Hà Tĩnh khuyến khích toàn thể người dân thi tìm hiểu về Chương trình OCOP
(Baohatinh.vn) - Người tham gia nào có số tuần tham dự nhiều nhất, kết quả đạt cao nhất sẽ nhận được 1 giải đặc biệt trị giá 10 triệu đồng từ Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về Chương trình OCOP tỉnh Hà Tĩnh.
7db0x8886xa67fx8973xcec2x8ce0xb2eexf6f2xe1c2xX7x80a2xfa48x93a0x8f79x8f8fxd657xX5xa962xXax9020xcaa6xc1a3xX3xXcxdf77xaa7bxX1xX3xab2fxX1xed45xa1a8xcc68xX18xX3xX1bxX1xeb13xX4xX1xX3xXex9888xX14xX18xX3xXexX1xac61xX3xX18xab30xbb09xabefxXdxX3xc369xbb40xX18xX3xXexX1xXdxX3xXexf944xef44xX3xX1xXdxX2fxX1dxX3xf731xb3eexX3xccabxX1xX33xb257xX18xX32xX3xXex8c29xX40xX18xX1xX3xcb97xX4bxX58xa0b8xX0xba4exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX37xXaxX12xf58exX32xX33xX34xXdxX3xXexX1xX6xX41xX3xX32xXdxX6xX3xX18xX14xX29xX3xX4xc4f8xX3xX7xd8a5xX3xXexX1dx8bb6xX18xX3xXexX1xX6xX41xX3xX37xd8f4xX3xX18xX1xXdxX49xX1dxX3xX18xX1xe611xXexf657xX3xX1bxX1fxXexX3xb0b7xX1dxb3e1xX3x8b53xbcb4xXexX3xX4xX6xX29xX3xX18xX1xXa0xXexX3xX7xeb93xX3xX18xX1xce6bxX18xX3xXacxX33x9257xX4xX3xX2xX3xX32xXdxXaaxXdxX3xXacx7e3bxX4xX3x8f60xXdxde98xXexX3xXexX53xc06bxX3xX32xXdxbf8dxX3xX2x94edxX3xXexX53xXdxXd3xX1dxX3xXacxea8exX18xX32xX3xXex9f28xX3xf638xX6xX18xX3xXexd2fbxX3xX4xX1xa41fxX4xX3xX4bxX1dx85d6xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX40xX41xX3xX1xXdxX2fxX1dxX3xX48xX49xX3xX4bxX1xX33xX4exX18xX32xX3xXexX53xX40xX18xX1xX3xX58xX4bxX58xX5bxX3xXex853cxX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xf57cxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX29xX37xX1exXaxX12xX0xXdxX41xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4bxX10xX18xXexX10xX53xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxc2a3xXdxX37xXexX1xeb1exX3x8b98xX2xf8a2xXbxa212x9891xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX165xX3xf4cfxX2xXdfxXbxX16bxX16cxXaxX3xX7xX53xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX12exXd1xX6xX29xX1xX6xXexXdxX18xX1xX12exX48xX18xX5dxX18xX10xX160xX7xX5dx916cxXdfxf5f1xXdfxX5dxX2xXdfxX167xX37xX169xX199xX2xX19bxX19bxX2xX2xXexX169xX176xX167xX176xX5xX2xXdfx93bdxe3daxX199xX37xXdfxX2xXdfxX19bxXdfxX19bxX2xXexX19bxX167xace4x9152xX199xX5xXdfxX12exd596xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1xX1dxX1exX1fxX18xX3xX1bxX1xX24xX4xX1xX3xXexX29xX14xX18xX3xXexX1xX2fxX3xX18xX32xX33xX34xXdxX3xX37xX38xX18xX3xXexX1xXdxX3xXexX40xX41xX3xX1xXdxX2fxX1dxX3xX48xX49xX3xX4bxX1xX33xX4exX18xX32xX3xXexX53xX40xX18xX1xX3xX58xX4bxX58xX5bxXaxX3xX160xXdxX37xXexX1xX9xXaxX167xX2xX169xXaxX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX9xXaxX176xX2xXdfxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX6xXbxXexXdxX29xX18xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxXexX10xX16bxXexX1b1xX6xX5xXdxX32xX18xX165xX3xX1c5xX1dxX7xXexXdxb450xX1exX16cxXaxX12x8c45xX6xX41xX10xX7xX1xX29xX160xX3xXexX53xX1dxX1exX49xX18xX3xX1xX40xX18xX1xX3xb839xX58xX4bxX58xX5bxX3xX5xX14xX3xX32xX40x9bf0xXaxX3xX37xX29xX3xefc8x8b0dxX18xX3xXbxX1xafe6xX18xX32xX3x7effxXdxX49xX1dxX3xXbxX1xX89xXdxX3xX18xf511xX18xX32xX3xXexX1xX2a5xX18xX3xX41xaca2xXdxX3xXexX123xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1x8038xX3xXexX53xX40xXa2xX3xXbxX1xX89xXdxX3xX1xXc3xXbxX3xX48xX2afxXdxX3xX29axX14xXdxX3xX5bxX1xXdcxXexX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xb913xX3xXcxX53xX1dxX1exX49xX18xX3xX1xX40xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexXf4xX3xX4xX1xXf8xX4xX3xX18xX32xX14xX1exX3xX199xX167xX5dxX1b2xX5dxX199xXdfxX199xXdfxX12exX3xX29axX38xX1exX3xX5xX14xX3xX2xX3xXexX53xX29xX18xX32xX3xX199xX3xX18xXfdxXdxX3xX37xX1dxX18xX32xX3xX4xX2c1xX6xX3xX4bxX1dxXfdxX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX40xX41xX3xX1xXdxX2fxX1dxX3xX48xX49xX3xX4xX1xX33xX4exX18xX32xX3xXexX53xX40xX18xX1xX3xX58xX4bxX58xX5bxX3xXexX53xfd92xX18xX3xX7xX86xX18xX32xX3xXexX53xX1dxX1exX49xX18xX3xX1xX40xX18xX1xX3xX48xX14xX3xXexX53xX359xX18xX3xX41xXadxX18xX32xX3xd8f9xX18xXexX10xX53xX18xX10xXexX12exX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX29xX37xX1exXaxX12xXcxX1xX96xX4xX3xX1xXdxXd3xX18xX3xf033xX1fxX3xX1xX29xXadxX4xX1xX3xX7xX89xX3xX199xX1b2xXdfxX5dxX3a2xX13xX1b1xba0exXefxX72xd26bxX3xX18xX32xX14xX1exX3xX1c0xX5dxX1b2xX5dxX199xXdfxX199xXdfxX3xX4xX2c1xX6xX3xX3b5xXefxX72xX3b8xX3xXexX123xX18xX1xX3xX48xX49xX3xX4bxX1dxXfdxX4xX3xXexX1xXdxX3xXcxX40xX41xX3xX1xXdxX2fxX1dxX3xX48xX49xX3xX4bxX1xX33xX4exX18xX32xX3xXexX53xX40xX18xX1xX3xX58xX4bxX58xX5bxX3xXexX53xX359xX18xX3xXexX53xX1dxX1exX49xX18xX3xX1xX40xX18xX1xX3xX48xX14xX3xXexX53xX359xX18xX3xX41xXadxX18xX32xX3xX37axX18xXexX10xX53xX18xX10xXexXa2xX3xXefxX6xX18xX3xXexXf4xX3xX4xX1xXf8xX4xX3xX48xXedxX6xX3xXacxX33xX6xX3xX53xX6xX3xXexX1xX2a5xX18xX32xX3xXd1xXdcxX29xX3xX4bxX1dxXfdxX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX40xX41xX3xX1xXdxX2fxX1dxX3xX48xX49xX3xX4bxX1xX33xX4exX18xX32xX3xXexX53xX40xX18xX1xX3xX58xX4bxX58xX5bxX3xXexX53xX359xX18xX3xXexX53xX1dxX1exX49xX18xX3xX1xX40xX18xX1xX3xX48xX14xX3xXexX53xX359xX18xX3xX41xXadxX18xX32xX3xXdxX18xXexX10xX53xX18xX10xXexX12exX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX29xX37xX1exXaxX12xXcxX1xX10xX29xX3xXacxX86xXa2xX3xX4xX1dxXfdxX4xX3xXexX1xXdxX3xX7xXbaxX3xX37xXdxe06dxX18xX3xX53xX6xX3xX1xfae8xX18xX32xX3xXexX1dxX8dxX18xXa2xX3xXexX1dxX8dxX18xX3xXexX1xXf8xX3xX18xX1xXa0xXexX3xXd1xcf45xXexX3xXacxX8dxX1dxX3xXexXedxX3xX1bfxX1xX3xXbxX1xb6c5xXexX3xX18xX32xX14xX1exX3xX19bxX5dxX1c0xX5dxX199xXdfxX199xXdfxXa2xX3xX1bxX1fxXexX3xXexX1xX4f2xX4xX3xX48xX14xX29xX3xX1bfxX1xX3xX18xX32xX14xX1exX3xXexX1xXf8xX3xX199xX3xXexX1dxX8dxX18xX3xX1bxX1fxX3xXexXdxX1fxXbxX12exX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX29xX37xX1exXaxX12xX290xX49xX3xXacxX89xXdxX3xXexX33xXc3xX18xX32xX3xXexX1xX6xX41xX3xX32xXdxX6xXa2xX3xXacxX89xXdxX3xXexX33xXc3xX18xX32xX3xXd1xX4e3xXexX3xXd1xX1dxXfdxX4xX3xX32xXe8xX41xX3xXexX29xX14xX18xX3xXexX1xX2fxX3xX4xXdcxX18xX3xXd1xXfdxXa2xX3xX4xX2a5xX18xX32xX3xX4xX1xXf8xX4xX3xX4xXa0xXbxX3xX16bxf6b8xX16cxX3xX4xXdcxX18xX3xXd1xXfdxXa2xX3xX4xX2a5xX18xX32xX3xX4xX1xXf8xX4xXa2xX3xX48xXdxX359xX18xX3xX4xX1xXf8xX4xX3xX5xX14xX41xX3xX48xXdxXd3xX4xX3xXexXadxXdxX3xX290xX291xX18xX3xXbxX1xX296xX18xX32xX3xX29axXdxX49xX1dxX3xXbxX1xX89xXdxX3xX18xX2a5xX18xX32xX3xXexX1xX2a5xX18xX3xX41xX2afxXdxX3xX48xX14xX3xX4xXdcxX18xX3xXd1xXfdxX3xXexX1xX6xX41xX3xX41xX33xX1dxX3xX4bxX1xX33xX4exX18xX32xX3xXexX53xX40xX18xX1xX3xX58xX4bxX58xX5bxX3xX4xXa0xXbxX3xX1xX1dxX1exXd3xX18xX3xXexX53xX359xX18xX3xXacxXd8xX6xX3xXd1xX14xX18xX3xXexX123xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX16cxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX29xX37xX1exXaxX12xX29axX89xXdxX3xXexX33xXc3xX18xX32xX3xX1bxX1xX1dxX1exX1fxX18xX3xX1bxX1xX24xX4xX1xX3xX5xX14xX3xXexX29xX14xX18xX3xXexX1xX2fxX3xX18xX1xX38xX18xX3xX37xX38xX18xX12exX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX29xX37xX1exXaxX12xX26axXdxXaaxXdxX3xXexX1xX33x7ed3xX18xX32xX3xX32xXe8xX41xX165xX3xX2xX3xX32xXdxXaaxXdxX3xX18xX1xXa0xXexX3xX19bxX3xXexX53xXdxXd3xX1dxX3xXacxXe8xX18xX32xX3xdff8xXd1xX6xX3xXexX53xXdxXd3xX1dxX3xXacxXe8xX18xX32xcd26xXa2xX3xX2xX3xX32xXdxXaaxXdxX3xX18xX1xX40xX3xX199xX3xXexX53xXdxXd3xX1dxX3xXacxXe8xX18xX32xX3xX48xX14xX3xX2xX3xX32xXdxXaaxXdxX3xXd1xX6xX3xX2xX3xXexX53xXdxXd3xX1dxX3xXacxXe8xX18xX32xX12exX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX29xX37xX1exXaxX12xX29axX1fxX18xX3xX18xX32xX14xX1exX3xX199xX169xX5dxX2xX199xX5dxX199xXdfxX199xXdfxXa2xX3xXefxX6xX18xX3xXexXf4xX3xX4xX1xXf8xX4xX3xX7xXbaxX3xXexXf4xX18xX32xX3xX1bxX1fxXexX3xX5xX8dxX18xX3xXexX1xXf8xX3xX18xX1xXa0xXexX3xX4bxX1dxXfdxX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX40xX41xX3xX1xXdxX2fxX1dxX3xX4bxX1xX33xX4exX18xX32xX3xXexX53xX40xX18xX1xX3xX58xX4bxX58xX5bxX3xXexX53xX359xX18xX3xX41xXadxX18xX32xX3xXdxX18xXexX10xX53xX18xX10xXexXa2xX3xX18xX32xX33xX34xXdxX3xXexX1xX6xX41xX3xX32xXdxX6xX3xX18xX14xX29xX3xX4xX86xX3xX7xX89xX3xXexX1dxX8dxX18xX3xXexX1xX6xX41xX3xX37xX96xX3xX18xX1xXdxX49xX1dxX3xX18xX1xXa0xXexXa2xX3xX1bxX1fxXexX3xXa8xX1dxXaaxX3xXacxXadxXexX3xX4xX6xX29xX3xX18xX1xXa0xXexX3xX7xXbaxX3xX18xX1xXbexX18xX3xXacxX33xXc3xX4xX3xX2xX3xX32xXdxXaaxXdxX3xXacxXcexX4xX3xXd1xXdxXd3xXexX3xXexX53xXd8xX3xX32xXdxXdcxX3xX2xXdfxX3xXexX53xXdxXd3xX1dxX3xXacxXe8xX18xX32xX12exX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX29xX37xX1exXaxX12xX0xX10xX41xX12xX0xX7xXexX53xX29xX18xX32xX12xX29axX2fxX3xXexX1xX6xX41xX3xX32xXdxX6xX3xX4xX1dxXfdxX4xX3xXexX1xXdxXa2xX3xX18xX32xX33xX34xXdxX3xX37xX96xX3xXexX1xXdxX3xXexX53xX1dxX1exX3xX4xXbexXbxX3xX48xX14xX29xX3xXacxX33xX34xX18xX32xX3xX5xXdxX18xX1bxX165xX3xX0xX6xX3xX1xX53xX10xX265xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX165xX5dxX5dxX18xX29xX18xX32xXexX1xX29xX18xX41xX29xXdxX1xX6xXexXdxX18xX1xX12exX48xX18xX5dxXexXdxX41xX1b1xX1xXdxX10xX1dxX1b1xX29xX4xX29xXbxX5dxXaxX12xX1xXexXexXbxX7xX165xX5dxX5dxX18xX29xX18xX32xXexX1xX29xX18xX41xX29xXdxX1xX6xXexXdxX18xX1xX12exX48xX18xX5dxXexXdxX41xX1b1xX1xXdxX10xX1dxX1b1xX29xX4xX29xXbxX5dxX3xX0xX5dxX6xX12xXacxX2fxX3xXacxX291xX18xX32xX3xX1bxe8d9xX3xXexX14xXdxX3xX1bxX1xX29xXaaxX18xX3xX37xX96xX3xXexX1xXdxX12exX0xX5dxX7xXexX53xX29xX18xX32xX12xX0xX5dxX10xX41xX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXexX6xXd1xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX16bxX6xX18xX1xX18xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX32xX9xXaxXdfxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX37xX37xXdxX18xX32xX9xXaxX169xXaxX12xX0xXexXd1xX29xX37xX1exX12xX0xXexX53xX12xX0xXexX37xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX29xX37xX1exXaxX12xcde0xaff1xXdxX3xX18xX32xX33xX34xXdxX3xX4xX86xX3xXexX1xX2fxX3xXexX1xX6xX41xX3xX32xXdxX6xX3xX37xX96xX3xXexX1xXdxX3xX18xX1xXdxX49xX1dxX3xX5xX8dxX18xX3xXexX53xX29xX18xX32xX3xX4xX1dxXfdxX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX1dxX8dxX18xXa2xX3xX18xX1xX33xX18xX32xX3xX4xX1xX123xX3xXacxX33xXc3xX4xX3xX4xX2a5xX18xX32xX3xX18xX1xXbexX18xX3xX2xX3xX1bxX1fxXexX3xXa8xX1dxXaaxX3xXacxX4f2xX18xX32xX3xX48xX14xX3xX4xX86xX3xXexX1xX34xXdxX3xX32xXdxX6xX18xX3xXexX53xXaaxX3xX5xX34xXdxX3xX7xX2afxX41xX3xX18xX1xXa0xXexX3xXexX53xX29xX18xX32xX3xX7xX89xX3xX4xXdcxX4xX3xX5xX8dxX18xX3xX37xX96xX3xXexX1xXdxX12exX3xX3a2xX1fxXexX3xXexX1xX4f2xX4xX3xX41xX935xXdxX3xXexX1dxX8dxX18xX3xXexX1xXdxXa2xX3xX19bxX3xX18xX32xX33xX34xXdxX3xXexX1xX6xX41xX3xX32xXdxX6xX3xXexX53xXaaxX3xX5xX34xXdxX3xXacxX4f2xX18xX32xX3xXexXa0xXexX3xX4xXaaxX3xX4xXdcxX4xX3xX4xX38xX1dxX3xX1xcdbaxXdxX3xX48xX2afxXdxX3xXexX1xX34xXdxX3xX32xXdxX6xX18xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX18xX1xXa0xXexX3xX48xX14xX3xX37xX96xX3xXacxX29xXdcxX18xX3xX7xX89xX3xX18xX32xX33xX34xXdxX3xXexX53xXaaxX3xX5xX34xXdxX3xXacxX4f2xX18xX32xX3xX32xX8dxX18xX3xX18xX1xXa0xXexX3xX7xXbaxX3xX18xX1xXbexX18xX3xXacxX33xXc3xX4xX3xX32xXdxXaaxXdxX3xXexX1xX33xX685xX18xX32xX3xXexX1dxX8dxX18xX3xX6a7xX32xXdxXaaxXdxX3xX18xX1xXa0xXexX3xX19bxX3xXexX53xXdxXd3xX1dxX3xXacxXe8xX18xX32xXa2xX3xX32xXdxXaaxXdxX3xX18xX1xX40xX3xX199xX3xXexX53xXdxXd3xX1dxX3xXacxXe8xX18xX32xX3xX48xX14xX3xX32xXdxXaaxXdxX3xXd1xX6xX3xX2xX3xXexX53xXdxXd3xX1dxX3xXacxXe8xX18xX32xX6b5xX12exX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxXexX37xX12xX0xX5dxXexX53xX12xX0xX5dxXexXd1xX29xX37xX1exX12xX0xX5dxXexX6xXd1xX5xX10xX12xX0xX37xXdxX48xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX37xX53xX10xX5xX6xXexX10xX37xXaxX12xX0xX7xXexX53xX29xX18xX32xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX359xX18xX3xXa8xX1dxX6xX18xX165xX0xX5dxX7xXexX53xX29xX18xX32xX12xX0xX1dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1b1xXexX1xX1dxX41xXd1xX1b1xX6xX18xX37xX1b1xX7xX6xXbxX29xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax83afxX6xX3xX41xX4e3xXexX3xX27fxX13xXfdxXdxX3xXa8xX1dxXdcxX18xX3xX4xX1xX1fxX3xXd1xXdxX1fxX18xX3xXexX1xX2c1xX1exX3xX7xXaaxX18xX3xX3a2xf8efxX3xbb0fxX18xX1xb72axXaxX3xX1xX53xX10xX265xX9xXaxX5dxX18xX29xX18xX32xX1b1xX18xX32xX1xXdxX10xXbxX5dxX53xX6xX1b1xX41xX6xXexX1b1xX1xX29xXdxX1b1xXa8xX1dxX6xX18xX1b1xX4xX1xX10xX1b1xXd1xXdxX10xX18xX1b1xXexX1xX1dxX1exX1b1xX7xX6xX18xX1b1xX1bxX1exX1b1xX6xX18xX1xX5dxX2xX1bfxX169xX1bfxX1bfxX176xX12exX1xXexX41xXaxX12xX0xXdxX41xX32xX3xX7xX53xX4xX9xXaxX5dxX41xX10xX37xXdxX6xX5dxX2xX199xXdfxX5dxX18xX10xX160xX7xX5dxX199xXdfxX199xX1bfxX5dxX1b2xX199xX37xXdfxX2xXdfxX2xX1bfxXdfxX169xXexX169xX1c0xX199xX199xXdfxX5xXdfxX12exX1c5xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1xX1dxX1exX1fxX18xX3xX1bxX1xX24xX4xX1xX3xXexX29xX14xX18xX3xXexX1xX2fxX3xX18xX32xX33xX34xXdxX3xX37xX38xX18xX3xXexX1xXdxX3xXexX40xX41xX3xX1xXdxX2fxX1dxX3xX48xX49xX3xX4bxX1xX33xX4exX18xX32xX3xXexX53xX40xX18xX1xX3xX58xX4bxX58xX5bxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX37xXdxX48xX12xX0xX7xXexX53xX29xX18xX32xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb49xX6xX3xX41xX4e3xXexX3xX27fxX13xXfdxXdxX3xXa8xX1dxXdcxX18xX3xX4xX1xX1fxX3xXd1xXdxX1fxX18xX3xXexX1xX2c1xX1exX3xX7xXaaxX18xX3xX3a2xXb6dxX3xXb6fxX18xX1xXb72xXaxX3xX1xX53xX10xX265xX9xXaxX5dxX18xX29xX18xX32xX1b1xX18xX32xX1xXdxX10xXbxX5dxX53xX6xX1b1xX41xX6xXexX1b1xX1xX29xXdxX1b1xXa8xX1dxX6xX18xX1b1xX4xX1xX10xX1b1xXd1xXdxX10xX18xX1b1xXexX1xX1dxX1exX1b1xX7xX6xX18xX1b1xX1bxX1exX1b1xX6xX18xX1xX5dxX2xX1bfxX169xX1bfxX1bfxX176xX12exX1xXexX41xXaxX12xXb49xX6xX3xX41xX4e3xXexX3xX27fxX13xXfdxXdxX3xXa8xX1dxXdcxX18xX3xX4xX1xX1fxX3xXd1xXdxX1fxX18xX3xXexX1xX2c1xX1exX3xX7xXaaxX18xX3xX3a2xXb6dxX3xXb6fxX18xX1xXb72xX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexX53xX29xX18xX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX37xXaxX12xX13xXfdxXdxX3xXa8xX1dxXdcxX18xX3xX27fxX4bxX1xX1fxX3xXd1xXdxX1fxX18xX3xXexX1xX2c1xX1exX3xX7xXaaxX18xX3xX3a2xXb6dxX3xXb6fxX18xX1xXb72xX3xX6a7xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX6b5xX3xX5xX14xX3xX18xX4exXdxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX29xXadxXexX3xXexX96xX3xX18xX32xX1dxX1exXd3xX18xX3xX4xX2c1xX6xX3xX18xX1xa2cfxX18xX32xX3xX18xX32xX33xX34xXdxX3xX4xc23fxX18xX32xX3xX4xX1xX24xX3xX1xX33xX2afxX18xX32xXa2xX3xX4xXd76xX18xX32xX3xXacxX6xX41xX3xX41xX359xXa2xX3xX4xXd76xX18xX32xX3xX5xX17xX18xX1xX3xX48xX96xX4xX3xX7xXaaxX18xX3xX16bxX1dxXa0xXexXa2xX3xX1bxXdxX18xX1xX3xX37xX29xX6xX18xX1xX12exX12exX12exX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX37xXdxX48xX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexXf4xX3xX4xX1xXf8xX4xX3xX4xX1dxXfdxX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX40xX41xX3xX1xXdxX2fxX1dxX3xX48xX49xX3xX4bxX1xX33xX4exX18xX32xX3xXexX53xX40xX18xX1xX3xX58xX4bxX58xX5bxX3xXexX53xX359xX18xX3xX7xX86xX18xX32xX3xXexX53xX1dxX1exX49xX18xX3xX1xX40xX18xX1xX3xX48xX14xX3xX41xXadxX18xX32xX3xX37axX18xXexX10xX53xX18xX10xXexXaxX3xX1xX53xX10xX265xX9xXaxX5dxX1bxXdxX18xX1xX1b1xXexX10xX5dxX1xX6xX1b1xXexXdxX18xX1xX1b1xXexX29xX1b1xX4xX1xX1dxX4xX1b1xX4xX1dxX29xX4xX1b1xXexX1xXdxX1b1xXexXdxX41xX1b1xX1xXdxX10xX1dxX1b1xX48xX10xX1b1xX4xX1xX1dxX29xX18xX32xX1b1xXexX53xXdxX18xX1xX1b1xX29xX4xX29xXbxX1b1xXexX53xX10xX18xX1b1xX7xX29xX18xX32xX1b1xXexX53xX1dxX1exX10xX18xX1b1xX1xXdxX18xX1xX1b1xX48xX6xX1b1xX41xX6xX18xX32xX1b1xXdxX18xXexX10xX53xX18xX10xXexX5dxX2xX1bfxX176xX1bfxX1bfxX169xX12exX1xXexX41xXaxX12xX0xXdxX41xX32xX3xX7xX53xX4xX9xXaxX5dxX41xX10xX37xXdxX6xX5dxX2xX199xXdfxX5dxX18xX10xX160xX7xX5dxX199xXdfxX199xX1b2xX5dxX2xX19bxX169xX37xX176xXdfxX169xXdfxX1bfxX169xX176xXexX1c0xX167xX19bxX5xX167xX1b1xX2xX19bxX169xX37xX19bxX2xX167xX176xX1c0xX19bxX199xXexX167xX2xX19bxX2xX5xX1bfxX1b1xX2xX12exX1c5xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1xX1dxX1exX1fxX18xX3xX1bxX1xX24xX4xX1xX3xXexX29xX14xX18xX3xXexX1xX2fxX3xX18xX32xX33xX34xXdxX3xX37xX38xX18xX3xXexX1xXdxX3xXexX40xX41xX3xX1xXdxX2fxX1dxX3xX48xX49xX3xX4bxX1xX33xX4exX18xX32xX3xXexX53xX40xX18xX1xX3xX58xX4bxX58xX5bxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX37xXdxX48xX12xX0xX7xXexX53xX29xX18xX32xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexXf4xX3xX4xX1xXf8xX4xX3xX4xX1dxXfdxX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX40xX41xX3xX1xXdxX2fxX1dxX3xX48xX49xX3xX4bxX1xX33xX4exX18xX32xX3xXexX53xX40xX18xX1xX3xX58xX4bxX58xX5bxX3xXexX53xX359xX18xX3xX7xX86xX18xX32xX3xXexX53xX1dxX1exX49xX18xX3xX1xX40xX18xX1xX3xX48xX14xX3xX41xXadxX18xX32xX3xX37axX18xXexX10xX53xX18xX10xXexXaxX3xX1xX53xX10xX265xX9xXaxX5dxX1bxXdxX18xX1xX1b1xXexX10xX5dxX1xX6xX1b1xXexXdxX18xX1xX1b1xXexX29xX1b1xX4xX1xX1dxX4xX1b1xX4xX1dxX29xX4xX1b1xXexX1xXdxX1b1xXexXdxX41xX1b1xX1xXdxX10xX1dxX1b1xX48xX10xX1b1xX4xX1xX1dxX29xX18xX32xX1b1xXexX53xXdxX18xX1xX1b1xX29xX4xX29xXbxX1b1xXexX53xX10xX18xX1b1xX7xX29xX18xX32xX1b1xXexX53xX1dxX1exX10xX18xX1b1xX1xXdxX18xX1xX1b1xX48xX6xX1b1xX41xX6xX18xX32xX1b1xXdxX18xXexX10xX53xX18xX10xXexX5dxX2xX1bfxX176xX1bfxX1bfxX169xX12exX1xXexX41xXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexXf4xX3xX4xX1xXf8xX4xX3xX4xX1dxXfdxX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX40xX41xX3xX1xXdxX2fxX1dxX3xX48xX49xX3xX4bxX1xX33xX4exX18xX32xX3xXexX53xX40xX18xX1xX3xX58xX4bxX58xX5bxX3xXexX53xX359xX18xX3xX7xX86xX18xX32xX3xXexX53xX1dxX1exX49xX18xX3xX1xX40xX18xX1xX3xX48xX14xX3xX41xXadxX18xX32xX3xX37axX18xXexX10xX53xX18xX10xXexX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexX53xX29xX18xX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX37xXaxX12xX4bxXdcxX4xX3xXacxXfdxXdxX3xX32xXdxX14xX18xX1xX3xX32xXdxXaaxXdxX3xX7xXbaxX3xXacxX33xXc3xX4xX3xXexX53xX6xX29xX3xX32xXdxXa0xX1exX3xX4xX1xXf8xX18xX32xX3xX18xX1xXbexX18xXa2xX3xXexXdxX49xX18xX3xX41xXcexXexX3xX48xX14xX3xXd1xXfdxX3xX18xX1xXbexX18xX3xX37xXdxXd3xX18xX3xXexX1xX33xX4exX18xX32xX3xX1xXdxXd3xX1dxX3xX58xX4bxX58xX5bxX3xX4xX2c1xX6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX12exX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX37xXdxX48xX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5dxX1dxX5xX12xX0xX37xXdxX48xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX53xXaxX12xX0xX5dxX37xXdxX48xX12xX0xX5dxX37xXdxX48xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6fxX1dxXexX1xX29xX53xXaxX12xX5bxX12exX290xX0xX5dxXbxX12
P.V