Thế giới ngày qua: Trung Quốc kiện Mỹ lên WTO
(Baohatinh.vn) - Các nước chúc mừng Quốc khánh Việt Nam; Trung Quốc kiện Mỹ lên WTO; Cảnh sát Hong Kong bắt giữ 159 người dính líu bạo lực quy mô lớn; Saudi Arabia lần đầu cho phép giáo viên nữ được dạy học sinh nam... là những thông tin nổi bật trên thế giới trong ngày 2/9 được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.
6f55x9fa0xdcf5x929dx9a13xb3a8xc4cex917bx9212xX7x997ax8cfax9098xbfd6xcebbxcd36xX5xd801xXaxc854xXcxX1xe2a3xX3x7760xXdxfc5bxXdxX3xe8c8xX17xf3bexd205xX3x7194x8de7xX6xfa61xX3xXcx104d3xX22xX1cxX17xX3x8d46xX22xa238xX4xX3xbfacxXdxd1fbxX1cxX3x72ddxee22xX3xX5x9ff2xX1cxX3xb105xXcx103cbxX0x7433xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb553xX10xX6xf129xXaxX12xc38ax10a0cxX4xX3xX1cx104a9xX19xX4xX3xX4xX1xf6d0xX4xX3xe623xbe19xX1cxX17xX3xX2cxX22xX2exX4xX3xX31xX1xX57xX1cxX1xX3x80bcxXdxX33xXexX3xcdf0xX6xX64xb4e5xX3xXcxX27xX22xX1cxX17xX3xX2cxX22xX2exX4xX3xX31xXdxX33xX1cxX3xX36xX37xX3xX5xX3axX1cxX3xX3dxXcxX3fxX7cxX3xX56xb6f2xX1cxX1xX3xX7xX57xXexX3xX50xf552xX1cxX17xX3xb8e7xXa4xX1cxX17xX3x9969xc624xXexX3xX17xXdxae96xX3xX2xb366x6f7fxX3xX1cxX17xX5bxa2cexXdxX3xX53x859cxX1cxX1xX3xX5xXc0xX22xX3xXadxf785xXa4xX3xX5x832bxX4xX3xX21xX22xX1fxX3xX64x8526xX3xX5xX19xX1cxX7cxX3xdc76xX6xX22xX53xXdxX3x873fxX27xX6xXadxXdxX6xX3xX5xcd7fxX1cxX3xde88xXeaxX22xX3xX4xX1xXa4xX3xXbxX1x9bc5xXbxX3xX17xXdxX57xXa4xX3xbe27xXdxX3axX1cxX3xX1cxXb3xX3xXedxX5bx78a9xX4xX3xX53xXc9xX1fxX3xX1xd9cbxX4xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX1cxX6xX64xbfeexX11cxX11cxX3xX5xX1exX3xX1cxX1xXb3xX1cxX17xX3xXexX1xXd5xX1cxX17xX3xXexXdxX1cxX3xX1cxcab9xXdxX3xXadxaa49xXexX3xXexX27xX3axX1cxX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xXexX27xXa4xX1cxX17xX3xX1cxX17xX1exX1fxX3x7442xX41xXb7xX3xXedxX5bxX109xX4xX3xfb07xX57xXa4xX3xX50xX1exX3xXcxb45dxX1cxX1xX3xXedxXdxX33xX1cxX3xXexa3c2xX3xXexX134xX1cxX17xX3xX1xX109xXbxX11cxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxXa4xX53xX1fxXaxX12xX0xXdxX64xX17xX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxd8dexXdxX53xXexX1xX24xX3xc2edxX2xXb6xXbxffbbxX7cxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX24xX3xd7e8xX1a2xXb7xXbxX1a6xX7cxXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX41xX41xXdxX11cxXadxX6xXa4xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX11cxXffxX1cxX41xX1cxX10xX19bxX7xX41xX2xXb7xX1b1xXb6xX41xX2x8316xX1a2xX53xX2xX154xX2xX1b1xXb7xX154xXb7xXexX2xfd1axX1e6xX1e6xX5xX2xX11cxXbxX1cxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX24xX3xXcxX27xX22xX1cxX17xX3xX2cxX22xX2exX4xX3xX31xXdxX33xX1cxX3xX36xX37xX3xX5xX3axX1cxX3xX3dxXcxX3fxXaxX3xX53xX6xXexX6xa83axX1cxX6xXexX22xX27xX6xX5xX229xX1xX9xXaxX1b1xX1daxX1daxXaxX3xX53xX6xXexX6xX229xX1cxX6xXexX22xX27xX6xX5xX229xX19bxXdxX53xXexX1xX9xXaxXb6xX1daxX1daxXaxX3xX53xX6xXexX6xX229xX19bxXdxX53xXexX1xX9xXaxXb6xX1daxX1daxXaxX3xX53xX6xXexX6xX229xXbxX19bxXdxX53xXexX1xX9xXaxXb6xX1daxX1daxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX6xXbxXexXdxXa4xX1cxXaxX12xX56xX134xX1cxX17xX3xX56xXd5xX1cxX17xX3xXffxXdxX3axX1cxX3xXcxX1xX2exX1cxX17xX3xX1cxX1xbcb5xXexX3xXedxX5bxX109xX4xX3xXexX27xX6xX1cxX17xX3xX1xXa4xX1exX1cxX17xX3xX1cxX1xbe51xX1cxX3xX53xb131xXbxX3xX31xd51cxX3xX1cxXdxX33xX64xX3xb386xX1e6xX3xX1cxc0a4xX64xX3xX2cxX22xX2exX4xX3xX31xX1xX57xX1cxX1xX3xX1cxX5bxX19xX4xX3xX56xX50x78d7xX50xX56xX79xX3xX74xXdxX33xXexX3xX79xX6xX64xX11cxX3xdeeexX1cxX1xX24xX3xXcxXcxX2e5xX74xX79xX11cxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxXa4xX53xX1fxXaxX12xX0xX7xXexX27xXa4xX1cxX17xX12xX56xX57xX4xX3xX1cxX5bxX19xX4xX3xX4xX1xX61xX4xX3xX64xX65xX1cxX17xX3xX2cxX22xX2exX4xX3xX31xX1xX57xX1cxX1xX3xX74xXdxX33xXexX3xX79xX6xX64xX24xX3xX0xX41xX7xXexX27xXa4xX1cxX17xX12x8076x93dexX1cxX1xX3xXedxXc9xXa4xX3xXcxX27xX22xX1cxX17xX3xX2cxX22xX2exX4xf968xX3xX79xX17xX6xX360xX3xXcxX27xXdxc6adxX22xX3xXcxXdxX3axX1cxX360xX3xX56xX22xXadxX6xX3xXffxX1exX3xX4xX57xX4xX3xX1cxX5bxX19xX4xX3xXe2xXdcx78a3xXe2xX79xX3xX17xX16fxXdxX3xXedxXdxX33xX1cxX360xX3xXexX1xX5bxX3xX64xX65xX1cxX17xX3xX2ccxX1e6xX3xX1cxX2d0xX64xX3xX2cxX22xX2exX4xX3xX31xX1xX57xX1cxX1xX3xX1cxX5bxX19xX4xX3xX56xX50xX2e5xX50xX56xX79xX3xX74xXdxX33xXexX3xX79xX6xX64xX11cxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxXa4xX53xX1fxXaxX12xXcxX27xXa4xX1cxX17xX3xXedxXdxX33xX1cxX3xX64xX65xX1cxX17xX3xX2cxX22xX2exX4xX3xX31xX1xX57xX1cxX1xX3xX74xXdxX33xXexX3xX79xX6xX64xX3xbaf7xX154xX41xXb7xX41xX2xXb7xX1e6xXb6xX3xX229xX3xX154xX41xXb7xX41xX154xX1daxX2xXb7x791bxX360xX3xX56xX1xf724xX3xXexX2c1xX4xX1xX3xXcxX27xX22xX1cxX17xX3xX2cxX22xX2exX4xX3xXcxX138xXbxX3xX56xX138xX1cxX3xX15dxb784xX1cxX1xX3xXedxX57xX1cxX1xX3xX17xXdxX57xX3xX4xX6xXa4xX3xXexX1xX1exX1cxX1xX3xXexXcdxX22xX3xX74xXdxX33xXexX3xX79xX6xX64xX3xXedxXc9xXexX3xXedxX5bxX109xX4xX3xXexX27xXa4xX1cxX17xX3xXexX1xXbcxXdxX3xX17xXdxX6xX1cxX3xX21xX22xX6xX360xX3xX31xX1x9067xX1cxX17xX3xXedxX2c1xX1cxX1xX3xX4xXa4xXdxX3xXexX27xX111xX1cxX17xX3xXbxX1xX57xXexX3xXexX27xXdx70baxX1cxX3xX21xX22xX6xX1cxX3xX1xX33xX3xXffxX19xXdxX3xX74xXdxX33xXexX3xX79xX6xX64xX360xX3xXexX1xX10xXa4xX3xXexX1xXd5xX1cxX17xX3xX4xX57xXa4xX3xX4xX416xX6xX3xX15dx82cexX3xX79xX17xXa4xXc9xXdxX3xX17xXdxX6xXa4xX11cxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxXa4xX53xX1fxXaxX12xX56xX1xX416xX3xXexX2c1xX4xX1xX3xXcxX27xX22xX1cxX17xX3xX2cxX22xX2exX4xX3xX7xeb7fxX1cxX3xX7xX1exX1cxX17xX3xXexX1xX61xX4xX3xXedxd4d2xX1fxX3xX21xX22xX6xX1cxX3xX1xX33xX3xXedxX2exXdxX3xXexX57xX4xX3xX1xX109xXbxX3xXexX57xX4xX3xX4xX1xXdxX15xX1cxX3xX5xX5bxX109xX4xX3xXexXa4xX1exX1cxX3xX53xXdxX33xX1cxX3xXffxX19xXdxX3xX74xXdxX33xXexX3xX79xX6xX64xX3xXbxX1xX57xXexX3xXexX27xXdxX490xX1cxX3xX134xX1cxX3xXedxX2c1xX1cxX1xX360xX3xXadxX36axX1cxX3xXffxXb3xX1cxX17xX360xX3xX4x77c9xX1cxX17xX3xX1xX5bxX19xX1cxX17xX3xXexX19xXdxX3xX31xX2c5xX3xX1cxXdxX33xX64xX3xX2ccxX1daxX3xX1cxX2d0xX64xX3xXexX1xXdxX15xXexX3xX5xX138xXbxX3xX21xX22xX6xX1cxX3xX1xX33xX3xX1cxX17xXa4xXc9xXdxX3xX17xXdxX6xXa4xX3xX1xX6xXdxX3xX1cxX5bxX19xX4xX3xXexX27xXa4xX1cxX17xX3xX1cxX2d0xX64xX3xXexX19xXdxX11cxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxXa4xX53xX1fxXaxX12xXcxX134xX1cxX17xX3xXexX1xX2exX1cxX17xX3xX79xX17xX6xX3xX74xX5xX6xX53xXdxX64xXdxX27xX3x107f6xX22xXexXdxX1cxX3xX4xX55exX1cxX17xX3xX4xX57xX4xX3xX5xX34exX1cxX1xX3xXedxXc9xXa4xX3xX1cxX5bxX19xX4xX3xX1cxX1exX1fxX3xX4x77c8xX1cxX17xX3xX17xX16fxXdxX3xXedxXdxX33xX1cxX3xX4xX1xX61xX4xX3xX64xX65xX1cxX17xX360xX3xXedxX57xX1cxX1xX3xX17xXdxX57xX3xX4xX6xXa4xX3xX21xX22xX6xX1cxX3xX1xX33xX3xX1xXb3xX22xX3xX1cxX17xX1xX2c1xX3xXexX27xX22xX1fxX36axX1cxX3xXexX1xX2exX1cxX17xX3xXffxX1exX3xXedxX2exXdxX3xXexX57xX4xX3xX4xX1xXdxX15xX1cxX3xX5xX5bxX109xX4xX3xXexXa4xX1exX1cxX3xX53xXdxX33xX1cxX3xX74xXdxX33xXexX3xX229xX3xX79xX17xX6xX3xXedxX6xX1cxX17xX3xXbxX1xX57xXexX3xXexX27xXdxX490xX1cxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX4xX1exX1cxX17xX3xX7xX2bdxX22xX3xX27xX4bdxX1cxX17xX3xXexX27xX3axX1cxX3xXexX2a7xXexX3xX4xX9bxX3xX4xX57xX4xX3xX5xX165xX1cxX1xX3xXffxXcdxX4xX360xX3xXffxX19xXdxX3xX1cxX1xXdxX36axX22xX3xX53xXcdxX3xX57xX1cxX3xX5xX19xX1cxX3xXffxX36axX3xX1cxX2d0xX1cxX17xX3xX5xX5bxX109xX1cxX17xX360xX3xX4xXd5xX1cxX17xX3xX1cxX17xX1xXdxX33xXbxX360xX3xX4x7da8xX3xX7x74d3xX3xX1xXc9xX3xXexXeaxX1cxX17xX11cxX11cxX11cxX3xa6a6xXdxX33xX1cxX3xXa8xX27xX10xX64xX5xXdxX1cxX3xXadxX1exX1fxX3xXexf2c4xX3xXexXdxX1cxX3xXexX5bxX6ddxX1cxX17xX3xX1xX109xXbxX3xXexX57xX4xX3xX7xXa4xX1cxX17xX3xXbxX1xX5bxX6daxX1cxX17xX3xXffxX1exX3xXedxX6xX3xXbxX1xX5bxX6daxX1cxX17xX3xXffxX431xX3xX5xX109xXdxX3xXc0xX4xX1xX3xX1cxX1xX2bdxX1cxX3xX53xX2bdxX1cxX3xX1xX6xXdxX3xX1cxX5bxX19xX4xX3xX7xf141xX3xXedxX5bxX109xX4xX3xXexX1xX61xX4xX3xXedxX502xX1fxX3xXexX27xXa4xX1cxX17xX3xXexX1xXbcxXdxX3xX17xXdxX6xX1cxX3xXexX19xXdxX11cxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxXa4xX53xX1fxXaxX12xX56xX1xX416xX3xXexX2c1xX4xX1xX3xX1cxX1xX1exX3xX1cxX5bxX19xX4xX3xXffxX1exX3xX56xX1xX416xX3xXexX2c1xX4xX1xX3xX50xX4bdxXdxX3xXedxad29xX1cxX17xX3xX15dxX4bdxX3xXexX27xX5bxX6ddxX1cxX17xX3xX56xX22xXadxX6xX3xX36xXdxX17xX22xX10xX5xX3xcf63xXc0xX6x7629xX229xX56xX6xX1cxX10xX5xX3xX15dxX10xX27xX64xX61xX53xX10xX7c0xX3xX17xX16fxXdxX3xX5xXbcxXdxX3xX4xX1xX61xX4xX3xXexX2exXexX3xXedxdbbbxXbxX3xXexX19xXdxX3xX74xXdxX33xXexX3xX79xX6xX64xX3xX1cxX1xX2bdxX1cxX3xX53xX2c1xXbxX3xX2cxX22xX2exX4xX3xX31xX1xX57xX1cxX1xX360xX3xXadxX1exX1fxX3xXexX6fcxX3xXexXdxX1cxX3xXexX5bxX6ddxX1cxX17xX3xX74xXdxX33xXexX3xX79xX6xX64xX3xXffxX1exX3xX56xX22xXadxX6xX3xX7xX747xX3xXexXdxX15xXbxX3xXex106c5xX4xX3xXexX1xX61xX4xX3xXedxX502xX1fxX3xXffxX1exX3xXexX1xXaexXexX3xX4xX1xe2dcxXexX3xX64xX2exXdxX3xX21xX22xX6xX1cxX3xX1xX33xX3xX6xX1cxX1xX3xX10xX64xX3xXffxX1exX3xX1xX109xXbxX3xXexX57xX4xX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX4xX1exX1cxX17xX3xX7xX2bdxX22xX3xXedxX138xX64xX11cxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxXa4xX53xX1fxXaxX12xX34dxX34exX1cxX1xX3xXedxXc9xXa4xX3xX4xX57xX4xX3xX1cxX5bxX19xX4xX3xXexX1xX1exX1cxX1xX3xXffxXdxX3axX1cxX3xXe2xXdcxX386xXe2xX79xX3xX1cxX1xX5bxX3xX34dxX1exXa4xX360xX3xX56xX6xX64xXbxX22xX4xX1xXdxX6xX360xX3xXdcxXdxX1cxX17xX6xXbxXa4xX27xX10xX360xX3xXcxX1xX57xXdxX3xX34dxX6xX1cxX3xXffxX1exX3xX36xX1fxX6xX1cxX64xX6xX27xX3xX4xX5fexX1cxX17xX3xX17xX16fxXdxX3xXexX1xX5bxX3xXffxX1exX3xXedxXdxX33xX1cxX3xX4xX1xX61xX4xX3xX64xX65xX1cxX17xX3xX2cxX22xX2exX4xX3xX31xX1xX57xX1cxX1xX3xX74xXdxX33xXexX3xX79xX6xX64xX360xX3xXedxX57xX1cxX1xX3xX17xXdxX57xX3xX4xX6xXa4xX3xXffxX1exX3xXadxX1exX1fxX3xXexX6fcxX3xXexXdxX1cxX3xXexX5bxX6ddxX1cxX17xX3xX21xX22xX6xX1cxX3xX1xX33xX3xXffxX19xXdxX3xX74xXdxX33xXexX3xX79xX6xX64xX3xX7xX747xX3xXexXdxX15xXbxX3xXexX833xX4xX3xXbxX1xX57xXexX3xXexX27xXdxX490xX1cxX3xXexX27xXa4xX1cxX17xX3xXexX1xXbcxXdxX3xX17xXdxX6xX1cxX3xXexX19xXdxX11cxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxXa4xX53xX1fxXaxX12xX0xXdxX64xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX53xXexX1xX22xX64xXadxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX19bxXdxX53xXexX1xX24xX3xX1a2xX2xXb6xXbxX1a6xX7cxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX24xX3xX1e6xX2xX1daxXbxX1a6xX7cxXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX41xX41xXdxX11cxXadxX6xXa4xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX11cxXffxX1cxX41xX1cxX10xX19bxX7xX41xX2xXb7xX1b1xXb6xX41xX2xX1daxX1a2xX53xX2xX154xX2xX1b1xb57dxX2xX2ccxXexX1b1xXb6xX154xX9f3xX154xX5xX1daxX11cxc122xXbxX17x92cfxX27xX9xX1a2xX1e6xX9f3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX24xX3xXcxX27xX22xX1cxX17xX3xX2cxX22xX2exX4xX3xX31xXdxX33xX1cxX3xX36xX37xX3xX5xX3axX1cxX3xX3dxXcxX3fxXaxX3xX53xX6xXexX6xX229xX1cxX6xXexX22xX27xX6xX5xX229xX1xX9xXaxX1b1xX1daxX1daxXaxX3xX53xX6xXexX6xX229xX1cxX6xXexX22xX27xX6xX5xX229xX19bxXdxX53xXexX1xX9xXaxXb6xX1daxX1daxXaxX3xX53xX6xXexX6xX229xX19bxXdxX53xXexX1xX9xXaxXb6xX1daxX1daxXaxX3xX53xX6xXexX6xX229xXbxX19bxXdxX53xXexX1xX9xXaxXb6xX1daxX1daxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX6xXbxXexXdxXa4xX1cxXaxX12xX79xX17xX5bxXbcxXdxX3xXbxX1xX57xXexX3xX1cxX17xXd5xX1cxX3xX15dxX4bdxX3xXcxX1xX5bxX6daxX1cxX17xX3xX64xXc9xXdxX3xXcxX27xX22xX1cxX17xX3xX2cxX22xX2exX4xX3xX56xX6xXa4xX3xX5dcxX1xXa4xX1cxX17xX11cxX3xX2f4xX1cxX1xX24xX3xX2e5xXdxX1cxX1xX22xX6xX11cxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxXa4xX53xX1fxXaxX12xX0xX7xXexX27xXa4xX1cxX17xX12xXcxX27xX22xX1cxX17xX3xX2cxX22xX2exX4xX3xX31xXdxX33xX1cxX3xX36xX37xX3xX5xX3axX1cxX3xX3dxXcxX3fxX24xX0xX41xX7xXexX27xXa4xX1cxX17xX12xX3xXcxX22xX1fxX3axX1cxX3xXadxX2exX3xX4xX416xX6xX3xX15dxX4bdxX3xXcxX1xX5bxX6daxX1cxX17xX3xX64xXc9xXdxX3xXcxX27xX22xX1cxX17xX3xX2cxX22xX2exX4xX3xXedxX5bxX109xX4xX3xXedxX5bxX6xX3xX27xX6xX3xX64xX4bdxXexX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX7xX6xX22xX3xX31xX1xXdxX3xX4xX57xX4xX3xXedxe49exX1cxX3xXexX1xX22xX15xX3xXexX27xX9bxX3xXedxX5fexX6xX3xX5xa78axX1cxX3xX1cxX1xX6xX22xX3xX17xXdxXb3xX6xX3xX36xX37xX3xXffxX1exX3xXcxX27xX22xX1cxX17xX3xX2cxX22xX2exX4xX3xX4xd0bfxX3xX1xXdxX33xX22xX3xX5xXcdxX4xX3xXexX65xX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX2xX41xXb7xX360xX3xXedxX57xX1cxX1xX3xX53xX2a7xX22xX3xXadxX5bxX19xX4xX3xX5xX10xXa4xX3xXexX1xX6xX1cxX17xX3xX4xX2d0xX1cxX17xX3xXexX1xX475xX1cxX17xX3xX64xX19xXdxX3xXexX27xXa4xX1cxX17xX3xX4xX22xX4bdxX4xX3xX4xX1xXdxX15xX1cxX3xXexX27xX6xX1cxX1xX3xXexX1xX5bxX6daxX1cxX17xX3xX64xXc9xXdxX3xX31xXf7xXa4xX3xX53xX1exXdxX3xX2xX1e6xX3xXexX1xX57xX1cxX17xX3xX21xX22xX6xX3xX17xXdxXb3xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX1cxX5bxX19xX4xX11cxX3xX2cxX22xXeaxX1cxX3xX57xXa4xX360xX3xXexX1xXcdxX4xX3xXbxX1xX502xX64xX360xX3xXedxX7a3xX3xX17xXdxX6xX3xX53xX833xX1cxX17xX360xX3xXexX6xXdxX3xX1cxX17xX1xX10xX3xXadxX5xX22xX10xXexXa4xXa4xXexX1xX3xXffxX1exX3xXexXdxXffxXdxX3xX1cxd7a5xX64xX3xXexX27xXa4xX1cxX17xX3xX7xX2exX3xX1cxX1xXb3xX1cxX17xX3xX64xX849xXexX3xX1xX1exX1cxX17xX3xXexXdxX3axX22xX3xX53xX55exX1cxX17xX3xXcxX27xX22xX1cxX17xX3xX2cxX22xX2exX4xX3xXexX27xX2c1xX3xX17xXdxX57xX3xX2xX2xX1daxX3xXexX2c5xX3xf85bxXdcxX7bdxX3xXadxX2c1xX3xX36xX37xX3xX57xXbxX3xX64x8d0exX4xX3xXexX1xX22xX15xX3xX64xX19xXdxX3xX2xXb6xbeb3xX3xXexX65xX3xX2xX41xXb7xX11cxX3xX74xXb73xX1cxX17xX3xX57xXbxX3xXexX1xX22xX15xX3xXexX1xXcb2xX3xX1xX6xXdxX3xX7xX747xX3xX4xXba3xX3xX1xXdxX33xX22xX3xX5xXcdxX4xX3xXffxX1exXa4xX3xX2xXb6xX41xX2xX154xX360xX3xX17xXdxX57xX1cxX17xX3xXffxX1exXa4xX3xX17xXeaxX1cxX3xX1cxX1xX5bxX3xXexXa4xX1exX1cxX3xXadxX4bdxX3xX1cxX1xXb3xX1cxX17xX3xX64xX849xXexX3xX1xX1exX1cxX17xX3xX4xXb73xX1cxX3xX5xXc9xXdxX3xX4xX416xX6xX3xXcxX27xX22xX1cxX17xX3xX2cxX22xX2exX4xX11cxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxXa4xX53xX1fxXaxX12xXaxXcxX27xX22xX1cxX17xX3xX2cxX22xX2exX4xX3xX31xXdxX3axX1cxX3xX21xX22xX1fxX15xXexX3xXadxX9bxXa4xX3xXffxX33xX3xX4xX57xX4xX3xX21xX22xX1fxX36axX1cxX3xXffxX1exX3xX5xX109xXdxX3xXc0xX4xX1xX3xX1xX109xXbxX3xXbxX1xX57xXbxX3xX4xX416xX6xX3xX64xX431xX1cxX1xX360xX3xXadxX9bxXa4xX3xXffxX33xX3xXffxXb3xX1cxX17xX3xX4xX1xXaexX4xX3xX1xX33xX3xXexX1xX2exX1cxX17xX3xXexX1xX5bxX6daxX1cxX17xX3xX64xXc9xXdxX3xXedxX6xX3xXbxX1xX5bxX6daxX1cxX17xX3xXffxX1exX3xXexX27xX138xXexX3xXexXcdxX3xXexX1xX5bxX6daxX1cxX17xX3xX64xXc9xXdxX3xX21xX22xX2exX4xX3xXexX15xX3xXbxX1xX55exX3xX1xX109xXbxX3xXffxX19xXdxX3xX4xX57xX4xX3xX21xX22xX1fxX3xXedxX2c1xX1cxX1xX3xX5xXdxX3axX1cxX3xX21xX22xX6xX1cxX3xX4xX416xX6xX3xXcxX134xX3xX4xX1xXcb2xX4xX3xXcxX1xX5bxX6daxX1cxX17xX3xX64xXc9xXdxX3xXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX3fdxX3dxXcxX3fxX411xXaxX360xX3xXexX1xX10xXa4xX3xXexX22xX1fxX3axX1cxX3xXadxX2exX3xXedxX5bxX109xX4xX3xX15dxX4bdxX3xXcxX1xX5bxX6daxX1cxX17xX3xX64xXc9xXdxX3xXcxX27xX22xX1cxX17xX3xX2cxX22xX2exX4xX3xXedxX2d0xX1cxX17xX3xXexX27xX3axX1cxX3xXexX27xX6xX1cxX17xX3xX19bxX10xXadxX3xX1xXd5xX64xX3xX1cxX6xX1fxX11cxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxXa4xX53xX1fxXaxX12xX0xXdxX64xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX64xX7xX229xXbxX1xXa4xXexXa4xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX19bxXdxX53xXexX1xX24xX3xX1a2xX2xXb6xXbxX1a6xX7cxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX24xX3xX1b1xXb7xX1e6xXbxX1a6xX7cxXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX41xX41xXdxX11cxXadxX6xXa4xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX11cxXffxX1cxX41xX1cxX10xX19bxX7xX41xX2xXb7xX1b1xXb6xX41xX2xX1daxX1a2xX53xX2xX154xX2xX1b1xXb7xX154xXb7xXexX154xXb7xX1e6xX2xX5xX154xX11cxX9ffxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX24xX3xXcxX27xX22xX1cxX17xX3xX2cxX22xX2exX4xX3xX31xXdxX33xX1cxX3xX36xX37xX3xX5xX3axX1cxX3xX3dxXcxX3fxXaxX3xX53xX6xXexX6xX229xXbxX1xXa4xXexXa4xX229xXa4xX27xXdxX17xXdxX1cxX6xX5xX229xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX41xX41xX4xX53xX1cxXdxX64xX17xX11cxXffxXdxX10xXexX1cxX6xX64xXbxX5xX22xX7xX11cxXffxX1cxX41xXca4xXbxX5xXa4xX6xX53xX10xX53xX41xX1xXa4xXexX1cxX1cxX7c0xX41xX154xX1daxX2xXb7xd287xX1daxXb7xXf7cxX1daxX154xX41xXexXexX1a6xXffxX1cxX1xXa4xX1cxX17xXf7cxX31xXa4xX1cxX17xXb6xX11cxX9ffxXbxX17xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX6xXbxXexXdxXa4xX1cxXaxX12xX79xX17xX5bxXbcxXdxX3xXadxXdxX490xX22xX3xXexX431xX1cxX1xX3xXadxXc9xXa4xX3xX5xXa4xXc9xX1cxX3xX53xXcdxX1cxX17xX3xX27xX1exXa4xX3xX4xX1xXaexX1cxX3xXedxX490xX3xXedxX2exXdxX3xXbxX1xXba3xX3xXffxX19xXdxX3xX4xX9bxX1cxX1xX3xX7xX57xXexX3xXexXc9xXdxX3xX6eaxX849xX4xX3xX31xX1xX22xX3xX1xX1exX1cxX1xX3xX4xX1xXc0xX1cxX1xX3xX50xXa4xX1cxX17xX3xXa8xXa4xX1cxX17xX3xX3fdxXcxX27xX22xX1cxX17xX3xX2cxX22xX2exX4xX411xX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX1b1xX2xX41xX9f3xX41xX154xX1daxX2xXb7xX11cxX3xX3fdxX2f4xX1cxX1xX24xX3xXcxX50xX2e5xX41xXcxXcxX2e5xX74xX79xX411xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxXa4xX53xX1fxXaxX12xX0xX7xXexX27xXa4xX1cxX17xX12xX56xX9bxX1cxX1xX3xX7xX57xXexX3xX50xXa4xX1cxX17xX3xXa8xXa4xX1cxX17xX3xXadxXaexXexX3xX17xXdxXb3xX3xX2xXb6xXb7xX3xX1cxX17xX5bxXbcxXdxX3xX53xXc0xX1cxX1xX3xX5xXc0xX22xX3xXadxXc9xXa4xX3xX5xXcdxX4xX3xX21xX22xX1fxX3xX64xXd5xX3xX5xX19xX1cxX24xX0xX41xX7xXexX27xXa4xX1cxX17xX12xX3xXcxX1xX10xXa4xX3xXcxX2bdxX1cxX3xX50xXa4xX6xX3xX1a6xX34exX360xX3xX4xX9bxX1cxX1xX3xX7xX57xXexX3xX50xXa4xX1cxX17xX3xXa8xXa4xX1cxX17xX3xX3fdxXcxX27xX22xX1cxX17xX3xX2cxX22xX2exX4xX411xX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX154xX41xXb7xX3xXexX1xXd5xX1cxX17xX3xXadxX57xXa4xX3xXedxX34exX3xXadxXaexXexX3xX17xXdxXb3xX3xX2xXb6xXb7xX3xX1cxX17xX5bxXbcxXdxX3xX5xXdxX3axX1cxX3xX21xX22xX6xX1cxX3xXedxX15xX1cxX3xXffxX833xX3xXadxXdxX490xX22xX3xXexX431xX1cxX1xX3xX21xX22xX1fxX3xX64xXd5xX3xX5xX19xX1cxX3xXadxXdxX15xX1cxX3xXexX1xX1exX1cxX1xX3xXadxXc9xXa4xX3xX5xXcdxX4xX3xXexXc9xXdxX3xXa8xX1xX22xX3xX1xX1exX1cxX1xX3xX4xX1xXc0xX1cxX1xX3xXedxX849xX4xX3xXadxXdxX33xXexX3xX50xXa4xX1cxX17xX3xXa8xXa4xX1cxX17xX3xX4xX22xX2exXdxX3xXexX22xXeaxX1cxX3xX21xX22xX6xX11cxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxXa4xX53xX1fxXaxX12xXcxX27xX9bxX3xX5xXbcxXdxX3xXexXc9xXdxX3xX64xX4bdxXexX3xX4xX22xX4bdxX4xX3xX1xX111xXbxX3xXadxX57xXa4xX360xX3xX21xX22xX6xX1cxX3xX4xX1xXcb2xX4xX3xXbxX1xX833xX3xXexX27xX57xX4xX1xX3xX21xX22xX6xX1cxX3xX1xX33xX3xX4xXd5xX1cxX17xX3xX4xX1xX61xX1cxX17xX3xX4xX416xX6xX3xX4xX9bxX1cxX1xX3xX7xX57xXexX3xX4xX1xXa4xX3xXadxXdxX15xXexX3xX1cxX1xXb3xX1cxX17xX3xX1cxX17xX5bxXbcxXdxX3xXadxX2c1xX3xXadxXaexXexX3xXadxX6xXa4xX3xX17xX7a3xX64xX3xX2xX1b1xX154xX3xX1cxX6xX64xX3xX17xXdxX19xXdxX3xXffxX1exX3xX154xX2ccxX3xX1cxXb3xX3xX17xXdxX19xXdxX360xX3xXedxX36axX22xX3xX6ddxX3xXedxX4bdxX3xXexX22xX134xXdxX3xXexX65xX3xX2xX1b1xX229xXb6xX9f3xX3xXexX22xX134xXdxX11cxX3xX79xX1xXb3xX1cxX17xX3xXedxX2exXdxX3xXexX5bxX109xX1cxX17xX3xX1cxX1exX1fxX3xXadxX2c1xX3xX4xX57xXa4xX3xXadxX22xX4bdxX4xX3xXexX833xX3xXexX138xXbxX3xXexX27xX57xXdxX3xXbxX1xXf7xXbxX360xX3xX7xX6ddxX3xX1xXb3xX22xX3xXffxX5fexX3xX31xX1xXc0xX3xXexX2a7xX1cxX3xX4xXd5xX1cxX17xX360xX3xX1xX1exX1cxX1xX3xX1xX22xX1cxX17xX3xX4xX5fexX1cxX17xX3xX1cxX1xX5bxX3xX1cxX17xX2d0xX1cxX3xX4xX9bxX1cxX3xX4xX9bxX1cxX1xX3xX7xX57xXexX3xXexX1xXdxX3xX1xX1exX1cxX1xX3xX1cxX1xXdxX33xX64xX3xXffxX833xX11cxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxXa4xX53xX1fxXaxX12xX56xX9bxX1cxX1xX3xX7xX57xXexX3xX4xX5fexX1cxX17xX3xXadxXaexXexX3xXexX1xX3axX64xX3xXexX57xX64xX3xX1cxX17xX1xXdxX3xXbxX1xXc9xX64xX3xX31xX1xX57xX4xX3xX7xX57xX1cxX17xX3xX4xX55exX1cxX17xX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xXffxX19xXdxX3xX4xX57xX4xX3xX4xX57xXa4xX3xXadxX22xX4bdxX4xX3xX7xX6ddxX3xX1xXb3xX22xX3xXffxX5fexX3xX31xX1xXc0xX3xXexX2a7xX1cxX3xX4xXd5xX1cxX17xX3xXffxX1exX3xXffxXdxX3xXbxX1xXc9xX64xX3xX64xX4bdxXexX3xX5xX33xX1cxX1xX3xX4xX2a7xX64xX3xX4xX416xX6xX3xXexXb73xX6xX3xX57xX1cxX3xX7xX6xX22xX3xX31xX1xXdxX3xX1cxX1xXb3xX1cxX17xX3xX1cxX17xX5bxXbcxXdxX3xXadxXdxX490xX22xX3xXexX431xX1cxX1xX3xX21xX22xX57xX3xX31xX1xXc0xX4xX1xX3xX5xX1exX64xX3xX17xXdxX57xX1cxX3xXedxXa4xXc9xX1cxX3xX1xXa4xXc9xXexX3xXedxX4bdxX1cxX17xX3xXexXc9xXdxX3xX1cxX1xXdxX36axX22xX3xX1cxX1xX1exX3xX17xX6xX3xXexX1exX22xX3xXedxXdxX33xX1cxX3xX1cxX17xXeaxX64xX11cxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxXa4xX53xX1fxXaxX12xXcxX1xX10xXa4xX3xX21xX22xX6xX1cxX3xX4xX1xXcb2xX4xX3xXexX27xX3axX1cxX360xX3xX1cxX1xXb3xX1cxX17xX3xXffxX833xX3xXadxXaexXexX3xX17xXdxXb3xX3xX64xX19xXdxX3xX1cxX2bdxX1cxX17xX3xXexX134xX1cxX17xX3xX7xX2exX3xX1cxX17xX5bxXbcxXdxX3xXadxX2c1xX3xXadxXaexXexX3xX5xX3axX1cxX3xX2xX11cxX2xX2xX2ccxX3xX1cxX17xX5bxXbcxXdxX3xX7xX6xX22xX3xX4xX57xX4xX3xXffxX833xX3xXadxXc9xXa4xX3xX5xXa4xXc9xX1cxX3xX31xX1xXaexXbxX3xX50xXa4xX1cxX17xX3xXa8xXa4xX1cxX17xX3xXexX65xX3xXedxXeaxX22xX3xXexX1xX57xX1cxX17xX3xXdcxX57xX22xX3xXffxX65xX6xX3xX21xX22xX6xX11cxX3xXcxX27xXa4xX1cxX17xX3xXedxXba3xX360xX3xX2xX1a2xX3xX1cxX17xX1xXdxX3xXbxX1xXc9xX64xX3xXadxX2c1xX3xX4xX57xXa4xX3xXadxX22xX4bdxX4xX3xX17xX2bdxX1fxX3xX27xX2exXdxX3xX1xXd5xX64xX3xX1b1xX2xX41xX9f3xX3xXedxX34exX3xXexX27xX431xX1cxX1xX3xX53xXdxX33xX1cxX3xXexX27xX5bxX19xX4xX3xXexXb73xX6xX3xX57xX1cxX3xX4xX1xXdxX36axX22xX3xX154xX41xXb7xX11cxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxXa4xX53xX1fxXaxX12xX0xXdxX64xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX64xX7xX229xXbxX1xXa4xXexXa4xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX19bxXdxX53xXexX1xX24xX3xX1a2xX2xXb6xXbxX1a6xX7cxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX24xX3xX1e6xX1a2xX2xXbxX1a6xX7cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdcxX6xX22xX53xXdxX3xXe2xX27xX6xXadxXdxX6xX3xX5xXeaxX1cxX3xXedxXeaxX22xX3xX4xX1xXa4xX3xXbxX1xXf7xXbxX3xX17xXdxX57xXa4xX3xXffxXdxX3axX1cxX3xX1cxXb3xX3xXedxX5bxX109xX4xX3xX53xXc9xX1fxX3xX1xX111xX4xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX1cxX6xX64xX3xX1xX431xX1cxX1xX3xX9bxX1cxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX41xX41xXdxX11cxXadxX6xXa4xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX11cxXffxX1cxX41xX1cxX10xX19bxX7xX41xX2xXb7xX1b1xXb6xX41xX2xX1daxX1a2xX53xX2xX154xX2xX1b1xXb7xX154xXb7xXexXb6xX1daxX1a2xX2ccxX5xX1b1xX11cxX9ffxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX24xX3xXcxX27xX22xX1cxX17xX3xX2cxX22xX2exX4xX3xX31xXdxX33xX1cxX3xX36xX37xX3xX5xX3axX1cxX3xX3dxXcxX3fxXaxX3xX53xX6xXexX6xX229xXbxX1xXa4xXexXa4xX229xXa4xX27xXdxX17xXdxX1cxX6xX5xX229xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX41xX41xX4xX53xX1cxXdxX64xX17xX11cxXffxXdxX10xXexX1cxX6xX64xXbxX5xX22xX7xX11cxXffxX1cxX41xXexX1a2xX154xX1daxX41xX22xXbxX5xXa4xX6xX53xX10xX53xX41xX1xXa4xXexX1cxX1cxX7c0xX41xX154xX1daxX2xXb7xXf7cxX1daxXb7xXf7cxX1daxX154xX41xXbxX1xX1xX22xXf7cxX1cxX22xX11cxX9ffxXbxX17xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX6xXbxXexXdxXa4xX1cxXaxX12xX5dcxX1xX833xX3xX1cxXb3xX3xXdcxX6xX22xX53xXdxX3xXe2xX27xX6xXadxXdxX6xX11cxX3xX3fdxX79xX17xX22xX7a3xX1cxX24xX3xXe2x90f5xX5dcxX41xXcxXcxX2e5xX74xX79xX411xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxXa4xX53xX1fxXaxX12xX0xX7xXexX27xXa4xX1cxX17xX12xXdcxX6xX22xX53xXdxX3xXe2xX27xX6xXadxXdxX6xX3xX5xXeaxX1cxX3xXedxXeaxX22xX3xX4xX1xXa4xX3xXbxX1xXf7xXbxX3xX17xXdxX57xXa4xX3xXffxXdxX3axX1cxX3xX1cxXb3xX3xXedxX5bxX109xX4xX3xX53xXc9xX1fxX3xX1xX111xX4xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX1cxX6xX64xX24xX0xX41xX7xXexX27xXa4xX1cxX17xX12xX3xXcxXdxX15xXbxX3xX7xX6xX22xX3xXffxXdxX33xX4xX3xX53x10532xX3xXadxX6fcxX3xX4xX57xX4xX3xX1xXc9xX1cxX3xX4xX1xX15xX3xXedxXdxX3xX5xXc9xXdxX3xXedxX2exXdxX3xXffxX19xXdxX3xXbxX1xX833xX3xX1cxXb3xX360xX3xX5xXeaxX1cxX3xXedxXeaxX22xX3xXexXdxX3axX1cxX3xXexXc9xXdxX3xXdcxX6xX22xX53xXdxX3xXe2xX27xX6xXadxXdxX6xX360xX3xX17xXdxX57xXa4xX3xXffxXdxX3axX1cxX3xX1cxXb3xX3xX7xX747xX3xXedxX5bxX109xX4xX3xXexX1xX6xX64xX3xX17xXdxX6xX3xX17xXdxX9bxX1cxX17xX3xX53xXc9xX1fxX3xX4xX1xXa4xX3xX1xX111xX4xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX1cxX6xX64xX3xXexXc9xXdxX3xX2xX11cxX1e6xX1a2xX1daxX3xXexX27xX5bxXbcxX1cxX17xX3xX4xXd5xX1cxX17xX3xX5xX138xXbxX3xX6ddxX3xX1cxX5bxX19xX4xX3xX1cxX1exX1fxX11cxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxXa4xX53xX1fxXaxX12xXcxX27xX109xX3xX5x10290xX3xf99cxXdxX57xX64xX3xXedxX2exX4xX3xXdcxX6ddxX3xX1797xXdxX57xXa4xX3xX53xX833xX4xX3xXexX1xX1exX1cxX1xX3xXbxX1xX2exX3xa212xX10xX53xX53xX6xX1xX3xX3fdxXdcxX6xX22xX53xXdxX3xXe2xX27xX6xXadxXdxX6xX411xX360xX3xXadxX1exX3xXdcxX22xX6xX6xX3xX6xX5xX229xX36xX6xX1cxX7xXa4xX22xX27xX3xX4xX1xXa4xX3xXadxXdxX15xXexX3xX53xXcdxX3xX57xX1cxX3xXexX27xX3axX1cxX3xX1cxX1xXc65xX64xX3xX1cxX2bdxX1cxX17xX3xX4xX6xXa4xX3xX1xXdxX33xX22xX3xX21xX22xX9bxX3xX1xXa4xXc9xXexX3xXedxX4bdxX1cxX17xX3xX4xX416xX6xX3xX1xX33xX3xXexX1xX2exX1cxX17xX3xX17xXdxX57xXa4xX3xX53xX833xX4xX3xXffxX1exX3xXedxX9bxX64xX3xXadxX9bxXa4xX3xX27xXc65xX1cxX17xX3xX64xe12dxXdxX3xXexX27x9be7xX3xX10xX64xX3xXedxX36axX22xX3xX4xXba3xX3xXexX1xX490xX3xXexXdxX15xXbxX3xX4xX138xX1cxX3xXedxX5bxX109xX4xX3xX1cxX36axX1cxX3xX17xXdxX57xXa4xX3xX53xX833xX4xX3xX4xXba3xX3xX4xX1xX2a7xXexX3xX5xX5bxX109xX1cxX17xX3xXexX27xX3axX1cxX3xX31xX1xXaexXbxX3xX4xX9bxX3xX1cxX5bxX19xX4xX11cxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxXa4xX53xX1fxXaxX12xX7bdxXcdxX3xX57xX1cxX3xX4xX57xX4xX3xXexX27xX5bxXbcxX1cxX17xX3xXedxX1exXa4xX3xXexXc9xXa4xX3xX17xXdxX6xXdxX3xXedxXa4xXc9xX1cxX3xXedxXeaxX22xX3xXadxX6xXa4xX3xX17xX7a3xX64xX3xX4xX57xX4xX3xXexX27xX5bxXbcxX1cxX17xX3xX64xXb84xX22xX3xX17xXdxX57xXa4xX3xX53xX1exX1cxX1xX3xX4xX1xXa4xX3xX4xX57xX4xX3xXexX27xX1841xX3xX10xX64xX3xXexX27xX6xXdxX3xXffxX1exX3xX17xX57xXdxX3xX6ddxX3xXedxX4bdxX3xXexX22xX134xXdxX3xXexX65xX3xX1e6xX229xXb6xX3xXffxX1exX3xX1b1xX3xX5xX19xXbxX3xXedxXeaxX22xX3xXexXdxX3axX1cxX3xX3fdxX5xX19xXbxX3xX2xX360xX3xX154xX360xX3xX1b1xX411xX3xXexX1xX22xX4bdxX4xX3xXadxX138xX4xX3xXexXdxX490xX22xX3xX1xX111xX4xX3xXffxX19xXdxX3xXedxX4bdxX3xXexX22xX134xXdxX3xX4xX416xX6xX3xX1xX111xX4xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xXexX65xX3xX1a2xX229xX9f3xX11cxX3xXcxX2c5xX3xX5xX33xX3xX1xX111xX4xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX1cxX6xX64xX3xX7xX747xX3xXedxX5bxX109xX4xX3xX0xX6xX3xX1xX27xX10xfdf0xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX41xX41xX19bxX19bxX19bxX11cxXffxXdxX10xXexX1cxX6xX64xXbxX5xX22xX7xX11cxXffxX1cxX41xXexX6xX17xX7xX41xX17xXdxXcc0xX4xX1b1xXcc0xX6xX2xXa4xX229xXffxXdxXcc0xX4xX1b1xXcc0xX6xX6xX1cxX11cxXffxX1cxXbxXaxX12xX17xXdxX57xXa4xX3xXffxXdxX3axX1cxX0xX41xX6xX12xX3xX1cxXb3xX3xX53xXc9xX1fxX3xX5xX1exX3xX2xX1b1xX360xXb6xXcc0xX11cxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxXa4xX53xX1fxXaxX12xX15dxX1exX3xX6xX5xX229xX36xX6xX1cxX7xXa4xX22xX27xX3xX4xX1xXa4xX3xX27xXc65xX1cxX17xX3xXexX1xXbcxXdxX3xXexX1xX6daxX3xX2a7xX22xX3xX5xX1exX3xX17xXdxX6xXdxX3xXedxXa4xXc9xX1cxX3xX21xX22xX6xX1cxX3xXexX27xX111xX1cxX17xX3xX1cxX1xX2a7xXexX3xXexX27xXa4xX1cxX17xX3xXffxXdxX33xX4xX3xX1a6xX2bdxX1fxX3xX53xXcdxX1cxX17xX3xX1cxX1xX2bdxX1cxX3xX4xX57xX4xX1xX3xX4xX416xX6xX3xX64xX183cxXdxX3xXedxXcb2xX6xX3xXexX27xX1841xX11cxX3xbec7xX3xX17xXdxX6xXdxX3xXedxXa4xXc9xX1cxX3xX1cxX1exX1fxX360xX3xX17xXdxX57xXa4xX3xXffxXdxX3axX1cxX3xX1cxXb3xX3xX7xX747xX3xX17xXeaxX1cxX3xX17xX5fexXdxX3xX1xX6daxX1cxX3xXffxX19xXdxX3xX4xX57xX4xX3xXadxXf7xX3xXexX27xX6xXdxX3xXffxX1exX3xX31xX1xXdxX15xX1cxX3xX4xX1xX61xX1cxX17xX3xXc0xXexX3xX7xX109xX3xX1xX34exXdxX3xX1xX6daxX1cxX11cxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxXa4xX53xX1fxXaxX12xX0xXdxX64xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX64xX7xX229xXbxX1xXa4xXexXa4xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX19bxXdxX53xXexX1xX24xX3xX1a2xX2xXb6xXbxX1a6xX7cxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX24xX3xX1e6xX154xX154xXbxX1a6xX7cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX50xX1exX1cxX229xXcxX27xXdxX36axX22xX3xXexX1xX9bxXa4xX3xX5xX22xX138xX1cxX3xXffxX36axX3xXexX134xX3xX4xX1xXcb2xX4xX3xXexX27xX138xX1cxX3xXedxX2a7xX22xX3xXffxXb73xX1cxX17xX3xX5xXa4xXc9xXdxX3xX3dxXa4xX27xX5xX53xX3xX56xX22xXbxX3xX154xX1daxX154xX154xX3xX1xX431xX1cxX1xX3xX9bxX1cxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX41xX41xXdxX11cxXadxX6xXa4xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX11cxXffxX1cxX41xX1cxX10xX19bxX7xX41xX2xXb7xX1b1xXb6xX41xX2xX1daxX1a2xX53xX2xX154xX2xX1b1xXb7xX154xXb7xXexXb7xX2xXb7xX154xX5xX1e6xX11cxX9ffxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX24xX3xXcxX27xX22xX1cxX17xX3xX2cxX22xX2exX4xX3xX31xXdxX33xX1cxX3xX36xX37xX3xX5xX3axX1cxX3xX3dxXcxX3fxXaxX3xX53xX6xXexX6xX229xXbxX1xXa4xXexXa4xX229xXa4xX27xXdxX17xXdxX1cxX6xX5xX229xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX41xX41xX4xX53xX1cxXdxX64xX17xX11cxXffxXdxX10xXexX1cxX6xX64xXbxX5xX22xX7xX11cxXffxX1cxX41xXexX1a2xX154xX1daxX41xX22xXbxX5xXa4xX6xX53xX10xX53xX41xX1xXa4xXexX1cxX1cxX7c0xX41xX154xX1daxX2xXb7xXf7cxX1daxXb7xXf7cxX1daxX154xX41xX53xXa4xXdxXf7cxX1xX6xX1cxXf7cxX21xX22xXa4xX4xX11cxX9ffxXbxX17xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX6xXbxXexXdxXa4xX1cxXaxX12xX6eaxX4bdxXdxX3xXexX22xX1fxX490xX1cxX3xX50xX1exX1cxX3xX2cxX22xX2exX4xX11cxX3xX3fdxX79xX17xX22xX7a3xX1cxX24xX3xa119xXa4xX1cxX1xX6xXbxX411xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxXa4xX53xX1fxXaxX12xX0xX7xXexX27xXa4xX1cxX17xX12xX50xX1exX1cxX229xXcxX27xXdxX36axX22xX3xXexX1xX9bxXa4xX3xX5xX22xX138xX1cxX3xXffxX36axX3xXexX134xX3xX4xX1xXcb2xX4xX3xXexX27xX138xX1cxX3xXedxX2a7xX22xX3xXffxXb73xX1cxX17xX3xX5xXa4xXc9xXdxX3xX3dxXa4xX27xX5xX53xX3xX56xX22xXbxX3xX154xX1daxX154xX154xX24xX3xX0xX41xX7xXexX27xXa4xX1cxX17xX12xX34dxXdxX3axX1cxX3xX21xX22xX6xX1cxX3xXexX19xXdxX3xXexX27xX138xX1cxX3xXedxX2a7xX22xX3xXffxXb73xX1cxX17xX3xX5xXa4xXc9xXdxX3xX17xXdxXb3xX6xX3xX50xX1exX1cxX3xX2cxX22xX2exX4xX3xXffxX1exX3xXcxX27xXdxX36axX22xX3xXcxXdxX3axX1cxX3xXexX27xXa4xX1cxX17xX3xX31xX1xX22xXd5xX1cxX3xX31xX1xX134xX3xX1797xXdxX9bxXdxX3xXffxXd5xX3xXedxX2c1xX4xX1xX3xXadxXba3xX1cxX17xX3xXedxX57xX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX3dxXa4xX27xX5xX53xX3xX56xX22xXbxX3xX2cxX6xXexX6xX27xX3xX154xX1daxX154xX154xX360xX3xX53xXcdxX3xX31xXdxX15xX1cxX3xX53xXdx9518xX1cxX3xX27xX6xX3xXexXc9xXdxX3xX15dxX431xX1cxX1xX3xX79xX1xX5bxX16d6xX1cxX17xX3xXffxX1exXa4xX3xXexX1xX57xX1cxX17xX3xXexX19xXdxX360xX3xX15dxX4bdxX3xXcxX1xX2exX1cxX17xX3xX1cxX1xX2a7xXexX3xX50xX1exX1cxX3xX2cxX22xX2exX4xX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX154xX41xXb7xX3xX4xX1xXa4xX3xXadxXdxX15xXexX3xXedxX34exX3xXexX27xX22xX1fxX36axX1cxX3xXedxXc9xXexX3xXffxX19xXdxX3xXcxX27xXdxX36axX22xX3xXcxXdxX3axX1cxX3xXffxX36axX3xX31xX1xX2bdxX22xX3xX4xX1xX22xX502xX1cxX3xXadxX2c1xX3xX4xX1xXa4xX3xXexX27xX138xX1cxX3xXedxX2a7xX22xX360xX3xXffxX1exX3xXedxX6xX1cxX17xX3xX4xX1xXbcxX3xX4xX2bdxX22xX3xXexX27xX9bxX3xX5xXbcxXdxX3xXexX65xX3xX1cxX5bxX19xX4xX3xX1cxX1exX1fxX11cxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxXa4xX53xX1fxXaxX12xX5dcxX1xX57xXexX3xXadxXdxX490xX22xX3xXexXc9xXdxX3xXadxX22xX134xXdxX3xX1xX111xXbxX3xXadxX57xXa4xX3xXexX1xX5bxXbcxX1cxX17xX3xX31x8d5fxX360xX3xX1cxX17xX5bxXbcxXdxX3xXbxX1xX57xXexX3xX1cxX17xXd5xX1cxX3xX15dxX4bdxX3xXcxX1xX2exX1cxX17xX3xX1cxX1xX2a7xXexX3xX50xX1exX1cxX3xX2cxX22xX2exX4xX3xX34dxX10xX10xX3xXdcxX6xX1cxX17xX229xX64xXdxX1cxX3xX4xX1xXa4xX3xXadxXdxX15xXexX3xX34dxXdxX3axX1cxX3xXedxXa4xX1exX1cxX3xX15dxXba3xX1cxX17xX3xXedxX57xX3xX50xX1exX1cxX3xX2cxX22xX2exX4xX3xXedxX6xX1cxX17xX3xXexX1xX9bxXa4xX3xX5xX22xX138xX1cxX3xXffxX19xXdxX3xXcxX27xXdxX36axX22xX3xXcxXdxX3axX1cxX3xXexX1xXd5xX1cxX17xX3xX21xX22xX6xX3xX34dxXdxX3axX1cxX3xXedxXa4xX1exX1cxX3xX15dxXba3xX1cxX17xX3xXedxX57xX3xX4xX1xX2bdxX22xX3x8518xX3xX3fdxXe2xX1656xX56xX411xX3xXffxX36axX3xX4xX57xX4xX3xX1xXc9xX1cxX17xX3xX64xX833xX4xX3xX4xX1xX22xX502xX1cxX3xXadxX2c1xX3xX4xX1xXa4xX3xXexX27xX138xX1cxX3xXedxX2a7xX22xX360xX3xX1cxX1xX5bxX3xX53xX6xX1cxX1xX3xX7xX57xX4xX1xX3xX4xXeaxX1cxX3xXexX1xX416xX360xX3xXffxX2a7xX1cxX3xXedxX36axX3xXexX27xX22xX1fxX36axX1cxX3xX1xX431xX1cxX1xX3xXexX27xXcdxX4xX3xXexXdxX15xXbxX360xX3xXffxX1exX3xXedxX6xX1cxX17xX3xX4xX1xXbcxX3xXedxX109xXdxX3xXbxX1xX9bxX1cxX3xXcb2xX1cxX17xX3xX4xX1xXc0xX1cxX1xX3xXexX1xXcb2xX4xX3xX4xX416xX6xX3xXcxX27xXdxX36axX22xX3xXcxXdxX3axX1cxX11cxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX22xXexX1xXa4xX27xXaxX12xX5dcxX11cxX74xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxXa4xX22xX27xX4xX10xXaxX12xX3fdxXexX134xX1cxX17xX3xX1xX109xXbxX411xX0xX41xXbxX12
P.V