Mỹ: Nổ nhà máy lọc dầu ở Wisconsin, ít nhất 20 người bị thương
Ngày 26/4, một vụ nổ đã xảy ra tại một nhà máy lọc dầu ở bang Wisconsin của Mỹ, làm hàng chục người bị thương.
234bx36d7xa527x8dcdx5018x6ecax8b51x3237x7d34x6993x50a6x7b24x3563x6338x4a99x56d5xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax3699x2536x7378xXexX0x6dd9xXaxX17xX18xX19xXexX0x30a0x9b58xX19x9f3exXexX0xXax7919xX9x774cxXdxX18x938fxX2fx2a98x3063x43afxX5x9878xXbxXdxX17xX32xXexa89ex36f3x7f4dxX9x38bax4b4axX9x720fxXax744fxX9xXcx5738xX26xX9xXdx9835xX2cxX9xX19xaa66x8b09xX9x5c2exX9x2564xX35xX2fxX2cxX24xX42xX2fxX35xX42x96b8xX9x67bdxXbxX9xX42xXax77a3xXbxX9x3a83x5747xX9xX42xa1cex570fx6e49xX35xX9xX23x3004xX9xXbxXaxX6cx4844xX42xX6bxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xa02axX17xX18xX19xX32xXexX3fxX6bxX44xX26xX9xX67x884fxX1cx40b1xX5dxX9xXcx599cxXbxX9x7e4fxa6b2xX9xX42xX40xX9x6fa6x83efxX9x45efx8dc0xX26xX9x97afxX18xX9xXbx8c1fxX35xX9xXcxX9bxXbxX9xX42xXaxX44xX9xXcxX47xX26xX9xXdxX4bxX2cxX9xX19xX4fxX50xX9xX52xX9xX23xX18xX42xX6bxX9xX54xX35xX2fxX2cxX24xX42xX2fxX35xX42xX9xX2cx7a52xX18xX9xX3bxX3cxX5dxX9xXdxX44xXcxX9xXaxX44xX42xX6bxX9xX2cxXaxX9fxX2cxX9xX42xX6bxX6cxX6dxX35xX9xX23xX71xX9xXbxXaxX6cxX76xX42xX6bx862fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x8c25xX24xX19xX26xX32xXexX0xX18xX9xXaxXabxX17x653exX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fxX3dxX1cxX1cxX35xXcxX6bxXfcxX9exX35xX17xXbxX42xX18xXcxX33xXdxX50xX2fxXfcxX9exX42xX1cxXbxX95xX95xX68xX1cx5535xX33xXdxX24xX18xX19xX17xX19xX1cxX42xX6bxXbxXcxX23xXaxX1cxX67xX68xX2ax4cb4x7ea6xX68xX97xX14fxX67x598cxX1cxXbxXbxXa7xX9exX42xX14fxX42xX24xX42xXaxX18xXcxX18xX26xXfcx9d2axX33xX6bxX32xXexX0xX35xXcxX6bxX9xX2fxXabxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX3dxX1cxX1cxX35xXfcxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxXfcxX9exX42xX1cxX42xX17x65a1xX2fxX1cxX2axX14exX2axX154xX1cxX2axX68xX67xX19x7fc0xX68xX198xX97xX2axX198x2375xXbxX67xX95xX154xX68xXdxX68xXfcxX165xX33xX6bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX18cxX35xX19xXbxXaxX3dxX95xX198xX198xX33xXa7x2e7exXaxX17xX35xX6bxXaxXbxX3dxX97x6827xX95xX33xXa7xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXcxX26xX9xX42xX24xX9xX42xXaxX18xX9xXcxX18xX26xX9xXdxX24xX2cxX9xX19xX18xX50xX9xX24xX9xX18cxX35xX2fxX2cxX24xX42xX2fxX35xX42xX9xX35xXbxX9xX42xXaxX18xXbxX9xX67xX68xX9xX42xX6bxX50xX24xX35xX9xX23xX35xX9xXbxXaxX50xX24xX42xX6bxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xXex7acdxXax4eb3xX35xX9xX23x23a8xX2cxX9xXdx3729xX42xX9xX19xX44xX26xX9xXa4x7af2xX2cxX9xXbx5d27xX9xXaxX35x9d76xX42xX9xXbxXabxX6cxX6dxX42xX6bxX9xX9exX9fxX9xX42xX40xX9xX42xXaxX44xX9xXcxX47xX26xX9xXdxX4bxX2cxX9xX19xX4fxX50xX9xX89xX50xX2fx4656xX26xX9xX8xX42xX17xXabxX6bxX26xXfcxX9x380cxX3fxX6bxX50x649bxX42xX3dxX9x52bax31c1xX7xX1cxX5xX5x2872x92c6xX3fx8967xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10cxX24xX19xX26xX32xXexX4xX47xX2cxX9x918exX50xX18xX42xX9xX2cxXax55ecxX2cxX9xX2cxX2a8xX50xX9xXax26adxX18xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35x4f2bxXbxX5dxX9xX9exX9fxX9xX42xX40xX9xXa7xXa8xX26xX9xXabxX18xX9xXbxXafxX35xX9xX42xXaxX44xX9xXcxX47xX26xX9xXdxX4bxX2cxX9xX19xX4fxX50xX9xX89xX50xX2fxX26bxX26xX9xX8xX42xX17xXabxX6bxX26xX9xX52xX9xX26bxXaxX50xX9xX9ex8ffbxX2cxX9x5de6xX50xX33xX17xXabxX35xX24xXabxX9xXbxXaxX50xX9bxX2cxX9xX23xX18xX42xX6bxX9xX54xX35xX2fxX2cxX24xX42xX2fxX35xX42xX5dxX9xX6bxX35xX47xX33xX9xX6bxX35x5935xX35xX9xX9exX31bxX35xX9xX23xX18xX42xX6bxX9xX3bxX35xX42xX42xX17xX2fxX24xXbxX18xXfcxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10cxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xXbxXax76f5xX42xX6bxX9xXbxX35xX42xX9xXcxX31bxX35xX9xXa4xX6cx2686xX2cxX9xXaxXa5xX42xX6bxX9xXbxX35xX42xX9xX27fxX24xXa7xX9xX3fxX17xX18cxX2fxX9xX2cxaa08xX33xX9xX42xXaxX371xXbxX5dxX9xXbxX5fxX42xXaxX9xXa4xX2b9xX42xX9xXbxXaxX6dxX35xX9xXa4xX35x8b7axXcxX9xX42xX44xX26xX5dxX9xX9exX9fxX9xX42xX40xX9xX42xXaxX44xX9xXcxX47xX26xX9xXdxX4bxX2cxX9xX19xX4fxX50xX9xX89xX50xX2fxX26bxX26xX9xX8xX42xX17xXabxX6bxX26xX9xX52xX9xX26bxXaxX50xX9xX9exX2f2xX2cxX9xX2f5xX50xX33xX17xXabxX35xX24xXabxX9xXbxXaxX50xX9bxX2cxX9xX23xX18xX42xX6bxX9xX54xX35xX2fxX2cxX24xX42xX2fxX35xX42xX9xX2cxXd8xX18xX9xX3bxX3cxX9xXa4xXa5xX9xXdxX44xXcxX9xX5fxXbxX9xX42xXaxX64xXbxX9xX67xX68xX9xX42xX6bxX6cxX6dxX35xX9xX23xX71xX9xXbxXaxX6cxX76xX42xX6bxX5dxX9xX9exX44xX9xX26bxXaxX34dxX42xX6bxX9xX2cxX230xX9xX42xXafxX42xX9xX42xXax5904xX42xX9xX42xX44xX24xX9xXbxXaxX35xX248xXbxX9xXcxXafxX42xX6bxXfcxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10cxX24xX19xX26xX32xXexX5xXabxX24xX42xX6bxX9xX26bxXaxX35xX9xXa4xX230xX5dxX9xXaxXa5xX42xX6bxX9xXbxX35xX42xX9xa6baxX17xX50xXbxX17xXabxX2fxX9xX19x265dxX42xX9xXcxX9bxXbxX9xX2fxX234xX9xX42xX6bxX50xX27axX42xX9xXbxX35xX42xX9xXbxX244xX9xX2cxX47xX2cxX9xX23xX248xX42xXaxX9xX9exX35xX248xX42xX9xX9exX44xX9xXdxX2f2xX2cxX9xXdxX6cxX35bxX42xX6bxX9xX2cxX2a8xX50xX9xXaxX2b0xX18xX9xXa4xX71xX18xX9xX33xXaxX6cxX76xX42xX6bxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX2b9xXbxX5dxX9xX2cxX230xX9xX5fxXbxX9xX42xXaxX64xXbxX9xX2axX68xX9xX42xX6bxX6cxX6dxX35xX9xX23xX71xX9xXbxXaxX6cxX76xX42xX6bxX9xXbxXabxX24xX42xX6bxX9xX9exX9fxX9xX42xX40xX9xX42xXaxX44xX9xXcxX47xX26xX9xXdxX4bxX2cxX9xX19xX4fxX50xX9xX42xX230xX35xX9xXbxXabxX238xX42xXfcxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10cxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xXaxXa5xX42xX6bxX9xXbxX35xX42xX9xX42xX44xX26xX5dxX9xX5fxXbxX9xX42xXaxX64xXbxX9xX2axX68xX9xX42xX6bxX6cxX6dxX35xX9xXa4xXa5xX9xXa4xX6cxX35bxX2cxX9xXa4xX6cxX18xX9xXbxX31bxX35xX9xX23xX248xX42xXaxX9xX9exX35xX248xX42xX5dxX9xXbxXabxX24xX42xX6bxX9xXa4xX230xX9xX2cxX230xX9xXcxX9bxXbxX9xX42xX6bxX6cxX6dxX35xX9xX23xX71xX9xXbxXaxX6cxX76xX42xX6bxX9xX42xX240xX42xX6bxXfcxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10cxX24xX19xX26xX32xXexX89xX35xX248xX42xX9xX9exX460xX42xX9xX2cxXaxX6cxX18xX9xXabx7db1xX9xX42xX6bxX50xX26xX238xX42xX9xX42xXaxX419xX42xX9xXa7xXa8xX26xX9xXabxX18xX9xX9exX9fxX9xX42xX40xXfcxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10cxX24xX19xX26xX32xXexX3fxX6bxX6cxX6dxX35xX9xX33xXaxX47xXbxX9xX42xX6bxX34dxX42xX9xX2cxXd8xX18xX9xX89xX50xX2fxX26bxX26xX9xX8xX42xX17xXabxX6bxX26xX5dxX9xX34dxX42xX6bxX9xX3bxX17xXdxX9xX2xX50xX9exX18xXdxXdxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX2b9xXbxX9xXa4xX2b9xX42xX9xXbxXaxX6dxX35xX9xXa4xX35xX38axXcxX9xX42xX44xX26xX9xX26bxXaxX34dxX42xX6bxX9xX2cxX230xX9xXbxXaxX34dxX42xX6bxX9xXbxX35xX42xX9xX9ex8a51xX9xX42xXafxX42xX9xX42xXaxX419xX42xX9xXbxXaxX35xX248xXbxX9xXcxXafxX42xX6bxX9xX9exX44xX9xXbxX24xX44xX42xX9xX23xX9bxX9xX2fxX234xX9xX2cxX34dxX42xX6bxX9xX42xXaxX419xX42xX9xXbxXafxX35xX9xX42xXaxX44xX9xXcxX47xX26xX9xXa4xX61fxX50xX9xXa4xXa5xX9xX2cxX230xX9xXcxX240xXbxX9xXa4xX4fxX26xX9xXa4xXd8xXfcxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10cxX24xX19xX26xX32xXexX4xX34dxX42xX6bxX9xXbxX47xX2cxX9xX2cxX2a8xX50xX9xXaxX2b0xX18xX9xX9exX44xX9xX2cxX2a8xX50xX9xXaxX9bxX9xXa4xX18xX42xX6bxX9xXa4xX6cxX35bxX2cxX9xXbxX35xX2b9xX42xX9xXaxX44xX42xXaxX9xXaxX2b9xXbxX9xX2fxX2a8xX2cxX9xX26bxXax9e8fxX42xX9xXbxXabxX6cxX76xX42xX6bxXfcxX1cxXfcxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX2f5xX24xX50xXabxX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX285xX35xX17xXbxX42xX18xXcx27b8xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe