Hà Tĩnh khuyến khích toàn thể người dân thi tìm hiểu về Chương trình OCOP
(Baohatinh.vn) - Người tham gia nào có số tuần tham dự nhiều nhất, kết quả đạt cao nhất sẽ nhận được 1 giải đặc biệt trị giá 10 triệu đồng từ Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về Chương trình OCOP tỉnh Hà Tĩnh.
bc80x1908fx12f5ax106fbx12c0fx13359x11d4cx1668ax13c72xX7x14e4exdcc2x16c9fx1475ex10c38xe61dxX5xe911xXax14647x11924xbd60xX3xXcxc3afxf122xX1xX3x173a1xX1x1164ex173afx186eaxX18xX3xX1bxX1x17928xX4xX1xX3xXexed1fxX14xX18xX3xXexX1xea52xX3xX18x12b55xe254xf375xXdxX3xcdf5xd57axX18xX3xXexX1xXdxX3xXex111c0xd000xX3xX1xXdxX2fxX1dxX3x14d86xf55bxX3x10107xX1xX33xdc3fxX18xX32xX3xXex189bexX40xX18xX1xX3x12d3fxX4bxX58x12538xX0x16a5cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX37xXaxX12x18a9bxX32xX33xX34xXdxX3xXexX1xX6xX41xX3xX32xXdxX6xX3xX18xX14xX29xX3xX4x10ac0xX3xX7x165dbxX3xXexX1dx11c68xX18xX3xXexX1xX6xX41xX3xX37x1049axX3xX18xX1xXdxX49xX1dxX3xX18xX1xc50fxXex16352xX3xX1bxX1fxXexX3x1689cxX1dx165adxX3x14417x1387exXexX3xX4xX6xX29xX3xX18xX1xXa0xXexX3xX7x1086axX3xX18xX1x182d4xX18xX3xXacxX33x1048cxX4xX3xX2xX3xX32xXdxXaaxXdxX3xXacx15ab6xX4xX3x18eb3xXdxe14dxXexX3xXexX53xc939xX3xX32xXdx137dbxX3xX2x16457xX3xXexX53xXdxXd3xX1dxX3xXacxec64xX18xX32xX3xXex10f9fxX3x1686dxX6xX18xX3xXex1209axX3xX4xX1x13bc9xX4xX3xX4bxX1dx13dbbxX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX40xX41xX3xX1xXdxX2fxX1dxX3xX48xX49xX3xX4bxX1xX33xX4exX18xX32xX3xXexX53xX40xX18xX1xX3xX58xX4bxX58xX5bxX3xXexd03exX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xecdexX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX29xX37xX1exXaxX12xX0xXdxX41xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4bxX10xX18xXexX10xX53xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXax12a64xXdxX37xXexX1x13c39xX3x11710xX2x1746cxXbx12e69xcdccxX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX165xX3x13d34xX2xXdfxXbxX16bxX16cxXaxX3xX7xX53xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX12exXd1xX6xX29xX1xX6xXexXdxX18xX1xX12exX48xX18xX5dxX18xX10xX160xX7xX5dx14338xXdfx13f35xXdfxX5dxX2xXdfxX167xX37xX169xX199xX2xX19bxX19bxX2xX2xXexX169xX176xX167xX176xX5xX2xXdfx11303x1827cxX199xX37xXdfxX2xXdfxX19bxXdfxX19bxX2xXexX19bxX167x19591xcbc7xX199xX5xXdfxX12ex14370xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1xX1dxX1exX1fxX18xX3xX1bxX1xX24xX4xX1xX3xXexX29xX14xX18xX3xXexX1xX2fxX3xX18xX32xX33xX34xXdxX3xX37xX38xX18xX3xXexX1xXdxX3xXexX40xX41xX3xX1xXdxX2fxX1dxX3xX48xX49xX3xX4bxX1xX33xX4exX18xX32xX3xXexX53xX40xX18xX1xX3xX58xX4bxX58xX5bxXaxX3xX160xXdxX37xXexX1xX9xXaxX167xX2xX169xXaxX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX9xXaxX176xX2xXdfxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX6xXbxXexXdxX29xX18xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxXexX10xX16bxXexX1b1xX6xX5xXdxX32xX18xX165xX3xX1c5xX1dxX7xXexXdxe60fxX1exX16cxXaxX12xd9e4xX6xX41xX10xX7xX1xX29xX160xX3xXexX53xX1dxX1exX49xX18xX3xX1xX40xX18xX1xX3xffbfxX58xX4bxX58xX5bxX3xX5xX14xX3xX32xX40x17173xXaxX3xX37xX29xX3xcde7x11ae0xX18xX3xXbxX1xe89dxX18xX32xX3x107daxXdxX49xX1dxX3xXbxX1xX89xXdxX3xX18x1893fxX18xX32xX3xXexX1xX2a5xX18xX3xX41x10c8cxXdxX3xXexX123xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1x161edxX3xXexX53xX40xXa2xX3xXbxX1xX89xXdxX3xX1xXc3xXbxX3xX48xX2afxXdxX3xX29axX14xXdxX3xX5bxX1xXdcxXexX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xf2a9xX3xXcxX53xX1dxX1exX49xX18xX3xX1xX40xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexXf4xX3xX4xX1xXf8xX4xX3xX18xX32xX14xX1exX3xX199xX167xX5dxX1b2xX5dxX199xXdfxX199xXdfxX12exX3xX29axX38xX1exX3xX5xX14xX3xX2xX3xXexX53xX29xX18xX32xX3xX199xX3xX18xXfdxXdxX3xX37xX1dxX18xX32xX3xX4xX2c1xX6xX3xX4bxX1dxXfdxX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX40xX41xX3xX1xXdxX2fxX1dxX3xX48xX49xX3xX4xX1xX33xX4exX18xX32xX3xXexX53xX40xX18xX1xX3xX58xX4bxX58xX5bxX3xXexX53xfdaaxX18xX3xX7xX86xX18xX32xX3xXexX53xX1dxX1exX49xX18xX3xX1xX40xX18xX1xX3xX48xX14xX3xXexX53xX359xX18xX3xX41xXadxX18xX32xX3x12935xX18xXexX10xX53xX18xX10xXexX12exX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX29xX37xX1exXaxX12xXcxX1xX96xX4xX3xX1xXdxXd3xX18xX3x17c8axX1fxX3xX1xX29xXadxX4xX1xX3xX7xX89xX3xX199xX1b2xXdfxX5dxX3a2xX13xX1b1x1677fxXefxX72xd6dexX3xX18xX32xX14xX1exX3xX1c0xX5dxX1b2xX5dxX199xXdfxX199xXdfxX3xX4xX2c1xX6xX3xX3b5xXefxX72xX3b8xX3xXexX123xX18xX1xX3xX48xX49xX3xX4bxX1dxXfdxX4xX3xXexX1xXdxX3xXcxX40xX41xX3xX1xXdxX2fxX1dxX3xX48xX49xX3xX4bxX1xX33xX4exX18xX32xX3xXexX53xX40xX18xX1xX3xX58xX4bxX58xX5bxX3xXexX53xX359xX18xX3xXexX53xX1dxX1exX49xX18xX3xX1xX40xX18xX1xX3xX48xX14xX3xXexX53xX359xX18xX3xX41xXadxX18xX32xX3xX37axX18xXexX10xX53xX18xX10xXexXa2xX3xXefxX6xX18xX3xXexXf4xX3xX4xX1xXf8xX4xX3xX48xXedxX6xX3xXacxX33xX6xX3xX53xX6xX3xXexX1xX2a5xX18xX32xX3xXd1xXdcxX29xX3xX4bxX1dxXfdxX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX40xX41xX3xX1xXdxX2fxX1dxX3xX48xX49xX3xX4bxX1xX33xX4exX18xX32xX3xXexX53xX40xX18xX1xX3xX58xX4bxX58xX5bxX3xXexX53xX359xX18xX3xXexX53xX1dxX1exX49xX18xX3xX1xX40xX18xX1xX3xX48xX14xX3xXexX53xX359xX18xX3xX41xXadxX18xX32xX3xXdxX18xXexX10xX53xX18xX10xXexX12exX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX29xX37xX1exXaxX12xXcxX1xX10xX29xX3xXacxX86xXa2xX3xX4xX1dxXfdxX4xX3xXexX1xXdxX3xX7xXbaxX3xX37xXdx137a1xX18xX3xX53xX6xX3xX1x15bb1xX18xX32xX3xXexX1dxX8dxX18xXa2xX3xXexX1dxX8dxX18xX3xXexX1xXf8xX3xX18xX1xXa0xXexX3xXd1x161b5xXexX3xXacxX8dxX1dxX3xXexXedxX3xX1bfxX1xX3xXbxX1x18c48xXexX3xX18xX32xX14xX1exX3xX19bxX5dxX1c0xX5dxX199xXdfxX199xXdfxXa2xX3xX1bxX1fxXexX3xXexX1xX4f2xX4xX3xX48xX14xX29xX3xX1bfxX1xX3xX18xX32xX14xX1exX3xXexX1xXf8xX3xX199xX3xXexX1dxX8dxX18xX3xX1bxX1fxX3xXexXdxX1fxXbxX12exX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX29xX37xX1exXaxX12xX290xX49xX3xXacxX89xXdxX3xXexX33xXc3xX18xX32xX3xXexX1xX6xX41xX3xX32xXdxX6xXa2xX3xXacxX89xXdxX3xXexX33xXc3xX18xX32xX3xXd1xX4e3xXexX3xXd1xX1dxXfdxX4xX3xX32xXe8xX41xX3xXexX29xX14xX18xX3xXexX1xX2fxX3xX4xXdcxX18xX3xXd1xXfdxXa2xX3xX4xX2a5xX18xX32xX3xX4xX1xXf8xX4xX3xX4xXa0xXbxX3xX16bx12cd2xX16cxX3xX4xXdcxX18xX3xXd1xXfdxXa2xX3xX4xX2a5xX18xX32xX3xX4xX1xXf8xX4xXa2xX3xX48xXdxX359xX18xX3xX4xX1xXf8xX4xX3xX5xX14xX41xX3xX48xXdxXd3xX4xX3xXexXadxXdxX3xX290xX291xX18xX3xXbxX1xX296xX18xX32xX3xX29axXdxX49xX1dxX3xXbxX1xX89xXdxX3xX18xX2a5xX18xX32xX3xXexX1xX2a5xX18xX3xX41xX2afxXdxX3xX48xX14xX3xX4xXdcxX18xX3xXd1xXfdxX3xXexX1xX6xX41xX3xX41xX33xX1dxX3xX4bxX1xX33xX4exX18xX32xX3xXexX53xX40xX18xX1xX3xX58xX4bxX58xX5bxX3xX4xXa0xXbxX3xX1xX1dxX1exXd3xX18xX3xXexX53xX359xX18xX3xXacxXd8xX6xX3xXd1xX14xX18xX3xXexX123xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX16cxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX29xX37xX1exXaxX12xX29axX89xXdxX3xXexX33xXc3xX18xX32xX3xX1bxX1xX1dxX1exX1fxX18xX3xX1bxX1xX24xX4xX1xX3xX5xX14xX3xXexX29xX14xX18xX3xXexX1xX2fxX3xX18xX1xX38xX18xX3xX37xX38xX18xX12exX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX29xX37xX1exXaxX12xX26axXdxXaaxXdxX3xXexX1xX33xcd51xX18xX32xX3xX32xXe8xX41xX165xX3xX2xX3xX32xXdxXaaxXdxX3xX18xX1xXa0xXexX3xX19bxX3xXexX53xXdxXd3xX1dxX3xXacxXe8xX18xX32xX3x18671xXd1xX6xX3xXexX53xXdxXd3xX1dxX3xXacxXe8xX18xX32x1826exXa2xX3xX2xX3xX32xXdxXaaxXdxX3xX18xX1xX40xX3xX199xX3xXexX53xXdxXd3xX1dxX3xXacxXe8xX18xX32xX3xX48xX14xX3xX2xX3xX32xXdxXaaxXdxX3xXd1xX6xX3xX2xX3xXexX53xXdxXd3xX1dxX3xXacxXe8xX18xX32xX12exX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX29xX37xX1exXaxX12xX29axX1fxX18xX3xX18xX32xX14xX1exX3xX199xX169xX5dxX2xX199xX5dxX199xXdfxX199xXdfxXa2xX3xXefxX6xX18xX3xXexXf4xX3xX4xX1xXf8xX4xX3xX7xXbaxX3xXexXf4xX18xX32xX3xX1bxX1fxXexX3xX5xX8dxX18xX3xXexX1xXf8xX3xX18xX1xXa0xXexX3xX4bxX1dxXfdxX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX40xX41xX3xX1xXdxX2fxX1dxX3xX4bxX1xX33xX4exX18xX32xX3xXexX53xX40xX18xX1xX3xX58xX4bxX58xX5bxX3xXexX53xX359xX18xX3xX41xXadxX18xX32xX3xXdxX18xXexX10xX53xX18xX10xXexXa2xX3xX18xX32xX33xX34xXdxX3xXexX1xX6xX41xX3xX32xXdxX6xX3xX18xX14xX29xX3xX4xX86xX3xX7xX89xX3xXexX1dxX8dxX18xX3xXexX1xX6xX41xX3xX37xX96xX3xX18xX1xXdxX49xX1dxX3xX18xX1xXa0xXexXa2xX3xX1bxX1fxXexX3xXa8xX1dxXaaxX3xXacxXadxXexX3xX4xX6xX29xX3xX18xX1xXa0xXexX3xX7xXbaxX3xX18xX1xXbexX18xX3xXacxX33xXc3xX4xX3xX2xX3xX32xXdxXaaxXdxX3xXacxXcexX4xX3xXd1xXdxXd3xXexX3xXexX53xXd8xX3xX32xXdxXdcxX3xX2xXdfxX3xXexX53xXdxXd3xX1dxX3xXacxXe8xX18xX32xX12exX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX29xX37xX1exXaxX12xX0xX10xX41xX12xX0xX7xXexX53xX29xX18xX32xX12xX29axX2fxX3xXexX1xX6xX41xX3xX32xXdxX6xX3xX4xX1dxXfdxX4xX3xXexX1xXdxXa2xX3xX18xX32xX33xX34xXdxX3xX37xX96xX3xXexX1xXdxX3xXexX53xX1dxX1exX3xX4xXbexXbxX3xX48xX14xX29xX3xXacxX33xX34xX18xX32xX3xX5xXdxX18xX1bxX165xX3xX0xX6xX3xX1xX53xX10xX265xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX165xX5dxX5dxX18xX29xX18xX32xXexX1xX29xX18xX41xX29xXdxX1xX6xXexXdxX18xX1xX12exX48xX18xX5dxXexXdxX41xX1b1xX1xXdxX10xX1dxX1b1xX29xX4xX29xXbxX5dxXaxX12xX1xXexXexXbxX7xX165xX5dxX5dxX18xX29xX18xX32xXexX1xX29xX18xX41xX29xXdxX1xX6xXexXdxX18xX1xX12exX48xX18xX5dxXexXdxX41xX1b1xX1xXdxX10xX1dxX1b1xX29xX4xX29xXbxX5dxX3xX0xX5dxX6xX12xXacxX2fxX3xXacxX291xX18xX32xX3xX1bx18241xX3xXexX14xXdxX3xX1bxX1xX29xXaaxX18xX3xX37xX96xX3xXexX1xXdxX12exX0xX5dxX7xXexX53xX29xX18xX32xX12xX0xX5dxX10xX41xX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXexX6xXd1xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX16bxX6xX18xX1xX18xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX32xX9xXaxXdfxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX37xX37xXdxX18xX32xX9xXaxX169xXaxX12xX0xXexXd1xX29xX37xX1exX12xX0xXexX53xX12xX0xXexX37xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX29xX37xX1exXaxX12xe8f9xea66xXdxX3xX18xX32xX33xX34xXdxX3xX4xX86xX3xXexX1xX2fxX3xXexX1xX6xX41xX3xX32xXdxX6xX3xX37xX96xX3xXexX1xXdxX3xX18xX1xXdxX49xX1dxX3xX5xX8dxX18xX3xXexX53xX29xX18xX32xX3xX4xX1dxXfdxX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX1dxX8dxX18xXa2xX3xX18xX1xX33xX18xX32xX3xX4xX1xX123xX3xXacxX33xXc3xX4xX3xX4xX2a5xX18xX32xX3xX18xX1xXbexX18xX3xX2xX3xX1bxX1fxXexX3xXa8xX1dxXaaxX3xXacxX4f2xX18xX32xX3xX48xX14xX3xX4xX86xX3xXexX1xX34xXdxX3xX32xXdxX6xX18xX3xXexX53xXaaxX3xX5xX34xXdxX3xX7xX2afxX41xX3xX18xX1xXa0xXexX3xXexX53xX29xX18xX32xX3xX7xX89xX3xX4xXdcxX4xX3xX5xX8dxX18xX3xX37xX96xX3xXexX1xXdxX12exX3xX3a2xX1fxXexX3xXexX1xX4f2xX4xX3xX41xX935xXdxX3xXexX1dxX8dxX18xX3xXexX1xXdxXa2xX3xX19bxX3xX18xX32xX33xX34xXdxX3xXexX1xX6xX41xX3xX32xXdxX6xX3xXexX53xXaaxX3xX5xX34xXdxX3xXacxX4f2xX18xX32xX3xXexXa0xXexX3xX4xXaaxX3xX4xXdcxX4xX3xX4xX38xX1dxX3xX1x15bcfxXdxX3xX48xX2afxXdxX3xXexX1xX34xXdxX3xX32xXdxX6xX18xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX18xX1xXa0xXexX3xX48xX14xX3xX37xX96xX3xXacxX29xXdcxX18xX3xX7xX89xX3xX18xX32xX33xX34xXdxX3xXexX53xXaaxX3xX5xX34xXdxX3xXacxX4f2xX18xX32xX3xX32xX8dxX18xX3xX18xX1xXa0xXexX3xX7xXbaxX3xX18xX1xXbexX18xX3xXacxX33xXc3xX4xX3xX32xXdxXaaxXdxX3xXexX1xX33xX685xX18xX32xX3xXexX1dxX8dxX18xX3xX6a7xX32xXdxXaaxXdxX3xX18xX1xXa0xXexX3xX19bxX3xXexX53xXdxXd3xX1dxX3xXacxXe8xX18xX32xXa2xX3xX32xXdxXaaxXdxX3xX18xX1xX40xX3xX199xX3xXexX53xXdxXd3xX1dxX3xXacxXe8xX18xX32xX3xX48xX14xX3xX32xXdxXaaxXdxX3xXd1xX6xX3xX2xX3xXexX53xXdxXd3xX1dxX3xXacxXe8xX18xX32xX6b5xX12exX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxXexX37xX12xX0xX5dxXexX53xX12xX0xX5dxXexXd1xX29xX37xX1exX12xX0xX5dxXexX6xXd1xX5xX10xX12xX0xX37xXdxX48xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX37xX53xX10xX5xX6xXexX10xX37xXaxX12xX0xX7xXexX53xX29xX18xX32xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX359xX18xX3xXa8xX1dxX6xX18xX165xX0xX5dxX7xXexX53xX29xX18xX32xX12xX0xX1dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1b1xXexX1xX1dxX41xXd1xX1b1xX6xX18xX37xX1b1xX7xX6xXbxX29xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax13d52xX6xX3xX41xX4e3xXexX3xX27fxX13xXfdxXdxX3xXa8xX1dxXdcxX18xX3xX4xX1xX1fxX3xXd1xXdxX1fxX18xX3xXexX1xX2c1xX1exX3xX7xXaaxX18xX3xX3a2x16c03xX3x1272bxX18xX1xf7b8xXaxX3xX1xX53xX10xX265xX9xXaxX5dxX18xX29xX18xX32xX1b1xX18xX32xX1xXdxX10xXbxX5dxX53xX6xX1b1xX41xX6xXexX1b1xX1xX29xXdxX1b1xXa8xX1dxX6xX18xX1b1xX4xX1xX10xX1b1xXd1xXdxX10xX18xX1b1xXexX1xX1dxX1exX1b1xX7xX6xX18xX1b1xX1bxX1exX1b1xX6xX18xX1xX5dxX2xX1bfxX169xX1bfxX1bfxX176xX12exX1xXexX41xXaxX12xX0xXdxX41xX32xX3xX7xX53xX4xX9xXaxX5dxX41xX10xX37xXdxX6xX5dxX2xX199xXdfxX5dxX18xX10xX160xX7xX5dxX199xXdfxX199xX1bfxX5dxX1b2xX199xX37xXdfxX2xXdfxX2xX1bfxXdfxX169xXexX169xX1c0xX199xX199xXdfxX5xXdfxX12exX1c5xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1xX1dxX1exX1fxX18xX3xX1bxX1xX24xX4xX1xX3xXexX29xX14xX18xX3xXexX1xX2fxX3xX18xX32xX33xX34xXdxX3xX37xX38xX18xX3xXexX1xXdxX3xXexX40xX41xX3xX1xXdxX2fxX1dxX3xX48xX49xX3xX4bxX1xX33xX4exX18xX32xX3xXexX53xX40xX18xX1xX3xX58xX4bxX58xX5bxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX37xXdxX48xX12xX0xX7xXexX53xX29xX18xX32xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb49xX6xX3xX41xX4e3xXexX3xX27fxX13xXfdxXdxX3xXa8xX1dxXdcxX18xX3xX4xX1xX1fxX3xXd1xXdxX1fxX18xX3xXexX1xX2c1xX1exX3xX7xXaaxX18xX3xX3a2xXb6dxX3xXb6fxX18xX1xXb72xXaxX3xX1xX53xX10xX265xX9xXaxX5dxX18xX29xX18xX32xX1b1xX18xX32xX1xXdxX10xXbxX5dxX53xX6xX1b1xX41xX6xXexX1b1xX1xX29xXdxX1b1xXa8xX1dxX6xX18xX1b1xX4xX1xX10xX1b1xXd1xXdxX10xX18xX1b1xXexX1xX1dxX1exX1b1xX7xX6xX18xX1b1xX1bxX1exX1b1xX6xX18xX1xX5dxX2xX1bfxX169xX1bfxX1bfxX176xX12exX1xXexX41xXaxX12xXb49xX6xX3xX41xX4e3xXexX3xX27fxX13xXfdxXdxX3xXa8xX1dxXdcxX18xX3xX4xX1xX1fxX3xXd1xXdxX1fxX18xX3xXexX1xX2c1xX1exX3xX7xXaaxX18xX3xX3a2xXb6dxX3xXb6fxX18xX1xXb72xX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexX53xX29xX18xX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX37xXaxX12xX13xXfdxXdxX3xXa8xX1dxXdcxX18xX3xX27fxX4bxX1xX1fxX3xXd1xXdxX1fxX18xX3xXexX1xX2c1xX1exX3xX7xXaaxX18xX3xX3a2xXb6dxX3xXb6fxX18xX1xXb72xX3xX6a7xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX6b5xX3xX5xX14xX3xX18xX4exXdxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX29xXadxXexX3xXexX96xX3xX18xX32xX1dxX1exXd3xX18xX3xX4xX2c1xX6xX3xX18xX1xc85cxX18xX32xX3xX18xX32xX33xX34xXdxX3xX4x109c5xX18xX32xX3xX4xX1xX24xX3xX1xX33xX2afxX18xX32xXa2xX3xX4xXd76xX18xX32xX3xXacxX6xX41xX3xX41xX359xXa2xX3xX4xXd76xX18xX32xX3xX5xX17xX18xX1xX3xX48xX96xX4xX3xX7xXaaxX18xX3xX16bxX1dxXa0xXexXa2xX3xX1bxXdxX18xX1xX3xX37xX29xX6xX18xX1xX12exX12exX12exX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX37xXdxX48xX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexXf4xX3xX4xX1xXf8xX4xX3xX4xX1dxXfdxX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX40xX41xX3xX1xXdxX2fxX1dxX3xX48xX49xX3xX4bxX1xX33xX4exX18xX32xX3xXexX53xX40xX18xX1xX3xX58xX4bxX58xX5bxX3xXexX53xX359xX18xX3xX7xX86xX18xX32xX3xXexX53xX1dxX1exX49xX18xX3xX1xX40xX18xX1xX3xX48xX14xX3xX41xXadxX18xX32xX3xX37axX18xXexX10xX53xX18xX10xXexXaxX3xX1xX53xX10xX265xX9xXaxX5dxX1bxXdxX18xX1xX1b1xXexX10xX5dxX1xX6xX1b1xXexXdxX18xX1xX1b1xXexX29xX1b1xX4xX1xX1dxX4xX1b1xX4xX1dxX29xX4xX1b1xXexX1xXdxX1b1xXexXdxX41xX1b1xX1xXdxX10xX1dxX1b1xX48xX10xX1b1xX4xX1xX1dxX29xX18xX32xX1b1xXexX53xXdxX18xX1xX1b1xX29xX4xX29xXbxX1b1xXexX53xX10xX18xX1b1xX7xX29xX18xX32xX1b1xXexX53xX1dxX1exX10xX18xX1b1xX1xXdxX18xX1xX1b1xX48xX6xX1b1xX41xX6xX18xX32xX1b1xXdxX18xXexX10xX53xX18xX10xXexX5dxX2xX1bfxX176xX1bfxX1bfxX169xX12exX1xXexX41xXaxX12xX0xXdxX41xX32xX3xX7xX53xX4xX9xXaxX5dxX41xX10xX37xXdxX6xX5dxX2xX199xXdfxX5dxX18xX10xX160xX7xX5dxX199xXdfxX199xX1b2xX5dxX2xX19bxX169xX37xX176xXdfxX169xXdfxX1bfxX169xX176xXexX1c0xX167xX19bxX5xX167xX1b1xX2xX19bxX169xX37xX19bxX2xX167xX176xX1c0xX19bxX199xXexX167xX2xX19bxX2xX5xX1bfxX1b1xX2xX12exX1c5xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1xX1dxX1exX1fxX18xX3xX1bxX1xX24xX4xX1xX3xXexX29xX14xX18xX3xXexX1xX2fxX3xX18xX32xX33xX34xXdxX3xX37xX38xX18xX3xXexX1xXdxX3xXexX40xX41xX3xX1xXdxX2fxX1dxX3xX48xX49xX3xX4bxX1xX33xX4exX18xX32xX3xXexX53xX40xX18xX1xX3xX58xX4bxX58xX5bxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX37xXdxX48xX12xX0xX7xXexX53xX29xX18xX32xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexXf4xX3xX4xX1xXf8xX4xX3xX4xX1dxXfdxX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX40xX41xX3xX1xXdxX2fxX1dxX3xX48xX49xX3xX4bxX1xX33xX4exX18xX32xX3xXexX53xX40xX18xX1xX3xX58xX4bxX58xX5bxX3xXexX53xX359xX18xX3xX7xX86xX18xX32xX3xXexX53xX1dxX1exX49xX18xX3xX1xX40xX18xX1xX3xX48xX14xX3xX41xXadxX18xX32xX3xX37axX18xXexX10xX53xX18xX10xXexXaxX3xX1xX53xX10xX265xX9xXaxX5dxX1bxXdxX18xX1xX1b1xXexX10xX5dxX1xX6xX1b1xXexXdxX18xX1xX1b1xXexX29xX1b1xX4xX1xX1dxX4xX1b1xX4xX1dxX29xX4xX1b1xXexX1xXdxX1b1xXexXdxX41xX1b1xX1xXdxX10xX1dxX1b1xX48xX10xX1b1xX4xX1xX1dxX29xX18xX32xX1b1xXexX53xXdxX18xX1xX1b1xX29xX4xX29xXbxX1b1xXexX53xX10xX18xX1b1xX7xX29xX18xX32xX1b1xXexX53xX1dxX1exX10xX18xX1b1xX1xXdxX18xX1xX1b1xX48xX6xX1b1xX41xX6xX18xX32xX1b1xXdxX18xXexX10xX53xX18xX10xXexX5dxX2xX1bfxX176xX1bfxX1bfxX169xX12exX1xXexX41xXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexXf4xX3xX4xX1xXf8xX4xX3xX4xX1dxXfdxX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX40xX41xX3xX1xXdxX2fxX1dxX3xX48xX49xX3xX4bxX1xX33xX4exX18xX32xX3xXexX53xX40xX18xX1xX3xX58xX4bxX58xX5bxX3xXexX53xX359xX18xX3xX7xX86xX18xX32xX3xXexX53xX1dxX1exX49xX18xX3xX1xX40xX18xX1xX3xX48xX14xX3xX41xXadxX18xX32xX3xX37axX18xXexX10xX53xX18xX10xXexX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexX53xX29xX18xX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX37xXaxX12xX4bxXdcxX4xX3xXacxXfdxXdxX3xX32xXdxX14xX18xX1xX3xX32xXdxXaaxXdxX3xX7xXbaxX3xXacxX33xXc3xX4xX3xXexX53xX6xX29xX3xX32xXdxXa0xX1exX3xX4xX1xXf8xX18xX32xX3xX18xX1xXbexX18xXa2xX3xXexXdxX49xX18xX3xX41xXcexXexX3xX48xX14xX3xXd1xXfdxX3xX18xX1xXbexX18xX3xX37xXdxXd3xX18xX3xXexX1xX33xX4exX18xX32xX3xX1xXdxXd3xX1dxX3xX58xX4bxX58xX5bxX3xX4xX2c1xX6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX12exX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX37xXdxX48xX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5dxX1dxX5xX12xX0xX37xXdxX48xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX53xXaxX12xX0xX5dxX37xXdxX48xX12xX0xX5dxX37xXdxX48xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6fxX1dxXexX1xX29xX53xXaxX12xX5bxX12exX290xX0xX5dxXbxX12
P.V