Xã hội hóa đường điện “Thắp sáng đường quê” hơn 500 triệu đồng ở Hương Sơn
(Baohatinh.vn) - Sau gần một tháng kêu gọi con em xa quê hướng về cội nguồn, xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã huy động được 502 triệu đồng xây dựng 5 km đường điện “Thắp sáng đường quê”.
68bcx88b4xd2dbxe438xe5cbx88c6xd2b5xb1b2xacb2xX7x9e4dx7a59xb399x9acax91a2x858cxX5xb4fexXax8b59xd9e9x95a0xX3xX1xa2f6xXdxX3xX1x75aexX6xX3xe524x70a5xb510xc703xde4cxX3xX1exXdx9b3exX21xX3x7c48xXcxX1x9b58xXbxX3xX7xe096xX21xX22xX3xX1exX1fxX20xX21xX22xX3xdb0dxc576xd181xc39fxX3xX1x8889xX21xX3xd057x8696xX44xX3xXex7301xXdxX26xX3bxX3xX1exe663xX21xX22xX3x7883xX3xd122xX1fxX40xX21xX22xX3x72ccxX40xX21xX0x94d6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX10xX6xdea9xXaxX12xX5axX6xX3bxX3xX22x73d0xX21xX3xbb4fxX17xXexX3xXexX1xX30xX21xX22xX3xa79axX3cxX3bxX3xX22xdf9axXdxX3xX4xd162xX21xX3xX10xX7bxX3xdb4dxX6xX3xX3axX3bxX3cxX3xX1xX1fxde27xX21xX22xX3xb8e5xdd96xX3xX4xX17xXdxX3xX21xX22xX3bxX4exX21xae9fxX3xX94xX14xX3xX5axX40xX21xX3xc312xXdxX21xX1xXadxX3xX1xX3bx9d4cxX26xX21xX3xX54xX1fxX40xX21xX22xX3xX5axX40xX21xX3xcdc1xX54x6e49xX3xXcx837cxX21xX1x9f92xX3xX1exX14xX3xX1xX3bxXbexX3xX1exX17xX21xX22xX3xX1exX1fxa09bxX4xX3xX43xX44xbbfaxX3xXexX48xXdxX26xX3bxX3xX1exX4exX21xX22xX3xX94x8c9fxXbexX3xX70xe77axX21xX22xX3xX43xX3xX85xX7bxX3xX1exX1fxX20xX21xX22xX3xX1exXdxX26xX21xX3xX29xXcxX1xX2cxXbxX3xX7xX30xX21xX22xX3xX1exX1fxX20xX21xX22xX3xX3axX3bxX3cxX3dxce00xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbc5exX8exX70xXbexXaxX12xX0xXdxX7bxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx8670xX10xX21xXexX10xX48xXaxX3xX7xXexXbexX5xX10xX9xXax7f1dxXdxX70xXexX1xb4adxX3xbbbfxX2xX43xXbxX94xae52xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX15bxX3x9003xX2xX44xXbxX94xX162xXaxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX5exX5exXdxX124xa120xX6xX8exX1xX6xXexXdxX21xX1xX124xXa1xX21xX5exX21xX10xX156xX7xX5exXe9xX2xX44xX15dxX5exX2x75cbxX43xX70xXe9xX2xX15dxXe9xX2xX2xX44xXex9ad7xX15dxXe9xd4f5xX1a0xX5xX44xX124xb9f3xXbxX22x94ebxX48xX9xX1a3xc869xX195xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xXdxX3xX1xX1bxX6xX3xX1exX1fxX20xX21xX22xX3xX1exXdxX26xX21xX3xX29xXcxX1xX2cxXbxX3xX7xX30xX21xX22xX3xX1exX1fxX20xX21xX22xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xX1xX40xX21xX3xX43xX44xX44xX3xXexX48xXdxX26xX3bxX3xX1exX4exX21xX22xX3xX52xX3xX54xX1fxX40xX21xX22xX3xX5axX40xX21xXaxX3xX156xXdxX70xXexX1xX9xXaxX15dxX2xX43xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX16cxX2xX44xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX6xXbxXexXdxX8exX21xXaxX12xX13xX14xX3xX5axX40xX21xX3xXb6xXdxX21xX1xX3xXexX1xXfbxX4xX3xX1xXdxX26xX21xX3xX94xX14xX3xX1xX17xXdxX3xX1xX1bxX6xX3xXexX3bxXbexXa2xX21xX3xX1exX1fxX20xX21xX22xX3xX1exXdxX26xX21xX3xX29xXcxX1xX2cxXbxX3xX7xX30xX21xX22xX3xX5xXcexX21xX22xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xXex966exXdxX3xX4xX30xX4xX3xXexX48xXfbxX4xX3xX4xX1x9f57xX21xX1xX124xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX8exX70xXbexXaxX12xXcxe1c0xX3xX21xX22xXcexXbexX3xX15dxX5exX2xXadxX3xX94xX14xX3xX5axX40xX21xX3xXb6xXdxX21xX1xX3xXccxX54xX1fxX40xX21xX22xX3xX5axX40xX21xXd4xX3xX1exX14xX3xXexadb7xX3xX4xX1xa1c6xX4xX3xXbxX1xX30xXexX3xX1exX17xX21xX22xX3xXbxX1xX8exX21xX22xX3xXexX48xXcexX8exX3xX4xX1xX3bxX21xX22xX3xXexX6xXbexX3xX22xX1bxXbxX3xX7xX2d3xX4xX3xX1xX8exXcexX21xX3xXexX1xXdxX26xX21xX3xXexXdxX3cxX3bxX3xX4xX1xX28dxX3xX1xX27fxX3xXexX78xX21xX22xX124xX3xXcxX48xX8exX21xX22xX3xX1exX1bxXadxX3xXex6b2axXbxX3xXexX48xX3bxX21xX22xX3xX4xX1xc934xX3xXbex8a91xX3bxX3xX5xXcexX7bxX3xX1exX1fxX20xX21xX22xX3xX1exXdxX26xX21xX3xXexX1xX2cxXbxX3xX7xX30xX21xX22xX3xX4xX30xX4xX3xXexX48xdd91xX4xX3xX1exX1fxX20xX21xX22xX3xX4xX1xX28dxX21xX1xX3xX4xX330xX6xX3xX94xX14xXadxX3xX4xX2cfxX21xX22xX3xX4xX1xXcexX8exa9c5xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX8exX70xXbexXaxX12xX0xXdxX7bxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX147xX10xX21xXexX10xX48xXaxX3xX7xXexXbexX5xX10xX9xXaxX156xXdxX70xXexX1xX15bxX3xX15dxX2xX43xXbxX94xX162xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX15bxX3xX16cxX2xX44xXbxX94xX162xXaxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX5exX5exXdxX124xX17dxX6xX8exX1xX6xXexXdxX21xX1xX124xXa1xX21xX5exX21xX10xX156xX7xX5exXe9xX2xX44xX15dxX5exX2xX195xX43xX70xXe9xX2xX15dxXe9xX2xX44xX1a3xXexX2xX15dxX1a0xX1a0xX195xX5xX44xX124xX1a8xXbxX22xX1abxX48xX9xX2xX1a3xX1a3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xXdxX3xX1xX1bxX6xX3xX1exX1fxX20xX21xX22xX3xX1exXdxX26xX21xX3xX29xXcxX1xX2cxXbxX3xX7xX30xX21xX22xX3xX1exX1fxX20xX21xX22xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xX1xX40xX21xX3xX43xX44xX44xX3xXexX48xXdxX26xX3bxX3xX1exX4exX21xX22xX3xX52xX3xX54xX1fxX40xX21xX22xX3xX5axX40xX21xXaxX3xX156xXdxX70xXexX1xX9xXaxX15dxX2xX43xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX16cxX2xX44xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX6xXbxXexXdxX8exX21xXaxX12xbed9xX333xX21xX3xX21xX6xXbexXadxX3xXexX8exXcexX21xX3xX94xX14xX3xX1exX14xX3xX1xX8exXcexX21xX3xXexX1xXcexX21xX1xX3xX1exX1fxXe4xX4xX3xX43xX3xX85xX7bxX3xX1exX1fxX20xX21xX22xX3xX1exXdxX26xX21xX3xX29xXcxX1xX2cxXbxX3xX7xX30xX21xX22xX3xX5xXcexX21xX22xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX124xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX8exX70xXbexXaxX12xa2a1xX9dxXdxX3xXbxX1xX1fxX40xX21xX22xX3xX4xX1xXf7xX7bxX15bxX3xX29xXb6xX22xX1fxX20xXdxX3xX22xX1bxXbxX3xX4xX330xX6xXadxX3xX21xX22xX1fxX20xXdxX3xX22xX1bxXbxX3xX4xa3c9xX21xX22xX3dxXadxX3xX21xX22xX1fxX20xXdxX3xX70xXf7xX21xX3xX52xX3xX3axX3bxX3cxX3xX1exX14xX3xXexX48xXfbxX4xX3xXexXdxX333xXbxX3xX17dxX2cxXexX3xXexX6xXbexX3xX94xXf7xXbexX3xX70xXfbxX21xX22xX3xX4xX512xX21xX22xX3xXexX48x70e2xX21xX1xX162xX3xX22xX1bxXbxX3xX7xX2d3xX4xX3xX1exXcexX8exX3xX7bxX1bxX21xX22xX3xX4xX1xX512xX21xX3xX4xX17xXexX3xX1exc976xX21xXadxX3xX1xXcexX21xXadxX3xX85xcf0cxX8exX3xX5xX2cxXbxX3xX1exX1fxX20xX21xX22xX3xX1exXdxX26xX21xXadxX3xX5xX2cxXbxX3xX70xXfbxX21xX22xX3xX4xX2cfxX21xX22xX3xX4xX1xXcexX8exX375xX3xX5axX6xX3bxX3xX1xX40xX21xX3xX2xX3xXexX3bxX78xX21xX3xXexX1xXdxX3xX4xX512xX21xX22xXadxX3xX94xX14xX3xX5axX40xX21xX3xXb6xXdxX21xX1xX3xX1exX14xX3xX1xX8exXcexX21xX3xXexX1xXcexX21xX1xX3xX1exX1fxXe4xX4xX3xX43xX3xX85xX7bxX3xX1exX1fxX20xX21xX22xX3xX1exXdxX26xX21xX3xX29xXcxX1xX2cxXbxX3xX7xX30xX21xX22xX3xX1exX1fxX20xX21xX22xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xX52xX3xX4xX30xX4xX3xXexX48xX355xX4xX3xX4xX1xX28dxX21xX1xX3xXa1xX9dxXdxX3xX2xX15dxX44xX3xX4xX17xXexX3xX1exX56dxX21xX3xX4xX1xXdxX333xX3bxX3xX7xX30xX21xX22xX124xX3xX147xX512xX21xX22xX3xXexX48xX54dxX21xX1xX3xXa1xX2a7xX6xX3xX1exX1fxXe4xX4xX3xX1xX8exXcexX21xX3xXexX1xXcexX21xX1xX3xX1exX1fxX6xX3xXa1xXcexX8exX3xX7xcb74xX3xX70xX355xX21xX22xX3xXexX1xXfbxX4xX3xX7xXfbxX3xX5xXcexX3xX21xXdxXa2xX7bxX3xXa1xX3bxXdxX3xX7bxX2a7xX21xX22xX3xX4xX330xX6xX3xXb6xX1xXf7xX21xX3xX70xXf7xX21xX3xX1ex8af9xX6xX3xXbxX1xX1fxX40xX21xX22xX3xXexX48xX1fxX9dxX4xX3xXexX1xXa2xX7bxX3xX94xX3bxXf7xX21xX3xX21xe50exX7bxX3xX7bxX9dxXdxX3xXcxXf7xX21xX3xX5axX651xX3bxX3xXe9xX44xXe9xX2xX124xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX8exX70xXbexXaxX12xX0xXdxX7bxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX147xX10xX21xXexX10xX48xXaxX3xX7xXexXbexX5xX10xX9xXaxX156xXdxX70xXexX1xX15bxX3xX15dxX2xX43xXbxX94xX162xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX15bxX3xX16cxX2xX44xXbxX94xX162xXaxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX5exX5exXdxX124xX17dxX6xX8exX1xX6xXexXdxX21xX1xX124xXa1xX21xX5exX21xX10xX156xX7xX5exXe9xX2xX44xX15dxX5exX2xX195xX43xX70xXe9xX2xX15dxXe9xX2xX44xX195xXexX43xX43xX1a0xX195xXe9xX5xX44xX124xX1a8xXbxX22xX1abxX48xX9xX195xX2xX16cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xXdxX3xX1xX1bxX6xX3xX1exX1fxX20xX21xX22xX3xX1exXdxX26xX21xX3xX29xXcxX1xX2cxXbxX3xX7xX30xX21xX22xX3xX1exX1fxX20xX21xX22xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xX1xX40xX21xX3xX43xX44xX44xX3xXexX48xXdxX26xX3bxX3xX1exX4exX21xX22xX3xX52xX3xX54xX1fxX40xX21xX22xX3xX5axX40xX21xXaxX3xX156xXdxX70xXexX1xX9xXaxX15dxX2xX43xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX16cxX2xX44xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX6xXbxXexXdxX8exX21xXaxX12xX488xXdxX26xX21xX3xXexX1xX2cxXbxX3xX7xX30xX21xX22xX3xX52xX3xX4xX2cfxX21xX22xX3xX4xX1xXcexX8exX3xXa1xXcexX3xX4xX30xX4xX3xXexX3bxXbexX333xX21xX3xX1exX1fxX20xX21xX22xX3xX5xXcexX3xX21xXdxXa2xX7bxX3xXa1xX3bxXdxX3xXa1xX330xX6xX3xXb6xX1xXf7xX21xX3xX70xXf7xX21xX3xX94xX14xX3xX5axX40xX21xX3xXb6xXdxX21xX1xX3xXexX48xX1fxX9dxX4xX3xXexX1xXa2xX7bxX3xX21xX69axX7bxX3xX7bxX9dxXdxX124xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX8exX70xXbexXaxX12xabf0xX21xX22xX3xXb6xX22xX3bxXbex89f6xX21xX3xX13xX3bxXf7xX21xX3xX54xX3bxXbexX3x7575xX3xX147xX1xX330xX3xXexX67fxX4xX1xX3xc66fxX134xXb6x72cbxX3xX94xX14xX3xX5axX40xX21xX3xXb6xXdxX21xX1xX3xX4xX1xX8exX3xX17dxXdxX333xXexX15bxX3xX488xX1fxX20xX21xX22xX3xX5xXcexX21xX22xXadxX3xX21xX22x6948xX3xX94xX1bxX7bxX3xX1exX14xX3xX94xXf7xXbexX3xX70xXfbxX21xX22xX3xX7bxX9dxXdxXadxX3xX48xX17xX21xX22xX3xX48xX14xXdxX3xX21xX1xX1fxX21xX22xX3xX21xX1xXdxXa2xX3bxX3xX1exXdxaca3xX7bxX3xX1exX1fxX20xX21xX22xX3xXa1xXa2xX3xX1exX3cxX7bxX3xX4xc28bxX21xX3xXex8154xXdxXadxX3x7aaexX21xX1xX3xX1xX1fxX52xX21xX22xX3xX1exX333xX21xX3xXexX54dxX21xX1xX3xX1xX54dxX21xX1xX3xX6xX21xX3xXexX8exXcexX21xX3xX22xXdxX6xX8exX3xXexX1xX512xX21xX22xX124xX3xX4e6xX54dxX3xXa1xX325xXbexXadxX3xX4xbf5fxXbxX3xX330xXbexXadxX3xX4xX1xX28dxX21xX1xX3xX3axX3bxXbexXa2xX21xXadxX3xcc68xXcxXcxd14bxX3xX94xX14xX3xX1exX14xX3xXexX1xX8c6xX21xX22xX3xX21xX1xX8ffxXexX3xX1xX3bxXbexX3xX1exX17xX21xX22xX3xX21xX22xX3bxX4exX21xX3xX94xX14xX3xX1xX17xXdxX3xX1xX1bxX6xX3xX1exX1fxX20xX21xX22xX3xX1exXdxX26xX21xX3xX29xXcxX1xX2cxXbxX3xX7xX30xX21xX22xX3xX1exX1fxX20xX21xX22xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX124xX3xX4e6xX9dxXdxX3xX7xX8c6xX3xXexXdxXa2xX21xX3xX1xX3bxXbexX3xX1exX17xX21xX22xX3xX1exX1fxXe4xX4xX3xX1xX40xX21xX3xX43xX44xX44xX3xXexX48xXdxX26xX3bxX3xX1exX4exX21xX22xX3xX5xXcexX3xX85xX333xXexX3xX3axX3bxX8caxX3xX21xX22xX8exXcexXdxX3xX7bxX8exX21xX22xX3xX1exXe4xXdxXadxX3xX5xXcexX3xX21xX22xX3bxX4exX21xX3xX5xXfbxX4xX3xX5xX9dxX21xX3xX1exX8b1xX3xX5axX40xX21xX3xXb6xXdxX21xX1xX3xX1xX8exXcexX21xX3xXexX1xXdxX26xX21xX3xX1xX40xX21xX3xX21xacc9xX6xX3xX4xX40xX3xX7xX52xX3xXa1xX325xXexX3xX4xX1xX8ffxXexX3xX1xX27fxX3xXexX78xX21xX22xX3xX22xXdxX6xX8exX3xXexX1xX512xX21xX22xX124xX0xX5exXbxX12xX0xX70xXdxXa1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX70xX48xX10xX5xX6xXexX10xX70xXaxX12xX0xX7xXexX48xX8exX21xX22xX12xXcxXdxX21xX3xX5xXdxX3cxX21xX3xX3axX3bxX6xX21xX15bxX0xX5exX7xXexX48xX8exX21xX22xX12xX0xX3bxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX84fxXexX1xX3bxX7bxX17dxX84fxX6xX21xX70xX84fxX7xX6xXbxX8exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXf7xXbexX3xX70xXfbxX21xX22xX3xX1exX1fxX20xX21xX22xX3xX1exXdxX26xX21xX3xXexX1xX2cxXbxX3xX7xX30xX21xX22xX3xX1exX1fxX20xX21xX22xX3xX3axX3bxX3cxX3xXexX48xX3cxX21xX3xX29xX8c6xX4xX3xX1exX8caxX8exX3dxX3xX54xX4exX21xX22xX3x7f00xX6xX7bxXaxX3xX1xX48xX10xdc5axX9xXaxX5exX21xX1xXdxXbxX84fxX4xX6xX3bxX84fxXbexX10xX3bxX84fxXexX1xX3bxX8exX21xX22xX5exX94xX6xXbexX84fxX70xX3bxX21xX22xX84fxX70xX3bxX8exX21xX22xX84fxX70xXdxX10xX21xX84fxXexX1xX6xXbxX84fxX7xX6xX21xX22xX84fxX70xX3bxX8exX21xX22xX84fxX3axX3bxX10xX84fxXexX48xX10xX21xX84fxX8exX4xX84fxX70xX6xX8exX84fxX1xX8exX21xX22xX84fxX5xX6xX7bxX5exX2xX195xX195xXe9xX1a0xX1a0xX124xX1xXexX7bxXaxX12xX0xXdxX7bxX22xX3xX7xX48xX4xX9xXaxX5exX7bxX10xX70xXdxX6xX5exX2xXe9xX44xX5exX21xX10xX156xX7xX5exX2xX1a3xX2xX1afxX5exX1a3xX1a3xX70xX44xX2xX43xXexX1afxX15dxX1a3xX43xX5xX2xX124xX1a8xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xXdxX3xX1xX1bxX6xX3xX1exX1fxX20xX21xX22xX3xX1exXdxX26xX21xX3xX29xXcxX1xX2cxXbxX3xX7xX30xX21xX22xX3xX1exX1fxX20xX21xX22xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xX1xX40xX21xX3xX43xX44xX44xX3xXexX48xXdxX26xX3bxX3xX1exX4exX21xX22xX3xX52xX3xX54xX1fxX40xX21xX22xX3xX5axX40xX21xXaxX3xX5exX12xX0xX5exX6xX12xX0xX70xXdxXa1xX12xX0xX7xXexX48xX8exX21xX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXf7xXbexX3xX70xXfbxX21xX22xX3xX1exX1fxX20xX21xX22xX3xX1exXdxX26xX21xX3xXexX1xX2cxXbxX3xX7xX30xX21xX22xX3xX1exX1fxX20xX21xX22xX3xX3axX3bxX3cxX3xXexX48xX3cxX21xX3xX29xX8c6xX4xX3xX1exX8caxX8exX3dxX3xX54xX4exX21xX22xX3xXaa2xX6xX7bxXaxX3xX1xX48xX10xXaaaxX9xXaxX5exX21xX1xXdxXbxX84fxX4xX6xX3bxX84fxXbexX10xX3bxX84fxXexX1xX3bxX8exX21xX22xX5exX94xX6xXbexX84fxX70xX3bxX21xX22xX84fxX70xX3bxX8exX21xX22xX84fxX70xXdxX10xX21xX84fxXexX1xX6xXbxX84fxX7xX6xX21xX22xX84fxX70xX3bxX8exX21xX22xX84fxX3axX3bxX10xX84fxXexX48xX10xX21xX84fxX8exX4xX84fxX70xX6xX8exX84fxX1xX8exX21xX22xX84fxX5xX6xX7bxX5exX2xX195xX195xXe9xX1a0xX1a0xX124xX1xXexX7bxXaxX12xX13xXf7xXbexX3xX70xXfbxX21xX22xX3xX1exX1fxX20xX21xX22xX3xX1exXdxX26xX21xX3xXexX1xX2cxXbxX3xX7xX30xX21xX22xX3xX1exX1fxX20xX21xX22xX3xX3axX3bxX3cxX3xXexX48xX3cxX21xX3xX29xX8c6xX4xX3xX1exX8caxX8exX3dxX3xX54xX4exX21xX22xX3xXaa2xX6xX7bxX0xX5exX6xX12xX0xX5exX7xXexX48xX8exX21xX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX70xXaxX12xX488xX8exXcexX21xX3xXexX48xX1fxX20xX21xX22xX3xX488xX27fxXdxX3xX1xX8axX4xX3xX54xXcexX3xXcxXd1xX21xX1xX3xXbxX1xX8c6xXdxX3xX1xXe4xXbxX3xXa1xX9dxXdxX3xX54xX3bxXbexX26xX21xX3xX1exX8exXcexX21xXadxX3xX488xX8exXcexX21xX3xXexX1xX6xX21xX1xX3xX21xXdxX3cxX21xX3xX147xX512xX21xX22xX3xX6xX21xX3xX1xX3bxXbexX26xX21xX3xXb6xX22xX1xXdxX3xX13xX3bxXf7xX21xX3xXa1xXcexX3xX488xX8exXcexX21xX3xX94xX14xX3xX13xX3bxXf7xX21xX3xd477xXdxX6xX21xX22xX3xXa1xX2a7xX6xX3xXexX48xXdxX8b1xX21xX3xX85xX1xX6xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX512xX21xX22xX3xX5xX2cxXbxX3xX1ex8b8fxXexX3xX1xX26xX3xXexX1xX8c6xX21xX22xX3xX1exX56dxX21xX3xX1exXdxX26xX21xX3xX4xX1xXdxX333xX3bxX3xX7xX30xX21xX22xX3xXexX27fxXdxX3xX29xX8c6xX4xX3xX1exX8caxX8exX3dxX3xX54xX4exX21xX22xX3xXaa2xX6xX7bxX3xXccxX94xX14xX3xX13xX3bxXf7xX21xX3xXd17xXdxX6xX21xX22xX3xc17dxX3xXb6xX22xX1xXdxX3xX13xX3bxXf7xX21xXd4xX0xX5exXbxX12xX0xX5exX70xXdxXa1xX12xX0xX5exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX134xXcexX21xX3xX22xXdxX6xX8exX3xX1exX1fxX20xX21xX22xX3xX1exXdxX26xX21xX3xXexX1xX6xX21xX1xX3xX21xXdxX3cxX21xX3xX29xXcxX1xX2cxXbxX3xX7xX30xX21xX22xX3xX1exX1fxX20xX21xX22xX3xX3axX3bxX3cxX3dxXaxX3xX1xX48xX10xXaaaxX9xXaxX5exX21xX1xXdxXbxX84fxX4xX6xX3bxX84fxXbexX10xX3bxX84fxXexX1xX3bxX8exX21xX22xX5exX17dxX6xX21xX84fxX22xXdxX6xX8exX84fxX70xX3bxX8exX21xX22xX84fxX70xXdxX10xX21xX84fxXexX1xX6xX21xX1xX84fxX21xXdxX10xX21xX84fxXexX1xX6xXbxX84fxX7xX6xX21xX22xX84fxX70xX3bxX8exX21xX22xX84fxX3axX3bxX10xX5exX2xX2xX195xX15dxX43xX44xX124xX1xXexX7bxXaxX12xX0xXdxX7bxX22xX3xX7xX48xX4xX9xXaxX5exX7bxX10xX70xXdxX6xX5exX2xXe9xX44xX5exX21xX10xX156xX7xX5exX2xX15dxX2xX1a0xX5exX2xX44xX43xX70xXe9xX44xX1a0xX16cxX195xXe9xX2xXexX16cxX44xX15dxX195xX5xX1afxX124xX1a8xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xXdxX3xX1xX1bxX6xX3xX1exX1fxX20xX21xX22xX3xX1exXdxX26xX21xX3xX29xXcxX1xX2cxXbxX3xX7xX30xX21xX22xX3xX1exX1fxX20xX21xX22xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xX1xX40xX21xX3xX43xX44xX44xX3xXexX48xXdxX26xX3bxX3xX1exX4exX21xX22xX3xX52xX3xX54xX1fxX40xX21xX22xX3xX5axX40xX21xXaxX3xX5exX12xX0xX5exX6xX12xX0xX70xXdxXa1xX12xX0xX7xXexX48xX8exX21xX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX134xXcexX21xX3xX22xXdxX6xX8exX3xX1exX1fxX20xX21xX22xX3xX1exXdxX26xX21xX3xXexX1xX6xX21xX1xX3xX21xXdxX3cxX21xX3xX29xXcxX1xX2cxXbxX3xX7xX30xX21xX22xX3xX1exX1fxX20xX21xX22xX3xX3axX3bxX3cxX3dxXaxX3xX1xX48xX10xXaaaxX9xXaxX5exX21xX1xXdxXbxX84fxX4xX6xX3bxX84fxXbexX10xX3bxX84fxXexX1xX3bxX8exX21xX22xX5exX17dxX6xX21xX84fxX22xXdxX6xX8exX84fxX70xX3bxX8exX21xX22xX84fxX70xXdxX10xX21xX84fxXexX1xX6xX21xX1xX84fxX21xXdxX10xX21xX84fxXexX1xX6xXbxX84fxX7xX6xX21xX22xX84fxX70xX3bxX8exX21xX22xX84fxX3axX3bxX10xX5exX2xX2xX195xX15dxX43xX44xX124xX1xXexX7bxXaxX12xX134xXcexX21xX3xX22xXdxX6xX8exX3xX1exX1fxX20xX21xX22xX3xX1exXdxX26xX21xX3xXexX1xX6xX21xX1xX3xX21xXdxX3cxX21xX3xX29xXcxX1xX2cxXbxX3xX7xX30xX21xX22xX3xX1exX1fxX20xX21xX22xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX0xX5exX6xX12xX0xX5exX7xXexX48xX8exX21xX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX70xXaxX12xX147xX1xXdxXa2xX3bxX3xX1a0xX5exX43xXadxX3xX147xX1xXdxX3xX1exX8exXcexX21xX3xXaa2xXdxX3cxX21xX3xX7bxXdxX21xX1xX3xX54xXcxX13xX3xXex7d98xX21xX1xX3xXccxX488xX8exXcexX21xX3xX85xX1xX8c6xXdxX3xX147xX147xX916xX3xXexXfe1xX21xX1xXd4xX3xXexXdxX333xX21xX3xX1xXcexX21xX1xX3xX17dxXcexX21xX3xX22xXdxX6xX8exX3xX4xX512xX21xX22xX3xXexX48xX54dxX21xX1xX3xXexX1xX6xX21xX1xX3xX21xXdxX3cxX21xX3xX1exX1fxX20xX21xX22xX3xX1exXdxX26xX21xX3xX29xXcxX1xX2cxXbxX3xX7xX30xX21xX22xX3xX1exX1fxX20xX21xX22xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xX4xX1xX8exX3xX21xX22xX1fxX20xXdxX3xX70xXf7xX21xX3xXexX1xX512xX21xX3xXcxXf7xX21xX3x6e9cxX1xX8exX21xX22xXadxX3xX94xX14xX3x7691xd45fxX3xXd17xXdxX6xX21xX22xXadxX3xX1xX3bxXbexX26xX21xX3xX1065xX1066xX3x8f67xX21xX1xX124xX0xX5exXbxX12xX0xX5exX70xXdxXa1xX12xX0xX5exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1065xX1xX30xX21xX1xX3xXexX1xXcexX21xX1xX3xX2xX44xX3xX4xX512xX21xX22xX3xXexX48xX54dxX21xX1xX3xX1exX1fxX20xX21xX22xX3xX1exXdxX26xX21xX3xXexX1xX2cxXbxX3xX7xX30xX21xX22xX3xX5xXcexX21xX22xX3xX3axX3bxX3cxXaxX3xX1xX48xX10xXaaaxX9xXaxX5exX94xX6xX84fxX1xX8exXdxX5exX85xX1xX6xX21xX1xX84fxXexX1xX6xX21xX1xX84fxX2xX44xX84fxX4xX8exX21xX22xX84fxXexX48xXdxX21xX1xX84fxX70xX3bxX8exX21xX22xX84fxX70xXdxX10xX21xX84fxXexX1xX6xXbxX84fxX7xX6xX21xX22xX84fxX5xX6xX21xX22xX84fxX3axX3bxX10xX5exX2xX44xX1a3xX16cxX44xX195xX124xX1xXexX7bxXaxX12xX0xXdxX7bxX22xX3xX7xX48xX4xX9xXaxX5exX7bxX10xX70xXdxX6xX5exX2xXe9xX44xX5exX21xX10xX156xX7xX5exX2xX15dxX44xX2xX5exX2xX44xX43xX70xX15dxX2xX15dxX43xX1a0xX44xX44xXexX1a0xX1a0xXe9xX195xX1a0xX5xX44xX124xX1a8xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xXdxX3xX1xX1bxX6xX3xX1exX1fxX20xX21xX22xX3xX1exXdxX26xX21xX3xX29xXcxX1xX2cxXbxX3xX7xX30xX21xX22xX3xX1exX1fxX20xX21xX22xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xX1xX40xX21xX3xX43xX44xX44xX3xXexX48xXdxX26xX3bxX3xX1exX4exX21xX22xX3xX52xX3xX54xX1fxX40xX21xX22xX3xX5axX40xX21xXaxX3xX5exX12xX0xX5exX6xX12xX0xX70xXdxXa1xX12xX0xX7xXexX48xX8exX21xX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1065xX1xX30xX21xX1xX3xXexX1xXcexX21xX1xX3xX2xX44xX3xX4xX512xX21xX22xX3xXexX48xX54dxX21xX1xX3xX1exX1fxX20xX21xX22xX3xX1exXdxX26xX21xX3xXexX1xX2cxXbxX3xX7xX30xX21xX22xX3xX5xXcexX21xX22xX3xX3axX3bxX3cxXaxX3xX1xX48xX10xXaaaxX9xXaxX5exX94xX6xX84fxX1xX8exXdxX5exX85xX1xX6xX21xX1xX84fxXexX1xX6xX21xX1xX84fxX2xX44xX84fxX4xX8exX21xX22xX84fxXexX48xXdxX21xX1xX84fxX70xX3bxX8exX21xX22xX84fxX70xXdxX10xX21xX84fxXexX1xX6xXbxX84fxX7xX6xX21xX22xX84fxX5xX6xX21xX22xX84fxX3axX3bxX10xX5exX2xX44xX1a3xX16cxX44xX195xX124xX1xXexX7bxXaxX12xX1065xX1xX30xX21xX1xX3xXexX1xXcexX21xX1xX3xX2xX44xX3xX4xX512xX21xX22xX3xXexX48xX54dxX21xX1xX3xX1exX1fxX20xX21xX22xX3xX1exXdxX26xX21xX3xXexX1xX2cxXbxX3xX7xX30xX21xX22xX3xX5xXcexX21xX22xX3xX3axX3bxX3cxX0xX5exX6xX12xX0xX5exX7xXexX48xX8exX21xX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX70xXaxX12xXcxX1xXdxX3xX1exX3bxX6xX3xX5xX325xXbxX3xXexX1xXcexX21xX1xX3xXexX28dxX4xX1xX3xX4xX1xXcexX8exX3xX7bxX2a7xX21xX22xX3xX488xX27fxXdxX3xX1xX17xXdxX3xX488xX8caxX21xX22xX3xXexX8exXcexX21xX3xX3axX3bxX8c6xX4xX3xX5xX78xX21xX3xXexX1xX2d3xX3xX13xa466xX12eaxXadxX3xX1xX1fxX9dxX21xX22xX3xXexX9dxXdxX3xX85x6ee6xX3xX21xXdxX26xX7bxX3xX1afxX43xX3xX21xX69axX7bxX3xX21xX22xXcexXbexX3xXexX1xXcexX21xX1xX3xX5xX325xXbxX3xX488xX8exXcexX21xX3xXcxXb6xX147xX5axX3xX54xX4exX3xX147xX1xX28dxX3xX913xXdxX21xX1xXadxX3xXcxXfe1xX21xX1xX3xX1exX8exXcexX21xXadxX3xX54xX17xXdxX3xXaa2xX54xXcxXb6xX3xX4e6xXdxX26xXexX3xXb6xX6xX7bxX3xXexXfe1xX21xX1xX3xXbxX1xX8c6xXdxX3xX1xXe4xXbxX3xXcxX48xX3bxX21xX22xX3xX1fxX40xX21xX22xX3xX54xX17xXdxX3xXaa2xX54xXcxXb6xX3xX4e6xXdxX26xXexX3xXb6xX6xX7bxX3xXexX2cfxX3xX4xX1xX2d3xX4xX3xX85xX1xX30xX21xX1xX3xXexX1xXcexX21xX1xX3xXa1xXcexX3xX17dxXcexX21xX3xX22xXdxX6xX8exX3xX2xX44xX3xX4xX512xX21xX22xX3xXexX48xX54dxX21xX1xX3xX29xX1exX1fxX20xX21xX22xX3xX1exXdxX26xX21xX3xXexX1xX6xX21xX1xX3xX21xXdxX3cxX21xX3xXexX1xX2cxXbxX3xX7xX30xX21xX22xX3xX5xXcexX21xX22xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xX4xX1xX8exX3xX4xX30xX4xX3xX1exX67fxX6xX3xXbxX1xX1fxX40xX21xX22xX124xX0xX5exXbxX12xX0xX5exX70xXdxXa1xX12xX0xX5exX5xXdxX12xX0xX5exX3bxX5xX12xX0xX70xXdxXa1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX48xXaxX12xX0xX5exX70xXdxXa1xX12xX0xX5exX70xXdxXa1xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1078xX3bxXexX1xX8exX48xXaxX12xX54xX8exXcexXdxX3xXb6xX1xX40xX21xX0xX5exXbxX12
Hoài Nhơn