5.000 đàn ong ở Vũ Quang cho gần 50 tấn mật
(Baohatinh.vn) - Người nuôi ong ở Vũ Quang, Hà Tĩnh phấn khởi bước vào vụ thu hoạch mới với những thùng mật vàng sóng sánh, thơm phức, hứa hẹn một vụ mùa bội thu với sản lượng ước đạt khoảng 50 tấn...
d7f9x10f3cxee7dx103f7x10c4cx1358fx14a31x12929xe86bxX7x15e74x153b2x16d17x10068x1023cx1246exX5xf31exXaxX3xX7xXexed22xX5xX10xX9xXaxXexX10x17570xXexfcd5xX6xX5xXdx1638dx111d5x133fbxX3xX5xX10x142ddxXex12d37xXax13c4bx15825x1102ex1589dxX2fxX2fxX3x16a04x11099xX23xX3x120fcxX23xX22xX3x16ef0xX3x108bcxebbfxX3xe7faxfe62xX6xX23xX22xX3xX4xX1xX37xX3xX22x10ef0xX23xX3xX2dxX2fxX3xXex106dcxX23xX3x163afx135c5xXexX0x10cc0xX1xX2xX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13ab6xX10xX6x159cdxXaxX2cxf381xX22x12b19xfa06xXdxX3xX23xX41x11f71xXdxX3xX37xX23xX22xX3xX3bxX3xX3dxX3exX3xX40xX41xX6xX23xX22x163caxX3xX68xX34xX3xXcxf173xX23xX1xX3xXbxX1xX52xX23xX3xff5fxX1xX3bxXdxX3x13f07xX70x16a39xX4xX3xf1a8xX34xX37xX3xXa0x1263dxX3xXexX1xX41xX3xX1xX37x16108xX4xX1xX3xX55xX9dxXdxX3xXa0xX9dxXdxX3xX23xX1xfdf7xX23xX22xX3xXexX1x17c5axX23xX22xX3xX55xX56xXexX3xXa0xX34xX23xX22xX3xX7x1176axX23xX22xX3xX7x14b7dxX23xX1xX87xX3xXexX1x105a8xX55xX3xXbxX1x13dffxX4xX87xX3xX1xXe0xX6xX3xX1x16b92xX23xX3xX55x177b1xXexX3xXa0xXa5xX3xX55xXc1xX6xX3xX9bxXedxXdxX3xXexX1xX41xX3xXa0xX9dxXdxX3xX7x1371bxX23xX3xX5xX70x15b41xX23xX22xX3xX70xX9dxX4xX3xX33xXadxXexX3xX96xX1xX37xX104xX23xX22xX3xX2dxX2fxX3xXexX52xX23xX2exX2exX2exX0xX59xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16806xX37xX6bxX15xXaxX2cxX68xXdx15adaxX23xX3xX23xX6xX15xX87xX3xXexX37xX34xX23xX3xX1xX41xX15xX13cxX23xX3xX3dxX3exX3xX40xX41xX6xX23xX22xX3xX87xX68xX34xX3xXcxX8dxX23xX1xX3xX33xX6xX23xX22xX3xX4xXcfxX3x1116fxX2fxX2fxX3xX1xXedxX3xX23xX41xX76xXdxX3xX37xX23xX22xX3xXa0xX9dxXdxX3xX1xXdbxX23xX3xX2dxX2exX2fxX2fxX2fxX3xX33xX34xX23xX87xX3xX9bx113f6xX23xX1xX3x13312xX41x1480fxX23xX3xX55x13e7exXdxX3xX1xXedxX3xX4xXcfxX3xXexfb2fxX3x1756cxX1exX169xX3xX33xX34xX23xX87xX3xX4xXd4xX3xX9bxXdxX13cxXexX3xX4xXcfxX3xX23xX1xXdxdc90xX41xX3xX1xXedxX3xX23xX41xX76xXdxX3xXexX1a1xX3x173f1xX2fxX1exX2dxX2fxX3xX33xX34xX23xX2exX3xf6e6xf61dxX3xXex15318xX23xX22xX3xXex17d1cxX23xX1xX3xX4xXedxX23xX22xX3xX33x13608xX23xX22xX3xXex12a64xX37xX23xX22xX3xX23xX41xX76xXdxX3xX37xX23xX22xX3xXa0xX34xX3xX33xX104xX55xX3xX9bxX104xX37xX3xX33xX4bxX41xX3xX1ebxX6xX3xX4xX1xX37xX3xX7xX104xX23xX3xXbxX1x15db1xX55xX87xX3xXexX37xX34xX23xX3xX1xX41xX15xX13cxX23xX3xX33xe260xX3xXexX1xX34xX23xX1xX3xX5xX56xXbxX3xX33xX70xX109xX4xX3xX169xX3xXcxX68xXcxX87xX3x10b9dxX3xX68xXcxeccexX3xX23xX41xX76xXdxX3xX37xX23xX22xX2exX2exX2exX0xX59xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX37xX6bxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX1ebxX2axXaxX2cxX0xXdxX55xX22xX3xX7xX1ebxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX59xX59xXdxX2exX9bxX6xX37xX1xX6xXexXdxX23xX1xX2exXa0xX23xX59xX23xX10x16c31xX7xX59xX2x17998xX2xX2a5xX59xX2xX2fxX2dxX6bxX2dxX2xX2fxX2xX169xX1a3x16d80xXexX169xX2a5xX23dxX2b3xX5xX2fxX2ex1319dxXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX2a1xXdxX6bxXexX1xX24xX169xX2fxX2fxXbxX1cxX2axX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX1a3xX2fxX2fxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2dxX3xX2fxX2fxX2fxX3xX6bxX6xX23xX3xX37xX23xX22xX3xX37xX3xXa0xX41xX3xX191xX41xX6xX23xX22xX3xX4xX1xX37xX3xX22xX6xX23xX3xX2dxX2fxX3xXexX6xX23xX3xX55xX6xXexXaxX3xX59xX2cxX0xX59xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14571xX6xXbxXexXdxX37xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX2bcxX41xX7xXexXdxX28xX15xX2axXaxX2cx1418bxX23xX22xX3xX6exX22xX41xX15x1357cxX23xX3x1744cxXdxX55xX3xe91axX6xX55xX3xX1exX3xX325xX1x12c63xX3xX23xX1xXdxX13cxX55xX3xX68xXcxX241xX3xX23xX41xX76xXdxX3xX37xX23xX22xX3xX1cxX225xX3x12e74xXdbxX23xX3xXcxX1x139b9xX3xXexX1xX41xX3xX1xX37xXadxX4xX1xX3xX7xX104xX23xX3xXbxX1xX215xX55xX3xX33xX4bxX41xX3xXa0xXa5xX2exX2exX2exX0xX59xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX37xX6bxX15xXaxX2cx161a7xX197xXdxX3xX23xX1d7xX55xX3xX37xX23xX22xX3xXexX1xX70xX71xX23xX22xX3xX4xX1xX37xX3xX2b3xX3xXa0xXa5xX3xX55xX56xXexX87xX3xX23xX1xX70xX23xX22xX3xX4xX1xX362xX3xX15x1727axX41xX3xX5xX34xX3xXa0xXa5xX3xX1cxX41xX193xX23xX3xX1x17132xX3x150e7xXexX1a1xX3xXexX1xXd4xX23xX22xX3xX1c8xX3xX33xX3dfxX23xX3xXexX1xXd4xX23xX22xX3xX23dxX3xX193xX55xX3xX5x1762bxX4xX1x145ecxX2exX3x10572xX3xXexX1xX71xXdxX3xX33xXdxX1d4xX55xX3xX23xX34xX15xX87xX3xX23xX22xX70xX71xXdxX3xX23xX41xX76xXdxX3xXexX41xX15xX13cxXexX3xX33x17dd8xXdxX3xX96xX1xX76xX23xX22xX3xX4xX1xX37xX3xX37xX23xX22xX3xX1d7xX23xX3xXexX1x150e3xX55xX3xX22xX18dxX3xXa0xX34xX3xX4xX3exX23xX22xX3xX96xX1xX76xX23xX22xX3xX33xX70xX109xX4xX3xX4xX6xX23xX3xXexX1xXdxX13cxXbxX3xX9bxX52xXexX3xX4xXe0xX3xXa0xXdxX13cxX4xX3xX22xX18dxX3xXa0xX34xX37xX3xX33xX34xX23xX3xX37xX23xX22xX3xX33xX1d4xX3xXexX1ebxXd4xX23xX1xX3xX104xX23xX1xX3xX1xX70xX3bxX23xX22xX3xX33xX3dfxX23xX3xX4xX1xX52xXexX3xX5xX70xX109xX23xX22xX3xX55xX56xXexX2exX0xX59xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX37xX6bxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX1ebxX2axXaxX2cxX0xXdxX55xX22xX3xX7xX1ebxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX59xX59xXdxX2exX9bxX6xX37xX1xX6xXexXdxX23xX1xX2exXa0xX23xX59xX23xX10xX2a1xX7xX59xX2xX2a5xX2xX2a5xX59xX2xX2fxX2dxX6bxX2dxX2xX2fxX2xX169xX1a3xX2b3xXexX169xX1c8xX2fxeb4dxX5xX2xX2exX2bcxXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX2a1xXdxX6bxXexX1xX24xX169xX2fxX2fxXbxX1cxX2axX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX1a3xX169xX23dxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2dxX3xX2fxX2fxX2fxX3xX6bxX6xX23xX3xX37xX23xX22xX3xX37xX3xXa0xX41xX3xX191xX41xX6xX23xX22xX3xX4xX1xX37xX3xX22xX6xX23xX3xX2dxX2fxX3xXexX6xX23xX3xX55xX6xXexXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6bxXexX1xX41xX55xX9bxXaxX3xX59xX2cxX0xX59xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX325xX6xXbxXexXdxX37xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX2bcxX41xX7xXexXdxX28xX15xX2axXaxX2cxX1d3xX70xX109xX4xX3xX55xXc1xX6xX3xXa0xX34xX3xX23xX3dfxX41xX3xX6bxX41xX15xX3xXexX1ebxX18dxX3xX55xXe0xX4xX3xX22xXdxXd4xX3xX23xX1xX70xX3xX1xXdxX13cxX23xX3xX23xX6xX15xX87xX3xXa0xXa5xX3xX55xX56xXexX3xX23xX34xX15xX3xX76xX23xX22xX3xX6exX22xX41xX15xX353xX23xX3xX40xX41xX6xX23xX22xX3xX1d3xX34xXdxX3xX3f0xX1cxX225xX3xX1d3xXe0xX4xX3xX35axX8dxX23xX1xX87xX3xX3dxX3exX3xX40xX41xX6xX23xX22xX87xX3xX68xX34xX3xXcxX8dxX23xX1xX40fxX3xX7xde33xX3xXexX1xX41xX3xX33xX70xX109xX4xX3xX2dxX2fxX3xXexX1ebxXdxX13cxX41xX3xX33xX1e6xX23xX22xX3xXexX1a1xX3xX1c8xX2fxX3xX33xX34xX23xX3xX37xX23xX22xX2exX2exX2exX0xX59xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX37xX6bxX15xXaxX2cxX325xX3exX23xX22xX3xXexX1xX10xX37xX3xX23xX1xXbbxX23xX22xX3xX23xX22xX70xX71xXdxX3xX4xXcfxX3xXexX1xX193xX55xX3xX23xXdxX44bxX23xX3xXexX1ebxX37xX23xX22xX3xX23xX22xX1xX1baxX87xX3xX23xX1d7xX55xX3xX23xX6xX15xX3xXa0xXa5xX3xX55xX56xXexX3xX37xX23xX22xX3xX1cxX41xX193xX23xX3xX1xX3eexX3xX33xX3dfxX23xX3xX7xX9dxX55xX3xXa0xX34xX3xX4xX1xX37xX3xX23xX1d7xX23xX22xX3xX7xX41xX52xXexX87xX3xX4xX1xX52xXexX3xX5xX70xX109xX23xX22xX3xX4xX6xX37xX3xX1xXdbxX23xX3xX7xX37xX3xXa0xX9dxXdxX3xX23xX1xXbbxX23xX22xX3xX23xX1d7xX55xX3xXexX1ebxX70xX9dxX4xX2exX3xX6exX22xX41xX15xX44bxX23xX3xX23xX1xX193xX23xX3xX33xX70xX109xX4xX3xX5x14243xX3xX22xXdxX104xXdxX3xX23xX1xX71xX3xXexX1xX71xXdxX3xXexXdxX3dfxXexX3xXexX1xX41xX56xX23xX3xX5xX109xXdxX87xX3xX4xX193xX15xX3xX4xX435xXdxX3xXbxX1xXd4xXexX3xXexX1ebxXdxX1d4xX23xX3xXexX435xXexX87xX3xX1ebxX6xX3xX1xX37xX6xX3xX7xX9dxX55xX3xXexXadxX37xX3xX33xXdxX1baxX41xX3xX96xXdxX13cxX23xX3xX4xX1xX37xX3xX4xX37xX23xX3xX37xX23xX22xX3xX33xXdxX3xXexX18dxX55xX3xX1xX37xX6xX87xX3xX96xX3dfxXexX3xX55xX56xXexX2exX3xX3dxX34xX3xX6bxXc1xX3xX55xX9dxXdxX3xX33xX4bxX41xX3xXa0xXa5xX87xX3xX23xX1xX70xX23xX22xX3xX4xXd4xX4xX3xX1xXedxX3xX23xX41xX76xXdxX3xX33xX225xX3xXexX1xX41xX3xX1xX37xXadxX4xX1xX3xXexX1a1xX3xX2xX1exX3xX2b3xX3xX33xX109xXexX3xX55xX56xXexX87xX3xX55xX197xXdxX3xX33xX34xX23xX3xX4xX1xX37xX3xX96xX1xX37xX104xX23xX22xX3xX2a5xX96xX22xX87xX3xX33xX70xX109xX4xX3xX9bxXd4xX23xX3xXa0xX9dxXdxX3xX22xXdxXd4xX3xX2b3xX2fxX2fxX3xX23xX22xX34xX23xX3xX33xX1e6xX23xX22xX59xX4xX1xX6xXdxX3xX169xX2dxX55xX5xX2exX2exX2exX0xX59xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX37xX6bxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX1ebxX2axXaxX2cxX0xXdxX55xX22xX3xX7xX1ebxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX59xX59xXdxX2exX9bxX6xX37xX1xX6xXexXdxX23xX1xX2exXa0xX23xX59xX23xX10xX2a1xX7xX59xX2xX2a5xX2xX2a5xX59xX2xX2fxX2dxX6bxX2dxX2xX2fxX2xX169xX1a3xX2b3xXexX1c8xX1c8xX2fxX2dxX5xX2b3xX2exX2bcxXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX2a1xXdxX6bxXexX1xX24xX169xX2fxX2fxXbxX1cxX2axX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX1a3xX2fxX2fxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2dxX3xX2fxX2fxX2fxX3xX6bxX6xX23xX3xX37xX23xX22xX3xX37xX3xXa0xX41xX3xX191xX41xX6xX23xX22xX3xX4xX1xX37xX3xX22xX6xX23xX3xX2dxX2fxX3xXexX6xX23xX3xX55xX6xXexXaxX3xX59xX2cxX0xX59xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX325xX6xXbxXexXdxX37xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX2bcxX41xX7xXexXdxX28xX15xX2axXaxX2cxX3b3xX56xXexX3xX37xX23xX22xX3xXa0xXa5xX3xX241xX41xX193xX23xX1exX68xX3eexX3xX4xXcfxX3xX55xX34xX41xX3xXa0xX34xX23xX22xX3xX7xXd4xX23xX22xX3xX1cxX6xX23xX1xX87xX3xX4xXcfxX3xX96xX1xXdxX3xX5xX34xX3xX23xX193xX41xX3xX7xf60cxX55xX3xX3f0xX96xX1xXd4xX4xX3xXa0xX9dxXdxX3xX55xX34xX41xX3xXa0xX34xX23xX22xX3xXexX1ebx149c9xX23xX22xX3xX4xX362xX6xX3xXa0xXa5xX3xX33xX76xX23xX22xX40fxX87xX3xX4xXcfxX3xXa0xX40cxX3xX9bx15fe0xX37xX3xX9bxXc1xXdxX87xX3xX23xX22xX380xXexX3xX55xXd4xXexX3xX191xX41xX15xX13cxX23xX3xX5xX937xX23xX3xX1xX70xXdbxX23xX22xX3xXexX1xXdbxX55xX3xX23xX22xX56xX15xX3xX33x11e34xX4xX3xXexX1ebxX70xX23xX22xX2exX2exX2exX0xX59xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12cddxX41xXexX1xX37xX1ebxXaxX2cxXcxXdxX3dfxX23xX3x110c8xX1x15db6xX4xX0xX59xXbxX2c
Tiến Phúc