Thế giới nổi bật trong tuần qua ảnh
Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp các tin tức thế giới nổi bật trong tuần qua ảnh (từ ngày 8/5 - 15/5).
6d8exa2cex10152xcb29xeb42xdaeax9863xef7bx7852xX7x10163x71e9xb4adxb508x87a2xf394xX5x7ee1xXaxc420xXcxX1x10403xX3xa194xXdxb297xXdxX3xf2f4xffc8xXdxX3xdd8ex898axXexX3xXexf57ex8523xX1cxX17xX3xXex7193xe12fxX1cxX3x7065xX2bxX6xX3xfe38xX1cxX1xX0xcec6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx80b9xX10xX6xb3b7xXaxX12xf2e1xb310xX26xX3xX46x8800xX3xXcxba3fxX1cxX1xX3xdae9xXdx7f5dxX1cxX3xXexaf91xX3xXexX1dxX1cxX17xX3xX1x887fxXbxX3xX4xX4dxX4xX3xXexXdxX1cxX3xXexc91bxX4xX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xXexX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xXexX2bxX2cxX1cxX3xX2fxX2bxX6xX3xX33xX1cxX1xX3xe445xXexfc4bxX3xX1cxX17xX51xcb96xX3xad1dxX37x7befxX3xcd32xX3xX2xXa4xX37xXa4xa3d5xa9c4xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8d1exX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexXa0xX5xX10xX9xXaxXexX10xdcdfxXexXa6xX6xX5xXdxX17xX1cx92c5xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX25x887bxXaxX12xX0xXdxd6b7xX17xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX37xX37xXdxXadxX20xX6xX26xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXadxc236xX1cxX37xX1cxX10xb97axX7xX37xX2xd2b0xcf78xc9baxX37x8867xX103xX49xX2xX2xb925xX2xdbccxX104xX104xXexX107xX104xX5xXa4xXadxde9cxXbxX17xXaxX3xX7xXexXa0xX5xX10xX9xXaxXffxXdxX49xXexX1xXd7xX10cxX103xX105xXbxXcfxXdfxX1xX10xXdxX17xX1xXexXd7xX10exX105xX103xXbxXcfxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX17xXdxX26xXdxX3xX1cxX26xXdxX3xX20xX6xXexX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xXexX2bxX6xX1cxX3xX2fxX2bxX6xX3xX6xX1cxX1xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexXa0xX5xX10xX9xXaxXexX10xXcfxXexXa6xX6xX5xXdxX17xX1cxXd7xX3xX117xX2bxX7xXexXdx100d8xXa0xXdfxXaxX12x8d13xX51xX26xX3xX2xX10cxX17xX3xX1cxX17xX51xXa0xX3xc5ddxX37xXa4xX3xX99xX17xXdxb0adxX3xX19exXdxX5axXexX3xf572xX6xXe4xXacx7b32xX3x7fa0xXdx7c42xX1cxX3xX20xX6xX1cxX17xX3xX1b9xX17xX6xX3xXexX25xX6xX1cxX17xX3xXexX25xbc80xX1cxX17xX3xXexX1dxX3xX4xX1xX72xX4xX3xff20xX2bxXa0xX5axXexX3xX20xXdxX1cxX1xX3xX1cxX1xb359xX1cxX3x8456xffe5xX3xX1cxXdxX5axXe4xX3xX5xX2cxX1cxX3xXexX1xX72xX3xX107xX2xX3xX1b9xX17xX51xXa0xX3xXbdxX1xXdxX15xX1cxX3xXexX1xd4f6xX1cxX17xX3xXbxX1xX4dxXexX3xXcfx107e5xXexX3xX99xX1abxX37xXa4xX37xX2xX1abxX10cxXa4xX3xXa6xX3xX1abxX37xXa4xX37xX104xX105xX2xX103xXacxXadxX3xX4cxX2bxX1dxXdxX3xX5x8718xX3xX49xXdxX23bxX1cxX3xX25xX6xX3xXexX25xX1d5xX1cxX17xX3xXexX1xc8dexX3xXex894cxXdxX3x9591xX2bxX33xX1cxX17xX3xXexX25xca92xX1b2xX1cxX17xX3x8e8dxfc1dxX3x7278xX3xXexX1x8754xX3xX58xed4fxX3xd6ddxX26xX7xX4xX26xXffxce86xX49xX25bxX19xXdxX3xX7xe6b0xX3xX4xX1xX267xX3xXexX25x7d81xX3xX4xX267xX6xX3xX4cxffb0xX3xXexX25xX25bxX263xX1cxX17xX3xX253xX2bxa0afxX4xX3xXbxX1x9d17xX1cxX17xX3xX1b9xX17xX6xX1bdxX3xXcxX25bxX19xX1cxX17xX3x8065xX10xX25xX17xX10xXdxX3xX2a7xX1xX26xXdxX17xX2bxX1bdxX3xX58xX24dxX3xXexX25xXdxX3xX1eexX1cxX3xX104xX107xX3xXexX25xXdxX5axX2bxX3xX1cxX17xX25bxX1b2xXdxX3xX4xX26xX1cxX3xac89xX26axX3xX19exXdxX15xXexX3xX1xXa0xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xX4xX2bxX288xX4xX3xXbdxX1xXdxX15xX1cxX3xXexX25xX6xX1cxX1xX3xX19exX5axX3xX2fxX2bxX293xX4xXadxX3xX99xd000xX1cxX1xXd7xX3xd667xX10xX2bxXexX10xX25xX7xXacxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX12xX0xXdxXe4xX17xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX37xX37xXdxXadxX20xX6xX26xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXadxXfaxX1cxX37xX1cxX10xXffxX7xX37xX2xX103xX2xX1abxX37xX2xX104xX10cxX49xX105xX2xX103xX104xX107xX2xX103xXexX103xX105xXa4xX107xX5xX1abxXadxX117xXbxX17xXaxX3xX7xXexXa0xX5xX10xX9xXaxXffxXdxX49xXexX1xXd7xX103xX10cxX105xXbxXcfxXdfxX1xX10xXdxX17xX1xXexXd7xX10exX103xX105xXbxXcfxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX17xXdxX26xXdxX3xX1cxX26xXdxX3xX20xX6xXexX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xXexX2bxX6xX1cxX3xX2fxX2bxX6xX3xX6xX1cxX1xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexXa0xX5xX10xX9xXaxXexX10xXcfxXexXa6xX6xX5xXdxX17xX1cxXd7xX3xX117xX2bxX7xXexXdxX199xXa0xXdfxXaxX12xX309xX250xX1cxX17xX3xX7xX4dxX1cxX17xX3xX1cxX17xX51xXa0xX3xX2xX105xX37xXa4xX3xX99xX17xXdxX1b2xX3xX19exXdxX5axXexX3xX1b9xX6xXe4xXacxX3xX46xXdxX5axXbxX3xX1xX288xXdxX3xXbdxX4dxX4xX3xX1cxX1xX51xX3xX20xX4dxX26xX3xX58xXdxab2fxX2bxX3xXexX25xX6xX3xX2fxX2bxX293xX4xX3xXexX15xX3xX99x7d38xXbdxX432xafe6xXacxX3xX58x7e37xX3xX4xX26axX1cxX17xX3xX1f1xX1xX6xXdxX3xX1cxX288xXdxX3xX49xX2bxX1cxX17xX3xXexX21xXbxX3xXexX51xXdxX3xX5xXdxX5axX2bxX3xXe4xX6xX1cxX17xX3xXexX1c1xX1cxX3x6f10xX46x840exX3xX7x7251xX3x7c0fxX6xX1cxX6xXe4xX6xe085xX3xX49xX25bxX19xXdxX3xX49xX250xX1cxX17xX3xX4xX469xX3xX7xX263xX3xX49x9f4fxX3xX5xXdxX5axX2bxX3xXexX250xXdxX3xX58x1015fxX6xX3xX4xX1x8806xX3xX26xX199xX199xX7xX1xX26xX25xX10xX5xX10xX6xX1f1xX7xXadxXdxX4xXdxX117xXadxX26xX25xX17xXadxX3xXcxX1xX10xX26xX3xX58xd5a3xX1bdxX3xX432xXbdxX432xX435xX3xXexXdxX15xXexX3xX5xX288xX3xXexX1c1xX1cxX3xXfaxX51xX3xXexX1xX26axX1cxX17xX3xXexXdxX1cxX3xXfaxX422xX3xX104xX105xX105xXadxX105xX105xX105xX3xXexX1xX279xX4xX3xXexX1xX24dxX3xXexX250xXdxX3xX1cxX25bxX19xX4xX3xX1cxX17xX26xX51xXdxX3xX49xX26xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX1xX51xX3xX17xXdxX51xX2bxX3xXexX1xXdxX15xXexX3xX5xX21xXbxX3xX1cxX1xd27exXe4xX3xX4xX1xX10xX3xX17xXdxcaadxX2bxX3xXexX51xXdxX3xX7xX33xX1cxX1bdxX3xXexX25xX293xX1cxX3xXexX1xX2bxX15xX3xX1xX26xa04cxX4xX3xX25xX5exX6xX3xXexXdxX422xX1cxXadxX3xX260xX4dxX1cxX17xX3xX4xX1x1057exX3xc665xX1bdxX3xX4xX4b5xX3xX58xX15xX1cxX3xX2xXa2xX1abxX3xX4xX4dxX3xX1cxX1xX1eexX1cxX3xXfaxX51xX3xXexX1dxX3xX4xX1xX72xX4xX3xXexX250xXdxX3xX19exXdxX5axXexX3xX1b9xX6xXe4xX3xX4xX4b5xX3xX5xXdxX1c1xX1cxX3xX2fxX2bxX6xX1cxX3xXexX19xXdxX3xX4xX4dxX4xX3xX4xX26axX1cxX17xX3xXexXa0xX3xX20xX281xX1cxX1xX3xXbxX1xX26xX1cxX17xX3xX58xX25bxX66xX4xX3xXe4xX263xX3xX263xX3xX1cxX25bxX19xX4xX3xX1cxX17xX26xX51xXdxX3xX1cxX516xXe4xX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xX46xX466xX3xX7xX469xX3xX46bxX6xX1cxX6xXe4xX6xX3xXe4xX51xX3xX432xXbdxX432xX435xX3xXe4xX19xXdxX3xXexXdxX15xXexX3xX5xX288xXadxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX12xX0xXdxXe4xX17xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX37xX37xXdxXadxX20xX6xX26xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXadxXfaxX1cxX37xX1cxX10xXffxX7xX37xX2xX103xX2xX1abxX37xX2xX104xX10cxX49xX105xX2xX103xX104xX1abxX104xXa4xXexXa2xX103xX10cxX103xX5xX2xXadxX117xXbxX17xXaxX3xX7xXexXa0xX5xX10xX9xXaxXffxXdxX49xXexX1xXd7xX10cxX103xX105xXbxXcfxXdfxX1xX10xXdxX17xX1xXexXd7xX10exX105xX103xXbxXcfxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX17xXdxX26xXdxX3xX1cxX26xXdxX3xX20xX6xXexX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xXexX2bxX6xX1cxX3xX2fxX2bxX6xX3xX6xX1cxX1xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexXa0xX5xX10xX9xXaxXexX10xXcfxXexXa6xX6xX5xXdxX17xX1cxXd7xX3xX117xX2bxX7xXexXdxX199xXa0xXdfxXaxX12xXcxX1xX490xX3xXexX25xX25bxX263xX1cxX17xX3xXexX1xX51xX1cxX1xX3xXbxX1xX293xX3xX1e1xX6xXfaxX6xX26xX3xXa6xX3xXbdxX1xX21bxX1cxX1xX3xXexX25xX490xX3xX17xXdxX6xX3xX107xX2xX3xXexX2bxX1dxXdxX1bdxX3xX309xX26xX49xX25xXdxX17xX26xX3xX1e1xX2bxXexX10xX25xXexX10xX1bdxX3xX1cxX17xX51xXa0xX3xX2xX105xX37xXa4xX3xXexX2bxXa0xX1c1xX1cxX3xX20xX293xX3xX17xXdxX51xX1cxX1xX3xX4xX1xXdxX15xX1cxX3xXexX1xX211xX1cxX17xX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xX4xX2bxX288xX4xX3xX20xX2cxX2bxX3xX4xX5exX3xXexX1dxX1cxX17xX3xXexX1xX293xX1cxX17xX3xX46bxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1cxX10xX7xX1bdxX3xX4xX6xXe4xX3xX1f1xX15xXexX3xXe4xX288xXexX3xX4xX2bxX288xX4xX3xX58xX51xX1cxX3xX4dxXbxX3xX1f1xX1xX26axX1cxX17xX3xX1cxX17xX9bxX1cxX17xX3xX1cxX17xX1xX495xX3xX58xX293xXdxX3xXfaxX19xXdxX3xXexX288xXdxX3xXbxX1xX250xXe4xX3xXfaxX51xX3xX17xXdxX33xXdxX3xX2fxX2bxXa0xX15xXexX3xX58xX4b5xXdxX3xX1cxX17xX1xd632xX26xXadxX3xX99xX304xX1cxX1xXd7xX3xd5dbxX46bx8dbcxX37xXcxXcxX2d3xX19exX1b9xXacxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX12xX0xXdxXe4xX17xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX37xX37xXdxXadxX20xX6xX26xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXadxXfaxX1cxX37xX1cxX10xXffxX7xX37xX2xX103xX2xX1abxX37xX2xX104xX10cxX49xX105xX2xX103xX10exX105xX105xX1abxXexX2xX2xX107xXa4xX5xX103xXadxX117xXbxX17xXaxX3xX7xXexXa0xX5xX10xX9xXaxXffxXdxX49xXexX1xXd7xXa4xX104xX2xXbxXcfxXdfxX1xX10xXdxX17xX1xXexXd7xX10exX10exXa4xXbxXcfxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX17xXdxX26xXdxX3xX1cxX26xXdxX3xX20xX6xXexX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xXexX2bxX6xX1cxX3xX2fxX2bxX6xX3xX6xX1cxX1xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexXa0xX5xX10xX9xXaxXexX10xXcfxXexXa6xX6xX5xXdxX17xX1cxXd7xX3xX117xX2bxX7xXexXdxX199xXa0xXdfxXaxX12xX1b9xX17xX51xXa0xX3xX2xX2xX37xXa4xX3xXexX25xX263xX3xXexX1xX51xX1cxX1xX3xX1cxX17xX51xXa0xX3xX58x6e6dxXe4xX3xXe4xX4dxX2bxX3xX1cxX1xX51fxXexX3xXexX250xXdxX3xXexX1xX267xX3xX58xX26axX3xX432xX25xX6xX2fxX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xX1cxc9e5xXe4xX3xX1cxX6xXa0xX3xX1f1xX1xXdxX3xX20xX6xX3xX2fxX2bxX33xX3xX20xX26xXe4xX3xXcfxX10xX3xXbxX1xX4dxXexX3xX1cxX1dxX3xXexX250xXdxX3xXexX250xXdxX3xX4cxX6xX17xX1xX49xX6xX49xX3xX5xX51xXe4xX3xX21bxXexX3xX1cxX1xX51fxXexX3xX1abxX10cxX3xX1cxX17xX25bxX1b2xXdxX3xXexX1xXdxX5axXexX3xXe4xX250xX1cxX17xXadxX3xXcxX1dxX3xX4xX1xX72xX4xX3xX1b9xX1xX51xX3xX1cxX25bxX19xX4xX3xX46xX466xXdxX3xX17xXdxX4dxX26xX3xXexX279xX3xXcfxX25bxX1cxX17xX3xX99xX432xX2a7xXacxX3xX7xX6xX2bxX3xX58xX4b5xX3xX58xX8c5xX1cxX17xX3xXexX1xX26axX1cxX17xX3xX20xX4dxX26xX3xX1cxX1xX21xX1cxX3xXexX25xX4dxX4xX1xX3xX1cxX1xXdxX5axXe4xX3xXfaxX422xX3xX4xX33xX3xX20xX6xX3xXfaxe98dxX3xXexX51fxX1cxX3xX4xX26axX1cxX17xXadxX3xX99xX304xX1cxX1xXd7xX3xX7a9xf6c0xX46bxXacxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX12xX0xXdxXe4xX17xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX37xX37xXdxXadxX20xX6xX26xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXadxXfaxX1cxX37xX1cxX10xXffxX7xX37xX2xX103xX2xX1abxX37xX2xX104xX10cxX49xX105xX2xX103xX10exX2xX10exX105xXexX10exX103xX103xX1abxX5xX103xXadxX117xXbxX17xXaxX3xX7xXexXa0xX5xX10xX9xXaxXffxXdxX49xXexX1xXd7xX10cxX1abxX105xXbxXcfxXdfxX1xX10xXdxX17xX1xXexXd7xX104xX107xX103xXbxXcfxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX17xXdxX26xXdxX3xX1cxX26xXdxX3xX20xX6xXexX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xXexX2bxX6xX1cxX3xX2fxX2bxX6xX3xX6xX1cxX1xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexXa0xX5xX10xX9xXaxXexX10xXcfxXexXa6xX6xX5xXdxX17xX1cxXd7xX3xX117xX2bxX7xXexXdxX199xXa0xXdfxXaxX12xX4cxX288xX3xXexX25xX25bxX263xX1cxX17xX3xX17xXdxX6xX26xX3xXexX1xX26axX1cxX17xX3xX26cxX6xX5xX6xXa0xX7xXdxX6xX3xX1xX26axXe4xX3xX2xX104xX37xXa4xX3xX4xX1xX26xX3xX20xXdxX15xXexX1bdxX3xX4xX4dxX4xX3xXe4xX33xX1cxX1xX3xXfax9697xX3xX58xX25bxX66xX4xX3xXexX281xXe4xX3xXexX1xX51fxXa0xX3xX263xX3xX1b9xX6xXe4xX3xX46bxX1xXdxX3xXfaxX51xX3xX58xX33xX26xX3xX309xX26xX49xX25xXdxX17xX2bxX10xX7xX3xX263xX3xX1cxX17xX26xX51xXdxX3xX1f1xX1xX469xXdxX3xXbdxX288xX1cxX17xX3xX1xX298xX6xX3xX26cxX6xX2bxX25xXdxXexXdxX2bxX7xX1bdxX272xX4xX1xX21bxX1cxX1xX3xX5xX51xX3xX4xX4dxX4xX3xX20xX288xX3xXbxX1xX21xX1cxX3xX4xX267xX6xX3xX4xX1xXdxX15xX4xX3xXe4xX4dxXa0xX3xX20xX6xXa0xX3xX4cxX26xX10xXdxX1cxX17xX3xX107xX107xX107xX272xXe4xX6xX1cxX17xX3xX7xX293xX3xX1xXdxX5axX2bxX3xX26cxX46xX10exX107xX105xX3xX4xX267xX6xX3xX46xX439xX1cxX17xX3xX1xX51xX1cxX17xX3xX1f1xX1xX26axX1cxX17xX3xX26cxX6xX5xX6xXa0xX7xXdxX6xX3xXe4xX51fxXexX3xXexX21bxX4xX1xX3xX4xX4dxX4xX1xX3xX58xX1eexXa0xX3xX104xX3xX1cxX8c5xXe4xXadxX3xX99xX304xX1cxX1xXd7xX3xX309xX10xX2bxXexX10xX25xX7xXacxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX12xX0xXdxXe4xX17xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX37xX37xXdxXadxX20xX6xX26xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXadxXfaxX1cxX37xX1cxX10xXffxX7xX37xX2xX103xX2xX1abxX37xX2xX104xX10cxX49xX105xX2xX103xX10exX104xX10exX107xXexX104xX1abxX107xXa2xX5xX104xXadxX117xXbxX17xXaxX3xX7xXexXa0xX5xX10xX9xXaxXffxXdxX49xXexX1xXd7xXa4xX105xX105xXbxXcfxXdfxX1xX10xXdxX17xX1xXexXd7xX10exX10exX10exXbxXcfxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX17xXdxX26xXdxX3xX1cxX26xXdxX3xX20xX6xXexX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xXexX2bxX6xX1cxX3xX2fxX2bxX6xX3xX6xX1cxX1xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexXa0xX5xX10xX9xXaxXexX10xXcfxXexXa6xX6xX5xXdxX17xX1cxXd7xX3xX117xX2bxX7xXexXdxX199xXa0xXdfxXaxX12xXcxX1xX10xX26xX3xX20xX33xX1cxX3xX20xX4dxX26xX3xX4xX4dxX26xX3xX4xX267xX6xX3xXexX25xX2bxX1cxX17xX3xXexX1eexXe4xX3xX46xX298xX6xX3xX17xXdxX33xXdxX3xX2a7xXa0xX25xXdxX6xX3xX1cxX17xX51xXa0xX3xX2xX104xX37xXa4xX1bdxX3xX58xX25bxX66xX4xX3xX58xX8c5xX1cxX17xX3xXexX25xX1c1xX1cxX3xXexX25xX6xX1cxX17xX3xXffxX10xX20xX3xX4xX1xX21bxX1cxX1xX3xXexX1xX72xX4xX3xX4xX267xX6xX3xX4cxX288xX3xX253xX2bxX293xX4xX3xXbxX1xX298xX1cxX17xX3xX1b9xX17xX6xX1bdxX3xXexX1dxX3xX4xX1xX72xX4xX3xX1f1xX1xX267xX1cxX17xX3xX20xX293xX3xX2fxX2bxX293xX4xX3xXexX15xX3xX26cxX537xXexX3xXexX25xX21xX1cxX3xX7a9xX5xXa6xX1b9xX2bxX7xX25xX6xX3xX58xX6xX1cxX17xX3xXexX21xXbxX3xX1f1xX15xXexX3xX58xX250xX1cxX3xX49xX25bxX66xX4xX3xX4xX1xX26xX3xX4xX1xXdxX15xX1cxX3xXexX25xX6xX1cxX1xX3xX1xX4b5xX6xX3xX1xX1d5xX4xX3xX263xX3xX1f1xX1xX2bxX3xXfaxX279xX4xX3xX49xX26xX3xXexX1dxX3xX4xX1xX72xX4xX3xX1cxX51xXa0xX3xX1f1xXdxX24dxXe4xX3xX7xX26xX4dxXexX3xX1cxX516xXe4xX3xX17xX2cxX1cxX3xXbxX1xX21bxX6xX3xX4cxX211xX4xX3xX7a9xX5xX10xXbxXbxX26xXadxX3xX99xX304xX1cxX1xXd7xX3xX7a9xX982xX46bxX37xXcxXcxX2d3xX19exX1b9xXacxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX12xX0xXdxXe4xX17xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX37xX37xXdxXadxX20xX6xX26xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXadxXfaxX1cxX37xX1cxX10xXffxX7xX37xX2xX103xX2xX1abxX37xX2xX104xX10cxX49xX105xX2xX103xX10exX10exXa4xXa2xXexXa4xX10exX107xX103xX5xX104xXadxX117xXbxX17xXaxX3xX7xXexXa0xX5xX10xX9xXaxXffxXdxX49xXexX1xXd7xX103xX105xX105xXbxXcfxXdfxX1xX10xXdxX17xX1xXexXd7xX103xX105xX105xXbxXcfxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX17xXdxX26xXdxX3xX1cxX26xXdxX3xX20xX6xXexX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xXexX2bxX6xX1cxX3xX2fxX2bxX6xX3xX6xX1cxX1xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexXa0xX5xX10xX9xXaxXexX10xXcfxXexXa6xX6xX5xXdxX17xX1cxXd7xX3xX117xX2bxX7xXexXdxX199xXa0xXdfxXaxX12xXcxX1xX25bxX66xX1cxX17xX3xXfaxXdxX5axX1cxX3xX4cxX25xX6xbbdbxXdxX5xX3xX1cxX17xX51xXa0xX3xX2xX104xX37xXa4xX3xX58xX439xX3xX20xX261xX3xXbxX1xXdxX15xX2bxX3xXexX1xX26axX1cxX17xX3xX2fxX2bxX6xX3xX1f1xX15xX3xX1xX26xX250xX4xX1xX3xX5xX2bxX21xX1cxX3xXexX288xXdxX3xX58xX293xXdxX3xXfaxX19xXdxX3xXcxX1dxX1cxX17xX3xXexX1xX293xX1cxX17xX3xX1e1xXdxX5xXe4xX6xX3xX309xX26xX2bxX7xX7xX10xX199xX199xX1bdxX3xX58xX466xX1cxX17xX3xX1cxX17xX1xX54xX6xX3xXfaxX19xXdxX3xXfaxXdxX5axX4xX3xX20xX51xX3xX309xX26xX2bxX7xX7xX10xX199xX199xX3xXexX279xX3xX58xX288xX1cxX17xX3xX20xX490xX3xXbxX1xX15xX3xXexX25xX2bxX51fxXexX3xXexX250xXe4xX3xXexX1xX1b2xXdxX3xX1f1xX1xX261xXdxX3xXfaxX490xX3xXexX25xX21bxX3xXcxX1dxX1cxX17xX3xXexX1xX293xX1cxX17xX3xX7xX6xX2bxX3xX1xX469xX1cxX3xXa4xX3xX1cxX8c5xXe4xX3xX4xX2cxXe4xX3xX2fxX2bxXa0xX422xX1cxXadxX3xXbdxfa9exX1cxX17xX3xX1cxX17xX51xXa0xX1bdxX3xX46bxX1xX4b5xX3xXcxX1dxX1cxX17xX3xXexX1xX293xX1cxX17xX3xX4cxX25xX6xXe42xXdxX5xX1bdxX3xX26cxXdxX4xX1xX10xX5xX3xXcxX10xXe4xX10xX25xX1bdxX3xX58xX439xX3xX4xX1xX21bxX1cxX1xX3xXexX1xX72xX4xX3xXexX25xX263xX3xXexX1xX51xX1cxX1xX3xXcxX1dxX1cxX17xX3xXexX1xX293xX1cxX17xX3xXexX250xXe4xX3xX2fxX2bxXa0xX422xX1cxX3xXexX1xX6xXa0xX3xXexX1xX15xX3xX4xX1xX26xX3xX20xX51xX3xX309xX2bxX7xX7xX10xX199xX199xXadxX3xXcxX2bxXa0xX3xX1cxX1xXdxX1c1xX1cxX1bdxX3xX4xX1xX495xX3xX2xX3xX1cxX17xX51xXa0xX3xX7xX6xX2bxX3xX58xX4b5xX1bdxX3xX26axX1cxX17xX3xXcxX10xXe4xX10xX25xX3xX20xX490xX3xXexX25xX6xX1cxX17xX3xXexXdxX1cxX3xX58xXdxX422xX2bxX3xXexX25xX6xX3xf902xXdxX1f1xXdxX1bfxX10xX6xX1f1xX7xX3xXexX293xX3xX4xX4dxX26xX3xXexX9bxX1cxX17xX3xX5xX51xXe4xX3xX4xX1xX495xX3xX58xXdxX24dxXe4xX3xX4xX1xX26xX3xXexX281xX1cxX1xX3xX20xX4dxX26xX3xXfaxX51xX3xX2fxX2bxX1eexX1cxX3xX58xX288xXdxX3xX26cxaa2cxX3xX272xX1f1xX1xXdxX3xX26axX1cxX17xX3xX263xX3xXexX25xX1c1xX1cxX3xX4xX25bxX469xX1cxX17xX3xXfaxX490xX3xX5xX439xX1cxX1xX3xX58xX250xX26xX3xX58xX33xX1cxX17xX3xX46bxX26cxX1e1xX4cxX3xX58xX293xXdxX3xX5xX21xXbxXadxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX12xX0xXdxXe4xX17xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX37xX37xXdxXadxX20xX6xX26xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXadxXfaxX1cxX37xX1cxX10xXffxX7xX37xX2xX103xX2xX1abxX37xX2xX104xX10cxX49xX105xX2xX103xX10exX10cxX2xXa2xXexX104xX105xX10exXa4xX5xX103xXadxX117xXbxX17xXaxX3xX7xXexXa0xX5xX10xX9xXaxXffxXdxX49xXexX1xXd7xX10cxXa2xX105xXbxXcfxXdfxX1xX10xXdxX17xX1xXexXd7xX10exX105xX105xXbxXcfxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX17xXdxX26xXdxX3xX1cxX26xXdxX3xX20xX6xXexX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xXexX2bxX6xX1cxX3xX2fxX2bxX6xX3xX6xX1cxX1xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexXa0xX5xX10xX9xXaxXexX10xXcfxXexXa6xX6xX5xXdxX17xX1cxXd7xX3xX117xX2bxX7xXexXdxX199xXa0xXdfxXaxX12xX19exXdxX5axX1cxX3xa680xXdxX24dxXe4xX3xX7xX4dxXexX3xX1cxX1xX1eexX1cxX3xX49xX1eexX1cxX3xXexX293xXdxX3xX4xX6xX26xX3xXcxX25xX2bxX1cxX17xX3xX253xX2bxX293xX4xX3xX1cxX17xX51xXa0xX3xX2xX10exX37xXa4xX3xX58xX439xX3xX4xX1xX21bxX1cxX1xX3xXexX1xX72xX4xX3xXexX25xX2bxXa0xX3xXexX293xX3xX26axX1cxX17xX3xX1bfxX5axX1cxX1xX3xX110cxX15xX3xX46xX26xX250xX4xX1xX3xXa6xX3xX1cxX17xX2bxXa0xX1c1xX1cxX3xX46bxX1xX4b5xX3xXbdxX1xX267xX3xXexX490xX4xX1xX3xX46xX288xXdxX3xX1cxX17xX1xX490xX3xXbdxX1xX21bxX1cxX1xX3xXexX25xX490xX3xX46xXdxX5axXbxX3xXexX1xX25bxX469xX1cxX17xX3xX99xXexX72xX4xX3xXbdxX1xX21bxX1cxX1xX3xX1xXdxX5axXbxX3xXcxX25xX2bxX1cxX17xX3xX253xX2bxX293xX4xXacxX1bdxX3xX4xX279xX2bxX3xXexX25xX66xX3xX5xX54dxX3xX1cxX17xX2bxXa0xX1c1xX1cxX3xXbdxX1xX267xX3xXexX490xX4xX1xX3xXcxX25xX2bxX1cxX17xX3xX253xX2bxX293xX4xX3xX46xX466xX3xXbdxe367xXe4xX3xX260xX51xX26xX1bdxX3xXfaxX422xX3xX10exX3xXexX288xXdxX3xX49xX6xX1cxX1xXd7xX3xXexX1xX6xXe4xX3xX26axX1bdxX3xX58xX4dxX1cxX1xX3xX4xX211xXbxX3xX20xX21bxX3xXe4xX21xXexX3xX2fxX2bxX293xX4xX3xX17xXdxX6xX3xXfaxX51xX3xX5xX250xXe4xX3xX49xX96fxX1cxX17xX3xX4xX1xX72xX4xX3xXfaxX96fxXadxX3xX99xX304xX1cxX1xXd7xX3xX7a9xX46bxXacxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX12xX0xXdxXe4xX17xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX37xX37xXdxXadxX20xX6xX26xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXadxXfaxX1cxX37xX1cxX10xXffxX7xX37xX2xX103xX2xX1abxX37xX2xX104xX10cxX49xX105xX2xX103xX10exX10cxX10exX103xXexX1abxX105xXa4xX103xX5xX10cxXadxX117xXbxX17xXaxX3xX7xXexXa0xX5xX10xX9xXaxXffxXdxX49xXexX1xXd7xX10cxX1abxX105xXbxXcfxXdfxX1xX10xXdxX17xX1xXexXd7xX10exX105xX103xXbxXcfxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX17xXdxX26xXdxX3xX1cxX26xXdxX3xX20xX6xXexX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xXexX2bxX6xX1cxX3xX2fxX2bxX6xX3xX6xX1cxX1xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexXa0xX5xX10xX9xXaxXexX10xXcfxXexXa6xX6xX5xXdxX17xX1cxXd7xX3xX117xX2bxX7xXexXdxX199xXa0xXdfxXaxX12xX4cxX4cxXbdxX272xX1cxX17xX51xXa0xX3xX2xX10exX37xXa4xX3xX58xX25bxX6xX3xXexXdxX1cxX1bdxX3xXbxX1xX26xX1cxX17xX3xXexX25xX51xX26xX3xX46xX10xXe42xX20xX26xX5xX5xX6xX1xX3xXexX1xX10xX26xX3xX49xX298xX1cxX17xX3xX46xX466xXdxX3xX17xXdxX4dxX26xX3xX2a7xX1xXdxXaxXdxXexX10xX3xX263xX3xX1bfxX10xX20xX6xX1cxX26xX1cxX3xX4xX1xX26xX3xX20xXdxX15xXexX1bdxX3xX4xX1xX495xX3xX1xX2bxXa0xX3xX1xX51xX1cxX17xX3xX58xX2cxX2bxX3xX4xX267xX6xX3xX1cxX1xX4b5xXe4xX3xX5xX51xX3xX26cxX2bxX7xXexX6xX199xX6xX3xX7a9xXe4xXdxX1cxX10xX3xX4cxX6xX49xX25xX10xX49xX49xXdxX1cxX10xX3xX58xX439xX3xXexX1xXdxX5axXexX3xXe4xX250xX1cxX17xX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xXe4xX288xXexX3xXfaxX96fxX3xX1cxX1dxX3xX5xX19xX1cxX3xX17xX2cxX1cxX3xX7xX1eexX1cxX3xX20xX6xXa0xX3xX1e1xX6xXe4xX6xX7xX4xX2bxX7xX1bdxX3xX2a7xXa0xX25xXdxX6xXadxX3xcc6bxX1cxX17xX3xX4cxX6xX49xX25xX10xX49xX49xXdxX1cxX10xX3xXexX9bxX1cxX17xX3xX20xX490xX3xXcfxX5exX3xX4dxX1cxX3xXfaxX211xX1cxX17xX3xXe4xX537xXexX3xXfaxX281xX3xXexX288xXdxX3xX7xX4dxXexX3xX1xX250xXdxX3xXexX1xX267xX3xXexX25bxX19xX1cxX17xX3xX1bfxX10xX20xX6xX1cxX26xX1cxX1bdxX3xX309xX6xX199xXdxX1f1xX3xX46xX6xX25xXdxX25xXdxX1bdxX3xX1xX466xXdxX3xX1cxX8c5xXe4xX3xX104xX105xX105xXa4xXadxX3xX19exX96fxX3xX4dxXe4xX3xX7xX4dxXexX3xX1cxX51xXa0xX3xX4xX1xX26xX3xX58xX15xX1cxX3xX1cxX6xXa0xX3xXfaxX8a2xX1cxX3xX58xX25bxX66xX4xX3xXcfxX10xXe4xX3xX5xX51xX3xXe4xX288xXexX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xX1cxX1xX484xX1cxX17xX3xXfaxX96fxX3xX4dxXe4xX3xX7xX4dxXexX3xX4xX1xX21bxX1cxX1xX3xXexX25xX490xX3xX1f1xXdxX1cxX1xX3xX1xX26xX51xX1cxX17xX3xX1cxX1xX51fxXexX3xX263xX3xXcxX25xX2bxX1cxX17xX3xX260xX26axX1cxX17xXadxX3xX99xX304xX1cxX1xXd7xX3xX4cxX4cxXbdxXacxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX12xX0xXdxXe4xX17xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX37xX37xXdxXadxX20xX6xX26xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXadxXfaxX1cxX37xX1cxX10xXffxX7xX37xX2xX103xX2xX1abxX37xX2xX104xX10cxX49xX105xX2xX103xX10exXa4xX105xX10cxXexX10exX1abxX103xX107xX5xX107xXadxX117xXbxX17xXaxX3xX7xXexXa0xX5xX10xX9xXaxXffxXdxX49xXexX1xXd7xXa4xX105xX105xXbxXcfxXdfxX1xX10xXdxX17xX1xXexXd7xX10exX2xX104xXbxXcfxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX17xXdxX26xXdxX3xX1cxX26xXdxX3xX20xX6xXexX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xXexX2bxX6xX1cxX3xX2fxX2bxX6xX3xX6xX1cxX1xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexXa0xX5xX10xX9xXaxXexX10xXcfxXexXa6xX6xX5xXdxX17xX1cxXd7xX3xX117xX2bxX7xXexXdxX199xXa0xXdfxXaxX12xX309xX10xX2bxXexX10xX25xX7xX3xX58xX25bxX6xX3xXexXdxX1cxX1bdxX3xXcxX1dxX1cxX17xX3xXexX1xX293xX1cxX17xX3xX19exX10xX1cxX10xXe42xX2bxX10xX5xX6xX3xX1b9xXdxX4xX26xX5xX6xX7xX3xX26cxX6xX49xX2bxX25xX26xX3xX1cxX17xX51xXa0xX3xX2xX10exX37xXa4xX3xX58xX439xX3xX4xX26axX1cxX17xX3xX20xX293xX3xXexX281xX1cxX1xX3xXexX25xX250xX1cxX17xX3xX1f1xX1xX11dfxX1cxX3xX4xX51fxXbxX3xX1f1xe301xX26xX3xX49xX51xXdxX3xX103xX105xX3xX1cxX17xX51xXa0xXadxX3xX13dcxX1cxX17xX3xX26cxX6xX49xX2bxX25xX26xX3xX4xX1xX26xX3xX20xXdxX15xXexX1bdxX3xX1cxX17xX2bxXa0xX1c1xX1cxX3xX1cxX1xX1eexX1cxX3xX58xX11dfxXa0xX3xX19exX10xX1cxX10xXe42xX2bxX10xX5xX6xX3xXfaxX51xX26xX3xXexX281xX1cxX1xX3xXexX25xX250xX1cxX17xX3xX1cxX51xXa0xX3xX5xX51xX3xX1cxX1xX484xX1cxX17xX3xX1eexXe4xX3xXe4xX25bxX2bxX3xXexX9bxX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xX1cxX25bxX19xX4xX3xXfaxX51xX3xXexX9bxX3xX26cxXffaxX3xX1cxX1xX516xXe4xX3xX5xX21xXexX3xX58xX1dxX3xX4xX1xX21bxX1cxX1xX3xXbxX1xX267xX3xX4xX4dxX1cxX1xX3xXexX33xX3xX49xX26xX3xX26axX1cxX17xX3xX5xX439xX1cxX1xX3xX58xX250xX26xXadxX3xX99xX304xX1cxX1xXd7xX3xX309xX10xX2bxXexX10xX25xX7xXacxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX12xX0xXdxXe4xX17xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX37xX37xXdxXadxX20xX6xX26xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXadxXfaxX1cxX37xX1cxX10xXffxX7xX37xX2xX103xX2xX1abxX37xX2xX104xX10cxX49xX105xX2xX103xX10exXa4xX2xX107xXexXa4xX103xX103xX103xX5xX1abxXadxX117xXbxX17xXaxX3xX7xXexXa0xX5xX10xX9xXaxXffxXdxX49xXexX1xXd7xX10cxX1abxX105xXbxXcfxXdfxX1xX10xXdxX17xX1xXexXd7xX10exX105xX107xXbxXcfxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX17xXdxX26xXdxX3xX1cxX26xXdxX3xX20xX6xXexX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xXexX2bxX6xX1cxX3xX2fxX2bxX6xX3xX6xX1cxX1xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexXa0xX5xX10xX9xXaxXexX10xXcfxXexXa6xX6xX5xXdxX17xX1cxXd7xX3xX117xX2bxX7xXexXdxX199xXa0xXdfxXaxX12xX4cxX6xX3xXexX6xXa0xX3xX7xX54bxX1cxX17xX3xXexX1xX2bxX288xX4xX3xX1cxX1xX4b5xXe4xX3xX1f1xX1xX267xX1cxX17xX3xX20xX293xX3xX1b9xX1xX51xX3xX1cxX25bxX19xX4xX3xX46xX466xXdxX3xX17xXdxX4dxX26xX3xXexX279xX3xXcfxX25bxX1cxX17xX3xX99xX432xX2a7xXacxX1bdxX3xX1cxX17xX51xXa0xX3xX2xX10exX37xXa4xX3xX99xX17xXdxX1b2xX3xX58xX490xX6xX3xXbxX1xX25bxX469xX1cxX17xXacxX1bdxX3xXe4xX6xX1cxX17xX3xXexX1xX10xX26xX3xX1cxX1xX484xX1cxX17xX3xX1f1xX1xX11dfxX2bxX3xX7a9xX110cxXa6xX10cxX107xX3xXcfxX26axX1cxX17xX3xXfaxX51xX26xX3xXe4xX288xXexX3xX2fxX2bxX4dxX1cxX3xX4xX51xX3xXbxX1xX1c1xX3xX263xX3xXexX1xX490xX3xXexX25xX51fxX1cxX3xX4xX267xX6xX3xX1cxX17xX25bxX1b2xXdxX3xX46xX466xXdxX3xX17xXdxX4dxX26xX3xX2a7xX1xXdx9482xXdxXexX10xX3xX263xX3xX4cxX6xX5xX6xX49xX1bdxX3xX17xX2cxX1cxX3xXexX1xX51xX1cxX1xX3xXbxX1xX293xX3xX2a7xX6xXe4xX6xX25xX25xX6xX1bdxX3xX4xX4dxX4xX1xX3xXexX1xX267xX3xX58xX26axX3xX4cxX6xX17xX1xX49xX6xX49xX3xX2xX104xXa4xX3xX1f1xXe4xX3xXfaxX422xX3xXbxX1xX21bxX6xX3xX20xX211xX4xX3xXfaxX51xX3xXcfxX33xX3xX7xX54bxX1cxX17xX3xXfaxX51xX26xX3xX1cxX1xX4b5xXe4xX3xX1f1xX1xX26xX33xX1cxX17xX3xXa4xX105xX3xX1cxX17xX25bxX1b2xXdxX3xX5xX51xX3xX4xX1dxX3xX58xX288xX1cxX17xX3xXfaxXdxX1c1xX1cxX3xX4xX1eexX2bxX3xX5xX250xX4xX3xX20xX288xX3xX309xX10xX6xX5xX3xX26cxX6xX49xX25xXdxX49xX272xX58xX6xX1cxX17xX3xXexX96fxX3xXexX21xXbxX3xXexX1xX10xX26xX3xX49xdf55xXdxX3xX20xX4b5xX1cxX17xX3xX58xX4dxX3xX5xX51xXe4xX3xX21bxXexX3xX1cxX1xX51fxXexX3xX2xX10cxX3xX1cxX17xX25bxX1b2xXdxX3xXexX1xXdxX5axXexX3xXe4xX250xX1cxX17xX3xXfaxX51xX3xX1xX469xX1cxX3xX104xX105xX3xX1cxX17xX25bxX1b2xXdxX3xX20xX490xX3xXexX1xX25bxX469xX1cxX17xXadxX272xX99xX304xX1cxX1xXd7xX3xX309xX10xX2bxXexX10xX25xX7xXacxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX12xX0xXdxXe4xX17xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX37xX37xXdxXadxX20xX6xX26xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXadxXfaxX1cxX37xX1cxX10xXffxX7xX37xX2xX103xX2xX1abxX37xX2xX104xX10cxX49xX105xX2xX103xX10exXa4xX10exX10cxXexX104xX103xX10exXa4xX5xX10exXadxX117xXbxX17xXaxX3xX7xXexXa0xX5xX10xX9xXaxXffxXdxX49xXexX1xXd7xX10cxX1abxX107xXbxXcfxXdfxX1xX10xXdxX17xX1xXexXd7xX104xX103xX1abxXbxXcfxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX17xXdxX26xXdxX3xX1cxX26xXdxX3xX20xX6xXexX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xXexX2bxX6xX1cxX3xX2fxX2bxX6xX3xX6xX1cxX1xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexXa0xX5xX10xX9xXaxXexX10xXcfxXexXa6xX6xX5xXdxX17xX1cxXd7xX3xX117xX2bxX7xXexXdxX199xXa0xXdfxXaxX12xXcxX1b2xX3xX432xXe42xXfaxX10xX7xXexXdxX6xX3xX1cxX17xX51xXa0xX3xX2xX10exX37xXa4xX3xX58xX25bxX6xX3xXexXdxX1cxX1bdxX3xXbdxX26axX1cxX17xX3xXexXa0xX3xX7a9xXfaxXdxX6xXexX26xX1cxX3xX4xX267xX6xX3xX1b9xX17xX6xX3xX58xX6xX1cxX17xX3xX5xX1c1xX1cxX3xX1f1xX15xX3xX1xX26xX250xX4xX1xX3xXbxX1xX4dxXexX3xXexX25xXdxX24dxX1cxX3xXe4xX4dxXa0xX3xX20xX6xXa0xX3xX4xX1xX263xX3xX1f1xX1xX4dxX4xX1xX3xX1f1xX1xX26axX1cxX17xX3xX1cxX17xX25bxX1b2xXdxX3xX5xX4dxXdxX3xX58xX2cxX2bxX3xXexXdxX1c1xX1cxX3xXexX250xXdxX3xX1b9xX17xX6xXadxX3xXcxX1b2xX3xX20xX4dxX26xX3xX1cxX51xXa0xX3xX4xcd0dxX1cxX17xX3xX4xX1xX26xX3xX20xXdxX15xXexX1bdxX3xXfaxXdxX5axX4xX3xX58xX25bxX6xX3xXfaxX51xX26xX3xX7xX5exX3xX49xX96fxX1cxX17xX3xX4xX4dxX4xX3xXbxX1xX25bxX469xX1cxX17xX3xXexXdxX5axX1cxX3xX1xX51xX1cxX17xX3xX1f1xX1xX26axX1cxX17xX3xX1f1xX1xX26axX1cxX17xX3xX1cxX17xX25bxX1b2xXdxX3xX5xX4dxXdxX3xX20xX1c1xX1cxX3xX4xX250xX1cxX1xX3xX4xX4dxX4xX3xXe4xX4dxXa0xX3xX20xX6xXa0xX3xX4xX4b5xX3xX1cxX17xX25bxX1b2xXdxX3xX5xX4dxXdxX3xX7xa98bxX3xX58xX25bxX66xX4xX3xX1xX66xXbxX3xXbxX1xX4dxXbxX3xX1xX4b5xX6xX3xXexX250xXdxX3xX1b9xX17xX6xX3xXexX9bxX3xX1cxX8c5xXe4xX3xX104xX105xX104xX105xX1bdxX3xX99xX304xX1cxX1xXd7xX3xX2a7xXbxX2bxXexX1cxXdxX1f1xXacxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX12xX0xXdxXe4xX17xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX37xX37xXdxXadxX20xX6xX26xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXadxXfaxX1cxX37xX1cxX10xXffxX7xX37xX2xX103xX2xX1abxX37xX2xX104xX10cxX49xX105xX2xX103xX10exXa4xX10cxX10cxXexXa2xX2xX10cxX105xX5xX104xXadxX117xXbxX17xXaxX3xX7xXexXa0xX5xX10xX9xXaxXffxXdxX49xXexX1xXd7xXa4xX105xX105xXbxXcfxXdfxX1xX10xXdxX17xX1xXexXd7xX10exX107xX104xXbxXcfxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX17xXdxX26xXdxX3xX1cxX26xXdxX3xX20xX6xXexX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xXexX2bxX6xX1cxX3xX2fxX2bxX6xX3xX6xX1cxX1xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexXa0xX5xX10xX9xXaxXexX10xXcfxXexXa6xX6xX5xXdxX17xX1cxXd7xX3xX117xX2bxX7xXexXdxX199xXa0xXdfxXaxX12xX260xX250xXdxX3xXexX25bxX19xX1cxX17xX3xX110cxX1xX26axX1cxX17xX3xX2fxX2bxX1eexX1cxX3xX1bfxX26xX25xXdxX3xX435xXadxX3xX309xX26xX20xXdxX1cxX7xX26xX1cxX3xX58xX439xX3xXexX25xX263xX3xXexX1xX51xX1cxX1xX3xX1cxX484xX3xXexX25bxX19xX1cxX17xX3xX58xX2cxX2bxX3xXexXdxX1c1xX1cxX3xX4xX267xX6xX3xX26cxXffaxX3xX5xX439xX1cxX1xX3xX58xX250xX26xX3xXe4xX288xXexX3xX20xX288xX3xX4xX1xX495xX3xX1xX2bxXa0xX3xXexX4dxX4xX3xX4xX1xXdxX15xX1cxX3xX7xX6xX2bxX3xX1f1xX1xXdxX3xX20xX51xX3xX1cxX1xX21xXe4xX3xX4xX1xX72xX4xX3xXcxX25bxX3xX5xX5axX1cxX1xX3xX4cxX288xX3xXbdxX1xX495xX3xX1xX2bxXa0xX3xX46bxX1xX298xX1cxX17xX3xXexX1xX267xX3xX110cxX1xX26axX1cxX17xX3xX17xXdxX6xX1cxX3xX4cxX211xX4xX3xX26cxXffaxX3xX99xX1b9xf06bxX309xX7a9xX1e1xXacxX3xXfaxX51xX3xX4cxX288xX3xXbdxX1xX495xX3xX1xX2bxXa0xX3xXbxX1xX25bxX469xX1cxX17xX3xX4cxX211xX4xX3xX4xX267xX6xX3xX1cxX25bxX19xX4xX3xX1cxX51xXa0xX3xX58xX4b5xX1cxX17xX3xXexX250xXdxX3xX20xX6xX1cxX17xX3xXbdxX26xX5xX26xX25xX6xX49xX26xXadxX3xX4cxX51xX3xX1bfxX26xX25xXdxX3xX309xX26xX20xXdxX1cxX7xX26xX1cxX3xX5xX51xX3xXe4xX288xXexX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xX104xX3xX1xX6xXdxX3xX1cxX484xX3xX260xX250xXdxX3xXexX25bxX19xX1cxX17xX3xX10cxX3xX7xX6xX26xX3xX4xX267xX6xX3xX110cxX1xX26axX1cxX17xX3xX2fxX2bxX1eexX1cxX3xX26cxXffaxX1bdxX3xX58xX33xXe4xX3xX1cxX1xX21xX1cxX3xXfaxX490xX3xXexX25xX21bxX3xX2fxX2bxX6xX1cxX3xXexX25xX1d5xX1cxX17xX3xXexX25xX1c1xX1cxX3xX7xX6xX2bxX3xX5xX23bxX3xX1cxX1xX21xXe4xX3xX4xX1xX72xX4xX3xX1cxX17xX51xXa0xX3xX2xX10exX37xXa4xX3xXexX250xXdxX3xXbdxX8c5xX1cxX3xX4xX72xX3xX110cxX1xX26axX1cxX17xX3xX2fxX2bxX1eexX1cxX3xX46bxX10xXexX10xX25xX7xX26xX1cxX3xX263xX3xXbdxX26xX5xX26xX25xX6xX49xX26xXadxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX12xX0xXdxXe4xX17xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX37xX37xXdxXadxX20xX6xX26xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXadxXfaxX1cxX37xX1cxX10xXffxX7xX37xX2xX103xX2xX1abxX37xX2xX104xX10cxX49xX105xX2xX103xX10exX103xX105xX10exXexX2xX10exX104xX107xX5xX2xX105xXadxX117xXbxX17xXaxX3xX7xXexXa0xX5xX10xX9xXaxXffxXdxX49xXexX1xXd7xX10cxX10cxX105xXbxXcfxXdfxX1xX10xXdxX17xX1xXexXd7xX104xX103xX104xXbxXcfxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX17xXdxX26xXdxX3xX1cxX26xXdxX3xX20xX6xXexX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xXexX2bxX6xX1cxX3xX2fxX2bxX6xX3xX6xX1cxX1xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexXa0xX5xX10xX9xXaxXexX10xXcfxXexXa6xX6xX5xXdxX17xX1cxXd7xX3xX117xX2bxX7xXexXdxX199xXa0xXdfxXaxX12xf003xXdxX19xXdxX3xX4xX1xX72xX4xX3xX1b9xX17xX6xX3xX1cxX17xX51xXa0xX3xX2xX10cxX37xXa4xX3xXcfxX4dxX4xX3xX1cxX1xX21xX1cxX3xXe4xX288xXexX3xXexX1xX2bxXa0xX422xX1cxX3xX20xX2bxX466xXe4xX3xX4xXf0axX1cxX17xX3xXa4xX3xXexX1xX51xX1cxX1xX3xXfaxXdxX1c1xX1cxX3xXexX1xX267xXa0xX3xXexX1xX267xX3xX58xX26xX51xX1cxX3xX4xX267xX6xX3xX1b9xX17xX6xX3xX58xX439xX3xX20xX490xX3xX5xX279xX4xX3xX5xX25bxX66xX1cxX17xX3xXexX2bxX2cxX1cxX3xX49xX2bxXa0xX1c1xX1cxX3xXbdxX46xX1e1xXbdxX1b9xX1e1xX3xXcxX25xXdxX422xX2bxX3xXcxXdxX1c1xX1cxX3xX20xX211xXexX3xX17xXdxX484xX3xXexX25xX1c1xX1cxX3xX4cxXdxX24dxX1cxX3xX1b9xX1xX21xXexX3xX4cxX33xX1cxX3xXfaxX51xX3xX58xX25bxX66xX4xX3xX5xX6xXdxX3xX49xX211xXexX3xXfaxX51xX26xX3xX58xX51fxXexX3xX5xXdxX422xX1cxX3xX1xX26axXe4xX3xX2xX10exX37xXa4xXadxX3xX260xX15xX1cxX3xX1xX26axXe4xX3xX1cxX6xXa0xX1bdxX3xX4cxX288xX3xX1b9xX17xX26xX250xXdxX3xX17xXdxX6xX26xX3xXcxX25xXdxX422xX2bxX3xXcxXdxX1c1xX1cxX3xX58xX439xX3xX4xX4b5xX3xXexX1xX26axX1cxX17xX3xX20xX4dxX26xX3xXfaxX19xXdxX3xX4xX4dxX4xX3xX1cxX1xX51xX3xX1cxX17xX26xX250xXdxX3xX17xXdxX6xX26xX3xX1b9xX17xX6xX3xX263xX3xX4cxX281xX1cxX1xX3xX1b9xX1xX25bxXa97xX1cxX17xX3xXfaxX422xX3xX2fxX2bxXa0xX15xXexX3xX58xX490xX1cxX1xX3xXexX1xX33xX3xX49xX2bxX3xXexX1xX2bxXa0xX422xX1cxX3xX1cxX51xXa0xXadxX272xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7a9xX2bxXexX1xX26xX25xXaxX12xX46bxX1xX25bxX469xX1cxX17xX3xX260xX537xX1cxX17xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a7xX26xX2bxX25xX4xX10xXaxX12xX99xXcxX1dxX1cxX17xX3xX1xX66xXbxXacxX0xX37xXbxX12
Phương Đặng