xX23xX3xX6cxX4ebxXexX3xX383xX1xX4axXdxX3xX137xX69fxX23xX3xX51xX3bxX3xX23xXefxX36xX4xX3xXexXfbxX3bxX23xX3xX1cxX27xX4axX23xX22xX3xX383xX1xX27xX3xX51xX378xX4xX3xX98xX3d4xX23xX3xX4xXefxX3xX1cxX27xX23xX22xX3xX3exX27xX6xX23xX1xX3xX383xX1xXdxX32xX23xX3xX75xXexX3xX23xX1xX107xXexX3xX10axX10bxX10bxX3xX23xX22xXefxX83xXdxX3xX6cxX107xXexX3xXexX75xX4xX1xX11cxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX14bxX98xX15xXaxX2fxXcxX1xX10xX14bxX3xXexX1xX12bxX23xX22xX3xX137xX15fxX14bxX3xX4xX7bxX6xX3xXexX69xXbxX3xX5dxX14bxX3bxX23xX3xX383xX1xX6xXdxX3xXexX1xX15fxX4xX3xX383xX1xX14bxX15fxX23xX22xX3xX7xXf5xX23xX3xXdfxX6xX5xX10xX100xX3xX4xX1xX7bxX3xX7xX6dxX3xX1xX125xX27xX3xX4xX7bxX6xX3xX383xX1xX27xX3xX6cxX63xX3xX51xX3bxX3xX5xX3bxX3xX23xX1xX3bxX3xX7xXf5xX23xX3xX1cxX27xX107xXexX3xX51xX3bxX3xX383xX1xX6xXdxX3xXexX1xX15fxX4xX3xX7xX394xXexX3xX5xX36xX23xX3xX23xX1xX107xXexX3xXexX1xX32xX3xX22xXdxX36xXdxX100xX3xX7xX378xX3xX4xX4axX3xX1cxXf5xX15xX3xXfbxX6xX3xX51xX3bxX14bxX3xX5dxX4d3xX27xX3xX22xXdxX83xX3xX4xX1xXdxX61cxX27xX3xX10axX155xX86xX2xX3xX2bbxX22xXdxX83xX3xX5dxX641xX6xX3xXbxX1xXefxbe33xX23xX22xX2c6xX3xX51xX3bxX3xX51xX3bxX14bxX3xXexX1xX83xXdxX3xX5dxXdxX39cxX6cxX3xX5dxX35dxX3xXexXfbxX14bxX23xX22xX3xX1xXe7xX3xX4xX1xXebxX6xX3xX4xX35dxX3xX383xX1xX14bxXf5xX23xX22xX3xX2xX3xXexXfbxXdxX16cxX27xX3xX6cxX4ebxXexX3xX383xX1xX4axXdxX3xX4xX1xX107xXexX3xXexX1xXf5xXdxX3xX383xX1xX14bxX15fxX23xX22xX3xX7xXf5xX23xX11cxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX14bxX98xX15xXaxX2fxXfaxX69fxX23xX3xX51xX3bxX3xX23xXefxX36xX4xX3xXexX445xX3xX1xXe7xX3xX4xX1xXebxX6xX3xX5dxX488xX3xXexXfbxX3bxX23xX3xX3exX27xX6xX3xX383xX1xX27xX3xX51xX378xX4xX3xX23xX1xX3bxX3xX5xX3bxX6cxX3xX51xXdxX16cxX4xX3xX4xX7bxX6xX3xX4xX12bxX23xX22xX3xXexX15xX3xX3exX27xXf5xX23xX3xX5xX551xX3xX6cxX63xX100xX3xX23xXab1xXdxX3xX4xX15fxX4xX3xX23xX1xX3d4xX23xX3xX51xXdxX13dxX23xX3xX51xX3bxX3xX4xX12bxX23xX22xX3xX23xX1xX3d4xX23xX3xX5dxX6xX23xX22xX3xX23xX22xX1x8d05xX3xXexXfbxXefxX6xX100xX3xX7xX6xX27xX3xX5dxX35dxX3xXexXdxX32xXbxX3xXexX90dxX4xX3xX5dxX44xX3xX1cxX27xX4axX23xX22xX3xX383xX1xX27xX3xX51xX378xX4xX3xX98xX3d4xX23xX3xX4xXefxX3xX6dxX3xXexX1xX641xX3xXexXfbxX107xX23xX3xXdfxXdxX5xX6xX3xX944xX10xXfbxXexX10xX4xX14bxX11cxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX14bxX98xX15xXaxX2fxX4e0xX378xX4xX3xX5xXefxX15bxX23xX22xX3xX4xXebxX27xX3xX1xX5axX3xX51xX3bxX3xXbxX1xc925xX23xX22xX3xX51xX16cxX3xX98xX3d4xX23xX3xX7xX378xX3xX137xX6xX23xX22xX3xX4exXdxX23xX6xX7xX3xX2c1xX10xXfbxX6xXdxX7xX3xX5dxX488xX3xX4xX35dxX3xX6cxX931xXexX3xX7xX6xX27xX3xX383xX1xXdxX3xX1cxXf5xX15xX3xXfbxX6xX3xX7xX378xX3xX4xX4axX3xX5dxX39cxX3xXexXfbxXdxX39cxX23xX3xX383xX1xX6xXdxX3xX4xX12bxX23xX22xX3xXexX15fxX4xX3xX7xXab1xX3xXexX15fxX23xX3xX23xX22xXefxX83xXdxX3xX98xX3d4xX23xX100xX3xX4xX65exX23xX22xX3xX23xX1xXefxX3xXexX485xX6cxX3xX383xXdxX32xX6cxX3xX23xX1xX125xX23xX22xX3xX23xX22xXefxX83xXdxX3xX6cxX107xXexX3xXexX75xX4xX1xX11cxX3xX95xXdxX16cxX23xX3xX51x80ebxX23xX3xX4xXc07xX23xX3xX6cxX5axXexX3xX7xX4axX3xX383xX1xX27xX3xX98xX3d4xX23xX3xX4xXefxX3xX137xX641xX3xX4xX12bxX3xX5xX69xXbxX3xX51xX3bxX3xX4xX1xXefxX6xX3xXexX1xX39cxX3xXexXdxX32xXbxX3xX4xX69xX23xX3xX5dxXefxX15bxX4xX11cxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX14bxX98xX15xX3xXbxX73xX10xX23xXexX10xXfbxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXfbxX2dxXaxX2fxX0xXdxX6cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX73xX10xX23xXexX10xXfbxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1c8xXdxX98xXexX1xX24xX3xX1cfxX2xX155xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1dexX1dfxX1cfxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXfbxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX86xX86xXdxX11cxX137xX6xX14bxX1xX6xXexXdxX23xX1xX11cxX51xX23xX86xX23xX10xX1c8xX7xX86xX2xX207xX10bxX1dexX86xX2xX10axX1dfxX98xX1cfxX10bxX1cfxX155xX207xX2xX207xXexX1dexX215xX1dexX5xX2xX1exX1dexX11cxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX32xX3xX22xXdxX36xXdxX3xX23xX22xX3bxX15xX3xX3exX27xX6xX24xX3xXcxX44xX23xX22xX3xXexX1xX4axX23xX22xX3xX4exX4fxX3xX51xX3bxX3xX54xX27xX4axX4xX3xX1xX5axXdxX3xX5dxX5exXexX3xXexX1xX63xX6xX3xXexX1xX27xX69xX23xX3xX6cxX6dxX3xX4xX70xX6xX3xX73xX1xX75xX23xX1xX3xXbxX1xX7bxX3xXexX5exX6cxX3xXexX1xX83xXdxXaxX3xX86xX2fxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX6xXbxXexXdxX14bxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX1xX7bxX3xXexXefxX36xX23xX22xX3xX95xX15xX3xX4e0xX5exXbxX3xX634xX5xX10xX1cxXdxX7xX3xXcxX7xXdxXbxXfbxX6xX7xX3xX5dxX488xX3xX51xXefxX15bxXexX3xX3exX27xX6xX3xX5dxXefxX15bxX4xX3xX4xX27xX5axX4xX3xX137xX63xX3xXbxX1xXdxX32xX27xX3xXexX75xX23xX3xX23xX1xXdxX16cxX6cxX3xX51xX3bxX14bxX3xXexX27xX4d3xX23xX3xXexXfbxXefxX36xX4xX3xX5dxX39cxX3xX6cxX6dxX3xX5dxXefxX83xX23xX22xX3xX4xX1xX14bxX3xX4xX27xX5axX4xX3xX137xX63xX3xXbxX1xXdxX32xX27xX3xX51xX61cxX3xXexX1xX63xX6xX3xXexX1xX27xX69xX23xX3xX5dxX44xXdxX3xXexX13dxX23xX3xX23xXefxX36xX4xX3xX4exX6xX4xX10xX98xX14bxX23xXdxX6xX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xX73xX5axX23xX22xX3xX1xXc07xX6xX3xXfaxX394xX4xX3xX4exX6xX4xX10xX98xX14bxX23xXdxX6xX11cxX3xX0xX10xX6cxX2fxX2bbxX2bcxX23xX1xX24xX3xX634xb2fbxX2c6xX0xX86xX10xX6cxX2fxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX14bxX98xX15xXaxX2fxX54xX27xX4axX4xX3xX1xX5axXdxX3xX95xX15xX3xX4e0xX5exXbxX3xXexX1xX12bxX23xX22xX3xX3exX27xX6xX3xX95xXdxX16cxXbxX3xXefxX36xX4xX3xX51xX61cxX3xXexX13dxX23xX3xX22xX3f3xXdxX3xX4xX7bxX6xX3xX4exX6xX4xX10xX98xX14bxX23xXdxX6xX24xX3x526exX10xX27xXexX10xXfbxX7xX100xX3xX23xX22xX3bxX15xX3xX10axX155xX86xX2xX100xX3xX54xX27xX4axX4xX3xX1xX5axXdxX3xX95xX15xX3xX4e0xX5exXbxX3xX5dxX488xX3xXexX1xX12bxX23xX22xX3xX3exX27xX6xX3xX6cxX5axXexX3xX95xXdxX16cxXbxX3xXefxX36xX4xX3xX51xX61cxX3xXexX1xX6xX15xX3xX5dxX44xXdxX3xXexX13dxX23xX3xX22xX3f3xXdxX3xX4xX7bxX6xX3xX3exX27xX4axX4xX3xX22xXdxX6xX3xX5xX15fxX23xX22xX3xX22xXdxX61cxX23xX22xX3xX4exX6xX4xX10xX98xX14bxX23xXdxX6xX100xX3xX3exX27xX6xX3xX5dxX35dxX3xX22xXdxXf5xXdxX3xXexX63xX6xX3xX23xX22xX27xX15xX16cxX23xX3xX51xX3f3xX23xX22xX3xX23xX1xXdxX61cxX27xX3xXexX1xX69xXbxX3xX383x3d9dxX3xX3exX27xX6xX3xX4xX7bxX6xX3xX23xXefxX36xX4xX3xX73xX5axX23xX22xX3xX1xXc07xX6xX3xX336xX6xX6cxX3xXcxXefxX3xX4xX65exX3xX6cxX27xX4axX23xX3xX22xXdxX6xX3xX23xX1xX69xXbxX3xX4e0xXdxX13dxX23xX3xX6cxXdxX23xX1xX3xX4xX1xX3d4xX27xX3x4fdcxX27xX3xX51xX3bxX3xXcxX44xX3xX4xX1xXebxX4xX3xX95xXdxX16cxXbxX3xXefxX36xX4xX3xXfaxX394xX4xX3xX965xX5exXdxX3xXcxX3d4xX15xX3xX2a9xXefxXab1xX23xX22xX3xX2bbxX336xX634xXcx9e69xX2c6xX11cxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX14bxX98xX15xXaxX2fxX95xXdxX16cxXbxX3xXefxX36xX4xX3xX23xX3bxX15xX3xX5dxX488xX3xX4xX1xX107xX6cxX3xX98xXebxXexX3xX4xX27xX5axX4xX3xXexXfbxX6xX23xX1xX3xX4xX488xXdxX3xX383xX4ebxX14bxX3xX98xX3bxXdxX3xX10axX7bcxX3xX23xX501xX6cxX3xX22xXdxX125xX6xX3xX634xXexX1xX10xX23xX7xX3xX51xX3bxX3xc1f4xX383xX14bxXbxX26xX10xX3xX51xX61cxX3xX51xXdxX16cxX4xX3xX7xX70xX3xX98xX90dxX23xX22xX3xXexX445xX3xXaxX4exX6xX4xX10xX98xX14bxX23xXdxX6xX100xXaxX3xXexX1xX10xX14bxX3xX5dxX35dxX3xX5dxX44xXdxX3xXexX13dxX23xX3xX4xX1xX14bxX3xX3exX27xX4axX4xX3xX22xXdxX6xX3xX23xX1xX63xX3xX137xX4ebxX3xX51xX69fxX23xX22xX3xXfaxX6xX5xX383xX6xX23xX3xX23xX3bxX15xX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xXaxX73xX5axX23xX22xX3xX1xXc07xX6xX3xXfaxX394xX4xX3xX4exX6xX4xX10xX98xX14bxX23xXdxX6xX11cxXaxX3xX4exX6xX4xX10xX98xX14bxX23xXdxX6xX3xXexXfbxXefxX36xX4xX3xX5dxX35dxX3xX4xX65exX23xX22xX3xX5dxX488xX3xXexX1xX12bxX23xX22xX3xX3exX27xX6xX3xXexX1xX63xX6xX3xXexX1xX27xX69xX23xX3xX23xX3bxX15xX11cxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX14bxX98xX15xX3xXbxX73xX10xX23xXexX10xXfbxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXfbxX2dxXaxX2fxX0xXdxX6cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX73xX10xX23xXexX10xXfbxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1c8xXdxX98xXexX1xX24xX3xX1cfxX2xX155xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1dexX7bcxX1dfxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXfbxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX86xX86xXdxX11cxX137xX6xX14bxX1xX6xXexXdxX23xX1xX11cxX51xX23xX86xX23xX10xX1c8xX7xX86xX2xX207xX10bxX1dexX86xX2xX10axX1dfxX98xX1cfxX10bxX215xX10bxX1cfxX155xX1cfxXexX1dexX2xX1dexX2xX5xX1cfxX1exX1dfxX11cxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX32xX3xX22xXdxX36xXdxX3xX23xX22xX3bxX15xX3xX3exX27xX6xX24xX3xXcxX44xX23xX22xX3xXexX1xX4axX23xX22xX3xX4exX4fxX3xX51xX3bxX3xX54xX27xX4axX4xX3xX1xX5axXdxX3xX5dxX5exXexX3xXexX1xX63xX6xX3xXexX1xX27xX69xX23xX3xX6cxX6dxX3xX4xX70xX6xX3xX73xX1xX75xX23xX1xX3xXbxX1xX7bxX3xXexX5exX6cxX3xXexX1xX83xXdxXaxX3xX86xX2fxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX6xXbxXexXdxX14bxX23xXaxX2fx507exX23xX22xX3xXf3bxX14bxX22xX10xXfbxX3xX10a2xXexX14bxX23xX10xX11cxX0xX10xX6cxX2fxX3xX2bbxX2bcxX23xX1xX24xX3xX634xX944xXee2xX2c6xX0xX86xX10xX6cxX2fxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX14bxX98xX15xXaxX2fxX0xX7xXexXfbxX14bxX23xX22xX2fxXee2xX1xX90dxX3xXexX15fxX3xXexX1xX3d4xX23xX3xX4xX69xX23xX3xX4xX7bxX6xX3xXcxX44xX23xX22xX3xXexX1xX4axX23xX22xX3xX4exX4fxX3xX2a9xX14bxX23xX6xX5xX98xX3xXcxXfbxX27xX6cxXbxX3xX137xX641xX3xX137xX394xXexX3xX22xXdxX125xX24xX3xX0xX86xX7xXexXfbxX14bxX23xX22xX2fxXcxX1xX10xX14bxX3xX634xXee2xX3xX51xX3bxX3xXf3bxX10xX27xXexX10xXfbxX7xX100xX3xX23xX22xX3bxX15xX3xX10axX155xX86xX2xX100xX3xX51xX501xX23xX3xXbxX1xXc07xX23xX22xX3xX5xX27xX69xXexX3xX7xX378xX3xX5dxX931xX4xX3xX137xXdxX16cxXexX3xXf3bxX14bxX137xX10xXfbxXexX3xX4exX27xX5xX5xX10xXfbxX3xXexX1xX12bxX23xX22xX3xX137xX15fxX14bxX100xX3xX12bxX23xX22xX3xXf3bxX14bxX22xX10xXfbxX3xX10a2xXexX14bxX23xX10xX100xX3xX23xX22xXefxX83xXdxX3xXexX445xX23xX22xX3xX5xX3bxX6cxX3xX51xXdxX16cxX4xX3xX4xX1xX14bxX3xX4xX1xXdxX32xX23xX3xX98xX641xX4xX1xX3xXexXfbxX6xX23xX1xX3xX4xX70xX3xX4xX7bxX6xX3xXcxX44xX23xX22xX3xXexX1xX4axX23xX22xX3xX4exX4fxX3xX2a9xX14bxX23xX6xX5xX98xX3xXcxXfbxX27xX6cxXbxX100xX3xX5dxX488xX3xX137xX641xX3xX137xX394xXexX3xX22xXdxX125xX3xXexX5exXdxX3xX944xX14bxXfbxXexX3xX4e0xX6xX27xX98xX10xXfbxX98xX6xX5xX10xX100xX3xX944xX5xX14bxXfbxXdxX98xX6xX3xX4xX69fxX23xX22xX3xX23xX22xX3bxX15xX11cxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX14bxX98xX15xXaxX2fxXfaxXf5xX23xX3xX4xX15fxX14bxX3xXexXfbxX5exX23xX22xX3xX5dxXefxX15bxX4xX3xX4xX12bxX23xX22xX3xX137xX4axX3xXexXfbxX13dxX23xX3xXexXfbxX6xX23xX22xX3xX1c8xX10xX137xX3xX4xX7bxX6xX3xXfaxX5axX3xXcxXefxX3xXbxX1xX15fxXbxX3xX4exX4fxX3xX4xX1xX14bxX3xX137xXdxX32xXexX100xX3xX12bxX23xX22xX3xX10a2xXexX14bxX23xX10xX3xX137xX641xX3xX4xX15fxX14bxX3xX137xX27xX5axX4xX3xX4xXf5xX23xX3xXexXfbxX6dxX3xX6cxX5axXexX3xX51xX90dxX3xX383xXdxX16cxX23xX3xXbxX1xX15fxXbxX3xX5xX551xX100xX3xX5dxXefxX6xX3xXfbxX6xX3xXexX27xX15xX13dxX23xX3xX137xX4axX3xX7xX6xXdxX3xX7xX378xX3xXexX1xX69xXexX3xX51xX3bxX3xX6cxX27xX6xX3xX4xX1xX27xX5axX4xX3xX23xX1xX3d4xX23xX3xX4xX1xXebxX23xX22xX11cxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX14bxX98xX15xXaxX2fxXcxXfbxXefxX36xX4xX3xX5dxX35dxX100xX3xX51xX3bxX14bxX3xX23xX22xX3bxX15xX3xX215xX86xX207xX86xX10axX10bxX2xX7bcxX100xX3xX12bxX23xX22xX3xX2c1xX10xX14bxXfbxX22xX10xX3xXee2xX6xXbxX6xX98xX14bxXbxX14bxX27xX5xX14bxX7xX3xX1exX3xX4xX378xX27xX3xXbxX1xX90dxX3xXexX15fxX3xX4xX1xXdxX32xX23xX3xX98xX641xX4xX1xX3xXexXfbxX6xX23xX1xX3xX4xX70xX3xX4xX7bxX6xX3xXcxX44xX23xX22xX3xXexX1xX4axX23xX22xX3xX4exX4fxX3xX2a9xX14bxX23xX6xX5xX98xX3xXcxXfbxX27xX6cxXbxX3xX4xX65exX23xX22xX3xX5dxX488xX3xX137xX641xX3xX6cxX5axXexX3xXexXc07xX6xX3xX15fxX23xX3xX23xXefxX36xX4xX3xX23xX3bxX15xX3xX383xX32xXexX3xX15fxX23xX3xX2xX1dfxX3xX23xX22xX3bxX15xX3xXexX69fxX11cxX3xX73xX378xX27xX3xXbxX1xX90dxX3xXexX15fxX3xX23xX3bxX15xX3xX5dxX488xX3xX23xX1xX69xX23xX3xXexX5axXdxX3xX23xX35dxXdxX3xX98xX4axXdxX3xX4xX15fxX4xX3xX5dxX931xX4xX3xX51xX90dxX3xX5xXdxX13dxX23xX3xX137xX6xX23xX22xX3xX5dxX6xX23xX22xX3xX5dxXdxX61cxX27xX3xXexXfbxX6xX3xX1cxX10xX6cxX3xX5xXdxX16cxX27xX3xX4xX15fxX4xX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xX51xXdxX13dxX23xX3xX4xX7bxX6xX3xX4xX1xXdxX32xX23xX3xX98xX641xX4xX1xX3xXexXfbxX13dxX23xX3xX4xX35dxX3xXexX1xX12bxX23xX22xX3xX5dxXe7xX23xX22xX3xX51xX36xXdxX3xX336xX22xX6xX3xXexXfbxXefxX36xX4xX3xXexX1xX61cxX6cxX3xX137xX4d3xX27xX3xX4xX70xX3xXcxX44xX23xX22xX3xXexX1xX4axX23xX22xX3xX4exX4fxX3xX23xX501xX6cxX3xX10axX10bxX2xX1cfxX3xX1xX6xX15xX3xX383xX1xX12bxX23xX22xX11cxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX14bxX98xX15xXaxX2fxX336xX22xX14bxX3bxXdxX3xX15fxX23xX3xXexX69fxX3xX23xX35dxXdxX3xXexXfbxX13dxX23xX100xX3xX12bxX23xX22xX3xXee2xX6xXbxX6xX98xX14bxXbxX14bxX27xX5xX14bxX7xX3xX4xXc07xX23xX3xXbxX1xXf5xXdxX3xX4xX1xX641xX27xX3xX3exX27xXf5xX23xX3xXexX1x87d8xX4xX3xX2xX3xX23xX501xX6cxX3xX51xX3bxX3xX10axX10bxX10bxX3xX22xXdxX83xX3xX5xX6xX14bxX3xX5dxX5axX23xX22xX3xX4xX12bxX23xX22xX3xX75xX4xX1xX100xX3xX5dxXe7xX23xX22xX3xXexX1xX83xXdxX3xXbxX1xXf5xXdxX3xX23xX5axXbxX3xXbxX1xX5exXexX3xX207xX11cxX155xX10bxX10bxX3x8962xX10a2xX2a9xX11cxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX14bxX98xX15xX3xXbxX73xX10xX23xXexX10xXfbxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXfbxX2dxXaxX2fxX0xXdxX6cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX73xX10xX23xXexX10xXfbxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1c8xXdxX98xXexX1xX24xX3xX1cfxX2xX155xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1dfxX10bxX207xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXfbxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX86xX86xXdxX11cxX137xX6xX14bxX1xX6xXexXdxX23xX1xX11cxX51xX23xX86xX23xX10xX1c8xX7xX86xX2xX207xX10bxX1dexX86xX2xX10axX1dfxX98xX1cfxX10bxX215xX2xX10bxX155xX10bxXexX155xX10bxX1cfxX7bcxX5xX207xX1exX155xX11cxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX32xX3xX22xXdxX36xXdxX3xX23xX22xX3bxX15xX3xX3exX27xX6xX24xX3xXcxX44xX23xX22xX3xXexX1xX4axX23xX22xX3xX4exX4fxX3xX51xX3bxX3xX54xX27xX4axX4xX3xX1xX5axXdxX3xX5dxX5exXexX3xXexX1xX63xX6xX3xXexX1xX27xX69xX23xX3xX6cxX6dxX3xX4xX70xX6xX3xX73xX1xX75xX23xX1xX3xXbxX1xX7bxX3xXexX5exX6cxX3xXexX1xX83xXdxXaxX3xX86xX2fxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX6xXbxXexXdxX14bxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX44xX23xX22xX3xXexX1xX4axX23xX22xX3xXdfxX10xX23xX10xXfdxX27xX10xX5xX6xX3xX336xXdxX4xX14bxX5xX6xX7xX3xX4exX6xX98xX27xXfbxX14bxX3xXexXfbxX14bxX23xX22xX3xX5xb0ebxX3xXexX27xX15xX13dxX23xX3xXexX1xX16cxX3xX23xX1xX69xX6cxX3xX4xX1xXebxX4xX3xXexX5exXdxX3xXcxXc07xX6xX3xX15fxX23xX3xX73xX12bxX23xX22xX3xX5xX551xX3xXcxX4axXdxX3xX4xX6xX14bxX3xX6dxX3xX73xX6xXfbxX6xX4xX6xX7xX3xX23xX22xX3bxX15xX3xX2xX10bxX86xX2xX86xX10axX10bxX2xX207xX11cxX3xX0xX10xX6cxX2fxX2bbxX2bcxX23xX1xX24xX3xXcxX95x4694xX86xXcxXcxX187dxXdfxX336xX2c6xX0xX86xX10xX6cxX2fxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX14bxX98xX15xXaxX2fxX0xX7xXexXfbxX14bxX23xX22xX2fxXcxX44xX23xX22xX3xXexX1xX4axX23xX22xX3xXdfxX10xX23xX10xXfdxX27xX10xX5xX6xX3xX336xXdxX4xX14bxX5xX6xX7xX3xX4exX6xX98xX27xXfbxX14bxX3xX7x3b5dxX23xX3xX7xX3bxX23xX22xX3xX5dxX4axXdxX3xXexX1xX14bxX5exXdxX3xX51xX36xXdxX3xXaxXcxX44xX23xX22xX3xXexX1xX4axX23xX22xX3xX5xX3d4xX6cxX3xXexX1xX83xXdxXaxX24xX0xX86xX7xXexXfbxX14bxX23xX22xX2fxX3xX336xX22xX3bxX15xX3xX10axX155xX86xX2xX100xX3xXcxX44xX23xX22xX3xXexX1xX4axX23xX22xX3xX336xXdxX4xX14bxX5xX6xX7xX3xX4exX6xX98xX27xXfbxX14bxX3xXexX27xX15xX13dxX23xX3xX137xX4axX3xX7xX18ccxX23xX3xX7xX3bxX23xX22xX3xX22xX931xXbxX3xX22xXe0xX3xX51xX36xXdxX3xXexX1xX7bxX3xX5xX166xX23xX1xX3xXbxX1xX10xX3xX5dxX4axXdxX3xX5xX69xXbxX100xX3xX23xX22xXefxX83xXdxX3xX5dxX488xX3xXexX378xX3xXbxX1xX14bxX23xX22xX3xX5xX3bxX3xbac5xXcxX44xX23xX22xX3xXexX1xX4axX23xX22xX3xX5xX3d4xX6cxX3xXexX1xX83xXdxc843xX100xX3xX5dxX39cxX3xX137xX394xXexX3xX5dxX4d3xX27xX3xXexXdxX32xX23xX3xXexXfbxX485xX23xX1xX3xX5dxX4axXdxX3xXexX1xX14bxX5exXdxX3xXexX485xX6cxX3xX22xXdxXf5xXdxX3xXbxX1xX15fxXbxX3xX4xX1xX14bxX3xX4xX27xX5axX4xX3xX383xX1xX7bxX23xX22xX3xX1xX14bxXf5xX23xX22xX3xX4xX1xX75xX23xX1xX3xXexXfbxX641xX3xXexX5exXdxX3xX3exX27xX4axX4xX3xX22xXdxX6xX3xX336xX6xX6cxX3xX4exX4fxX3xX23xX3bxX15xX11cxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX14bxX98xX15xXaxX2fxXee2xX1xX15fxXexX3xX137xXdxX39cxX27xX3xXexXfbxX14bxX23xX22xX3xX6cxX5axXexX3xX4xX27xX5axX4xX3xX1xX3f3xXbxX3xX137xX15fxX14bxX3xX3exX27xX4axX4xX3xXexX32xX3xX6dxX3xX2a9xXdxX23xX1xX3xXcxX44xX23xX22xX3xXexX1xX4axX23xX22xX3xX4exXdxXfbxX6xX2bxX5xX14bxXfbxX10xX7xX100xX3xX23xX1xX3bxX3xX5xX488xX23xX1xX3xX5dxX5exX14bxX3xX4xX7bxX6xX3xXdfxX10xX23xX10xXfdxX27xX10xX5xX6xX3xX383xX1xc6bbxX23xX22xX3xX5dxX641xX23xX1xX3xX4xX15fxX4xX3xX383xX13dxX23xX1xX3xX5dxX4axXdxX3xXexX1xX14bxX5exXdxX3xX5xX27xX12bxX23xX3xX6cxX6dxX3xXfbxX5axX23xX22xX3xX137xX107xXexX3xX4xX1xX107xXbxX3xX23xX1xX125xX23xX22xX3xX1xX3bxX23xX1xX3xX5dxX5axX23xX22xX3xX51xXdxX3xX1xXdxX32xX23xX3xX4xX7bxX6xX3xXbxX1xX10xX3xX5dxX4axXdxX3xX5xX69xXbxX3xX51xX3bxX3xX7xX378xX3xX4xX6xX23xX3xXexX1xXdxX16cxXbxX3xX4xX7bxX6xX3xX23xXefxX36xX4xX3xX23xX22xX14bxX3bxXdxX3xXexXfbxX14bxX23xX22xX3xX23xX1xX125xX23xX22xX3xX23xX22xX3bxX15xX3xX3exX27xX6xX11cxX3xX1279xX23xX22xX3xX4exX6xX98xX27xXfbxX14bxX3xX4xX1xX14bxX3xXfbxX361xX23xX22xX3xX4xX14bxX23xX3xX5dxXefxX83xX23xX22xX3xX1xXc07xX6xX3xX137xX485xX23xX1xX3xX23xX1xXefxX3xX5xX3bxX3xX22xXdxXf5xXdxX3xXbxX1xX15fxXbxX3xX98xX27xX15xX3xX23xX1xX107xXexX3xX5dxX39cxX3xX5dxXefxX6xX3xX5dxX107xXexX3xX23xXefxX36xX4xX3xX51xXefxX15bxXexX3xX3exX27xX6xX3xXexX1xX83xXdxX3xX5dxXdxX39cxX6cxX3xX383xX1xX35dxX3xX383xX1xX501xX23xX3xX1xXdxX16cxX23xX3xX23xX6xX15xX11cxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX14bxX98xX15xXaxX2fxXcxX44xX23xX22xX3xXexX1xX4axX23xX22xX3xX4exX6xX98xX27xXfbxX14bxX3xX4xX65exX23xX22xX3xX137xX3bxX15xX3xXexX63xX3xX1xX15xX3xX51xX3f3xX23xX22xX3xXbxX1xX10xX3xX5dxX4axXdxX3xX5xX69xXbxX3xX7xX36axX3xX7xX36xX6cxX3xXexX1xX14bxX15fxXexX3xX383xX1xX63xXdxX3xX196fxX4xX15fxXdxX3xX137xXc9dxX15xX1983xX3xX6cxX3bxX3xX4xX15fxX4xX3xXexX1xX32xX3xX5xX378xX4xX3xX4xX378xX4xX3xX5dxX14bxX6xX23xX3xX6dxX3xX4xXf5xX3xXexXfbxX14bxX23xX22xX3xX51xX3bxX3xX23xX22xX14bxX3bxXdxX3xX23xXefxX36xX4xX3xX5dxX488xX3xX5dx4b50xX15xX3xX1xX3f3xX3xX51xX3bxX14bxX3xX51xX3bxX3xXexX1xX6xX6cxX3xX22xXdxX6xX3xX51xX3bxX14bxX3xX6cxX5axXexX3xXexXdxX32xX23xX3xXexXfbxX485xX23xX1xX3xX5dxX4axXdxX3xXexX1xX14bxX5exXdxX3xX3exX27xX4axX4xX3xX22xXdxX6xX3xX6cxX5axXexX3xX4xX15fxX4xX1xX3xX4xX1xX3d4xX23xX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xX51xX485xX3xX5xX15bxXdxX3xX75xX4xX1xX3xX4xX7bxX6xX3xX5dxX5exXdxX3xX137xX5axX3xXbxX1xX69xX23xX3xX23xX22xXefxX83xXdxX3xX98xX3d4xX23xX3xXdfxX10xX23xX10xXfdxX27xX10xX5xX6xX11cxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX634xX27xXexX1xX14bxXfbxXaxX2fxXee2xX1xXefxXab1xX23xX22xX3xX965xX931xX23xX22xX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10a2xX14bxX27xXfbxX4xX10xXaxX2fxX2bbxXcxX44xX23xX22xX3xX1xX15bxXbxX2c6xX0xX86xXbxX2f
Phương Đặng