Nga điều chế thành công 3 loại thuốc có thể giúp điều trị Covid-19
Các nhà khoa học của Viện Hàn Lâm Khoa học Nga đã tham gia điều chế thành công 3 loại thuốc kháng virus có thể được sử dụng để điều trị Covid-19.
e84bxfbebx17e79xf74cxfa90xef16x10f9ex14261x14e28xX7x14bc6x18532x159f7x1407dxe899x13996xX5x13a97xXax11f07x11275x145a4xX6xX3x17642xXdx1187bx124eexX3xX4xX1x11660xX3xXexX1x13ff4xf3f7xX1xX3xX4x166fexX23xX14xX3xf279xX3xX5xfe68xeaeexXdxX3xXexX1xX1ax12f75xX4xX3xX4x101b0xX3xXexX1x17907xX3xX14xXdx1323exXbxX3xX17xXdxX19xX1axX3xXex120cax126a8xX3x16727xX2exeb99xXdx11903x165b6xX2x17cb1xX0x18863xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17b33xX10xX6xX51xXaxX12xX4dx121d1xX4xX3xX23xX1xX22xX3x174c4xX1xX2exX6xX3xX1x1590cxX4xX3xX4xea8dxX6xX3xff4axXdx151efxX23xX3xX65xX22xX23xX3x106b5x1166ax11661xX3x13fd9xX1xX2exX6xX3xX1xX79xX4xX3xX13xX14xX6xX3xX17x152c0xX3xXexX1xX6xX8bxX3xX14xXdxX6xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX4xX1xX1exX3xXexX1xX22xX23xX1xX3xX4xX27xX23xX14xX3xX2bxX3xX5xX2exX2fxXdxX3xXexX1xX1axX35xX4xX3xX73xX1xX6cxX23xX14xX3xX4fxXdxX4axX1axX7xX3xX4xX39xX3xXexX1xX3dxX3xX17x12a6ax1340cxX4xX3xX7x120eaxX3xX51x144ffxX23xX14xX3xX17xX3dxX3xX17xXdxX19xX1axX3xXexX4axX4bxX3xX4dxX2exX4fxXdxX51xX52xX2xX54xf943xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx18791xX2exX51x148e2xXaxX12x104abxX23xX14xX3xX80xX5xX6xX51xXdxX8bxXdxX4axX3xX4dxX1xX10xX73xX1xX2exX23xXdxX23x1107axX3x142b1xX1xX39xX3xX4xX1xX7dxX3xXexX4bxX4xX1xX3xX4fxX22xX3xX5xX22xX3xX23xX14xXdbx11b11xXdxX3xX17x11832xX23xX14xX3xX17x163d3xX1axX3xX73xX1xX2exX6xX3xX10exX3xX7xXdxX23xX1xX3xX4xX7dxX6xX3xX80xXdxX82xX23xX3xX1xX22xX23xX3xX5xX8axX8bxX3xX8dxX1xX2exX6xX3xX1xX79xX4xX3xX13xX14xX6xX3xX4xX1xX2exX3x10516xXdxX1exXexX127xX3xX4xX6cxX4xX3xX23xX1xX22xX3xX73xX1xX2exX6xX3xX1xX79xX4xX3xX4xX7dxX6xX3xX4fxXdxX82xX23xX3xX23xX22xX10exX3xX17xX9bxX3xXexX1xX6xX8bxX3xX14xXdxX6xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX4xX1xX1exX3xXexX1xX22xX23xX1xX3xX4xX27xX23xX14xX3xX2bxX3xX5xX2exX2fxXdxX3xXexX1xX1axX35xX4xX3xX73xX1xX6cxX23xX14xX3xX4fxXdxX4axX1axX7xX3xX4xX39xX3xXexX1xX3dxX3xX17xXdbxXdcxX4xX3xX7xXe0xX3xX51xXe3xX23xX14xX3xX17xX3dxX3xX17xXdxX19xX1axX3xXexX4axX4bxX3xX4dxX2exX4fxXdxX51xX52xX2xX54xXfbxX0xX56xXbxX12xX0xXexX6xX179xX5xX10xX3xX7xXexX10exX5xX10xX9xXaxX8bxX6xX4axX14xXdxX23x110c0xX3x11b5exXbxec26xX3xX6xX1axXexX2ex140bcxXaxX12xX0xXexX179xX2exX51xX10exX12xX0xXexX4axX12xX0xXexX51xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX10xX23xXexX10xX4axXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX10xX23xXexX10xX4axXaxX12xX0xXdxX8bxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX8bxX7xX52xXbxX1xX2exXexX2exX3xXdxX4dxX10xX23xXexX10xX4axXaxX3xX7xXexX10exX5xX10xX9xXax11d63xXdxX51xXexX1xX217xX3x14ec4xX2x10534xXbxX21bxX221xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX217xX3x12873xX2x12766xXbxX21bxX221xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX23xX14xX6xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX4xX1xX1exX3xXexX1xX22xX23xX1xX3xX4xX27xX23xX14xX3xX2bxX3xX5xX2exX2fxXdxX3xXexX1xX1axX35xX4xX3xX4xX39xX3xXexX1xX3dxX3xX14xXdxX41xXbxX3xX17xXdxX19xX1axX3xXexX4axX4bxX3xX4xX2exX4fxXdxX51xX52xX2xX54xX3xX1xfc09xX23xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX56xX56xXdxXfbxX179xX6xX2exX1xX6xXexXdxX23xX1xXfbxX4fxX23xX56xX23xX10xX27cxX7xX56xX219xX294xX2xX2bxX56xX2xX294xf89cxX51xX2xX2xX294xX292xX30exX294x11d1axXexX283xX54xX30exX285xX316xX5xX294xXfbx10926xXbxX14x1115dxX4axX9xX2xX292xX283xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX4xX1xX1exX3xXexX1xX22xX23xX1xX3xX4xX27xX23xX14xX3xX2bxX3xX5xX2exX2fxXdxX3xXexX1xX1axX35xX4xX3xX4xX39xX3xXexX1xX3dxX3xX14xXdxX41xXbxX3xX17xXdxX19xX1axX3xXexX4axX4bxX3xX4dxX2exX4fxXdxX51xX52xX2xX54xXaxX3xX51xX6xXexX6xX52xXbxX1xX2exXexX2exX52xX2exX4axXdxX14xXdxX23xX6xX5xX52xX7xX4axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX217xX56xX56xXdxX8bxX6xX14xX10xX7xXfbxX4fxX2exX4fxXfbxX4fxX23xX56xX1axXbxX5xX2exX6xX51xX10xX51xX56xX1axXdxX1axX2bxX23xXexX21bxX27cxXbxX1xX179xX285xX1xf836xX51xX8bxX2exX5xX8bxX21bxX6xX56xX219xX294xX219xX294x12e1fxX294xX2bxX3c6xX2bxX294xX56xX6xX23xX1xX3c6xX8bxXdxX23xX1xX3c6xX1xX2exX6xX3c6xX5xX8bxX5xX73xXfbxX320xXbxX14xXaxX3xX51xX6xXexX6xX52xX51xX10xX7xX4xX9xXax103fcxX23xX1xX3xX8bxXdxX23xX1xX3xX1xX79xX6xXfbxX3xX3efxX23xX1xX217xX3x14c7fx17c81xX3xX13xX10xX27cxX7xXfbxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xX56xXexX51xX12xX0xX56xXexX4axX12xX0xXexX4axX12xX0xXexX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX6xXbxXexXdxX2exX23xXaxX12xX3efxX23xX1xX3xX8bxXdxX23xX1xX3xX1xX79xX6xXfbxX3xX3efxX23xX1xX217xX3xX402xX403xX3xX13xX10xX27cxX7xXfbxX0xX56xXbxX12xX0xX56xXexX51xX12xX0xX56xXexX4axX12xX0xX56xXexX179xX2exX51xX10exX12xX0xX56xXexX6xX179xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX2exX51xX10exXaxX12xXcxX1xX10xX2exX3xX27xX23xX14xX3xX80xX5xX6xX51xXdxX8bxXdxX4axX3xX4dxX1xX10xX73xX1xX2exX23xXdxX23xX127xX3xXexX1xX1axX35xX4xX3xX73xX1xX6cxX23xX14xX3xX4fxXdxX4axX1axX7xX3xXexX4axXdxX6xX3b9xX6xX4fxXdxX4axXdxX23xX3xX17xX9bxX3xX17xXdbxXdcxX4xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX4xX1xX1exX3xX4xX6cxX4xX1xX3xX17xX8axX10exX3xX4fxX22xXdxX3xX23x1180axX8bxX3xXexX2fxXdxX3xX80xXdxX82xX23xX3xXcx1648cxX23xX14xX3xX1xXdcxXbxX3xX1xfb7fxX1axX3xX4x15a9bxX3xe8e4xX3xX4xX1xXdxX3xX23xX1xX6cxX23xX1xX3xX4xX7dxX6xX3xX80xXdxX82xX23xX3xX1xX22xX23xX3xX5xX8axX8bxX3xX8dxX1xX2exX6xX3xX1xX79xX4xX3xX13xX14xX6xX3xXexX2fxXdxX3xX403xX4axX6xX5xX7xXfbxX3xX89xX2exX2fxXdxX3xXexX1xX1axX35xX4xX3xX23xX22xX10exX3xX1xXdxX82xX23xX3xX17xX6xX23xX14xX3xX17xXdbxXdcxX4xX3xX4xX6cxX4xX3xX23xX1xX22xX3xX73xX1xX2exX6xX3xX1xX79xX4xX3xXcxX4axX1axX23xX14xX3x12b4bxX1axX35xX4xX3xXexX1xXe0xX3xX23xX14xX1xXdxX82xX8bxX3xX73xX1x12f35xX3xX23xX4dcxX23xX14xX3xX17xXdxX19xX1axX3xXexX4axX4bxX3xX4dxX2exX4fxXdxX51xX52xX2xX54xXfbxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX2exX51xX10exXaxX12x15cfax1508exX1exX23xX3xXexX1xX13fxXdxX3xX17xXdxX3dxX8bxX3xX1xXdxX82xX23xX3xXexX2fxXdxX127xX3xX17xX9bxX3xX7x18984xX23xX3xX4xX39xX3xX8bx17febxXexX3xX5xX2exX2fxXdxX3xXexX1xX1axX35xX4xX3xX4f8xX3xX51xX2fxX23xX14xX3xX21bxX27xX23xX14xX127xX3xX4xX39xX3xXexX1xX3dxX3xX17xXdbxXdcxX4xX3xX7xXe0xX3xX51xXe3xX23xX14xX3xX4axXdx12e95xX23xX14xX3xX17xX3dxX3xX17xXdxX19xX1axX3xXexX4axX4bxX3xX4fxXdxX5f7xX8bxX3xX23xX1xXdx15613xX8bxX3xX17xXdbxX13fxX23xX14xX3xX1xX27xX3xX1xf6bdxXbxX3xX51xX2exX3xX4fxXdxX4axX1axX7xXfbxX3xXcxX27xXdxX3xX4xX1xX2exX3xX4ax100e5xX23xX14xX127xX3xX23xX39xX3xX7x1430fxX3xXbxX1x1513dxX3xX1xXdcxXbxX3xX4fx10624xXdxX3xX4fxXdxX82xX4xX3xX17xXdxX19xX1axX3xXexX4axX4bxX3xX4dxX2exX4fxXdxX51xX52xX2xX54xXfbxX3xXcxX61cxXexX3xX23xX1xXdxX5f7xX23xX127xX3xX4xX39xX3xX17xXdbxXdcxX4xX3xX7x17731xX3xX5xX675xX6xX3xX4xX1xX79xX23xX3xX23xX22xX10exX3xX5xX22xX3xX4axX61cxXexX3x172e3xX1axX6xX23xX3xXexX4axX79xX23xX14xX3xXexX4axX2exX23xX14xX3xX1xX2exX22xX23xX3xX4xX574xX23xX1xX3xX1xXdxX82xX23xX3xXexX2fxXdx13a42xXfbxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX2exX51xX10exXaxX12xX111xX23xX14xX3xX4dxX1xX10xX73xX1xX2exX23xXdxX23xX3xX4xX1xX2exX3xX179xXdxX1exXexX3xXexX1xX5f7xX8bxX127xX3xX8bxX5c6xXexX3xX5xX2exX2fxXdxX3xXexX1xX1axX35xX4xX3xX73xX1xX6cxX4xX127xX3xX51xX675xX6xX3xXexX4axX5f7xX23xX3xXexX1xX1axX35xX4xX3xX17xXdxX19xX1axX3xXexX4axX4bxX3xX73xX1xX6cxX23xX14xX3xX4fxXdxX4axX1axX7xX3x1528axX6xX4fxXdxXbxXdxX4axX6xX4fxXdxX4axX3xX51xX2exX3xX13xX1x107faxXexX3xX10bxX574xX23xX3xX7xX574xX23xX3xX21bxX1axX61cxXexX127xX3xX17xX9bxX3xX51xXdbxXdcxX4xX3xX80xXdxX82xX23xX3xXcxX4e9xX23xX14xX3xX1xXdcxXbxX3xX1xX4f2xX1axX3xX4xX4f6xX3xX4fxX22xX3xX80xXdxX82xX23xX3xX1xX39xX6xX3xX1xX79xX4xX3xX1xX4f2xX1axX3xX4xX4f6xX3x11652xX10xX5xXdxX23xX7xX73xX10exX3xX4f8xX3x14287xX2exX7xX4xX2exX27cxX3xX4xX1xX1exX3xXexX2fxX2exX3xXexX1xX22xX23xX1xX3xX4xX27xX23xX14xXfbxX3xXcxX1xX1axX35xX4xX3xX23xX22xX10exX3xX17xX9bxX3xX17xXdbxXdcxX4xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX4xX1x15570xX23xX1xX3xX17xX3dxX3xX17xX6cxXbxX3xX143xX23xX14xX3xX4xX6cxX4xX3xXexXdxX5f7xX1axX3xX4xX1xX1axedfdxX23xX3xX4xX7dxX6xX3xX13xX14xX6xXfbxX3xX5a2xXcxX1xX10xX2exX3xXexX27xXdxX3xX17xXdbxXdcxX4xX3xX179xXdxX1exXexX127xX3xX5xX2exX2fxXdxX3xXexX1xX1axX35xX4xX3xX23xX22xX10exX3xX17xX9bxX3xX7xX5bfxX23xX3xX7xX22xX23xX14xX3xX17xXdbxXdcxX4xX3xX17xXdbxX6xX3xX4axX6xX3xXexX1xXe0xX3xX23xX14xX1xXdxX82xX8bxX3xXexX2fxXdxX3xX4xX6cxX4xX3xXbxX1x16da9xX23xX14xX3xX73xX1xX6cxX8bxX3xX4xX1xX1axX10exX5f7xX23xX3xX73xX1xX2exX6xX3xX4f8xX3xX13xX14xX6xX6aexX127xX3xX27xX23xX14xX3xX4dxX1xX10xX73xX1xX2exX23xXdxX23xX3xX23xX39xXdxXfbxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX2exX51xX10exXaxX12xX77cxX5c6xXexX3xX5xX2exX2fxXdxX3xXexX1xX1axX35xX4xX3xX73xX1xX6cxX4xX3xX5xX22xX3xX71bxX2exX4axXexX10xXbxX4axX10xX23xX127xX3xX17xX9bxX3xX4fxXdbxXdcxXexX3xX68bxX1axX6xX3xX4xX6cxX4xX3xXexX1xXe0xX3xX23xX14xX1xXdxX82xX8bxX3xX5xX8axX8bxX3xX7xX22xX23xX14xX3xX4fxX22xX3xX7xX63bxX3xX17xXdbxXdcxX4xX3xX17xX6cxX23xX1xX3xX14xXdxX6cxX3xX4fxX19xX3xX73xX1xX574xX3xX23xX4dcxX23xX14xX3xX17xXdxX19xX1axX3xXexX4axX4bxX3xX4dxX2exX4fxXdxX51xX52xX2xX54xX127xX3xX23xX1xX22xX3xX23xX14xX1xXdxX5f7xX23xX3xX4xX143xX1axX3xX23xX22xX10exX3xX4xX1xX2exX3xX179xXdxX1exXexX3xXexX1xX5f7xX8bxXfbxX3xX5a2x13da9xX2exX4axXexX10xXbxX4axX10xX23xX3xX17xX9bxX3xX4fxXdbxXdcxXexX3xX68bxX1axX6xX3xX4xX6cxX4xX3xXexX1xXe0xX3xX23xX14xX1xXdxX82xX8bxX3xX5xX8axX8bxX3xX7xX22xX23xX14xXfbxX3xX5a3xXdxX19xX1axX3xX23xX22xX10exX3xX17x136e7xX23xX14xX3xX23xX14xX1x174a5xX6xX3xX4fxX646xXdxX3xX4fxXdxX82xX4xX3xX23xX39xX3xX17xX9bxX3xX17xXdbxXdcxX4xX3xXexX1xXe0xX3xX23xX14xX1xXdxX82xX8bxX3xXexX4axX5f7xX23xX3xX23xX14xXdbxX13fxXdxXfbxX3xX65xXdxX82xX23xX3xXexX2fxXdxX3xX5xX2exX2fxXdxX3xXexX1xX1axX35xX4xX3xX23xX22xX10exX3xX17xX6xX23xX14xX3xXexX4axX2exX23xX14xX3xX14xXdxX6xXdxX3xX17xX2exX2fxX23xX3xX17xX4dcxX23xX14xX3xX73x101dcxXfbxX3x135f5xX6xX1axX3xX17xX39xX127xX3xXexX1xX1axX35xX4xX3xX4xX39xX3xXexX1xX3dxX3xX17xXdbxXdcxX4xX3xX4xX1xX1axX10exX3dxX23xX3xX7xX6xX23xX14xX3xXexX1xXe0xX3xX23xX14xX1xXdxX82xX8bxX3xX17xX3dxX3xX73xXdxX3dxX8bxX3xXexX4axX6xX3xX5xXdxX82xX1axX3xX23xX39xX3xX4xX39xX3xXexX1xX3dxX3xX17xXdxX19xX1axX3xXexX4axX4bxX3xX17xXdbxXdcxX4xX3xX4dxX2exX4fxXdxX51xX52xX2xX54xX3xX1xX6xX10exX3xX73xX1xX27xX23xX14xX6aexXfbxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX2exX51xX10exXaxX12xXcxX1xX10xX2exX3xX23xX1xX22xX3xX23xX14xX1xXdxX5f7xX23xX3xX4xX143xX1axX3xX4dxX1xX10xX73xX1xX2exX23xXdxX23xX127xX3xX4fxXdxX82xX4xX3xX73xXdxX3dxX8bxX3xXexX4axX6xX3xX73xX1xX574xX3xX23xX4dcxX23xX14xX3xX4xX7dxX6xX3xX2bxX3xX5xX2exX2fxXdxX3xXexX1xX1axX35xX4xX3xX23xX39xXdxX3xXexX4axX5f7xX23xX3xXexX4axX2exX23xX14xX3xX17xXdxX19xX1axX3xXexX4axX4bxX3xX4dxX2exX4fxXdxX51xX52xX2xX54xX3xX5xX22xX3xXdbxX1axX3xXexXdxX5f7xX23xX3xX1xX22xX23xX14xX3xX17xX148xX1axX3xX4xX7dxX6xX3xX80xXdxX82xX23xX3xX65xX22xX23xX3xX5xX8axX8bxX3xX8dxX1xX2exX6xX3xX1xX79xX4xX3xX4fxX22xX3xX10bxX5c6xX3x13c08xXdxX6cxX2exX3xX51xXe3xX4xX3xX4fxX22xX3xX8dxX1xX2exX6xX3xX1xX79xX4xX3xX13xX14xX6xXfbxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX2exX51xX10exXaxX12xX111xX23xX14xX3xX4dxX1xX10xX73xX1xX2exX23xXdxX23xX3xX4xf0bexX23xX14xX3xX5xXdbxX1axX3xX9a9xX3xX4axX632xX23xX14xX127xX3xX1xXdxX82xX23xX3xX23xX6xX10exX127xX3xX13xX14xX6xX3xX17xX6xX23xX14xX3xXbxX1xX6cxXexX3xXexX4axXdxX3dxX23xX3xX2bxX3xX4fxX6xX4xX4xXdxX23xX10xX3xXexXdxX19xX8bxX3xX23xX4dcxX23xX14xX3xXbxX1xX828xX23xX14xX3xX4xX1xX35xX23xX14xX3xX4fxXdxX4axX1axX7xX3xX9acx16432x13d03xX9acxX52xX4dxX2exX80xX52xX219xX3xX4fxX646xXdxX3xX7xX675xX3xXexX1xX6xX8bxX3xX14xXdxX6xX3xX4xX7dxX6xX3xX4xX6cxX4xX3xX4xX1xX1axX10exX5f7xX23xX3xX14xXdxX6xX3xXex16d99xX3xX80xXdxX82xX23xX3xX65xX22xX23xX3xX89xX8axX8bxX3xX8dxX1xX2exX6xX3xX1xX79xX4xXfbxX3xX5a2xXcxX27xXdxX3xX1xX10exX3xX4fxX79xX23xX14xX3xX4axX632xX23xX14xX3xX4xX1axX35xXdxX3xX4xX63fxX23xX14xX3xX4xX1xX41xX23xX14xX3xXexX6xX3xX7xX63bxX3xXbxX1xX6cxXexX3xXexX4axXdxX3dxX23xX3xX17xXdbxXdcxX4xX3xX4fxX6xX4xX4xXdxX23xX10xX3xXbxX1xX4e9xX3xX4axX5c6xX23xX14xX127xX3xX73xX1xX27xX23xX14xX3xX4xX1xX7b0xX3xXbxX1xX828xX23xX14xX3xX4xX1xX35xX23xX14xX3xX4dxX2exX4fxXdxX51xX52xX2xX54xX3xX8bxX22xX3xX4xX828xX23xX3xXexX2exX22xX23xX3xX179xX5c6xX3xX4xX6cxX4xX3xX179xX82xX23xX1xX3xXexX4axX1axX10exX19xX23xX3xX23xX1xXdxX60fxX8bxX3xX73xX1xX6cxX4xX3xX51xX2exX3xX4fxXdxX4axX1axX7xX3xX4xX2exX4axX2exX23xX6xX3xX14xX8axX10exX3xX4axX6xX6aexXfbxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX2exX51xX10exXaxX12xXcxX4axXdbxX646xX4xX3xX17xX39xX127xX3xXacbxXdxX6cxX8bxX3xX17xX35xX4xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1xX22xX23xX1xX3xXexX72cxXbxX3xX17xX2exX22xX23xX3xXb5exX2exX7xXexX10xX4xX3xX4xX7dxX6xX3xX13xX14xX6xX127xX3xX27xX23xX14xX3x181a6xX5xX10xX14xX3x13fd1xX10xX4fxXexX1axX7xX1xX10xX23xX73xX2exX3xXexXdxX1exXexX3xX5xX5c6xX127xX3xXexX72cxXbxX3xX17xX2exX22xX23xX3xX23xX22xX10exX3xX17xX6xX23xX14xX3xXbxX1xX6cxXexX3xXexX4axXdxX3dxX23xX3xX8bxX5c6xXexX3xX179xX5c6xX3xXexX1x1394exX3xX23xX14xX1xXdxX82xX8bxX3xX23xX1x18167xX3xX4xX148xX8bxX3xXexX6xX10exX3xX17xX3dxX3xX4xX1xX7cbxX23xX3xX17xX2exX6cxX23xX3xX4fxXdxX4axX1axX7xX3xX9acxXb5dxXb5exX9acxX52xX4dxX2exX80xX52xX219xX127xX3xX5xXdbxX1axX3xX9a9xX3xX4axX632xX23xX14xX3xX1xX79xX3xX4xXb08xX23xX14xX3xX4xX39xX3xX73xX1xX574xX3xX23xX4dcxX23xX14xX3xXbxX1xX6cxXexX3xXexX4axXdxX3dxX23xX3xX4fxX6xX4xX4xXdxX23xX10xXfbxX0xX56xXbxX12xX0xX51xXdxX4fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX51xX4axX10xX5xX6xXexX10xX51xXaxX12xX0xX7xXexX4axX2exX23xX14xX12xXcxXdxX23xX3xX5xXdxX5f7xX23xX3xX68bxX1axX6xX23xX217xX0xX56xX7xXexX4axX2exX23xX14xX12xX0xX1axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX52xXexX1xX1axX8bxX179xX52xX6xX23xX51xX52xX7xX6xXbxX2exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX65xX22xX23xX3xX562xX1axX35xX4xX3xX4xX61cxXbxX3xXbxX1xece0xXbxX3xXexX1xXe0xX3xX23xX14xX1xXdxX82xX8bxX3xX5xX8axX8bxX3xX7xX22xX23xX14xX3xX285xX3xX5xX2exX2fxXdxX3xXexX1xX1axX35xX4xX3xX17xXdxX19xX1axX3xXexX4axX4bxX3xX179xX82xX23xX1xX3xX4dxXc9exX80x15dc5x146f3xX52xX2xX54xXaxX3xX1xX4axX10xX71bxX9xXaxX56xX68bxX1axX2exX4xX52xXexX10xX56xX1xX6xX23xX52xX68bxX1axX2exX4xX52xX4xX6xXbxX52xXbxX1xX10xXbxX52xXexX1xX1axX52xX23xX14xX1xXdxX10xX8bxX52xX5xX6xX8bxX52xX7xX6xX23xX14xX52xX285xX52xX5xX2exX6xXdxX52xXexX1xX1axX2exX4xX52xX51xXdxX10xX1axX52xXexX4axXdxX52xX179xX10xX23xX1xX52xX4xX2exX4fxXdxX51xX52xX2xX54xX56xX2xX30exX54xX292xX219xX316xXfbxX1xXexX8bxXaxX12xX0xXdxX8bxX14xX3xX7xX4axX4xX9xXaxX56xX8bxX10xX51xXdxX6xX56xX2xX219xX294xX56xX23xX10xX27cxX7xX56xX219xX294xX2xX219xX56xX2xX2bxX292xX51xX285xX2xX292xX292xX219xX285xX30exXexX316xX2xX316xX30exX5xX2xXfbxX320xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX4xX1xX1exX3xXexX1xX22xX23xX1xX3xX4xX27xX23xX14xX3xX2bxX3xX5xX2exX2fxXdxX3xXexX1xX1axX35xX4xX3xX4xX39xX3xXexX1xX3dxX3xX14xXdxX41xXbxX3xX17xXdxX19xX1axX3xXexX4axX4bxX3xX4dxX2exX4fxXdxX51xX52xX2xX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX51xXdxX4fxX12xX0xX7xXexX4axX2exX23xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX65xX22xX23xX3xX562xX1axX35xX4xX3xX4xX61cxXbxX3xXbxX1xXdbbxXbxX3xXexX1xXe0xX3xX23xX14xX1xXdxX82xX8bxX3xX5xX8axX8bxX3xX7xX22xX23xX14xX3xX285xX3xX5xX2exX2fxXdxX3xXexX1xX1axX35xX4xX3xX17xXdxX19xX1axX3xXexX4axX4bxX3xX179xX82xX23xX1xX3xX4dxXc9exX80xXdf0xXdf1xX52xX2xX54xXaxX3xX1xX4axX10xX71bxX9xXaxX56xX68bxX1axX2exX4xX52xXexX10xX56xX1xX6xX23xX52xX68bxX1axX2exX4xX52xX4xX6xXbxX52xXbxX1xX10xXbxX52xXexX1xX1axX52xX23xX14xX1xXdxX10xX8bxX52xX5xX6xX8bxX52xX7xX6xX23xX14xX52xX285xX52xX5xX2exX6xXdxX52xXexX1xX1axX2exX4xX52xX51xXdxX10xX1axX52xXexX4axXdxX52xX179xX10xX23xX1xX52xX4xX2exX4fxXdxX51xX52xX2xX54xX56xX2xX30exX54xX292xX219xX316xXfbxX1xXexX8bxXaxX12xX65xX22xX23xX3xX562xX1axX35xX4xX3xX4xX61cxXbxX3xXbxX1xXdbbxXbxX3xXexX1xXe0xX3xX23xX14xX1xXdxX82xX8bxX3xX5xX8axX8bxX3xX7xX22xX23xX14xX3xX285xX3xX5xX2exX2fxXdxX3xXexX1xX1axX35xX4xX3xX17xXdxX19xX1axX3xXexX4axX4bxX3xX179xX82xX23xX1xX3xX4dxXc9exX80xXdf0xXdf1xX52xX2xX54xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX4axX2exX23xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX51xXaxX12xX13xX14xX22xX10exX3xX219xX316xX56xX2bxX127xX3xX4dxX4f6xX3xX68bxX1axX6xX23xX3xX14xXdxX6cxX8bxX3xX7xX6cxXexX3xX6xX23xX3xXexX2exX22xX23xX3xX51xXdbxXdcxX4xX3xXbxX1xX7cbxX8bxX3xX65xX22xX23xX3xX562xX1axX35xX4xX3xX17xX9bxX3xX4xX61cxXbxX3xXbxX1xXdbbxXbxX3xXexX1xXe0xX3xX23xX14xX1xXdxX82xX8bxX3xX5xX8axX8bxX3xX7xX22xX23xX14xX3xX285xX3xX5xX2exX2fxXdxX3xXexX1xX1axX35xX4xX3xX17xX6xX23xX14xX3xX5xXdbxX1axX3xX1xX22xX23xX1xX3xX17xX3dxX3xX17xXdxX19xX1axX3xXexX4axX4bxX3xX179xX82xX23xX1xX3xX4fxXdxX5f7xX8bxX3xX17xXdbxX13fxX23xX14xX3xX1xX27xX3xX1xX61cxXbxX3xX4xX61cxXbxX3xX4dxXc9exX80xXdf0xXdf1xX52xX2xX54xXfbxX0xX56xXbxX12xX0xX56xX51xXdxX4fxX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX77cx183c3xX3xX51xX63fxX23xX14xX3xX2xX283xX3xX7xXdxX5f7xX1axX3xX8bxX6cxX10exX3xXexXcdexX23xX1xX3xX17xX3dxX3xX23xX14xX1xXdxX5f7xX23xX3xX4xX143xX1axX3xX4fxX6xX4xX4xXdxX23xX10xX3xX23xX14xXb8bxX6xX3xX4dxX2exX4fxXdxX51xX52xX2xX54xXaxX3xX1xX4axX10xX71bxX9xXaxX56xX73xX1xX2exX6xX52xX1xX2exX4xX56xX8bxX10exX52xX51xX1axX23xX14xX52xX2xX283xX52xX7xXdxX10xX1axX52xX8bxX6xX10exX52xXexXdxX23xX1xX52xX51xX10xX52xX23xX14xX1xXdxX10xX23xX52xX4xX1axX1axX52xX4fxX6xX4xX4xXdxX23xX10xX52xX23xX14xX1axX6xX52xX4xX2exX4fxXdxX51xX52xX2xX54xX56xX2xX30exX54xX2xX316xX2bxXfbxX1xXexX8bxXaxX12xX0xXdxX8bxX14xX3xX7xX4axX4xX9xXaxX56xX8bxX10xX51xXdxX6xX56xX2xX219xX294xX56xX23xX10xX27cxX7xX56xX219xX294xX2xX219xX56xX2xX2bxX292xX51xX2xX2xX219xX2xX316xX2bxX30exXexX2xX2xX2bxX219xX316xX5xX294xXfbxX320xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX4xX1xX1exX3xXexX1xX22xX23xX1xX3xX4xX27xX23xX14xX3xX2bxX3xX5xX2exX2fxXdxX3xXexX1xX1axX35xX4xX3xX4xX39xX3xXexX1xX3dxX3xX14xXdxX41xXbxX3xX17xXdxX19xX1axX3xXexX4axX4bxX3xX4dxX2exX4fxXdxX51xX52xX2xX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX51xXdxX4fxX12xX0xX7xXexX4axX2exX23xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX77cxX10cfxX3xX51xX63fxX23xX14xX3xX2xX283xX3xX7xXdxX5f7xX1axX3xX8bxX6cxX10exX3xXexXcdexX23xX1xX3xX17xX3dxX3xX23xX14xX1xXdxX5f7xX23xX3xX4xX143xX1axX3xX4fxX6xX4xX4xXdxX23xX10xX3xX23xX14xXb8bxX6xX3xX4dxX2exX4fxXdxX51xX52xX2xX54xXaxX3xX1xX4axX10xX71bxX9xXaxX56xX73xX1xX2exX6xX52xX1xX2exX4xX56xX8bxX10exX52xX51xX1axX23xX14xX52xX2xX283xX52xX7xXdxX10xX1axX52xX8bxX6xX10exX52xXexXdxX23xX1xX52xX51xX10xX52xX23xX14xX1xXdxX10xX23xX52xX4xX1axX1axX52xX4fxX6xX4xX4xXdxX23xX10xX52xX23xX14xX1axX6xX52xX4xX2exX4fxXdxX51xX52xX2xX54xX56xX2xX30exX54xX2xX316xX2bxXfbxX1xXexX8bxXaxX12xX77cxX10cfxX3xX51xX63fxX23xX14xX3xX2xX283xX3xX7xXdxX5f7xX1axX3xX8bxX6cxX10exX3xXexXcdexX23xX1xX3xX17xX3dxX3xX23xX14xX1xXdxX5f7xX23xX3xX4xX143xX1axX3xX4fxX6xX4xX4xXdxX23xX10xX3xX23xX14xXb8bxX6xX3xX4dxX2exX4fxXdxX51xX52xX2xX54xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX4axX2exX23xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX51xXaxX12xX4dxX1xXdbxX6xX3xX179xX6xX2exX3xX14xXdxX13fxX3xX8bxX5c6xXexX3xXexX72cxXbxX3xX1xXdcxXbxX3xX7xX143xX4xX3xX8bxX2fxX23xX1xX3xXexXcdexX23xX1xX3xXexX2exX6cxX23xX3xX73xX1xX4e9xX23xX14xX3xX5xX941xX3xX23xX1xXdbxX3xX4fxX72cxX10exX3xX17xXdbxXdcxX4xX3xX7xXe0xX3xX51xXe3xX23xX14xX3xX4fxX22xX2exX3xX4xX63fxX23xX14xX3xX8bxXe3xX4xX3xX17xXcdexX4xX1xXfbxX0xX56xXbxX12xX0xX56xX51xXdxX4fxX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX10bxX6cxX4xX3xX7xX948xX3xX73xX1xX1axX10exX1exX23xX3xX4xX6cxX2exX3xX23xX14xXdbxX13fxXdxX3xX51xX8axX23xX3xX73xX1xX27xX23xX14xX3xXexXcdexX4xX1xX3xXexX4axX4f2xX3xXexX1xX1axX35xX4xX3xX7xX35xXexX3xX4axXdbbxXexXaxX3xX1xX4axX10xX71bxX9xXaxX56xX7xX2exX23xX14xX52xX73xX1xX2exX10xX56xX179xX6xX4xX52xX7xXdxX52xX73xX1xX1axX10exX10xX23xX52xX4xX6xX2exX52xX23xX14xX1axX2exXdxX52xX51xX6xX23xX52xX73xX1xX2exX23xX14xX52xXexXdxX4xX1xX52xXexX4axX1axX52xXexX1xX1axX2exX4xX52xX7xX2exXexX52xX4axX10xXexX56xX2xX30exX54xX2xX219xX285xXfbxX1xXexX8bxXaxX12xX0xXdxX8bxX14xX3xX7xX4axX4xX9xXaxX56xX8bxX10xX51xXdxX6xX56xX2xX219xX294xX56xX23xX10xX27cxX7xX56xX219xX294xX2xX2xX56xX2xX294xX285xX51xX294xX2xX292xX219xX294xX285xX316xXexX316xX2xX219xX2xX5xX2xXfbxX320xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX4xX1xX1exX3xXexX1xX22xX23xX1xX3xX4xX27xX23xX14xX3xX2bxX3xX5xX2exX2fxXdxX3xXexX1xX1axX35xX4xX3xX4xX39xX3xXexX1xX3dxX3xX14xXdxX41xXbxX3xX17xXdxX19xX1axX3xXexX4axX4bxX3xX4dxX2exX4fxXdxX51xX52xX2xX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX51xXdxX4fxX12xX0xX7xXexX4axX2exX23xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX10bxX6cxX4xX3xX7xX948xX3xX73xX1xX1axX10exX1exX23xX3xX4xX6cxX2exX3xX23xX14xXdbxX13fxXdxX3xX51xX8axX23xX3xX73xX1xX27xX23xX14xX3xXexXcdexX4xX1xX3xXexX4axX4f2xX3xXexX1xX1axX35xX4xX3xX7xX35xXexX3xX4axXdbbxXexXaxX3xX1xX4axX10xX71bxX9xXaxX56xX7xX2exX23xX14xX52xX73xX1xX2exX10xX56xX179xX6xX4xX52xX7xXdxX52xX73xX1xX1axX10exX10xX23xX52xX4xX6xX2exX52xX23xX14xX1axX2exXdxX52xX51xX6xX23xX52xX73xX1xX2exX23xX14xX52xXexXdxX4xX1xX52xXexX4axX1axX52xXexX1xX1axX2exX4xX52xX7xX2exXexX52xX4axX10xXexX56xX2xX30exX54xX2xX219xX285xXfbxX1xXexX8bxXaxX12xX10bxX6cxX4xX3xX7xX948xX3xX73xX1xX1axX10exX1exX23xX3xX4xX6cxX2exX3xX23xX14xXdbxX13fxXdxX3xX51xX8axX23xX3xX73xX1xX27xX23xX14xX3xXexXcdexX4xX1xX3xXexX4axX4f2xX3xXexX1xX1axX35xX4xX3xX7xX35xXexX3xX4axXdbbxXexX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX4axX2exX23xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX51xXaxX12xX13xX1xXdxX19xX1axX3xX23xX14xXdbxX13fxXdxX3xX80xXdxX82xXexX3xX17xX6xX23xX14xX3xXexX2e5xX8bxX3xX8bxX1axX6xX3xXexX4axX4f2xX3xXexX1xX1axX35xX4xX3xX4xX1xX35xX23xX14xX3xX7xX35xXexX3xX4axXdbbxXexX3xX17xX3dxX3xXexX4axX4bxX3xX4dxX2exX4fxXdxX51xX52xX2xX54xX127xX3xXexX1axX10exX3xX23xX1xXdxX5f7xX23xX3xX179xX6cxX4xX3xX7xX948xX3xX73xX1xX1axX10exX1exX23xX3xX4xX6cxX2exX3xX73xX1xX27xX23xX14xX3xX23xX5f7xX23xX3xX179xX4f8xXdxX3xXexX675xX3xX9a9xX3xX51xX63fxX23xX14xX3xXexX1xX1axX35xX4xX3xX4xX39xX3xXexX1xX3dxX3xX14xX8axX10exX3xX23xX14xX5c6xX3xX17xX5c6xX4xXfbxX0xX56xXbxX12xX0xX56xX51xXdxX4fxX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX56xX1axX5xX12xX0xX51xXdxX4fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX4axXaxX12xX0xX56xX51xXdxX4fxX12xX0xX56xX51xXdxX4fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9acxX2exX1axX4axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2exX3xX80xXc9exX80xX0xX56xXbxX12