Bắt giữ 2 tàu giã cào khai thác hải sản sai vùng biển quy định ở Cẩm Xuyên
(Baohatinh.vn) - 2 tàu giã cào bị bắt giữ có công suất mỗi tàu 400 CV, đang đánh bắt hải sản trái quy định trên vùng biển xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).
467x245fx6e86x7fe3x8176x2471x6e60x4d5dx485dxX7x39f8x1604x4f44x3675x2d4dx2137xX5x50a9xXax2704x5809x3703xXexX3x79f7xXdx4874xX3x57a5xX3xXex9f4x6121xX3xX17xXdx314bxX3xX4xX1ex6d0dxX3x4345xX1xX6xXdxX3xXexX1x7c41xX4xX3xX1x1659xXdxX3xX7xX34x62aexX3xX7xX6xXdxX3x5490x8321xX39xX17xX3x3ccbxXdx484exX39xX3x76b8xX1fx38f7xX3x80cfx26a4xX39xX1xX3x142exX3x221bx2ed1x56faxX3x7594xX1fxX4bx6d2cxX39xX0x3081xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6ccdxX10xX6x7a54xXaxX12xX1bxX3xXexX1exX1fxX3xX17xXdxX23xX3xX4xX1exX27xX3xX44xX4exX3xX44xX14xXexX3xX17xXdxX19xX3xX4x1159xX3xX4x3f74xX39xX17xX3xX7xX1fx5b0axXexX3xX56x5253xXdxX3xXexX1exX1fxX3x2baex2241xXa2xX3xX54x3e4cx4a4axX3xX4dxX6xX39xX17xX3xX4dxX30xX39xX1xX3xX44xX14xXexX3xX1xX34xXdxX3xX7xX34xX39xX3xXexeacxX30xXdxX3xX49xX1fxX4bxX3xX4dxX4exX39xX1xX3xXexXc0xX5bxX39xX3xX3fxX40xX39xX17xX3xX44xXdxX46xX39xX3x76f8xX23xX3x147exX5bxX39xX3xX6dx5e36xX6xXa7xX3xX1xX1fxX4bx36e9xX39xX3xX54xX55xX56xX3xX58xX1fxX4bxX5bxX39xX3x696cxX6dxX1exX3xXcx1f27xX39xX1x3b3dx69abxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX27xX70xX4bxXaxX12xXcxXc0xX1fxX39xX17xX3xXexX30xX3xX6dxX27xX1exX39xX17xX3x6813xXdxX39xX1xX3xXcxX1xX34xX27xX3x1120xX3x5a84x820exX39xX3xXexXc0xc50xX52xX39xX17xX3xX132xX133xX39xX3xX13xXdxX5bxX39xX3xXbxX1xXe4xX39xX17xX3xXcxX1xXdxX5bxX39xX3xX54xf7bxX56xX3xXf8xX13xX132xX13xa47xX3xX6dxX1exX3xXcxXfdxX39xX1xX100xX3xX4xX1xX27xX3xX44xXdx263cxXex5058xX3xX132x2434xX39xX3xX3fxX4exX3xX3fx7d6bxX6xX3xXbxX1x1cffxXdxX3xX1x3c46xXbxX3xX3fx79d2xXdxX3xX132xX133xX39xX3xX13xXdxX5bxX39xX3xXbxX1xXe4xX39xX17xX3xX54x671fxX6xX3xe77xX8dxXexX3xX3fxX1exX3xX5x8325xX4xX3xX5xX138xX180xX39xX17xX3xX29xXdxX46xX56xX3xX39xX17xX138xXa7xX3xX54xX1xXdxX3xX4x793cxX4xX3xXcxX1x64dfxX4bxX3xX7xX34xX39xX3xX44xX14xXexX3xX1bxX3xXexX1exX1fxX3xX4xX30xX3xX70xX40xX39xX17xX3xX17xXdxX23xX3xX4xX1exX27xX3xX4dxX30xX39xX1xX3xX44xX14xXexX3xX1xX34xXdxX3xX7xX34xX39xX3xX7xX6xXdxX3xX3fxX40xX39xX17xX3xX44xXdxX46xX39xX3xX49xX1fxX4bxX3xX4dxX4exX39xX1xX101xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX27xX70xX4bxXaxX12xX0xXdxX56xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX54xX10xX39xXexX10xXc0xXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXax1ac8xXdxX70xXexX1xX16dxX3x576axX2x6c02xXbxXdcx49fdxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX16dxX3xXa1xX2xXa2xXbxXdcxX245xXaxX3xX7xXc0xX4xX9xXaxX5exX5exXdxX101xX44xX6xX27xX1xX6xXexXdxX39xX1xX101xX3fxX39xX5exX39xX10xX239xX7xX5exX1bxX2xX1bxXa2xX5exX2x1176xX242xX70xX1bxX2xX240xX1bx6414xX2xX240xXexX27fxX2xX240x3682xX240xX5xXa2xX101x559exXbxX17x3096xXc0xX9xX27fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX3xXexX1exX1fxX3xX17xXdxX23xX3xX4xX1exX27xX3xX29xX1xX6xXdxX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xX34xXdxX3xX7xX34xX39xX3xX7xX6xXdxX3xX3fxX40xX39xX17xX3xX44xXdxX46xX39xX3xX49xX1fxX4bxX3xX4dxX4exX39xX1xX3xX52xX3xX54xX55xX56xX3xX58xX1fxX4bxX5bxX39xXaxX3xX239xXdxX70xXexX1xX9xXaxX240xX2xX242xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxXa1xX2xXa2xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX27xX70xX4bxXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXdcxXexX130xX6xX5xXdxX17xX39xX16dxX3xX28bxX1fxX7xXexXdx7805xX4bxX245xXaxX12xXcxX1xX10xX27xX3xX4dxX8dxXa7xX3xX3fxX1exX27xX3xX1xX133xXdxX3xX27fxX3xX17xXdx50bbxX3xX39xX17xX1exX4bxX3xX2xX27fxX5exX242xXa7xX3xX4xX30xX4xX3xX5xX1a2xX4xX3xX5xX138xX180xX39xX17xX3xX4xX1x3d71xX4xX3xX39x80b9xX39xX17xX3xX4dxX23xX3xXexXc0xX1fxX4bxX3xX4dxX1fx4962xXdxXa7xX3xX44xX14xXexX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX3xXexX1exX1fxX3xX17xXdxX23xX3xX4xX1exX27xX3xX56xX6xX39xX17xX3xX7xX17cxX3xX1xXdxXebxX1fxX3xX6dxXcxX3xX286xXa2xXa2xX286xX2xXcxX19axX3xX3fxX1exX3xX6dxXcxX3xX286xXa2xXa2xX286xX1bxXcxX19axXa7xX3xX4xX90xX39xX17xX3xX7xX1fxX96xXexX3xX56xX9axXdxX3xXexX1exX1fxX3xXa1xXa2xXa2xX3xX54xXa6xX3xX4dxX6xX39xX17xX3xX4dxX30xX39xX1xX3xX44xX14xXexX3xX1xX34xXdxX3xX7xX34xX39xX3xXexXc0xX30xXdxX3xX49xX1fxX4bxX3xX4dxX4exX39xX1xX3xXexXc0xX5bxX39xX3xX3fxX40xX39xX17xX3xX44xXdxX46xX39xX3xXdcxX23xX3xXdfxX5bxX39xX3xX6dxXe4xX6xXa7xX3xX1xX1fxX4bxXebxX39xX3xX54xX55xX56xX3xX58xX1fxX4bxX5bxX39xX3xXf8xX6dxX1exX3xXcxXfdxX39xX1xX100xX101xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX27xX70xX4bxXaxX12xX0xXdxX56xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX54xX10xX39xXexX10xXc0xXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxX239xXdxX70xXexX1xX16dxX3xX240xX2xX242xXbxXdcxX245xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX16dxX3xXa1xX2xXa2xXbxXdcxX245xXaxX3xX7xXc0xX4xX9xXaxX5exX5exXdxX101xX44xX6xX27xX1xX6xXexXdxX39xX1xX101xX3fxX39xX5exX39xX10xX239xX7xX5exX1bxX2xX1bxXa2xX5exX2xX278xX242xX70xX1bxX2xX240xX278xX240xX242x70a0xXexX2xXa1xX4a2xX1bxX286xX5xXa2xX101xX28bxXbxX17xX28exXc0xX9xX286xX286xXa1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX3xXexX1exX1fxX3xX17xXdxX23xX3xX4xX1exX27xX3xX29xX1xX6xXdxX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xX34xXdxX3xX7xX34xX39xX3xX7xX6xXdxX3xX3fxX40xX39xX17xX3xX44xXdxX46xX39xX3xX49xX1fxX4bxX3xX4dxX4exX39xX1xX3xX52xX3xX54xX55xX56xX3xX58xX1fxX4bxX5bxX39xXaxX3xX239xXdxX70xXexX1xX9xXaxX240xX2xX242xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxXa1xX2xXa2xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX6xXbxXexXdxX27xX39xXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXdcxXexX130xX6xX5xXdxX17xX39xX16dxX3xX4xX10xX39xXexX10xXc0xX245xXaxX12x1aabxX1a2xX4xX3xX5xX138xX180xX39xX17xX3xX4xX1xX364xX4xX3xX39xX368xX39xX17xX3xX5xX1exX56xX3xX3fxXdxXebxX4xX3xX3fxX184xXdxX3xX4xX1xX1bfxX3xXexX1exX1fxX3xXcxXc0xX153xX39xX3x6cf6xX1fxX17cxX4xX3xe76x23eexX39xX17xX101xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX27xX70xX4bxXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXdcxXexX130xX6xX5xXdxX17xX39xX16dxX3xX28bxX1fxX7xXexXdxX32dxX4bxX245xXaxX12xXcxXc0xX5bxX39xX3xX1bxX3xXexX1exX1fxX3xX4xX8dxX3xX2xXa2xX3xXexX1xX1fxX4bx7941xX39xX3xX3fxXdxX5bxX39xX101xX3xX585xX1fxX6xX3xX29xXdxX46xX56xX3xXexXc0xX6xX3xX3fxX1exX3xX5xX96xX4bxX3xX5xX347xXdxX3xX29xX1xX6xXdxX3xX44xX138xX184xX4xX3xX4dxX153xX1fxXa7xX3xX4xX1xX1bfxX3xX4xX1bfxX6xX3xX1bxX3xXexX1exX1fxX3xX17xXdxX23xX3xX4xX1exX27xX3xX5xX1exX3xXcxXc0xX153xX39xX3xX585xX1fxX17cxX4xX3xX58axX58bxX39xX17xX3xX130xX3xX19ax5ebdxX3xX2xX286xX4a2xX286xXa7xX3xX49xX1fxX5bxX3xX49xX1fxX30xX39xX3xXdcxX23xX3xX58xX1fx284axX39xX3xX6dx3ea1xXdxXa7xX3xX1xX1fxX4bxXebxX39xX3xX631xX17xX1xXdxX3xX58xX1fxX647xX39xXa7xX3xXex1943xX39xX1xX3xX6dxX1exX3xXcxXfdxX39xX1xX101xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX27xX70xX4bxXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXdcxXexX130xX6xX5xXdxX17xX39xX16dxX3xX28bxX1fxX7xXexXdxX32dxX4bxX245xXaxX12xX6dxXdxXebxX39xXa7xX3xX3fxX1baxX3xX3fxXdxXebxX4xX3xX4dxX6xX39xX17xX3xX4dxX138xX180xX4xX3xX4xX30xX4xX3xX5xX1a2xX4xX3xX5xX138xX180xX39xX17xX3xX4xX1xX364xX4xX3xX39xX368xX39xX17xX3xX1xX27xX1exX39xX3xX4xX1xX661xX39xX1xX3xX1xX133xX3xX7xX170xXa7xX3xXexX1xX1bfxX3xXexX1baxX4xX3xX4dxX46xX3xXdcxX197xX3xX5x6052xX3xXexX1xX10xX27xX3xX4dx131bxX39xX17xX3xX49xX1fxX4bxX3xX4dxX4exX39xX1xX3xX4xX1bfxX6xX3xXbxX1xX30xXbxX3xX5xX1fx6d5xXexX101xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX27xX70xX4bxXaxX12xX0xXdxX56xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX54xX10xX39xXexX10xXc0xXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxX239xXdxX70xXexX1xX16dxX3xX240xX2xX242xXbxXdcxX245xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX16dxX3xXa1xX2xXa2xXbxXdcxX245xXaxX3xX7xXc0xX4xX9xXaxX5exX5exXdxX101xX44xX6xX27xX1xX6xXexXdxX39xX1xX101xX3fxX39xX5exX39xX10xX239xX7xX5exX1bxX2xX1bxXa2xX5exX2xX278xX242xX70xX1bxX2xX240xX278xX4a2xXa2xX1bxXexXa1xXa2xX278xX2xX286xX5xXa2xX101xX28bxXbxX17xX28exXc0xX9xX240xX1bxX240xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX3xXexX1exX1fxX3xX17xXdxX23xX3xX4xX1exX27xX3xX29xX1xX6xXdxX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xX34xXdxX3xX7xX34xX39xX3xX7xX6xXdxX3xX3fxX40xX39xX17xX3xX44xXdxX46xX39xX3xX49xX1fxX4bxX3xX4dxX4exX39xX1xX3xX52xX3xX54xX55xX56xX3xX58xX1fxX4bxX5bxX39xXaxX3xX239xXdxX70xXexX1xX9xXaxX240xX2xX242xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxXa1xX2xXa2xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX6xXbxXexXdxX27xX39xXaxX12xX19axX17cxX3xX4xX30xX3xX4dxX23xX3xX4dxX23xX3xX4dxX138xX180xX4xX3xX29xX1xX6xXdxX3xXexX1xX30xX4xX3xX44x7eadxX39xX17xX3xX17xXdxX23xX3xX4xX1exX27xX101xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX27xX70xX4bxXaxX12xX132xX138xX180xX4xX3xX44xXdxX16bxXexXa7xX3xXexX177xX3xX4dxX153xX1fxX3xXexX1xX30xX39xX17xX3xX242xX3xX5x3219xXdxX3xX39xX6xX4bxXa7xX3xX132xX133xX39xX3xX13xXdxX5bxX39xX3xXbxX1xXe4xX39xX17xX3xXcxX1xXdxX5bxX39xX3xX54xX153xX56xX3xX4dxX23xX3xXbxX1xX17cxXdxX3xX1xX180xXbxX3xX3fxX184xXdxX3xX4xX30xX4xX3xX5xX1a2xX4xX3xX5xX138xX180xX39xX17xX3xX4xX1xX364xX4xX3xX39xX368xX39xX17xX3xX44xX14xXexX3xX242xX3xXexX1exX1fxX3xX4xX30xX3xX70xX40xX39xX17xX3xX17xXdxX23xX3xX4xX1exX27xX3xX4dxX30xX39xX1xX3xX44xX14xXexX3xX1xX34xXdxX3xX7xX34xX39xX3xX7xX6xXdxX3xX3fxX40xX39xX17xX3xX44xXdxX46xX39xX3xX49xX1fxX4bxX3xX4dxX4exX39xX1xX101xX0xX5exXbxX12xX0xX70xXdxX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX70xXc0xX10xX5xX6xXexX10xX70xXaxX12xX0xX7xXexXc0xX27xX39xX17xX12xXcxXdxX39xX3xX5xXdxX5bxX39xX3xX49xX1fxX6xX39xX16dxX0xX5exX7xXexXc0xX27xX39xX17xX12xX0xX1fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX130xXexX1xX1fxX56xX44xX130xX6xX39xX70xX130xX7xX6xXbxX27xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXexX3xXexX1exX1fxX3xX17xXdxX23xX3xX4xX1exX27xX3xX4xX1bfxX6xX3xX585xX1fxX34xX39xX17xX3xX631xX17xX23xXdxX3xX29xX1xX6xXdxX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xX34xXdxX3xX7xX34xX39xX3xX7xX6xXdxX3xX3fxX40xX39xX17xX3xX49xX1fxX4bxX3xX4dxX4exX39xX1xX3xX52xX3xX6dxX1exX3xXcxXfdxX39xX1xXaxX3xX1xXc0xX10xX32dxX9xXaxX5exX6xX39xX130xX39xXdxX39xX1xX130xXexXc0xX6xXexX130xXexX1fxX5exX44xX6xXexX130xXexX6xX1fxX130xX17xXdxX6xX130xX4xX6xX27xX130xX4xX1fxX6xX130xX49xX1fxX6xX39xX17xX130xX39xX17xX6xXdxX130xX29xX1xX6xXdxX130xXexX1xX6xX4xX130xX1xX6xXdxX130xX7xX6xX39xX130xX7xX6xXdxX130xX3fxX1fxX39xX17xX130xX49xX1fxX4bxX130xX70xXdxX39xX1xX130xX27xX130xX1xX6xX130xXexXdxX39xX1xX5exX1bxX2xX2xX1bxX240xX27fxX101xX1xXexX56xXaxX12xX0xXdxX56xX17xX3xX7xXc0xX4xX9xXaxX5exX56xX10xX70xXdxX6xX5exX2xX1bxXa2xX5exX39xX10xX239xX7xX5exX1bxX2xX2xX27fxX5exX2xXa2xX240xX70xX278xX2xX240xX242xX242xX278xX4a2xXexX240xXa2xXa1xX2xX1bxX5xXa2xX101xX28bxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX3xXexX1exX1fxX3xX17xXdxX23xX3xX4xX1exX27xX3xX29xX1xX6xXdxX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xX34xXdxX3xX7xX34xX39xX3xX7xX6xXdxX3xX3fxX40xX39xX17xX3xX44xXdxX46xX39xX3xX49xX1fxX4bxX3xX4dxX4exX39xX1xX3xX52xX3xX54xX55xX56xX3xX58xX1fxX4bxX5bxX39xXaxX3xX5exX12xX0xX5exX6xX12xX0xX70xXdxX3fxX12xX0xX7xXexXc0xX27xX39xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXexX3xXexX1exX1fxX3xX17xXdxX23xX3xX4xX1exX27xX3xX4xX1bfxX6xX3xX585xX1fxX34xX39xX17xX3xX631xX17xX23xXdxX3xX29xX1xX6xXdxX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xX34xXdxX3xX7xX34xX39xX3xX7xX6xXdxX3xX3fxX40xX39xX17xX3xX49xX1fxX4bxX3xX4dxX4exX39xX1xX3xX52xX3xX6dxX1exX3xXcxXfdxX39xX1xXaxX3xX1xXc0xX10xX32dxX9xXaxX5exX6xX39xX130xX39xXdxX39xX1xX130xXexXc0xX6xXexX130xXexX1fxX5exX44xX6xXexX130xXexX6xX1fxX130xX17xXdxX6xX130xX4xX6xX27xX130xX4xX1fxX6xX130xX49xX1fxX6xX39xX17xX130xX39xX17xX6xXdxX130xX29xX1xX6xXdxX130xXexX1xX6xX4xX130xX1xX6xXdxX130xX7xX6xX39xX130xX7xX6xXdxX130xX3fxX1fxX39xX17xX130xX49xX1fxX4bxX130xX70xXdxX39xX1xX130xX27xX130xX1xX6xX130xXexXdxX39xX1xX5exX1bxX2xX2xX1bxX240xX27fxX101xX1xXexX56xXaxX12xX13xX14xXexX3xXexX1exX1fxX3xX17xXdxX23xX3xX4xX1exX27xX3xX4xX1bfxX6xX3xX585xX1fxX34xX39xX17xX3xX631xX17xX23xXdxX3xX29xX1xX6xXdxX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xX34xXdxX3xX7xX34xX39xX3xX7xX6xXdxX3xX3fxX40xX39xX17xX3xX49xX1fxX4bxX3xX4dxX4exX39xX1xX3xX52xX3xX6dxX1exX3xXcxXfdxX39xX1xX0xX5exX6xX12xX0xX5exX7xXexXc0xX27xX39xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX70xXaxX12xXcxXc0xX27xX39xX17xX3xX1bxX3xXexX1exX1fxX3xX17xXdxX23xX3xX4xX1exX27xX3xX29xX1xX6xXdxX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xX34xXdxX3xX7xX34xX39xX3xX7xX6xXdxX3xX3fxX40xX39xX17xX3xX49xX1fxX4bxX3xX4dxX4exX39xX1xX3xX44xX4exX3xX132xX133xX39xX3xX13xXdxX5bxX39xX3xXbxX1xXe4xX39xX17xX3xXcxX1xXdxX5bxX39xX3xX54xX153xX56xX3xXf8xX13xX132xX13xX15axX3xX6dxX1exX3xXcxXfdxX39xX1xX100xX3xXbxX1xX30xXexX3xX1xXdxXebxX39xXa7xX3xX4dxX23xX3xX4xX8dxX3xX2xX3xXexX1exX1fxX3xX44x625dxX3xX4xX1xX87dxX4bxXa7xX3xX1xXdxXebxX39xX3xX4dxX6xX39xX17xX3xX4dxX138xX180xX4xX3xXexXc0xX1fxX4bxX3xXexc8dxX56xX101xX0xX5exXbxX12xX0xX5exX70xXdxX3fxX12xX0xX5exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX3xXexX1exX1fxX3xX4xX30xX3xX39xX17xX27xX87dxXdxX3xXexX661xX39xX1xX3xX70xX40xX39xX17xX3xX17xXdxX23xX3xX4xX1exX27xX3xX4dxX30xX39xX1xX3xX44xX14xXexX3xX7xX6xXdxX3xX3fxX40xX39xX17xX3xX44xXdxX46xX39xX3xX49xX1fxX4bxX3xX4dxX4exX39xX1xXaxX3xX1xXc0xX10xX32dxX9xXaxX5exX6xX39xX130xX39xXdxX39xX1xX130xXexXc0xX6xXexX130xXexX1fxX5exX44xX6xXexX130xX17xXdxX1fxX130xX1bxX130xXexX6xX1fxX130xX4xX6xX130xX39xX17xX27xX6xXdxX130xXexXdxX39xX1xX130xX70xX1fxX39xX17xX130xX17xXdxX6xX130xX4xX6xX27xX130xX70xX6xX39xX1xX130xX44xX6xXexX130xX7xX6xXdxX130xX3fxX1fxX39xX17xX130xX44xXdxX10xX39xX130xX49xX1fxX4bxX130xX70xXdxX39xX1xX5exX1bxX2xXa2xX278xX278xX278xX101xX1xXexX56xXaxX12xX0xXdxX56xX17xX3xX7xXc0xX4xX9xXaxX5exX56xX10xX70xXdxX6xX5exX2xX1bxXa2xX5exX39xX10xX239xX7xX5exX1bxX2xX2xX240xX5exX2xXa2xX27fxX70xX2xX1bxX278xXa2xX27fxX2xX1bxXexX278xX286xX240xX2xX1bxX5xXa2xX101xX28bxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX3xXexX1exX1fxX3xX17xXdxX23xX3xX4xX1exX27xX3xX29xX1xX6xXdxX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xX34xXdxX3xX7xX34xX39xX3xX7xX6xXdxX3xX3fxX40xX39xX17xX3xX44xXdxX46xX39xX3xX49xX1fxX4bxX3xX4dxX4exX39xX1xX3xX52xX3xX54xX55xX56xX3xX58xX1fxX4bxX5bxX39xXaxX3xX5exX12xX0xX5exX6xX12xX0xX70xXdxX3fxX12xX0xX7xXexXc0xX27xX39xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX3xXexX1exX1fxX3xX4xX30xX3xX39xX17xX27xX87dxXdxX3xXexX661xX39xX1xX3xX70xX40xX39xX17xX3xX17xXdxX23xX3xX4xX1exX27xX3xX4dxX30xX39xX1xX3xX44xX14xXexX3xX7xX6xXdxX3xX3fxX40xX39xX17xX3xX44xXdxX46xX39xX3xX49xX1fxX4bxX3xX4dxX4exX39xX1xXaxX3xX1xXc0xX10xX32dxX9xXaxX5exX6xX39xX130xX39xXdxX39xX1xX130xXexXc0xX6xXexX130xXexX1fxX5exX44xX6xXexX130xX17xXdxX1fxX130xX1bxX130xXexX6xX1fxX130xX4xX6xX130xX39xX17xX27xX6xXdxX130xXexXdxX39xX1xX130xX70xX1fxX39xX17xX130xX17xXdxX6xX130xX4xX6xX27xX130xX70xX6xX39xX1xX130xX44xX6xXexX130xX7xX6xXdxX130xX3fxX1fxX39xX17xX130xX44xXdxX10xX39xX130xX49xX1fxX4bxX130xX70xXdxX39xX1xX5exX1bxX2xXa2xX278xX278xX278xX101xX1xXexX56xXaxX12xX13xX14xXexX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX3xXexX1exX1fxX3xX4xX30xX3xX39xX17xX27xX87dxXdxX3xXexX661xX39xX1xX3xX70xX40xX39xX17xX3xX17xXdxX23xX3xX4xX1exX27xX3xX4dxX30xX39xX1xX3xX44xX14xXexX3xX7xX6xXdxX3xX3fxX40xX39xX17xX3xX44xXdxX46xX39xX3xX49xX1fxX4bxX3xX4dxX4exX39xX1xX0xX5exX6xX12xX0xX5exX7xXexXc0xX27xX39xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX70xXaxX12xX1bxX3xXexX1exX1fxX3xX4xX30xX3xX44xX4exX3xX5xX1a2xX4xX3xX5xX138xX180xX39xX17xX3xX13xX64bxX3xX4dxX64bxXdxX3xX13xXdxX5bxX39xX3xXbxX1xXe4xX39xX17xX3xX6dxX1exX3xXcxXfdxX39xX1xX3xX44xX14xXexX3xX17xXdxX19xX3xX56xX6xX39xX17xX3xX44xXdxX46xX39xX3xX29xXdxX46xX56xX3xX7xX27xX30xXexX3xXexX661xX39xX1xX3xX585xX1fxX34xX39xX17xX3xX631xX17xX23xXdxX101xX0xX5exXbxX12xX0xX5exX70xXdxX3fxX12xX0xX5exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX557xX1a2xX4xX3xX5xX138xX180xX39xX17xX3xX4xX1xX364xX4xX3xX39xX368xX39xX17xX3xX4dxX1fxX376xXdxX3xX44xX14xXexX3xXexX1exX1fxX3xX17xXdxX23xX3xX4xX1exX27xX3xXexXc0xX5bxX39xX3xX3fxX40xX39xX17xX3xX44xXdxX46xX39xX3xX6dxX1exX3xXcxXfdxX39xX1xXaxX3xX1xXc0xX10xX32dxX9xXaxX5exX6xX39xX130xX39xXdxX39xX1xX130xXexXc0xX6xXexX130xXexX1fxX5exX5xX1fxX4xX130xX5xX1fxX27xX39xX17xX130xX4xX1xX1fxX4xX130xX39xX6xX39xX17xX130xX70xX1fxX27xXdxX130xX44xX6xXexX130xXexX6xX1fxX130xX17xXdxX6xX130xX4xX6xX27xX130xXexXc0xX10xX39xX130xX3fxX1fxX39xX17xX130xX44xXdxX10xX39xX130xX1xX6xX130xXexXdxX39xX1xX5exX1bxXa2xX27fxX242xX27fxX27fxX101xX1xXexX56xXaxX12xX0xXdxX56xX17xX3xX7xXc0xX4xX9xXaxX5exX56xX10xX70xXdxX6xX5exX2xX1bxXa2xX5exX39xX10xX239xX7xX5exX1bxX2xX2xX2xX5exX2xXa2xX242xX70xX242xX2xX286xXa1xXa2xX242xX286xXexX242xX1bxX286xX240xX4a2xX5xXa2xX101xX28bxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX3xXexX1exX1fxX3xX17xXdxX23xX3xX4xX1exX27xX3xX29xX1xX6xXdxX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xX34xXdxX3xX7xX34xX39xX3xX7xX6xXdxX3xX3fxX40xX39xX17xX3xX44xXdxX46xX39xX3xX49xX1fxX4bxX3xX4dxX4exX39xX1xX3xX52xX3xX54xX55xX56xX3xX58xX1fxX4bxX5bxX39xXaxX3xX5exX12xX0xX5exX6xX12xX0xX70xXdxX3fxX12xX0xX7xXexXc0xX27xX39xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX557xX1a2xX4xX3xX5xX138xX180xX39xX17xX3xX4xX1xX364xX4xX3xX39xX368xX39xX17xX3xX4dxX1fxX376xXdxX3xX44xX14xXexX3xXexX1exX1fxX3xX17xXdxX23xX3xX4xX1exX27xX3xXexXc0xX5bxX39xX3xX3fxX40xX39xX17xX3xX44xXdxX46xX39xX3xX6dxX1exX3xXcxXfdxX39xX1xXaxX3xX1xXc0xX10xX32dxX9xXaxX5exX6xX39xX130xX39xXdxX39xX1xX130xXexXc0xX6xXexX130xXexX1fxX5exX5xX1fxX4xX130xX5xX1fxX27xX39xX17xX130xX4xX1xX1fxX4xX130xX39xX6xX39xX17xX130xX70xX1fxX27xXdxX130xX44xX6xXexX130xXexX6xX1fxX130xX17xXdxX6xX130xX4xX6xX27xX130xXexXc0xX10xX39xX130xX3fxX1fxX39xX17xX130xX44xXdxX10xX39xX130xX1xX6xX130xXexXdxX39xX1xX5exX1bxXa2xX27fxX242xX27fxX27fxX101xX1xXexX56xXaxX12xX557xX1a2xX4xX3xX5xX138xX180xX39xX17xX3xX4xX1xX364xX4xX3xX39xX368xX39xX17xX3xX4dxX1fxX376xXdxX3xX44xX14xXexX3xXexX1exX1fxX3xX17xXdxX23xX3xX4xX1exX27xX3xXexXc0xX5bxX39xX3xX3fxX40xX39xX17xX3xX44xXdxX46xX39xX3xX6dxX1exX3xXcxXfdxX39xX1xX0xX5exX6xX12xX0xX5exX7xXexXc0xX27xX39xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX70xXaxX12xX557xXdxX5bxX39xX3xXexXdxX16bxXbxX3xXexXc0xX27xX39xX17xX3xX1bxX3xX39xX17xX1exX4bxX3xX3fxX177xX6xX3xX49xX1fxX6xXa7xX3xX132xX133xX39xX3xX13xXdxX5bxX39xX3xXbxX1xXe4xX39xX17xX3xX557xX87dxX4xX1xX3x123cx6521xX39xX3xX4dxX23xX3xX44xX14xXexX3xX17xXdxX19xX3xX242xX3xXexX1exX1fxX3xX4xX30xX3xX29xX1xX6xXdxX3xXexX1xX30xX4xX3xXexXc0xX30xXdxX3xXbxX1x6ab7xXbxX3xXexXc0xX5bxX39xX3xX3fxX40xX39xX17xX3xX44xXdxX46xX39xX3xX631xX17xX1xXdxX3xX58xX1fxX647xX39xX3xXf8xX6dxX1exX3xXcxXfdxX39xX1xX100xX101xX0xX5exXbxX12xX0xX5exX70xXdxX3fxX12xX0xX5exX5xXdxX12xX0xX5exX1fxX5xX12xX0xX70xXdxX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXc0xXaxX12xX0xX5exX70xXdxX3fxX12xX0xX5exX70xXdxX3fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx2b12xX1fxXexX1xX27xXc0xXaxX12xXcxX1xX6xX39xX1xX3x7022xXdxX6xX39xX17xX0xX5exXbxX12
Thanh Giang