Thế giới ngày qua: Trung Quốc khánh thành cầu vượt biển dài nhất thế giới
(Baohatinh.vn) - Tổng thống Nga sẽ gặp Tổng thống Mỹ tại Paris vào tháng 11; Trung Quốc khánh thành cầu vượt biển dài nhất thế giới... là những thông tin nổi bật trên thế giới trong ngày 23/10 được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.
9a59xade5xf232xf027xc7b4xee5axc1a7x9c44x10a9dxX7xa1a6xa771xbabdx1025fx10f86xac71xX5xada7xXaxcde3xXcxX1xc639xX3x118dcxXdxd043xXdxX3xe91dxX17xeb5dx1164cxX3x1089cx10217xX6xf65bxX3xXcx10ebdxX22xX1cxX17xX3xfa7exX22x9ab6xX4xX3xbd64xX1xce46xX1cxX1xX3xXexX1xX1exX1cxX1xX3xX4x12174xX22xX3xf55dxce1dx9d94xXexX3xa7aexXdx10288xX1cxX3xea86xX1exXdxX3xX1cxX1xeeb1xXexX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX0xe4e7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11738xX10xX6xX4bxXaxX12xXcxc258xX1cxX17xX3xXexX1xX2exX1cxX17xX3xafc8xX17xX6xX3xX7xa5cdxX3xX17xf200xXbxX3xXcxX73xX1cxX17xX3xXexX1xX2exX1cxX17xX3x11facxae01xX3xXex1032dxXdxX3xf442xX6xX27xXdxX7xX3xX41xX1ex11266xX3xXexX1xX33xX1cxX17xX3xX2xX2xa58cxX3xXcxX27xX22xX1cxX17xX3xX2cxX22xX2exX4xX3xX31xX1xX33xX1cxX1xX3xXexX1xX1exX1cxX1xX3xX4xX3exX22xX3xX41xX42xX43xXexX3xX46xXdxX48xX1cxX3xX4bxX1exXdxX3xX1cxX1xX51xXexX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxfd3dxXe4xXe4xX3xX5xX1exX3xX1cxX1xa8d2xX1cxX17xX3xXexX1xee03xX1cxX17xX3xXexXdxX1cxX3xX1cxX73xXdxX3xX46x12116xXexX3xXexX27xae37xX1cxX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xXexX27xXa2xX1cxX17xX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xb191xdf35xX5dxX2xce55xX3xe6b4xX42xX43xX4xX3x10333xX33xXa2xX3xX6cxX1exX3xXcxd869xX1cxX1xX3xX122xXdx11484xX1cxX3xXex9c40xX3xXexX73xX1cxX17xX3xX1xX43xXbxXe4xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xXa2xX4bxX1fxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xbcfdxXex120c5xX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX27xXacxXaxX12xX0xXdxda46xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxe5d8xX10xX1cxXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxdcafxXdxX4bxXexX1xX24xX3xff5dxX2xf6cexXbxX162xXacxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX24xX3xX11dxc3c2xb7bfxXbxX162xXacxXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX5dxX5dxXdxXe4xX46xX6xXa2xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXe4xX41xX1cxX5dxX1cxX10xX191xX7xX5dxX2xX1a8xX1a9xX11dxX5dxX2xX11cxX1a9xX4bxX11dxX120xX198xX19axX120xX120xX11cxXexX19axX198xX120xd09axX5xX11cxX164xX2xXe4x11438xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX24xX3xXcxX27xX22xX1cxX17xX3xX2cxX22xX2exX4xX3xX31xX1xX33xX1cxX1xX3xXexX1xX1exX1cxX1xX3xX4xX3exX22xX3xX41xX42xX43xXexX3xX46xXdxX48xX1cxX3xX4bxX1exXdxX3xX1cxX1xX51xXexX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX182xX6xXbxXexXdxXa2xX1cxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX162xXexX164xX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX1e9xX22xX7xXexXdxdc4cxX1fxXacxXaxX12xXcxX73xX1cxX17xX3xXexX1xX2exX1cxX17xX3xX7dxX17xX6xX3x109d4xX5xX6xX4bxXdxX177xXdxX27xX3xX9axX22xXexXdxX1cxX3xX17xX85xXbxX3xX41xX1exX3xXcxX73xX1cxX17xX3xXexX1xX2exX1cxX17xX3xX93xX94xX3x104dbxXa2xX1cxX6xX5xX4bxX3xXcxX27xX22xX177xXbxX3xXexX97xXdxX3xX9axX1xX3exX1cxX3x10533xX6xX1cxX3xX41xX1exXa2xX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX2xX198xX5dxX1e3xXe4xX3xX0xX10xX177xX12xaf1ax11624xX1cxX1xX24xX3xc9c8xX127xX182xX3xX7dxX10xX191xX7x10075xX0xX5dxX10xX177xX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xXa2xX4bxX1fxXaxX12xX0xX7xXexX27xXa2xX1cxX17xX12xXcxX73xX1cxX17xX3xXexX1xX2exX1cxX17xX3xX7dxX17xX6xX3xX7xX82xX3xX17xX85xXbxX3xXcxX73xX1cxX17xX3xXexX1xX2exX1cxX17xX3xX93xX94xX3xXexX97xXdxX3xX9axX6xX27xXdxX7xX3xX41xX1exXa2xX3xXexX1xX33xX1cxX17xX3xX2xX2xX24xX3xX0xX5dxX7xXexX27xXa2xX1cxX17xX12xX182xX1xXdx1015fxX22xX3xX11cxX11dxX5dxX2xX120xX3xXexX97xXdxX3xfef6xXdxX135xX1cxX3xf1dbxX27xX10xX177xX5xXdxX1cx10dc6xX3xXcxX73xX1cxX17xX3xXexX1xX2exX1cxX17xX3xX7dxX17xX6xX3xX284xX5xX6xX4bxXdxX177xXdxX27xX3xX9axX22xXexXdxX1cxX3xX122xfafdxX3xXexXdxX15xXbxX3xX4xX2exX3xX41xX51xX1cxX3xX4xf160xX6xX3xXcxX73xX1cxX17xX3xXexX1xX2exX1cxX17xX3xX93xX94xX3xX41xX34exX3xX6xX1cxX3xX1cxXdxX1cxX1xX3xX21xX22xX2exX4xX3xX17xXdxX6xX3xaf78xXa2xX1xX1cxX3xX127xXa2xX5xXexXa2xX1cxX3xX122xX6xX1cxX17xX3xX4xc5c1xX3xX4xX1xX22xX1fxX15xX1cxX3xXexX1xe134xX177xX3xX93xXa2xX7xX4xXa2xX191xX3xXexX27xXa2xX1cxX17xX3xX11cxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX11cxX11cxX3xX41xX1exX3xX11cxX11dxX5dxX2xX120xXe4xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xXa2xX4bxX1fxXaxX12xXcxX97xXdxX3xX4xX22xd0aaxX4xX3xX17xX85xXbxX367xX3xXexX1xXf3xX1cxX17xX3xX21xX22xX6xX3xXf3xX1cxX17xX3xX3bcxXa2xX1xX1cxX3xX127xXa2xX5xXexXa2xX1cxX367xX3xXcxX73xX1cxX17xX3xXexX1xX2exX1cxX17xX3xX7dxX17xX6xX3xX9axX22xXexXdxX1cxX3xX122xX388xX3xX4xX1xX22xX1fxX48xX1cxX3xX4xX1xXa2xX3xXcxX73xX1cxX17xX3xXexX1xX2exX1cxX17xX3xX2a8xXa2xX1cxX6xX5xX4bxX3xXcxX27xX22xX177xXbxX3xX122xX34exX3xX1cxX17xX1xa712xX3xX17xX85xXbxX3xd33cxX3xX9axX6xX27xXdxX7xX3xX41xX1exXa2xX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX2xX2xX5dxX2xX2xXe4xX3xX7dxX17xX1exX1fxX3xX1cxX1exX1fxX3xX122xX388xX3xX122xX42xX43xX4xX3xX5xX105xX1cxX3xX31xX15xX3xX1xXa2xX97xX4xX1xX3xX4xX1xXa2xX3xX4xX33xX4xX3xX1xXa2xX97xXexX3xX122xX417xX1cxX17xX3xX31xa3caxX3xX1cxXdxX135xX177xX3xX2xX120xX120xX3xX1cxX3d9xX177xX3xX31xX15xXexX3xXexX1xf3a9xX4xX3xX4xX1xXdxX15xX1cxX3xXexX27xX6xX1cxX1xX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xXcxX1xccfaxX3xX1cxX1xX51xXexXe4xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xXa2xX4bxX1fxXaxX12xXcxX1xX10xXa2xX3xX1cxX17xX42xe557xXdxX3xX122xX4f9xX1cxX17xX3xX122xX3exX22xX3xX1cxX42xX19xX4xX3xX7dxX17xX6xX367xX3xX7xX82xX3xX27xX51xXexX3xX1xXedxX22xX3xdecbxX4xX1xX3xX122xX48xX3xXexXdxX15xXbxX3xXex11dc0xX4xX3xX122xX2exXdxX3xXexX1xXa2xX97xXdxX3xXexX27x10709xX4xX3xXexXdxX15xXbxX3xX41xX19xXdxX3xXcxX73xX1cxX17xX3xXexX1xX2exX1cxX17xX3xX93xX94xX367xX3xXexX27xX42xX19xX4xX3xX1xX15xXexX3xX5xX1exX3xX481xX3xX46xX105xX1cxX3xX5xX34exX3xX4xX33xX4xX3xX7xX55axX3xX31xXdxX135xX1cxX3xX21xX22xX2exX4xX3xXexX15xX3xX4bxXdxdf78xX1cxX3xX27xX6xX3xXexX27xXa2xX1cxX17xX3xXexX1xX51dxXdxX3xX17xXdxX6xX1cxX3xXexX19xXdxX367xX3xX4xX1xca3axX1cxX17xX3xX1xX97xX1cxX367xX3xX481xX3xX9axX6xX27xXdxX7xXe4xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xXa2xX4bxX1fxXaxX12xX35bxX33xXbxX3xX5xX97xXdxX3xX122xX34exX3xX1cxX17xX1xX47bxX3xX4xX397xX6xX3xXcxX73xX1cxX17xX3xXexX1xX2exX1cxX17xX3xX9axX22xXexXdxX1cxX367xX3xXf3xX1cxX17xX3xX3bcxXa2xX1xX1cxX3xX127xXa2xX5xXexXa2xX1cxX3xX1cxX3cexXdxX3xX27xb285xX1cxX17xX367xX3xXcxX73xX1cxX17xX3xXexX1xX2exX1cxX17xX3xX2a8xXa2xX1cxX6xX5xX4bxX3xXcxX27xX22xX177xXbxX3xX7xX82xX3xX27xX51xXexX3xX1xd012xX1cxX3xX1xX97xX1cxX1xX3xX122xX42xX43xX4xX3xX17xX85xXbxX3xXcxX73xX1cxX17xX3xXexX1xX2exX1cxX17xX3xX7dxX17xX6xX3xXexX97xXdxX3xX9axX6xX27xXdxX7xX367xX3xX46xX105xX1cxX3xX5xX34exX3xX4xX397xX6xX3xX7xX55axX3xX31xXdxX135xX1cxX3xX21xX22xX2exX4xX3xXexX15xX3xX1cxX1exX1fxXe4xX3xb3c7xX1cxX17xX3xX127xXa2xX5xXexXa2xX1cxX3xX4xe6bexX1cxX17xX3xX122xdba9xX1cxX17xX3x10c7axX3xX27xX61fxX1cxX17xX367xX3xX122xX2exXdxX3xXexX1xXa2xX97xXdxX3xX17xXdxXedxX6xX3xX93xXa2xX7xX4xXa2xX191xX3xX41xX1exX3x9c72xX6xX7xX1xXdxX1cxX17xXexXa2xX1cxX3xX7xX82xX3xX1xXedxX22xX3xX53exX4xX1xXe4xX3xXcxX1xX10xXa2xX3xXf3xX1cxX17xX367xX3xX177xX85xX4xX3xX4bxbf8cxX3xX4xX3cexX3xX1cxX1xXedxX1cxX17xX3xX46xX51xXexX3xX122xX6a0xX1cxX17xX3xX122xX6xX1cxX17xX3xXexX6a0xX1cxX3xXexX97xXdxX3xX17xXdxXedxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX1cxX42xX19xX4xX3xX4bxXa2xX3xX5xX43xXdxX3xX53exX4xX1xX3xX21xX22xX2exX4xX3xX17xXdxX6xX3xX4xX397xX6xX3xX177xa3a9xXdxX3xX1cxX42xX19xX4xX367xX3xXexX22xX1fxX3xX1cxX1xXdxX105xX1cxX3xX17xX85xXbxX3xX17xabcexX3xX122xX48xX3xXexfa0dxX177xX3xX27xX6xX3xX1cxX1xXedxX1cxX17xX3xX122xXdxX48xX177xX3xX4xX1xX22xX1cxX17xX3xX4xX3cexX3xXexX1xX48xX3xX7xX82xX3xX4xX3cexX3xX5xX43xXdxX3xX4xX1xXa2xX3xX4x104cexX3xX122xXf3xXdxX3xX46xX105xX1cxXe4xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xXa2xX4bxX1fxX3xXbxX182xX10xX1cxXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX162xXexX164xX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX27xXacxXaxX12xX0xXdxX177xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX182xX10xX1cxXexX10xX27xX3xX4bxXexX1xX22xX177xX46xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX191xXdxX4bxXexX1xX24xX3xX198xX2xX19axXbxX162xXacxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX24xX3xX11dxX1a8x9a83xXbxX162xXacxXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX5dxX5dxXdxXe4xX46xX6xXa2xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXe4xX41xX1cxX5dxX1cxX10xX191xX7xX5dxX2xX1a8xX1a9xX11dxX5dxX2xX11cxX1a9xX4bxX11dxX120xX1e3xX120xX120xX19axX1a8xXexX2xX7fcxX19axX1e3xX5xX2xX120xX164xX11cxXe4xX1e9xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX24xX3xXcxX27xX22xX1cxX17xX3xX2cxX22xX2exX4xX3xX31xX1xX33xX1cxX1xX3xXexX1xX1exX1cxX1xX3xX4xX3exX22xX3xX41xX42xX43xXexX3xX46xXdxX48xX1cxX3xX4bxX1exXdxX3xX1cxX1xX51xXexX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX182xX6xXbxXexXdxXa2xX1cxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX162xXexX164xX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX27xXacxXaxX12xX182xX3exX22xX3xX41xX42xX43xXexX3xX46xXdxX48xX1cxX3xX1cxX2exXdxX3xX182xX1xX22xX3xX6cxX77exXdxX3xX164xX3xX6cxXa2xX1cxX17xX31xXa2xX1cxX17xX3xX164xX3xX93xX6xX4xX6xX22xXe4xX3xX0xX10xX177xX12xX2d5xX2d6xX1cxX1xX24xX3x11176xX10xXexXexX1fxX2e3xX0xX5dxX10xX177xX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xXa2xX4bxX1fxXaxX12xX0xX7xXexX27xXa2xX1cxX17xX12xXcxX27xX22xX1cxX17xX3xX2cxX22xX2exX4xX3xX31xX1xX33xX1cxX1xX3xXexX1xX1exX1cxX1xX3xX4xX3exX22xX3xX41xX42xX43xXexX3xX46xXdxX48xX1cxX3xX4bxX1exXdxX3xX1cxX1xX51xXexX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX24xX0xX5dxX7xXexX27xXa2xX1cxX17xX12xX3xd4f4xX33xX1cxX17xX3xX11cxX11dxX5dxX2xX120xX367xX3xXcxX27xX22xX1cxX17xX3xX2cxX22xX2exX4xX3xX122xX388xX3xX31xX1xX33xX1cxX1xX3xXexX1xX1exX1cxX1xX3xX41xX1exX3xXexX1xXf3xX1cxX17xX3xX4xX3exX22xX3xX41xX42xX43xXexX3xX46xXdxX48xX1cxX3xX1cxX2exXdxX3xXexX1xX1exX1cxX1xX3xXbxX1xX2exX3xX182xX1xX22xX3xX6cxX77exXdxX3xX2d5xXbxX1xX53exX6xX3xX7dxX6xX177xX3xXexa1e5xX1cxX1xX3xX2cxX22xX77exX1cxX17xX3xX35bxXf3xX1cxX17xX2e3xX3xX41xX19xXdxX3xX6cxXa2xX1cxX17xX31xXa2xX1cxX17xX3xX41xX1exX3xX93xX6xX4xX6xX22xXe4xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xXa2xX4bxX1fxXaxX12xX35bxX53exX4xX1xX3xXexX1xX644xX1cxX3xXcxX73xX1cxX17xX3xX127xX53exX3xXexX1xX42xX367xX3xX182xX1xX397xX3xXexX47bxX4xX1xX3xXcxX27xX22xX1cxX17xX3xX2cxX22xX2exX4xX3xXcxX100xXbxX3xX182xX100xX1cxX3xX127xX751xX1cxX1xX3xX122xX388xX3xX4xX1xX397xX3xXexX27xX751xX3xX46xX22xX73xXdxX3xX5xX5a1xX3xX41xX1exX3xXexX22xX1fxX105xX1cxX3xX46xX2exX3xXexX1xXf3xX1cxX17xX3xX4xX3exX22xXe4xX3xX284xX19xXdxX3xXexX2exX4xX3xX122xX417xX3xX5xX42xX22xX3xXexX1xXf3xX1cxX17xX3xX5xX1exX3xX2xX120xX120xX3xX31xX177xX5dxX1xX367xX3xXexX1xX10xXa2xX3xXexX53exX1cxX1xX3xXexXa2xX33xX1cxX3xX4xX644xX1fxX3xX4xX3exX22xX3xX1cxX1exX1fxX3xX7xX82xX3xX17xXdxX4dfxXbxX3xX17xXdxX77exX177xX3xXexX1xX51dxXdxX3xX17xXdxX6xX1cxX3xX4bxXdxX3xX4xX1xX22xX1fxX48xX1cxX3xX17xXdxXedxX6xX3xX11dxX3xXexX1xX1exX1cxX1xX3xXbxX1xX2exX3xXexX27xX105xX1cxX3xXexd435xX3xX1xbf52xX1cxX3xX11dxX3xX17xXdxX51dxX3xX122xX6a0xX1cxX17xX3xX1xX6a0xX3xX162xX22xX2exX1cxX17xX3xX4x11e71xX1cxX3xX11dxX120xX3xXbxX1xX4dfxXexXe4xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xXa2xX4bxX1fxXaxX12xXcxX27xXa2xX1cxX17xX3xXexX73xX1cxX17xX3xX7xX2exX3xX4xX1xXdxX34exX22xX3xX4bxX1exXdxX3xX19axX19axX31xX177xX3xX4xX3cexX3xX177xX417xXexX3xX122xXa2xX97xX1cxX3xX4bxX1exXdxX3xX198xX367xX1e3xX3xX31xX177xX3xX5xX1exX3xX4xX1xX97xX1fxX3xX1cxX17xX3exX177xX3xX4bxX42xX19xXdxX3xX46xXdxX48xX1cxX3xX1cxX1xX61fxX177xX3xX122xX48xX3xXexX1exX22xX3xXexX1xX22xX1fxX34exX1cxX3xX21xX22xX6xX3xX5xX97xXdxX3xX31xX1xX22xX3xX41xX55axX4xX3xX31xX1xXf3xX1cxX17xX3xX46xX47bxX3xX77exX1cxX1xX3xX1xX42xX481xX1cxX17xXe4xX3xX182xX644xX1fxX3xX4xX3exX22xX3xX122xX42xX43xX4xX3xX162xX644xX1fxX3xX4bxX55axX1cxX17xX3xXexX27xXa2xX1cxX17xX3xX7fcxX3xX1cxX3d9xX177xX367xX3xX7xX139xX3xX4bxX54bxX1cxX17xX3xX1xXadcxX1cxX3xX1a9xX120xX120xXe4xX120xX120xX120xX3xXexX51xX1cxX3xXexX1xdf2dxXbxX3xX41xX1exX3xX4xX3cexX3xXexX1xX48xX3xX4xX1xX47bxX22xX3xX122xX42xX43xX4xX3xX122xX417xX1cxX17xX3xX122xX51xXexX3xX177xX97xX1cxX1xX3xX4xX51xXbxX3xX1a8xX3xX41xX1exX3xX46xX388xXa2xX3xX177xX97xX1cxX1xX3xX4xX51xXbxX3xX2xX198xXe4xX3xX2a8xX55axX3xXexX53exX1cxX1xX3xX4xX644xX1fxX3xX4xX3exX22xX3xX7xX82xX3xXbxX1xX54bxX4xX3xX41xX54bxX3xX1xXadcxX1cxX3xX7fcxXe4xX120xX120xX120xX3xX5xX42xX43xXexX3xXbxX1xX42xXadcxX1cxX17xX3xXexXdxX135xX1cxX3xX177xX733xXdxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX41xX1exX3xX7xX139xX3xX4bxX54bxX1cxX17xX3xXexX27xXa2xX1cxX17xX3xX2xX11cxX120xX3xX1cxX3d9xX177xXe4xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xXa2xX4bxX1fxXaxX12xX284xX19xXdxX3xX4xX1xXdxX34exX22xX3xX4bxX1exXdxX3xX19axX19axX31xX177xX367xX3xX4xX3exX22xX3xX41xX42xX43xXexX3xX46xXdxX48xX1cxX3xX182xX1xX22xX3xX6cxX77exXdxX3xX164xX3xX6cxXa2xX1cxX17xX31xXa2xX1cxX17xX3xX164xX3xX93xX6xX4xX6xX22xX3xX122xX388xX3xXbxX1xX33xX3xX31xX4caxX3xX5xX54bxX4xX3xXexX27xX42xX19xX4xX3xX122xX3cexX3xX4xX397xX6xX3xX4xX644xX1fxX3xX4xX3exX22xX3xX41xX42xX43xXexX3xX46xXdxX48xX1cxX3xXexX97xXdxX3xXcxX1xX6xX1cxX1xX3xX35bxX77exXa2xX3xX4bxX1exXdxX3xX1a9xX11cxX31xX177xX3xX122xX42xX43xX4xX3xX31xX1xX33xX1cxX1xX3xXexX1xX1exX1cxX1xX3xX41xX1exXa2xX3xXexX1xX33xX1cxX17xX3xX2xX5dxX11cxX120xX2xX2xXe4xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xXa2xX4bxX1fxX3xXbxX182xX10xX1cxXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX162xXexX164xX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX27xXacxXaxX12xX0xXdxX177xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX182xX10xX1cxXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX191xXdxX4bxXexX1xX24xX3xX198xX2xX19axXbxX162xXacxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX24xX3xX11dxX11dxX19axXbxX162xXacxXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX5dxX5dxXdxXe4xX46xX6xXa2xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXe4xX41xX1cxX5dxX1cxX10xX191xX7xX5dxX2xX1a8xX1a9xX11dxX5dxX2xX11cxX1a9xX4bxX11dxX120xX1e3xX120xX1a9xX19axX11cxXexX7fcxX11cxX2xX19axX5xX11dxX164xX11dxXe4xX1e9xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX24xX3xXcxX27xX22xX1cxX17xX3xX2cxX22xX2exX4xX3xX31xX1xX33xX1cxX1xX3xXexX1xX1exX1cxX1xX3xX4xX3exX22xX3xX41xX42xX43xXexX3xX46xXdxX48xX1cxX3xX4bxX1exXdxX3xX1cxX1xX51xXexX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX182xX6xXbxXexXdxXa2xX1cxXaxX12xX7dxX1xX1exX3xX46xX33xXa2xX3xX1cxX17xX42xX51dxXdxX3xX969xX6xX22xX4bxXdxX3xX2dbxX27xX6xX46xXdxX6xX3xX3bcxX6xX177xX6xX5xX3xX360xX1xX6xX7xX1xXa2xX17xX17xXdxXe4xX3xX0xX10xX177xX12xX2d5xX2d6xX1cxX1xX24xX3xX969xXbxX22xXexX1cxXdxX31xX2e3xX0xX5dxX10xX177xX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xXa2xX4bxX1fxXaxX12xX0xX7xXexX27xXa2xX1cxX17xX12xX93xX94xX3xXexX27xXad9xX1cxX17xX3xXbxX1xX97xXexX3xX969xX6xX22xX4bxXdxX3xX2dbxX27xX6xX46xXdxX6xX3xXexX27xXa2xX1cxX17xX3xX41xX54bxX3xX1cxX1xX1exX3xX46xX33xXa2xX3xX46xX47bxX3xX17xXdxX15xXexX3xX1xX97xXdxX24xX3xX0xX5dxX7xXexX27xXa2xX1cxX17xX12xX7dxX17xX1exX1fxX3xX11cxX11dxX5dxX2xX120xX367xX3xX93xX94xX3xXexX1xXf3xX1cxX17xX3xX46xX33xXa2xX3xX7xX82xX3xX1xX397xX1fxX3xXexX1xX47bxX3xXexX1xX55axX4xX3xX4xX22xX6xX27xX3xX11cxX2xX3xX21xX22xX6xX1cxX3xX4xX1xX4f9xX4xX3xX969xX6xX22xX4bxXdxX3xX2dbxX27xX6xX46xXdxX6xX3xX4xX3cexX3xX5xXdxX105xX1cxX3xX21xX22xX6xX1cxX3xX122xX15xX1cxX3xX41xX54bxX3xX41xXdxX135xX4xX3xX1cxX1xX1exX3xX46xX33xXa2xX3xX3bcxX6xX177xX6xX5xX3xX360xX1xX6xX7xX1xXa2xX17xX17xXdxX3xX46xX47bxX3xX17xXdxX15xXexX3xX1xX97xXdxXe4xX3xX35bxX644xX1fxX3xX5xX1exX3xX122xX417xX1cxX17xX3xXexX1xX33xXdxX3xX4xX4f9xX1cxX17xX3xX27xcbb3xX1cxX3xX1cxX1xX51xXexX3xX122xX15xX1cxX3xX1cxX6xX1fxX3xX4xX397xX6xX3xX6c5xX6xX7xX1xXdxX1cxX17xXexXa2xX1cxX3xX41xX19xXdxX3xX21xX22xX2exX4xX3xX17xXdxX6xX3xX122xX6a0xX1cxX17xX3xX177xXdxX1cxX1xX3xXexX1xX644xX1cxX3xX4xX100xX1cxXe4xX3xX11cxX2xX3xX21xX22xX6xX1cxX3xX4xX1xX4f9xX4xX3xX1cxX1exX1fxX3xX122xX15xX1cxX3xXexXad9xX3xX4xX33xX4xX3xX4xXadcxX3xX21xX22xX6xX1cxX3xXexX751xX1cxX1xX3xX46xX33xXa2xX367xX3xXexXaf4xX6xX3xX33xX1cxX3xX1xXa2xX1exX1cxX17xX3xX17xXdxX6xX367xX3xX127xX417xX3xX7dxX17xXa2xX97xXdxX3xX17xXdxX6xXa2xX3xX41xX1exX3xX1cxX1xXdxX34exX22xX3xX46xX417xX3xX46xX6xX1cxX3xX1cxX17xX1exX1cxX1xX3xX31xX1xX33xX4xX3xX4xX397xX6xX3xX969xX6xX22xX4bxXdxX3xX2dbxX27xX6xX46xXdxX6xXe4xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xXa2xX4bxX1fxXaxX12xX9axX1xX33xXexX3xX46xXdxX48xX22xX3xX41xX19xXdxX3xX46xX33xXa2xX3xX17xXdxX19xXdxX367xX3xX7dxX17xXa2xX97xXdxX3xXexX27xX42xX481xX1cxX17xX3xX93xX94xX3xX93xXdxX31xX10xX3xX9axXa2xX177xXbxX10xXa2xX3xX4xX1xXa2xX3xX46xXdxX15xXexX3xX6c5xX6xX7xX1xXdxX1cxX17xXexXa2xX1cxX3xX122xX388xX3xXaxX162xX33xX4xX3xX122xX47bxX1cxX1xX3xX53exXexX3xX1cxX1xX51xXexX3xX177xX417xXexX3xX7xX2exX3xX4xX33xX3xX1cxX1xX644xX1cxXaxX3xX122xX4f9xX1cxX17xX3xX7xX6xX22xX3xX4xX33xXdxX3xX4xX1xX15xXexX3xX4xX397xX6xX3xX1cxX1xX1exX3xX46xX33xXa2xX3xXexX51dxX3xX0xX10xX177xX12xX6c5xX6xX7xX1xXdxX1cxX17xXexXa2xX1cxX3xX9axXa2xX7xXexX0xX5dxX10xX177xX12xX3xXexX97xXdxX3xX5xX388xX1cxX1xX3xX7xX55axX3xX21xX22xX33xX1cxX3xX969xX6xX22xX4bxXdxX3xX2dbxX27xX6xX46xXdxX6xX3xX481xX3xXexX1xX1exX1cxX1xX3xXbxX1xX2exX3xea4fxX7xXexX6xX1cxX46xX22xX5xX3xX4xX397xX6xX3xXcxX1xX73xX3xX7dxX1xX12fxX3xX360x11677xXe4xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xXa2xX4bxX1fxXaxX12xXcxX1xX10xXa2xX3xXf3xX1cxX17xX3xX93xXdxX31xX10xX3xX9axXa2xX177xXbxX10xXa2xX367xX3xX1cxX1xXedxX1cxX17xX3xX46xXdxX135xX1cxX3xXbxX1xX33xXbxX3xXexX27xXad9xX1cxX17xX3xXbxX1xX97xXexX3xX1cxX1exX1fxX3xX7xX82xX3xX31xX1xXf3xX1cxX17xX3xXbxX1xX77exXdxX3xXaxX5xX51dxXdxX3xX4xX22xX2exXdxXaxX3xX4xX397xX6xX3xX93xX94xX3xXexX27xXa2xX1cxX17xX3xX41xX51xX1cxX3xX122xX34exX3xX1cxX1exX1fxXe4xX3xX6c5xX6xX7xX1xXdxX1cxX17xXexXa2xX1cxX3xX7xX82xX3xX31xX1xXf3xX1cxX17xX3xX4bxX22xX1cxX17xX3xXexX1xX4f9xX3xX41xX1exX3xXexXdxX15xXbxX3xXexX54bxX4xX3xX33xXbxX3xX4bxX54bxX1cxX17xX3xXexX1xX105xX177xX3xX1cxX1xXedxX1cxX17xX3xX46xXdxX135xX1cxX3xXbxX1xX33xXbxX3xX122xX2exXdxX3xX41xX19xXdxX3xX1cxX1xXedxX1cxX17xX3xX1cxX17xX42xX51dxXdxX3xXbxX1xX77exXdxX3xX4xX1xX47bxX22xX3xXexX27xX33xX4xX1xX3xX1cxX1xXdxX135xX177xXe4xX3xXcxX22xX1fxX3xX1cxX1xXdxX105xX1cxX367xX3xX7dxX17xXa2xX97xXdxX3xXexX27xX42xX481xX1cxX17xX3xX93xX94xX3xX31xX1xX5bexX1cxX17xX3xX122xX47bxX1cxX1xX3xX41x9d6bxX1cxX3xX4xXa2xXdxX3xX969xX6xX22xX4bxXdxX3xX2dbxX27xX6xX46xXdxX6xX3xX5xX1exX3xX177xX417xXexX3xX122xX6a0xX1cxX17xX3xX177xXdxX1cxX1xX3xX41xX1exX3xX27xX61fxX1cxX17xX3xX4xX77exX3xXcxX73xX1cxX17xX3xXexX1xX2exX1cxX17xX3xX2a8xXa2xX1cxX6xX5xX4bxX3xXcxX27xX22xX177xXbxX3xX41xX1exX3xXf3xX1cxX17xX3xX122xX34exX22xX3xXaxX31xX1xXf3xX1cxX17xX3xX41xX22xXdxXaxX3xX41xX19xXdxX3xX1xX1exX1cxX1xX3xX122xX417xX1cxX17xX3xXexX27xXad9xX1cxX17xX3xXbxX1xX97xXexX3xX1cxX1xX61fxX177xX3xX41xX1exXa2xX3xX21xX22xX2exX4xX3xX17xXdxX6xX3xXcxX27xX22xX1cxX17xX3xX35bxXf3xX1cxX17xXe4xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xXa2xX4bxX1fxX3xXbxX182xX10xX1cxXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX162xXexX164xX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX27xXacxXaxX12xX0xXdxX177xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX182xX10xX1cxXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX191xXdxX4bxXexX1xX24xX3xX198xX2xX19axXbxX162xXacxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX24xX3xX11dxX1e3xX198xXbxX162xXacxXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX5dxX5dxXdxXe4xX46xX6xXa2xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXe4xX41xX1cxX5dxX1cxX10xX191xX7xX5dxX2xX1a8xX1a9xX11dxX5dxX2xX11cxX1a9xX4bxX11dxX120xX1e3xX120xX1e3xX1a9xX11cxXexX11cxX7fcxX1a9xX120xX5xX1a8xX164xX1a9xXe4xX1e9xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX24xX3xXcxX27xX22xX1cxX17xX3xX2cxX22xX2exX4xX3xX31xX1xX33xX1cxX1xX3xXexX1xX1exX1cxX1xX3xX4xX3exX22xX3xX41xX42xX43xXexX3xX46xXdxX48xX1cxX3xX4bxX1exXdxX3xX1cxX1xX51xXexX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX182xX6xXbxXexXdxXa2xX1cxXaxX12xX7dxX17xX42xX51dxXdxX3xX4bxX644xX1cxX3xXcxX27xXdxX34exX22xX3xXcxXdxX105xX1cxX3xX177xX4dfxX6xX3xX1xX33xXexX3xXexX97xXdxX3xX177xX417xXexX3xX5xX5a1xX3xX31xX4caxX3xX1cxXdxX135xX177xX3xX481xX3xX127xX751xX1cxX1xX3xX7dxX1xX42xX74bxX1cxX17xX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX7fcxX5dxX1a9xXe4xX3xX0xX10xX177xX12xX2d5xX2d6xX1cxX1xX24xX3xa945xc726xX7dxX6cxX2dbxX9axX5dxXcxXcx9f80xX284xX7dxX2e3xX0xX5dxX10xX177xX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xXa2xX4bxX1fxXaxX12xX0xX7xXexX27xXa2xX1cxX17xX12xX2bexXdxX105xX1cxX3xX1xX43xXbxX3xX21xX22xX2exX4xX3xX41xXdxX135xX1cxX3xXexX27xX43xX3xX31xX1x1159dxX1cxX3xX4xX51xXbxX3xX17xX3exX1cxX3xX1a8xX3xXexX27xXdxX135xX22xX3xcc43xX969xX2a8xX3xX4xX1xXa2xX3xXcxX27xXdxX34exX22xX3xXcxXdxX105xX1cxX24xX0xX5dxX7xXexX27xXa2xX1cxX17xX12xX3xX2cxX22xX94xX3xXcxX27xX22xX1cxX17xX3xXexX644xX177xX3xX4f9xX1cxX17xX3xXbxX1xX3cexX3xX31xX1xX1494xX1cxX3xX4xX51xXbxX3xX2d5xX182xe0a1x11dc8xa8cfxX2e3xX3xX4xX397xX6xX3xX2bexXdxX105xX1cxX3xX1xX43xXbxX3xX21xX22xX2exX4xX3xX2d5xX2bexX6cxX2cxX2e3xX3xX122xX388xX3xX21xX22xX1fxX15xXexX3xX122xX47bxX1cxX1xX3xX1xX733xX3xXexX27xX43xX3xX1cxX1xX644xX1cxX3xX122xX97xXa2xX3xX31xX1xX1494xX1cxX3xX4xX51xXbxX3xX4xX1xXa2xX3xXcxX27xXdxX34exX22xX3xXcxXdxX105xX1cxX3xX1xXadcxX1cxX3xX1e3xX367xX198xX3xXexX27xXdxX135xX22xX3xX14a7xX969xX2a8xXe4xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xXa2xX4bxX1fxXaxX12xXcxX27xXa2xX1cxX17xX3xX31xX1xXdxX3xX122xX3cexX367xX3xXexX27xX6xX1cxX17xX3xX177xX97xX1cxX17xX3xX4xX397xX6xX3xX284xX3d9xX1cxX3xXbxX1xXaf4xX1cxX17xX3xX122xXdxX34exX22xX3xXbxX1xX2exXdxX3xX1cxX1xX644xX1cxX3xX122xX97xXa2xX3xX2d5xX144dxX182xX6cxX2dbxX2e3xX3xX4xX397xX6xX3xX2bexX6cxX2cxX3xX4xX69bxX1cxX17xX3xX162xX33xX4xX3xX1cxX1xX100xX1cxX3xX4xX1xX51xXbxX3xXexX1xX22xX100xX1cxX3xX17xX3cexXdxX3xX41xXdxX135xX1cxX3xXexX27xX43xX3xX1cxX1xX644xX1cxX3xX122xX97xXa2xX3xX1cxX3cexXdxX3xXexX27xX105xX1cxX3xX4xX1xXa2xX3xXcxX27xXdxX34exX22xX3xXcxXdxX105xX1cxX3xXexX1xXf3xX1cxX17xX3xX21xX22xX6xX3xXcxX73xX3xX4xX1xX4f9xX4xX3xX144cxX3xXexX15xX3xXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX2d5xX6c5xX6cxX144dxX2e3xX367xX3xX182xX1xX42xXadcxX1cxX17xX3xXexX27xX751xX1cxX1xX3xX5xX42xXadcxX1cxX17xX3xXexX1xX55axX4xX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX2d5xX6c5xX14e7xX9axX2e3xX3xX41xX1exX3xXcxX73xX3xX4xX1xX4f9xX4xX3xX1cxXf3xX1cxX17xX3xX1cxX17xX1xXdxX135xXbxX3xX41xX1exX3xX5xX42xXadcxX1cxX17xX3xXexX1xX55axX4xX3xX2bexX6cxX2cxX3xX2d5xX14e7xX2dbxX144dxX2e3xXe4xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xXa2xX4bxX1fxXaxX12xX360xX1xXa2xX77exX1cxX17xX3xX11dxX367xX1a9xX1e3xX3xXexX27xXdxX135xX22xX3xX14a7xX969xX2a8xX3xX7xX82xX3xX122xX42xX43xX4xX3xXbxX1xX644xX1cxX3xX46xX73xX3xX4xX1xXa2xX3xX6c5xX6cxX144dxX3xX7xX139xX3xX4bxX54bxX1cxX17xX3xXexX27xXa2xX1cxX17xX3xX4xX33xX4xX3xX1xXa2xX97xXexX3xX122xX417xX1cxX17xX3xX1cxX1xX42xX3xX4xX1xX1494xX1cxX3xX122xXa2xX33xX1cxX3xX46xX135xX1cxX1xX3xX5xX6xXa2xX367xX3xX4xX22xX1cxX17xX3xX4xX51xXbxX3xXexX1xX22xX2exX4xX3xX4xX51xXbxX3xX4xX4f9xX22xX3xX31xX1xX1494xX1cxX3xX4xX51xXbxX3xX41xX1exX3xXexX1xX22xX2exX4xX3xX122xXdxX34exX22xX3xXexX27xX47bxX3xX2d5xX46xX135xX1cxX1xX3xX5xX6xXa2xX3xX122xX6xX3xX31xX1xX33xX1cxX17xX3xXexX1xX22xX2exX4xX3xX164xX3xX93xX2a8xX14e6xX2e3xXe4xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xXa2xX4bxX1fxXaxX12xXcxX27xXa2xX1cxX17xX3xX31xX1xXdxX3xX122xX3cexX367xX3xX6c5xX14e7xX9axX3xX122xX42xX43xX4xX3xXbxX1xX644xX1cxX3xX46xX73xX3xX31xX1xXa2xX77exX1cxX17xX3xX11cxX367xX1a9xX1e3xX3xXexX27xXdxX135xX22xX3xX14a7xX969xX2a8xX3xX7xX139xX3xX4bxX54bxX1cxX17xX3xX4xX1xXa2xX3xX1xXa2xX97xXexX3xX122xX417xX1cxX17xX3xXbxX1xXaf4xX1cxX17xX3xX1cxX17xXad9xX6xX3xX7xX22xX1fxX3xX4bxXdxX1cxX1xX3xX4bxX42xX74bxX1cxX17xX3xX4xX1xXa2xX3xX4xX33xX4xX3xX122xX2exXdxX3xXexX42xX43xX1cxX17xX3xX5xX1exX3xX46xX135xX1cxX1xX3xX1cxX1xX644xX1cxX3xX5xX6xXa2xX367xX3xXbxX1xX54bxX3xX1cxXedxX3xX177xX6xX1cxX17xX3xXexX1xX6xXdxX3xX41xX1exX3xX4xX1xXa2xX3xX4xXa2xX1cxX3xX46xX4dfxX367xX3xXexX27xaa2cxX3xX10xX177xX3xX4bxX42xX19xXdxX3xX19axX3xXexX22xX73xXdxXe4xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xXa2xX4bxX1fxXaxX12xX14e7xX2dbxX144dxX3xX122xX42xX43xX4xX3xXbxX1xX644xX1cxX3xX46xX73xX3xX31xX1xXa2xX77exX1cxX3xX31xXdxX1cxX1xX3xXbxX1xX53exX3xX31xX1xXa2xX77exX1cxX17xX3xX19axX120xXe4xX120xX120xX120xX3xX14a7xX969xX2a8xX3xX4bxX6ebxX1cxX17xX3xX41xX1exXa2xX3xX41xXdxX135xX4xX3xX1xX733xX3xXexX27xX43xX3xXcxX27xXdxX34exX22xX3xXcxXdxX105xX1cxX3xXexX3d9xX1cxX17xX3xX7xX77exX1cxX3xX5xX42xX43xX1cxX17xX3xXexX2exXdxX3xXexX1xXdxX48xX22xX3xX122xX2exXdxX3xX41xX19xXdxX3xX177xX417xXexX3xX7xX2exX3xX5xXa2xX97xXdxX3xX1xXa2xX6xX3xX177xX1exX22xXe4xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xXa2xX4bxX1fxX3xXbxX182xX10xX1cxXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX162xXexX164xX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX27xXacxXaxX12xX0xXdxX177xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX182xX10xX1cxXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX191xXdxX4bxXexX1xX24xX3xX198xX2xX19axXbxX162xXacxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX24xX3xX1a9xX2xX120xXbxX162xXacxXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX5dxX5dxXdxXe4xX46xX6xXa2xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXe4xX41xX1cxX5dxX1cxX10xX191xX7xX5dxX2xX1a8xX1a9xX11dxX5dxX2xX11cxX1a9xX4bxX11dxX120xX1e3xX2xX120xX120xX1e3xXexX7fcxX11cxX1a9xX1a8xX5xX120xX164xX19axXe4xX1e9xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX24xX3xXcxX27xX22xX1cxX17xX3xX2cxX22xX2exX4xX3xX31xX1xX33xX1cxX1xX3xXexX1xX1exX1cxX1xX3xX4xX3exX22xX3xX41xX42xX43xXexX3xX46xXdxX48xX1cxX3xX4bxX1exXdxX3xX1cxX1xX51xXexX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX182xX6xXbxXexXdxXa2xX1cxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX162xXexX164xX6xX5xXdxX17xX1cxX24xX3xX1e9xX22xX7xXexXdxX270xX1fxXacxXaxX12xX35bxX6a0xX1cxX17xX3xX2xX120xXe4xX120xX120xX120xX3xX144cxX105xX1cxX3xX7dxX1xX100xXexX3xX2d5xXbxX1xX53exX6xX3xXexX27xX105xX1cxX2e3xX3xX41xX1exX3xX122xX6a0xX1cxX17xX3xX2xX120xX120xX3xX7dxX1xX644xX1cxX3xX4bxX644xX1cxX3xXexX135xX3xX4xX397xX6xX3xXcxX27xX22xX1cxX17xX3xX2cxX22xX2exX4xX3xX2d5xXbxX1xX53exX6xX3xX4bxX42xX19xXdxX2e3xX3xXexX97xXdxX3xX1cxX17xX644xX1cxX3xX1xX1exX1cxX17xX3xX481xX3xX6cxXa2xX1exXdxX3xX127xXf7dxX4xX367xX3xXexX9c7xX1cxX1xX3xX2dbxX1cxX3xX6cxX22xX1fxX367xX3xXcxX27xX22xX1cxX17xX3xX2cxX22xX2exX4xXe4xX3xX0xX10xX177xX12xX2d5xX2d6xX1cxX1xX24xX3xX2dbxX14e7xX9axX5dxXcxXcxX1455xX284xX7dxX2e3xX0xX5dxX10xX177xX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xXa2xX4bxX1fxXaxX12xX0xX7xXexX27xXa2xX1cxX17xX12xX7dxX1xX100xXexX3xX127xX77exX1cxX3xX1cxX17xXad9xX1cxX17xX3xX41xXdxX135xX1cxX3xXexX27xX43xX3xX144dxX2a8xX2dbxX3xX4xX1xXa2xX3xXcxX27xX22xX1cxX17xX3xX2cxX22xX2exX4xX24xX3xX0xX5dxX7xXexX27xXa2xX1cxX17xX12xX182xX33xX4xX3xX1cxX17xX22xX6a0xX1cxX3xXexXdxX1cxX3xXexXad9xX3xX182xX1xX53exX1cxX1xX3xXbxX1xX397xX3xX7dxX1xX100xXexX3xX127xX77exX1cxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX11cxX11dxX5dxX2xX120xX3xX4xX1xXa2xX3xX46xXdxX15xXexX3xX1cxX42xX19xX4xX3xX1cxX1exX1fxX3xX122xX388xX3xX21xX22xX1fxX15xXexX3xX122xX47bxX1cxX1xX3xX1cxX17xXad9xX1cxX17xX3xX4xX33xX4xX3xX4bxX55axX3xX33xX1cxX3xX41xXdxX135xX1cxX3xXexX27xX43xX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX27xXdxX48xX1cxX3xX4xX1xX53exX1cxX1xX3xXexX1xX4f9xX4xX3xX2d5xX144dxX2a8xX2dbxX2e3xX3xX4xX1xXa2xX3xXcxX27xX22xX1cxX17xX3xX2cxX22xX2exX4xX3xX41xX1exXa2xX3xXexX1exXdxX3xX31xX1xXa2xX33xX3xXexX19xXdxXe4xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xXa2xX4bxX1fxXaxX12xX9axX1xX33xXexX3xX46xXdxX48xX22xX3xXexX97xXdxX3xX4xX22xX417xX4xX3xX1x10f43xXbxX3xX46xX33xXa2xX367xX3xX182xX1xX33xX1cxX1xX3xX284xX3d9xX1cxX3xXbxX1xXaf4xX1cxX17xX3xX7dxX417xXdxX3xX4xX33xX4xX3xX7dxX1xX100xXexX3xX127xX77exX1cxX3xX144cxXa2xX7xX1xXdxX1xXdxX4bxX10xX3xX969xX22xX17xX6xX3xX4xX1xXa2xX3xX46xXdxX15xXexX3xX1cxX17xX22xX6a0xX1cxX3xX41xX2exX1cxX3xX144dxX2a8xX2dbxX3xX177xX1exX3xX7dxX1xX100xXexX3xX127xX77exX1cxX3xX4xX51xXbxX3xXexXad9xX3xX1cxX3d9xX177xX3xX2xX7fcxX1e3xX7fcxX3xX122xX388xX3xX17xXdxX4dfxXbxX3xX31xXdxX1cxX1xX3xXexX15xX3xX41xX1exX3xX4xXf3xX1cxX17xX3xX1cxX17xX1xX135xX3xXcxX27xX22xX1cxX17xX3xX2cxX22xX2exX4xX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX27xXdxX48xX1cxXe4xX3xX7dxX1xX100xXexX3xX127xX77exX1cxX3xX7xX82xX3xX4bxXad9xX1cxX17xX3xX4xX51xXbxX3xX144dxX2a8xX2dbxX3xX4xX1xXa2xX3xXcxX27xX22xX1cxX17xX3xX2cxX22xX2exX4xX3xX41xX1exX3xXexX1xX6xX1fxX3xXexX1xX15xX3xX46xX61fxX1cxX17xX3xX177xX417xXexX3xX7xX33xX1cxX17xX3xX31xXdxX15xX1cxX3xX177xX19xXdxXe4xX3xXcxX1xX10xXa2xX3xX122xX3cexX367xX3xX1xX6xXdxX3xX1cxX34exX1cxX3xX31xXdxX1cxX1xX3xXexX15xX3xX5xX19xX1cxX3xX1cxX1xX51xXexX3xX4xX1xX644xX22xX3xc188xX3xX7xX82xX3xX1xX43xXbxX3xXexX33xX4xX3xX4xX6ebxX1cxX17xX3xX1cxX1xX6xX22xX3xX162xX644xX1fxX3xX4bxX55axX1cxX17xX3xX4xXadcxX3xX7xX481xX3xX1xX97xX3xXexX3exX1cxX17xX3xXexX97xXdxX3xX4xX33xX4xX3xX21xX22xX2exX4xX3xX17xXdxX6xX3xX122xX6xX1cxX17xX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX27xXdxX48xX1cxXe4xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xXa2xX4bxX1fxXaxX12xXcxX1xX10xXa2xX3xX4xX33xX4xX3xX1cxX17xX22xX6a0xX1cxX3xXexXdxX1cxX367xX3xXcxX1xX397xX3xXexX42xX19xX1cxX17xX3xX7dxX1xX100xXexX3xX127xX77exX1cxX3xX969xX1xXdxX1cx1118cxXa2xX3xX2dbxX46xX10xX3xX7xX82xX3xX122xX34exX3xX162xX22xX51xXexX3xX4xX33xX4xX3xX31xX15xX3xX1xXa2xX97xX4xX1xX3xXexX27xXa2xX1cxX17xX3xX4xX22xX417xX4xX3xX1xX417xXdxX3xX122xX1exX177xX3xX41xX19xXdxX3xXcxX1xX397xX3xXexX42xX19xX1cxX17xX3xXcxX27xX22xX1cxX17xX3xX2cxX22xX2exX4xX3xX2bexX6a4xX3xX360xX1xXf7dxX4xX3xX182xX42xX51dxX1cxX17xX3xX41xX1exXa2xX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX11cxX198xX5dxX2xX120xX3xXexX97xXdxX3xXexX1xX397xX3xX122xXf3xX3xX127xXf7dxX4xX3xX360xXdxX1cxX1xX3xX2d5xXcxX27xX22xX1cxX17xX3xX2cxX22xX2exX4xX2e3xXe4xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dbxX22xXexX1xXa2xX27xXaxX12xX9axX1xX42xXadcxX1cxX17xX3xX35bxX85xX1cxX17xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX969xXa2xX22xX27xX4xX10xXaxX12xX2d5xXcxX73xX1cxX17xX3xX1xX43xXbxX2e3xX0xX5dxXbxX12
Phương Đặng