Hỗ trợ gần 118 tỷ đồng khắc phục hậu quả hạn hán vụ hè thu 2014
Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 117,7 tỷ đồng cho 11 địa phương từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2014 để khắc phục hậu quả hạn hán vụ Hè Thu năm 2014.
3087x36dex5d20x6065x36e9x5297x6523x5413x31b4xX7x8e6axb927x9eb4x4918x71dcxbea7xX5x82d3xXax359ex77ebx658axX3xXex87cax4026xX3x729bxb473x6a59xX3xX2xX2x39daxX3xXex7c6fxX3x46edx5ce0xX1cxX1axX3xa3d4xX1xc0acxX4xX3xXbxX1x5cfcxX4xX3xX1x908ax62adxX3x60ecxX36x5e45xX3xX1x6c80xX1cxX3xX1xae93xX1cxX3x53ffxX31xX3xX1x9dd9xX3xXexX1xX36xX3x9326xa579xX2x82ddxX0xb98cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x7905xXaxX3xX7xXex9b9bxX5xX10xX9xXaxXexX10x5758xXexc020xX6xX5xXdxX1axX1cxae4axX3x723fxX36xX7xXexXdx8ccaxX6axXaxX12xXcxX1xa8f4xX3xXex51c9x8650xX1cxX1axX3xa4e6xX1x6c90xX1cxX1xX3xXbxX1xX86xX3xX38xX36xX6ax7bfaxXexX3xX25x8491xX1cxX1xX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xX3xX2xX2xbf89xbc00xXacxX3xXexX23xX3xX25xX26xX1cxX1axX3xX4xX1xbd82xX3xX2xX2xX3xX25xX9fxX6xX3xXbxX1xX89x7996xX1cxX1axX3xXexa2f4xX3xX1cxX1axX36xX26xX1cxX3xX65x8132xX3xXbxX1x9887xX1cxX1axX3xX1cxX1ax3e7cxX1cxX3xX7xX41xX4xX1xX3xXexX17xX36xX1cxX1axX3xX89xXc6xX1cxX1axX3xX1cx9c68x74fdxX3xX4exX4fxX2xX51xX3xX25x931dxX3xX2axX1xX2cxX4xX3xXbxX1xX31xX4xX3xX1xX35xX36xX3xX38xX36xX3axX3xX1xX3dxX1cxX3xX1xX41xX1cxX3xX44xX31xX3xX13xX48xX3xXcxX1xX36xX3xX1cxXf2xXf3xX3xX4exX4fxX2xX51x6b73xX0xX53xXbxX12xX0xXexX6x8c40xX5xX10xX3xa3daxXdxX65xXexX1xX9xXaxX4exX4fxX4fxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1cxX1axX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX65xX65xXdxX1cxX1axX9xXaxX2xXaxX3xX131xXbaxX17xX65xX10xX17xX9xXaxX4fxXaxX3xX6xX5xXdxX1axX1cxX9xXaxX4xX10xX1cxXexX10xX17xXaxX12xX0xXexX131xXbaxX65xX6axX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX65xX12xX0xXdxXf3xX1axX3xX7xX17xX4xX9xXaxX53xX53xXdxX129xX131xX6xXbaxX1xX6xXexXdxX1cxX1xX129xX44xX1cxX53xX1cxX10xX135xX7xX53xX2x5308xX4fxX4fxX53xX2xX4fx4c2fxX65xX1abxX4fx3eadxX4exX2xX4fxX4fxXexX1b1xX20xX4exX4exXacxX5xX4fxX129xX7bxXbxX1axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbax484fxXf3xX6xX1axX10xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXexX65xX12xX0xX53xXexX17xX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX65xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX6xXbxXexXdxXbaxX1cxXaxX12x7147xX1cxX1xX3xXf3xXdxX1cxX1xX3xX1x3919xX6xX129xX3xa8e9x5e30xX1axX36xX26xX1cxX79xX3xX13xX26xX3xX8exX1bxX36xX53xXcxXcx56b4xb334xX20ex399axX0xX53xXbxX12xX0xX53xXexX65xX12xX0xX53xXexX17xX12xX0xX53xXexX131xXbaxX65xX6axX12xX0xX53xXexX6xX131xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7dfexXbaxX65xX6axXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxXexX10xX71xXexX73xX6xX5xXdxX1axX1cxX79xX3xX7bxX36xX7xXexXdxX80xX6axXaxX12xX2xX2xX3xX25xX9fxX6xX3xXbxX1xX89xXc6xX1cxX1axX3xX25xX89xX18xX4xX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xX3xX1axX26xXf3xX3xXcxX1xX6xX1cxX1xX3xX13x65e4xX6xX3xX20dxX2xX1b1xXadxX4exX3xXexX23xX3xX25xX26xX1cxX1axX221xXadxX3xX20exX1axX1x32afxX3x4e09xX1cxX3xX20dxX2xXacxXadxX1b1xX3xXexX23xX221xXadxX3xX13x807fxX3xXcx6414xX1cxX1xX3xX20dxX2xa44axXadxX20xX3xXexX23xX221xXadxX3xbb2cxX1xbfb3xX3x73c6xa7c3xX1cxX3xX20dxX2xX4fxXadxX1b5xX3xXexX23xX221xXadxX3x7b7fxX1xX41xX1cxX1xX3xX13xXd8xX6xX3xX20dxX1b5xXadxX1b5xX3xXexX23xX221xXadxX3x3f4axX2cxX2axX3x4a0cxX2cxX2axX3xX20dxX1b5xX3xXexX23xX221xXadxX3xX2f2xX2cxX2axX3xX20ex651cxX1cxX1axX3xX20dxX20xX3xXexX23xX221xXadxX3xX24bxX9bxX1cxX3xXcxX17xX10xX3xX20dxX20xXadxX1b1xX3xXexX23xX221xXadxX3xX21fxX2bcxX1cxX1xX3xX2f6xXbaxX1cxX1axX3xX20dxX1b1xXadxX2xX3xXexX23xX221xXadxX3xX2dexXdxX2d0xX1cxX3x93a6xXdxX6xX1cxX1axX3xX44xX2b9xX3xX8exX2b9xX3xb085xX6xX36xX3xXf3xX14xXdxX3xXex8efdxX1cxX1xX3xX20xXadxX20xX3xXexX23xX129xX0xX131xX17xX3xX53xX12xX0xX131xX17xX3xX53xX12xX3xXcxX1xX86xX3xXexX89xX8axX1cxX1axX3xX8exX1xX90xX1cxX1xX3xXbxX1xX86xX3xX6axX2d0xX36xX3xX4xX1bxX36xXadxX3xX44xXdxX2a8xX4xX3xX38xX36xX3axX1cxX3xX5x991bxX3xX44xX2b9xX3xX7x670dxX3xX65xX31xX1cxX1axX3xX2axXdxX1cxX1xX3xXbxX1xX90xX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xX3xXexX1xXd4xX4xX3xX1xXdxX2a8xX1cxX3xXexX1xX10xXbaxX3xX38xX36xX6axX3xX25xX9fxX1cxX1xX3xX1xXdxX2a8xX1cxX3xX1xX2b9xX1cxX1xX129xX3xX24bxbe5dxX3xXcxX2b9xXdxX3xX4xX1xX90xX1cxX1xX3xX4xX1xX9fxX36xX3xXexX17xX41xX4xX1xX3xX1cxX1xXdxX2a8xXf3xX3xX44x42a6xX3xXexX90xX1cxX1xX3xX4xX1xX90xX1cxX1xX3xX71xX41xX4xX3xX4xX86xX6xX3xXexX1xX307xX1cxX1axX3xXexXdxX1cxX3xX44xX2b9xX3xX7x3adcxX3xX5xXdxX2a8xX36xX3xX131xX41xXbaxX3xX4xX41xXbaxX129xX0xX131xX17xX3xX53xX12xX0xX131xX17xX3xX53xX12xX3xX8exX41xX4xX3xX25xX9fxX6xX3xXbxX1xX89xXc6xX1cxX1axX3xXbxX1xX3axXdxX3xX4xX1xX86xX3xX25xX3d4xX1cxX1axX3xX7xX2cxXbxX3xX71xX9bxXbxX3xX131xX415xX3xXexX17xX90xX3xX1cxX1axXdexX1cxX3xX7xX41xX4xX1xX3xX25xX9fxX6xX3xXbxX1xX89xXc6xX1cxX1axX3xX20dxX2axXfbxX3xX4xX3axX3xX65xXd4xX3xXbxX1xXd8xX1cxX1axX221xX3xX25xXfbxX3xX25xX3axXf3xX3xX131xX3axXbaxX3xX44xXdxX2a8xX4xX3xX2axX1xX2cxX4xX3xXbxX1xX31xX4xX3xX1xX35xX36xX3xX38xX36xX3axX3xX1xX3dxX1cxX3xX1xX41xX1cxX3xX44xX31xX3xX13xX48xX3xXcxX1xX36xX129xX0xX131xX17xX3xX53xX12xX0xX131xX17xX3xX53xX12xX3xXcxX1xX86xX3xXexX89xX8axX1cxX1axX3xX8exX1xX90xX1cxX1xX3xXbxX1xX86xX3xX4x67d3xX1cxX1axX3xX25x3dfdxX3xX4xX1xX353xX3xX25xX3dxXbaxX3xX24bxX3d4xX3xXcxX2b9xXdxX3xX4xX1xX90xX1cxX1xX3xX71xX36x6a53xXexX3xX4xX4f7xXbxX3xX20dxX2axX1xX307xX1cxX1axX3xXexX1xX36xX3xXexXdxX3f2xX1cxX221xX3xX2xX129xX4fxX4fxX4fxX3xXexX4f7xX1cxX3xX1axX3dxXbaxX3xXexXcbxX3xX1cxX1axX36xX26xX1cxX3xX65xXd4xX3xXexX17xa2d3xX3xX38xX36xX415xX4xX3xX1axXdxX6xX3xX4xX1xXbaxX3xXexX353xX1cxX1xX3xX2f6xX3dxX1cxX1axX3x6a9dxXc6xX1cxX3xX25xXfbxX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xX3xX4xc305xX36xX3xX25xX292xXdxX3xX1cxX1xXdexX1cxX3xX65xXdexX1cxX3xX131xX9fxX3xX3axX1cxX1xX3xX1xX89x31d3xX1cxX1axX3xX4xX86xX6xX3xX4xXc6xX1cxX3xX131xX4dexXbaxX3xX7xX415xX3xX2c2xX129xX0xX131xX17xX3xX53xX12xX0xX131xX17xX3xX53xX12xX3xXcxX1xX86xX3xXexX89xX8axX1cxX1axX3xX8exX1xX90xX1cxX1xX3xXbxX1xX86xX3xX6axX2d0xX36xX3xX4xX1bxX36xX3x76baxX6axX3xX131xX6xX1cxX3xX20exX1xXdexX1cxX3xX65xXdexX1cxX3xXexX353xX1cxX1xX3xX2f6xX3dxX1cxX1axX3xX544xXc6xX1cxX3xX7xX399xX3xX65xX31xX1cxX1axX3xX7xX415xX3xX1axX3dxXbaxX3xX25xX89xX18xX4xX3xX4xX4f7xXbxX3xX1cxX2d0xX36xX3xXexX17xX2d0xX1cxX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xX3xX2axX9fxXbxX3xXexX1x3740xXdxXadxX3xX25xX2cdxX1cxX1axX3xX25xX415xXdxX3xXexX89xX18xX1cxX1axX129xX53xX129xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX544xXbaxX36xX17xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXbaxX3xX21fxXdxX10xXexX1cxX6xXf3xXbxX5xX36xX7xX0xX53xXbxX12
namthanh