Khu dân cư kiểu mẫu không đạt chuẩn sẽ bị thu hồi quyết định công nhận
(Baohatinh.vn) - Các thôn đã đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2017 trở về trước ở Hà Tĩnh, sau khi rà soát nếu không đảm bảo đạt chuẩn sẽ bị thu hồi quyết định công nhận.
4ba7x4e79x54dcxc6f4x10e5fxc9f2x622cx5ec9xcd86xX7xbb45xc514x596ex574bx6bb3x111a5xX5x6500xXax11407xd68exX1xfb1fxX3x810ax106bfx6821xX3xX4xa7eaxX3x79d5xXdx698exX15xX3x5f99xe1f0xX15xX3xX1exX1x11f4fxX19x9faaxX3x83bax7cf8xXexX3xX4xX1xX15x5515xX19xX3xX7xe13cxX3xaf66xb9a1xX3xXexX1xX15xX3xX1x69b7xXdxX3xed96xX15xd730x5553xXexX3xX2dxX3bxX19xX1xX3xX4xX29xX19xX2bxX3xX19xX1x11451xX19xX0xc489xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbc04xX10xX6xX17xXaxX12x7d06x70a3xX4xX3xXexX1xX29xX19xX3xX2dxa370xX3xX2dxX2exXexX3xX4xX1xX15xX34xX19xX3xX1exX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxX3xX19xX29xX19xX2bxX3xXexX1xX29xX19xX3xX23x59a1xXdxX3x109cfxd32dxXcx106fbxb719xX3xX1exXdxX20xX15xX3xX23xX24xX15xX3xX19xabf2xX23xX3x70b9xc4a4xX2x1014cxX3xXex10b85xaa8bxX3xfbacx576exX3xXexXb7xX1cxX9bxX4xX3xXb8xX3xX69x55d3xX3xXcxc644xX19xX1x9fb7xX3xX7xX6xX15xX3xX1exX1xXdxX3xXb7xXc6xX3xX7xfcbexX70xXexX3xX19xX48xX15xX3xX1exX1xX29xX19xX2bxX3xX2dxabc6xX23xX3xX3axXe9xXdaxX3xX2dxX2exXexX3xX4xX1xX15xX34xX19xX3xX7xX38xX3xX3axX3bxX3xXexX1xX15xX3xX1xX42xXdxX3xX45xX15xX47xX48xXexX3xX2dxX3bxX19xX1xX3xX4xX29xX19xX2bxX3xX19xX1xX57xX19x4cc0xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxae3exXdaxX17xX47xXaxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxXexX10x10a3axXexd268xX6xX5xXdxX2bxX19x741cxX3xX4xX10xX19xXexX10xXb7x6c14xXaxX12xX0xXdxX23xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6fxX10xX19xXexX10xXb7xXaxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXax589axXdxX17xXexX1xX143xX3xcd33xX2xa361xXbxX13bxX14bxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX143xX3x10082xX2xXb2xXbxX13bxX14bxXaxX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX5axX5axXdxX11cxX3axX6xXdaxX1xX6xXexXdxX19xX1xX11cxXbaxX19xX5axX19xX10xX16axX7xX5axXb1xX2xXb2xd467xX5axXb4xXb1xX17xXb1xXb1xXb2xX173xXb1x10737xX1a6xXexXb4xX1b0xXb1x11900xX1a6xX5xXb2xX11cx8884xXbxX2bxf58fxXb7xX9xX180xX1b0xXb2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxX3xX1exXdxX20xX15xX3xX23xX24xX15xX3xX1exX1xX29xX19xX2bxX3xX2dxX2exXexX3xX4xX1xX15xX34xX19xX3xX7xX38xX3xX3axX3bxX3xXexX1xX15xX3xX1xX42xXdxX3xX45xX15xX47xX48xXexX3xX2dxX3bxX19xX1xX3xX4xX29xX19xX2bxX3xX19xX1xX57xX19xXaxX3xX16axXdxX17xXexX1xX9xXaxX171xX2xX173xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX180xX2xXb2xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX6xXbxXexXdxXdaxX19xXaxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxXexX10xX13bxXexX13dxX6xX5xXdxX2bxX19xX143xX3xX4xX10xX19xXexX10xXb7xX14bxXaxX12xX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxX3xX1exXdxX20xX15xX3xX23xX24xX15xX3xXexX1xX29xX19xX3xX6fxX1xX18xX15xX3xX9fx94dbxXdxXccxX3xX13bxX79xX3xXcx105d2xX19xX2bxX3xd1c6xX19xX1xX3xX9ex10167xb74exX4xX3xXcxX1x5e1dxXa2xX3xX5xX15xX29xX19xX3xX2dxX1cx869axX4xX3xX19xX2bxX1cx5a04xXdxX3xX17xX18xX19xX3xX4xf5f5xX19xX2bxX3xX4x8a6axXccxX3xX19xX18xX19xX2bxX3xX4xcceexXbxX3xXexXdxc9f5xX15xX3xX4xX1xad78xX11cxX3xX28dxX19xX1xX3xXexX1cxX3xX5xXdx9df4xX15xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxXdaxX17xX47xXaxX12xXcxX1xe4d2xX4xX3xX1xXdxX2d4xX19xX3xX4xX1x5a81xX3xX2dxX2exXdaxX3xX4xX2b0xX6xX3xX12cxX6xX19xX3xX6fxX1xX2f7xX3xX2dxX2exXdaxX3xX9fxXcxXa1xXccxX3xX2dxX29xX3xXexX1xX3bxX3xXbaxXaexX19xX3xX23xXdxX19xX1xXccxX3xX2bxXdxXe9xX23xX3xX19xX2bxX1xe7a0xXdaxX3xX3axXbbxX19xX3xXbaxa124xX19xX2bxX3xXbaxXc6xX3xX23xf0c1xXdxX3xX13bxX79xX3xX23xX281xXexX3xX7xXe9xX19xX3xXbxX1xX34xX23xXccxX3x61b7xXaexX19xX3xXbxX1x10db4xX19xX2bxX3xX292xXdxXbbxX15xX3xXbxX1xX2b5xXdxX3xX9fxXcxXa1xX3xXexX2f7xX19xX1xX3xXbax6954xX6xX3xX3axX6xX19xX3xX1xXc6xX19xX1xX3xX34fxXaexX19xX3xX3axXe9xX19xX3xX7xX2b5xX3xX2xXb2xX2xX5axX34fx10ae1xX292xX389xX13dxX13xX69xX9fxX34fxb6bbxf202xX3xX2dxXbbxX3xX19xX2bxX1xX3bxX3xX4xX70xX4xX3xX1xX15xX47xX2d4xX19xXccxX3xXexX1xXc6xX19xX1xX3xXbxX1xX2b5xXccxX3xXexX1xX3bxX3xX13bxX79xX3xXb7xXc6xX3xX7xXdaxX70xXexXccxX3xX2dxX70xX19xX1xX3xX2bxXdxX70xX3xX5xX2exXdxX3xX23xX293xX4xX3xX2dxX281xX3xX2dxX2exXexX3xX4xX1xX15xX34xX19xX3xX4xX70xX4xX3xXexXdxX2c3xX15xX3xX4xX1xX2c8xX3xX1exX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxX3xX9fxXcxXa1xX3xX1exXdxX20xX15xX3xX23xX24xX15xX3xX9exXexXdxX2c3xX15xX3xX4xX1xX2c8xX3xXexX1xX293xX3xXb1xXb2xXa2xX3xX2dxX2b5xXdxX3xXbaxX9bxXdxX3xXexX1xX29xX19xX3xX2dxX79xX3xX2dxX2exXexX3xX4xX1xX15xX34xX19xX3xX19xXaexX23xX3xXb1xXb2xX2xXb4xX3xXexXb7xXb8xX3xXbaxXbbxX3xXexXb7xX1cxX9bxX4xX11cxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxXdaxX17xX47xXaxX12xX292xX2b5xXdxX3xXbaxX9bxXdxX3xX4xX70xX4xX3xXexX1xX29xX19xX3xX1exX1xX29xX19xX2bxX3xX2dxXe9xX23xX3xX3axXe9xXdaxX3xX2dxX2exXexX3xX4xX1xX15xX34xX19xX3xXexX1xX10xXdaxX3xX12cxX281xX3xXexXdxX2c3xX15xX3xX4xX1xX2c8xX3xX1exX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxX3xX9fxXcxXa1xX3xX1exXdxX20xX15xX3xX23xX24xX15xX3xX9ex52e7xX15xX47xX48xXexX3xX2dxX3bxX19xX1xX3xX7xX2b5xX3xX1b0xX1b0xX5axXb1xXb2xX2xX180xX5axX4afxX292xX13dxeecdxX12cxX9fx105cdxX3xX19xX2bxXc6xX47xX3xX1b0xX2xX5axXb4xX5axXb1xXb2xX2xX180xX3xX4xX2b0xX6xX3xX4c8xX12cxX9fxX4cbxX3xXexX2f7xX19xX1xXa2xX3xX2dxXbbxX3xX19xX2bxX1xX3bxX3xX4xX70xX4xX3xX1xX15xX47xX2d4xX19xXccxX3xXexX1xXc6xX19xX1xX3xXbxX1xX2b5xXccxX3xXexX1xX3bxX3xX13bxX79xX3xXb7xX6xX3xX45xX15xX47xX48xXexX3xX2dxX3bxX19xX1xX3xXexX1xX15xX3xX1xX42xXdxX3xX45xX15xX47xX48xXexX3xX2dxX3bxX19xX1xX3xX4xX29xX19xX2bxX3xX19xX1xX57xX19xX3xXexX1xX29xX19xX3xX2dxX2exXexX3xX4xX1xX15xX34xX19xX3xX1exX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxX3xX9fxXcxXa1xX3xX1exXdxX20xX15xX3xX23xX24xX15xX11cxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxXdaxX17xX47xXaxX12xd3b9xX2c3xX15xX3xX4x95b4xX15xX3xX4xX70xX4xX3xX2dxX3bxX6xX3xXbxX1xX1cx11886xX19xX2bxX3xXexX57xXbxX3xXexXb7xX15xX19xX2bxX3xX5xX79xX19xX1xX3xX2dxX2exXdaxXccxX3xX4xX1xX2f7xX3xX2dxX2exXdaxX3xX2dxX34xX47xX3xX23xX2exX19xX1xX3xX13bxX18xX47xX3xX17xX2edxX19xX2bxX3xX1exX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxX3xX9fxXcxXa1xX3xX1exXdxX20xX15xX3xX23xX24xX15xXccxX3xX19xX1xX2bexXexX3xX5xXc6xX3xX45xX15xX6xX19xX3xXexX18xX23xX3xX4xX6xXdaxX3xX1b0xX3xXexXdxX2c3xX15xX3xX4xX1xX2c8xX143xX3xXbaxX1cxX2a8xX19xX3xX1xX281xX3xXbaxXc6xX3xX4xX29xX19xX2bxX3xXexXb7x9769xX19xX1xX3xX4xX1xXaexX19xX3xX19xX15xX29xXdxXccxX3xX1xXc6xX19xX2bxX3xXb7xXc6xXdaxX3xX13bxX6xX19xX1xXccxX3xXbaxX2d4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX23xX29xXdxX3xXexXb7xX1cxX2a8xX19xX2bxX3xX9exX2dx10f51xX4xX3xX3axXdxX2d4xXexX3xX5xXc6xX3xX19xX281xXdxX3xX17xX15xX19xX2bxX3xXexX1xX15xX3xX2bxXdaxX23xXccxX3xXbxX1xX18xX19xX3xX5xXdaxX2exXdxXccxX3xX13bx6488xX3xX5xb93exX3xXb7xX70xX4xX3xXexX1xXe9xXdxX3xXbaxXc6xX3xX19xX1cxX9bxX4xX3xXexX1xXe9xXdxX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1xXdaxX2exXexX3xX1xX281xX3xX2bxXdxX6xX3xX2dxX608xX19xX1xXa2xX11cxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxXdaxX17xX47xXaxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxXexX10xX13bxXexX13dxX6xX5xXdxX2bxX19xX143xX3xX4xX10xX19xXexX10xXb7xX14bxXaxX12xX0xXdxX23xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6fxX10xX19xXexX10xXb7xX3xX17xXexX1xX15xX23xX3axXaxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxX16axXdxX17xXexX1xX143xX3xX171xX2xX173xXbxX13bxX14bxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX143xX3xX180xX2xXb2xXbxX13bxX14bxXaxX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX5axX5axXdxX11cxX3axX6xXdaxX1xX6xXexXdxX19xX1xX11cxXbaxX19xX5axX19xX10xX16axX7xX5axXb1xX2xXb2xX1a6xX5axXb4xXb1xX17xXb1xXb1xXb2xX180xX2xXb1xX173xXexXb4xX1a6xXb4xX171xX171xX5xXb2xX11cxX1bbxXbxX2bxX1bexXb7xX9xXb1xX173xX1b6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxX3xX1exXdxX20xX15xX3xX23xX24xX15xX3xX1exX1xX29xX19xX2bxX3xX2dxX2exXexX3xX4xX1xX15xX34xX19xX3xX7xX38xX3xX3axX3bxX3xXexX1xX15xX3xX1xX42xXdxX3xX45xX15xX47xX48xXexX3xX2dxX3bxX19xX1xX3xX4xX29xX19xX2bxX3xX19xX1xX57xX19xXaxX3xX16axXdxX17xXexX1xX9xXaxX171xX2xX173xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX180xX2xXb2xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX6xXbxXexXdxXdaxX19xXaxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxXexX10xX13bxXexX13dxX6xX5xXdxX2bxX19xX143xX3xX4xX10xX19xXexX10xXb7xX14bxXaxX12xX69xXc6xX19xX2bxX3xXb7xXc6xXdaxX3xX13bxX6xX19xX1xX3xX13dxX3xX23xX29xXdxX3xXexXb7xX1cxX2a8xX19xX2bxX3xX13bxX6xX19xX1xX3xXexX2exXdxX3xX19xX1xXdxXbbxX15xX3xX23xXdxXbbxX19xX3xX45xX15xX2c3xX3xX19xX29xX19xX2bxX3xXexX1xX29xX19xX3xX23xX9bxXdxX3xX69xXc6xX3xXcxXc9xX19xX1xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxXdaxX17xX47xXaxX12xXcxXdxX2c3xX15xX3xX4xX1xX2c8xX3xXb1xXb2xX3xX5xXc6xX3xX4xX70xX4xX1xX3xX5xXc6xX23xX3xX7xX70xX19xX2bxX3xXexX2exXdaxX3xX4xX2b0xX6xX3xX69xXc6xX3xXcxXc9xX19xX1xX3xXexXb7xXdaxX19xX2bxX3xX13bxX18xX47xX3xX17xX2edxX19xX2bxX3xX9fxXcxXa1xXccxX3xX2dxX1cxX2a2xX4xX3xXcxXb7xX15xX19xX2bxX3xX1cxX58axX19xX2bxX3xX2dxX70xX19xX1xX3xX2bxXdxX70xX3xX4xX6xXdaxX3xXbaxXc6xX3xX2dxX1cxX2a2xX4xX3xXbxX1x10cfexX3xX3axXdxX48xX19xXccxX3xX19xX1xX18xX19xX3xXb7xX281xX19xX2bxX3xXb7xX6xX3xX4xXe9xX3xX19xX1cxX9bxX4xX11cxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxXdaxX17xX47xXaxX12xXcxX1xX2a8xXdxX3xX2bxXdxX6xX19xX3xX45xX15xX6xXccxX3xX23xX281xXexX3xX7xX2b5xX3xXexX1xX29xX19xX3xXexX2exXdxX3xX23xX281xXexX3xX7xX2b5xX3xX2dxX3bxX6xX3xXbxX1xX1cxX58axX19xX2bxX3xX7xX6xX15xX3xX1exX1xXdxX3xX2dxX1cxX2a2xX4xX3xX4xX29xX19xX2bxX3xX19xX1xX57xX19xX3xX2dxX2exXexX3xX4xX1xX15xX34xX19xX3xX1exX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxX3xX9fxXcxXa1xX3xX1exXdxX20xX15xX3xX23xX24xX15xX3xX2dxX79xX3xX1exX1xX29xX19xX2bxX3xXexXdxX48xXbxX3xXexe9b5xX4xX3xX3axX8a7xX3xX7xX15xX19xX2bxXccxX3xX4xX2b0xX19xX2bxX3xX4xX2b5xXccxX3xX19xX18xX19xX2bxX3xX4xX6xXdaxX3xX4xX1xX2bexXexX3xX5xX1cxX2a2xX19xX2bxX3xX4xX70xX4xX3xXexXdxX2c3xX15xX3xX4xX1xX2c8xX3xX23xXc6xX3xX4xe99exX3xX17xX2bexX15xX3xX1xXdxX2d4xX15xX3xXexX1x63edxX6xX3xX23xX79xX19xXccxX3xX17xX36dxX19xX2bxX3xX5xX2exXdxX3xXbaxXc6xX3xX2dxX20xX3xXexX952xXexX3xXexXdxX2c3xX15xX3xX4xX1xX2c8xX11cxX3xX292xXdxXbbxX15xX3xX19xXc6xX47xX3xX5xXc6xX23xX3xXe9xX19xX1xX3xX1xX1cxXb8xX19xX2bxX3xXexXb7xX2edxX4xX3xXexXdxX48xXbxX3xX2dxX48xX19xX3xX45xX15xX47xXbbxX19xX3xX5xX2a2xXdxX3xX19xX2bxX1cxX2a8xXdxX3xX17xX18xX19xX3xX2dxX3bxX6xX3xXbxX1xX1cxX58axX19xX2bxX3xX4xe5bexX19xX2bxX3xX19xX1xX1cxX3xXbxX1xXdaxX19xX2bxX3xXexXb7xXc6xXdaxX3xX13bxX18xX47xX3xX17xX2edxX19xX2bxX3xX9fxXcxXa1xX3xX4xX1xX15xX19xX2bxX3xXexXdaxXc6xX19xX3xXexX2f7xX19xX1xX3xXexXb7xXdaxX19xX2bxX3xXexX1xX2a8xXdxX3xX2bxXdxX6xX19xX3xXexX9bxXdxX11cxX0xX5axXbxX12xX0xXexX6xX3axX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX13bxX6xX19xX1xX19xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX2bxX9xXaxXb2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX17xX17xXdxX19xX2bxX9xXaxX173xXaxX12xX0xXexX3axXdaxX17xX47xX12xX0xXexXb7xX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxXdaxX17xX47xXaxX12xX9fxX2bxXc6xX47xX3xX1b0xX2xX5axXb4xX5axXb1xXb2xX2xX180xXccxX3xX4c8xX12cxX9fxX4cbxX3xXexX2f7xX19xX1xX3xX69xXc6xX3xXcxXc9xX19xX1xX3xX3axX6xX19xX3xX1xXc6xX19xX1xX3xX4afxX15xX47xX48xXexX3xX2dxX3bxX19xX1xX3xX7xX2b5xX3xX1b0xX1b0xX5axXb1xXb2xX2xX180xX5axX4afxX292xX13dxX4c8xX12cxX9fxX4cbxXccxX3xX3axX6xX19xX3xX1xXc6xX19xX1xX3xX12cxX281xX3xXexXdxX2c3xX15xX3xX4xX1xX2c8xX3xX1exX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxX3xX19xX29xX19xX2bxX3xXexX1xX29xX19xX3xX23xX9bxXdxX3xX1exXdxX20xX15xX3xX23xX24xX15xXccxX3xXbaxX9bxXdxX3xX2xXb2xX3xXexXdxX2c3xX15xX3xX4xX1xX2c8xX11cxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxXdaxX17xX47xXaxX12xX292xX48xX19xX3xX19xX6xX47xXccxX3xXexXdaxXc6xX19xX3xXexX2f7xX19xX1xX3xX4xX98cxX3xXexXb7xX2c3xX19xX3xX171xXb2xXb2xX3xX1exX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxX3xX9fxXcxXa1xX3xX1exXdxX20xX15xX3xX23xX24xX15xX3xX2dxX2exXexX3xX4xX1xX15xX34xX19xXccxX3xXexXb7xXdaxX19xX2bxX3xX2dxX98cxX3xX2bxXdxX6xXdxX3xX2dxXdaxX2exX19xX3xXexX36dxX3xXb1xXb2xX2xX180xX3xcb53xX3xXb1xXb2xX2xXb4xX3xX4xX98cxX3xX2bxX57cxX19xX3xXb1xXb2xXb2xX3xX1exX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxX3xX2dxX1cxX2a2xX4xX3xX4xX29xX19xX2bxX3xX19xX1xX57xX19xX3xX2dxX2exXexX3xX4xX1xX15xX34xX19xX11cxX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX17xX12xX0xX5axXexXb7xX12xX0xX5axXexX3axXdaxX17xX47xX12xX0xX5axXexX6xX3axX5xX10xX12xX0xX17xXdxXbaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX17xXb7xX10xX5xX6xXexX10xX17xXaxX12xX0xX7xXexXb7xXdaxX19xX2bxX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX2c3xX19xX3xX45xX15xX6xX19xX143xX0xX5axX7xXexXb7xXdaxX19xX2bxX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX13dxXexX1xX15xX23xX3axX13dxX6xX19xX17xX13dxX7xX6xXbxXdaxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6fxX34xX23xX3x7a93xX15xX47xX2c3xX19xX3xXexX57xXbxX3xXexXb7xX15xX19xX2bxX3xX4xX1xX2f7xX3xX2dxX2exXdaxX3xX4xX70xX4xX3xX13bxX79xX3xX2dxX2exXexX3xX4xX1xX15xX34xX19xX3xX19xX29xX19xX2bxX3xXexX1xX29xX19xX3xX23xX9bxXdxX3xXexXdxX48xXbxX3xXexX952xX4xX3xX4xX2b0xX19xX2bxX3xX4xX2b5xXccxX3xX11cxX11cxX11cxXaxX3xX1xXb7xX10x8eb0xX9xXaxX5axX19xXdaxX19xX2bxX13dxX19xX2bxX1xXdxX10xXbxX5axX4xX6xX23xX13dxX13bxX15xX47xX10xX19xX13dxXexX6xXbxX13dxXexXb7xX15xX19xX2bxX13dxX4xX1xXdxX13dxX17xX6xXdaxX13dxX4xX6xX4xX13dxX13bxX6xX13dxX17xX6xXexX13dxX4xX1xX15xX6xX19xX13dxX19xXdaxX19xX2bxX13dxXexX1xXdaxX19xX13dxX23xXdaxXdxX13dxXexXdxX10xXbxX13dxXexX15xX4xX13dxX4xX15xX19xX2bxX13dxX4xXdaxX13dxX19xX6xX19xX2bxX13dxX4xX6xXbxX13dxX4xX6xX4xX13dxXexXdxX10xX15xX13dxX4xX1xXdxX5axXb1xXb2xXb4xX1b0xX173xXb2xX11cxX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX2bxX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX5axX23xX10xX17xXdxX6xX5axX2xXb1xXb2xX5axX19xX10xX16axX7xX5axXb1xX2xXb2xX1a6xX5axXb4xXb1xX17xXb1xX2xXb2xXb2xX2xX173xX1b6xXexX1b0xX173xX2xX171xX171xX5xXb2xX11cxX1bbxXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxX3xX1exXdxX20xX15xX3xX23xX24xX15xX3xX1exX1xX29xX19xX2bxX3xX2dxX2exXexX3xX4xX1xX15xX34xX19xX3xX7xX38xX3xX3axX3bxX3xXexX1xX15xX3xX1xX42xXdxX3xX45xX15xX47xX48xXexX3xX2dxX3bxX19xX1xX3xX4xX29xX19xX2bxX3xX19xX1xX57xX19xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX17xXdxXbaxX12xX0xX7xXexXb7xXdaxX19xX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6fxX34xX23xX3xXc63xX15xX47xX2c3xX19xX3xXexX57xXbxX3xXexXb7xX15xX19xX2bxX3xX4xX1xX2f7xX3xX2dxX2exXdaxX3xX4xX70xX4xX3xX13bxX79xX3xX2dxX2exXexX3xX4xX1xX15xX34xX19xX3xX19xX29xX19xX2bxX3xXexX1xX29xX19xX3xX23xX9bxXdxX3xXexXdxX48xXbxX3xXexX952xX4xX3xX4xX2b0xX19xX2bxX3xX4xX2b5xXccxX3xX11cxX11cxX11cxXaxX3xX1xXb7xX10xXcb4xX9xXaxX5axX19xXdaxX19xX2bxX13dxX19xX2bxX1xXdxX10xXbxX5axX4xX6xX23xX13dxX13bxX15xX47xX10xX19xX13dxXexX6xXbxX13dxXexXb7xX15xX19xX2bxX13dxX4xX1xXdxX13dxX17xX6xXdaxX13dxX4xX6xX4xX13dxX13bxX6xX13dxX17xX6xXexX13dxX4xX1xX15xX6xX19xX13dxX19xXdaxX19xX2bxX13dxXexX1xXdaxX19xX13dxX23xXdaxXdxX13dxXexXdxX10xXbxX13dxXexX15xX4xX13dxX4xX15xX19xX2bxX13dxX4xXdaxX13dxX19xX6xX19xX2bxX13dxX4xX6xXbxX13dxX4xX6xX4xX13dxXexXdxX10xX15xX13dxX4xX1xXdxX5axXb1xXb2xXb4xX1b0xX173xXb2xX11cxX1xXexX23xXaxX12xX6fxX34xX23xX3xXc63xX15xX47xX2c3xX19xX3xXexX57xXbxX3xXexXb7xX15xX19xX2bxX3xX4xX1xX2f7xX3xX2dxX2exXdaxX3xX4xX70xX4xX3xX13bxX79xX3xX2dxX2exXexX3xX4xX1xX15xX34xX19xX3xX19xX29xX19xX2bxX3xXexX1xX29xX19xX3xX23xX9bxXdxX3xXexXdxX48xXbxX3xXexX952xX4xX3xX4xX2b0xX19xX2bxX3xX4xX2b5xXccxX3xX11cxX11cxX11cxX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexXb7xXdaxX19xX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xX389xX1xX98cxX3xX6fxX1xX2b0xX3xXexX3bxX4xX1xX3xX4c8xX12cxX9fxX4cbxX3xXexX2f7xX19xX1xX3xX69xXc6xX3xXcxXc9xX19xX1xX3xX292xX63bxX19xX2bxX3xX9fxX2bxX298xX4xX3xX392xX58axX19xX3xX2dxX70xX19xX1xX3xX2bxXdxX70xX3xX4xX6xXdaxX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1xX57cxX19xX3xX4xX1xX2b0xX3xX2dxX281xX19xX2bxX3xX4xX2b0xX6xX3xX6fxX34xX23xX3xXc63xX15xX47xX2c3xX19xX3xXexXb7xXdaxX19xX2bxX3xXexXb7xXdxX20xX19xX3xX1exX1xX6xXdxX3xXexX1xX2edxX4xX3xX1xXdxX2d4xX19xX3xX4xX70xX4xX3xXexXdxX2c3xX15xX3xX4xX1xX2c8xX3xX1xX15xX47xX2d4xX19xX3xX9fxXcxXa1xX11cxX3xX292xX18xX47xX3xX5xXc6xX3xX5xX2a2xXdxX3xX2c8xX4xX1xX3xXexX1xXdxX48xXexX3xXexX1xX2edxX4xXccxX3xX13bxX15xX2bexXexX3xXbxX1xX70xXexX3xXexX36dxX3xX19xX2bxX1cxX2a8xXdxX3xX17xX18xX19xXccxX3xXexX1xX29xX19xX3xX13bxX98cxX23xX11cxX0xX5axXbxX12xX0xX5axX17xXdxXbaxX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc63xX18xX47xX3xX17xX2edxX19xX2bxX3xX19xX29xX19xX2bxX3xXexX1xX29xX19xX3xX23xX9bxXdxX3xXb8xX3xX13xa45exX3xe47fxX19xX1xX3xX2dxX2exXexX3xX1exX48xXexX3xX45xX15xXe9xX3xX1exX1xX70xX3xXexXdaxXc6xX19xX3xX17xXdxX2d4xX19xXaxX3xX1xXb7xX10xXcb4xX9xXaxX5axX19xXdaxX19xX2bxX13dxX19xX2bxX1xXdxX10xXbxX5axX13bxX6xX47xX13dxX17xX15xX19xX2bxX13dxX19xXdaxX19xX2bxX13dxXexX1xXdaxX19xX13dxX23xXdaxXdxX13dxXdaxX13dxX1exX47xX13dxX6xX19xX1xX13dxX17xX6xXexX13dxX1exX10xXexX13dxX45xX15xX6xX13dxX1exX1xX6xX13dxXexXdaxX6xX19xX13dxX17xXdxX10xX19xX5axXb1xXb2xX173xX171xX171xX171xX11cxX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX2bxX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX5axX23xX10xX17xXdxX6xX5axX2xXb1xXb2xX5axX19xX10xX16axX7xX5axXb1xX2xXb2xX1b0xX5axX171xX1b0xX17xX171xX2xX2xX2xXb1xXb2xXb2xXexX173xX1b6xX1b6xX173xX1b6xX5xXb2xX11cxX1bbxXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxX3xX1exXdxX20xX15xX3xX23xX24xX15xX3xX1exX1xX29xX19xX2bxX3xX2dxX2exXexX3xX4xX1xX15xX34xX19xX3xX7xX38xX3xX3axX3bxX3xXexX1xX15xX3xX1xX42xXdxX3xX45xX15xX47xX48xXexX3xX2dxX3bxX19xX1xX3xX4xX29xX19xX2bxX3xX19xX1xX57xX19xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX17xXdxXbaxX12xX0xX7xXexXb7xXdaxX19xX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc63xX18xX47xX3xX17xX2edxX19xX2bxX3xX19xX29xX19xX2bxX3xXexX1xX29xX19xX3xX23xX9bxXdxX3xXb8xX3xX13xX1014xX3xX1016xX19xX1xX3xX2dxX2exXexX3xX1exX48xXexX3xX45xX15xXe9xX3xX1exX1xX70xX3xXexXdaxXc6xX19xX3xX17xXdxX2d4xX19xXaxX3xX1xXb7xX10xXcb4xX9xXaxX5axX19xXdaxX19xX2bxX13dxX19xX2bxX1xXdxX10xXbxX5axX13bxX6xX47xX13dxX17xX15xX19xX2bxX13dxX19xXdaxX19xX2bxX13dxXexX1xXdaxX19xX13dxX23xXdaxXdxX13dxXdaxX13dxX1exX47xX13dxX6xX19xX1xX13dxX17xX6xXexX13dxX1exX10xXexX13dxX45xX15xX6xX13dxX1exX1xX6xX13dxXexXdaxX6xX19xX13dxX17xXdxX10xX19xX5axXb1xXb2xX173xX171xX171xX171xX11cxX1xXexX23xXaxX12xXc63xX18xX47xX3xX17xX2edxX19xX2bxX3xX19xX29xX19xX2bxX3xXexX1xX29xX19xX3xX23xX9bxXdxX3xXb8xX3xX13xX1014xX3xX1016xX19xX1xX3xX2dxX2exXexX3xX1exX48xXexX3xX45xX15xXe9xX3xX1exX1xX70xX3xXexXdaxXc6xX19xX3xX17xXdxX2d4xX19xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexXb7xXdaxX19xX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xX9fxXaexX23xX3xXb1xXb2xXb1xXb2xXccxX3xXexX1xX2edxX4xX3xX1xXdxX2d4xX19xX3xX4xX1xX1cxX58axX19xX2bxX3xXexXb7xX608xX19xX1xX3xX23xX952xX4xX3xXexXdxX2c3xX15xX3xX45xX15xX2b5xX4xX3xX2bxXdxX6xX3xX13bxX18xX47xX3xX17xX2edxX19xX2bxX3xX19xX29xX19xX2bxX3xXexX1xX29xX19xX3xX23xX9bxXdxX3xX9exX9fxXcxXa1xXa2xX3xX1xX15xX47xX2d4xX19xX3xX13xX1014xX3xX1016xX19xX1xX3xX9exX69xXc6xX3xXcxXc9xX19xX1xXa2xX3xX4xX98cxX3xXexX1xX2c3xX23xX3xX173xX3xX13bxX79xX3xX2dxX2exXexX3xX4xX1xX15xX34xX19xXccxX3xX1b0xX1b6xX3xX1exX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxX3xX9fxXcxXa1xX3xX1exXdxX20xX15xX3xX23xX24xX15xXccxX3xXb1xX171xX1b0xX3xXbaxX1cxX2a8xX19xX3xX23xX24xX15xXccxX3xX1a6xX3xX7xXe9xX19xX3xXbxX1xX34xX23xX3xX2dxX2exXexX3xX4xX1xX15xX34xX19xX3xe413xX6fxX12d7xX389xX11cxX0xX5axXbxX12xX0xX5axX17xXdxXbaxX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX69xXc6xX3xXcxXc9xX19xX1xX3xX4xX98cxX3xXb1xX3xX13bxX79xX3xX2dxX2exXexX3xX4xX1xX15xX34xX19xX3xX19xX29xX19xX2bxX3xXexX1xX29xX19xX3xX23xX9bxXdxX3xX1exXdxX20xX15xX3xX23xX24xX15xXaxX3xX1xXb7xX10xXcb4xX9xXaxX5axX1exXdxX19xX1xX13dxXexX10xX5axX1xX6xX13dxXexXdxX19xX1xX13dxX4xXdaxX13dxXb1xX13dxX13bxX6xX13dxX17xX6xXexX13dxX4xX1xX15xX6xX19xX13dxX19xXdaxX19xX2bxX13dxXexX1xXdaxX19xX13dxX23xXdaxXdxX13dxX1exXdxX10xX15xX13dxX23xX6xX15xX5axXb1xXb2xX173xXb2xXb1xXb1xX11cxX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX2bxX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX5axX23xX10xX17xXdxX6xX5axX2xXb1xXb2xX5axX19xX10xX16axX7xX5axXb1xX2xXb2xXb1xX5axXb4xXb1xX17xX2xX2xX1a6xX173xX1b0xX1b0xXb4xXexX173xX180xXb1xX171xX1b6xX5xXb2xX11cxX1bbxXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxX3xX1exXdxX20xX15xX3xX23xX24xX15xX3xX1exX1xX29xX19xX2bxX3xX2dxX2exXexX3xX4xX1xX15xX34xX19xX3xX7xX38xX3xX3axX3bxX3xXexX1xX15xX3xX1xX42xXdxX3xX45xX15xX47xX48xXexX3xX2dxX3bxX19xX1xX3xX4xX29xX19xX2bxX3xX19xX1xX57xX19xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX17xXdxXbaxX12xX0xX7xXexXb7xXdaxX19xX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX69xXc6xX3xXcxXc9xX19xX1xX3xX4xX98cxX3xXb1xX3xX13bxX79xX3xX2dxX2exXexX3xX4xX1xX15xX34xX19xX3xX19xX29xX19xX2bxX3xXexX1xX29xX19xX3xX23xX9bxXdxX3xX1exXdxX20xX15xX3xX23xX24xX15xXaxX3xX1xXb7xX10xXcb4xX9xXaxX5axX1exXdxX19xX1xX13dxXexX10xX5axX1xX6xX13dxXexXdxX19xX1xX13dxX4xXdaxX13dxXb1xX13dxX13bxX6xX13dxX17xX6xXexX13dxX4xX1xX15xX6xX19xX13dxX19xXdaxX19xX2bxX13dxXexX1xXdaxX19xX13dxX23xXdaxXdxX13dxX1exXdxX10xX15xX13dxX23xX6xX15xX5axXb1xXb2xX173xXb2xXb1xXb1xX11cxX1xXexX23xXaxX12xX69xXc6xX3xXcxXc9xX19xX1xX3xX4xX98cxX3xXb1xX3xX13bxX79xX3xX2dxX2exXexX3xX4xX1xX15xX34xX19xX3xX19xX29xX19xX2bxX3xXexX1xX29xX19xX3xX23xX9bxXdxX3xX1exXdxX20xX15xX3xX23xX24xX15xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexXb7xXdaxX19xX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xX69xX281xXdxX3xX2dxX42xX19xX2bxX3xXexX1xX34xX23xX3xX2dxX3bxX19xX1xX3xX13bxea47xXexXccxX3xX4xX29xX19xX2bxX3xX19xX1xX57xX19xX3xX13bxX79xX3xX2dxX2exXexX3xX4xX1xX15xX34xX19xX3xX9fxXcxXa1xXccxX3xX9fxXcxXa1xX3xX19xX18xX19xX2bxX3xX4xX6xXdaxXccxX3xX9fxXcxXa1xX3xX1exXdxX20xX15xX3xX23xX24xX15xX3xXexX2f7xX19xX1xX3xX69xXc6xX3xXcxXc9xX19xX1xX3xX2dxX79xX3xX3axX999xX3xXbxX1xXdxX48xX15xX3xXbaxX9bxXdxX3xX1exX48xXexX3xX45xX15xXe9xX3xX2xXb2xXb2xfdd8xX3xX4xX29xX19xX2bxX3xX19xX1xX57xX19xX3xX2xX180xX3xX13bxX79xX3xX2dxX2exXexX3xX4xX1xX15xX34xX19xX3xX9fxXcxXa1xXccxX3xX2xX2xX3xX13bxX79xX3xX9fxXcxXa1xX3xX19xX18xX19xX2bxX3xX4xX6xXdaxXccxX3xXb1xX3xX13bxX79xX3xX9fxXcxXa1xX3xX1exXdxX20xX15xX3xX23xX24xX15xX11cxX3xX292xX18xX47xX3xX5xXc6xX3xXb1xX3xX13bxX79xX3xX9fxXcxXa1xX3xX1exXdxX20xX15xX3xX23xX24xX15xX3xX2dxX57cxX15xX3xXexXdxX2c3xX19xX3xX4xX2b0xX6xX3xXexX2f7xX19xX1xX11cxX0xX5axXbxX12xX0xX5axX17xXdxXbaxX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX69xX15xX47xX2d4xX19xX3xX13xX1014xX3xX1016xX19xX1xX3xX4xX98cxX3xXexX1xX2c3xX23xX3xXb1xX173xX3xX1exX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxX3xX19xX29xX19xX2bxX3xXexX1xX29xX19xX3xX23xX9bxXdxX3xX1exXdxX20xX15xX3xX23xX24xX15xXaxX3xX1xXb7xX10xXcb4xX9xXaxX5axX17xXdxX10xX23xX13dxX17xX10xX19xX5axX1xX15xX47xX10xX19xX13dxX1exX47xX13dxX6xX19xX1xX13dxX4xXdaxX13dxXexX1xX10xX23xX13dxXb1xX173xX13dxX1exX1xX15xX13dxX17xX6xX19xX13dxX4xX15xX13dxX19xXdaxX19xX2bxX13dxXexX1xXdaxX19xX13dxX23xXdaxXdxX13dxX1exXdxX10xX15xX13dxX23xX6xX15xX5axXb1xXb2xXb1xX1a6xX171xX1a6xX11cxX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX2bxX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX5axX23xX10xX17xXdxX6xX5axX2xXb1xXb2xX5axX19xX10xX16axX7xX5axXb1xXb2xX180xX1a6xX5axX171xX1b0xX17xX2xXb2xX1b6xX180xX1b6xXb1xXb4xXexXb1xX173xX1b6xX2xX2xX5xXb2xX11cxX1bbxXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxX3xX1exXdxX20xX15xX3xX23xX24xX15xX3xX1exX1xX29xX19xX2bxX3xX2dxX2exXexX3xX4xX1xX15xX34xX19xX3xX7xX38xX3xX3axX3bxX3xXexX1xX15xX3xX1xX42xXdxX3xX45xX15xX47xX48xXexX3xX2dxX3bxX19xX1xX3xX4xX29xX19xX2bxX3xX19xX1xX57xX19xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX17xXdxXbaxX12xX0xX7xXexXb7xXdaxX19xX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX69xX15xX47xX2d4xX19xX3xX13xX1014xX3xX1016xX19xX1xX3xX4xX98cxX3xXexX1xX2c3xX23xX3xXb1xX173xX3xX1exX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxX3xX19xX29xX19xX2bxX3xXexX1xX29xX19xX3xX23xX9bxXdxX3xX1exXdxX20xX15xX3xX23xX24xX15xXaxX3xX1xXb7xX10xXcb4xX9xXaxX5axX17xXdxX10xX23xX13dxX17xX10xX19xX5axX1xX15xX47xX10xX19xX13dxX1exX47xX13dxX6xX19xX1xX13dxX4xXdaxX13dxXexX1xX10xX23xX13dxXb1xX173xX13dxX1exX1xX15xX13dxX17xX6xX19xX13dxX4xX15xX13dxX19xXdaxX19xX2bxX13dxXexX1xXdaxX19xX13dxX23xXdaxXdxX13dxX1exXdxX10xX15xX13dxX23xX6xX15xX5axXb1xXb2xXb1xX1a6xX171xX1a6xX11cxX1xXexX23xXaxX12xX69xX15xX47xX2d4xX19xX3xX13xX1014xX3xX1016xX19xX1xX3xX4xX98cxX3xXexX1xX2c3xX23xX3xXb1xX173xX3xX1exX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxX3xX19xX29xX19xX2bxX3xXexX1xX29xX19xX3xX23xX9bxXdxX3xX1exXdxX20xX15xX3xX23xX24xX15xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexXb7xXdaxX19xX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xX69xX15xX47xX2d4xX19xX3xX13xX1014xX3xX1016xX19xX1xX3xX9exX69xXc6xX3xXcxXc9xX19xX1xXa2xX3xXbaxX36dxX6xX3xX4xX98cxX3xXexX1xX2c3xX23xX3xXb1xX173xX3xX1exX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxX3xX9exX13xX4cbxX6fxXa2xX3xX1xXdaxXc6xX19xX3xXexX1xXc6xX19xX1xX3xX4xX70xX4xX3xXexXdxX2c3xX15xX3xX4xX1xX2c8xX3xX19xX29xX19xX2bxX3xXexX1xX29xX19xX3xX23xX9bxXdxX3xX9exX9fxXcxXa1xXa2xX3xX1exXdxX20xX15xX3xX23xX24xX15xX11cxX0xX5axXbxX12xX0xX5axX17xXdxXbaxX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5axX15xX5xX12xX0xX17xXdxXbaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXb7xXaxX12xX0xX5axX17xXdxXbaxX12xX0xX5axX17xXdxXbaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1016xX15xXexX1xXdaxXb7xXaxX12xX12cxX70xX3xXcxX18xX19xX3xX13dxX3xX9fxX2bxX29xX3xXcxX1x5653xX19xX2bxX0xX5axXbxX12
Bá Tân - Ngô Thắng