Các đảng đối lập Anh tìm cách xoá bỏ thoả thuận Brexit mới
Các đảng đối lập tại Anh, do Công đảng dẫn đầu, đang tìm cách lập liên minh để xoá bỏ thoả thuận Brexit mới.
fad7x123edx162aex129d1x12c2ex128adx12f22x16269x141c0xX7x1548ex138a3x10be6x129fdx16603x156f7xX5x159e1xXax131a6x13415x15f6fxX4xX3xfb65x14693x17ad5x17b3axX3xX17x12121xXdxX3xX5x123aaxXbxX3x14fbbxX19xX1xX3xXex13cccx112e8xX3xX4xX14xX4xX1xX3x106d1x13ba5xX14xX3x13166x119e5xX3xXexX1xX32xX18xX3xXexX1xfe2fxX21xX19xX3xfc63x1154dxX10xX31xXdxXexX3xX2ax14ab0xXdxX0x1601dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx142b8xX10xX6x10efexXaxX12xX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX17xX1dxXdxX3xX5xX21xXbxX3xXex15367xXdxX3xX24xX19xX1x115ffxX3xX60xX32xX3xX13x152b9xX19xX1axX3xX17xX18xX19xX1axX3xX60x13b3cxX19xX3xX17x13e7dxX3fxX7bxX3xX17xX6xX19xX1axX3xXexX29xX2axX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xX21xXbxX3xX5xXdx179b9xX19xX3xX2axXdxX19xX1xX3xX17x11cb6xX3xX31xX32xX14xX3xX35xX36xX3xXexX1xX32xX18xX3xXexX1xX3fxX21xX19xX3xX43xX44xX10xX31xXdxXexX3xX2axX4bxXdx10050xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX32xX60x115f8xXaxX12x108f3xX6xX3fxX3xX19x13b4fxX3xX5x163c1xX4xX3xXexX1x12cb6xXexX3xX35xX75xXdxX3xXexX44xX32xX19xX1axX3xX19xX1ax103b7xXe1xX3xX2x140e7xX4exX2x125aexX7bxX3xXcxX1x16662xX3xXex10ad1xX4bxX19xX1axX3xX24xX19xX1xX3xX43xX32xX44xXdxX7xX3x10de1xX32xX1xX19xX7xX32xX19xX3xX60xXecxX3xX17x13213xX19xX1xX3xXexX44xX32xX19xX1axX3xX19xX1axX100xXe1xX3x113c5xX2xX4exX2xX107xX3xX7x13012xX3xX5xX75xXdxX3xX17xX10fxX6xX3xXexX1xX32xX18xX3xXexX1xX3fxX21xX19xX3xX43xX44xX10xX31xXdxXexX3xX2axX4bxXdxX3xX44xX6xX3xX5dxX75xX3x1331dxXdx11e38xX19xX3xX24xX19xX1xX3xX17xXb0xX3xX17x14a0axX3xX19xX1axX1xX12axX3xX4xX14xX4xX3xX19xX1axX1xX12axX3xX7x136a3xX3xX24xX19xX1xX3xX35xX36xX3xXbxX1xXdx14db8xX3fxXcexX0xX4exXbxX12xX0xXexX6xX35xX5xX10xX3xX7xXexXe1xX5xX10xX9xXaxX2axX6xX44xX1axXdxX19x147edxX3xX139xXbxX31xX3xX6xX3fxXexX32x1637bxXaxX12xX0xXexX35xX32xX60xXe1xX12xX0xXexX44xX12xX0xXexX60xX12xX0xXdxX2axX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2axX7x10a10xXbxX1xX32xXexX32xXaxX3xX7xXexXe1xX5xX10xX9xXax1239fxXdxX60xXexX1xX1abxX3x1460ax109ccxX107xXbxX31xX1b5xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX1abxX3xX1edxX1ecx14875xXbxX31xX1b5xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX17xX1dxXdxX3xX5xX21xXbxX3xX6xX19xX1xX3xXexX29xX2axX3xX4xX14xX4xX1xX3xX31xX32xX14xX3xX35xX36xX3xXexX1xX32xX18xX3xXexX1xX3fxX21xX19xX3xX35xX44xX10xX31xXdxXexX3xX2axX4bxXdxX3xX1xX29xX19xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX44xX4xX9xXaxX4exX4exXdxXcexX35xX6xX32xX1xX6xXexXdxX19xX1xXcexX166xX19xX4exX19xX10xX1e5xX7xX4exX2xX104xX1fdxX139xX4exX2xX1edxX1fdxX60xX2xX2xX1ecxX2xX139xX1fdxX1edxXex138c7xX2x130b8xX107xX139xX5xX107xXcex14ac8xXbxX1ax13ac5xX44xX9xX279xX1edxX104xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX17xX1dxXdxX3xX5xX21xXbxX3xX24xX19xX1xX3xXexX29xX2axX3xX4xX14xX4xX1xX3xX31xX32xX14xX3xX35xX36xX3xXexX1xX32xX18xX3xXexX1xX3fxX21xX19xX3xX43xX44xX10xX31xXdxXexX3xX2axX4bxXdxXaxX3xX60xX6xXexX6xX1d6xXbxX1xX32xXexX32xX1d6xX32xX44xXdxX1axXdxX19xX6xX5xX1d6xX7xX44xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1abxX4exX4exXdxX2axX6xX1axX10xX7xXcexX166xX32xX166xXcexX166xX19xX4exX3fxXbxX5xX32xX6xX60xX10xX60xX4ex14349xX5xX107xX44xXbxX1fdxX279xXbxXe1xX1e5xX4xX4exX139xX107xX2xX104x15556xX2xX107xX315xX139xX2xX4exXexX1xX3fxX315xXexX3fxX32xX19xX1axX315xX6xX19xX1xX315xXexX3fxX315xX5xX3fxX315xX10xX6xX32xXe1xXcexX281xXbxX1axXaxX3xX60xX6xXexX6xX1d6xX60xX10xX7xX4xX9xXaxXcxX1xX10cxX3xXexX10fxX4bxX19xX1axX3xX24xX19xX1xX3xX11exX32xX1xX19xX7xX32xX19xXcexX3x14fc5xX19xX1xX1abxX3xX13xX10xX19xXexX44xX10xX3x12acaxX32xX44xX3x10281xX3fxX44xX32xXbxX10xX6xX19xX3x11345xX10xX368xX32xX44xX2axXcexXaxX3xX4exX12xX0xX4exXexX60xX12xX0xX4exXexX44xX12xX0xXexX44xX12xX0xXexX60xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX32xX19xXaxX12xXcxX1xX10cxX3xXexX10fxX4bxX19xX1axX3xX24xX19xX1xX3xX11exX32xX1xX19xX7xX32xX19xXcexX3xX35cxX19xX1xX1abxX3xX13xX10xX19xXexX44xX10xX3xX368xX32xX44xX3xX36cxX3fxX44xX32xXbxX10xX6xX19xX3xX375xX10xX368xX32xX44xX2axXcexX0xX4exXbxX12xX0xX4exXexX60xX12xX0xX4exXexX44xX12xX0xX4exXexX35xX32xX60xXe1xX12xX0xX4exXexX6xX35xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX32xX60xXe1xXaxX12x1040fxXdxX168xX4xX3xX4x1664dxX3xXexXdxX190xX19xX3xX1xX100xX19xX1xX3xXbxX1xXdxXa7xX19xX3xX35xX36xX3xXbxX1xXdxX190xX3fxX3xX19xX100xXe1xX3xX1xX6xXe1xX3x14909xX1xX81xX19xX1axX3xX7xX140xX3xX60xX32xX3xX13xX1xX10cxX3xXexX12axX4xX1xX3xX5dxX75xX3xX166xXdxX168xX19xX3xX24xX19xX1xX3xX11exX32xX1xX19xX3xX43xX10xX44xX4xX32xX1e5xX3xX305xX3fxXe1xX190xXexX3xX17xX12axX19xX1xXcexX3xXcxX3fxXe1xX3xX19xX1xXdxXa7xX19xX7bxX3xXexX44xX32xX19xX1axX3xXexX1xX81xX19xX1axX3xX35xX14xX32xX3xX17xX10fxX6xX3xX44xX6xX3xX19xX1axX100xXe1xX3xX139xX107xX4exX2xX107xX7bxX3xX43x118bdxX3xXexX44xX10fx17b6cxX19xX1axX3xXbxX1x1313bxX3xXexX44xX14xX4xX1xX3xX43xX44xX10xX31xXdxXexX3xX4xX10cxX6xX3xX24xX19xX1xX7bxX3xXe4xXexX10xX166xX10xX3xX43xX6xX44xX4xX5xX6xXe1xX7xX3xX4xX1xX32xX3xX35xXdxX190xXexX7bxX3xXexX44xX32xX19xX1axX3xXexX44xX10fx1239bxX19xX1axX3xX1x10fb3xXbxX3xX19xXe9xX3xX5xXecxX4xX3xX1xX81xX2axX3xX19xX6xXe1xX3xXexX1xXf1xXexX3xX35xX75xXdxX7bxX3xX13xX1x110baxX19xX1xX3xXbxX1xX10cxX3xX24xX19xX1xX3xX4x14f86xX19xX1axX3xX7xX140xX3xX4xX1dxX3xX1axfe3bxX19xX1axX3xX17xX10fxX6xX3xX166x12325xX19xX3xX35xX18xX19xX3xX5xX3fxX21xXexX3xX166xX173xX3xX166xXdxX168xX4xX3xX14xXbxX3xX60xX4a8xX19xX1axX3xXexX1xX32xX18xX3xXexX1xX3fxX21xX19xX3xX43xX44xX10xX31xXdxXexX3xX2axX4bxXdxX3xX44xX6xX3xX35xX36xX3xXbxX1xXdxX190xX3fxX3xX166xX100xX32xX3xX19xX1axX100xXe1xX3xXexXdxX190xXbxX3xXexX1xX10xX32xX7bxX3xX139xX139xX4exX2xX107xXcexX3x12801xX4a8xX4xX3xX17xX505xX4xX1xX3xX4xX10cxX6xX3xX4xX1xX505xX19xX1xX3xXbxX1xX10cxX3xX24xX19xX1xX3xX5xX100xX3xX35xX3fxX49dxX4xX3xX4xX14xX4xX3xX19xX1axX1xX12axX3xX7xX184xX3xX24xX19xX1xX3xXbxX1xX18xXdxX3xX17xX10fxX6xX3xX44xX6xX3xX305xX3fxXe1xX190xXexX3xX17xX12axX19xX1xX3xX7xX4bxX2axX3xX19xX1xXf1xXexX3xX4xX412xX3xXexX1xXb0xX3xX166xX173xX3xXexX1xX32xX18xX3xXexX1xX3fxX21xX19xX3xX166x1583fxX6xX3xX17xX75xXexX3xX17xX10fxX4e7xX4xX3xX166xX4bxXdxX3xX36cx15088xXcexX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX32xX60xXe1xXaxX12xXcxX3fxXe1xX3xX19xX1xXdxXa7xX19xX7bxX3xXexX44xX32xX19xX1axX3xXexX1dxXdxX3xX139xX107xX4exX2xX107xX7bxX3xXbxX1xX10xX3xX13xX81xX19xX1axX3xX17xX18xX19xX1axX3xX17xX1dxXdxX3xX5xX21xXbxX3xXbxX1xX14xXexX3xX17xXdxX3xXexX1xX81xX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xX4xX1xX32xX3xX35xXdxX190xXexX7bxX3xX1x132cfxX3xX17xX6xX19xX1axX3xXexX29xX2axX3xX4xX14xX4xX1xX3xXexX1xXdxX190xXexX3xX5xX21xXbxX3xX2axX49dxXexX3xX5xXdxXa7xX19xX3xX2axXdxX19xX1xX3xX166xX4bxXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3x12fd4x16de9xX19xX3xX4xX1xX10cxX3xX1xX4e7xXbxX3xX19xX1xXf1xXexX3xX43xX51dxX4xX3x171e6xX44xX10xX5xX6xX19xX60xX3x11bbbxX690xX5f9x120ffx11001xX3xX4x1300dxX19xX1axX3xX4xX14xX4xX3xX19xX1axX1xX12axX3xX7xX184xX3xX4xX1xX1dxX19xX1axX3xX17xX1dxXdxX3xXexX44xX32xX19xX1axX3xX19xX49dxXdxX3xX35xX49dxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX43xX18xX32xX3xXexX1xX10cxX3xX17xXb0xX3xX35xX3fxX49dxX4xX3xX4xX1xX505xX19xX1xX3xXbxX1xX10cxX3xX24xX19xX1xX3xXbxX1xX18xXdxX3xXexX5e8xX3xX35xX36xX3xXexX1xX32xX18xX3xXexX1xX3fxX21xX19xX3xX43xX44xX10xX31xXdxXexX3xX2axX4bxXdxX3xX1xX32x15eeaxX4xX3xX4xX1xXf1xXbxX3xX19xX1xX21xX19xX3xX2axX49dxXexX3xX43xX44xX10xX31xXdxXexX3xX2axX173xX2axX3xX1x17a98xX19xXcexX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX32xX60xXe1xXaxX12xX690xXecxX3xX435xXdxX190xX19xX3xX5xXdxXa7xX19xX3xX2axXdxX19xX1xX3xX19xX100xXe1xX3xX4xX412xX3xXexX1xXb0xX3xX7xX140xX3xX44xX6xX3xX2axX51dxXexX3xX19xX1axX6xXe1xX3xXexX44xX32xX19xX1axX3xX7xX14xX19xX1axX3xX139xX2xX4exX2xX107xX3xXexX1xX10xX32xX3xX1axXdxX4e2xX3x11d21xX32xX19xX60xX32xX19xXcexX3xfb8cxXdxX4bxXdxX3xXbxX1xX691xX19xX3xXexX505xX4xX1xX3xX4xX1xX32xX3xX44x11f94xX19xX1axX3xX5xXdxXa7xX19xX3xX2axXdxX19xX1xX3xX19xX100xXe1xX3xX4xX412xX3xXexX1xXb0xX3xXex135d5xX19xX3xXexX75xXdxX3xXexX44xX32xX19xX1axX3xX19xX1axX51dxX19xX3xX1xX75xX19xX7bxX3xX60xX32xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX690xX5f9xX6b0xX3xX17xX6xX19xX1axX3xX17xX721xX4xX3xX35xXdxX168xXexX3xX4xX1xX1dxX19xX1axX3xX17xX1dxXdxX3xXexX1xX32xX18xX3xXexX1xX3fxX21xX19xX3xX43xX44xX10xX31xXdxXexX3xX2axX4bxXdxX3xX166xX29xX3xX4xX1xX32xX3xX44xX7b8xX19xX1axX3xX1xX65fxX3xX17x147a5xX3xX35xX12axX3xX4xX1xX505xX19xX1xX3xXbxX1xX10cxX3xX24xX19xX1xX3xXbxX1xX18xX19xX3xX35xX49dxXdxXcexX3x143e2xX1xX10fxX19xX1axX7bxX3xX166xX173xX3xX5xX691xX3fxX3xX60xX100xXdxX3xX5xXdxXa7xX19xX3xX2axXdxX19xX1xX3xX19xX100xXe1xX3xX435xX1xX412xX3xX17x14ef5xX19xX1axX3xX166x16b71xX19xX1axX3xX166xX29xX3xX2axX4a8xX4xX3xX17xX505xX4xX1xX3xX1xXdxX168xX19xX3xX19xX6xXe1xX3xX4xX10cxX6xX3xX13xX81xX19xX1axX3xX17xX18xX19xX1axX3xX5xX100xX3xXex1089dxX3xX4xX1xX875xX4xX3xX4xX3fxX49dxX4xX3xXexX44xX10fxX19xX1axX3xX4xX8fxX3fxX3x11789xX3xX60xX691xX19xX3xX5xX8fxX19xX3xX139xX3xX166xX173xX3xX43xX44xX10xX31xXdxXexX3xXexX44xX32xX19xX1axX3xX435xX1xXdxX3xX5xX833xX19xX1xX3xX17xX75xX32xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX690xX5f9xX6b0xX3xXexX3fxXe1xXa7xX19xX3xX35xX1dxX3xX1xX65fxX3xX166xX8bxX19xX3xX2axX3fxX1dxX19xX3xXexX1xXecxX4xX3xXexX1xXdxX3xX43xX44xX10xX31xXdxXexXcexX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX32xX60xXe1xXaxX12xXcxX44xX32xX19xX1axX3xX5x12a08xX4xX3xX19xX100xXe1xX7bxX3xX19xX1xXdxX173xX3fxX3xXexX4e2xX3xX35xX14xX32xX3xXexX75xXdxX3xX24xX19xX1xX3xX35xX51dxXexX3xX17xX8fxX3fxX3xX4xX412xX3xX4xX14xX4xX3xXbxX1xX691xX19xX3xXexX505xX4xX1xX3xX19xX1axX1xXdxXa7xX19xX1axX3xX166xX173xX3xX1xX10fxX4bxX19xX1axX3xX81xX19xX1axX3xX43xX32xX44xXdxX7xX3xX11exX32xX1xX19xX7xX32xX19xX3xX7xX140xX3xX4xX1xXdxX190xX19xX3xXexX1xX51dxX19xX1axXcexX3xXcxX4e2xX3xXcxX1xX4e2xXdxX3xX35xX14xX32xX3xXcxX100xXdxX3xX4xX1xX505xX19xX1xX3xX60xX8bxX19xX3xX19xX1xXdxX173xX3fxX3xX19xX1axX3fxX7d2xX19xX3xXexXdxX19xX3xX4xX1xX32xX3xX35xXdxX190xXexX3xX17xX833xX3xX4xX412xX3xX2xX2xX3xX19xX1axX1xX12axX3xX7xX184xX3xX13xX81xX19xX1axX3xX17xX18xX19xX1axX3xX17xX1dxXdxX3xX5xX21xXbxX3xX10cxX19xX1axX3xX1xX49dxX3xXexX1xX32xX18xX3xXexX1xX3fxX21xX19xX3xX43xX44xX10xX31xXdxXexX3xX4xX10cxX6xX3xX81xX19xX1axX3xX11exX32xX1xX19xX7xX32xX19xX7bxX3xX1axXdxX92exXbxX3xXexX1xX32xX18xX3xXexX1xX3fxX21xX19xX3xX43xX44xX10xX31xXdxXexX3xX2axX4bxXdxX3xX4xX412xX3xXexX1xXb0xX3xX1axXdxX100xX19xX1xX3xX17xX10fxX4e7xX4xX3xX4xX32xX19xX3xX7xX1dxX3xX4xX8fxX19xX3xXexX1xXdxX190xXexX3xX5xX100xX3xX1edxX139xX107xX3xXbxX1xXdxX190xX3fxXcexX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX32xX60xXe1xXaxX12xXcxX3fxXe1xX3xX19xX1xXdxXa7xX19xX7bxX3xX2axX49dxXexX3xX60xXdx15b56xX19xX3xX35xXdxX190xX19xX3xX435xX1xX14xX4xX3xX4xX412xX3xXexX1xXb0xX3xX4xX18xX19xX3xXexX44xX4a2xX3xX81xX19xX1axX3xX43xX32xX44xXdxX7xX3xX11exX32xX1xX19xX7xX32xX19xXcexX3xXcxX32xX100xX3xX14xX19xX3xXe4xX4xX32xXexX5xX6xX19xX60xX3xX19xX1axX100xXe1xX3xX1xX81xX2axX3xX19xX6xXe1xX7bxX3xX139xX2xX4exX2xX107xX7bxX3xX7xX140xX3xX31xX10xX2axX3xX31x15cb1xXexX3xX4xX14xX4xX3xX4xX14xX32xX3xX35xX3fxX49dxX4xX3xX44xX7b8xX19xX1axX3xX81xX19xX1axX3xX43xX32xX44xXdxX7xX3xX11exX32xX1xX19xX7xX32xX19xX3xXbxX1xX75xX2axX3xX5xX3fxX21xXexX3xX435xX1xXdxX3xX1ax10b85xXdxX3xX1edxX3xX35xX875xX4xX3xXexX1xX10fxX3xX17xX190xX19xX3xX36cxX5f9xX3xX17xXb0xX3xX1axXdxX6xX3xX1xX75xX19xX3xX43xX44xX10xX31xXdxXexX3xX19xX1xX10fxX19xX1axX3xX5xX75xXdxX3xXexX3fxXe1xXa7xX19xX3xX35xX1dxX3xX435xX1xX81xX19xX1axX3xX2axX3fxX1dxX19xX3xX36cxX5f9xX3xX4xX1xXf1xXbxX3xX19xX1xX21xX19xX3xX166xXdxX168xX4xX3xX17xX412xXcexX4exXcexX0xX4exXbxX12xX0xX60xXdxX166xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX60xX44xX10xX5xX6xXexX10xX60xXaxX12xX0xX7xXexX44xX32xX19xX1axX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxXa7xX19xX3xX305xX3fxX6xX19xX1abxX0xX4exX7xXexX44xX32xX19xX1axX12xX0xX3fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1d6xXexX1xX3fxX2axX35xX1d6xX6xX19xX60xX1d6xX7xX6xXbxX32xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX44xX29xX3xX1xX32xX833xX19xX3xX43xX44xX10xX31xXdxXexX3xX1d6xX3xXcxX44xX29xX3xX1xX32xX833xX19xX3xXexX10fxX73exX19xX1axX3xX5xX6xXdxX3xX4xX10cxX6xX3xX19xX10fxX4bxX4xX3xX24xX19xX1xXaxX3xX1xX44xX10xX368xX9xXaxX4exX305xX3fxX32xX4xX1d6xXexX10xX4exXexX44xXdxX1d6xX1xX32xX6xX19xX1d6xX35xX44xX10xX31xXdxXexX1d6xXexX44xXdxX1d6xX1xX32xX6xX19xX1d6xXexX3fxX32xX19xX1axX1d6xX5xX6xXdxX1d6xX4xX3fxX6xX1d6xX19xX3fxX32xX4xX1d6xX6xX19xX1xX4exX2x13e74xX107xX104xX1edxX27bxXcexX1xXexX2axXaxX12xX0xXdxX2axX1axX3xX7xX44xX4xX9xXaxX4exX2axX10xX60xXdxX6xX4exX2xX139xX107xX4exX19xX10xX1e5xX7xX4exX2xX104xX1fdxX2xX4exX2xX107xX1ecxX60xX107xX2xX139xX1ecxX107xX1edxX1ecxXexX279xX1edxX2xX1fdxX279xX5xX107xXcexX281xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX17xX1dxXdxX3xX5xX21xXbxX3xX24xX19xX1xX3xXexX29xX2axX3xX4xX14xX4xX1xX3xX31xX32xX14xX3xX35xX36xX3xXexX1xX32xX18xX3xXexX1xX3fxX21xX19xX3xX43xX44xX10xX31xXdxXexX3xX2axX4bxXdxXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX60xXdxX166xX12xX0xX7xXexX44xX32xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX44xX29xX3xX1xX32xX833xX19xX3xX43xX44xX10xX31xXdxXexX3xX1d6xX3xXcxX44xX29xX3xX1xX32xX833xX19xX3xXexX10fxX73exX19xX1axX3xX5xX6xXdxX3xX4xX10cxX6xX3xX19xX10fxX4bxX4xX3xX24xX19xX1xXaxX3xX1xX44xX10xX368xX9xXaxX4exX305xX3fxX32xX4xX1d6xXexX10xX4exXexX44xXdxX1d6xX1xX32xX6xX19xX1d6xX35xX44xX10xX31xXdxXexX1d6xXexX44xXdxX1d6xX1xX32xX6xX19xX1d6xXexX3fxX32xX19xX1axX1d6xX5xX6xXdxX1d6xX4xX3fxX6xX1d6xX19xX3fxX32xX4xX1d6xX6xX19xX1xX4exX2xXc50xX107xX104xX1edxX27bxXcexX1xXexX2axXaxX12xXcxX44xX29xX3xX1xX32xX833xX19xX3xX43xX44xX10xX31xXdxXexX3xX1d6xX3xXcxX44xX29xX3xX1xX32xX833xX19xX3xXexX10fxX73exX19xX1axX3xX5xX6xXdxX3xX4xX10cxX6xX3xX19xX10fxX4bxX4xX3xX24xX19xX1xX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX44xX32xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12xXcxX10fxX73exX19xX1axX3xX5xX6xXdxX3xX19xX10fxX4bxX4xX3xX24xX19xX1xX3xX17xX6xX19xX1axX3xX35xX12axX3xXexX44xX29xX3xX1xX32xX833xX19xX7bxX3xXexX44xX32xX19xX1axX3xX435xX1xXdxX3xX4xX1xX691xX3fxX3xff0axX3fxX3xX4xX512xX19xX1axX3xX35xX12axX3xX4xX3fxX1dxX19xX3xX166xX100xX32xX3x10522xX2axX4bxX3xX35x10b4axX19xX1axX3xX35xX32xX19xX1ax10dd8xX3xX43xX44xX10xX31xXdxXexX3xX1axXdxX87axX6xX3xXexX1xX4e2xXdxX3xX17xXdxXb0xX2axX3xX4xX8fxX19xX3xX4xX412xX3xX19xX1xX87axX19xX1axX3xX1xX32xX75xX4xX1xX3xX17xX12axX19xX1xX3xX305xX3fxX6xX19xX3xXexX44xX65fxX19xX1axXcexX0xX4exXbxX12xX0xX4exX60xXdxX166xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX10cxX3xXexX10fxX4bxX19xX1axX3xX24xX19xX1xX3xXexX3fxXe1xXa7xX19xX3xX35xX1dxX3xXe05xX7xX1dxX4xXe12xX3xX166xX173xX3xX435xX1xX18xX3xX19xX526xX19xX1axX3xXexX44xX29xX3xX1xX32xX833xX19xX3xX43xX44xX10xX31xXdxXexXaxX3xX1xX44xX10xX368xX9xXaxX4exX305xX3fxX32xX4xX1d6xXexX10xX4exXexX1xX3fxX1d6xXexX3fxX32xX19xX1axX1d6xX6xX19xX1xX1d6xXexX3fxXe1xX10xX19xX1d6xX35xX32xX1d6xX7xX32xX4xX1d6xX166xX10xX1d6xX435xX1xX6xX1d6xX19xX6xX19xX1axX1d6xXexX44xXdxX1d6xX1xX32xX6xX19xX1d6xX35xX44xX10xX31xXdxXexX4exX2xX27bxXc50xX27bxX1edxX139xXcexX1xXexX2axXaxX12xX0xXdxX2axX1axX3xX7xX44xX4xX9xXaxX4exX2axX10xX60xXdxX6xX4exX2xX139xX107xX4exX19xX10xX1e5xX7xX4exX2xX104xX1edxX1ecxX4exX2xX107xX1ecxX60xX279xX107xX104xX1edxX139xX1ecxX1fdxXexX279xX139xX1ecxXc50xX5xX2xXcexX281xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX17xX1dxXdxX3xX5xX21xXbxX3xX24xX19xX1xX3xXexX29xX2axX3xX4xX14xX4xX1xX3xX31xX32xX14xX3xX35xX36xX3xXexX1xX32xX18xX3xXexX1xX3fxX21xX19xX3xX43xX44xX10xX31xXdxXexX3xX2axX4bxXdxXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX60xXdxX166xX12xX0xX7xXexX44xX32xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX10cxX3xXexX10fxX4bxX19xX1axX3xX24xX19xX1xX3xXexX3fxXe1xXa7xX19xX3xX35xX1dxX3xXe05xX7xX1dxX4xXe12xX3xX166xX173xX3xX435xX1xX18xX3xX19xX526xX19xX1axX3xXexX44xX29xX3xX1xX32xX833xX19xX3xX43xX44xX10xX31xXdxXexXaxX3xX1xX44xX10xX368xX9xXaxX4exX305xX3fxX32xX4xX1d6xXexX10xX4exXexX1xX3fxX1d6xXexX3fxX32xX19xX1axX1d6xX6xX19xX1xX1d6xXexX3fxXe1xX10xX19xX1d6xX35xX32xX1d6xX7xX32xX4xX1d6xX166xX10xX1d6xX435xX1xX6xX1d6xX19xX6xX19xX1axX1d6xXexX44xXdxX1d6xX1xX32xX6xX19xX1d6xX35xX44xX10xX31xXdxXexX4exX2xX27bxXc50xX27bxX1edxX139xXcexX1xXexX2axXaxX12xXcxX1xX10cxX3xXexX10fxX4bxX19xX1axX3xX24xX19xX1xX3xXexX3fxXe1xXa7xX19xX3xX35xX1dxX3xXe05xX7xX1dxX4xXe12xX3xX166xX173xX3xX435xX1xX18xX3xX19xX526xX19xX1axX3xXexX44xX29xX3xX1xX32xX833xX19xX3xX43xX44xX10xX31xXdxXexX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX44xX32xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12xXe05xXcxX81xXdxX3xXexX1xX100xX3xX4xX1xX190xXexX3xX60xX10fxX4bxXdxX3xX2axX10fxX73exX19xX1axX3xX19xX10fxX4bxX4xX3xX4xXe0axX19xX3xX1xX73exX19xX3xXe1xXa7xX3fxX3xX4xX8fxX3fxX3xX79cxXdxXa7xX19xX3xX2axXdxX19xX1xX3xX4xX1xX691xX3fxX3xXdf1xX3fxX3xX6adxX36cxX5f9xX6b1xX3xX4xX1xX32xX3xXexX44xX29xX3xX1xX32xX833xX19xX3xX43xX44xX10xX31xXdxXexXe12xX7bxX3xXcxX1xX10cxX3xXexX10fxX4bxX19xX1axX3xX24xX19xX1xX3xX43xX32xX44xXdxX7xX3xX11exX32xX1xX19xX7xX32xX19xX3xX19xX1axX100xXe1xX3xX279xX1d6xX104xX3xX35xXf1xXexX3xX19xX1axX4e2xX3xXexX3fxXe1xXa7xX19xX3xX35xX1dxX3xXexX44xX32xX19xX1axX3xX35xX100xXdxX3xXbxX1xX14xXexX3xX35xXdxXb0xX3fxX3xXexX75xXdxX3xX1xX65fxX4xX3xX166xXdxX168xX19xX3xX4xX18xX19xX1xX3xX7xX14xXexX3xX4a2xX3x129b6xX6xX435xX10xX368xXdxX10xX5xX7bxX3xXexX1xX10xX32xX3xX43xX43xX13xXcexX3xXe05xXe4xX140xX3xX4xX1x13bd5xX19xX1axX3xX17xX75xXexX3xX17xX10fxX4e7xX4xX3xX1axX29xX3xX19xX190xX3fxX3xX5xX100xX2axX3xX166xX21xXe1xXcexX3xXcxX44xX29xX3xX1xX32xX833xX19xX3xX17xXb0xX3xX5xX100xX2axX3xX1axX29xX284xXe12xXcexX0xX4exXbxX12xX0xX4exX60xXdxX166xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1edxX3xX35xX49dxX3xXexX44xX10fxX4a2xX19xX1axX3xXexX3fxXe1xXa7xX19xX3xX35xX1dxX3xXexX5e8xX3xX4xX1xX875xX4xX3xX19xX190xX3fxX3xX81xX19xX1axX3xX43xX32xX44xXdxX7xX3xX11exX32xX1xX19xX7xX32xX19xX3xX17xX51dxX4xX3xX4xXb1axX3xXcxX1xX10cxX3xXexX10fxX4bxX19xX1axX3xX24xX19xX1xXaxX3xX1xX44xX10xX368xX9xXaxX4exX305xX3fxX32xX4xX1d6xXexX10xX4exX1edxX1d6xX35xX32xX1d6xXexX44xX3fxX32xX19xX1axX1d6xXexX3fxXe1xX10xX19xX1d6xX35xX32xX1d6xXexX3fxX1d6xX4xX1xX3fxX4xX1d6xX19xX10xX3fxX1d6xX32xX19xX1axX1d6xX35xX32xX44xXdxX7xX1d6xX281xX32xX1xX19xX7xX32xX19xX1d6xX60xX6xX4xX1d6xX4xX3fxX1d6xXexX1xX3fxX1d6xXexX3fxX32xX19xX1axX1d6xX6xX19xX1xX4exX2xX27bxX279xX2xX1edxX279xXcexX1xXexX2axXaxX12xX0xXdxX2axX1axX3xX7xX44xX4xX9xXaxX4exX2axX10xX60xXdxX6xX4exX2xX139xX107xX4exX19xX10xX1e5xX7xX4exX2xX104xX139xXc50xX4exX2xX139xX1fdxX60xX1ecxX107xX104xX1fdxX27bxX1fdxX139xXexXc50xX104xX1ecxX139xX5xX1fdxX1d6xXexX6xXdxX1d6xX31xX3fxX32xX19xX1axXcexX281xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX17xX1dxXdxX3xX5xX21xXbxX3xX24xX19xX1xX3xXexX29xX2axX3xX4xX14xX4xX1xX3xX31xX32xX14xX3xX35xX36xX3xXexX1xX32xX18xX3xXexX1xX3fxX21xX19xX3xX43xX44xX10xX31xXdxXexX3xX2axX4bxXdxXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX60xXdxX166xX12xX0xX7xXexX44xX32xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1edxX3xX35xX49dxX3xXexX44xX10fxX4a2xX19xX1axX3xXexX3fxXe1xXa7xX19xX3xX35xX1dxX3xXexX5e8xX3xX4xX1xX875xX4xX3xX19xX190xX3fxX3xX81xX19xX1axX3xX43xX32xX44xXdxX7xX3xX11exX32xX1xX19xX7xX32xX19xX3xX17xX51dxX4xX3xX4xXb1axX3xXcxX1xX10cxX3xXexX10fxX4bxX19xX1axX3xX24xX19xX1xXaxX3xX1xX44xX10xX368xX9xXaxX4exX305xX3fxX32xX4xX1d6xXexX10xX4exX1edxX1d6xX35xX32xX1d6xXexX44xX3fxX32xX19xX1axX1d6xXexX3fxXe1xX10xX19xX1d6xX35xX32xX1d6xXexX3fxX1d6xX4xX1xX3fxX4xX1d6xX19xX10xX3fxX1d6xX32xX19xX1axX1d6xX35xX32xX44xXdxX7xX1d6xX281xX32xX1xX19xX7xX32xX19xX1d6xX60xX6xX4xX1d6xX4xX3fxX1d6xXexX1xX3fxX1d6xXexX3fxX32xX19xX1axX1d6xX6xX19xX1xX4exX2xX27bxX279xX2xX1edxX279xXcexX1xXexX2axXaxX12xX1edxX3xX35xX49dxX3xXexX44xX10fxX4a2xX19xX1axX3xXexX3fxXe1xXa7xX19xX3xX35xX1dxX3xXexX5e8xX3xX4xX1xX875xX4xX3xX19xX190xX3fxX3xX81xX19xX1axX3xX43xX32xX44xXdxX7xX3xX11exX32xX1xX19xX7xX32xX19xX3xX17xX51dxX4xX3xX4xXb1axX3xXcxX1xX10cxX3xXexX10fxX4bxX19xX1axX3xX24xX19xX1xX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX44xX32xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12xX1edxX3xX35xX49dxX3xXexX44xX10fxX4a2xX19xX1axX3xXexX44xX32xX19xX1axX3xX19xX49dxXdxX3xX4xX14xX4xX3xX4xX10cxX6xX3xXcxX1xX10cxX3xXexX10fxX4bxX19xX1axX3xX24xX19xX1xX3xXcxX1xX10xX44xX10xX7xX6xX3xX57fxX6xXe1xX3xX60xXecxX3xX435xXdxX190xX19xX3xX7xX140xX3xXexX5e8xX3xX4xX1xX875xX4xX3xX19xX190xX3fxX3xX4xXecxX3fxX3xX850xX1axX32xX75xXdxX3xXexX44xX10fxX4a2xX19xX1axX3xX43xX32xX44xXdxX7xX3xX11exX32xX1xX19xX7xX32xX19xX3xX4xX1xXdxX190xX19xX3xXexX1xX51dxX19xX1axX3xXexX44xX32xX19xX1axX3xX4xX3fxX49dxX4xX3xX4xX1xX75xXe1xX3xX17xX3fxX6xX3xXexX29xX2axX3xX19xX1axX10fxX4e2xXdxX3xX435xX190xX3xX19xX1xXdxX168xX2axX3xX35xX100xX3xX57fxX6xXe1xX7bxX3xX35xX14xX32xX3xXcxX1xX10xX3xXcxXdxX2axX10xX7xX3xX19xX1axX100xXe1xX3xX2xXc50xX4exX27bxX3xX17xX10fxX6xX3xXexXdxX19xXcexX0xX4exXbxX12xX0xX4exX60xXdxX166xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX4exX3fxX5xX12xX0xX60xXdxX166xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX44xXaxX12xX0xX4exX60xXdxX166xX12xX0xX4exX60xXdxX166xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX32xX3fxX44xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX32xX3xX40cx10cd9xX40cxX0xX4exXbxX12