Covid-19 tới 6h sáng 24/10: Thế giới trên 42,7 triệu ca mắc, Châu Âu lại thành tâm dịch mới
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 302.641 trường hợp mắc COVID-19 và 4.044 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên 42,7 triệu người.
5d2ax6c77xc844x69dbx90b0x6998xf247xa525x6456xX7x10c4fx10aacx946bxdbb2x6c92x84c3xX5xd395xXaxX3xX7xXexa847xX5xX10xX9xXaxXexX10x7587xXexbd3axX6xX5xXdx11b48xb399x6283xX3xee1cx83f7xX7xXexXdxf50fxX15x11963xXaxd900x6938xa670x67b6xXdxd7fexX1exX2xabb4xX3xXexb335xXdxX3xfab1xX1xX3xX7xa3fexX23xX22xX3x7f62xc818x11674xX2xa23cxX24xX3xXcxX1xa346xX3xX22xXdxX3axXdxX3xXex6c56x100c3xX23xX3xX46xX45x115c4xabf9xX3xXexX56xXdx6c60xX27xX3xX4xX6xX3xef78xd759xX4xX5cxX3xX30xX1xe319xX27xX3x8252xX27xX3xX5x7354xXdxX3xXexX1x1076fxX23xX1xX3xXexX6fxX68xX3xX34xb459xX4xX1xX3xX68xX3axXdxX0xX47xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx948axX10xX6xX34xXaxX2fxXcxX56xX31xX23xX22xX3xX45xX46xX3xX22xXdx777dxX3xe7fexX27xX6xX5cxX3xXexX1xX4exX3xX22xXdxX3axXdxX3xX22xX1xXdxX3xX23xX1x82e4xX23xX3xd70exX49xX45xdbecxX3dxX46xX2xX3xXexX56xa8baxXacxX23xX22xX3xX1xd1d3xXbxX3xX68xX69xX4xX3xX30xaaa2xbc51xa593xe1c8xX1exX2xX37xX3xX32xX7bxX3xX46xXc8xX49xX46xX46xX3xX4xX6xX3xXexe61fxX3xX32xX31xX23xX22xXc8xX3xXcx616fxX23xX22xX3xX7x6fe0xX3xX4xX6xX3xX23xX1xXdx11176xX68xX3xX32xXdxX56xX27xX7xX3x10901x11bcex11ae7xX111xX1exX30xX31xXdexX1exX45xX3xXexX56xX57xX23xX3xXexX31xX7bxX23xX3xX4xa11cxX27xX3xXex98c6xX23xX22xX3xX5xX57xX23xX3xXexX56xX57xX23xX3xX46xX45xX5cxX5dxX3xXexX56xXdxX62xX27xX3xX23xX22xXcfxXacxXdxXc8xX0xX47xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbd8bxX31xX34xX15xXaxX2fxX0xXdxX68xX22xX3xX7xX56xX4xX9xXaxX47xX47xXdxXc8xe10dxX6xX31xX1xX6xXexXdxX23xX1xXc8xX32xX23xX47xX23xX10xdb79xX7xX47xX45xX49xX46xX45xX47xX2xX49xX3dxX34xX3dxX49xX3dxX2xX45xX46xX46xXexX2xX5dxae22xX2xX5xX2xXc8xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xXdxX34xX1exX2xX37xX3xXexX3axXdxX3xX3dxX1xX3xX7xX41xX23xX22xX3xX45xX46xX47xX2xX49xX24xX3xXcxX1xX4exX3xX22xXdxX3axXdxX3xXexX56xX57xX23xX3xX46xX45xX5cxX5dxX3xXexX56xXdxX62xX27xX3xX4xX6xX3xX68xX69xX4xX5cxX3xX30xX1xX6fxX27xX3xX72xX27xX3xX5xX76xXdxX3xXexX1xX7bxX23xX1xX3xXexX6fxX68xX3xX34xX84xX4xX1xX3xX68xX3axXdxXaxX3xX47xX2fxX0xX47xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX31xX23xXaxX2fx9a16xX22xXcfxXacxXdxX3xX34xX6fxX23xX3xe265xX10xX31xX3x78bcxX1xed8cxX27xX3xXexX56xX6xX23xX22xX3xXbxX1xe50exX23xX22xX3xX5xX6fxX15xX3xX23xX1xXdxX108xX68xX3xX30xXddxXdexXdfxXe0xX1exX2xX37xX3xXexX76xXdxX3xX30xX6xXdxX56xX31xX5cxX3xX112xXdxX3xX30xXc2xXbxX5cxX3xX23xX22xX7bxX15xX3xX45xX37xX47xX37xX47xX45xX49xX45xX49xXc8xX3x94b1xX23xX1xX24xX3xXcxX9bxf0a8xX47xXcxXcxX273xXdexX217xX0xX47xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX31xX34xX15xXaxX2fxXcxX1xX10xX31xX3xX7xX100xX3xX5xXdxX62xX27xX3xXexX1xX100xX23xX22xX3xX225xX57xX3xX4x6d3cxX6xX3xXexX56xX6xX23xX22xX3xX17bxX31xX56xX5xX34xX31xX68xX10xXexX10xX56xX7xXc8xXdxX23xX2bxX31xX5cxX3xX4xXc2xXbxX3xX23xX1xXc2xXexX3xX221xX4exX23xX3xX3dxX3xX22xXdxXacxX3xX7xX41xX23xX22xX3xX45xX46xX47xX2xX49xX3x9cedxX22xXdxXacxX3xXdexXdxX62xXexX3xX217xX6xX68x5e13xX5cxX3xXexXfbxX23xX22xX3xX7xX100xX3xX4xX6xX3xX23xX1xXdxX108xX68xX3xX32xXdxX56xX27xX7xX3xX30xX31xX56xX31xX23xX6xX3xX4xX1xX2a6xX23xX22xX3xX68xX3axXdxX3xX2e0xX111xX112xX113xX111xX1exX30xX31xXdexX1exX45xX2edxX3xX22xX6fxX15xX3xX16cxX62xX23xX1xX3xX32xXdxX57xX68xX3xX221xXcfxXacxX23xX22xX3xX1xa205xX3xX1x78f9xXbxX3xX4xX33dxXbxX3xX2e0xX30xXddxXdexXdfxXe0xX1exX2xX37xX2edxX3xXexX56xX57xX23xX3xXexX31xX7bxX23xX3xX4xX127xX27xX3xX5xX7bxX3xX46xX45xXc8xX45xX5dxX2xXc8xX191xX46xX46xX3xX4xX6xX5cxX3xXexX56xX31xX23xX22xX3xX221xc741xX3xX4xX376xX3xX2xXc8xX2xX46xX3dxXc8xX45xX2xX2xX3xX23xX22xXcfxXacxXdxX3xXexX1xXdxX62xXexX3xX68xX76xX23xX22xXc8xX0xX47xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX31xX34xX15xXaxX2fxXe0xX84xX4xX1xX3xX16cxX62xX23xX1xX3xX221xX4exX23xX3xX23xX6xX15xX3xX1cxX27xX33dxXexX3xX1xXdxX62xX23xX3xX32xX7bxX3xX5xX6fxX15xX3xX5xX6xX23xX3x9138xX3xX45xX2xXc5xX3xXaexX27xX100xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX32xX7bxX3xX32x6f0fxX23xX22xX3xX5xfcc5xX23xX1xX3xXexX1xXfbxXc8xX3xX30xX41xX4xX3xX23xXcfxX3axX4xX3xX4x8a6bxX23xX22xX3xX22xX1xXdxX3xX23xX1xXc2xX23xX3xXc5xX2xXc8xXc5xX45xX37xXc8xX191xX37xXc5xX3xX16cxX62xX23xX1xX3xX23xX1xX6fxX23xX3xX221xXcfxXd5xX4xX3xX221xXdxfe23xX27xX3xXexX56xX84xX3xX225xX1xe44exXdxX5cxX3xX7xX100xX3xX4xX6xX3xX23xX22xX27xX15xX3xX225xX84xX4xX1xX3xX22xXdx6f1cxX68xX3xX4xX232xX23xX3xX5dx1123axXc8xX46xX44dxX44dxX3xX4xX6xX3xX32xX7bxX3xX37xXc8xX5dxX37xX44dxXc8xX5dxX46xX49xX3xX4xX6xX3xX221xX6xX23xX22xX3xX221xXdxX426xX27xX3xXexX56xX84xX3xXex98acxX4xX1xX3xX4x6c22xX4xXc8xX0xX47xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX31xX34xX15xXaxX2fxX217xX22xX7bxX15xX3xX45xXc5xX47xX2xX49xX5cxX3xXexX1xX4exX3xX22xXdxX3axXdxX3xX4xX376xX3xXexX3axXdxX3xX2xX44dxX49xX3xXaexX27xX100xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX32xX7bxX3xX32xX3e5xX23xX22xX3xX5xX3eaxX23xX1xX3xXexX1xXfbxX3xX22xX1xXdxX3xX23xX1xXc2xX23xX3xX4xX6xX3xX30xXddxXdexXdfxXe0xX1exX2xX37xX3xX68xX3axXdxX2dxX3xX37xX3dxX3xXaexX27xX100xX4xX3xX22xXdxX6xX47xX32xX3e5xX23xX22xX3xX5xX3eaxX23xX1xX3xXexX1xXfbxX3xX4xX376xX3xX4xX41xX4xX3xX4xX6xX3xXexXf2xX3xX32xX31xX23xX22xX3xX32xc07fxX3xX221xX76xXdxX3xX34xX84xX4xX1xXc8xX3xX111xX31xX3xX32xX3axXdxX3xX4xX41xX4xX3xX23xX22xX7bxX15xX3xXaexX27xX6xX5cxX3xX7xX100xX3xX4xX6xX3xXexXf2xX3xX32xX31xX23xX22xX3xX32xX7bxX3xX4xX6xX3xX16cxX62xX23xX1xX3xX68xX3axXdxX3xXexX76xXdxX3xX23xX1xXdxX426xX27xX3xX23xXcfxX3axX4xX3xXexX56xX57xX23xX3xXexX1xX4exX3xX22xXdxX3axXdxX3xX22xX1xXdxX3xX23xX1xXc2xX23xX3xXexX56xX31xX23xX22xX3xX45xX46xX3xX22xXdxXacxX3xXaexX27xX6xX3xXexX12bxX23xX22xX3xXexX56xX3d2xX3xX5xX76xXdxXc8xX3xXe0xX84xX4xX1xX3xXexXdxX4exXbxX3xXexb39axX4xX3xX4xX1xX27xX15xf07cxX23xX3xXexX6fxX68xX3xXex7eebxX3xe131xcb12xX5cxX3xf33dxX23xX3xe934xa423xX3xX32xX7bxX3xX158xX56xX6xb775xXdxX5xX3xX7xX6xX23xX22xX3xX34xXdxX62xX23xX3xX56xX5baxX23xX22xX5cxX3xX32xX3axXdxX3xX7xX100xX3xX4xX6xX3xX68xX69xX4xX3xX4xX6xX31xX3xX3d2xX3xX23xX1xXdxX426xX27xX3xX23xXcfxX3axX4xX5cxX3xX23xX1xX33dxXexX3xX5xX7bxX3xXexX76xXdxX3xX4xX1xX6fxX27xX3xX72xX27xXc8xX0xX47xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX31xX34xX15xXaxX2fxX0xXdxX68xX22xX3xX7xX56xX4xX9xXaxX47xX47xXdxXc8xX16cxX6xX31xX1xX6xXexXdxX23xX1xXc8xX32xX23xX47xX23xX10xX17bxX7xX47xX45xX49xX46xX45xX47xX2xX49xX3dxX34xX3dxX49xX3dxX2xX45xX46xX46xXexX2xXc5xX3dxX46xX5xX45xXc8xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xXdxX34xX1exX2xX37xX3xXexX3axXdxX3xX3dxX1xX3xX7xX41xX23xX22xX3xX45xX46xX47xX2xX49xX24xX3xXcxX1xX4exX3xX22xXdxX3axXdxX3xXexX56xX57xX23xX3xX46xX45xX5cxX5dxX3xXexX56xXdxX62xX27xX3xX4xX6xX3xX68xX69xX4xX5cxX3xX30xX1xX6fxX27xX3xX72xX27xX3xX5xX76xXdxX3xXexX1xX7bxX23xX1xX3xXexX6fxX68xX3xX34xX84xX4xX1xX3xX68xX3axXdxXaxX3xX47xX2fxX0xX47xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX31xX23xXaxX2fxX9bxX7bxX23xX1xX3xX225xX1xX41xX4xX1xX3xX221xX10xX31xX3xX225xX1xX227xX27xX3xXexX56xX6xX23xX22xX3xXbxX1xX232xX23xX22xX3xX5xX6fxX15xX3xX23xX1xXdxX108xX68xX3xX30xXddxXdexXdfxXe0xX1exX2xX37xX3xXexX76xXdxX3xX7xX6fxX23xX3xX16cxX6xX15xX3xXaexX27xX100xX4xX3xXexX4exX3xXddxX113xX3xXcxX6xX68xX16cxX31xX5cxX3x6793xX31xX1xX6xX23xX23xX10xX7xX16cxX27xX56xX22xX5cxX3xX217xX6xX68xX3x5f1exX1xXdxX5cxX3xX23xX22xX7bxX15xX3xX2xX47xX2xX49xX47xX45xX49xX45xX49xXc8xX3xX26cxX23xX1xX24xX3xXcxX9bxX273xX47xXcxXcxX273xXdexX217xX0xX47xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX31xX34xX15xXaxX2fxXcxX56xX31xX23xX22xX3xX32xX232xX23xX22xX3xX2xX3xX23xX22xX7bxX15xX3xXaexX27xX6xX5cxX3xX4xX41xX4xX3xX23xXcfxX3axX4xX3xX22xX1xXdxX3xX23xX1xXc2xX23xX3xX7xX100xX3xX4xX6xX3xX34xXcfx11009xX23xX22xX3xXexX475xX23xX1xX3xX32xX3axXdxX3xX32xXdxX56xX27xX7xX3xX111xX112xX113xX111xX1exX30xX31xXdexX1exX45xX3xX23xX1xXdxX426xX27xX3xX23xX1xX33dxXexX3xXexX1xX4exX3xX22xXdxX3axXdxX3xX5xX7bxX3xX5b6xX23xX3xX5b9xX5baxX3xX2e0xX44dxX49xXc8xX46xX5dxX46xX3xX4xX6xX2edxX5cxX3xX112xX23xX1xX3xX2e0xX45xX49xXc8xX44dxXc5xX49xX3xX4xX6xX2edxX5cxX3xXcxX6fxX15xX3xX158xX6xX23xX3xX217xX1xX6xX3xX2e0xX2xX37xXc8xX191xX44dxX2xX3xX4xX6xX2edxX3xX32xX7bxX3xXdfxXexX6xX5xX15xX3xX2e0xX2xX37xXc8xX2xX46xXc5xX3xX4xX6xX2edxX2dxX3xXexX56xX31xX23xX22xX3xX225xX1xXdxX3xX221xX376xX3xX5b6xX23xX3xX5b9xX5baxX3xX2e0xX32xX3axXdxX3xX44dxX3dxX44dxX3xX4xX6xX2edxX5cxX3xX5b2xX10xX1cxXdxX4xX31xX3xX2e0xX46xX5dxX37xX3xX4xX6xX2edxX5cxX3xXdfxX56xX6xX23xX3xX2e0xXc5xXc5xX44dxX3xX4xX6xX2edxX3xX32xX7bxX3xX217xX22xX6xX3xX2e0xX32xX3axXdxX3xX45xX191xXc5xX3xX4xX6xX2edxX3xX22xX1xXdxX3xX23xX1xXc2xX23xX3xX7xX100xX3xX4xX6xX3xXexXf2xX3xX32xX31xX23xX22xX3xX4xX6xX31xX3xX23xX1xX33dxXexXc8xX0xX47xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX31xX34xX15xXaxX2fxXe0xX84xX4xX1xX3xX30xXddxXdexXdfxXe0xX1exX2xX37xX3xXexXdxX4exXbxX3xXexX5a1xX4xX3xX34xXdxX108xX23xX3xX16cxXdxX4exX23xX3xXbxX1x972fxX4xX3xXexX76xXbxX3xXexX76xXdxX3xX23xX1xXdxX426xX27xX3xXaexX27xX100xX4xX3xX22xXdxX6xXc8xX3xXe0xXdxX108xX23xX3xX16cxXdxX4exX23xX3xX34xX84xX4xX1xX3xX16cxX62xX23xX1xX3xX221xX41xX23xX22xX3xX5xX31xX3xX23xX22xX76xXdxX3xX1cxX27xX33dxXexX3xX1xXdxX62xX23xX3xXexX56xX3d2xX3xX5xX76xXdxX3xX3d2xX3xX68xX5baxXexX3xX7xX100xX3xX225xX1xX27xX3xX32xX47axX4xX3xX4xX2a6xX6xX3xXexX1xX4exX3xX22xXdxX3axXdxX5cxX3xX7xX6xX27xX3xX225xX1xXdxX3xX68xX5baxXexX3xX7xX100xX3xXaexX27xX100xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX221xX100xXdxX3xX68x733exXexX3xX32xX3axXdxX3xX7xX47axX3xX16cxX3e5xX23xX22xX3xXbxX1xX41xXexX3xX221xXd5xXexX3xX34xX84xX4xX1xX3xX68xX3axXdxXc8xX3xX30xX1xX6fxX27xX3xX72xX27xX3xX5xX76xXdxX3xX221xX6xX23xX22xX3xX4xX1xX8d7xX23xX22xX3xX225xXdxX4exX23xX3xX221xXd5xXexX3xX16cxX3e5xX23xX22xX3xXbxX1xX41xXexX3xX34xX84xX4xX1xX3xX68xX3axXdxX3xX225xX1xXdxX3xX7xX100xX3xX4xX6xX3xX16cxX62xX23xX1xX3xXexX12bxX23xX22xX3xX68xX76xXdxX3xXexX56xX3d2xX3xX5xX76xXdxX3xX3d2xX3xX4xX41xX4xX3xX23xXcfxX3axX4xX3xXexX1xX7bxX23xX1xX3xX32xXdxX57xX23xXc8xX0xX47xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX31xX34xX15xXaxX2fxX0xXdxX68xX22xX3xX7xX56xX4xX9xXaxX47xX47xXdxXc8xX16cxX6xX31xX1xX6xXexXdxX23xX1xXc8xX32xX23xX47xX23xX10xX17bxX7xX47xX45xX49xX46xX45xX47xX2xX49xX3dxX34xX3dxX49xX3dxX2xX45xX46xX46xXexX46xX45xX5dxX46xX5xXc5xXc8xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xXdxX34xX1exX2xX37xX3xXexX3axXdxX3xX3dxX1xX3xX7xX41xX23xX22xX3xX45xX46xX47xX2xX49xX24xX3xXcxX1xX4exX3xX22xXdxX3axXdxX3xXexX56xX57xX23xX3xX46xX45xX5cxX5dxX3xXexX56xXdxX62xX27xX3xX4xX6xX3xX68xX69xX4xX5cxX3xX30xX1xX6fxX27xX3xX72xX27xX3xX5xX76xXdxX3xXexX1xX7bxX23xX1xX3xXexX6fxX68xX3xX34xX84xX4xX1xX3xX68xX3axXdxXaxX3xX47xX2fxX0xX47xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX31xX23xXaxX2fxX217xX22xXcfxXacxXdxX3xX34xX6fxX23xX3xX221xX10xX31xX3xX225xX1xX227xX27xX3xXexX56xX6xX23xX22xX3xXbxX1xX232xX23xX22xX3xX34xX84xX4xX1xX3xX30xXddxXdexXdfxXe0xX1exX2xX37xX3xX225xX1xXdxX3xX68xX27xX6xX3xX7xX69xX68xX3xXexX56xX57xX23xX3xX68xX5baxXexX3xXexX27xX15xX4exX23xX3xXbxX1xX100xX3xX3d2xX3xaa56xX6xX3xX9bxX6xX16cxX6xX23xX6xX5cxX3xX30xX27xX16cxX6xX3xX23xX22xX7bxX15xX3xX2xX45xX47xX46xX47xX45xX49xX45xX49xXc8xX3xX26cxX23xX1xX24xX3xX112xa3b1xX73bxX47xXcxXcxX273xXdexX217xX0xX47xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX31xX34xX15xXaxX2fxX5b2xX5b3xX3xX221xX6xX23xX22xX3xX5xX7bxX3xXaexX27xX100xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX4xX376xX3xX7xX100xX3xX4xX6xX3xX23xX1xXdxX108xX68xX3xX32xX7bxX3xXexXf2xX3xX32xX31xX23xX22xX3xX4xX6xX31xX3xX23xX1xX33dxXexX3xXexX1xX4exX3xX22xXdxX3axXdxX3xX32xX3axXdxX3xX191xXc8xX3dxX5dxX191xXc8xX45xX191xX191xX3xX4xX6xX3xX23xX1xXdxX108xX68xX3xX32xX7bxX3xX45xX45xX191xXc8xX3dxX45xX49xX3xX4xX6xX3xXexXf2xX3xX32xX31xX23xX22xXc8xX3xX273xX4exXbxX3xX7xX6xX27xX3xX5b2xX5b3xX3xX5xX7bxX3xX5b6xX23xX3xX5b9xX5baxX3xX32xX3axXdxX3xXexX56xX57xX23xX3xX5dxX5cxX191xX3xXexX56xXdxX62xX27xX3xX4xX6xX3xX23xX1xXdxX108xX68xX3xX32xX7bxX3xX2xX2xX5dxXc8xX37xX49xX2xX3xX4xX6xX3xXexXf2xX3xX32xX31xX23xX22xX5cxX3xX32xX7bxX3xX158xX56xX6xX5c2xXdxX5xX3xX32xX3axXdxX3xXexX56xX57xX23xX3xX44dxX5cxXc5xX3xXexX56xXdxX62xX27xX3xX4xX6xX3xX23xX1xXdxX108xX68xX3xX32xX7bxX3xX2xX44dxX44dxXc8xX37xX37xX3dxX3xX4xX6xX3xXexXf2xX3xX32xX31xX23xX22xXc8xX0xX47xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX31xX34xX15xXaxX2fxXe0xX84xX4xX1xX3xX30xXddxXdexXdfxXe0xX1exX2xX37xX3xX32x67e2xX23xX3xX221xX6xX23xX22xX3xX34xXdxX108xX23xX3xX16cxXdxX4exX23xX3xXbxX1xX8d7xX4xX3xXexX76xXbxX3xXexX76xXdxX3xX4xX1xX6fxX27xX3xX72xX27xX3xX225xX1xXdxX3xXcxX56xX27xX23xX22xX3xXexX6fxX68xX3xb09cxXdxX5a8xX68xX3xX7xX31xX41xXexX3xX32xX7bxX3xX217xX22xX12bxX23xX3xX23xX22xX5b0xX6xX3xXe0xX84xX4xX1xX3xX16cxX62xX23xX1xX3xX4xX1xX6fxX27xX3xX72xX27xX3xX2e0xabf8xX30xXe0xX30xX2edxX3xX1exX3xX4xX7a4xX3xXaexX27xX6xX23xX3xX225xXdxX5a8xX68xX3xX7xX31xX41xXexX3xX34xX84xX4xX1xX3xX16cxX62xX23xX1xX3xX4xX2a6xX6xX3xXb08xXdxX57xX23xX3xX68xXdxX23xX1xX3xX4xX1xX6fxX27xX3xX72xX27xX3xX2e0xXcbfxa064xX2edxX5cxX3xX4xX445xX23xX1xX3xX16cxX41xX31xX3xX68xX8d7xX4xX3xX221xX5baxX3xX5xX6fxX15xX3xX5xX6xX23xX3xX32xXdxX56xX27xX7xX3xX111xX112xX113xX111xX1exX30xX31xXdexX1exX45xX3xXexX76xXdxX3xX112xX23xX1xX3xX32xX7bxX3xX45xXc5xX3xX23xXcfxX3axX4xX3xXexX1xX7bxX23xX1xX3xX32xXdxX57xX23xX3xX4xX2a6xX6xX3xX5xXdxX57xX23xX3xX68xXdxX23xX1xX3xX23xX7bxX15xX3xX32xXc60xX23xX3xX56xX33dxXexX3xc021xX221xX41xX23xX22xX3xXaexX27xX6xX23xX3xX23xX22xX76xXdxae3fxXc8xX3xXcxX1xX10xX31xX3xX221xX41xX23xX1xX3xX22xXdxX41xX3xX68xX3axXdxX3xX23xX1xX33dxXexX3xX4xX2a6xX6xX3xXcbfxX30xXe0xX30xX5cxX3xXexX31xX7bxX23xX3xX16cxX5baxX3xX4xX41xX4xX3xX23xXcfxX3axX4xX3xXexX1xX7bxX23xX1xX3xX32xXdxX57xX23xX3xXcbfxXcfbxX5cxX3xXexX56xX5b0xX3xX30xX15xXbxX56xX27xX7xX5cxX3xXcbfxX7xXexX31xX23xXdxX6xX5cxX3xX73bxX1xX127xX23xX3xXb08xX6xX23xX3xX32xX7bxX3xX9bxX15xX3xXb08xX76xXbxX5cxX3xX221xX426xX27xX3xX4xX376xX3xX68xX8d7xX4xX3xX221xX5baxX3xX5xX6fxX15xX3xX5xX6xX23xX3xX34xX84xX4xX1xX3xX16cxX62xX23xX1xX3xX3d2xX3xX68xX8d7xX4xX3xXd60xX56xX33dxXexX3xX221xX41xX23xX22xX3xXaexX27xX6xX23xX3xX23xX22xX76xXdxXd6fxXc8xX3xXcxX56xXcfxX3axX4xX3xX221xX376xX3xX2xX3xXexX1xX41xX23xX22xX5cxX3xX34xX6xX23xX1xX3xX7xX41xX4xX1xX3xX23xX7bxX15xX3xX4xX1xb3b7xX3xX4xX376xX3xX5dxX3xX23xXcfxX3axX4xXc8xX0xX47xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX31xX34xX15xXaxX2fxXcbfxX30xXe0xX30xX3xX4xX1xX31xX3xX16cxXdxX4exXexX3xX7xX100xX3xX4xX6xX3xX68xX69xX4xX3xX30xXddxXdexXdfxXe0xX1exX2xX37xX3xXexX76xXdxX3xX23xX1xXdxX426xX27xX3xX23xXcfxX3axX4xX3xX4xX1xX6fxX27xX3xX72xX27xX3xX221xX3eaxX3xXexX12bxX23xX22xX3xX34xX127xX23xX3xXexX5b0xX3xXexX1xX41xX23xX22xX3xX191xX3xX32xX5b0xX6xX3xXaexX27xX6xX5cxX3xX32xX7bxX3xXexX12bxX23xX22xX3xX56x7d16xX3xX56xX62xXexX3xXexX56xX31xX23xX22xX3xX23xX1x7904xX23xX22xX3xXexX27xX127xX23xX3xX22xX127xX23xX3xX221xX6fxX15xXc8xX3xX9bxXdxX62xX23xX3xX23xX22xX27xX15xX3xX4xX7a4xX3xX5xX6fxX15xX3xX23xX1xXdxX108xX68xX3xX221xX6xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX3xXexX12bxX23xX22xX3xXexX76xXdxX3xX1xX127xX27xX3xX1xX4exXexX3xX4xX41xX4xX3xX23xXcfxX3axX4xXc8xX3xXcxX513xX23xX1xX3xX1xX513xX23xX1xX3xX23xX7bxX15xX3xX221xX6xX23xX22xX3xX221xX232xXdxX3xX1xX42fxXdxX3xXbxX1xX445xXdxX3xX4xX376xX3xX1xX7bxX23xX1xX3xX221xX5baxX23xX22xX3xX4xX33dxXbxX3xXexX1xXdxX4exXexX3xXexX56xX31xX23xX22xX3xX221xX376xX3xX4xX376xX3xX32xXdxX62xX4xX3xX22xXdxX3eaxX23xX3xX4xX41xX4xX1xX3xX1cxX3eaxX3xX1xX5baxXdxX5cxX3xX1xX76xX23xX3xX4xX1xX4exX3xX7xX100xX3xX23xX22xXcfxXacxXdxX3xXexX5a1xX3xXexXc2xXbxX5cxX3xX56xXf2xX6xX3xXexX6xX15xX3xX32xX7bxX3xX225xX1xX27xX15xX4exX23xX3xX225xX1xX475xX4xX1xX3xX221xX10xX31xX3xX225xX1xX227xX27xX3xXexX56xX6xX23xX22xXc8xX0xX47xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX31xX34xX15xXaxX2fxX0xXdxX68xX22xX3xX7xX56xX4xX9xXaxX47xX47xXdxXc8xX16cxX6xX31xX1xX6xXexXdxX23xX1xXc8xX32xX23xX47xX23xX10xX17bxX7xX47xX45xX49xX46xX45xX47xX2xX49xX3dxX34xX3dxX49xX3dxX2xX45xX46xX46xXexX45xX191xX191xX45xX5xX46xXc8xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xXdxX34xX1exX2xX37xX3xXexX3axXdxX3xX3dxX1xX3xX7xX41xX23xX22xX3xX45xX46xX47xX2xX49xX24xX3xXcxX1xX4exX3xX22xXdxX3axXdxX3xXexX56xX57xX23xX3xX46xX45xX5cxX5dxX3xXexX56xXdxX62xX27xX3xX4xX6xX3xX68xX69xX4xX5cxX3xX30xX1xX6fxX27xX3xX72xX27xX3xX5xX76xXdxX3xXexX1xX7bxX23xX1xX3xXexX6fxX68xX3xX34xX84xX4xX1xX3xX68xX3axXdxXaxX3xX47xX2fxX0xX47xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX31xX23xXaxX2fxX5b2xX5baxXexX3xXaexX27xX41xX23xX3xX16cxX6xX56xX3xX3d2xX3xXexX1xX7bxX23xX1xX3xXbxX1xX100xX3xX5b2xX6xX23xX4xX1xX10xX7xXexX10xX56xX5cxX3xX112xX23xX1xX3xX32xX69xX23xX22xX3xX225xX1xX41xX4xX1xX3xXexX56xX31xX23xX22xX3xX16cxX100xXdxX3xX4xX445xX23xX1xX3xX4xX41xX4xX3xX16cxXdxX62xX23xX3xXbxX1xX41xXbxX3xX1xX76xX23xX3xX4xX1xX4exX3xX23xX22xX1xXdxX57xX68xX3xX23xX22xX961xXexX3xX4xX1xX27xX227xX23xX3xX16cxX84xX3xX221xXcfxXd5xX4xX3xX41xXbxX3xX34xX5a1xX23xX22xX3xX23xX1x765fxX68xX3xX225xX1xX100xX23xX22xX3xX4xX1xX4exX3xX7xX47axX3xX5xX6fxX15xX3xX5xX6xX23xX3xX4xX2a6xX6xX3xX34xX84xX4xX1xX3xX30xXddxXdexXdfxXe0xX1exX2xX37xX5cxX3xX23xX22xX7bxX15xX3xX45xX45xX47xX2xX49xX47xX45xX49xX45xX49xXc8xX3xX26cxX23xX1xX24xX3xX112xXb2exX73bxX47xXcxXcxX273xXdexX217xX0xX47xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX31xX34xX15xXaxX2fxXcxX56xX31xX23xX22xX3xX225xX1xXdxX3xX221xX376xX5cxX3xX4xX100xX3xX32xX33dxX23xX3xX225xX1xX31xX6xX3xX1xd30dxX4xX3xX4xX2a6xX6xX3xX30xX1xX475xX23xX1xX3xXbxX1xX2a6xX3xX73bxX1xX41xXbxX3xX112xX56xX23xX6xX27xX34xX3xXb2exX31xX23xXexX6xX23xX10xXexX3xX4xX445xX23xX1xX3xX16cxX41xX31xX3xX32xXdxX56xX27xX7xX3xX111xX112xX113xX111xX1exX30xX31xXdexX1exX45xX3xX22xX6fxX15xX3xX30xXddxXdexXdfxXe0xX1exX2xX37xX3xX221xX6xX23xX22xX3xX5xX6fxX15xX3xX5xX6xX23xX3xX32xX3axXdxX3xXexX100xX4xX3xX221xX5baxX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX1xX7a4xX23xX3xX7xX31xX3xX32xX3axXdxX3xX221xXd5xXexX3xX16cxX3e5xX23xX22xX3xXbxX1xX41xXexX3xX221xX127xX27xX3xXexXdxX57xX23xX3xX32xX7bxX31xX3xX68xX3e5xX6xX3xX273xX27xX6fxX23xX3xX23xX12bxX68xX3xX23xX6xX15xXc8xX0xX47xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX31xX34xX15xXaxX2fxXcxX1xX10xX31xX3xX4xX1xX27xX15xX57xX23xX3xX22xXdxX6xX3xX23xX7bxX15xX5cxX3xX221xX76xXdxX3xX34xX84xX4xX1xX3xX221xX3eaxX3xX16cxX3e5xX23xX22xX3xXbxX1xX41xXexX3xXexX56xX3d2xX3xX5xX76xXdxX3xXexX5b0xX3xXexX1xX41xX23xX22xX3xX191xX3xX32xX7bxX3xX221xXd5xXexX3xX5xX76xX23xX1xX3xXexX56xX31xX23xX22xX3xXexX1xX41xX23xX22xX3xX37xX3xX221xX3eaxX3xX225xX1xXdxX4exX23xX3xX32xXdxX56xX27xX7xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX4xX1xX376xX23xX22xX3xX5xX6fxX15xX3xX5xX6xX23xX3xX225xX1xX69xXbxX3xX4xX1xX6fxX27xX3xX72xX27xX3xX34xX31xX3xX68xX1176xXdxX3xX23xX22xXcfxXacxXdxX3xX4xX376xX3xX1cxX27xX3xX1xXcfxX3axX23xX22xX3xX3d2xX3xXexX56xX31xX23xX22xX3xX4xX41xX4xX3xX225xX1xX33axX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX225xX475xX23xX3xX23xX1xXdxX426xX27xX3xX1xX7a4xX23xXc8xX3xf997xX23xX22xX3xX4xX1xX31xX3xX56xX10fcxX23xX22xX3xX4xX27xX5baxX4xX3xX4xX1xXdxX4exX23xX3xX4xX1xX100xX23xX22xX3xX34xX84xX4xX1xX3xX16cxX62xX23xX1xX3xX7x8babxX3xX5xX7bxX3xXd60xX68xX5baxXexX3xX4xX27xX5baxX4xX3xX221xX27xX6xX3xX68xX6xX56xX6xXexX1xX31xX23xXd6fxX3xX34xX31xX3xX4xX41xX4xX3xX16cxX62xX23xX1xX3xX32xXdxX62xX23xX3xX32xX7bxX3xX23xX1xX6fxX23xX3xX32xXdxX57xX23xX3xX15xX3xXexX4exX3xX4xX376xX3xXexX1xX5a8xX3xX5xX76xXdxX3xX56xX7a4xXdxX3xX32xX7bxX31xX3xXexX513xX23xX1xX3xXexX56xX76xX23xX22xX3xX225xX1xX2a6xX23xX22xX3xX1xX31xX445xX23xX22xX3xX23xX1xXcfxX3xX22xXdxX6xXdxX3xX221xX31xX76xX23xX3xX221xXe3axX23xX1xX3xX34xX84xX4xX1xX3xXexX5b0xX3xX4xX27xX100xXdxX3xXexX1xX41xX23xX22xX3xXc5xX3xX221xX4exX23xX3xX221xX127xX27xX3xXexX1xX41xX23xX22xX3xX46xX3xX23xX12bxX68xX3xX23xX6xX15xXc8xX0xX47xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX31xX34xX15xXaxX2fxX0xXdxX68xX22xX3xX7xX56xX4xX9xXaxX47xX47xXdxXc8xX16cxX6xX31xX1xX6xXexXdxX23xX1xXc8xX32xX23xX47xX23xX10xX17bxX7xX47xX45xX49xX46xX45xX47xX2xX49xX3dxX34xX3dxX49xX3dxX2xX45xX46xX46xXexX191xX5dxX5dxX45xX5xX44dxXc8xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xXdxX34xX1exX2xX37xX3xXexX3axXdxX3xX3dxX1xX3xX7xX41xX23xX22xX3xX45xX46xX47xX2xX49xX24xX3xXcxX1xX4exX3xX22xXdxX3axXdxX3xXexX56xX57xX23xX3xX46xX45xX5cxX5dxX3xXexX56xXdxX62xX27xX3xX4xX6xX3xX68xX69xX4xX5cxX3xX30xX1xX6fxX27xX3xX72xX27xX3xX5xX76xXdxX3xXexX1xX7bxX23xX1xX3xXexX6fxX68xX3xX34xX84xX4xX1xX3xX68xX3axXdxXaxX3xX47xX2fxX0xX47xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX31xX23xXaxX2fxX30xX445xX23xX1xX3xX32xX69xX23xX22xX3xX32xd6caxX3xXexX76xXdxX3xX68xX5baxXexX3xXexX27xX15xX4exX23xX3xXbxX1xX100xX3xX3d2xX3xX5b2xX6xX23xX4xX1xX10xX7xXexX10xX56xX5cxX3xX112xX23xX1xX3xXexX56xX31xX23xX22xX3xX16cxX100xXdxX3xX4xX445xX23xX1xX3xX4xX41xX4xX3xX16cxXdxX62xX23xX3xXbxX1xX41xXbxX3xX1xX76xX23xX3xX4xX1xX4exX3xX23xX22xX1xXdxX57xX68xX3xX23xX22xX961xXexX3xX4xX1xX27xX227xX23xX3xX16cxX84xX3xX221xXcfxXd5xX4xX3xX41xXbxX3xX34xX5a1xX23xX22xX3xX23xX1xX10fcxX68xX3xX225xX1xX100xX23xX22xX3xX4xX1xX4exX3xX7xX47axX3xX5xX6fxX15xX3xX5xX6xX23xX3xX4xX2a6xX6xX3xX34xX84xX4xX1xX3xX30xXddxXdexXdfxXe0xX1exX2xX37xX5cxX3xX23xX22xX7bxX15xX3xX45xX45xX47xX2xX49xX47xX45xX49xX45xX49xXc8xX3xX26cxX23xX1xX24xX3xX112xXb2exX73bxX47xXcxXcxX273xXdexX217xX0xX47xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX31xX34xX15xXaxX2fxX217xX22xXcfxXacxXdxX3xX221xX8d7xX23xX22xX3xX221xX127xX27xX3xX1xX62xX3xXexX1xX100xX23xX22xX3xX4xX41xX4xX3xX16cxX62xX23xX1xX3xX32xXdxX62xX23xX3xX4xX33axX23xX22xX3xX3d2xX3xXexX1xX2a6xX3xX221xX33axX3xX73bxX6xX56xXdxX7xX3xX2e0xX112xX73bxX1exX9bxX73bxX2edxX5cxX3xX33axX23xX22xX3xX5b2xX6xX56xXexXdxX23xX3xX9bxXdxX56xX7xX4xX1xX5cxX3xX4xX445xX23xX1xX3xX16cxX41xX31xX3xX5xX7bxX23xX3xX7xX376xX23xX22xX3xX34xX84xX4xX1xX3xX16cxX62xX23xX1xX3xXexX1xX8d7xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX376xX3xXexX1xX5a8xX3xX23xX22xX1xXdxX57xX68xX3xXexX56xX1176xX23xX22xX3xX1xX7a4xX23xX3xX221xXd5xXexX3xX68xX5baxXexXc8xX3xX5b9xX5baxX3xXexX27xXfbxXdxX3xXexX56xX27xX23xX22xX3xX16cxX513xX23xX1xX3xX4xX2a6xX6xX3xX4xX41xX4xX3xX16cxX62xX23xX1xX3xX23xX1xX6fxX23xX3xXbxX1xX445xXdxX3xX221xXdxX426xX27xX3xXexX56xX84xX3xXexX475xX4xX1xX3xX4xX47axX4xX3xXexX76xXdxX3xX4xX41xX4xX3xX16cxX62xX23xX1xX3xX32xXdxX62xX23xX3xX4xX2a6xX6xX3xX112xX73bxX1exX9bxX73bxX3xX1xXdxX62xX23xX3xX5xX7bxX3xX3dxX45xXc8xX3xXcxX1xX10xX31xX3xX33axX23xX22xX5cxX3xX7xX100xX3xX4xX6xX3xX23xX1xXdxX108xX68xX3xXexX56xX57xX23xX3xXexX1xX47axX4xX3xXexX4exX3xX4xX376xX3xX225xX1xX445xX3xX23xX12bxX23xX22xX3xX4xX6xX31xX3xX1xX7a4xX23xX3xX4xX31xX23xX3xX7xX100xX3xX4xX1xX475xX23xX1xX3xXexX1xX8d7xX4xX5cxX3xX34xX31xX3xX23xX1xXecaxX23xX22xX3xX23xX22xXcfxXacxXdxX3xX225xX1xX33axX23xX22xX3xX4xX376xX3xX16cxXdxX5a8xX27xX3xX1xXdxX62xX23xX3xX225xX1xX33axX23xX22xX3xX221xXcfxXd5xX4xX3xX1cxf676xXexX3xX23xX22xX1xXdxX62xX68xXc8xX0xX47xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX31xX34xX15xXaxX2fxXb08xXacxXdxX3xX4xX445xX23xX1xX3xX16cxX41xX31xX3xXexX56xX57xX23xX3xX221xXcfxXd5xX4xX3xX221xXcfxX6xX3xX56xX6xX3xX68xX5baxXexX3xX23xX22xX7bxX15xX3xX7xX6xX27xX3xX225xX1xXdxX3xX73bxX1xX41xXbxX3xXexX1xX33axX23xX22xX3xX16cxX41xX31xX3xX221xX3eaxX3xX22xX1xXdxX3xX23xX1xXc2xX23xX3xX46xX2xXc8xX3dxX45xX45xX3xX4xX6xX3xX23xX1xXdxX108xX68xX3xX68xX3axXdxX3xX1exX3xX68xX8d7xX4xX3xX4xX6xX31xX3xX23xX1xX33dxXexX3xXexX1xX10xX31xX3xX23xX22xX7bxX15xX5cxX3xX221xXcfxX6xX3xXexXfbxX23xX22xX3xX7xX100xX3xX4xX6xX3xX23xX1xXdxX108xX68xX3xX5xX57xX23xX3xX37xX37xX37xXc8xX49xX46xXc5xX3xX4xX6xX5cxX3xXexX56xX31xX23xX22xX3xX221xX376xX3xX4xX376xX3xXc5xX46xXc8xX45xX2xX49xX3xXexX56xXcfxXacxX23xX22xX3xX1xXd5xXbxX3xXexXf2xX3xX32xX31xX23xX22xXc8xX3xbb2bxXdxX100xX23xX22xX3xX23xX1xXcfxX3xX23xX1xXdxX426xX27xX3xXaexX27xX100xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX4xX1xX6fxX27xX3xX72xX27xX3xX225xX1xX41xX4xX3xX221xX6xX23xX22xX3xXbxX1xX445xXdxX3xX221xX100xXdxX3xX68xX961xXexX3xX32xX3axXdxX3xXexX513xX23xX1xX3xXexX56xX76xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX3xXexX12bxX23xX22xX3xX7xX100xX3xX4xX6xX3xX23xX1xXdxX108xX68xX3xX68xX3axXdxX3xX68xX3axXdxX3xX225xX5a8xX3xXexX5b0xX3xX221xX127xX27xX3xXexX1xX41xX23xX22xX3xX37xX5cxX3xX73bxX1xX41xXbxX3xX221xX3eaxX3xXexX12bxX23xX22xX3xX4xXcfxXacxX23xX22xX3xX4xX41xX4xX3xX16cxXdxX62xX23xX3xXbxX1xX41xXbxX3xX1xX76xX23xX3xX4xX1xX4exX3xX221xX5a8xX3xX225xXdxX5a8xX68xX3xX7xX31xX41xXexX3xX34xX84xX4xX1xX3xX16cxX62xX23xX1xX5cxX3xX23xX1xXcfxX3xX68xX3d2xX3xX56xX5baxX23xX22xX3xX5xX62xX23xX1xX3xX22xXdxX3axXdxX3xX23xX22xX1xXdxX57xX68xX3xX221xX100xXdxX3xX32xX3axXdxX3xX45xX47xXc5xX3xX34xX6fxX23xX3xX7xX100xX3xXexX1xX6xX15xX3xX32xX513xX3xX4xX1xXe3axX3xX41xXbxX3xX221xX961xXexX3xXexX76xXdxX3xX37xX3xXexX1xX7bxX23xX1xX3xXbxX1xX100xX5cxX3xXexX56xX31xX23xX22xX3xX221xX376xX3xX4xX376xX3xXexX1xX2a6xX3xX221xX33axX3xX73bxX6xX56xXdxX7xXc8xX0xX47xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX31xX34xX15xXaxX2fxX0xXdxX68xX22xX3xX7xX56xX4xX9xXaxX47xX47xXdxXc8xX16cxX6xX31xX1xX6xXexXdxX23xX1xXc8xX32xX23xX47xX23xX10xX17bxX7xX47xX45xX49xX46xX45xX47xX2xX49xX3dxX34xX3dxX49xX3dxX2xX45xX46xX46xXexXc5xX5dxX5dxX49xX5xX3dxXc8xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xXdxX34xX1exX2xX37xX3xXexX3axXdxX3xX3dxX1xX3xX7xX41xX23xX22xX3xX45xX46xX47xX2xX49xX24xX3xXcxX1xX4exX3xX22xXdxX3axXdxX3xXexX56xX57xX23xX3xX46xX45xX5cxX5dxX3xXexX56xXdxX62xX27xX3xX4xX6xX3xX68xX69xX4xX5cxX3xX30xX1xX6fxX27xX3xX72xX27xX3xX5xX76xXdxX3xXexX1xX7bxX23xX1xX3xXexX6fxX68xX3xX34xX84xX4xX1xX3xX68xX3axXdxXaxX3xX47xX2fxX0xX47xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX31xX23xXaxX2fxX217xX1xX6fxX23xX3xX32xXdxX57xX23xX3xX15xX3xXexX4exX3xX221xXdxX426xX27xX3xXexX56xX84xX3xX4xX1xX31xX3xX16cxX62xX23xX1xX3xX23xX1xX6fxX23xX3xX68xX69xX4xX3xX30xXddxXdexXdfxXe0xX1exX2xX37xX3xXexX76xXdxX3xX68xX5baxXexX3xX16cxX62xX23xX1xX3xX32xXdxX62xX23xX3xX3d2xX3xX5b2xX6xX34xX56xXdxX34xX5cxX3xXcxX6fxX15xX3xX158xX6xX23xX3xX217xX1xX6xX3xX23xX22xX7bxX15xX3xX2xX44dxX47xX2xX49xX47xX45xX49xX45xX49xXc8xX3xX26cxX23xX1xX24xX3xX112xXb2exX73bxX47xXcxXcxX273xXdexX217xX0xX47xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX31xX34xX15xXaxX2fxX217xX1xXdxX426xX27xX3xX23xXcfxX3axX4xX3xX4xX1xX6fxX27xX3xX72xX27xX3xX225xX1xX41xX4xX3xXexX56xX31xX23xX22xX3xX221xX376xX3xX4xX376xX3xX217xX22xX6xX5cxX3xXcfbxX225xX56xX6xXdxX23xX10xX5cxX3xX158xX6xX3xXb08xX6xX23xX5cxX3xX113xX31xX68xX6xX23xXdxX6xX5cxX3xX111xX5xX31xX32xX6xX225xXdxX6xX5cxX3xXcxX1xX5a1xX15xX3xX111x6258xX3xX221xX426xX27xX3xX22xX1xXdxX3xX23xX1xXc2xX23xX3xX7xX100xX3xX4xX6xX3xX23xX1xXdxX108xX68xX3xX68xX3axXdxX3xX4xX6xX31xX3xX23xX1xX33dxXexX3xXexX56xX31xX23xX22xX3xX2xX3xX23xX22xX7bxX15xXc8xX3xX30xX5a1xX3xXexX1xX5a8xX5cxX3xX217xX22xX6xX3xX4xX376xX3xX2xX5dxXc8xXc5xX46xX49xX3xX4xX6xX3xX23xX1xXdxX108xX68xX3xX68xX3axXdxX5cxX3xX158xX6xX3xXb08xX6xX23xX3xX32xX3axXdxX3xX2xXc5xXc8xX3dxXc5xX45xX3xX4xX6xX5cxX3xXcfbxX225xX56xX6xXdxX23xX10xX3xX5xX7bxX3xX5dxXc8xX44dxX2xX5dxX3xX4xX6xX5cxX3xX113xX31xX68xX6xX23xXdxX6xX3xX5xX7bxX3xX44dxXc8xX49xX45xX191xX3xX4xX6xX3xX32xX7bxX3xX111xX5xX31xX32xX6xX225xXdxX6xX3xX5xX7bxX3xX45xXc8xX44dxX191xX2xX3xX4xX6xXc8xX3xXcxX1xX5a1xX15xX3xX111xX1a9dxX3xX4xX3fdxX23xX22xX3xX22xX1xXdxX3xX23xX1xXc2xX23xX3xXexX1xX57xX68xX3xX3dxXc8xX3dxXc5xX46xX3xX4xX6xX3xX68xX69xX4xX3xX30xXddxXdexXdfxXe0xX1exX2xX37xX5cxX3xX221xXcfxX6xX3xXexXfbxX23xX22xX3xX7xX100xX3xX23xX22xXcfxXacxXdxX3xX23xX1xXdxX108xX68xX3xX16cxX62xX23xX1xX3xX32xXcfxXd5xXexX3xX2xX49xX49xXc8xX49xX49xX49xX3xX23xX22xXcfxXacxXdxX3xX5xX57xX23xX3xX2xX49xXc5xXc8xX3dxX44dxXc5xX3xX23xX22xXcfxXacxXdxXc8xX0xX47xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX31xX34xX15xXaxX2fxXcxX56xXcfxX3axX4xX3xXexX513xX23xX1xX3xX1xX513xX23xX1xX3xXexX56xX57xX23xX5cxX3xX30xX1xX475xX23xX1xX3xXbxX1xX2a6xX3xX112xX23xX1xX3xX221xX3eaxX3xXaexX27xX15xX4exXexX3xX221xX84xX23xX1xX3xX41xXbxX3xX221xX961xXexX3xX4xX41xX4xX3xX16cxXdxX62xX23xX3xXbxX1xX41xXbxX3xX1xX76xX23xX3xX4xX1xX4exX3xX23xX22xX1xXdxX57xX68xX3xX23xX22xX961xXexX3xX23xX1xX33dxXexX3xXexX76xXdxX3xX23xX1xXdxX426xX27xX3xX225xX1xX27xX3xX32xX47axX4xX3xX4xX2a6xX6xX3xX23xXcfxX3axX4xX3xX23xX7bxX15xX3xX23xX1xX10fcxX68xX3xX225xX1xX100xX23xX22xX3xX4xX1xX4exX3xX7xX47axX3xX5xX6fxX15xX3xX5xX6xX23xX3xX4xX2a6xX6xX3xX32xXdxX56xX27xX7xX3xX111xX112xX113xX111xX1exX30xX31xXdexX1exX45xXc8xX30xX41xX4xX3xX16cxXdxX62xX23xX3xXbxX1xX41xXbxX3xX68xX3axXdxX3xX23xX1xX33dxXexX3xX23xX7bxX15xX3xX221xadb7xX23xX22xX3xX23xX22xX1xX1a9dxX6xX3xX32xX3axXdxX3xX32xXdxX62xX4xX3xX5dxX5cxXc5xX3xXexX56xXdxX62xX27xX3xX23xX22xXcfxXacxXdxX3xX34xX6fxX23xX3xX3d2xX3xX1cxX8d7xX3xXcbfxX23xX22xX5xX6xX23xX34xX3xX7xX131dxX3xXbxX1xX445xXdxX3xXexX56xX445xXdxX3xXaexX27xX6xX3xX4xX41xX4xX3xX1xX76xX23xX3xX4xX1xX4exX3xX23xX22xX1xXdxX57xX68xX3xX23xX22xX961xXexX3xX23xX1xX33dxXexX5cxX3xX16cxX69xXexX3xX221xX127xX27xX3xXexX5b0xX3xX4xX27xX100xXdxX3xXexX27xX127xX23xX3xX23xX7bxX15xXc8xX0xX47xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX31xX34xX15xXaxX2fxXcxX56xX31xX23xX22xX3xX225xX1xXdxX3xX221xX376xX5cxX3xX158xXe3axX3xX32xX7bxX3xX158xX6xX3xXb08xX6xX23xX3xX4xX3fdxX23xX22xX3xX221xX3eaxX3xX7xXdxX4exXexX3xX4xX1xX961xXexX3xX1xX7a4xX23xX3xX23xXecaxX6xX3xX4xX41xX4xX3xX16cxXdxX62xX23xX3xXbxX1xX41xXbxX3xX4xX1xX100xX23xX22xX3xX34xX84xX4xX1xXc8xX3xX30xX1xX475xX23xX1xX3xXaexX27xX15xX426xX23xX3xX32xX3e5xX23xX22xX3xX5b2xX6xX34xX56xXdxX34xX3xX4xX2a6xX6xX3xXcxX6fxX15xX3xX158xX6xX23xX3xX217xX1xX6xX3xX4xX3fdxX23xX22xX3xX16cxX6xX23xX3xX1xX7bxX23xX1xX3xX5xX62xX23xX1xX3xX4xX33dxX68xX3xX4xX41xX4xX3xX1xX5baxX3xX22xXdxX6xX3xX221xX513xX23xX1xX3xX225xX1xX41xX4xX3xX23xX1xX6xX27xX3xXexX5a1xX3xXexXc2xXbxX3xXexX56xX31xX23xX22xX3xX225xX1xX33axX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX225xX475xX23xX3xXexX5b0xX3xX45xX46xX1xX3xX221xX57xX68xX3xX221xX4exX23xX3xX3dxX1xX3xX7xX41xX23xX22xX5cxX3xX221xX1ca2xX23xX22xX3xXexX1xXacxXdxX3xXaexX27xX15xX4exXexX3xX221xX84xX23xX1xX3xX22xXdxX445xX68xX3xX44dxX49xff76xX3xX7xX100xX3xX5xXcfxXd5xX23xX22xX3xX23xX22xXcfxXacxXdxX3xX12bxX23xX5cxX3xX27xX100xX23xX22xX3xXexX76xXdxX3xX4xX41xX4xX3xX23xX1xX7bxX3xX1xX7bxX23xX22xX3xXaexX27xX41xX23xX3xX16cxX6xX56xXc8xX3xXc95xX1xX33axX23xX22xX3xX4xX1xXe3axX3xX4xX1xX6fxX27xX3xX72xX27xX5cxX3xXexX513xX23xX1xX3xX1xX513xX23xX1xX3xX34xX84xX4xX1xX3xX32xXdxX57xX68xX3xX221xXcfxXacxX23xX22xX3xX1xX33axX3xX1xX33dxXbxX3xX4xX33dxXbxX3xXexX76xXdxX3xX68xX5baxXexX3xX7xX100xX3xX23xXcfxX3axX4xX3xX4xX1xX6fxX27xX3x11edaxX3xX4xX3fdxX23xX22xX3xX221xX6xX23xX22xX3xX34xXdxX108xX23xX3xX16cxXdxX4exX23xX3xXbxX1xX8d7xX4xX3xXexX76xXbxXc8xX0xX47xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX31xX34xX15xXaxX2fxX0xXdxX68xX22xX3xX7xX56xX4xX9xXaxX47xX47xXdxXc8xX16cxX6xX31xX1xX6xXexXdxX23xX1xXc8xX32xX23xX47xX23xX10xX17bxX7xX47xX45xX49xX46xX45xX47xX2xX49xX3dxX34xX3dxX49xX3dxX2xX45xX46xX46xXexX5dxX44dxX191xX46xX5xX5dxXc8xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xXdxX34xX1exX2xX37xX3xXexX3axXdxX3xX3dxX1xX3xX7xX41xX23xX22xX3xX45xX46xX47xX2xX49xX24xX3xXcxX1xX4exX3xX22xXdxX3axXdxX3xXexX56xX57xX23xX3xX46xX45xX5cxX5dxX3xXexX56xXdxX62xX27xX3xX4xX6xX3xX68xX69xX4xX5cxX3xX30xX1xX6fxX27xX3xX72xX27xX3xX5xX76xXdxX3xXexX1xX7bxX23xX1xX3xXexX6fxX68xX3xX34xX84xX4xX1xX3xX68xX3axXdxXaxX3xX47xX2fxX0xX47xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX31xX23xXaxX2fxX158xX62xX23xX1xX3xX23xX1xX6fxX23xX3xX30xXddxXdexXdfxXe0xX1exX2xX37xX3xX221xXcfxXd5xX4xX3xX4xX1xX27xX15xX5a8xX23xX3xXexX3axXdxX3xX16cxX62xX23xX1xX3xX32xXdxX62xX23xX3xX3d2xX3xX158xX27xX7xX6xX23xX5cxX3xX9bxX7bxX23xX3x7e26xX27xX100xX4xX5cxX3xX23xX22xX7bxX15xX3xX2xX46xX47xX2xX49xX47xX45xX49xX45xX49xXc8xX3xX26cxX23xX1xX24xX3xa233xX31xX23xX1xX6xXbxX47xX3xXcxXcxX273xXdexX217xX0xX47xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX31xX34xX15xXaxX2fxXcxX76xXdxX3xX9bxX7bxX23xX3xX1fd4xX27xX100xX4xX5cxX3xX30xX7a4xX3xXaexX27xX6xX23xX3xX73bxX1xX232xX23xX22xX3xX4xX1xX100xX23xX22xX3xX32xX7bxX3xXc95xXdxX5a8xX68xX3xX7xX31xX41xXexX3xXe0xX84xX4xX1xX3xX16cxX62xX23xX1xX3xX2e0xXc95xXe0xX30xX2edxX3xX4xX1xX31xX3xX16cxXdxX4exXexX3xX23xXcfxX3axX4xX3xX23xX7bxX15xX3xX22xX1xXdxX3xX23xX1xXc2xX23xX3xXexX1xX57xX68xX3xX2xX44dxX44dxX3xX4xX6xX3xX23xX1xXdxX108xX68xX3xX68xX3axXdxX3xX111xX112xX113xX111xX1exX30xX31xXdexX1exX45xX5cxX3xXexX56xX31xX23xX22xX3xX221xX376xX3xX4xX376xX3xX2xXc5xX191xX3xX4xX6xX3xX5xX6fxX15xX3xX23xX1xXdxX108xX68xX3xXexX56xX31xX23xX22xX3xX4xX5baxX23xX22xX3xX221xX1ca2xX23xX22xXc8xX3xX5b9xX6fxX15xX3xX5xX7bxX3xX23xX22xX7bxX15xX3xXexX1xX8d7xX3xX45xX3xX5xXdxX57xX23xX3xXexXdxX4exXbxX3xX9bxX7bxX23xX3xX1fd4xX27xX100xX4xX3xX22xX1xXdxX3xX23xX1xXc2xX23xX3xX7xX100xX3xX4xX6xX3xX23xX1xXdxX108xX68xX3xX68xX3axXdxX3xX32xXdxX56xX27xX7xX3xX111xX112xX113xX111xX1exX30xX31xXdexX1exX45xX3xXexX56xX57xX23xX3xX2xX49xX49xX3xX4xX6xX5cxX3xX221xX1ca2xX23xX22xX3xXexX1xXacxXdxX3xX221xX41xX23xX1xX3xX34xX33dxX27xX3xX7xX100xX3xX4xX6xX3xX23xX1xXdxX108xX68xX3xX68xX3axXdxX3xXexX1xX10xX31xX3xX23xX22xX7bxX15xX3xX4xX6xX31xX3xX23xX1xX33dxXexX3xX225xX5a8xX3xXexX5b0xX3xX23xX22xX7bxX15xX3xX2xX2xX47xX37xX3xX2e0xX32xX3axXdxX3xX2xX5dxX3dxX3xX4xX6xX2edxXc8xX3xX217xX22xX7bxX15xX3xX45xXc5xX47xX2xX49xX3xX4xX3fdxX23xX22xX3xX221xX41xX23xX1xX3xX34xX33dxX27xX3xX7xX100xX3xX4xX6xX3xX5xX6fxX15xX3xX23xX1xXdxX108xX68xX3xX68xX3axXdxX3xXexX56xX31xX23xX22xX3xX4xX5baxX23xX22xX3xX221xX1ca2xX23xX22xX3xXexX76xXdxX3xX9bxX7bxX23xX3xX1fd4xX27xX100xX4xX3xXexX12bxX23xX22xX3xX4xX6xX31xX3xX23xX1xX33dxXexX3xX225xX5a8xX3xXexX5b0xX3xX23xX22xX7bxX15xX3xX2xX5dxX47xX37xX3xX2e0xX32xX3axXdxX3xX2xX46xX44dxX3xX4xX6xX2edxXc8xX3xX111xX100xX3xX4xX6xX3xX23xX1xXdxX108xX68xX3xX68xX3axXdxX3xX23xX376xXdxX3xXexX56xX57xX23xX3xXexXc2xXbxX3xXexX56xX27xX23xX22xX3xXexX76xXdxX3xXfbxX3xX34xX84xX4xX1xX3xX3d2xX3xX4xX41xX4xX3xX16cxX62xX23xX1xX3xX32xXdxX62xX23xX3xX32xX7bxX3xX4xX41xX4xX3xXexX56xX27xX23xX22xX3xXexX6fxX68xX3xX34xXcfx854axX23xX22xX3xX5xX3eaxX31xXc8xX0xX47xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX31xX34xX15xXaxX2fxXcxX56xX31xX23xX22xX3xX225xX1xXdxX3xX221xX376xX5cxX3xXdfxX56xX6xX23xX3xXexX1xX33axX23xX22xX3xX16cxX41xX31xX3xX22xX1xXdxX3xX23xX1xXc2xX23xX3xXexX1xX57xX68xX3xX3dxXc8xX2xXc5xX46xX3xX4xX6xX3xX68xX69xX4xX3xX30xXddxXdexXdfxXe0xX1exX2xX37xX5cxX3xX221xXcfxX6xX3xXexXfbxX23xX22xX3xX7xX100xX3xX4xX6xX3xX23xX1xXdxX108xX68xX3xXexX76xXdxX3xXaexX27xX100xX4xX3xX22xXdxX6xX3xXcxX56xX27xX23xX22xX3xX5b9xX33axX23xX22xX3xX23xX7bxX15xX3xX5xX57xX23xX3xX44dxX44dxX3dxXc8xX191xX37xX2xX3xXexX56xXcfxXacxX23xX22xX3xX1xXd5xXbxX5cxX3xXexX56xX31xX23xX22xX3xX221xX376xX3xX4xX376xX3xXc5xX2xXc8xX37xX191xX44dxX3xX23xX22xXcfxXacxXdxX3xX225xX1xX33axX23xX22xX3xXaexX27xX6xX3xX225xX1xX42fxXdxXc8xX3xX5b9xX6fxX15xX3xX5xX7bxX3xX23xX22xX7bxX15xX3xX4xX376xX3xX7xX100xX3xX4xX6xX3xX68xX69xX4xX3xX68xX3axXdxX3xX4xX6xX31xX3xX23xX1xX33dxXexX3xXexX5b0xX3xXexX56xXcfxX3axX4xX3xXexX3axXdxX3xX23xX6xX15xX3xXexX76xXdxX3xXdfxX56xX6xX23xXc8xX0xX47xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX31xX34xX15xXaxX2fxXcxX76xXdxX3xX4xX1xX6fxX27xX3xX73bxX1xXdxX5cxX3xXcxX56xX27xX23xX22xX3xXexX6fxX68xX3xXc95xXdxX5a8xX68xX3xX7xX31xX41xXexX3xX32xX7bxX3xX73bxX1xX232xX23xX22xX3xX23xX22xX5b0xX6xX3xX34xX84xX4xX1xX3xX16cxX62xX23xX1xX3xX4xX1xX6fxX27xX3xX73bxX1xXdxX3xX2e0xX30xXe0xX30xX3xX4xX1xX6fxX27xX3xX73bxX1xXdxX2edxX3xX4xX1xX31xX3xX16cxXdxX4exXexX3xXexX475xX23xX1xX3xX221xX4exX23xX3xX23xX6xX15xX5cxX3xX4xX1xX6fxX27xX3xX5xX5a1xX4xX3xX23xX7bxX15xX3xX22xX1xXdxX3xX23xX1xXc2xX23xX3xX2xXc8xX3dxX5dxX46xXc8xX44dxX37xX45xX3xX4xX6xX3xX68xX69xX4xX3xX30xXddxXdexXdfxXe0xX1exX2xX37xX5cxX3xXexX56xX31xX23xX22xX3xX221xX376xX3xX2xXc8xXc5xX191xX49xXc8xX46xX46xX191xX3xX23xX22xXcfxXacxXdxX3xX221xX3eaxX3xXbxX1xX5a1xX4xX3xX1xX1ca2xXdxX5cxX3xX46xX49xXc8xX46xX37xXc5xX3xX4xX6xX3xXexXf2xX3xX32xX31xX23xX22xXc8xX3xX217xX1xXecaxX23xX22xX3xXaexX27xX100xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX4xX376xX3xX7xX100xX3xX4xX6xX3xX5xX6fxX15xX3xX23xX1xXdxX108xX68xX3xX4xX6xX31xX3xX23xX1xX33dxXexX3xXexX76xXdxX3xX225xX1xX27xX3xX32xX47axX4xX3xX5xX7bxX3xX217xX6xX68xX3xX73bxX1xXdxX5cxX3xX112xXdxX3xX30xXc2xXbxX5cxX3xX5b2xX6xX56xX31xX4xX5cxX3xXcbfxXexX1xXdxX31xXbxXdxX6xX3xX32xX7bxX3xX217xXdxX22xX10xX56xXdxX6xXc8xX0xX47xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX31xX34xX15xXaxX2fxX0xXdxX68xX22xX3xX7xX56xX4xX9xXaxX47xX47xXdxXc8xX16cxX6xX31xX1xX6xXexXdxX23xX1xXc8xX32xX23xX47xX23xX10xX17bxX7xX47xX45xX49xX46xX45xX47xX2xX49xX3dxX34xX3dxX49xX3dxX2xX45xX46xX46xXexXc5xXc5xX45xX5dxX5xX191xXc8xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xXdxX34xX1exX2xX37xX3xXexX3axXdxX3xX3dxX1xX3xX7xX41xX23xX22xX3xX45xX46xX47xX2xX49xX24xX3xXcxX1xX4exX3xX22xXdxX3axXdxX3xXexX56xX57xX23xX3xX46xX45xX5cxX5dxX3xXexX56xXdxX62xX27xX3xX4xX6xX3xX68xX69xX4xX5cxX3xX30xX1xX6fxX27xX3xX72xX27xX3xX5xX76xXdxX3xXexX1xX7bxX23xX1xX3xXexX6fxX68xX3xX34xX84xX4xX1xX3xX68xX3axXdxXaxX3xX47xX2fxX0xX47xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX31xX23xXaxX2fxX217xX22xXcfxXacxXdxX3xX34xX6fxX23xX3xX221xX10xX31xX3xX225xX1xX227xX27xX3xXexX56xX6xX23xX22xX3xXbxX1xX232xX23xX22xX3xX5xX6fxX15xX3xX23xX1xXdxX108xX68xX3xX30xXddxXdexXdfxXe0xX1exX2xX37xX3xXexX76xXdxX3xX30xX6xXdxX56xX31xX5cxX3xX112xXdxX3xX30xXc2xXbxX5cxX3xX23xX22xX7bxX15xX3xX45xX37xX47xX37xX47xX45xX49xX45xX49xXc8xX3xX26cxX23xX1xX24xX3xXcxX9bxX273xX47xXcxXcxX273xXdexX217xX0xX47xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX31xX34xX15xXaxX2fxXcxX56xXcfxX3axX4xX3xXexX513xX23xX1xX3xX1xX513xX23xX1xX3xXexX56xX57xX23xX5cxX3xXcxXfbxX3xX4xX1xX8d7xX4xX3xX1ff0xX3xXexX4exX3xXexX1xX4exX3xX22xXdxX3axXdxX3xX2e0x1161cxX9bxXddxX2edxX3xX225xX57xX27xX3xX22xX1176xXdxX3xX4xX1xX6fxX27xX3xX73bxX1xXdxX3xXexX12bxX23xX22xX3xX4xXcfxXacxX23xX22xX3xX7xXf2xX3xX34xX5a1xX23xX22xX3xX16cxX5baxX3xX1cxX16e5xXexX3xX23xX22xX1xXdxX62xX68xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX221xX5a8xX3xX225xX84xXbxX3xXexX1xXacxXdxX3xX221xX100xXdxX3xXbxX1xX376xX3xX32xX3axXdxX3xX34xX84xX4xX1xX3xX16cxX62xX23xX1xXc8xX3xX17c8xXdxX41xX68xX3xX221xX100xX4xX3xXbxX1xX5a1xX3xXexX56xX41xX4xX1xX3xX225xX1xX27xX3xX32xX47axX4xX3xX4xX1xX6fxX27xX3xX73bxX1xXdxX3xX4xX2a6xX6xX3xX2605xX9bxXddxX5cxX3xX5b2xX6xXexX7xX1xXdxX34xXdxX7xX31xX3xX5b2xX31xX10xXexXdxX3xX4xX1xX31xX3xX56xX10fcxX23xX22xX3xX4xX1xX6fxX27xX3xX5xX5a1xX4xX3xX23xX7bxX15xX3xX4xX376xX3xXexX1xX5a8xX3xX22xXdxX445xX68xX3xX23xX1xXecaxX23xX22xX3xXexX1xXdxX62xXexX3xX1xX76xXdxX3xX34xX31xX3xX34xX84xX4xX1xX3xX16cxX62xX23xX1xX3xX221xX100xXdxX3xX32xX3axXdxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX225xX4exX3xX32xX7bxX3xX4xX7a4xX3xX7xX3d2xX3xX15xX3xXexX4exX3xX23xX1xXacxX3xXexX12bxX23xX22xX3xX4xXcfxXacxX23xX22xX3xX7xXf2xX3xX34xX5a1xX23xX22xX3xX16cxX5baxX3xX1cxX16e5xXexX3xX23xX22xX1xXdxX62xX68xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX221xX100xXdxX3xX32xX3axXdxX3xX225xX1xX27xX3xX32xX47axX4xX3xX4xX376xX3xX23xX22xX27xX15xX3xX4xX7a4xX3xX5xX6fxX15xX3xX23xX1xXdxX108xX68xX3xX4xX6xX31xXc8xX3xX158xX7bxX3xX5b2xX31xX10xXexXdxX3xX23xX1xX33dxX23xX3xX68xX76xX23xX1xX3xX32xXdxX62xX4xX3xX7xXf2xX3xX34xX5a1xX23xX22xX3xX56xX5baxX23xX22xX3xX56xX3eaxXdxX3xX16cxX5baxX3xX1cxX16e5xXexX3xX23xX22xX1xXdxX62xX68xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX32xX3axXdxX3xX4xX1xX33dxXexX3xX5xXcfxXd5xX23xX22xX3xX4xX6xX31xX3xXexX76xXdxX3xX4xX1xX6fxX27xX3xX73bxX1xXdxX3xX4xX376xX3xXexX1xX5a8xX3xX5xX7bxX3xX68xX5baxXexX3xX4xX27xX5baxX4xX3xX4xX41xX4xX1xX3xX68xX76xX23xX22xX3xXexX56xX31xX23xX22xX3xX4xX27xX5baxX4xX3xX4xX1xXdxX4exX23xX3xX4xX1xX100xX23xX22xX3xX34xX84xX4xX1xX3xX30xXddxXdexXdfxXe0xX1exX2xX37xX3xXexX56xX31xX23xX22xX3xX16cxX100xXdxX3xX4xX445xX23xX1xX3xX4xX41xX4xX3xXfbxX3xX34xX84xX4xX1xX3xX16cxX3e5xX23xX22xX3xXbxX1xX41xXexX3xX56xX445xXdxX3xX56xX41xX4xXc8xX0xX47xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX31xX34xX15xXaxX2fxX9bxXdxX62xX23xX3xX4xX1xX475xX23xX1xX3xXaexX27xX15xX426xX23xX3xX4xX41xX4xX3xX23xXcfxX3axX4xX3xX4xX3fdxX23xX22xX3xX23xX1xXcfxX3xX4xX41xX4xX3xXexXc2xXbxX3xX221xX31xX7bxX23xX3xX34xXcfxXd5xX4xX3xXbxX1xX227xX68xX3xX5xX3axX23xX3xX221xX6xX23xX22xX3xX221xX227xX15xX3xX68xX76xX23xX1xX3xX225xX4exX3xX1xX31xX76xX4xX1xX3xX7xX445xX23xX3xX1cxX27xX33dxXexX3xX32xX7bxX3xXexX1xXf2xX3xX23xX22xX1xXdxX62xX68xX3xX32xX6xX4xX4xXdxX23xX10xXc8xXcxX1xX2a6xX3xXexXcfxX3axX23xX22xX3xX73bxX10xX56xX27xX3xX2605xX6xX5xXexX10xX56xX3xX5b2xX6xX56xXexX31xX7xX3xXexX1xX33axX23xX22xX3xX16cxX41xX31xX3xX4xX33axX23xX22xX3xXexX15xX3xX34xXcfxXd5xX4xX3xX111xXdxX23xX31xXbxX1xX6xX56xX68xX3xX4xX2a6xX6xX3xXcxX56xX27xX23xX22xX3xX1fd4xX27xX100xX4xX3xX7xX131dxX3xX4xX27xX23xX22xX3xX4xX33dxXbxX3xX32xX6xX4xX4xXdxX23xX10xX3xX23xX22xX5b0xX6xX3xX30xXddxXdexXdfxXe0xX1exX2xX37xX3xX4xX1xX31xX3xX2xX49xX3xXexX56xXdxX62xX27xX3xX23xX22xXcfxXacxXdxX3xX34xX6fxX23xX3xX73bxX10xX56xX27xX3xX32xX7bxX3xX34xX47axX3xX225xXdxX4exX23xX3xX7xX131dxX3xX22xXdxX6xX31xX3xX1xX7bxX23xX22xX3xX4xX1xX31xX3xXaexX27xX100xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX217xX6xX68xX3xX5b2xX5b3xX3xX32xX7bxX31xX3xXaexX27x6f8cxX3xXdfxX47xX45xX49xX45xX2xXc8xX0xX47xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX31xX34xX15xXaxX2fxX9bxX3eaxX23xX22xX3xX4xX33axX23xX22xX3xX23xX22xX1xX62xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX1176xX4xX3xX5b2xX5b3xX3xX5b2xX31xX34xX10xX56xX23xX6xX3xX4xX3fdxX23xX22xX3xXexX1xX33axX23xX22xX3xX16cxX41xX31xX3xX4xX1xXdxX4exX23xX3xX5xXcfxXd5xX4xX3xX221xX6xX3xX34xX76xX23xX22xX3xX1xX376xX6xX3xX221xX100xXdxX3xXexXcfxXd5xX23xX22xX3xXexX1xXf2xX3xX23xX22xX1xXdxX62xX68xX3xX32xX6xX4xX4xXdxX23xX10xX3xX4xX2a6xX6xX3xX68xX513xX23xX1xX5cxX3xX23xX1xX10fcxX68xX3xX221xXcfxX6xX3xXexX1xX57xX68xX3xX23xX1xXdxX426xX27xX3xX23xX22xXcfxXacxXdxX3xXexX1xX27xX5baxX4xX3xX23xX1xX376xX68xX3xX34xX108xX3xX5xX6fxX15xX3xX23xX1xXdxX108xX68xX3xXexX1xX6xX68xX3xX22xXdxX6xX3xXexX1xXf2xX3xX23xX22xX1xXdxX62xX68xXc8xX0xX47xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX31xX34xX15xXaxX2fxXcxX1xX10xX31xX3xX221xX376xX5cxX3xX5b2xX31xX34xX10xX56xX23xX6xX3xX221xX3eaxX3xX221xX12bxX23xX22xX3xX225xX2966xX3xX4xX1xX31xX3xXexX33dxXexX3xX4xX445xX3xXc5xX49xXc8xX49xX49xX49xX3xX23xX22xXcfxXacxXdxX3xXexX1xX6xX68xX3xX22xXdxX6xX3xXexX1xXf2xX3xX23xX22xX1xXdxX62xX68xX3xX32xX6xX4xX4xXdxX23xX10xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX221xX31xX76xX23xX3xXc5xX5cxX3xX16cxX6xX31xX3xX22xX1ca2xX68xX3xX1xX7a4xX23xX3xX45xX44dxXc8xX49xX49xX49xX3xX23xX22xXcfxXacxXdxX3xX221xX3eaxX3xX221xXcfxXd5xX4xX3xXexXdxX57xX68xX3xX5xXdxX426xX27xX3xX32xX6xX4xX4xXdxX23xX10xX3xXexX1xX8d7xX3xX1xX6xXdxX5cxX3xX16cxX100xX23xX3xXexX27xX127xX23xX3xX7xX6xX27xX3xX225xX1xXdxX3xXexXdxX57xX68xX3xX5xXdxX426xX27xX3xXexX1xX8d7xX3xX23xX1xX33dxXexXc8xX3xXcxX56xX31xX23xX22xX3xXexXfbxX23xX22xX3xX7xX100xX3xX23xX22xXcfxXacxXdxX3xXexX1xX6xX68xX3xX22xXdxX6xX5cxX3xX4xX376xX3xX1xX7a4xX23xX3xX5dxXc8xX49xX49xX49xX3xX23xX22xXcfxXacxXdxX3xXexX56xX57xX23xX3xX3dxX44dxX3xXexX27xXfbxXdxX3xX32xX7bxX3xX1xX7a4xX23xX3xX44dxXc8xX49xX49xX49xX3xX23xX22xXcfxXacxXdxX3xX34xXcfxX3axXdxX3xX3dxX44dxX3xXexX27xXfbxXdxX3xX68xX69xX4xX3xX4xX41xX4xX3xX16cxX62xX23xX1xX3xX5xX2966xX3xX23xX426xX23xX3xX23xX1xXcfxX3xXexXdxX5a8xX27xX3xX221xXcfxXacxX23xX22xX5cxX3xX16cxX16e5xX31xX3xXbxX1xX513xX3xXexX1xX5a8xX3xX23xX961xX23xX22xX3xX32xX7bxX3xX16cxX62xX23xX1xX3xXexXdxX68xXc8xX0xX47xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX31xX34xX15xXaxX2fxX9bxX7a4xX23xX3xX2xX2xXc8xX49xX49xX49xX3xX23xX22xXcfxXacxXdxX3xXexX1xX6xX68xX3xX22xXdxX6xX3xX221xX4exX23xX3xXexX5b0xX3xX4xX41xX4xX3xX4xX5baxX23xX22xX3xX221xX1ca2xX23xX22xX3xX34xX6xX3xX68xX7bxX27xX3xX2e0xX4xX1xXdxX4exX68xX3xXc5xX5dxX1e2bxX2edxX5cxX3xXexX56xX31xX23xX22xX3xX221xX376xX3xX4xX376xX3xX3dxXc8xX49xX49xX49xX3xX23xX22xXcfxXacxXdxX3xX23xX376xXdxX3xXexXdxX4exX23xX22xX3xXcxX6fxX15xX3xX158xX6xX23xX3xX217xX1xX6xX3xX32xX7bxX3xX1xX7a4xX23xX3xXc5xXc8xX49xX49xX49xX3xX23xX22xXcfxXacxXdxX3xX5b2xX5b3xX3xX22xX100xX4xX3xX73bxX1xXdxXc8xX3xX9bxX3eaxX23xX22xX3xX1xX15xX3xX32xX1176xX23xX22xX3xX7xX131dxX3xXexX1xX27xX3xXexX1xXc2xXbxX3xX221xX127xX15xX3xX221xX2a6xX3xX225xX4exXexX3xXaexX27xX445xX3xX5xX6fxX68xX3xX7xX7bxX23xX22xX3xX32xX7bxX31xX3xX4xX27xX100xXdxX3xXexX1xX41xX23xX22xX3xX2xX2xX5cxX3xX7xX6xX27xX3xX221xX376xX3xX7xX131dxX3xX23xX5baxXbxX3xX221xX7a4xX23xX3xX1cxXdxX23xX3xX4xX33dxXbxX3xXbxX1xX16e5xXbxX3xX225xX1xX227xX23xX3xX4xX33dxXbxX3xX5xX57xX23xX3xX30xX7a4xX3xXaexX27xX6xX23xX3xX1fd4xX27xX445xX23xX3xX5xX2966xX3xXexX1xX47axX4xX3xXbxX1xX227xX68xX3xX32xX7bxX3xX34xXcfxXd5xX4xX3xXbxX1xX227xX68xX3xX5b2xX5b3xX3xX2e0xXb2exXe0xX112xX2edxXc8xX0xX47xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX31xX34xX15xXaxX2fxX0xXdxX68xX22xX3xX7xX56xX4xX9xXaxX47xX47xXdxXc8xX16cxX6xX31xX1xX6xXexXdxX23xX1xXc8xX32xX23xX47xX23xX10xX17bxX7xX47xX45xX49xX46xX45xX47xX2xX49xX3dxX34xX3dxX49xX3dxX2xX45xX46xX46xXexX3dxX45xX5dxX2xX5xX37xXc8xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xXdxX34xX1exX2xX37xX3xXexX3axXdxX3xX3dxX1xX3xX7xX41xX23xX22xX3xX45xX46xX47xX2xX49xX24xX3xXcxX1xX4exX3xX22xXdxX3axXdxX3xXexX56xX57xX23xX3xX46xX45xX5cxX5dxX3xXexX56xXdxX62xX27xX3xX4xX6xX3xX68xX69xX4xX5cxX3xX30xX1xX6fxX27xX3xX72xX27xX3xX5xX76xXdxX3xXexX1xX7bxX23xX1xX3xXexX6fxX68xX3xX34xX84xX4xX1xX3xX68xX3axXdxXaxX3xX47xX2fxX0xX47xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX31xX23xXaxX2fxX217xX1xX6fxX23xX3xX32xXdxX57xX23xX3xX15xX3xXexX4exX3xX5xX33dxX15xX3xX68xXc60xX27xX3xX1cxX16e5xXexX3xX23xX22xX1xXdxX62xX68xX3xX30xXddxXdexXdfxXe0xX1exX2xX37xX3xXexX76xXdxX3xX1ff0xX6xX23xX22xX31xX23xX5cxX3xX5b2xX15xX6xX23xX68xX6xX56xX5cxX3xX23xX22xX7bxX15xX3xX2xX3dxX47xX2xX49xX47xX45xX49xX45xX49xXc8xX3xX26cxX23xX1xX24xX3xX112xXb2exX73bxX47xXcxXcxX273xXdexX217xX0xX47xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX31xX34xX15xXaxX2fxXcxX1xX10xX31xX3xXexX1xX100xX23xX22xX3xX225xX57xX3xX4xX2a6xX6xX3xXexX56xX6xX23xX22xX3xX17bxX31xX56xX5xX34xX31xX68xX10xXexX10xX56xX7xXc8xXdxX23xX2bxX31xX5cxX3xXexX475xX23xX1xX3xXexX3axXdxX3xX45xXc5xX3xX22xXdxXacxX3xX44dxX37xX3xXbxX1xfa09xXexX3xX23xX22xX7bxX15xX3xX45xX2xX47xX2xX49xX5cxX3xX4xX41xX4xX3xX23xXcfxX3axX4xX3xXexX1xX27xX5baxX4xX3xX9bxXdxX62xXbxX3xX1xX5baxXdxX3xX4xX41xX4xX3xXaexX27xX100xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX5b9xX33axX23xX22xX3xX217xX6xX68xX3xX1eadxX3xX2e0xX112xX111xXcbfxX112xX217xX2edxX3xX22xX1xXdxX3xX23xX1xXc2xX23xX3xXexX1xX57xX68xX3xX191xXc8xXc5xX5dxX5dxX3xX4xX6xX3xX68xX69xX4xX3xX16cxX62xX23xX1xX3xX30xXddxXdexXdfxXe0xX1exX2xX37xX3xX7xX31xX3xX32xX3axXdxX3xX2xX3xX23xX22xX7bxX15xX3xXexX56xXcfxX3axX4xX5cxX3xXexX56xX31xX23xX22xX3xX225xX1xXdxX3xXexXfbxX23xX22xX3xX7xX100xX3xX4xX6xX3xXexXf2xX3xX32xX31xX23xX22xX3xXexX12bxX23xX22xX3xX5xX57xX23xX3xX45xX2xXc8xXc5xX3dxX49xX3xX23xX22xXcfxXacxXdxXc8xX0xX47xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX31xX34xX15xXaxX2fxXcxX56xX31xX23xX22xX3xX45xX46xX3xX22xXdxXacxX3xXaexX27xX6xX5cxX3xX1xXdxX62xXbxX3xX1xX5baxXdxX3xX112xX111xXcbfxX112xX217xX3xX4xX376xX3xX46xX3xXaexX27xX100xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX22xX1xXdxX3xX23xX1xXc2xX23xX3xX4xX41xX4xX3xX4xX6xX3xXexXf2xX3xX32xX31xX23xX22xX3xX32xX513xX3xX30xXddxXdexXdfxXe0xX1exX2xX37xX3xX5xX7bxX3xX73bxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX23xX10xX7xX5cxX3xXdfxX23xX34xX31xX23xX10xX7xXdxX6xX5cxX3xX5b2xX6xX5xX6xX15xX7xXdxX6xX3xX32xX7bxX3xX5b2xX15xX6xX23xX68xX6xX56xXc8xX3xXdfxX23xX34xX31xX23xX10xX7xXdxX6xX3xX1xXdxX62xX23xX3xX5xX7bxX3xXfbxX3xX34xX84xX4xX1xX3xX30xXddxXdexXdfxXe0xX1exX2xX37xX3xX23xX22xX1xXdxX57xX68xX3xXexX56xX1176xX23xX22xX3xX23xX1xX33dxXexX3xXexX56xX31xX23xX22xX3xX7xX100xX3xX4xX41xX4xX3xX23xXcfxX3axX4xX3xX112xX111xXcbfxX112xX217xX5cxX3xX225xX1xXdxX3xX23xXcfxX3axX4xX3xX23xX7bxX15xX3xXexX56xX31xX23xX22xX3xX23xX22xX7bxX15xX3xX22xX1xXdxX3xX23xX1xXc2xX23xX3xX7xX100xX3xX4xX6xX3xX16cxX62xX23xX1xX3xX4xX3fdxX23xX22xX3xX23xX1xXcfxX3xXexXf2xX3xX32xX31xX23xX22xX3xX68xX3axXdxX3xX4xX6xX31xX3xX23xX1xX33dxXexX3xX225xX1xX27xX3xX32xX47axX4xXc8xX3xXcxX513xX23xX1xX3xX1xX513xX23xX1xX3xX34xX84xX4xX1xX3xX16cxX62xX23xX1xX3xXexX76xXdxX3xXd60xXaexX27xX100xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX32xX76xX23xX3xX221xX445xX31xXd6fxX3xX4xX1xXcfxX6xX3xX1xX426xX3xXexX1xX33dxX15xX3xX34xX33dxX27xX3xX1xXdxX62xX27xX3xXd60xX1xX76xX3xX23xX1xXdxX62xXexXd6fxX3xX7xX6xX27xX3xX23xX1xXdxX426xX27xX3xXexX1xX41xX23xX22xX3xX34xX84xX4xX1xX3xX16cxX3e5xX23xX22xX3xXbxX1xX41xXexX3xXexX76xXdxX3xX221xX6fxX15xXc8xX0xX47xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX31xX34xX15xXaxX2fxX5b2xX6xX5xX6xX15xX7xXdxX6xX3xXexX513xX23xX1xX3xX1xX513xX23xX1xX3xX4xX3fdxX23xX22xX3xX23xX22xX7bxX15xX3xX4xX7bxX23xX22xX3xX221xX41xX23xX22xX3xXaexX27xX6xX23xX3xX23xX22xX76xXdxX3xX1xX7a4xX23xX5cxX3xX5xX7bxX23xX3xX7xX376xX23xX22xX3xX34xX84xX4xX1xX3xX68xX3axXdxX3xX221xX6xX23xX22xX3xX1xXdxX62xX23xX3xX1xXecaxX27xX3xX225xX1xXdxX3xX23xXcfxX3axX4xX3xX23xX7bxX15xX3xX22xX1xXdxX3xX23xX1xXc2xX23xX3xXexX56xX57xX23xX3xX5dxX2xX49xX3xX4xX6xX3xX16cxX62xX23xX1xX3xXbxX1xX41xXexX3xX7xXdxX23xX1xX3xX32xX7bxX3xX2xX49xX3xX4xX6xX3xXexXf2xX3xX32xX31xX23xX22xX3xXexX56xX31xX23xX22xX3xX2xX3xX23xX22xX7bxX15xX3xXaexX27xX6xXc8xX0xX47xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX31xX34xX15xXaxX2fxX0xXdxX68xX22xX3xX7xX56xX4xX9xXaxX47xX47xXdxXc8xX16cxX6xX31xX1xX6xXexXdxX23xX1xXc8xX32xX23xX47xX23xX10xX17bxX7xX47xX45xX49xX46xX45xX47xX2xX49xX3dxX34xX3dxX49xX3dxX2xX45xX46xX46xXexX2xX3dxX5dxX46xX5xX2xX49xXc8xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xXdxX34xX1exX2xX37xX3xXexX3axXdxX3xX3dxX1xX3xX7xX41xX23xX22xX3xX45xX46xX47xX2xX49xX24xX3xXcxX1xX4exX3xX22xXdxX3axXdxX3xXexX56xX57xX23xX3xX46xX45xX5cxX5dxX3xXexX56xXdxX62xX27xX3xX4xX6xX3xX68xX69xX4xX5cxX3xX30xX1xX6fxX27xX3xX72xX27xX3xX5xX76xXdxX3xXexX1xX7bxX23xX1xX3xXexX6fxX68xX3xX34xX84xX4xX1xX3xX68xX3axXdxXaxX3xX47xX2fxX0xX47xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX31xX23xXaxX2fxX217xX22xXcfxXacxXdxX3xX34xX6fxX23xX3xX221xX10xX31xX3xX225xX1xX227xX27xX3xXexX56xX6xX23xX22xX3xXbxX1xX232xX23xX22xX3xX5xX6fxX15xX3xX23xX1xXdxX108xX68xX3xX30xXddxXdexXdfxXe0xX1exX2xX37xX3xXexX76xXdxX3xX729xX6xX225xX6xX56xXexX6xX5cxX3xXdfxX23xX34xX31xX23xX10xX7xXdxX6xX5cxX3xX23xX22xX7bxX15xX3xX45xX49xX47xX2xX49xX47xX45xX49xX45xX49xXc8xX3xX26cxX23xX1xX24xX3xXcxX9bxX273xX47xX3xXcxXcxX273xXdexX217xX0xX47xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX31xX34xX15xXaxX2fxX5b2xX15xX6xX23xX68xX6xX56xX3xX34xX84xX4xX1xX3xX16cxX62xX23xX1xX3xX221xX6xX23xX22xX3xX23xX22xX7bxX15xX3xX4xX7bxX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX57xX68xX3xXexX56xX1176xX23xX22xX3xX32xX3axXdxX3xX32xXdxX62xX4xX3xX23xX1xXdxX426xX27xX3xX23xX22xX7bxX15xX3xX5xXdxX426xX23xX3xX22xX1xXdxX3xX23xX1xXc2xX23xX3xX7xX100xX3xX4xX6xX3xX68xX69xX4xX3xX32xX7bxX3xXexXf2xX3xX32xX31xX23xX22xX3xX221xX426xX27xX3xXexX12bxX23xX22xX3xX23xX1xX6xX23xX1xXc8xX3xXcxX513xX23xX1xX3xX1xX513xX23xX1xX3xXexX76xXdxX3xXaexX27xX100xX4xX3xX22xXdxX6xX3xXexX1xX7bxX23xX1xX3xX32xXdxX57xX23xX3xX112xX111xXcbfxX112xX217xX3xX23xX7bxX15xX3xX1xXdxX62xX23xX3xX56xX33dxXexX3xX221xX41xX23xX22xX3xX5xX31xX3xX23xX22xX76xXdxX3xX32xX3axXdxX3xX2xXc8xXc5xX44dxX5dxX3xX4xX6xX3xX16cxX62xX23xX1xX3xX68xX3axXdxX3xX32xX7bxX3xXc5xXc5xX3xX23xX22xXcfxXacxXdxX3xXexXf2xX3xX32xX31xX23xX22xX3xX32xX513xX3xX32xXdxX56xX27xX7xX3xX111xX112xX113xX111xX1exX30xX31xXdexX1exX45xX3xXexX56xX31xX23xX22xX3xX2xX3xX23xX22xX7bxX15xX3xXaexX27xX6xXc8xX0xX47xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX31xX34xX15xXaxX2fxX30xX5a1xX3xXexX1xX5a8xX5cxX3xX32xXdxX56xX27xX7xX3xX111xX112xX113xX111xX1exX30xX31xXdexX1exX45xX3xXexX3axXdxX3xX23xX6xX15xX3xX221xX3eaxX3xX4xXcfxX3axXbxX3xX221xXdxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX68xX76xX23xX22xX3xX4xX2a6xX6xX3xXexXfbxX23xX22xX3xX4xX5baxX23xX22xX3xX45xX2xXc8xXc5xX3dxX37xX3xX23xX22xXcfxXacxXdxX3xX34xX6fxX23xX3xX3d2xX3xX225xX1xX27xX3xX32xX47axX4xX3xX5b9xX33axX23xX22xX3xX217xX6xX68xX3xX1eadxX5cxX3xXexX12bxX23xX22xX3xX45xX37xXc5xX3xXexX56xXcfxXacxX23xX22xX3xX1xXd5xXbxX3xX7xX31xX3xX32xX3axXdxX3xX2xX3xX23xX22xX7bxX15xX3xXexX56xXcfxX3axX4xX3xX221xX376xX5cxX3xXexX56xX31xX23xX22xX3xX225xX1xXdxX3xX7xX100xX3xX4xX6xX3xX68xX69xX4xX3xX16cxX62xX23xX1xX3xXexX12bxX23xX22xX3xX5xX57xX23xX3xX191xX5dxX5dxXc8xX37xX49xX2xX3xX4xX6xXc8xX3xX158xX57xX23xX3xX4xX76xX23xX1xX3xX221xX376xX5cxX3xX225xX1xX27xX3xX32xX47axX4xX3xX112xX111xXcbfxX112xX217xX3xX4xX3fdxX23xX22xX3xX4xX1xX8d7xX23xX22xX3xX225xXdxX4exX23xX3xX7xX100xX3xX16cxX62xX23xX1xX3xX23xX1xX6fxX23xX3xX221xXcfxXd5xX4xX3xX221xXdxX426xX27xX3xXexX56xX84xX3xXexX1xX7bxX23xX1xX3xX4xX33axX23xX22xX3xX5xX7bxX3xX5dxX2xX191xXc8xX37xX37xX45xX3xXexX56xXcfxXacxX23xX22xX3xX1xXd5xXbxXc8xX0xX47xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX31xX34xX15xXaxX2fxXcxX31xX7bxX23xX3xX225xX1xX100xXdxX3xX221xX6xX23xX22xX3xX4xX1xX8d7xX23xX22xX3xX225xXdxX4exX23xX3xX23xX1xXecaxX23xX22xX3xX34xXdxX108xX23xX3xX16cxXdxX4exX23xX3xX34xX84xX4xX1xX3xX16cxX62xX23xX1xX3xX221xX41xX23xX22xX3xXaexX27xX6xX23xX3xX23xX22xX76xXdxX5cxX3xXbxX1xX8d7xX4xX3xXexX76xXbxX3xX32xX7bxX3xXexXdxX426xX68xX3xX227xX23xX3xX23xX22xX27xX15xX3xX4xX7a4xX3xX16cxX3e5xX23xX22xX3xXbxX1xX41xXexX3xX4xX41xX4xX3xX34xX84xX4xX1xX3xX221xXd5xXexX3xX68xX3axXdxX5cxX3xX3d2xX3xX23xX1xXdxX426xX27xX3xX23xXcfxX3axX4xX3xXexX1xX7bxX23xX1xX3xX32xXdxX57xX23xXc8xX3xXcxX56xX31xX23xX22xX3xX45xX46xX3xX22xXdxXacxX3xXaexX27xX6xX5cxX3xX112xX111xXcbfxX112xX217xX3xX4xX376xX3xXexX3axXdxX3xX5dxX3xX23xXcfxX3axX4xX3xXexX1xX7bxX23xX1xX3xX32xXdxX57xX23xX3xX22xX1xXdxX3xX23xX1xXc2xX23xX3xX4xX41xX4xX3xX4xX6xX3xX30xXddxXdexXdfxXe0xX1exX2xX37xX3xX68xX3axXdxXc8xX3xX30xX376xX3xXdexXdxX62xXexX3xX217xX6xX68xX5cxX3xX30xX6xX68xXbxX27xX4xX1xXdxX6xX5cxX3xXb08xX7bxX31xX5cxX3xX158xX56xX27xX23xX10xXdxX3xX32xX7bxX3xXcxXdxX68xX31xX56xX3xXb08xX10xX7xXexX10xX3xX5xX7bxX3xX23xX1xXecaxX23xX22xX3xX23xXcfxX3axX4xX3xX112xX111xXcbfxX112xX217xX3xX225xX1xX33axX23xX22xX3xX4xX376xX3xXexX1xX57xX68xX3xX4xX6xX3xX16cxX62xX23xX1xX3xX30xXddxXdexXdfxXe0xX1exX2xX37xX3xX23xX7bxX31xX3xXexX56xX31xX23xX22xX3xX23xX22xX7bxX15xX3xX45xXc5xX47xX2xX49xXc8xX0xX47xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX31xX27xX56xX4xX10xXaxX2fxXcxX1xX10xX31xX3xX16cxX6xX31xXexXdxX23xXexX27xX4xXc8xX32xX23xX0xX47xXbxX2f