Thế giới ngày qua: Đảng của Thủ tướng Hun Sen tuyên bố thắng lợi bầu cử Campuchia
(Baohatinh.vn) - Đảng của Thủ tướng Hun Sen tuyên bố thắng lợi bầu cử Campuchia; Ông Puigdemont tuyên bố tiếp tục đấu tranh giành độc lập cho Catalonia... là những thông tin nổi bật trên thế giới trong ngày 29/7 được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.
dd62x1644dx196ecx17939x17eb8x17be7x167b6x1001bx1a7abxX7x19e2dx1153cx136f4x18bf5x185bex12b38xX5x13081xXax172b6xXcxX1x15484xX3x14633xXdx150d7xXdxX3x19cbaxX17x112faxdef6xX3x13b1cx16540xX6x14aa9xX3x1308exe390xX1cxX17xX3xX4x15d3axX6xX3xXcxX1xX2cxX3xXex12215xX19xX1cxX17xX3x111d1xX22xX1cxX3x164f2xX10xX1cxX3xXexX22xX1fx15dafxX1cxX3x1a5e7x17089xX3xXexX1x10826xX1cxX17xX3xX5x163b1xXdxX3xX47x11f5exX22xX3xX4x14210xX3x1253fxX6x14e5axXbxX22xX4xX1xXdxX6xX0x15addxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX10xX6x171b4xXaxX12xX26xX27xX1cxX17xX3xX4xX2cxX6xX3xXcxX1xX2cxX3xXexX34xX19xX1cxX17xX3xX39xX22xX1cxX3xX3dxX10xX1cxX3xXexX22xX1fxX44xX1cxX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX1cxX17xX3xX5xX51xXdxX3xX47xX55xX22xX3xX4xX59xX3xX5bxX6xX5dxXbxX22xX4xX1xXdxX6x188f0xX3xf477xX1cxX17xX3xee0bxX22xXdxX17xX77xX10xX5dx189afxX1cxXexX3xXexX22xX1fxX44xX1cxX3xX47xX48xX3xXexXdxX15xXbxX3xXex15332xX4xX3x18ebcx1912axX22xX3xXexf94dxX6xX1cxX1xX3xX17xXdxX1exX1cxX1xX3xXdbx171d0xX4xX3xX5x16914xXbxX3xX4xX1xXc5xX3xX5bxX6xXexX6xX5xXc5xX1cxXdxX6x107d2xX100xX100xX3xX5xX1exX3xX1cxX1xdec3xX1cxX17xX3xXexX1x14298xX1cxX17xX3xXexXdxX1cxX3xX1cx18e37xXdxX3xX47xXf0xXexX3xXexXe0xX44xX1cxX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xXexXe0xXc5xX1cxX17xX3xX1cxX17xX1exX1fxX3x1057cx14a51xX65x16eddxX3xXdbxX34xX51xX4xX3x138dcx15d14xXc5xX3xX39xX1exX3xXcx198eexX1cxX1xX3xXdbxXdx173e6xX1cxX3xXexX59xX3xXexX118xX1cxX17xX3xX1xX51xXbxX100xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xXc5xX77xX1fxX3xXbxX5bxX10xX1cxXexX10xXe0xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xe900xXex13695xX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX4xX10xX1cxXexX10xXe0xXb8xXaxX12xX0xXdxX5dxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5bxX10xX1cxXexX10xXe0xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXax154d4xXdxX77xXexX1xX24xX3x177f8xX2xfd6axXbxX185xXb8xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX24xX3x100bdx12d3dxX13bxXbxX185xXb8xXaxX3xX7xXe0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX65xX65xXdxX100xX47xX6xXc5xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX100x11ce0xX1cxX65xX1cxX10xX1b4xX7xX65xX2x1aadfx19315xX2xX65xX2xX138xX1caxX77xX2xX1cbxX2xX138xX138xX1bdxX1bdxXexX13bxX13bxX1f3xX139xX5xX2xX187xX1bbxX100x18cb9xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX24xX3xX26xX27xX1cxX17xX3xX4xX2cxX6xX3xXcxX1xX2cxX3xXexX34xX19xX1cxX17xX3xX39xX22xX1cxX3xX3dxX10xX1cxX3xXexX22xX1fxX44xX1cxX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX1cxX17xX3xX5xX51xXdxX3xX47xX55xX22xX3xX4xX59xX3xX5bxX6xX5dxXbxX22xX4xX1xXdxX6xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX6xXbxXexXdxXc5xX1cxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX185xXexX187xX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX4xX10xX1cxXexX10xXe0xXb8xXaxX12xXcxX1xX2cxX3xXexX34xX19xX1cxX17xX3xX5bxX6xX5dxXbxX22xX4xX1xXdxX6xX3x15328xXdxX44xX5dxX3xX4xX1xX2cxX3xXex16e6axX4xX1xX3xXdbxX27xX1cxX17xX3xX5bxXbexXbexX3xX39xX22xX1cxX3xX3dxX10xX1cxX3xX17xXdx18e4bxX3xX1cxX17x19007xX1cxX3xXexX6xX1fxX3xX77x10257xX1cxX1xX3xX5dx18b30xX4xX3xXdbxX143xX1cxX1xX3xX77xXdcxX22xX3xX1eaxXdxX150xX4xX3xXdbx19a67xX3xXexX1xX6xX5dxX3xX17xXdxX6xX3xX47xeedexX3xXbxX1xXdxX15xX22xX100xX3xX0xX10xX5dxX12x197b4x115e4xX1cxX1xX24xX3x1691exX10xX22xXexX10xXe0xX7x1453exX0xX65xX10xX5dxX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xXc5xX77xX1fxXaxX12xX0xX7xXexXe0xXc5xX1cxX17xX12xX26xX27xX1cxX17xX3xX4xX2cxX6xX3xXcxX1xX2cxX3xXexX34xX19xX1cxX17xX3xX39xX22xX1cxX3xX3dxX10xX1cxX3xXexX22xX1fxX44xX1cxX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX1cxX17xX3xX5xX51xXdxX3xX47xX55xX22xX3xX4xX59xX3xX5bxX6xX5dxXbxX22xX4xX1xXdxX6xX24xX0xX65xX7xXexXe0xXc5xX1cxX17xX12xX3xX26xX27xX1cxX17xX3x11276xX1x12782xX1cxX3xX77xX390xX1cxX3xX5bxX6xX5dxXbxX22xX4xX1xXdxX6xX3xX310xX5bxXbexXbexX31dxX3xXexX48xXdxX3xX138xX139xX65xX13bxX3xX4xX1xXc5xX3xX47xXdxX15xXex15932xX3xXdbxX27xX1cxX17xX3xX1cxX1exX1fxX3xXdbxX2f7xX3xXexX1xX4cxX1cxX17xX3xX143xXbxX3xXdbxX27xXc5xX3xXexXe0xXc5xX1cxX17xX3xX4xX22xXecxX4xX3xX47xX55xX22xX3xX4xX59xX3x1a50cxX22xX48xX4xX3xX1xXecxXdxX3xX2b3xX1xX2d8xX6xX3x16b99x125cbxX3xX1eaxX19xXdxX3xXexXe0xX44xX1cxX3xX1caxX3b8xX138xX3xXexXe0xXdxX150xX22xX3xXbxX1xXdxX15xX22xX3xX2cxX1cxX17xX3xX1xXecxX3b8xX3xXexXe0xXc5xX1cxX17xX3xXexX118xX1cxX17xX3xX7xX48xX3xX1xX2d4xX1cxX3xX1bbxX3b8xX1f3xX3xXexXe0xXdxX150xX22xX3xX4xX59xX3xXexXe0xXdxX3xXdbxX2f7xX3xXdbxXdxX3xX47xX55xX22xX3b8xX3xX4xX1xXdxX15xX5dxX3xXexXe0xX44xX1cxX3xX1bbxX1cbx19a27xX3xX7xX48xX3xXbxX1xXdxX15xX22xX3xX47xX55xX22xX100xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xXc5xX77xX1fxXaxX12xXcxXe0xX34xX19xX4xX3xXdbxX2d8xX3b8xX3x17f12xX1fxX3xX47xX6xX1cxX3xX142xX55xX22xX3xX4xX59xX3xX21xX22xX48xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX5bxX6xX5dxXbxX22xX4xX1xXdxX6xX3xX310xX38exe49dxX5bxX31dxX3xXexX22xX1fxX44xX1cxX3xX47xX48xX3xX4xX22xXecxX4xX3xX47xX55xX22xX3xX4xX59xX3xXdbxX2f7xX3xXexX1xX1exX1cxX1xX3xX4xX10fxX1cxX17xX3xX1eaxX19xXdxX3xX1f3xX138xX3b8xX2xX13bxX452xX3xX7xX48xX3xX4xX59xX3xXexXe0xXdxX3xXdbxX2f7xX3xXdbxXdxX3xX47xX55xX22xX100xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xXc5xX77xX1fxXaxX12xX3e5xX22xX6xX3xXexXe0xX6xX1cxX17xX3x16c77xX6xX4xX10xX47xXc5xXc5xX2b3xX3xX4xX143xX3xX1cxX1xX390xX1cxX3b8xX3xXcxX1xX2cxX3xXexX34xX19xX1cxX17xX3xX5bxX6xX5dxXbxX22xX4xX1xXdxX6xX3xX3dxX6xX5dxX77xX10xX4xX1xX3xXcxX10xX4xX1xXc5xX3xX39xX22xX1cxX3xX3dxX10xX1cxX3xXdbxX2f7xX3xX17xX59xXdxX3xX5x1413exXdxX3xX4xX27xX5dxX3xX2d4xX1cxX3xXdbxX15xX1cxX3xX4xX143xX4xX3xX4xX59xX3xXexXe0xXdxX3xXdbxX2f7xX3xXdbxXdxX3xX47xX55xX22xX3xX5dxXecxXexX3xX4xX143xX4xX1xX3xXdbxX10fxX1cxX17xX3xXdbxX27xXc5xX3b8xX3xXexX1xf916xX3xX1xXdxX150xX1cxX3xX5xX2e5xX6xX3xX4xX1xf816xX1cxX3xX4xXc5xX1cxX3xXdbxX34xX54cxX1cxX17xX3xX77xX390xX1cxX3xX4xX1xX2cxX3xX1eaxX1exX3xX21xX22xX1fx105c2xX1cxX3xX4xX10fxX1cxX17xX3xX77xX390xX1cxX3xXdbxX2f7xX3xXdbxX34xX51xX4xX3xX17xX1xXdxX3xXexXe0xXc5xX1cxX17xX3xX39xXdxX15xX1cxX3xXbxX1xX143xXbxX100xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xXc5xX77xX1fxX3xXbxX5bxX10xX1cxXexX10xXe0xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX185xXexX187xX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX4xX10xX1cxXexX10xXe0xXb8xXaxX12xX0xXdxX5dxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5bxX10xX1cxXexX10xXe0xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX1b4xXdxX77xXexX1xX24xX3xX1bbxX2xX1bdxXbxX185xXb8xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX24xX3xX1f4xX1f3xX1caxXbxX185xXb8xXaxX3xX7xXe0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX65xX65xXdxX100xX47xX6xXc5xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX100xX1eaxX1cxX65xX1cxX10xX1b4xX7xX65xX2xX1f3xX1f4xX2xX65xX2xX138xX1caxX77xX2xX1cbxX2xX1cbxX1bbxX138xX13bxXexX138xX138xX13bxX1f3xX5xX1f3xX187xX2xX100xX20cxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX24xX3xX26xX27xX1cxX17xX3xX4xX2cxX6xX3xXcxX1xX2cxX3xXexX34xX19xX1cxX17xX3xX39xX22xX1cxX3xX3dxX10xX1cxX3xXexX22xX1fxX44xX1cxX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX1cxX17xX3xX5xX51xXdxX3xX47xX55xX22xX3xX4xX59xX3xX5bxX6xX5dxXbxX22xX4xX1xXdxX6xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX6xXbxXexXdxXc5xX1cxXaxX12xX5bxX2e5xX22xX3xX5xX2f7xX1cxX1xX3xXdbx14acfxXc5xX3xX5xX1fxX3xX2b3xX1xX6xXdxX3xX5bxX6xXexX6xX5xXc5xX1cxXdxX6xX3b8xX3xX10fxX1cxX17xX3xXbexX22xXdxX17xX77xX10xX5dxXc5xX1cxXexX100xX3xX0xX10xX5dxX12xX310xX311xX1cxX1xX24xX3xX3dxXbxX22xXexX1cxXdxX2b3xX31dxX0xX65xX10xX5dxX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xXc5xX77xX1fxXaxX12xX0xX7xXexXe0xXc5xX1cxX17xX12xXbaxX1cxX17xX3xXbexX22xXdxX17xX77xX10xX5dxXc5xX1cxXexX3xXexX22xX1fxX44xX1cxX3xX47xX48xX3xXexXdxX15xXbxX3xXexXd8xX4xX3xXdbxXdcxX22xX3xXexXe0xX6xX1cxX1xX3xX17xXdxX1exX1cxX1xX3xXdbxXecxX4xX3xX5xXf0xXbxX3xX4xX1xXc5xX3xX5bxX6xXexX6xX5xXc5xX1cxXdxX6xX24xX0xX65xX7xXexXe0xXc5xX1cxX17xX12xX3xXbaxX1cxX17xX3xX5bxX6xXe0xX5xX10xX7xX3xXbexX22xXdxX17xX77xX10xX5dxXc5xX1cxXexX3b8xX3xX4xX2e5xX22xX3xX5xX2f7xX1cxX1xX3xXdbxX702xXc5xX3xX5xX1fxX3xX2b3xX1xX6xXdxX3xX4xX2cxX6xX3xX1eax100edxX1cxX17xX3xX5bxX6xXexX6xX5xXc5xX1cxXdxX6xX3b8xX3xX1eax11d88xX6xX3xXexXe0xea38xX3xX5xX702xXdxX3xX142x17f6exX3xX1xX10fxX5dxX3xX138xX1f3xX65xX13bxX3xX7xX6xX22xX3xX1caxX3xXexX1xX143xX1cxX17xX3xX47xX2bdxX3xX17xXdxX6xX5dxX3xX17xXdxX109xX3xXexX702xXdxX3xX26x1428bxX4xX3b8xX3xXexX22xX1fxX44xX1cxX3xX47xX48xX3xX7x148adxX3xXexXdxX15xXbxX3xXexXd8xX4xX3xX4xX22xXecxX4xX3xXdbxXdcxX22xX3xXexXe0xX6xX1cxX1xX3xX5xX1fxX3xX2b3xX1xX6xXdxX3xX4xX2cxX6xX3xX1eaxX7dexX1cxX17xX3xX5bxX6xXexX6xX5xXc5xX1cxXdxX6xX100xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xXc5xX77xX1fxXaxX12xXbexX1xX143xXexX3xX47xXdxX584xX22xX3xXexXe0xXc5xX1cxX17xX3xX4xX22xXecxX4xX3xX1xX591xXbxX3xX47xX143xXc5xX3xXdbxX34xX51xX4xX3xXexX118xX3xX4xX1xX822xX4xX3xXexX702xXdxX3xXexXe0xXd8xX3xX7xX7f3xX3xX4xX2cxX6xX3xXbexX1xX143xXdxX3xXdbxXc5xX1exX1cxX3xX5bxX6xXexX6xX5xXc5xX1cxXdxX6xX3xXexX702xXdxX3xX142xXe0xX22xX7xX7xX10xX5xX7xX3b8xX3xX10fxX1cxX17xX3xXbexX22xXdxX17xX77xX10xX5dxXc5xX1cxXexX3xXexX22xX1fxX44xX1cxX3xX47xX48xX3xX7xX830xX3xXexX1xX10xXc5xX3xXdbxX22xX118xXdxX3xXdbxX15xX1cxX3xX4xX7dexX1cxX17xX3xX4xX22xXecxX4xX3xXdbxXdcxX22xX3xXexXe0xX6xX1cxX1xX3xX1cxX1x1abfaxX5dxX3xX17xXdxX1exX1cxX1xX3xXdbxXecxX4xX3xX5xXf0xXbxX3xX4xX1xXc5xX3xX185xX822xX3xX5bxX6xXexX6xX5xXc5xX1cxXdxX6xX3xX2b3xX1xX303xXdxX3xXcxX390xX1fxX3xX142xX6xX1cxX3xX38exX1xX6xX3b8xX3xXdbx1aa74xX1cxX17xX3xXexX1xX54cxXdxX3xX7xX830xX3xX5xX1exX5dxX3xX5dxX591xXdxX3xX4xX143xX4xX1xX3xXdbxX584xX3xX4xX1xX2e0xX1cxX1xX3xX21xX22xX1fxX5acxX1cxX3xXcxX390xX1fxX3xX142xX6xX1cxX3xX38exX1xX6xX3xXbxX1xX27xXdxX3xXexX1xX27xX3xX4xX143xX4xX3xX4xX1xX2e0xX1cxX1xX3xXexXe0xX2bdxX3xX17xXdxX6xX3xX5bxX6xXexX6xX5xXc5xX1cxXdxX6xX3xX1xXdxX150xX1cxX3xXdbxX6xX1cxX17xX3xX47xX2bdxX3xX17xXdxX6xX5dxX3xX17xXdxX109xX3xX1eaxX1exX3xX4xX1xXc5xX3xXbxX1x1188exXbxX3xXexXdcxXexX3xX4xX27xX3xXdbxX34xX51xX4xX3xXexXe0xX7f3xX3xX5xX702xXdxX3xX1eaxX7dexX1cxX17xX3xX5bxX6xXexX6xX5xXc5xX1cxXdxX6xX100xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xXc5xX77xX1fxXaxX12xX5bxX1xX2e0xX1cxX1xX3xXbxX1xX2cxX3xX5dxX19xXdxX3xXexX702xXdxX3xXcxX390xX1fxX3xX142xX6xX1cxX3xX38exX1xX6xX3xX5dxX19xXdxX3xXdbxX390xX1fxX3xXdbxX2f7xX3xX1xX22x11a74xX3xX47xX303xX3xX5xX150xX1cxX1xX3xXexXe0xX22xX1fxX3xX1cxX2f7xX3xXexXc5xX1exX1cxX3xX4xX1xX390xX22xX3x14922xX22xX3xX1eaxX19xXdxX3xX10fxX1cxX17xX3xXbexX22xXdxX17xX77xX10xX5dxXc5xX1cxXexX3b8xX3xX1cxX1xX34xX1cxX17xX3xX1eax16a81xX1cxX3xX17xXdxX109xX3xX1cxX17xX22xX1fxX44xX1cxX3xX5xX150xX1cxX1xX3xX47xX4cxXexX3xX17xXdxX109xX3xX1cxX15xX22xX3xX10fxX1cxX17xX3xXbexX22xXdxX17xX77xX10xX5dxXc5xX1cxXexX3xXexXe0xX7f3xX3xX5xX702xXdxX3xXcxX390xX1fxX3xX142xX6xX1cxX3xX38exX1xX6xX100xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xXc5xX77xX1fxX3xXbxX5bxX10xX1cxXexX10xXe0xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX185xXexX187xX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX4xX10xX1cxXexX10xXe0xXb8xXaxX12xX0xXdxX5dxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5bxX10xX1cxXexX10xXe0xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX1b4xXdxX77xXexX1xX24xX3xX1bbxX2xX1bdxXbxX185xXb8xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX24xX3xX1f4xX1caxX13bxXbxX185xXb8xXaxX3xX7xXe0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX65xX65xXdxX100xX47xX6xXc5xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX100xX1eaxX1cxX65xX1cxX10xX1b4xX7xX65xX2xX1f3xX1f4xX2xX65xX2xX138xX1caxX77xX2xX1cbxX2xX2xX2xX1f4xX1caxXexX2xX1bdxX1f4xX5xX1caxX187xX138xX100xXbxX1cxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX24xX3xX26xX27xX1cxX17xX3xX4xX2cxX6xX3xXcxX1xX2cxX3xXexX34xX19xX1cxX17xX3xX39xX22xX1cxX3xX3dxX10xX1cxX3xXexX22xX1fxX44xX1cxX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX1cxX17xX3xX5xX51xXdxX3xX47xX55xX22xX3xX4xX59xX3xX5bxX6xX5dxXbxX22xX4xX1xXdxX6xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX6xXbxXexXdxXc5xX1cxXaxX12xX5bxX27xX1cxX1xX3xX7xX143xXexX3xX4xX2d8xX3xX5dx15873xXexX3xX7f3xX3xX1xXdxX150xX1cxX3xXexXe0xX34xX54cxX1cxX17xX3xX1eaxXd8xX3xX1cxX118xX3xX7x17c37xX1cxX17xX3xXexX702xXdxX3xX38exX10xX1b4xX3x10d70xXe0xX5xX10xX6xX1cxX7xX100xX0xX10xX5dxX12xX3xX310xX311xX1cxX1xX24xX3xX5bxX142xX3dxX31dxX3xX0xX65xX10xX5dxX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xXc5xX77xX1fxXaxX12xX0xX7xXexXe0xXc5xX1cxX17xX12x115b1xX27xX3xX7xXbebxX1cxX17xX3xX1eaxX1exXc5xX3xXdbxX143xX5dxX3xXdbxX10fxX1cxX17xX3xX7f3xX3x1579bx16aaaxX3b8xX3xX1f4xX3xX1cxX17xX34xX54cxXdxX3xX4xX1xX15xXexX3b8xX3xX13bxX3xX1cxX17xX34xX54cxXdxX3xX47xX2bdxX3xXexX1xX34xX2d4xX1cxX17xX24xX0xX65xX7xXexXe0xXc5xX1cxX17xX12xX3xX5bxX27xX1cxX1xX3xX7xX143xXexX3xX4xX1xXc5xX3xX47xXdxX15xXexX3b8xX3xX138xX3xXexX6xX1fxX3xX7xXbebxX1cxX17xX3xXdbxX2f7xX3xX1cxX2f7xX3xXdbxX702xX1cxX3xX1eaxX1exXc5xX3xXdbxX143xX5dxX3xXdbxX10fxX1cxX17xX3xX7f3xX3xXexX1xX1exX1cxX1xX3xXbxX1xX48xX3xX38exX10xX1b4xX3xXbf7xXe0xX5xX10xX6xX1cxX7xX3b8xX3xXc48xXc49xX3xXexX48xXdxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX138xX1f3xX65xX13bxX3xX7xX6xX22xX3xXdbxX2d8xX3xX47xX303xX3xX4xX1xX702xX1fxX100xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xXc5xX77xX1fxXaxX12xX3f3xXd8xX3xXexXdcxX1cxX3xX4xX10fxX1cxX17xX3xX2b3xX1xXdxX15xX1cxX3xX1f4xX3xX1cxX17xX34xX54cxXdxX3xXexX59xX3xX1eaxXc5xX1cxX17xX3xXexX702xXdxX3xX1xXdxX150xX1cxX3xXexXe0xX34xX54cxX1cxX17xX3b8xX3xX13bxX3xX1cxX702xX1cxX3xX1cxX1xX390xX1cxX3xX2b3xX1xX143xX4xX3xXdbxX6xX1cxX17xX3xX4xXdcxXbxX3xX4xX822xX22xX3xXexX702xXdxX3xX47xX150xX1cxX1xX3xX1eaxXdxX150xX1cxX100xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xXc5xX77xX1fxXaxX12xX39xXdxX150xX1cxX3xX4xX1xX34xX6xX3xX4xX2d8xX3xXexX1xX10fxX1cxX17xX3xXexXdxX1cxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX15xXexX3xX1eaxX5acxX3xX4xX143xX4xX3xXexX6xX1fxX3xX7xXbebxX1cxX17xX3xX4x1447cxX1cxX17xX3xX1cxX1xX34xX3xXdbxXecxX1cxX17xX3xX4xX2d4xX3xX4xX2cxX6xX3xX1eaxXd8xX3xX1eaxXdxX150xX4xX100xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xXc5xX77xX1fxX3xXbxX5bxX10xX1cxXexX10xXe0xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX185xXexX187xX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX4xX10xX1cxXexX10xXe0xXb8xXaxX12xX0xXdxX5dxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5bxX10xX1cxXexX10xXe0xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX1b4xXdxX77xXexX1xX24xX3xX1bbxX2xX1bdxXbxX185xXb8xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX24xX3xX1f4xX1bbxX139xXbxX185xXb8xXaxX3xX7xXe0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX65xX65xXdxX100xX47xX6xXc5xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX100xX1eaxX1cxX65xX1cxX10xX1b4xX7xX65xX2xX1f3xX1f4xX2xX65xX2xX138xX1caxX77xX2xX1cbxX2xX2xX13bxX1cbxX1bbxXexX1f4xX1cbxX1bdxX1f4xX5xX2xX1cbxX187xX1caxX100xX20cxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX24xX3xX26xX27xX1cxX17xX3xX4xX2cxX6xX3xXcxX1xX2cxX3xXexX34xX19xX1cxX17xX3xX39xX22xX1cxX3xX3dxX10xX1cxX3xXexX22xX1fxX44xX1cxX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX1cxX17xX3xX5xX51xXdxX3xX47xX55xX22xX3xX4xX59xX3xX5bxX6xX5dxXbxX22xX4xX1xXdxX6xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX6xXbxXexXdxXc5xX1cxXaxX12xX38exX1xX1exX3xX7xXd8xXbxX3xXdbxX118xX3xX77xXc5xX3xXdbxXecxX1cxX17xX3xXdbxXdcxXexX3xX7f3xX3xX5bxX6xX5dxXbxX22xX4xX1xXdxX6xX100xX3xX0xX10xX5dxX12xX310xX311xX1cxX1xX24xX3x17f97xX508xXbexX31dxX0xX65xX10xX5dxX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xXc5xX77xX1fxXaxX12xX0xX7xXexXe0xXc5xX1cxX17xX12xX39xX1exX1cxX17xX3xXexXe0x154cdxX5dxX3xX1cxX17xX34xX54cxXdxX3xXexX1xX34xX2d4xX1cxX17xX3xX1eaxXc5xX1cxX17xX3xXexXe0xXc5xX1cxX17xX3xXdbxXecxX1cxX17xX3xXdbxXdcxXexX3xX1bbxX3b8xX1caxX3xXdbxXecxX3xX7f3xX3xX3f4xX1cxX77xXc5xX1cxX10xX7xXdxX6xX24xX0xX65xX7xXexXe0xXc5xX1cxX17xX12xX3xXcxX118xX1cxX17xX3xXexX1xX48xX1cxX17xX3xX3f4xX1cxX77xXc5xX1cxX10xX7xXdxX6xX3x13540xXc5xX2b3xXc5xX3xecb5xXdxX77xXc5xX77xXc5xX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX138xX139xX65xX13bxX3xXe0xX6xX3xX5xX150xX1cxX1xX3xXbxX1xX390xX1cxX3xXbxX1xX143xXexX3xX1eaxXdxX150xX1cxX3xXexXe0xX51xX3xX2b3xX1x17697xX1cxX3xX4xXdcxXbxX3xX4xX1xXc5xX3xX1cxX17xX34xX54cxXdxX3xX77xX390xX1cxX3xXexXe0xXc5xX1cxX17xX3xX4xX143xX4xX3xX2b3xX1xX22xX3xX1eaxX2e5xX4xX3xX47xX2bdxX3xX27xX1cxX1xX3xX1xX34xX7f3xX1cxX17xX3xX47xX7f3xXdxX3xXexXe0xXf0xX1cxX3xXdbxXecxX1cxX17xX3xXdbxXdcxXexX3xX5dxX702xX1cxX1xX3xX1bbxX3b8xX1caxX3xXdbxXecxX3xX316xXdxX4xX1xXexX10xXe0xX3xXexXe0xX44xX1cxX3xXdbxX27xXc5xX3xX1cxX17xX1xX7faxX3xX77xX34x11823xX1cxX17xX3xf88dxXc5xX5dxX47xXc5xX2b3xX3b8xX3xXexX1xX22xXecxX4xX3xXexX7faxX1cxX1xX3xXcxX390xX1fxX3xX38exX22xX7xX6xX3xXcxX10xX1cxX17xX17xX6xXe0xX6xX100xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xXc5xX77xX1fxXaxX12xXcxX1xX10xXc5xX3xXexX1xX10fxX1cxX17xX3xXexXdxX1cxX3xX5dxX19xXdxX3xX4xXf0xXbxX3xX1cxX1xXf0xXexX3xXexX7eexX3xX5bxX2d4xX3xX21xX22xX6xX1cxX3x127c7xXdxX27xX5dxX3xXexX1xXdxX584xX22xX3xXexX1xXdxX44xX1cxX3xXexX6xXdxX3xX21xX22xX48xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX310xX142xX38exXbexX142xX31dxX3b8xX3xX4xX2d8xX3xX2xX1caxX3xX1cxX17xX34xX54cxXdxX3xXexX1xXdxX150xXexX3xX5dxX702xX1cxX17xX3b8xX3xXexXe0xXc5xX1cxX17xX3xXdbxX2d8xX3xX4xX2d8xX3xX5dxXecxXexX3xX1cxX17xX34xX54cxXdxX3xXc48xX6xX5xX6xX1fxX7xXdxX6xX3b8xX3xXexXe0xXc5xX1cxX17xX3xX2b3xX1xXdxX3xX2xX1bbxX1caxX3xX1cxX17xX34xX54cxXdxX3xX47xX2bdxX3xXexX1xX34xX2d4xX1cxX17xX100xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xXc5xX77xX1fxXaxX12x196ccxX1xXc5xX27xX1cxX17xX3xX2xX100xX1cbxX1cbxX1cbxX3xX1cxX17xX10fxXdxX3xX1cxX1xX1exX3xX47xX2bdxX3xX1xX34xX3xX1xX702xXdxX3xX7xX6xX22xX3xXdbxXecxX1cxX17xX3xXdbxXdcxXexX100xX3xXcxX1xX10xXc5xX3xX5bxX2d4xX3xX21xX22xX6xX1cxX3xX1122xX1xX2e0xX3xXexX34xX51xX1cxX17xX3b8xX3xX1122xX1xX2e0xX3xX1xXf0xX22xX3xX1eaxX1exX3xX26xX2bdxX6xX3xX4xX1xXdcxXexX3xX3f4xX1cxX77xXc5xX1cxX10xX7xXdxX6xX3xX310xX142xXc48xX1122xX1091xX31dxX3b8xX3xXdbxX2f7xX3xX185xX27xX1fxX3xXe0xX6xX3xXexX118xX1cxX17xX3xX4xXecxX1cxX17xX3xX2xX1f4xX1f4xX3xX77xX34xX3xX4xX1xXdcxX1cxX3xX5dxX702xX1cxX1xX3xXexX19xXdxX3xX1bdxX3b8xX13bxX3xXdbxXecxX3xX316xXdxX4xX1xXexX10xXe0xX3xX7xX6xX22xX3xXexXe0xXf0xX1cxX3xXdbxXecxX1cxX17xX3xXdbxXdcxXexX3xXexXe0xX44xX1cxX100xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xXc5xX77xX1fxX3xXbxX5bxX10xX1cxXexX10xXe0xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX185xXexX187xX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX4xX10xX1cxXexX10xXe0xXb8xXaxX12xX0xXdxX5dxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5bxX10xX1cxXexX10xXe0xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX1b4xXdxX77xXexX1xX24xX3xX1bbxX2xX1bdxXbxX185xXb8xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX24xX3xX1f4xX1f3xX1caxXbxX185xXb8xXaxX3xX7xXe0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX65xX65xXdxX100xX47xX6xXc5xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX100xX1eaxX1cxX65xX1cxX10xX1b4xX7xX65xX2xX1f3xX1f4xX2xX65xX2xX138xX1caxX77xX2xX1cbxX2xX138xX1cbxX1caxX138xXexX13bxX139xX1f4xX139xX5xX2xX187xX1bdxX100xX20cxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX24xX3xX26xX27xX1cxX17xX3xX4xX2cxX6xX3xXcxX1xX2cxX3xXexX34xX19xX1cxX17xX3xX39xX22xX1cxX3xX3dxX10xX1cxX3xXexX22xX1fxX44xX1cxX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX1cxX17xX3xX5xX51xXdxX3xX47xX55xX22xX3xX4xX59xX3xX5bxX6xX5dxXbxX22xX4xX1xXdxX6xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX6xXbxXexXdxXc5xX1cxXaxX12xX142xXdxX584xX22xX3xXexX34xX51xX1cxX17xX3x110ecxX47xX10xXe0xX100xX3xX0xX10xX5dxX12xX310xX311xX1cxX1xX24xX3xXf0cxX508xXbexX65xXcxXcxXc31xX3f3xX38exX31dxX0xX65xX10xX5dxX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xXc5xX77xX1fxXaxX12xX0xX7xXexXe0xXc5xX1cxX17xX12xX2xX1bdxX100xX1cbxX1cbxX1cbxX3xXexX1exXdxX3xX185xX15xX3xXexX6xX185xXdxX3xXdbx173b3xX1cxX1xX3xX4xX10fxX1cxX17xX3xXbxX1xX27xX1cxX3xXdbxX48xXdxX3xX130cxX47xX10xXe0xX3xXexX702xXdxX3xXcxX390xX1fxX3xX142xX6xX1cxX3xX38exX1xX6xX24xX0xX65xX7xXexXe0xXc5xX1cxX17xX12xX3xX38exX17xX1exX1fxX3xX138xX1f3xX65xX13bxX3b8xX3xX2b3xX1xXc5xX27xX1cxX17xX3xX2xX1bdxX100xX1cbxX1cbxX1cbxX3xXexX1exXdxX3xX185xX15xX3xXexX6xX185xXdxX3xX7f3xX3xXexX1xX2cxX3xXdbxX10fxX3xXc48xX6xX77xXe0xXdxX77xX3xX4xX2cxX6xX3xXcxX390xX1fxX3xX142xX6xX1cxX3xX38exX1xX6xX3xXdbxX2f7xX3xXdbxX135cxX1cxX1xX3xX4xX10fxX1cxX17xX3b8xX3xX1cxX1xX914xX5dxX3xXbxX1xX27xX1cxX3xXdbxX48xXdxX3xXexX135cxX1cxX1xX3xXexXe0xX702xX1cxX17xX3xX4xX702xX1cxX1xX3xXexXe0xX6xX1cxX1xX3xX2b3xX1xX10fxX1cxX17xX3xX4xX10fxX1cxX17xX3xX47xX914xX1cxX17xX3xXexX7eexX3xX4xX143xX4xX3xXdbxX48xXdxX3xXexX1xX2cxX3xX130cxX47xX10xXe0xX3xX1eaxX1exX3xX5bxX6xX47xXdxecfexX1fxX100xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xXc5xX77xX1fxXaxX12xX1030xXdxX44xX1cxX3xXdbxXc5xX1exX1cxX3xXexX6xX185xXdxX3xXc48xX6xX77xXe0xXdxX77xX3xX185xX143xX4xX3xX1cxX1xXf0xX1cxX3xXexXdcxXexX3xX4xX27xX3xXexX1exXdxX3xX185xX15xX3xXexX6xX185xXdxX3xXexX1xX2cxX3xXdbxX10fxX3xXdbxX2f7xX3xXexX1xX6xX5dxX3xX17xXdxX6xX3xXdbxX135cxX1cxX1xX3xX4xX10fxX1cxX17xX3xXdbxX584xX3xX47xX1exX1fxX3xXexX303xX3xX7xX2e5xX3xX2cxX1cxX17xX3xX1xXecxX3xXdbxX48xXdxX3xX1eaxX19xXdxX3xX4xX143xX4xX3xXdbxX949xX1cxX17xX3xX1cxX17xX1xXdxX150xXbxX3xX7f3xX3xXexX1xX1exX1cxX1xX3xXbxX1xX48xX3xX142xX6xXe0xX4xX10xX5xXc5xX1cxX6xX3b8xX3xXdbxX949xX1cxX17xX3xXexX1xX54cxXdxX3xX4xX27xX1cxX1xX3xX47xX143xXc5xX3xX5xX1exX1cxX3xX7xX2d8xX1cxX17xX3xXdbxX135cxX1cxX1xX3xX4xX10fxX1cxX17xX3xX7xX830xX3xX5xX6xX1cxX3xX7xX6xX1cxX17xX3xX1cxX1xXdxX5acxX22xX3xXexX1xX1exX1cxX1xX3xXbxX1xX48xX3xX2b3xX1xX143xX4xX100xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xXc5xX77xX1fxXaxX12xXcxXe0xX34xX19xX4xX3xXdbxX2d8xX3b8xX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX138xX13bxX65xX13bxX3b8xX3xX4xX143xX4xX3xXexX1exXdxX3xX185xX15xX3xXexX6xX185xXdxX3xXexX702xXdxX3xXexX1xX1exX1cxX1xX3xXbxX1xX48xX3xX142xX6xXe0xX4xX10xX5xXc5xX1cxX6xX3xXdbxX2f7xX3xX4xX1xXbd3xX1cxX3xX4xX143xX4xX3xX5xX48xXdxX3xX1eaxX1exXc5xX3xXexXe0xX22xX1cxX17xX3xXexX390xX5dxX3xXexX1xX1exX1cxX1xX3xXbxX1xX48xX3xX1cxX1exX1fxX3xX7xX6xX22xX3xX2b3xX1xXdxX3xX5bxX1xX2e0xX1cxX1xX3xXbxX1xX2cxX3xXcxX390xX1fxX3xX142xX6xX1cxX3xX38exX1xX6xX3xX47xX143xX4xX3xX47xX303xX3xX5dxXecxXexX3xXbxX1xX143xX1cxX3xX21xX22xX1fxX15xXexX3xXdbxX34xX51xX4xX3xX4xX1xX2e0xX1cxX1xX3xX21xX22xX1fxX5acxX1cxX3xX142xX6xXe0xX4xX10xX5xXc5xX1cxX6xX3xX2cxX1cxX17xX3xX1xXecxX3b8xX3xXexX1xX10xXc5xX3xXdbxX2d8xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1xX702xX1cxX3xX7xX48xX3xX5xX34xX51xX1cxX17xX3xX17xXdxXdcxX1fxX3xXbxX1xX9c1xXbxX3xX4xXdcxXbxX3xX4xX1xXc5xX3xX4xX143xX4xX3xX77xX2bdxX4xX1xX3xX1eaxXd8xX3xXdbxXdxX3xX4xX1xX22xX1cxX17xX3xX185xX10xX3xXexX34xX2d4xX1cxX17xX3xXexX2e5xX3xX130cxX47xX10xXe0xX100xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0cxX22xXexX1xXc5xXe0xXaxX12xXbexX1xX34xX2d4xX1cxX17xX3xX26xXbd3xX1cxX17xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxXc5xX22xXe0xX4xX10xXaxX12xX310xXcxX118xX1cxX17xX3xX1xX51xXbxX31dxX0xX65xXbxX12
Phương Đặng