Hạn hán biến hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc thành đồng cỏ
(Baohatinh.vn) - Hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc đang bị khô hạn nhanh chóng và có thể sớm trở thành một đồng cỏ hoặc sa mạc nếu hạn hán tiếp tục kéo dài.
85c8xd114xeca3x87c2xd3afxf4fex9f68xe775xf9d3xfbf9x11137xa87exd07fxb36ax8b1dxba31xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax1130axe08dxc02exXexX0xff60xXaxX17xX18xX19xXexX0xa8e4xd405xX19x9933xXexX0xXaxe60axX9x9e8dxXdxX18x10d91xX2fx96aax93bfxdb4fxX5x10aa3xXbxXdxX17xX32xXex11413x115cfx11265xX9xXaxec3bxX3dxX9xX23xX35xf21exX3dxX9xXaxf622xX9xX3dxf3e9x1069cxX2cxX9xX3dxf819x10447xXbxX9xXdxX4dxX3dxX9xX3dxXaxb20exXbxX9xX5xe544x9e41xX3dxX51xX9x8b55xX60xaff5xX2cxX9xXbxXaxb5b2xX3dxXaxX9xf17fxX49xX3dxX51xX9xX2cxee36xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX17xX18xX19xX32xXexX3bxX49xX9xX3dxX4cxX4dxX2cxX9xX3dxX51xX52xXbxX9xXdxX4dxX3dxX9xX3dxXaxX5bxXbxX9xX5xX5fxX60xX3dxX51xX9xX64xX60xX66xX2cxX9xX6fxX18xX3dxX51xX9xX23xfa2axX9xfb94xXax10b19xX9xXaxX3cxX3dxX9xX3dxXaxX18xX3dxXaxX9xX2cxXaxefe8xX3dxX51xX9xbed3xX6bxX9xX2cxXc5xX9xXbxXaxccddxX9xX2fxX4dxXcxX9xXbxX5fxac60xX9xXbxXaxX6bxX3dxXaxX9xXcxbc19xXbxX9xX6fxX49xX3dxX51xX9xX2cxX75xX9xXaxX24x8811xX2cxX9xX2fxX18xX9xXcxX3cxX2cxX9xX3dxX45xX60xX9xXaxX3cxX3dxX9xXaxX40xX3dxX9xXbxX35xX45xX33xX9xXbx10692xX2cxX9xXb5xb5b4xX24xX9xX19xX6bxX35xdd59xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xf277xXbxa8e6xX18xXdxX35xX51xX3dxe467xX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xX5fx8d7fxX32xXexX0xX35xXcxX51xX9xX2fxX5fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX13fxX1cxX1cxX35xX115xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX115xXc9xX3dxX1cxX3dxX17xdd06xX2fxX1cxX2ax8c59xX2axe137xX1cxd54cxX174xX19xb5d0x91b2xX170xd693xX174xX2axX170xXbxa371xX178xX2axX170xXdxX178xX115xf0d8xX33xX51xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX16cxX35xX19xXbxXaxX13fxX172xX178xX178xX33xX137xX147xXaxX17xX35xX51xXaxXbxX13fxX17axX178xX178xX33xX137xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX18xX3dxX9xXaxX18xX3dxX9xX23xX35xX17xX3dxX9xXaxX24xX9xX3dxX60xX24xX2cxX9xX3dxX51xX24xXbxX9xXdxX24xX3dxX9xX3dxXaxX18xXbxX9xXbxX5fxX60xX3dxX51xX9xa308xX60xX24xX2cxX9xXbxXaxX18xX3dxXaxX9xX19xX24xX3dxX51xX9xX2cxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX137xXbxX139xX18xXdxX35xX51xX3dxX13fxX9xX186xX60xX2fxXbxX35x8666xX26xX147xX32xXexX4xX40xX2cxX9xX3dxXaxX6bxX9xXb5xXaxX24xX18xX9xXaxX52xX2cxX9xX5xX5fxX60xX3dxX51xX9xX64xX60xX66xX2cxX9xX23xX40xX24xX9xX6fxXe2xX3dxX51xX9xX3dxX4cxX4dxX2cxX9xXbxX5fxX24xX3dxX51xX9xXdx8815xX3dxX51xX9xXaxX49xX9xX7xX24xX26xX18xX3dxX51xX9xXd9xX9xXbxd91dxX3dxXaxX9xf271xX35xX18xX3dxX51xX9xX5xf87bxX26xX9xX6fxX18xX3dxX51xX9xX2cxX3cxX3dxX9xXb5xX35x1115fxXbxX9xX19x8a39xX3dx10488xX9xX6fxXd1xX9xXdxX3cxX35xX9xX3dxXax95ffxX3dxX51xX9xXc9x8823xX3dxX51xX9xX6fxX49xX3dxX51xX9xX2cxX75xX9xXb5xXaxa88dxX3dxX51xX9xXdxX49xX9xXbxX3cxX35xX9xX3dxXaxX291xX3dxX51xX9xX3dxbd0cxX35xX9xXcxX6bxX9xXbxX5fxX4cxX4dxX2cxX9xX6fxX272xX26xX9xXbxeb32xX3dxX51xX9xX23xXb3xX9xX3dxX51xe9adxX33xX9xX2fxX272xX60xX9xXbxX4dxX35xX9xff6fxX177xXcxX115xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX137xXbxX139xX18xXdxX35xX51xX3dxX13fxX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xX5fxX147xX32xXexX0xX35xXcxX51xX9xX2fxX5fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX13fxX1cxX1cxX35xX115xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX115xXc9xX3dxX1cxX3dxX17xX16cxX2fxX1cxX2axX170xX2axX172xX1cxX174xX174xX19xX177xX178xX170xX17axX174xX2axX170xXbxX177xX178xX172xX2dbxXdxX2axX115xX186xX33xX51xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX16cxX35xX19xXbxXaxX13fxX172xX178xX178xX33xX137xX147xXaxX17xX35xX51xXaxXbxX13fxX17axX178xX178xX33xX137xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX18xX3dxX9xXaxX18xX3dxX9xX23xX35xX17xX3dxX9xXaxX24xX9xX3dxX60xX24xX2cxX9xX3dxX51xX24xXbxX9xXdxX24xX3dxX9xX3dxXaxX18xXbxX9xXbxX5fxX60xX3dxX51xX9xX1daxX60xX24xX2cxX9xXbxXaxX18xX3dxXaxX9xX19xX24xX3dxX51xX9xX2cxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX137xXbxX139xX18xXdxX35xX51xX3dxX13fxX9xX186xX60xX2fxXbxX35xX220xX26xX147xX32xXexX7xX24xX26xX18xX3dxX51xX9xXdxX6bxX9xXaxX49xX9xX3dxX4cxX4dxX2cxX9xX3dxX51xX52xXbxX9xXdxX4dxX3dxX9xX3dxXaxX5bxXbxX9xX5xX5fxX60xX3dxX51xX9xX64xX60xX66xX2cxX286xX9xX2cxXaxf9bexX18xX9xX3dxX4cxX4dxX2cxX9xX6fxX2a4xX9xXc9xX6bxX24xX9xXbxX2c7xX9xX3dx8debxXcxX9xX2cxX24xX3dxX9xX2fxXb7xX3dxX51xX9xXbxXaxX60xXe2xX2cxX9xXbxX267xX3dxXaxX9xX26bxX35xX18xX3dxX51xX9xX5xX272xX26xX9xXc9xX6bxX9xX2fxX18xX60xX9xX6fxXc5xX9xX2cxXaxc9e9xX26xX9xX5fxX18xX9xX2fxXb7xX3dxX51xX9xX2xX4cxX2b6xX3dxX51xX9xX5xb956xX286xX9xX2cxX24xX3dxX9xX2fxXb7xX3dxX51xX9xX19xX6bxX35xX9xX3dxXaxX5bxXbxX9xX5xX5fxX60xX3dxX51xX9xX64xX60xX66xX2cxX115xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX137xXbxX139xX18xXdxX35xX51xX3dxX13fxX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xX5fxX147xX32xXexX0xX35xXcxX51xX9xX2fxX5fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX13fxX1cxX1cxX35xX115xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX115xXc9xX3dxX1cxX3dxX17xX16cxX2fxX1cxX2axX170xX2axX172xX1cxX174xX174xX19xX177xX178xX170xX17axX174xX2axX170xXbxX17fxX2dbxX174xX17fxXdxX2dbxX115xX186xX33xX51xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX16cxX35xX19xXbxXaxX13fxX172xX178xX178xX33xX137xX147xXaxX17xX35xX51xXaxXbxX13fxX17axX178xX178xX33xX137xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX18xX3dxX9xXaxX18xX3dxX9xX23xX35xX17xX3dxX9xXaxX24xX9xX3dxX60xX24xX2cxX9xX3dxX51xX24xXbxX9xXdxX24xX3dxX9xX3dxXaxX18xXbxX9xXbxX5fxX60xX3dxX51xX9xX1daxX60xX24xX2cxX9xXbxXaxX18xX3dxXaxX9xX19xX24xX3dxX51xX9xX2cxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX137xXbxX139xX18xXdxX35xX51xX3dxX13fxX9xX186xX60xX2fxXbxX35xX220xX26xX147xX32xXexd7a5xX6bxX24xX9xXcxX296xX18xX9xXcxX4cxX18xX286xX9xX19xX35xX280xX3dxX9xXbxad7bxX2cxXaxX9xXcxXefxXbxX9xXaxX49xX9xX7xX24xX26xX18xX3dxX51xX9xX2cxXc5xX9xXbxXaxXd1xX9xXdxa41axX3dxX9xX6fxX45xX3dxX9xX17axX286xX177xX178xX178xXb5xXcxX2dbxX286xX9xXdxX4dxX3dxX9xX51xX5bxX33xX9xX6fxXb7xX35xX9xXbxXaxX6bxX3dxXaxX9xX33xXaxX66xX9xX3bxX49xX9xX4xXaxX5b0xX9x105e1xX35xX3dxXaxX9xXc9xX6bxX9xX51xX5bxX33xX9xX23xX18xX9xbefbxX24xX2fxX9xb8b3xX3dxX51xX17xXdxX17xX2fxX115xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX137xXbxX139xX18xXdxX35xX51xX3dxX13fxX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xX5fxX147xX32xXexX0xX35xXcxX51xX9xX2fxX5fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX13fxX1cxX1cxX35xX115xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX115xXc9xX3dxX1cxX3dxX17xX16cxX2fxX1cxX2axX170xX2axX172xX1cxX174xX174xX19xX177xX178xX170xX17axX174xX2axX170xXbxX17axX178xX172xX172xXdxX17fxX115xX186xX33xX51xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX16cxX35xX19xXbxXaxX13fxX172xX178xX178xX33xX137xX147xXaxX17xX35xX51xXaxXbxX13fxX17axX178xX178xX33xX137xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX18xX3dxX9xXaxX18xX3dxX9xX23xX35xX17xX3dxX9xXaxX24xX9xX3dxX60xX24xX2cxX9xX3dxX51xX24xXbxX9xXdxX24xX3dxX9xX3dxXaxX18xXbxX9xXbxX5fxX60xX3dxX51xX9xX1daxX60xX24xX2cxX9xXbxXaxX18xX3dxXaxX9xX19xX24xX3dxX51xX9xX2cxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX137xXbxX139xX18xXdxX35xX51xX3dxX13fxX9xX186xX60xX2fxXbxX35xX220xX26xX147xX32xXexX607xX256xX3dxX51xX9xXaxX49xX9xX2cxX3cxX3dxX9xXbxX5fxX2b6xX9xX6fxX40xX26xX115xX9xbe0fxX51xX4cxa1bcxX35xX9xX19xX272xX3dxX9xX2cxXc5xX9xXbxXaxXd1xX9xXbxXaxX24xX45cxX35xX9xXcxX40xX35xX9xX137xX60xX66xX3dxX51xX9xX6fxX272xX26xX9xX6fxX35xX9xX19xX3cxX24xX115xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX137xXbxX139xX18xXdxX35xX51xX3dxX13fxX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xX5fxX147xX32xXexX0xX35xXcxX51xX9xX2fxX5fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX13fxX1cxX1cxX35xX115xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX115xXc9xX3dxX1cxX3dxX17xX16cxX2fxX1cxX2axX170xX2axX172xX1cxX174xX174xX19xX177xX178xX170xX17axX174xX2axX170xXbxX2axdc2fxX174xX174xXdxX17axX115xX186xX33xX51xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX16cxX35xX19xXbxXaxX13fxX172xX178xX178xX33xX137xX147xXaxX17xX35xX51xXaxXbxX13fxX17axX178xX178xX33xX137xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX18xX3dxX9xXaxX18xX3dxX9xX23xX35xX17xX3dxX9xXaxX24xX9xX3dxX60xX24xX2cxX9xX3dxX51xX24xXbxX9xXdxX24xX3dxX9xX3dxXaxX18xXbxX9xXbxX5fxX60xX3dxX51xX9xX1daxX60xX24xX2cxX9xXbxXaxX18xX3dxXaxX9xX19xX24xX3dxX51xX9xX2cxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX137xXbxX139xX18xXdxX35xX51xX3dxX13fxX9xX186xX60xX2fxXbxX35xX220xX26xX147xX32xXexX3bxX49xX9xX23xXb3xX9xX2cxX3cxX3dxX9xX51xX272xX26xX9xX45cxX3dxXaxX9xXaxX4cxXd9xX3dxX51xX9xX3dxX51xXaxX35xX5caxXcxX9xXbxX5fxX52xX3dxX51xX9xXbxX4dxX35xX9xX3dxX4cxX4dxX2cxX9xX2fxX35xX3dxXaxX9xXaxX24xX3cxXbxX9xX2cxXaxX24xX9xX3dxX51xX4cxX73axX35xX9xX19xX272xX3dxX9xX1daxX60xX18xX3dxXaxX9xXb5xXaxX60xX9xXc9xb044xX2cxX115xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX137xXbxX139xX18xXdxX35xX51xX3dxX13fxX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xX5fxX147xX32xXexX0xX35xXcxX51xX9xX2fxX5fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX13fxX1cxX1cxX35xX115xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX115xXc9xX3dxX1cxX3dxX17xX16cxX2fxX1cxX2axX170xX2axX172xX1cxX174xX174xX19xX177xX178xX170xX17axX174xX2axX170xXbxX7cdxX170xX174xX7cdxXdxX177xX115xX186xX33xX51xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX16cxX35xX19xXbxXaxX13fxX172xX178xX178xX33xX137xX147xXaxX17xX35xX51xXaxXbxX13fxX17axX178xX178xX33xX137xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX18xX3dxX9xXaxX18xX3dxX9xX23xX35xX17xX3dxX9xXaxX24xX9xX3dxX60xX24xX2cxX9xX3dxX51xX24xXbxX9xXdxX24xX3dxX9xX3dxXaxX18xXbxX9xXbxX5fxX60xX3dxX51xX9xX1daxX60xX24xX2cxX9xXbxXaxX18xX3dxXaxX9xX19xX24xX3dxX51xX9xX2cxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX137xXbxX139xX18xXdxX35xX51xX3dxX13fxX9xX186xX60xX2fxXbxX35xX220xX26xX147xX32xXexX737xXaxX291xX3dxX51xX9xX2cxX24xX3dxX9xXbxXaxX60xX26x9078xX3dxX9xX6fxX40xX3dxXaxX9xX2cxX40xX9xX6fxX2d0xX60xX9xX51xX284xX3dxX9xXb5xXaxX60xX9xXc9xX8c3xX2cxX9xX6fxX49xX3dxX51xX9xX2cxX75xX9xXax90fdxX3dxXaxX9xXbxXaxX6bxX3dxXaxX9xX19xX24xX9xXaxX3cxX3dxX9xXaxX40xX3dxX9xXbxX5fxX24xX3dxX51xX9xXdxX256xX3dxX51xX9xXaxX49xX9xX7xX24xX26xX18xX3dxX51xX115xX9xe158xX3dxXaxX9xX2cxXaxX10bxX33xX9xX3dxX51xX6bxX26xX9xX2axX174xX1cxX17axX1cxX2dbxX178xX2axX170xX115xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX60bxX60xXbxXaxX24xX5fxX32xXexX7xXaxX4cxX2b6xX3dxX51xX9x11277xXefxX3dxX51xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x8c1fxX24xX60xX5fxX2cxX17xX32xXexe573xXa32xX3dxXaxX13fxX9x10686xX4xX1cxX9xX4xXaxX35xX3dxX18xX9xX2xX18xX35xXdxX26xa8d1xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Phương Đặng