Bầu cử Tổng thống Mỹ: Kỷ lục hơn 80 triệu người bỏ phiếu sớm
Hơn 80 triệu người đã bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ khiến tỷ lệ bỏ phiếu năm 2020 được dự báo có thể cao nhất trong vòng 1 thế kỷ.
9231x95f9x14326xf269x9d7bxbc4cxc5bdx1238bxf1b9xX7x114f1x9986x12bc9xb02ex133d4xe024xX5xb709xXax13174xc5baxf231xcefcxX3xX4xfde5xX3xXcx11c90x145aax14313xX3xXexX1xee33xX1cxX1dxX3x141ecx12a7dxdd0axX3xd7f8xae53xX3xX5xec65xX4xX3xX1x13503xX1cxX3xd2d2xd8a3xX3xXex9cfcxXdx963cxX15xX3xX1cxX1dxa823xb977xXdxX3x12bfbxe638xX3xXbxX1xXdxf1c1xX15xX3xX7x13a14x135c7xX0xfa73xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd41axX10xX6xd31cxXaxX12xX5fxX31xX1cxX3xX34xX35xX3xXexX38xXdxX3axX15xX3xX1cxX1dxX3fxX40xXdxX3xce6fxf0e7xX3xX43xX44xX3xXbxX1xXdxX49xX15xX3xX7xX4dxX4exX3xXexX38xd0c2xX1cxX1dxX3xX4xX15xd920xX4xX3xX43xX14xX15xX3xX4xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX1cxX1dxX3xX25xX26xX3x130f7xX1xXdxX49xX1cxX3xXexX2axX3xX5xX3axX3xX43xX44xX3xXbxX1xXdxX49xX15xX3xX1cxe8c1xX4exX3xaa60xX35xXc1xX35xX3xX78xX3fx128dfxX4xX3xX62xeab1xX3xX43xf60axX8axX3xX4x105dcxX3xXexX1x1144fxX3xX4xX6xX8axX3xX1cxX1xf909xXexX3xXexX38xX8axX1cxX1dxX3xb7d0xbd80xX1cxX1dxX3xX2xX3xXexX1xX49xX3xXa8xX2ax12aa5xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX8axX62x141cbxXaxX12xXcxX1xX21xX1cxX1dxX3xXa8xb0d4xX3xX4xc686xX6xX3x96afxXccxX3xXcfxX1cxX3xX43xX14xX15xX3xX4xX18xX3xX25xX26xX3xXexX1xX15xX90xX4xX3xd370xd998xXdxX3xX1xe08bxX4xX3xbdf1xX5xX8axX38xXdxX62xX6xX3xX4xX1xX8axX3xXexX1xXdfxX108xX3xX7xX21xX3xX1cxX1dxX3fxX40xXdxX3xX43xX44xX3xXbxX1xXdxX49xX15xX3xX7xX4dxX4exX3xXexX4dxXdxX3xX1cxX6xX108xX3xX78xX79xX3xXexX3fxX31xX1cxX1dxX3xX78xX3fxX31xX1cxX1dxX3x10ea2xX34xeaf5xX3xXexX1bxX1cxX1dxX3xX7xX21xX3xXbxX1xXdxX49xX15xX3xX43xX14xX15xX3xX4xX115xX6xX3xX4xX15xX90xX4xX3xX43xX14xX15xX3xX4xX18xX3xX1cxXbexX4exX3xXc1xX35xX2xf0f5xXf5xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX8axX62xX108xXaxX12xdb3exX21xX3xX4xX18xX3xXexX38xXdxX3xX43xX44xX3xXbxX1xXdxX49xX15xX3xX7xX4dxX4exX3xXa8xX2axX3xX5xX2dxX4xX3xXexX38xX8axX1cxX1dxX3xX1cxXbexX4exX3xXc1xX35xXc1xX35xX3xX78xX3fxXc8xX4xX3xX4xX1xX8axX3xX5x9519xX3xX4exX90xXexX3xXbxX1xX14xX1cxX3xX62xX8axX3xX5xX8axX3xX1cxX1dxX12fxXdxX3xX62xffe4xX4xX1xX3xX43xX3axX1cxX1xX3x9bafxX8axXe8xXdxX62xcb32xX2x10df9xX3xXe8xX21xX1cxX3xX78xX6xX1cxX1dxX3xXexXdxX49xXbxX3xXexX2dxX4xX3xX5x129d2xX108xX3xX5xX6xX1cxX3xX38xX90xX1cxX1dxX3xXexX38xX112xX1cxX3xXexX8axX1efxX1cxX3xX1cxX3fxX4dxX4xX3xX25xX26xXf5xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX8axX62xX108xXaxX12xX0xXdxX4exX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4exX1dxX3xX4xX4exX7xX214xX5xX6xe1d2xX108xX3xX4xX4exX7xX214xX10xX38xX38xX8axX38xX3xXdxX20fxX10xX1cxXexX10xX38xXaxX3xX7xXexX108xX5xX10xX9xXaxc56bxXdxX62xXexX1xX27xX3xX1a1xX2xX174xXbx1075exa449xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX27xX3x1045exX2xX35xXbxX29cxX29dxXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX27xX50xX50xXdxXf5xX43xX6xX8axX1xX6xXexXdxX1cxX1xXf5xXe8xX1cxX50xX1cxX10xX291xX7xX50xXc1xX35xX2a7xfdaaxX50xX2xX35xX34xX62xX174xX35xX174xX174xX35xX35xXc1xXexaaf9xXc1xX174xX174xXc1xX5xX35xXf5xaf66xXbxX1dx94f1xX38xX9xX216xX1a1xX2d2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX1cxX1dxX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX3xX5xX2dxX4xX3xX1xX31xX1cxX3xX34xX35xX3xXexX38xXdxX3axX15xX3xX1cxX1dxX3fxX40xXdxX3xX43xX44xX3xXbxX1xXdxX49xX15xX3xX7xX4dxX4exXaxX3xX291xXdxX62xXexX1xX9xXaxX1a1xX2xX174xXaxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxX2a7xX2xX35xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20fxX6xXbxXexXdxX8axX1cxXaxX12x102baxX1cxX1xX3xX4exXdxX1cxX1xX3xX1xX133xX6xX3x120c2xX369xX1cxX1xX27xX3x9c99xX10xXexXexX108xbc3fxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX8axX62xX108xXaxX12xXcxX2axX3xX5xX3axX3xX43xX44xX3xXbxX1xXdxX49xX15xX3xX1cxXbexX4exX3xX1cxX6xX108xX3xX78xX3fxXc8xX4xX3xX62xXccxX3xX43xXcfxX8axX3xX7xb347xX3xX62xb87exX3xX62xX1efxX1cxX1dxX3xXe8xX3fxXc8xXexX3xb851xX15xX6xX3xX4xX8axX1cxX3xX7xX21xX3xX2xX2d2xX34xX3xXexX38xXdxX3axX15xX3xX4xX115xX6xX3xX1cxXbexX4exX3xXc1xX35xX2xX1a1x13f95xX3xX1cxXbexX4exX3xX4exX1efxX3xX4xX1x14057xX3xX4xXd3xX3xX2a7xX2e0xX3xXexX38xXdxX3axX15xX3xX4xX18xX3xXexX38xXdxX3xX43xX44xX3xXbxX1xXdxX49xX15xX3xXexX38xX3fxX4dxX4xX3xX1cxX1dxX1efxX108xX3xX43xX14xX15xX3xX4xX18xXf5xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX8axX62xX108xXaxX12xXcxX1xX10xX8axX3xX7xX21xX3xX5xXdxX3axX15xX3xXexee1bxX3xXc1xX35xX3xX43xX6xX1cxX1dxX3xX43xXcfxX8axX3xX4xXcfxX8axX3xXe8xfac2xX3xX62xeea6xX3xX5xXdxX3axX15xX3xX78xXbexX1cxX1dxX3xXa8x112ddxX3xX78xfb06xX1cxX1dxX3ebxX3xX2xX34xX3ebxXc1xX3xXexX38xXdxX3axX15xX3xX4xX18xX3xXexX38xXdxX3xX118xX22bxX1cxX3xX4xX1xX115xX3xX78xX79xX3xX43xX44xX3xXbxX1xXdxX49xX15xX3xXexX38xX8axX1cxX1dxX3xXa8xX1xXdxX3xX4xX8axX1cxX3xX7xX21xX3xX1cxX1efxX108xX3xXbxX1x115c1xX6xX3xX78xX46fxX1cxX1dxX3xX20fxX90xX1cxX1dxX3xX1xXe9xX6xX3xX5xX1efxX3xX2xX2xX3ebxX174xX3xXexX38xXdxX3axX15xX3xXe8xX1efxX3xX7xX21xX3xX4xX18xX3xXexX38xXdxX3xX78xX79xX3xX43xX44xX3xXbxX1xXdxX49xX15xX3xX1cxX1xX3fxX1cxX1dxX3xXa8xX1xf189xX1cxX1dxX3xX78xXbexX1cxX1dxX3xXa8xX46cxX3xX78xX46fxX1cxX1dxX3xX5xX1efxX3xX34xX3ebxX34xX3xXexX38xXdxX3axX15xXf5xX0xX50xXbxX12xX0xX62xXdxXe8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX62xX38xX10xX5xX6xXexX10xX62xXaxX12xX0xX7xXexX38xX8axX1cxX1dxX12xXcxXdxX1cxX3xX5xXdxX112xX1cxX3xX3caxX15xX6xX1cxX27xX0xX50xX7xXexX38xX8axX1cxX1dxX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX214xXexX1xX15xX4exX43xX214xX6xX1cxX62xX214xX7xX6xXbxX8axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12exX3axX3xX1cxX1xXdfxXexX3xXbxX1xX15xX3xX1cxX1xX22bxX1cxX3xX25xX10xX5xX6xX1cxXdxX6xX3xXcxX38xX15xX4exXbxX3xX5xX14xX1cxX3xX78xX14xX15xX3xXexXdxX112xX1cxX3xXexXccxX3xX78xXdxX3xXe8x9f69xX1cxX3xX78xX90xX1cxX1dxX3xXexXcfxXdxX3xXexX38xX6xX1cxX1xX3xX4xX18xX3xX4xX1xX8axX3xX4xX1x134e4xX1cxX1dxXaxX3xX1xX38xX10xcd55xX9xXaxX50xX62xXdxX10xX4exX214xX1cxX8axX1cxX1dxX50xX62xX10xX214xX1cxX1xX6xXexX214xXbxX1xX15xX214xX1cxX1xX6xX1cxX214xX4exX10xX5xX6xX1cxXdxX6xX214xXexX38xX15xX4exXbxX214xX5xX6xX1cxX214xX62xX6xX15xX214xXexXdxX10xX1cxX214xXexX15xX214xX62xXdxX214xXe8xX6xX1cxX214xX62xX8axX1cxX1dxX214xXexX6xXdxX214xXexX38xX6xX1cxX1xX214xX4xX15xX214xX4xX1xX8axX214xX4xX1xX8axX1cxX1dxX50xXc1xX35xX35xX216xX174xX2xXf5xX1xXexX4exXaxX12xX0xXdxX4exX1dxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX50xX4exX10xX62xXdxX6xX50xX2xXc1xX35xX50xX1cxX10xX291xX7xX50xXc1xX35xX2a7xX2d2xX50xX2xXc1xX2a7xX62xX2d2xX35xX34xX2a7xX174xX2d2xX34xXexX174xX35xX2e0xX216xX174xX5xX35xXf5xX2e8xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX1cxX1dxX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX3xX5xX2dxX4xX3xX1xX31xX1cxX3xX34xX35xX3xXexX38xXdxX3axX15xX3xX1cxX1dxX3fxX40xXdxX3xX43xX44xX3xXbxX1xXdxX49xX15xX3xX7xX4dxX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxXe8xX12xX0xX7xXexX38xX8axX1cxX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12exX3axX3xX1cxX1xXdfxXexX3xXbxX1xX15xX3xX1cxX1xX22bxX1cxX3xX25xX10xX5xX6xX1cxXdxX6xX3xXcxX38xX15xX4exXbxX3xX5xX14xX1cxX3xX78xX14xX15xX3xXexXdxX112xX1cxX3xXexXccxX3xX78xXdxX3xXe8xX5aaxX1cxX3xX78xX90xX1cxX1dxX3xXexXcfxXdxX3xXexX38xX6xX1cxX1xX3xX4xX18xX3xX4xX1xX8axX3xX4xX1xX5c5xX1cxX1dxXaxX3xX1xX38xX10xX5cdxX9xXaxX50xX62xXdxX10xX4exX214xX1cxX8axX1cxX1dxX50xX62xX10xX214xX1cxX1xX6xXexX214xXbxX1xX15xX214xX1cxX1xX6xX1cxX214xX4exX10xX5xX6xX1cxXdxX6xX214xXexX38xX15xX4exXbxX214xX5xX6xX1cxX214xX62xX6xX15xX214xXexXdxX10xX1cxX214xXexX15xX214xX62xXdxX214xXe8xX6xX1cxX214xX62xX8axX1cxX1dxX214xXexX6xXdxX214xXexX38xX6xX1cxX1xX214xX4xX15xX214xX4xX1xX8axX214xX4xX1xX8axX1cxX1dxX50xXc1xX35xX35xX216xX174xX2xXf5xX1xXexX4exXaxX12xX12exX3axX3xX1cxX1xXdfxXexX3xXbxX1xX15xX3xX1cxX1xX22bxX1cxX3xX25xX10xX5xX6xX1cxXdxX6xX3xXcxX38xX15xX4exXbxX3xX5xX14xX1cxX3xX78xX14xX15xX3xXexXdxX112xX1cxX3xXexXccxX3xX78xXdxX3xXe8xX5aaxX1cxX3xX78xX90xX1cxX1dxX3xXexXcfxXdxX3xXexX38xX6xX1cxX1xX3xX4xX18xX3xX4xX1xX8axX3xX4xX1xX5c5xX1cxX1dxX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX38xX8axX1cxX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xX12exX3axX3xX1cxX1xXdfxXexX3xXbxX1xX15xX3xX1cxX1xX22bxX1cxX3xX25xX26xX3xX25xX10xX5xX6xX1cxXdxX6xX3xXcxX38xX15xX4exXbxX3xX1cxX1dxX1efxX108xX3xXc1xX2e0xX50xX2xX35xX3xX78xX79xX3xX78xX4b1xX4xX1xX3xXexX1xX22bxX1cxX3xX78xXdxX3xXe8xX5aaxX1cxX3xX78xX90xX1cxX1dxX3xXexX38xX6xX1cxX1xX3xX4xX18xX3xX4xX1xX8axX3xX4xX1xX5c5xX1cxX1dxX3x10314xX3xX5xX14xX1cxX3xX78xX14xX15xX3xXexXdxX112xX1cxX3xXa8xXd7xX3xXexX449xX3xXa8xX1xXdxX3xX4f1xX1cxX1dxX3xX118xX8axX1cxX6xX5xX62xX3xXcxX38xX15xX4exXbxX3xXa8xX1xb642xXdxX3xX78xX90xX1cxX1dxX3xX4xX1xXdxX49xX1cxX3xX62xX206xX4xX1xX3xXexXcfxXdxX3xXexX38xX6xX1cxX1xX3xX4xX18xXf5xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxXe8xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX1cxX1dxX3xX118xX8axX1cxX6xX5xX62xX3xXcxX38xX15xX4exXbxX3xX4x1175fxX1cxX1dxX3xX78xXdxX3xX43xX44xX3xXbxX1xXdxX49xX15xX3xX7xX4dxX4exXaxX3xX1xX38xX10xX5cdxX9xXaxX50xX3caxX15xX8axX4xX214xXexX10xX50xXexX8axX1cxX1dxX214xXexX1xX8axX1cxX1dxX214xX62xX8axX1cxX6xX5xX62xX214xXexX38xX15xX4exXbxX214xX4xX15xX1cxX1dxX214xX62xXdxX214xX43xX8axX214xXbxX1xXdxX10xX15xX214xX7xX8axX4exX50xXc1xX35xX35xX2e0xX2d2xX35xXf5xX1xXexX4exXaxX12xX0xXdxX4exX1dxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX50xX4exX10xX62xXdxX6xX50xX2xXc1xX35xX50xX1cxX10xX291xX7xX50xXc1xX35xX2a7xXc1xX50xX2xX35xX1a1xX62xX1a1xX2xX2a7xX2xX2a7xX2xX2a7xXexX2d2xX2a7xX5xX2xXf5xX2e8xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX1cxX1dxX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX3xX5xX2dxX4xX3xX1xX31xX1cxX3xX34xX35xX3xXexX38xXdxX3axX15xX3xX1cxX1dxX3fxX40xXdxX3xX43xX44xX3xXbxX1xXdxX49xX15xX3xX7xX4dxX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxXe8xX12xX0xX7xXexX38xX8axX1cxX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX1cxX1dxX3xX118xX8axX1cxX6xX5xX62xX3xXcxX38xX15xX4exXbxX3xX4xX8dcxX1cxX1dxX3xX78xXdxX3xX43xX44xX3xXbxX1xXdxX49xX15xX3xX7xX4dxX4exXaxX3xX1xX38xX10xX5cdxX9xXaxX50xX3caxX15xX8axX4xX214xXexX10xX50xXexX8axX1cxX1dxX214xXexX1xX8axX1cxX1dxX214xX62xX8axX1cxX6xX5xX62xX214xXexX38xX15xX4exXbxX214xX4xX15xX1cxX1dxX214xX62xXdxX214xX43xX8axX214xXbxX1xXdxX10xX15xX214xX7xX8axX4exX50xXc1xX35xX35xX2e0xX2d2xX35xXf5xX1xXexX4exXaxX12xXcxX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX1cxX1dxX3xX118xX8axX1cxX6xX5xX62xX3xXcxX38xX15xX4exXbxX3xX4xX8dcxX1cxX1dxX3xX78xXdxX3xX43xX44xX3xXbxX1xXdxX49xX15xX3xX7xX4dxX4exX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX38xX8axX1cxX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xXcxX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX1cxX1dxX3xX118xX8axX1cxX6xX5xX62xX3xXcxX38xX15xX4exXbxX3xX7xX3bbxX3xX43xX44xX3xXbxX1xXdxX49xX15xX3xX7xX4dxX4exX3xXexX12fxXdxX3xX43xX6xX1cxX1dxX3xX3caxX15xX112xX3xX1cxX1xX1efxX3xX136xX5xX8axX38xXdxX62xX6xX3xXexX38xX3fxX4dxX4xX3xXa8xX1xXdxX3xXexX4dxXdxX3xX4xXcfxX4xX3xX43xX15xX1bxXdxX3xXe8xX5aaxX1cxX3xX78xX90xX1cxX1dxX3xX43xX14xX15xX3xX4xX18xX3xX886xX3xX2d2xX3xX43xX6xX1cxX1dxX3xX4xX1xXdxX49xX1cxX3xXexX38xX3fxX40xX1cxX1dxX3xXexX38xX8axX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX1efxX108xX3xXc1xX2a7xX214xX2xX35xX3xX376xX1dxXdxX40xX3xX25xX26xX381xX3ebxX3xXexX1xX6xX4exX3xX1dxXdxX6xX3xX4xd05bxX1cxX1dxX3xX1xX31xX1cxX3xX174xX2d2xX3xXexX38xXdxX3axX15xX3xX4xX18xX3xXexX38xXdxX3xX25xX26xX3xX78xX79xX3xX43xX44xX3xXbxX1xXdxX49xX15xX3xX7xX4dxX4exXf5xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxXe8xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX29xX1xX4f1xX1cxX1dxX3xXa8xX1xX4b1xX3xX4xX18xX3xXexX38xXdxX3xX25xX26xX3xX78xXdxX3xX43xX44xX3xXbxX1xXdxX49xX15xX3xX7xX4dxX4exX3xX43xX14xX15xX3xXcxX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX1cxX1dxXaxX3xX1xX38xX10xX5cdxX9xXaxX50xX3caxX15xX8axX4xX214xXexX10xX50xXa8xX1xX8axX1cxX1dxX214xXa8xX1xXdxX214xX4xX15xX214xXexX38xXdxX214xX4exX108xX214xX62xXdxX214xX43xX8axX214xXbxX1xXdxX10xX15xX214xX7xX8axX4exX214xX43xX6xX15xX214xXexX8axX1cxX1dxX214xXexX1xX8axX1cxX1dxX50xXc1xX35xX35xX2a7xX174xX2d2xXf5xX1xXexX4exXaxX12xX0xXdxX4exX1dxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX50xX4exX10xX62xXdxX6xX50xX2xXc1xX35xX50xX1cxX10xX291xX7xX50xXc1xX35xX2a7xXc1xX50xX2xXc1xX2a7xX62xXc1xX2xX2a7xX35xX2xX2a7xX2a7xXexX2a7xXc1xX1a1xX35xX5xX2e0xX214xX34xXf5xX2e8xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX1cxX1dxX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX3xX5xX2dxX4xX3xX1xX31xX1cxX3xX34xX35xX3xXexX38xXdxX3axX15xX3xX1cxX1dxX3fxX40xXdxX3xX43xX44xX3xXbxX1xXdxX49xX15xX3xX7xX4dxX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxXe8xX12xX0xX7xXexX38xX8axX1cxX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX29xX1xX4f1xX1cxX1dxX3xXa8xX1xX4b1xX3xX4xX18xX3xXexX38xXdxX3xX25xX26xX3xX78xXdxX3xX43xX44xX3xXbxX1xXdxX49xX15xX3xX7xX4dxX4exX3xX43xX14xX15xX3xXcxX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX1cxX1dxXaxX3xX1xX38xX10xX5cdxX9xXaxX50xX3caxX15xX8axX4xX214xXexX10xX50xXa8xX1xX8axX1cxX1dxX214xXa8xX1xXdxX214xX4xX15xX214xXexX38xXdxX214xX4exX108xX214xX62xXdxX214xX43xX8axX214xXbxX1xXdxX10xX15xX214xX7xX8axX4exX214xX43xX6xX15xX214xXexX8axX1cxX1dxX214xXexX1xX8axX1cxX1dxX50xXc1xX35xX35xX2a7xX174xX2d2xXf5xX1xXexX4exXaxX12xX29xX1xX4f1xX1cxX1dxX3xXa8xX1xX4b1xX3xX4xX18xX3xXexX38xXdxX3xX25xX26xX3xX78xXdxX3xX43xX44xX3xXbxX1xXdxX49xX15xX3xX7xX4dxX4exX3xX43xX14xX15xX3xXcxX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX1cxX1dxX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX38xX8axX1cxX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12x11491xX10xX15xXexX10xX38xX7xX3xX1cxX1dxX1efxX108xX3xX2xX216xX50xX2xX35xX3xX78xX3fxX6xX3xXexXdxX1cxX3ebxX3xX1xX31xX1cxX3xX2d2xX35xX3xXexX38xXdxX3axX15xX3xX1cxX1dxX3fxX40xXdxX3xX25xX26xX3xX78xX79xX3xX43xX44xX3xXbxX1xXdxX49xX15xX3xX7xX4dxX4exX3ebxX3xX4exe590xX4xX3xX4xX6xX8axX3xXa8xX2axX3xX5xX2dxX4xX3xXa8xX1xXdxX3xX1cxX1dxX1efxX108xX3xX43xX14xX15xX3xX4xX18xX3xXexX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX1cxX1dxX3xX2d2xX50xX2xX2xX3xX78xX6xX1cxX1dxX3xX78xX49xX1cxX3xX1dxX14xX1cxXf5xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxXe8xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX50xX15xX5xX12xX0xX62xXdxXe8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX38xXaxX12xX0xX50xX62xXdxXe8xX12xX0xX50xX62xXdxXe8xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b8xX8axX15xX38xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX8axX3x13758x11d11xXe2cxX0xX50xXbxX12