Châu Á trở thành khu vực thứ hai có hơn 10 triệu ca nhiễm Covid-19
Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp hấp cấp COVID-19 ở châu Á đã vượt quá 10 triệu người, trở thành khu vực đứng thứ hai thế giới về tổng số ca mắc.
521bx681bx599dxc4bcx9ce6x6209x6ab1x9c64x91ecxX7xbb88x85d6x659ex626exa319x7fccxX5xbaa8xXaxaa71x6046xX1x53b3xbc4dxX3x7151xX3xXex9c2ex9f3bxX3xXexX1x7172x7deaxX1xX3x6845xX1xX16xX3xa215xa46cxX4xX3xXexX1x64d8xX3xX1xX6xXdxX3xX4xc2d0xX3xX1xa787xX21xX3xX2x7f58xX3xXexX1bxXdx55e9xX16xX3xX4xX6xX3xX21xX1xXdxcc95xc58cxX3xX13x53cbxX28xXdx8fe2x7d26xX2x8977xX0xb2bdxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5baexX10xX6xX51xXaxX12x9a34xca0fxX3xX4xX6xX3xX21xX1xXdxX4axX4bxX3xX28xXdxX1bxX16xX7xX3xX6bx9b4cxce2exX6bxX52xX13xX4ex89c7xX52x84ecxX3xbe38xX15x6358xX3x87eaxX41xX21xX1xX3xX28xXdx5fd7xX4bxX3x9ac8xcedax718exX21xX88xX3xX1x6df6xX3xX1xa228xXbxX3xX1xXa0xXbxX3xX4xXa0xXbxX3xX13x9e2fxX84x98dex609fxX52xX2xX54xX3xX1cxX3xX4xX1xX15xX16xX3xX18xX3xX96x76a5xX3xX28xX97x9f8bxXexX3x92fcxX16x8d64xX3xX2xX3cxX3xXexX1bxXdxX41xX16xX3xX21xX88xX97xX98xXdx7f9exX3xXexX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX21xX1xX3xX24xX1xX16xX3xX28xX29xX4xX3xX96xX2exX21xX88xX3xXexX1xX2exX3xX1xX6xXdxX3xXexX1x5e17xX3xX88xXdxaa5dxXdxX3xX28x6c78xX3xXex9205xX21xX88xX3xX7xX6cxX3xX4xX6xX3xX4bxd01exX4xce24xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9ebfxX4exX51xX8axXaxX12xX0xXdxX4bxX88xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX21xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX8axX5xX10xX9xXaxb4f2xXdxX51xXexX1xb305xX3xd17exX2x676cxXbx87c2x718bxX3xX1xX10xXdxX88xX1xXexX149xX3x8bb7xa0c7xX86xXbxX14fxX150xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX56xX56xXdxX112xX8cxX6xX4exX1xX6xXexXdxX21xX1xX112xX28xX21xX56xX21xX10xX144xX7xX56xX86xX3cxX15axX86xX56xX2xX3cx7428xX51xX3cxX86xX3cxX15axX54xX2xX15bxXexX2x5b97xX15bxX14bxX5xX2xX3cxX52xX3cxX3cxX3cxX52xX2xXbxb5c9xX54xX14fxX14fxX2xX112x8b95xXbxX88xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX18xX3xXexX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX21xX1xX3xX24xX1xX16xX3xX28xX29xX4xX3xXexX1xX2exX3xX1xX6xXdxX3xX4xX35xX3xX1xX38xX21xX3xX2xX3cxX3xXexX1bxXdxX41xX16xX3xX4xX6xX3xX21xX1xXdxX4axX4bxX3xX13xX4exX28xXdxX51xX52xX2xX54xXaxX3xX144xXdxX51xXexX1xX9xXaxX14bxX2xX14dxXaxX3xX1xX10xXdxX88xX1xXexX9xXaxX15axX15bxX86xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX4exX21xXaxX12x6cb8x8f2bxXexX3xX4xX1xX6cxXexX3xX24xXdxbe95xX4bxX3xX51x8fe4xX4xX1xX3xXexccb8xXdxX3xX65xX20xX21xX3x5a8dxX16xX6cxX4xX112xX3x8d7fx745cxX21xX1xX149xX3xXaexXafxX15axXafxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX4exX51xX8axXaxX12xXcx7e79xX3xX21xX88xX20xX8axX3xX86xX15axX56xX2xX3cxXd7xX3xX7xX6cxX3xX4xX6xX3xX21xX1xXdxX4axX4bxX3xX28xXdxX1bxX16xX7xX3xX6bxX7exX7fxX6bxX52xX13xX4exX84xX52xX86xX3xX88xX15xX8axX3xX8cxX41xX21xX1xX3xX28xXdxX93xX4bxX3xX96xX97xX98xX21xX88xX3xX1xX9dxX3xX1xXa0xXbxX3xX1xXa0xXbxX3xX4xXa0xXbxX3xX13xXacxX84xXaexXafxX52xX2xX54xX3xX1cxX3xX4xX1xX15xX16xX3xX18xX3xX96xXbexX3xX28xX97xXc2xXexX3xXc5xX16xXc7xX3xX2xX3cxX3xXexX1bxXdxX41xX16xX3xX21xX88xX97xX98xXdxXd7xX3xXexX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX21xX1xX3xX24xX1xX16xX3xX28xX29xX4xX3xX96xX2exX21xX88xX3xXexX1xX2exX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xXfaxX3xX88xXdxXfexXdxX3xX28xX102xX3xXexX105xX21xX88xX3xX7xX6cxX3xX4xX6xX3xX4bxX110xX4xX3xX13xXacxX84xXaexXafxX52xX2xX54xXd7xX3xX4xX1xac72xX3xX7xX6xX16xX3xX24xX1xX16xX3xX28xX29xX4xX3xX223xc6a9xX3xcf5bxX6xXexXdxX21xX1xX112xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX4exX51xX8axXaxX12xad85xXfaxX21xX3xX4xX1xXdxX102xX16xX3xX86xX14dxX56xX2xX3cxXd7xX3xXexX1xX10xX4exX3xXexX1bxX6xX21xX88xX3xXexX1xX6cxX21xX88xX3xX24xX93xX3xX144xX4exX1bxX5xX51xX4exX4bxX10xXexX10xX1bxX7xX112xXdxX21xX19cxX4exXd7xX3xX28xXfexXdxX3xXexX1bxX93xX21xX3xX2xX15bxX3xXexX1bxXdxX41xX16xX3xX4xX6xX3xX4bxX110xX4xXd7xX3xX4xX1xX15xX16xX3xX18xX3xX4xX1xXdxXfaxX4bxX3xX24xX1xX4ex7fd9xX21xX88xX3xX15bxX3cx7738xX3xXexX1bxX4exX21xX88xX3xXexX105xX21xX88xX3xX7xX6cxX3xX1xX38xX21xX3xX15axX15bxX3xXexX1bxXdxX41xX16xX3xX21xX88xX97xX98xXdxX3xX21xX1xXdxX4axX4bxX3xX28xXdxX1bxX16xX7xX3xX6bxX7exX7fxX6bxX3xX13xX4exX84xX52xX86xX3xX88xX15xX8axX3xX8cxX41xX21xX1xX3xX13xXacxX84xXaexXafxX52xX2xX54xX3xXexX1bxX93xX21xX3xXexX4exX20xX21xX3xX4x6376xX16xX112xX3xX84xXfexXdxX3xX1xX38xX21xX3xX86xX15bxX15bxX112xX3cxX3cxX3cxX3xX21xX88xX97xX98xXdxX3xXexb1d7xX3xX28xX4exX21xX88xXd7xX3xX4xX1xX15xX16xX3xX18xX3xX4xX1xXdxXfaxX4bxX3xX24xX1xX4exX3b5xX21xX88xX3xX86xX2xX3bbxX3xXexX105xX21xX88xX3xX7xX6cxX3xX4xX6xX3xXexX42dxX3xX28xX4exX21xX88xX3xX28x96d3xX3xX13xXacxX84xXaexXafxX52xX2xX54xX3xXexX1bxX93xX21xX3xXexX4exX20xX21xX3xX4xX412xX16xX112xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX4exX51xX8axXaxX12xXcxX1xX10xX4exX3xXbxX1xX15xX21xX3xXex77e3xX4xX1xX3xX4x732axX6xX3xX1xXbexX21xX88xX3xX7fxX10xX16xXexX10xX1bxX7xXd7xX3xX24xX1xX16xX3xX28xX29xX4xX3x7294xX6xX4bxX3xX18xX3xX96xX2exX21xX88xX3xX96xX412xX16xX3xX5xX20xX3xd03cxX21xX3xX353xX224xX3xX8cxX232xX3xX3b5xX21xX1xX3xX1xX97xX1cxX21xX88xX3xX21x5f8dxX21xX88xX3xX21xX102xX3xX21xX1xXa0xXexX3xX8cxX1cxXdxX3xX96xX237xXdxX3xX51xX232xX4xX1xX3xX13xXacxX84xXaexXafxX52xX2xX54xX3xX24xX1xXdxX3xX88xX1xXdxX3xX21xX1x89bbxX21xX3xX88xX412xX21xX3xX86xX2xX3bbxX3xXexX105xX21xX88xX3xX7xX6cxX3xX4xX6xX3xX4bxX110xX4xX3xXexX4exX20xX21xX3xX4xX412xX16xX3xX28xX20xX3xX7xX6cxX3xX4xX6xX3xXexX42dxX3xX28xX4exX21xX88xX3xX4xX1xXdxXfaxX4bxX3xX2xX86xX3bbxX112xX3xXcxX49axX21xX1xX3xXexX1bxX16xX21xX88xX3xX8cxX461xX21xX1xX3xXexX1bxX4exX21xX88xX3xX2xX3xXexX16xX412xX21xXd7xX3xX4caxX21xX3xX353xX224xX3xX88xX1xXdxX3xX21xX1xX50axX21xX3xX1xX38xX21xX3xX14dxX18fxX112xX3cxX3cxX3cxX3xXexX1bxX97xX98xX21xX88xX3xX1xXc2xXbxX3xX21xX1xXdxX4axX4bxX3xX28xXdxX1bxX16xX7xX3xX4bx7356xXdxX3xX21xX88xX20xX8axXd7xX3xX28xXfexXdxX3xX14dxX184xX3xX4xX6xX3xX21xX1xXdxX4axX4bxX3xX4bxXfexXdxX3xXexX1bxX93xX21xX3xX2xX3cxX112xX3cxX3cxX3cxX3xX51xX15xX21xX3xX1cxX3xX21xX102xX21xX3xX24xXdxX21xX1xX3xXexXfaxX3xX5xXfexX21xX3xXexX1xX2exX3xX8cxX6xX3xX4xX1xX15xX16xX3xX18xX112xX3xXcxX16xX8axX3xX21xX1xXdxX93xX21xXd7xX3xX4xXc7xX4xX3xX4xX6xX3xX21xX1xXdxX4axX4bxX3xXexX237xXdxX3xXc5xX16xX6cxX4xX3xX88xXdxX6xX3xX4b8xX6xX4bxX3xX18xX3xX96xX6xX21xX88xX3xX4xX35xX3xX4xX1xXdxX102xX16xX3xX1xX97xXfexX21xX88xX3xX88xXdxX3b5xX4bxX112xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX4exX51xX8axXaxX12x6b02xX1xX35xX21xX88xX3xX28xXdxX93xX21xX3xXcxXcx6a45xX84xX4b8xX3xXexX237xXdxX3xX4b8xX10xX144xX3xXafxX10xX5xX1xXdxX3xX51xbd6fxX21xX3xX7xX6cxX3xX5xXdxX41xX16xX3xX4xX49fxX6xX3xX122xX224xX3x7ca0xX3xXexXfaxX3xX28xX20xX3xX640xX1xbb5dxX4xX3xX5xXc2xXdxX3xX88xXdxX6xX3xX96xX461xX21xX1xX3xX4caxX21xX3xX353xX224xX3xX4xX1xX4exX3xX8cxXdxXfaxXexX3xX7xXc7xX21xX88xX3xX86xX14dxX56xX2xX3cxXd7xX3xX21xX97xXfexX4xX3xX21xX20xX8axX3xX88xX1xXdxX3xX21xX1xX50axX21xX3xX14dxX3cxX112xX2xX86xX54xX3xX4xX6xX3xXexX1bxX4exX21xX88xX3xX86xX15axX3xX88xXdxX98xX3xXc5xX16xX6xX112xX3xX65xXdxX41xX21xX3xXexX105xX21xX88xX3xX7xX6cxX3xX21xX88xX97xX98xXdxX3xX4bxX110xX4xX3xX13xXacxX84xXaexXafxX52xX2xX54xX3xX1cxX3xX21xX97xXfexX4xX3xX21xX20xX8axX3xX5xX20xX3xX1xX38xX21xX3xX18fxXd7xX184xX14bxX3xXexX1bxXdxX41xX16xXd7xX3xXexX1bxX4exX21xX88xX3xX96xX35xX3xX4xX35xX3xX2xX2xX184xX112xX14dxX15bxX15axX3xXexX1bxX97xX98xX21xX88xX3xX1xXc2xXbxX3xXexX42dxX3xX28xX4exX21xX88xXd7xX3xXex53a9xX21xX88xX3xXexX1xX93xX4bxX3xX14dxX18fxX184xX3xX4xX6xX3xX7xX4exX3xX28xXfexXdxX3xX2xX3xX21xX88xX20xX8axX3xXexX1bxX97xXfexX4xX3xX96xX35xX112xX3xXcx9ab7xX3xX5xX41xX3xXexX42dxX3xX28xX4exX21xX88xX3xX51xX4exX3xX4xX73cxX21xX3xX8cxX41xX21xX1xX3xX21xX20xX8axX3xXexX237xXdxX3xX4caxX21xX3xX353xX224xX3xXexXdxXfaxXbxX3xXex52e1xX4xX3xX88xXdxX3b5xX4bxX3xX14fxX16xX6cxX21xX88xX3xX4xab45xX21xX3xX2xXd7xX14dxX2xX3bbxX112xX3xX13xX35xX3xX96xXfaxX21xX3xX18fxXd7xX3cxX18fxX3xXexX1bxXdxX41xX16xX3xX21xX88xX97xX98xXdxX3xX96xXbexX3xX24xX1x7df7xXdxX3xX8cxX41xX21xX1xX3xX244xX96xX237xXexX3xXexX765xX3xX5xX41xX3xXbxX1xX792xX4xX3xX1x72eaxXdxX3xX54xX3cxX3bbx9194xX3xX28xX20xX3xX1xXdxX41xX21xX3xX4xX7a1xX21xX3xX14bxX14bxX184xX112xX2xX14dxX15axX3xX4xX6xX3xX51xX97xX38xX21xX88xX3xXexX49axX21xX1xX112xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX4exX51xX8axXaxX12xXcxX1xX10xX4exX3xX65xX224xXdxX3xX96xX7e1xX21xX88xX3xX21xX88xX1xXdxX93xX21xX3xX4xX2exX16xX3xX8axX3xXexXfaxX3xX4caxX21xX3xX353xX224xX3xX244xXaexX13xX223xX7fxX7e7xXd7xX3xX96xXfaxX21xX3xX21xX6xX8axX3xX21xX97xXfexX4xX3xX21xX20xX8axX3xX96xXbexX3xXexX1xX29xX4xX3xX1xXdxX41xX21xX3xXexX105xX21xX88xX3xX4xX224xX21xX88xX3xX1xX38xX21xX3xX2xX3cxX86xXd7xX14dxX86xX3xXexX1bxXdxX41xX16xX3xX5xX97xXc2xXexX3xX14fx797fxXexX3xX21xX88xX1xXdxX41xX4bxX3xX13xXacxX84xXaexXafxX52xX2xX54xXd7xX3xXexX1bxX4exX21xX88xX3xX96xX35xX3xX4xX35xX3xX2xXd7xX2xX15axX3xXexX1bxXdxX41xX16xX3xX5xX97xXc2xXexX3xXexX1bxX4exX21xX88xX3xX21xX88xX20xX8axX3xX86xX15axX56xX2xX3cxX112xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX4exX51xX8axXaxX12xXcxX237xXdxX3xX353xX9dxX21xX88xX3xX4b8xX6xX4bxX3xX18xXd7xX3xX7xX6cxX3xX5xXdxX41xX16xX3xX4xX1xX49axX21xX1xX3xXexX1xX2exX4xX3xX51xX4exX3xX122xX224xX3xX672xX3xXexXfaxX3xXaexX21xX51xX4exX21xX10xX7xXdxX6xX3xX4xX9dxX21xX88xX3xX8cxX6cxX3xX4xX1xX4exX3xXexX1xXa0xX8axX3xX21xX97xXfexX4xX3xX21xX20xX8axX3xX88xX1xXdxX3xX21xX1xX50axX21xX3xXexX1xX93xX4bxX3xX15bxX112xX18fxX15bxX86xX3xX4xX6xX3xX4bxX110xX4xX3xX4bxXfexXdxX3xX4x74ccxX21xX88xX3xXexX1bxX4exX21xX88xX3xX21xX88xX20xX8axX3xX86xX14dxX56xX2xX3cxXd7xX3xX21xX15xX21xX88xX3xXexX105xX21xX88xX3xX7xX6cxX3xX4xX6xX3xX4bxX110xX4xX3xX5xX93xX21xX3xX15bxX184xX54xX112xX18fxX2xX86xX3xX4xX6xX112xX3xX6bxX6cxX3xX4xX6xX3xXexX42dxX3xX28xX4exX21xX88xX3xXexX237xXdxX3xX21xX97xXfexX4xX3xX21xX20xX8axX3xXexX73cxX21xX88xX3xXexX1xX93xX4bxX3xX54xX15axX3xX4xX6xX3xX5xX93xX21xX3xX2xX15bxX112xX86xX54xX54xX3xX4xX6xX112xX3xXcxX1bxX4exX21xX88xX3xX4bxX224xXexX3xXexX16xX8axX93xX21xX3xX8cxX6cxX3xXexX1bxX97xXfexX4xX3xX96xX35xXd7xX3xX4xX1xX49axX21xX1xX3xXc5xX16xX8axX102xX21xX3xXexX1xX20xX21xX1xX3xXbxX1xX6cxX3xd0b6xX6xX24xX6xX1bxXexX6xX3xX4xX1xX4exX3xX8cxXdxXfaxXexX3xX7x5a7exX3xX88xXdxX6xX3xX1xX237xX21xX3xX4xXc7xX4xX3xX8cxXdxX41xX21xX3xXbxX1xXc7xXbxX3xX88xXdxXbexX21xX3xX4xXc7xX4xX1xX3xX14fxXbexX3xX1xX224xXdxX3xX96xXfaxX21xX3xX21xX88xX20xX8axX3xX184xX56xX2xX2xX3xXexXfexXdxX3xX96xX22exX3xX21xX88xX73cxX21xX3xX4xX1xX4dexX21xX3xX51xX232xX4xX1xX3xX8cxX41xX21xX1xX3xX5xX15xX8axX3xX5xX6xX21xX112xX3xXcxX16xX412xX21xX3xXexX1bxX97xXfexX4xXd7xX3xXaexX21xX51xX4exX21xX10xX7xXdxX6xX3xX96xXbexX3xX28xX97xXc2xXexX3xX640xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX21xX10xX7xXd7xX3xXexX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX21xX1xX3xXc5xX16xX6cxX4xX3xX88xXdxX6xX3xX8cxX232xX3xX3b5xX21xX1xX3xX1xX97xX1cxX21xX88xX3xX21xX4dexX21xX88xX3xX21xX102xX3xX21xX1xXa0xXexX3xX51xX4exX3xX13xXacxX84xXaexXafxX52xX2xX54xX3xXexX237xXdxX3xX353xX9dxX21xX88xX3xX4b8xX6xX4bxX3xX18xX112xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX4exX51xX8axXaxX12xXcxX1bxX4exX21xX88xX3xX24xX1xXdxX3xX96xX35xXd7xX3xX4bxX224xXexX3xX7xX6cxX3xX21xX97xXfexX4xX3xX4xX1xX15xX16xX3xX18xX3xX21xX1xX97xX3xXcxX1bxX16xX21xX88xX3xX23exX16xX6cxX4xX3xX96xXbexX3xX51xX50axXbxX3xX96xX97xXc2xX4xX3xX51xX232xX4xX1xXd7xX3xX1xX6xX8axX3xX4b8xX1xX50axXexX3xX122xX3b5xX21xXd7xX3xX21xX38xXdxX3xX13xXacxX84xXaexXafxX52xX2xX54xX3xX28xX660xX21xX3xXexX7e1xX21xX3xXexX237xXdxX3xX21xX1xX97xX21xX88xX3xX24xX1xX9dxX21xX88xX3xXexX73cxX21xX88xX3xX7xX6cxX3xX4xX6xX3xX5xX15xX8axX3xX21xX1xXdxX4axX4bxX112xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX4exX51xX8axXaxX12xX223xX4dexX4xX3xX51xac0cxX3xX7xX6cxX3xX4xX6xX3xX4bxX110xX4xX3xX96xXbexX3xX28xX97xXc2xXexX3xX4xX4exX21xX3xX7xX6cxX3xX2xX3cxX3xXexX1bxXdxX41xX16xXd7xX3xX7xX4exX21xX88xX3xXexX1bxX4exX21xX88xX3xX21xX1x6eafxX21xX88xX3xXexX16xX412xX21xX3xX88xX412xX21xX3xX96xX15xX8axXd7xX3xX4xX1xX15xX16xX3xX18xX3xX21xX1xX461xX21xX3xX4xX1xX16xX21xX88xX3xX96xX97xXc2xX4xX3xX96xXc7xX21xX1xX3xX88xXdxXc7xX3xX96xXbexX3xX4xX35xX3xX7xX29xX3xX4xX3b5xXdxX3xXexX1xXdxX41xX21xX3xXexX1bxX4exX21xX88xX3xX28xXdxX41xX4xX3xX14fxX42dxX3xX5x65caxX3xX96xX237xXdxX3xX51xX232xX4xX1xXd7xX3xX28xXfexXdxX3xX7xX6cxX3xX4xX6xX3xX21xX1xXdxX4axX4bxX3xX1x624exX21xX88xX3xX21xX88xX20xX8axX3xXexX73cxX21xX88xX3xX4xX1xX50axX4bxX3xX5xX237xXdxX3xX1cxX3xX21xX1xXbc5xX21xX88xX3xX21xX38xXdxX3xX21xX1xX97xX3xX4caxX21xX3xX353xX224xXd7xX3xXc5xX16xX6cxX4xX3xX88xXdxX6xX3xX8cxX232xX3xX3b5xX21xX1xX3xX1xX97xX1cxX21xX88xX3xX21xX4dexX21xX88xX3xX21xX102xX3xXexX1xX2exX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xXfaxX3xX88xXdxXfexXdxXd7xX3xX7xX6xX16xX3xX223xX335xX112xX3xX353xX15xX8axX3xX5xX20xX3xX4bxX224xXexX3xX7xX29xX3xXexX97xX38xX21xX88xX3xXbxX1xX3b5xX21xX3xX1bx5608xX3xX1bxX41xXexX3xX28xXfexXdxX3xX7xX6cxX3xX4xX6xX3xX13xXacxX84xXaexXafxX52xX2xX54xX3xXexX73cxX21xX88xX3xX4xX6xX4exX3xXexX1bxX1cxX3xX5xX237xXdxX3xX1cxX3xX4xX1xX15xX16xX3x625exX16xX3xX28xX20xX3xX122xX110xX4xX3xX223xX335xX112xX3xXcxX1xXc7xX21xX88xX3xX54xX3xX28xX264xX6xX3xXc5xX16xX6xXd7xX3xX4xXc7xX4xX3xX4xX1xX16xX8axX93xX21xX3xX88xXdxX6xX3xX51xX29xX3xX8cxXc7xX4exX3xXexX105xX21xX88xX3xX7xX6cxX3xX4xX6xX3xX21xX1xXdxX4axX4bxX3xX28xXdxX1bxX16xX7xX3xX6bxX7exX7fxX6bxX3xX13xX4exX84xX52xX86xX3xXexX237xXdxX3xX4caxX21xX3xX353xX224xX3xX7xXa0cxX3xX28xX97xXc2xXexX3xX223xX335xX3xX28xX20xX4exX3xX4xX16xX6cxXdxX3xXexX1xXc7xX21xX88xX3xX2xX3cxX3xX21xX20xX8axX112xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX4exX51xX8axXaxX12xXcxX16xX8axX3xX21xX1xXdxX93xX21xXd7xX3xX223xX335xX3xX1xXdxX41xX21xX3xX96xX97xXc2xX4xX3xX4xX1xX4exX3xX5xX20xX3xX96xX6xX21xX88xX3xX8cxX97xXfexX4xX3xX28xX20xX4exX3xX5xX20xX21xX3xX7xX35xX21xX88xX3xX5xX15xX8axX3xX21xX1xXdxX4axX4bxX3xXexX1xX2exX3xX8cxX6xX112xX3xXcxX1xX10xX4exX3xXexX1bxX6xX21xX88xX3xXexX1xX6cxX21xX88xX3xX24xX93xX3xX144xX4exX1bxX5xX51xX4exX4bxX10xXexX10xX1bxX7xX112xXdxX21xX19cxX4exXd7xX3xX223xX335xX3xXbxX1xXc7xXexX3xX1xXdxX41xX21xX3xXexXfexXdxX3xX1xX38xX21xX3xX18fxX54xX112xX3cxX3cxX3cxX3xX4xX6xX3xX4bxX110xX4xX3xX13xXacxX84xXaexXafxX52xX2xX54xX3xX4bxXfexXdxX3xXexX1bxX4exX21xX88xX3xX86xX15axX3xX88xXdxX98xX3xXc5xX16xX6xXd7xX3xX21xX15xX21xX88xX3xXexX105xX21xX88xX3xX7xX6cxX3xX8cxX41xX21xX1xX3xX21xX1xX15xX21xX3xX5xX93xX21xX3xXexX1bxX93xX21xX3xX184xXd7xX184xX86xX3xXexX1bxXdxX41xX16xX3xX21xX88xX97xX98xXdxX112xX3xXcxX1bxX4exX21xX88xX3xX24xX1xXdxX3xX96xX35xXd7xX3xX4xX1xX15xX16xX3xXce7xX16xX3xX96xX6xX21xX88xX3xX4xX1xX50axXexX3xX28xX50axXexX3xX96xX6cxXdxX3xXbxX1xX35xX3xX28xXfexXdxX3xX5xX20xX21xX3xX7xX35xX21xX88xX3xX5xX15xX8axX3xX21xX1xXdxX4axX4bxX3xXexX1xX2exX3xX1xX6xXdxX112xX0xX56xXbxX12xX0xX51xXdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX51xX1bxX10xX5xX6xXexX10xX51xXaxX12xX0xX7xXexX1bxX4exX21xX88xX12xXcxXdxX21xX3xX5xXdxX93xX21xX3xXc5xX16xX6xX21xX149xX0xX56xX7xXexX1bxX4exX21xX88xX12xX0xX16xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX52xXexX1xX16xX4bxX8cxX52xX6xX21xX51xX52xX7xX6xXbxX4exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX4exX28xXdxX51xX52xX2xX54xX3xXexXfexXdxX3xX14bxX1xX3xX7xXc7xX21xX88xX3xX86xX15axX56xX2xX3cxX149xX3xXcxX1xXfaxX3xX88xXdxXfexXdxX3xXexX1bxX93xX21xX3xX15axX86xXd7xX18fxX3xXexX1bxXdxX41xX16xX3xX4xX6xX3xX4bxX110xX4xXd7xX3xX13xX1xX15xX16xX3xXce7xX16xX3xX5xX237xXdxX3xXexX1xX20xX21xX1xX3xXexX15xX4bxX3xX51xX232xX4xX1xX3xX4bxXfexXdxXaxX3xX1xX1bxX10xX19cxX9xXaxX56xX51xXdxX10xX4bxX52xX21xX4exX21xX88xX56xX4xX4exX28xXdxX51xX52xX2xX54xX52xXexX4exXdxX52xX14bxX1xX52xX7xX6xX21xX88xX52xX86xX15axX52xX2xX3cxX52xXexX1xX10xX52xX88xXdxX4exXdxX52xXexX1bxX10xX21xX52xX15axX86xX52xX18fxX52xXexX1bxXdxX10xX16xX52xX4xX6xX52xX4bxX6xX4xX52xX4xX1xX6xX16xX52xX6xX16xX52xX5xX6xXdxX52xXexX1xX6xX21xX1xX52xXexX6xX4bxX52xX51xXdxX4xX1xX52xX4bxX4exXdxX56xX86xX3cxX3cxX18fxX2xX15bxX112xX1xXexX4bxXaxX12xX0xXdxX4bxX88xX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX56xX4bxX10xX51xXdxX6xX56xX2xX86xX3cxX56xX21xX10xX144xX7xX56xX86xX3cxX15axX86xX56xX2xX3cxX14bxX51xX14bxX3cxX14bxX2xX86xX15axX15axXexX2xX18fxX184xX2xX5xX2xX112xX1a2xXbxX88xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX18xX3xXexX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX21xX1xX3xX24xX1xX16xX3xX28xX29xX4xX3xXexX1xX2exX3xX1xX6xXdxX3xX4xX35xX3xX1xX38xX21xX3xX2xX3cxX3xXexX1bxXdxX41xX16xX3xX4xX6xX3xX21xX1xXdxX4axX4bxX3xX13xX4exX28xXdxX51xX52xX2xX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX51xXdxX28xX12xX0xX7xXexX1bxX4exX21xX88xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX4exX28xXdxX51xX52xX2xX54xX3xXexXfexXdxX3xX14bxX1xX3xX7xXc7xX21xX88xX3xX86xX15axX56xX2xX3cxX149xX3xXcxX1xXfaxX3xX88xXdxXfexXdxX3xXexX1bxX93xX21xX3xX15axX86xXd7xX18fxX3xXexX1bxXdxX41xX16xX3xX4xX6xX3xX4bxX110xX4xXd7xX3xX13xX1xX15xX16xX3xXce7xX16xX3xX5xX237xXdxX3xXexX1xX20xX21xX1xX3xXexX15xX4bxX3xX51xX232xX4xX1xX3xX4bxXfexXdxXaxX3xX1xX1bxX10xX19cxX9xXaxX56xX51xXdxX10xX4bxX52xX21xX4exX21xX88xX56xX4xX4exX28xXdxX51xX52xX2xX54xX52xXexX4exXdxX52xX14bxX1xX52xX7xX6xX21xX88xX52xX86xX15axX52xX2xX3cxX52xXexX1xX10xX52xX88xXdxX4exXdxX52xXexX1bxX10xX21xX52xX15axX86xX52xX18fxX52xXexX1bxXdxX10xX16xX52xX4xX6xX52xX4bxX6xX4xX52xX4xX1xX6xX16xX52xX6xX16xX52xX5xX6xXdxX52xXexX1xX6xX21xX1xX52xXexX6xX4bxX52xX51xXdxX4xX1xX52xX4bxX4exXdxX56xX86xX3cxX3cxX18fxX2xX15bxX112xX1xXexX4bxXaxX12xX13xX4exX28xXdxX51xX52xX2xX54xX3xXexXfexXdxX3xX14bxX1xX3xX7xXc7xX21xX88xX3xX86xX15axX56xX2xX3cxX149xX3xXcxX1xXfaxX3xX88xXdxXfexXdxX3xXexX1bxX93xX21xX3xX15axX86xXd7xX18fxX3xXexX1bxXdxX41xX16xX3xX4xX6xX3xX4bxX110xX4xXd7xX3xX13xX1xX15xX16xX3xXce7xX16xX3xX5xX237xXdxX3xXexX1xX20xX21xX1xX3xXexX15xX4bxX3xX51xX232xX4xX1xX3xX4bxXfexXdxX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX1bxX4exX21xX88xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX51xXaxX12xXcxX1bxX4exX21xX88xX3xX86xX15axX3xX88xXdxX98xX3xXc5xX16xX6xXd7xX3xXexX1xXfaxX3xX88xXdxXfexXdxX3xX88xX1xXdxX3xX21xX1xX50axX21xX3xX15bxX3cxX86xX112xX14bxX15axX2xX3xXexX1bxX97xX98xX21xX88xX3xX1xXc2xXbxX3xX4bxX110xX4xX3xX13xXacxX84xXaexXafxX52xX2xX54xX3xX28xX20xX3xX15axX112xX3cxX15axX15axX3xX4xX6xX3xXexX42dxX3xX28xX4exX21xX88xX112xX3xXcxX105xX21xX88xX3xX7xX6cxX3xX4xX6xX3xX21xX1xXdxX4axX4bxX3xX28xXdxX1bxX16xX7xX3xX6bxX7exX7fxX6bxX52xX13xX4exX84xX52xX86xX3xXexX1bxX93xX21xX3xXexX4exX20xX21xX3xX4xX412xX16xX3xXexX73cxX21xX88xX3xX5xX93xX21xX3xXexX1bxX93xX21xX3xX15axX86xXd7xX18fxX3xXexX1bxXdxX41xX16xX3xX21xX88xX97xX98xXdxX112xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX51xXdxX28xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX50axXbxX3xX21xX1xX50axXexX3xX13xX4exX28xXdxX51xX52xX2xX54xX149xX3xXcxX1xXfaxX3xX88xXdxXfexXdxX3xX4xX35xX3xX1xX38xX21xX3xX15axX3cxXd7xX14dxX3xXexX1bxXdxX41xX16xX3xX4xX6xX3xX4bxX110xX4xX3xX28xX20xX3xX1xX38xX21xX3xX2xXd7xX2xX3xXexX1bxXdxX41xX16xX3xX4xX6xX3xXexX42dxX3xX28xX4exX21xX88xXaxX3xX1xX1bxX10xX19cxX9xXaxX56xX51xXdxX10xX4bxX52xX21xX4exX21xX88xX56xX4xX6xXbxX52xX21xX1xX6xXexX52xX4xX4exX28xXdxX51xX52xX2xX54xX52xXexX1xX10xX52xX88xXdxX4exXdxX52xX4xX4exX52xX1xX4exX21xX52xX15axX3cxX52xX14dxX52xXexX1bxXdxX10xX16xX52xX4xX6xX52xX4bxX6xX4xX52xX28xX6xX52xX1xX4exX21xX52xX2xX52xX2xX52xXexX1bxXdxX10xX16xX52xX4xX6xX52xXexX16xX52xX28xX4exX21xX88xX56xX86xX3cxX3cxX15axX86xX15bxX112xX1xXexX4bxXaxX12xX0xXdxX4bxX88xX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX56xX4bxX10xX51xXdxX6xX56xX2xX86xX3cxX56xX21xX10xX144xX7xX56xX86xX3cxX15axX86xX56xX2xX3cxX184xX51xX86xX3cxX184xX86xX14dxX15axX54xXexX2xX15axX54xX15axX2xX5xX3cxX112xX1a2xXbxX88xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX18xX3xXexX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX21xX1xX3xX24xX1xX16xX3xX28xX29xX4xX3xXexX1xX2exX3xX1xX6xXdxX3xX4xX35xX3xX1xX38xX21xX3xX2xX3cxX3xXexX1bxXdxX41xX16xX3xX4xX6xX3xX21xX1xXdxX4axX4bxX3xX13xX4exX28xXdxX51xX52xX2xX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX51xXdxX28xX12xX0xX7xXexX1bxX4exX21xX88xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX50axXbxX3xX21xX1xX50axXexX3xX13xX4exX28xXdxX51xX52xX2xX54xX149xX3xXcxX1xXfaxX3xX88xXdxXfexXdxX3xX4xX35xX3xX1xX38xX21xX3xX15axX3cxXd7xX14dxX3xXexX1bxXdxX41xX16xX3xX4xX6xX3xX4bxX110xX4xX3xX28xX20xX3xX1xX38xX21xX3xX2xXd7xX2xX3xXexX1bxXdxX41xX16xX3xX4xX6xX3xXexX42dxX3xX28xX4exX21xX88xXaxX3xX1xX1bxX10xX19cxX9xXaxX56xX51xXdxX10xX4bxX52xX21xX4exX21xX88xX56xX4xX6xXbxX52xX21xX1xX6xXexX52xX4xX4exX28xXdxX51xX52xX2xX54xX52xXexX1xX10xX52xX88xXdxX4exXdxX52xX4xX4exX52xX1xX4exX21xX52xX15axX3cxX52xX14dxX52xXexX1bxXdxX10xX16xX52xX4xX6xX52xX4bxX6xX4xX52xX28xX6xX52xX1xX4exX21xX52xX2xX52xX2xX52xXexX1bxXdxX10xX16xX52xX4xX6xX52xXexX16xX52xX28xX4exX21xX88xX56xX86xX3cxX3cxX15axX86xX15bxX112xX1xXexX4bxXaxX12xX13xX50axXbxX3xX21xX1xX50axXexX3xX13xX4exX28xXdxX51xX52xX2xX54xX149xX3xXcxX1xXfaxX3xX88xXdxXfexXdxX3xX4xX35xX3xX1xX38xX21xX3xX15axX3cxXd7xX14dxX3xXexX1bxXdxX41xX16xX3xX4xX6xX3xX4bxX110xX4xX3xX28xX20xX3xX1xX38xX21xX3xX2xXd7xX2xX3xXexX1bxXdxX41xX16xX3xX4xX6xX3xXexX42dxX3xX28xX4exX21xX88xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX1bxX4exX21xX88xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX51xXaxX12xX6bxXc7xX21xX88xX3xX86xX3cxX56xX2xX3cxXd7xX3xXexX1xXfaxX3xX88xXdxXfexXdxX3xX96xXbexX3xX88xX1xXdxX3xX21xX1xX50axX21xX3xX1xX38xX21xX3xX15axX3cxXd7xX14dxX3xXexX1bxXdxX41xX16xX3xX4xX6xX3xX4bxX110xX4xXd7xX3xXexX1bxX4exX21xX88xX3xX96xX35xX3xX4xX35xX3xX2xX112xX2xX86xX86xX112xX3cxX54xX15bxX3xX4xX6xX3xXexX42dxX3xX28xX4exX21xX88xX3xX51xX4exX3xX13xX4exX28xXdxX51xX52xX2xX54xX112xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX51xXdxX28xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6bxXc7xX21xX88xX3xX2xX15bxX56xX2xX3cxXd7xX3xX24xX1xX9dxX21xX88xX3xX4xX6xX3xX4bxX110xX4xX3xX4bxXfexXdxXd7xX3xX84xXdxX41xXexX3xX4b8xX6xX4bxX3xX96xXbexX3xX4xX1xXbc5xX6xX3xX24xX1xX7c8xXdxX3xX2xX112xX3cxX86xX14dxX3xX8cxX41xX21xX1xX3xX21xX1xX15xX21xX3xX13xX4exX28xXdxX51xX52xX2xX54xXaxX3xX1xX1bxX10xX19cxX9xXaxX56xX8axX52xXexX10xX56xX7xX6xX21xX88xX52xX2xX15bxX52xX2xX3cxX52xX24xX1xX4exX21xX88xX52xX4xX6xX52xX4bxX6xX4xX52xX4bxX4exXdxX52xX28xXdxX10xXexX52xX21xX6xX4bxX52xX51xX6xX52xX4xX1xX16xX6xX52xX24xX1xX4exXdxX52xX2xX52xX3cxX86xX14dxX52xX8cxX10xX21xX1xX52xX21xX1xX6xX21xX52xX4xX4exX28xXdxX51xX52xX2xX54xX56xX86xX3cxX3cxX3cxX86xX15bxX112xX1xXexX4bxXaxX12xX0xXdxX4bxX88xX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX56xX4bxX10xX51xXdxX6xX56xX2xX86xX3cxX56xX21xX10xX144xX7xX56xX86xX3cxX15axX2xX56xX2xX3cxX14bxX51xX86xX3cxX14bxX2xX15bxX86xX14bxXexX54xX2xX18fxX14bxX5xX2xX112xX1a2xXbxX88xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX18xX3xXexX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX21xX1xX3xX24xX1xX16xX3xX28xX29xX4xX3xXexX1xX2exX3xX1xX6xXdxX3xX4xX35xX3xX1xX38xX21xX3xX2xX3cxX3xXexX1bxXdxX41xX16xX3xX4xX6xX3xX21xX1xXdxX4axX4bxX3xX13xX4exX28xXdxX51xX52xX2xX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX51xXdxX28xX12xX0xX7xXexX1bxX4exX21xX88xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6bxXc7xX21xX88xX3xX2xX15bxX56xX2xX3cxXd7xX3xX24xX1xX9dxX21xX88xX3xX4xX6xX3xX4bxX110xX4xX3xX4bxXfexXdxXd7xX3xX84xXdxX41xXexX3xX4b8xX6xX4bxX3xX96xXbexX3xX4xX1xXbc5xX6xX3xX24xX1xX7c8xXdxX3xX2xX112xX3cxX86xX14dxX3xX8cxX41xX21xX1xX3xX21xX1xX15xX21xX3xX13xX4exX28xXdxX51xX52xX2xX54xXaxX3xX1xX1bxX10xX19cxX9xXaxX56xX8axX52xXexX10xX56xX7xX6xX21xX88xX52xX2xX15bxX52xX2xX3cxX52xX24xX1xX4exX21xX88xX52xX4xX6xX52xX4bxX6xX4xX52xX4bxX4exXdxX52xX28xXdxX10xXexX52xX21xX6xX4bxX52xX51xX6xX52xX4xX1xX16xX6xX52xX24xX1xX4exXdxX52xX2xX52xX3cxX86xX14dxX52xX8cxX10xX21xX1xX52xX21xX1xX6xX21xX52xX4xX4exX28xXdxX51xX52xX2xX54xX56xX86xX3cxX3cxX3cxX86xX15bxX112xX1xXexX4bxXaxX12xX6bxXc7xX21xX88xX3xX2xX15bxX56xX2xX3cxXd7xX3xX24xX1xX9dxX21xX88xX3xX4xX6xX3xX4bxX110xX4xX3xX4bxXfexXdxXd7xX3xX84xXdxX41xXexX3xX4b8xX6xX4bxX3xX96xXbexX3xX4xX1xXbc5xX6xX3xX24xX1xX7c8xXdxX3xX2xX112xX3cxX86xX14dxX3xX8cxX41xX21xX1xX3xX21xX1xX15xX21xX3xX13xX4exX28xXdxX51xX52xX2xX54xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX1bxX4exX21xX88xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX51xXaxX12xX122xX3b5xX21xX3xXexXdxX21xX3xX7xXc7xX21xX88xX3xX21xX88xX20xX8axX3xX2xX15bxX56xX2xX3cxXd7xX3xX4xX49fxX6xX3xX122xX6xX21xX3xX13xX1xX326xX3xX96xX237xX4exX3xX23exX16xX6cxX4xX3xX88xXdxX6xX3xX4xX1xX4exX3xX8cxXdxXfaxXexX3xX24xX1xX9dxX21xX88xX3xX4xX35xX3xXexX1xX93xX4bxX3xX4xX6xX3xX4bxX110xX4xX3xX13xXacxX84xXaexXafxX52xX2xX54xX3xX4bxXfexXdxX112xX3xX353xXfaxX21xX3xX21xX6xX8axXd7xX3xX96xXbexX3xX15axX2xX3xX21xX88xX20xX8axX3xX84xXdxX41xXexX3xX4b8xX6xX4bxX3xX24xX1xX9dxX21xX88xX3xX88xX1xXdxX3xX21xX1xX50axX21xX3xX4xX6xX3xX4bxX110xX4xX3xX1cxX3xX4xX224xX21xX88xX3xX96xX7e1xX21xX88xX112xX3xX65xXdxX41xX21xX3xX1xX38xX21xX3xX2xX15bxX112xX184xX3cxX3cxX3xX21xX88xX97xX98xXdxX3xX96xX6xX21xX88xX3xX4xXc7xX4xX1xX3xX5xX8axX3xX4xX1xX6cxX21xX88xX3xX51xX232xX4xX1xX112xX3xX84xXdxX41xXexX3xX4b8xX6xX4bxX3xX4xX953xX21xX88xX3xX96xXbexX3xX4xX1xXbc5xX6xX3xX24xX1xX7c8xXdxX3xX2xX112xX3cxX86xX14dxX3xX8cxX41xX21xX1xX3xX21xX1xX15xX21xX3xX13xXacxX84xXaexXafxX52xX2xX54xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX51xXdxX28xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX461xX21xX1xX3xX1xX461xX21xX1xX3xX51xX232xX4xX1xX3xX13xX4exX28xXdxX51xX52xX2xX54xX3xX7xXc7xX21xX88xX3xX15bxX2xX56xX184xX149xX3xX65xX38xX21xX3xX2xX18fxXd7xX18fxX3xXexX1bxXdxX41xX16xX3xX4xX6xX3xX96xXbexX3xX8cxX461xX21xX1xX3xXbxX1xX792xX4xXaxX3xX1xX1bxX10xX19cxX9xXaxX56xX51xXdxX10xX4bxX52xX21xX4exX21xX88xX56xXexXdxX21xX1xX52xX1xXdxX21xX1xX52xX51xXdxX4xX1xX52xX4xX4exX28xXdxX51xX52xX2xX54xX52xX7xX6xX21xX88xX52xX15bxX2xX52xX184xX52xX1xX4exX21xX52xX2xX18fxX52xX18fxX52xXexX1bxXdxX10xX16xX52xX4xX6xX52xX51xX6xX52xX8cxXdxX21xX1xX52xXbxX1xX16xX4xX56xX2xX54xX18fxX184xX18fxX18fxX112xX1xXexX4bxXaxX12xX0xXdxX4bxX88xX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX56xX4bxX10xX51xXdxX6xX56xX2xX86xX3cxX56xX21xX10xX144xX7xX56xX86xX3cxX15bxX14dxX56xX2xX3cxX184xX51xX2xX2xX3cxX15bxX15axX15axX14bxXexX14bxX3cxX15bxX3cxX5xX2xX3cxX52xXexXexX14fxX28xX21xX52xX15bxX2xX3cxX184xX52xX4xX4exX28xXdxX51xX112xX1a2xXbxX88xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX18xX3xXexX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX21xX1xX3xX24xX1xX16xX3xX28xX29xX4xX3xXexX1xX2exX3xX1xX6xXdxX3xX4xX35xX3xX1xX38xX21xX3xX2xX3cxX3xXexX1bxXdxX41xX16xX3xX4xX6xX3xX21xX1xXdxX4axX4bxX3xX13xX4exX28xXdxX51xX52xX2xX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX51xXdxX28xX12xX0xX7xXexX1bxX4exX21xX88xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX461xX21xX1xX3xX1xX461xX21xX1xX3xX51xX232xX4xX1xX3xX13xX4exX28xXdxX51xX52xX2xX54xX3xX7xXc7xX21xX88xX3xX15bxX2xX56xX184xX149xX3xX65xX38xX21xX3xX2xX18fxXd7xX18fxX3xXexX1bxXdxX41xX16xX3xX4xX6xX3xX96xXbexX3xX8cxX461xX21xX1xX3xXbxX1xX792xX4xXaxX3xX1xX1bxX10xX19cxX9xXaxX56xX51xXdxX10xX4bxX52xX21xX4exX21xX88xX56xXexXdxX21xX1xX52xX1xXdxX21xX1xX52xX51xXdxX4xX1xX52xX4xX4exX28xXdxX51xX52xX2xX54xX52xX7xX6xX21xX88xX52xX15bxX2xX52xX184xX52xX1xX4exX21xX52xX2xX18fxX52xX18fxX52xXexX1bxXdxX10xX16xX52xX4xX6xX52xX51xX6xX52xX8cxXdxX21xX1xX52xXbxX1xX16xX4xX56xX2xX54xX18fxX184xX18fxX18fxX112xX1xXexX4bxXaxX12xXcxX461xX21xX1xX3xX1xX461xX21xX1xX3xX51xX232xX4xX1xX3xX13xX4exX28xXdxX51xX52xX2xX54xX3xX7xXc7xX21xX88xX3xX15bxX2xX56xX184xX149xX3xX65xX38xX21xX3xX2xX18fxXd7xX18fxX3xXexX1bxXdxX41xX16xX3xX4xX6xX3xX96xXbexX3xX8cxX461xX21xX1xX3xXbxX1xX792xX4xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX1bxX4exX21xX88xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX51xXaxX12xXcxX49axX21xX1xX3xX96xXfaxX21xX3xX184xX3xX88xXdxX98xX3xX7xXc7xX21xX88xX3xX15bxX2xX56xX184xX3xXexX1xX10xX4exX3xX88xXdxX98xX3xX84xXdxX41xXexX3xX4b8xX6xX4bxXd7xX3xXexX1xXfaxX3xX88xXdxXfexXdxX3xX96xXbexX3xX88xX1xXdxX3xX21xX1xX50axX21xX3xX86xX14dxX112xX15bxX18fxX18fxX112xX18fxX2xX3cxX3xX4xX6xX3xX21xX1xXdxX4axX4bxX3xX28xXdxX1bxX16xX7xX3xX6bxX7exX7fxX6bxX52xX13xX4exX84xX52xX86xX3xX28xX20xX3xXexX105xX21xX88xX3xX4xX224xX21xX88xX3xX2xX18fxX112xX18fxX3cxX3cxX112xX18fxX184xX2xX3xX4xX6xX3xX96xXbexX3xX8cxX461xX21xX1xX3xXbxX1xX792xX4xX112xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX51xXdxX28xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX56xX16xX5xX12xX0xX51xXdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1bxXaxX12xX0xX56xX51xXdxX28xX12xX0xX56xX51xXdxX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX4exX16xX1bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX4exX3xX84xXdxX10xXexX21xX6xX4bx7f02xX0xX56xXbxX12