Các nạn nhân trên chuyến bay xấu số chở Chủ tịch CLB Leicester
(Baohatinh.vn) - Ông Vichai Srivaddhanaprabha cùng 2 trợ lý và 2 phi công thiệt mạng hôm 27/10 vì sự cố rơi trực thăng bên ngoài sân King Power.
a549x12c34x15ed3x14120x1469fx143cex12f9dxc802x16f92xX7x16614xdd23xfedbx153dcx14da5xf31fxX5xf868xXax13a9dxed26x124fbxX4xX3x164a1x112b6xX17xX3xX17xX1xef69xX17xX3xXexc134x12596xX17xX3xX4xX1x12d27xa6ddx11c6bxX17xX3x16dcexX6xX28xX3xb0e7x15911xX27xX3xX7x13870xX3xX4xX1xb21fxX3xX13xX1x12521xX3xXex13651xX4xX1xX3xX13xc074x100c3xX3xX45xX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX21xX0x122c4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd9b8xX10xX6x1399bxXaxX12xbc5exX17x10e1axX3x13380xXdxX4xX1xX6xXdxX3x12cd9xX21xXdxe4c7xX6xX64xX64xX1xX6xX17xX6xXbxX21xX6xX2cxX1xX6xX3xX4xc8d4xX17xX69xX3xcd63xX3xXexX21x12b98xX3xX5x117c1xX3xX75xdae1xX3xX89xX3xXbxX1xXdxX3xX4x10a7fxX17xX69xX3xXexX1xXdx13bcdxXexX3x11641xX18xX17xX69xX3xX1xX9cxXa6xX3xX89x136c4xX52xX2xf524xX3xX75x13b9axX3xX7x15317xX3xX4xX35xX3xX21x15632xXdxX3xXexX21xXb9xX4xX3xXexX1x11cb4xX17xX69xX3xX2cxX22xX17xX3xX17xX69x15196xX93xXdxX3xX7xX1dxX17xX3x15eb3xXdxX17xX69xX3xb5f2xXd3x11cbbxX10xX21xcfb9xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xXd3xX64xX28xX3xXbxX13xX10xX17xXexX10xX21xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xX30xXexfe7cxX6xX5xXdxX69xX17x11290xX3xX4xX10xX17xXexX10xX21x150d7xXaxX12xX0xXdxXa6xX69xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX17xXexX10xX21xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXe2xXdxX64xXexX1xX114xX3x13fdfxX2xc551xXbxX30xX11cxX3xX1xX10xXdxX69xX1xXexX114xX3xc8a4xX2xXb3xXbxX30xX11cxXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX114xX52xX52xXdxXe5xX2cxX6xXd3xX1xX6xXexXdxX17xX1xXe5xX75xX17xX52xX17xX10xXe2xX7xX52xX2x172c6xX151xX151xX52xX2xX89xX151xX64xX2xXb3xX17axX144xX89xX89xX89xXexX144x11238xX2xXb3xX5xX17axX10exX2xXe5x154a0xXbxX69xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX17xX3xX17xX1xX1dxX17xX3xXexX21xX22xX17xX3xX4xX1xX27xX28xX29xX17xX3xX2cxX6xX28xX3xX30xX31xX27xX3xX7xX35xX3xX4xX1xX39xX3xX13xX1xX3dxX3xXexX40xX4xX1xX3xX13xX45xX46xX3xX45xX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX21xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXd3xX17xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xX30xXexX10exX6xX5xXdxX69xX17xX114xX3xX193xX27xX7xXexXdxb4e5xX28xX11cxXaxX12xXcxX6xXdxX3xX17xX18xX17xX3xX30xab77xX28xX3xX21xX6xX3xX5x1441exX4xX3xX89xXb3xX1x15afcxXb3xX3xX69xXdx10925xX3x156a3xX40xX6xX3xXbxX1xe9fcxXbfxX17xX69xX3xX17xX69xX93xX28xX3xX89xXb0xX52xX2xXb3x12119xX3x11b0fxX1xXd3xX21dxX17xX69xX3xX18bxXb3xX3xXbxX1xX224xXexX3xX7xX6xX27xX3xX248xX29xXexX3xXexX1xX224xX4xX3xXexX21x130fbxX17xX3xX1xXd3xX93xX3xX2xX10exX2xX3xX69xXdxa6aaxX6xX3xX45xX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX21xX3xX75x118bexXdxX3xb49cxX10xX7xXexX3xX61xX6xXa6xX3xX39xX3xX75x148a1xX17xX69xX3xX2xXb3xX3xX69xXdxX21dxXdxX3xda5dxX69xXd3xX18xXdxX3xX1xX18xX17xX69xX3x1477exX17xX1xXe5xX3xXcxX21xXb9xX4xX3xXexX1xXc9xX17xX69xX3xX4xX3dxX6xX3xXexe25bxX3xXbxX1xX224xX3xXcxX1xX14xXdxX3xX45xX6xX17xX3xX6bxXdxX4xX1xX6xXdxX3xX72xX21xXdxX75xX6xX64xX64xX1xX6xX17xX6xXbxX21xX6xX2cxX1xX6xX3xX10exX3xX13xX1xX3dxX3xXexX40xX4xX1xX3xX13xX45xX46xX3xX45xX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX21xX3xX13xXdxXexX28xX246xX3xX17xX1xX237xX3xXexX1xX237xX22fxX17xX69xX3xX5xXa3xX246xX3xX4xX31xXexX3xX4xX14xX17xX1xX3xXexe56fxX3xX75xX290xX17xX69xX3xXexX21xX290xX17xX3xXexX21xX27xX17xX69xX3xXexX1dxXa6xX3xX4xX3dxX6xX3xX7xX1dxX17xX3xXdbxXdxX17xX69xX3xXe0xXd3xXe2xX10xX21xXe5xX3xXdbxX1xXdxX3xX75xX31cxX6xX3xX2cxX6xX28xX3xX21xX6xX3xX248xX1xb6c5xXdxX3xX7xX1dxX17xX246xX3xX4xX1xX27xX28xX22xX17xX3xX4xXbfxX3xX21xXbfxXdxX3xX30xX27xX35xX17xX69xX3xX248xX1xX27xX3xX75xXb9xX4xX3xX2cxX22xX17xX3xX17xX69xXd3xX93xXdxX3xX75xX93xX3xXbxX1xX14xXexX3xX17x1561exXe5xX3xX45x109f7xX6xX3xX2cxX35xX4xX3xX4xX1xX14xX28xX3xX64xX273xX3xX64x139b7xXdxX246xX3xXexX18xXd3xX3xX21xX6xX3xX4xX21dxX17xX1xX3xXexX237xX8dxX17xX69xX3xX248xXdxX17xX1xX3xX1xXd3xX93xX17xX69xX3xX75xX281xXdxX3xX17xX69xX237xX22fxXdxX3xX1xX1dxXa6xX3xXa6xX3a2xXe5xX3xX0xX10xXa6xX12x15f9bxddcbxX17xX1xX114xX3xX72xX1xX27xXexXexX10xX21xX7xXexXd3xX4xX248x10d25xX0xX52xX10xXa6xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xXd3xX64xX28xX3xXbxX13xX10xX17xXexX10xX21xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xX30xXexX10exX6xX5xXdxX69xX17xX114xX3xX4xX10xX17xXexX10xX21xX11cxXaxX12xX0xXdxXa6xX69xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX17xXexX10xX21xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXe2xXdxX64xXexX1xX114xX3xX142xX2xX144xXbxX30xX11cxX3xX1xX10xXdxX69xX1xXexX114xX3xX151xXb0xX89xXbxX30xX11cxXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX114xX52xX52xXdxXe5xX2cxX6xXd3xX1xX6xXexXdxX17xX1xXe5xX75xX17xX52xX17xX10xXe2xX7xX52xX2xX17axX151xX151xX52xX2xX89xX151xX64xX2xXb3xX17axX144xX89xX144xX89xXexX89xXb0xX18bxX17axX5xXb0xX10exX89xXe5xX193xXbxX69xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX17xX3xX17xX1xX1dxX17xX3xXexX21xX22xX17xX3xX4xX1xX27xX28xX29xX17xX3xX2cxX6xX28xX3xX30xX31xX27xX3xX7xX35xX3xX4xX1xX39xX3xX13xX1xX3dxX3xXexX40xX4xX1xX3xX13xX45xX46xX3xX45xX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX21xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXd3xX17xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xX30xXexX10exX6xX5xXdxX69xX17xX114xX3xX193xX27xX7xXexXdxX20fxX28xX11cxXaxX12xX72xX14xX17xX69xX3xX17xX6xX28xX3xX3d9xXexX1xX10xXd3xX3xX69xXdxX22fxX3xX6bxXdxXa3xXexX3xX29cxX6xXa6xX3ebxX246xX3xXexX21xX6xX17xX69xX3xX4xX1xX3dxX3xX4xX3dxX6xX3xX13xX45xX46xX3xX45xX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX21xX3xX13xXdxXexX28xX3xX231x1624exX3xX21xX6xX3xXexX1xX9cxX17xX69xX3xX2cxX14xXd3xX3xX4xX1xca3exX17xX1xX3xXexX1x10a72xX4xX3xX75xcda9xX3xX75x11b19xX3xXexX6xXdxX3xX17xX18xX17xXe5xX3x11ecdxf875xX1dxX28xX3xX5xX93xX3xX7xXb9xX3xXexXdxX29xX4xX3xX17xX27xX35xXdxX3xX75xX93xX3xX17xe28axXdxX3xX231xX6xX27xX3xX5xX281xX17xX3xX17xX1xX31xXexXe5xX3xX13xX1xX224xX17xX69xX3xXexX9cxXdxX3xX30xX14xX4xX3xX17xX1xX266xX17xX246xX3xX17xX69xX93xXdxX3xX13xX1xX3dxX3xXexX40xX4xX1xX3xX6bxXdxX4xX1xX6xXdxX3xX72xX21xXdxX75xX6xX64xX64xX1xX6xX17xX6xXbxX21xX6xX2cxX1xX6xX3xX5xX93xX3xXa6xX3a2xXexX3xXexX21xXd3xX17xX69xX3xX17xXc9xXa6xX3xX17xX18xX17xX3xX17xX1xX1dxX17xX3xX39xX3xX75xX57dxX3xX21xXbfxXdxX3xXexX21xXb9xX4xX3xXexX1xXc9xX17xX69xX3xX1xX9cxXa6xX3xX89xXb0xX52xX2xXb3xXe5xX3xXdbxX1xX9cxX17xX69xX3xX6xXdxX3xXexX21xXd3xX17xX69xX3xX7xX35xX3xX1xbffdxX3xX7xX35xX17xX69xX3xX7x157eexXex11ba0xX246xX3xXexX1xX9cxX17xX69xX3xX2cxX14xXd3xX3xX4xX641xX3xX231xXd3xX18xX17xX3xX75xXdxX29xXexXe5xX0xX10xXa6xX12xX3xX3d9xX3daxX17xX1xX114xX3x13105xX10xX27xXexX10xX21xX7xX3ebxX0xX52xX10xXa6xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xXd3xX64xX28xX3xXbxX13xX10xX17xXexX10xX21xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xX30xXexX10exX6xX5xXdxX69xX17xX114xX3xX4xX10xX17xXexX10xX21xX11cxXaxX12xX0xXdxXa6xX69xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX17xXexX10xX21xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXe2xXdxX64xXexX1xX114xX3xX142xX2xX144xXbxX30xX11cxX3xX1xX10xXdxX69xX1xXexX114xX3xX151xX151xX144xXbxX30xX11cxXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX114xX52xX52xXdxXe5xX2cxX6xXd3xX1xX6xXexXdxX17xX1xXe5xX75xX17xX52xX17xX10xXe2xX7xX52xX2xX17axX151xX151xX52xX2xX89xX151xX64xX2xXb3xX17axX144xX151xXb3xX142xXexX151xXb3xX151xX22axX5xX18bxX10exX22axXe5xX193xXbxX69xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX17xX3xX17xX1xX1dxX17xX3xXexX21xX22xX17xX3xX4xX1xX27xX28xX29xX17xX3xX2cxX6xX28xX3xX30xX31xX27xX3xX7xX35xX3xX4xX1xX39xX3xX13xX1xX3dxX3xXexX40xX4xX1xX3xX13xX45xX46xX3xX45xX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX21xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXd3xX17xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xX30xXexX10exX6xX5xXdxX69xX17xX114xX3xX193xX27xX7xXexXdxX20fxX28xX11cxXaxX12xXcxX21xXd3xX17xX69xX3xX7xX35xX3xX4xX14xX4xX3xX17xX18xX17xX3xX17xX1xX1dxX17xX3xX248xX1xX14xX4xX246xX3xX231xX55fxX3xX231xX237xX8dxX4xX3xX4xX21dxX17xX1xX3xX7xX14xXexX3xX30xX14xX4xX3xX17xX1xX266xX17xX246xX3xX5xX93xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX9cxX17xX69xX3xac84xX21xXdxX4xX3xX72xXe2xX6xX20fxX20fxX10xX21xX246xX3xX144xX22axX3xXexX27xX38exXdxX3xX75xX93xX3xX231x1725bxX17xX69xX3xX17xX69xX1xXdxXa3xXbxX3xX231xX800xX17xX69xX3xXexX1xX22fxXdxX3xX4x10c63xX17xX69xX3xX5xX93xX3xX2cxX18xX17xX3xX69xX14xXdxX3xX4xX3dxX6xX3xX6xX17xX1xX3xedb2xf9b2xX6xX2cxX10xX5xX6xX3xX45xX10xX4xX1xXd3xXe2xXdxX4xX82exX246xX3xX151xX142xX3xXexX27xX38exXdxXe5xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xXd3xX64xX28xX3xXbxX13xX10xX17xXexX10xX21xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xX30xXexX10exX6xX5xXdxX69xX17xX114xX3xX4xX10xX17xXexX10xX21xX11cxXaxX12xX0xXdxXa6xX69xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX17xXexX10xX21xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXe2xXdxX64xXexX1xX114xX3xX142xX2xX144xXbxX30xX11cxX3xX1xX10xXdxX69xX1xXexX114xX3xX22axX142xX17axXbxX30xX11cxXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX114xX52xX52xXdxXe5xX2cxX6xXd3xX1xX6xXexXdxX17xX1xXe5xX75xX17xX52xX17xX10xXe2xX7xX52xX2xX17axX151xX151xX52xX2xX89xX151xX64xX2xXb3xX17axX144xX151xX89xX151xXexX17axX18bxX144xX89xX5xX144xX10exX151xXe5xX193xXbxX69xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX17xX3xX17xX1xX1dxX17xX3xXexX21xX22xX17xX3xX4xX1xX27xX28xX29xX17xX3xX2cxX6xX28xX3xX30xX31xX27xX3xX7xX35xX3xX4xX1xX39xX3xX13xX1xX3dxX3xXexX40xX4xX1xX3xX13xX45xX46xX3xX45xX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX21xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXd3xX17xXaxX12xXdbxX6xX75xX10xXbxXd3xX21xX17xX3xXe0xX27xX17xXbxX6xX21xX10xX246xX3xXexX21xX8dxX3xX5xX90xX3xX4xX3dxX6xX3xXexX2bcxX3xXbxX1xX224xX3xX6bxXdxX4xX1xX6xXdxX246xX3xX4xX816xX17xX69xX3xX4xX641xX3xXa6x1205axXexX3xXexX21xX22xX17xX3xX4xX1xX27xX28xX29xX17xX3xX2cxX6xX28xX3xX30xX31xX27xX3xX7xX35xXe5xX3xX0xX10xXa6xX12xX3d9xX3daxX17xX1xX114xX3x1345exX6xX4xX10xX2cxXd3xXd3xX248xX3ebxX0xX52xX10xXa6xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xXd3xX64xX28xX3xXbxX13xX10xX17xXexX10xX21xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xX30xXexX10exX6xX5xXdxX69xX17xX114xX3xX4xX10xX17xXexX10xX21xX11cxXaxX12xX0xXdxXa6xX69xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX17xXexX10xX21xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXe2xXdxX64xXexX1xX114xX3xX142xX2xX144xXbxX30xX11cxX3xX1xX10xXdxX69xX1xXexX114xX3xX142xX151xXb0xXbxX30xX11cxXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX114xX52xX52xXdxXe5xX2cxX6xXd3xX1xX6xXexXdxX17xX1xXe5xX75xX17xX52xX17xX10xXe2xX7xX52xX2xX17axX151xX151xX52xX2xX89xX151xX64xX2xXb3xX17axX144xX151xX151xX151xXexX2xX2xX22axX17axX5xXb3xX10exX144xXe5xX193xXbxX69xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX17xX3xX17xX1xX1dxX17xX3xXexX21xX22xX17xX3xX4xX1xX27xX28xX29xX17xX3xX2cxX6xX28xX3xX30xX31xX27xX3xX7xX35xX3xX4xX1xX39xX3xX13xX1xX3dxX3xXexX40xX4xX1xX3xX13xX45xX46xX3xX45xX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX21xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXd3xX17xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xX30xXexX10exX6xX5xXdxX69xX17xX114xX3xX193xX27xX7xXexXdxX20fxX28xX11cxXaxX12x11f82xX3a2xXexX3xXexX21xX8dxX3xX5xX90xX3xX248xX1xX14xX4xX3xX4xX3dxX6xX3xXexX2bcxX3xXbxX1xX224xX3xX6bxXdxX4xX1xX6xXdxX3xX5xX93xX3xX29cxX27xX7xX6xX21xX6xX3xX72xX27xX248xX17xX6xXa6xX6xXdxX3xX10exX3xef5bxX3xX1xX266xX27xX3xX61xXd3xX6xX3xX1xX266xX27xX3xX1xXd3xX93xX17xX3xX75xX816xX3xXcxX1xX14xXdxX3xX45xX6xX17xX3xX17xXc9xXa6xX3xX89xXb3xXb3xX144xX3xX10exX3xX4xX816xX17xX69xX3xX5xX93xX3xX17xX18xX17xX3xX17xX1xX1dxX17xX3xX4xX3dxX6xX3xX75xX57dxX3xX21xXbfxXdxX3xXexX21xXb9xX4xX3xXexX1xXc9xX17xX69xXe5xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xXd3xX64xX28xX3xXbxX13xX10xX17xXexX10xX21xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xX30xXexX10exX6xX5xXdxX69xX17xX114xX3xX4xX10xX17xXexX10xX21xX11cxXaxX12xX0xXdxXa6xX69xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX17xXexX10xX21xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXe2xXdxX64xXexX1xX114xX3xX142xX2xX144xXbxX30xX11cxX3xX1xX10xXdxX69xX1xXexX114xX3xX22axXb0xX151xXbxX30xX11cxXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX114xX52xX52xXdxXe5xX2cxX6xXd3xX1xX6xXexXdxX17xX1xXe5xX75xX17xX52xX17xX10xXe2xX7xX52xX2xX17axX151xX151xX52xX2xX89xX151xX64xX2xXb3xX17axX144xX144xX22axX22axXexX89xX144xX17axX18bxX5xXb3xX10exX142xXe5xX193xXbxX69xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX17xX3xX17xX1xX1dxX17xX3xXexX21xX22xX17xX3xX4xX1xX27xX28xX29xX17xX3xX2cxX6xX28xX3xX30xX31xX27xX3xX7xX35xX3xX4xX1xX39xX3xX13xX1xX3dxX3xXexX40xX4xX1xX3xX13xX45xX46xX3xX45xX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX21xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXd3xX17xXaxX12xX61xXdxXa3xX17xX3xXexX21xX237xX22fxX17xX69xX3xX75xX57dxX3xX21xXbfxXdxX3xXexX21xXb9xX4xX3xXexX1xXc9xX17xX69xX3xX4xX1xX39xX3xX4xX1xX3dxX3xXexX40xX4xX1xX3xX13xX45xX46xX3xX45xX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX21xXe5xX3xX0xX10xXa6xX12xX3d9xX3daxX17xX1xX114xX3xXbxXdxX30xX10xX5xX17axXb3xXb3xXb3xX3ebxX0xX52xX10xXa6xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xXd3xX64xX28xX3xXbxX13xX10xX17xXexX10xX21xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xX30xXexX10exX6xX5xXdxX69xX17xX114xX3xX4xX10xX17xXexX10xX21xX11cxXaxX12xX0xXdxXa6xX69xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX17xXexX10xX21xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXe2xXdxX64xXexX1xX114xX3xX142xX2xX144xXbxX30xX11cxX3xX1xX10xXdxX69xX1xXexX114xX3xX22axX89xXb3xXbxX30xX11cxXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX114xX52xX52xXdxXe5xX2cxX6xXd3xX1xX6xXexXdxX17xX1xXe5xX75xX17xX52xX17xX10xXe2xX7xX52xX2xX17axX151xX151xX52xX2xX89xX151xX64xX2xXb3xX17axX144xX144xX151xX17axXexX142xX144xX89xX18bxX5xX18bxX10exXb0xXe5xX193xXbxX69xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX17xX3xX17xX1xX1dxX17xX3xXexX21xX22xX17xX3xX4xX1xX27xX28xX29xX17xX3xX2cxX6xX28xX3xX30xX31xX27xX3xX7xX35xX3xX4xX1xX39xX3xX13xX1xX3dxX3xXexX40xX4xX1xX3xX13xX45xX46xX3xX45xX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX21xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXd3xX17xXaxX12xX13xX1xXdxX29xX4xX3xXexX21xXb9xX4xX3xXexX1xXc9xX17xX69xX3xX4xX1xX14xX28xX3xX231xX10xX17xX3xX7xX6xX27xX3xX75xX57dxX3xXexX6xXdxX3xX17xX18xX17xXe5xX3xX0xX10xXa6xX12xX3d9xX3daxX17xX1xX114xX3xf9dcxX6xXdxX5xX28xX3xXaefxX6xXdxX5xX3ebxX0xX52xX10xXa6xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xXd3xX64xX28xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xX30xXexX10exX6xX5xXdxX69xX17xX114xX3xX4xX10xX17xXexX10xX21xX11cxXaxX12xX0xX10xXa6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX17xXexX10xX21xXaxX12xX0xXdxXa6xX69xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX17xXexX10xX21xX3xX64xXexX1xX27xXa6xX2cxX3xX64xX1xXdxX64xX10xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXe2xXdxX64xXexX1xX114xX3xX142xX2xX144xXbxX30xX11cxX3xX1xX10xXdxX69xX1xXexX114xX3xX22axX89xX22axXbxX30xX11cxXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX114xX52xX52xXdxXe5xX2cxX6xXd3xX1xX6xXexXdxX17xX1xXe5xX75xX17xX52xX17xX10xXe2xX7xX52xX2xX17axX151xX151xX52xX2xX89xX151xX64xX2xXb3xX17axX144xX18bxX144xX17axXexX89xX144xX17axX2xX5xX144xX10exX6xX22axXe5xX193xXbxX69xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX17xX3xX17xX1xX1dxX17xX3xXexX21xX22xX17xX3xX4xX1xX27xX28xX29xX17xX3xX2cxX6xX28xX3xX30xX31xX27xX3xX7xX35xX3xX4xX1xX39xX3xX13xX1xX3dxX3xXexX40xX4xX1xX3xX13xX45xX46xX3xX45xX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX21xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX10xXa6xX12xX0xX52xXbxX12xX0xX64xXdxX75xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX64xX21xX10xX5xX6xXexX10xX64xXaxX12xX0xX7xXexX21xXd3xX17xX69xX12xXcxXdxX17xX3xX5xXdxX22xX17xX3x10303xX27xX6xX17xX114xX0xX52xX7xXexX21xXd3xX17xX69xX12xX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX10exXexX1xX27xXa6xX2cxX10exX6xX17xX64xX10exX7xX6xXbxXd3xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX29xX3xX69xXdxX281xXdxX3xX17xX69xX93xX28xX3xXf73xX27xX6xX114xX3xX45xX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX21xX3xX30xX14xX4xX3xX17xX1xX266xX17xX3xX13xX1xX3dxX3xXexX40xX4xX1xX3xXexX392xX3xX75xXd3xX17xX69xX3xX7xX6xX27xX3xXexX6xXdxX3xX17xX18xX17xX3xXa6xX14xX28xX3xX2cxX6xX28xXaxX3xX1xX21xX10xX20fxX9xXaxX52xXf73xX27xXd3xX4xX10exXexX10xX52xXexX1xX10xX10exX69xXdxXd3xXdxX10exX17xX69xX6xX28xX10exXf73xX27xX6xX10exX5xX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX21xX10exX30xX6xX4xX10exX17xX1xX6xX17xX10exX4xX1xX27xX10exXexXdxX4xX1xX10exXexX27xX10exX75xXd3xX17xX69xX10exX7xX6xX27xX10exXexX6xXdxX10exX17xX6xX17xX10exXa6xX6xX28xX10exX2cxX6xX28xX52xX2xX142xX22axX89xX22axX2xXe5xX1xXexXa6xXaxX12xX0xXdxXa6xX69xX3xX7xX21xX4xX9xXaxX52xXa6xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX89xXb3xX52xX17xX10xXe2xX7xX52xX2xX17axX151xX151xX52xX2xXb3xX144xX64xX2xXb3xXb0xXb3xX142xX144xX22axXexX17axX151xX89xX144xX5xX18bxX10exX2xX10exXbxXexX1xX10xXe5xX193xXbxX69xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX17xX3xX17xX1xX1dxX17xX3xXexX21xX22xX17xX3xX4xX1xX27xX28xX29xX17xX3xX2cxX6xX28xX3xX30xX31xX27xX3xX7xX35xX3xX4xX1xX39xX3xX13xX1xX3dxX3xXexX40xX4xX1xX3xX13xX45xX46xX3xX45xX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX21xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX75xX12xX0xX7xXexX21xXd3xX17xX69xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX29xX3xX69xXdxX281xXdxX3xX17xX69xX93xX28xX3xXf73xX27xX6xX114xX3xX45xX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX21xX3xX30xX14xX4xX3xX17xX1xX266xX17xX3xX13xX1xX3dxX3xXexX40xX4xX1xX3xXexX392xX3xX75xXd3xX17xX69xX3xX7xX6xX27xX3xXexX6xXdxX3xX17xX18xX17xX3xXa6xX14xX28xX3xX2cxX6xX28xXaxX3xX1xX21xX10xX20fxX9xXaxX52xXf73xX27xXd3xX4xX10exXexX10xX52xXexX1xX10xX10exX69xXdxXd3xXdxX10exX17xX69xX6xX28xX10exXf73xX27xX6xX10exX5xX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX21xX10exX30xX6xX4xX10exX17xX1xX6xX17xX10exX4xX1xX27xX10exXexXdxX4xX1xX10exXexX27xX10exX75xXd3xX17xX69xX10exX7xX6xX27xX10exXexX6xXdxX10exX17xX6xX17xX10exXa6xX6xX28xX10exX2cxX6xX28xX52xX2xX142xX22axX89xX22axX2xXe5xX1xXexXa6xXaxX12xXcxX1xX29xX3xX69xXdxX281xXdxX3xX17xX69xX93xX28xX3xXf73xX27xX6xX114xX3xX45xX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX21xX3xX30xX14xX4xX3xX17xX1xX266xX17xX3xX13xX1xX3dxX3xXexX40xX4xX1xX3xXexX392xX3xX75xXd3xX17xX69xX3xX7xX6xX27xX3xXexX6xXdxX3xX17xX18xX17xX3xXa6xX14xX28xX3xX2cxX6xX28xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX21xXd3xX17xX69xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xXcxX1xX21dxXa6xX3xX7xX14xXexX3xX231x13268xXa6xX3xXa6xX14xX27xX3xX17xX1x173e1xXa6xX3xX75xX93xXd3xX3xX17xX69xX237xX22fxXdxX3xXe20xXd3xX3xXcxX1xX14xXdxX3xX39xX3xXaefx13291xX11cxX3xX45xX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX21xX3xX30xX14xX4xX3xX17xX1xX266xX17xX3xX13xX1xX3dxX3xXexX40xX4xX1xX3xXexX392xX3xX75xXd3xX17xX69xX3xX7xX6xX27xX3xXexX6xXdxX3xX17xX18xX17xX3xXa6xX14xX28xX3xX2cxX6xX28xXe5xXe5xXe5xX3xX5xX93xX3xX17xX1xX273xX17xX69xX3xXexX1xX9cxX17xX69xX3xXexXdxX17xX3xX17xX38exXdxX3xX2cxX266xXexX3xXexX21xX22xX17xX3xXexX1xX29xX3xX69xXdxX281xXdxX3xXexX21xXd3xX17xX69xX3xX17xX69xX93xX28xX3xX89xX17axX52xX2xXb3xX3xX231xX237xX8dxX4xX3xX46xX14xXd3xX3xX61xX93xX3xXcx160d5xX17xX1xX3xX231xXdxXa3xX17xX3xXexX392xX3xXexX38exX17xX69xX3xX1xX8dxXbxXe5xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX75xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6bxX57dxX3xX21xXbfxXdxX3xXexX21xXb9xX4xX3xXexX1xXc9xX17xX69xX3xX4xX3dxX6xX3xX13xX1xX3dxX3xXexX40xX4xX1xX3xX45xX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX21xX114xX3xX29cxX69xX27xX28xX3xX4xXbfxX3xX248xX1xX9cxX17xX69xX3xX6xXdxX3xX7xX35xX17xX69xX3xX7xX641xXexXaxX3xX1xX21xX10xX20fxX9xXaxX52xXexX1xX10xX10exXexX1xX6xXd3xX52xX75xX27xX10exX21xXd3xXdxX10exXexX21xX27xX4xX10exXexX1xX6xX17xX69xX10exX4xX27xX6xX10exX4xX1xX27xX10exXexXdxX4xX1xX10exX5xX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX21xX10exX17xX69xX27xX28xX10exX4xXd3xX10exX248xX1xXd3xX17xX69xX10exX6xXdxX10exX7xXd3xX17xX69xX10exX7xXd3xXexX52xX2xX142xX22axX89xX2xXb0xXe5xX1xXexXa6xXaxX12xX0xXdxXa6xX69xX3xX7xX21xX4xX9xXaxX52xXa6xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX89xXb3xX52xX17xX10xXe2xX7xX52xX2xX17axX151xX22axX52xXb0xXb0xX64xXb3xX2xX142xXb3xXb3xX144xX2xXexX142xX17axX151xX17axX5xX2xX10exX2xXe5xX193xXbxX69xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX17xX3xX17xX1xX1dxX17xX3xXexX21xX22xX17xX3xX4xX1xX27xX28xX29xX17xX3xX2cxX6xX28xX3xX30xX31xX27xX3xX7xX35xX3xX4xX1xX39xX3xX13xX1xX3dxX3xXexX40xX4xX1xX3xX13xX45xX46xX3xX45xX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX21xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX75xX12xX0xX7xXexX21xXd3xX17xX69xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6bxX57dxX3xX21xXbfxXdxX3xXexX21xXb9xX4xX3xXexX1xXc9xX17xX69xX3xX4xX3dxX6xX3xX13xX1xX3dxX3xXexX40xX4xX1xX3xX45xX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX21xX114xX3xX29cxX69xX27xX28xX3xX4xXbfxX3xX248xX1xX9cxX17xX69xX3xX6xXdxX3xX7xX35xX17xX69xX3xX7xX641xXexXaxX3xX1xX21xX10xX20fxX9xXaxX52xXexX1xX10xX10exXexX1xX6xXd3xX52xX75xX27xX10exX21xXd3xXdxX10exXexX21xX27xX4xX10exXexX1xX6xX17xX69xX10exX4xX27xX6xX10exX4xX1xX27xX10exXexXdxX4xX1xX10exX5xX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX21xX10exX17xX69xX27xX28xX10exX4xXd3xX10exX248xX1xXd3xX17xX69xX10exX6xXdxX10exX7xXd3xX17xX69xX10exX7xXd3xXexX52xX2xX142xX22axX89xX2xXb0xXe5xX1xXexXa6xXaxX12xX6bxX57dxX3xX21xXbfxXdxX3xXexX21xXb9xX4xX3xXexX1xXc9xX17xX69xX3xX4xX3dxX6xX3xX13xX1xX3dxX3xXexX40xX4xX1xX3xX45xX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX21xX114xX3xX29cxX69xX27xX28xX3xX4xXbfxX3xX248xX1xX9cxX17xX69xX3xX6xXdxX3xX7xX35xX17xX69xX3xX7xX641xXexX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX21xXd3xX17xX69xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xX46xX14xXd3xX3xX7e6xX30xXbxX21xX10xX7xX7xX3xX3d9xX2a7xX17xX1xX3ebxX3xX5xXd3xX3xX17xX69xX18xXdxX3xX75xX57dxX3xXexX21xXb9xX4xX3xXexX1xXc9xX17xX69xX3xX4xX3dxX6xX3xX13xX1xX3dxX3xXexX40xX4xX1xX3xX6bxXdxX4xX1xX6xXdxX3xX72xX21xXdxX75xX6xX64xX64xX1xX6xX17xX6xXbxX21xX6xX2cxX1xX6xX3xX21xXbfxXdxX3xX39xX3xX248xX1xX27xX3xX75xXb9xX4xX3xX231xX266xX27xX3xX30xX10xX3xX2cxX22xX17xX3xX17xX69xXd3xX93xXdxX3xX7xX1dxX17xX3xXdbxXdxX17xX69xX3xXe0xXd3xXe2xX10xX21xX3xX1xX9cxXa6xX3xX89xXb0xX52xX2xXb3xX3xX4xX641xX3xXexX1xc0fdxX3xX248xX1xXdxX29xX17xX3xX248xX1xX9cxX17xX69xX3xX6xXdxX3xX7xX35xX17xX69xX3xX7xX641xXexXe5xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX75xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX46xX14xXd3xX3xX2a7xX17xX1xX3xX30xX14xX4xX3xX17xX1xX266xX17xX3xX4xX1xX3dxX3xXexX40xX4xX1xX3xX45xX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX21xX3xX13xXdxXexX28xX3xX4xX641xX3xXa6xX98exXexX3xXexX21xX22xX17xX3xXexX21xXb9xX4xX3xXexX1xXc9xX17xX69xX3xX21xXbfxXdxXaxX3xX1xX21xX10xX20fxX9xXaxX52xXf73xX27xXd3xX4xX10exXexX10xX52xX2cxX6xXd3xX10exX6xX17xX1xX10exX30xX6xX4xX10exX17xX1xX6xX17xX10exX4xX1xX27xX10exXexXdxX4xX1xX10exX5xX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX21xX10exX4xXdxXexX28xX10exX4xXd3xX10exXa6xX6xXexX10exXexX21xX10xX17xX10exXexX21xX27xX4xX10exXexX1xX6xX17xX69xX10exX21xXd3xXdxX52xX2xX142xX22axX89xX2xX89xXe5xX1xXexXa6xXaxX12xX0xXdxXa6xX69xX3xX7xX21xX4xX9xXaxX52xXa6xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX89xXb3xX52xX17xX10xXe2xX7xX52xX2xX17axX151xX22axX52xX2xXb3xX144xX64xXb3xX2xX89xX144xX18bxX89xX18bxXexX22axX151xX17axX5xX89xXe5xX193xXbxX69xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX17xX3xX17xX1xX1dxX17xX3xXexX21xX22xX17xX3xX4xX1xX27xX28xX29xX17xX3xX2cxX6xX28xX3xX30xX31xX27xX3xX7xX35xX3xX4xX1xX39xX3xX13xX1xX3dxX3xXexX40xX4xX1xX3xX13xX45xX46xX3xX45xX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX21xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX75xX12xX0xX7xXexX21xXd3xX17xX69xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX46xX14xXd3xX3xX2a7xX17xX1xX3xX30xX14xX4xX3xX17xX1xX266xX17xX3xX4xX1xX3dxX3xXexX40xX4xX1xX3xX45xX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX21xX3xX13xXdxXexX28xX3xX4xX641xX3xXa6xX98exXexX3xXexX21xX22xX17xX3xXexX21xXb9xX4xX3xXexX1xXc9xX17xX69xX3xX21xXbfxXdxXaxX3xX1xX21xX10xX20fxX9xXaxX52xXf73xX27xXd3xX4xX10exXexX10xX52xX2cxX6xXd3xX10exX6xX17xX1xX10exX30xX6xX4xX10exX17xX1xX6xX17xX10exX4xX1xX27xX10exXexXdxX4xX1xX10exX5xX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX21xX10exX4xXdxXexX28xX10exX4xXd3xX10exXa6xX6xXexX10exXexX21xX10xX17xX10exXexX21xX27xX4xX10exXexX1xX6xX17xX69xX10exX21xXd3xXdxX52xX2xX142xX22axX89xX2xX89xXe5xX1xXexXa6xXaxX12xX46xX14xXd3xX3xX2a7xX17xX1xX3xX30xX14xX4xX3xX17xX1xX266xX17xX3xX4xX1xX3dxX3xXexX40xX4xX1xX3xX45xX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX21xX3xX13xXdxXexX28xX3xX4xX641xX3xXa6xX98exXexX3xXexX21xX22xX17xX3xXexX21xXb9xX4xX3xXexX1xXc9xX17xX69xX3xX21xXbfxXdxX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX21xXd3xX17xX69xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xX67xX17xX69xX3xX6bxXdxX4xX1xX6xXdxX3xX72xX21xXdxX75xX6xX64xX64xX1xX6xX17xX6xXbxX21xX6xX2cxX1xX6xX3xX39xX3xXexX21xX22xX17xX3xXexX21xXb9xX4xX3xXexX1xXc9xX17xX69xX3xX248xX1xXdxX3xX17xX641xX3xX2cxX40xX3xX21xXbfxXdxX3xXexX18xXdxX3xX2cxX55fxXdxX3xX231xX5a1xX3xX30xX10xX3xX7xX1dxX17xX3xX75xX266xX17xX3xX231xX3a2xX17xX69xX3xXdbxXdxX17xX69xX3xXe0xXd3xXe2xX10xX21xX3xX75xX93xXd3xX3xX5xX224xX4xX3xX89xXb3xX1xX22axXb3xX3xX17xX69xX93xX28xX3xX89xXb0xX52xX2xXb3xX3xX3d9xX69xXdxX22fxX3xX231xX40xX6xX3xXbxX1xX237xXbfxX17xX69xX3ebxXe5xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX75xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX52xX27xX5xX12xX0xX64xXdxX75xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX21xXaxX12xX0xX52xX64xXdxX75xX12xX0xX52xX64xXdxX75xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a7xX27xXexX1xXd3xX21xXaxX12xXe0xX1xX237xXbfxX17xX69xX3xX589xX98exX17xX69xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xXd3xX27xX21xX4xX10xXaxX12xX3d9xXcxX1xX10xXd3xX3xXe20xX6xXdxX5xX28xX3xXaefxX6xXdxX5xX3ebxX0xX52xXbxX12
Phương Đặng