Tiêu hủy 5.000 kg nầm vú lợn không rõ nguồn gốc
(Baohatinh.vn) - Chiều 25/4, tại thị xã Hồng Lĩnh, Chi cục QLTT Hà Tĩnh phối hợp các cơ quan liên quan tiêu hủy 5.000 kg nầm vú lợn không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ cũng như giấy kiểm dịch; một số đã bị mốc và bốc mùi hôi.
cc46x13d42x1a101x12d6fx10d39x10a26xf577xd701x11354xX7x1177bxeb24x11033x181d4x18390xeb27xX5x13e50xXaxff46xXcxXdx19099xf63dxX3xX1x19a0ex1a54cxX3x12400xe694x192c0xX1exX1exX3x12744x1477fxX3x12ce7xf2d9x17fddxX3x10d32x10dd2xX3xX5xd5bexX25xX3xX22xX1x16d84xX25xX23xX3x14263x19b9exX3xX25xX23xX16xf679xX25xX3xX23x10391xX4xX0x11ee1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf2e2xX10xX6xe5a7xXaxX12x196c1xX1xXdx17990xX16xX3x13ed5xX1cxX43xfd7ex19d70xX3xXex13a46xXdxX3xXexX1xeae5xX3x1871dxfbeaxX3xX52xX3cxX25xX23xX3xe9c1x11924xX25xX1xX62xX3xX58xX1xXdxX3xX4x172bbxX4xX3xddcbxX74xXcxXcxX3xX52x197b3xX3xXcxX75xX25xX1xX3xXbxX1xX40xXdxX3xX1xX2dxXbxX3xX4x10a77xX4xX3xX4x173cdxX3x1a817xX16xX6xX25xX3xX5xXdxX15xX25xX3xX9fxX16xX6xX25xX3xXexXdxX15xX16xX3xX1xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX1exX1exX3xX22xX23xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX3xX5xX2dxX25xX3xX22xX1xX32xX25xX23xX3xX36xX37xX3xX25xX23xX16xX3cxX25xX3xX23xX40xX4xX62xX3xX22xX1xX32xX25xX23xX3xX4xf1cexX3xX1xXe6xX6xX3x144c4xX9dxX25xX3xX4xX1x12096xX25xX23xX3xXex14dd8xX3xX4x10dacxX25xX23xX3xX25xX1x105fexX3xX23xXdxe5ecxX1axX3xX22xXdx127cbxX27xX3xX55xX6axX4xX1x105e8xX3xX27xd331xXexX3xX7xX40xX3xXecxX6dxX3x10246xX6axX3xX27xX40xX4xX3xX29xX88xX3xX11cxX40xX4xX3xX27xf6abxXdxX3xX1xX32xXdxX1dxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12cffx15627xX55xX1axXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xX6cxXex19550xX6xX5xXdxX23xX25x199faxX3xX4xX10xX25xXexX10xX36xX110xXaxX12xX0xXdxX27xX23xX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX158xX43xX43xXdxX1dxX11cxX6xX142xX1xX6xXexXdxX25xX1xX1dxX29xX25xX43xX25xX10xff80xX7xX43xX2x12925xX2xX189xX43xX2xX1exd741xX55xX1cxX2xX1exX1cxX2xX1cxX1cxXexX5ex1903dxX1exX5exX5xX1exX1dxdf20xXbxX23xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX185xXdxX55xXexX1xX158xX18fxX1exX1exXbxX6cxX110xX1xX10xXdxX23xX1xXexX158xX61xX1exX1exXbxX6cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexXdxX10xX16xX3xX1xX16xX1axX3xX1cxX3xX1exX1exX1exX3xX22xX23xX3xX25xX6xX27xX3xX29xX16xX3xX5xX142xX25xX3xX22xX1xX142xX25xX23xX3xX36xX142xX3xX25xX23xX16xX142xX25xX3xX23xX142xX4xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX6xXbxXexXdxX142xX25xXaxX12xX1cxX1dxX1exX1exX1exX3xX22xX23xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX3xX5xX2dxX25xX3xX22xX1xX32xX25xX23xX3xX36xX37xX3xX25xX23xX16xX3cxX25xX3xX23xX40xX4xX3xXecxX100xX2dxX4xX3xXexXdx12bd6xX25xX3xX1xX88xX25xX1xX3xXexXdxX15xX16xX3xX1xX19xX1axX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX142xX55xX1axXaxX12x10ebcxX40xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX3xX5xX2dxX25xX3xXexX1xX40xXdxX3xX25xX88xX1axX3xXecxX100xX2dxX4xX3xf5fcxX113xXdxX3xX82xX74xXcxXcxX3xX7xX40xX3xX5exX3xXbxX1xX40xXdxX3xX1xX2dxXbxX3xX29x1842axXdxX3x131e0xX1x19c54xX25xX23xX3xX58xX269x184d7xXcxX3xX58xX32xX25xX23xX3xX6xX25xX3xXex133d1xX25xX1xX3xXexX1xX16xX3xX23xXdx164fbxX3xX29xX88xX142xX3xXecxX15xX27xX3xX5exX19axX43xX61xX3xXexX36xX15xX25xX3xXecxX100x11752xX25xX23xX3xXexX36xX99xX25xX1xX3xXexX1xX6axX3xX6cxX6dxX3xX52xX3cxX25xX23xX3xX74xX75xX25xX1xX3xX55xX142xX3xX4xX1xX19xX3xX1xX88xX25xX23xX3xX22xXdxX15xX27xX3xX5xX99xXdxX3xX6cxX10xX3xX5xX88xX3xX32xX25xX23xX3x16767xX23xX16xX1ax1a29exX25xX3xX30exX23x109aexX4xX3xXcxX1x1255exX25xX23xX62xX3xXexX36xX2axX3xXexX65xXdxX3xXexX1xX6axX3xXexX36xX104xX25xX3xX285xX32xX25xX23xX3x117a1xX25xX1xX3x15804xX52xX88xX3xX30exX113xXdxfb09xX3xX29x1310bxX25xX3xX4xX1xX16xX1axX109xX25xX3xXexX36xX15xX25xX3xX32xX3xXexX32xX3xX29xX88xX142xX3xX4xX99xX4xX3xXexX2b4xX25xX1xX3xXbxX1xceddxX6xX3xX30exX6xX27xX3xXexXdxX15xX16xX3xXexX1xX7fxX1dxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX142xX55xX1axXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xX6cxXexX152xX6xX5xXdxX23xX25xX158xX3xX4xX10xX25xXexX10xX36xX110xXaxX12xX0xXdxX27xX23xX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX158xX43xX43xXdxX1dxX11cxX6xX142xX1xX6xXexXdxX25xX1xX1dxX29xX25xX43xX25xX10xX185xX7xX43xX2xX189xX2xX189xX43xX2xX1exX18fxX55xX1cxX2xX1exX1cxX2xX1cxX1cxXexX19axX189xX61x157e8xX5xX2xX1dxX1a0xXbxX23xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX185xXdxX55xXexX1xX158xX18fxX1exX1exXbxX6cxX110xX1xX10xXdxX23xX1xXexX158xX61xX1exX1exXbxX6cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexXdxX10xX16xX3xX1xX16xX1axX3xX1cxX3xX1exX1exX1exX3xX22xX23xX3xX25xX6xX27xX3xX29xX16xX3xX5xX142xX25xX3xX22xX1xX142xX25xX23xX3xX36xX142xX3xX25xX23xX16xX142xX25xX3xX23xX142xX4xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX6xXbxXexXdxX142xX25xXaxX12x13b0cxX113xXexX3xX7xX40xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX3xX5xX2dxX25xX3xXecxX6dxX3xX27xX40xX4xX3xX29xX88xX3xX11cxX40xX4xX3xX27xX12bxXdxX3xX1xX32xXdxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX142xX55xX1axXaxX12x186c3xX141xX30ex111b9xX3xXexX2b4xX25xX1xX3xX6cx157fcxX3xXbxX1xX65xXexX3xX32xX25xX23xX3xX30exX23xX16xX1axX312xX25xX3xX30exX23xX317xX4xX3xXcxX1xX31cxX25xX23xX3xX3e2xX1exX3xXexX36xXdx19d8bxX16xX3xXecxX3cxX25xX23xX3xX29xX88xX3xX4xX1xX2b4xX3xXecxX65xX142xX3xX5x142e6xX4xX3xX5xX100xX2dxX25xX23xX3xX4xX1xXf2xX4xX3xX25xe1e1xX25xX23xX3xXexXdxX15xX16xX3xX1xX19xX1axX3xXexX142xX88xX25xX3xX11cxX113xX3xX7xX40xX3xXexX1xX6axXexX3xX25xX88xX1axX3xXexX1xX10xX142xX3xX9fxX16xX1axX3xXecxX6axX25xX1xX1dxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX337xX16xXexX1xX142xX36xXaxX12xX58xX1xX368xX25xX1xX3xXcxX1xX16xX0xX43xXbxX12
Chính Thu