Diện tích trồng cam phát triển “nóng” (Bài 1): “Gặp đâu trồng đó”!
(Baohatinh.vn) - Theo Đề án Tái cấu trúc ngành nông nghiệp của tỉnh Hà Tĩnh được xây dựng năm 2014 thì đến năm 2020, diện tích cam sẽ được mở rộng từ 2.360 ha lên 4.050 ha. Tuy nhiên, đến cuối năm 2017, toàn tỉnh đã có 7.032 ha và đang tiếp tục tăng nhanh...
f671x184a5x10a86x1455ax1346ax1179fx1291cx159ffx14a38x180ccx10174x14dadx1634dx13213x10848x179b5xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxfb07x16897x10c5bxXexX0x11a5cxXaxX17xX18xX19xXexX0xfc6ax15730xX19x107aexXexX0xXax172e2xX9x134fbxXdxX18x14012xX2fx12016x11de8x13f4fxX5x16fe9xXbxXdxX17xX32xXexX2xX35x146e8x15838xX9xXbx15719xX2cxXaxX9xXbx12ce4x17478xX3ex10decxX9xX2cxX18xXcxX9xX33xXax16d37xXbxX9xXbxX46xX35x147efxX3exX9xX32xX3ex16104xX3exX49xX32xX9x11cfbx13b1cx108e7xX35xX9xX2ax1319fx167eaxX9xX32x11b60x14448xX33xX9x1696fx10898x164eexX9xXbxX46xX47xX3exX49xX9xX6fxX5cxX32xX1xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x139aaxX17xX18xX19xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9x13bc7x18109xX9xX51xX3exX9xX5xX51xX35xX9xX2cx18024xX71xX9xXbxX46x16fa5xX2cxX9xX3exX49xX63xX3exXaxX9xX3ex15799xX3exX49xX9xX3exX49xXaxX35xX3dxX33xX9xX2cx12e31xX18xX9xXbx138ddxX3exXaxX9xX8dxX63xX9xX5x14821xX3exXaxX9xX6fx115f8x142a7xX2cxX9x17513xX70xX26xX9xX19x105e9xX3exX49xX9xX3ex16041xXcxX9x15d63x15cb7xX2ax17694xX9xXbxXax141e8xX9xX6fx1679exX3exX9xX3exXddxXcxX9xXe0xXe1xXe0xXe1x1252exX9xX19xX35xX3dxX3exX9xXbxX41xX2cxXaxX9xX2cxX18xXcxX9xX2fxfcfdxX9xX6fxXcfxXd0xX2cxX9xXcx14257xX9xX46x15365xX3exX49xX9xXbx11728xX9xXe0x1334fx15783x11ebexXe1xX9xXaxX18xX9xXdxfcd1xX3exX9xXe3xX119xXe1x12ce0xXe1xX9xXaxX18xX119xX9xX5xX71xX26xX9xX3exXaxX35xX122xX3exXf5xX9xX6fxXeaxX3exX9xX2cxX71x124cdxX35xX9xX3exXddxXcxX9xXe0xXe1xX2ax10572xXf5xX9xXbxX24xX63xX3exX9xXbxXc2xX3exXaxX9xX6fx17aa7xX9xX2cxX5cxX9xX14axX119xXe1xX11axXe0xX9xXaxX18xX9x176dexX63xX9xX6fxX18xX3exX49xX9xXbxX35xXeaxX33xX9xXbx17453xX2cxX9xXbxXddxX3exX49xX9xX3exXaxX18xX3exXaxX119xX119xX119xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX62xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXd3xXbx1429axX18xXdxX35xX49xX3exX68xX9xX2cxX17xX3exXbxX17xX46x1105cxX32xXexX0xX35xXcxX49xX9xX2fxX46xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX68xX1cxX1cxX35xX119xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX119xX166xX3exX1cxX3exX17xfc10xX2fxX1cxX2ax1782axX2axX14axX1cxX2axX11axXe3xX19xXe3xX2axX128xXe0x1826fxX128xXe3xXbxXe3xX14axX14axX11bxXdxXe1xX119x17849xX33xX49xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1d7xX35xX19xXbxXaxX68xX11bxXe1xXe1xX33xXd3xX1b2xXaxX17xX35xX49xXaxXbxX68xXe3xXe1xXe1xX33xXd3xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX35xX17xX3exX9xXbxX35xX2cxXaxX9xXbxX46xX24xX3exX49xX9xX2cxX18xXcxX9xX33xXaxX18xXbxX9xXbxX46xX35xX17xX3exX9xX3exX24xX3exX49xX9xX23xX18xX35xX9xX2axX9xX49xX18xX33xX9xX19xX18xX71xX9xXbxX46xX24xX3exX49xX9xX19xX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXd3xXbxX1a4xX18xXdxX35xX49xX3exX68xX9xX2cxX17xX3exXbxX17xX46xX1b2xX32xXexX4xX18xXcxX9xX6fxXcfxXd0xX2cxX9xX3exX49xXcfx12984xX35xX9xX19xX70xX3exX9xX8dxXcfx11a30xX3exX49xX9x155bexX35xX3exXaxX9xX61x167c3x15a24xX9x17851xX71xX18xX3exX49xX67xX9xXbxX46xX47xX3exX49xX9xXbxX46xX63xX3exX9xXdxX18xX3exX9xXbxX116xX9xX166xXcfxX29bxX3exX9xXdxX122xX3exX9xX6fxX47xX35xX9xX19xX140xX2cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX62xX24xX19xX26xX32xXexX5xX46xX122xX3exX9xXbxX46xX174xX2cxX9xX6fxXcfxX29bxX3exX49xX9xX8dxX47xX9xX4xXaxX41xX9xX2a8xX35xX3exXaxX9xX6fxX24x16a4fxX3exX9xXbxX116xX9xXd3xX158xX9xX7xXaxXcfxX2a4xX3exX49xX9xX2a8xf850xX9xX61xX8dxXcfxX2a4xX3exX49xX9x172bfxXaxX122xX67xX9xX2fxX18xX3exX49xX9xXbxXax12eb5xX9xXbxX46xXa3xX3exX9xX2aexX2afxX9xX2b1xX71xX18xX3exX49xX9xX2cxX5cxX9xX46xXa3xXbxX9xX3exXaxX35xX99xX71xX9xX166x14a40xX3exX49xX9xX6fxX47xX35xX9xX2cxX18xX24xX9xXaxX71xX3exX9xXaxXa8xXbxXf5xX9xX19xX140xX2cxXf5xX9xX46xX111xX3exX49xX9xXaxX63xX3exX49xX9xX2cxXaxX174xX2cxX9xXaxX17xX2cxX1a4xXbxX18xX9xXbxX46xXcfx13ec1xX2cxX9xX6fxX70xX26xX9xXbxX46xX47xX3exX49xX9x13e48xX17xX24xX9xX3exX18xX26xX9xX6fxX18xX3exX49xX9xX6fxXcfxXd0xX2cxX9xX3exX49xXcfxX29bxX35xX9xX19xX70xX3exX9xX2cxXaxX6cxXbxX9xX23x15186xX9xX6fxX57xX9xXbxX46xX47xX3exX49xX9xX2cxX18xXcxX119xX9x125a2xXax14de5xX3exX49xX9xX166xX351xX3exX49xX9xX6fxX47xX35xX9xX6fxXcfxXd0xX2cxX9xX32xX2cxX30dxX24xX9xXbxX46x18035xX2cxX32xX9xX6fxX57xX9xXbxX46xX47xX3exX49xX9xX2cxX18xXcxX9xX3exXaxX35xX99xX71xX9xX3exXaxXa3xXbxX9xXdxX63xX9xX10exX9xXbxXaxXb2xX3exX9xX3c3xX18xXcxX9x14204xX51xX2cxXaxX9xX61xX7xXaxXcfxX2a4xX3exX49xX9xX2a8xX31exXf5xX9xX8dxXcfxX2a4xX3exX49xX9xX327xXaxX122xX67xXf5xX9xXd3xX5cxXcxX9xX2axXf5xX9xXd3xX5cxXcxX9xXe0xX9xX61xX8dxXcfxX2a4xX3exX49xX9xX5xXaxX3dexX67xXf5xX9xXd3xX5cxXcxX9xX11bxXf5xX9xXd3xX5cxXcxX9xX14axXf5xX9xXd3xX5cxXcxX9xX2axXe1xX9xX61xX8dxXcfxX2a4xX3exX49xX9xX2a8xX35xX3exXaxXf5xX9xX2aexX2afxX9xX2b1xX71xX18xX3exX49xX67xX119xX119xX119xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX62xX24xX19xX26xX32xXexX5xX46xX18xX24xX9xX6fx123f5xX35xX9xX166xX384xX35xX9xX2cxXaxXa8xX3exX49xX9xXbxXb2xX35xXf5xX9xXcxX111xXbxX9xX2fxX140xX9xXaxX111xX9xX19xX70xX3exX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xXeaxXbxXf5xX9xXaxX3dexX9xX2cxXax1661axX3exX49xX9xX6fxXcfxXd0xX2cxX9xX391xXaxX71xX26xXeaxX3exX9xX2cxX51xX24xX9xXaxX18xX26xX9xXbxXcfxX9xX166xXa3xX3exX9xX49xXe7xX9xX391xXaxX35xX9xX2cxXaxX71xX26xX57xX3exX9xX6fxX488xX35xX9xX6fxXa3xXbxX9xXdxX70xXcxX9xX3exX49xXaxX35xX3dxX33xX9xX2fxX18xX3exX49xX9xXbxX46xX47xX3exX49xX9xX2cxX18xXcxX119xX9xX327xXaxXb2xX3exX49xX9xXbxX41xX3exXaxX9xXbxX24xX51xX3exX9xX3exXaxX35xX99xX71xXf5xX9xXaxX3dexX9xX2cxXaxXc2xX9xX3exX49xXaxXcaxX9xX6fxX2a4xX3exX9xX49xX35x122f5xX3exXf5xX9xXbxX46xX47xX3exX49xX9xX2cxX18xXcxX9xX6fxX18xX3exX49xX9xXdxX63xX9xX33xXaxX24xX3exX49xX9xXbxX46xX63xX24xX9xX33xXaxX51xXbxX9xXbxX46xX35xX57xX3exX9xX46x15f7fxXcxX9xX46xX111xXf5xX9xX2cxX70xX26xX9xX2cxX18xXcxX9xX6fxX18xX3exX49xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxX71xX9xX3exXax12307xX33xX9xXbxX140xXbxX9xX3exX122xX3exX9xX2cxXaxX6cxXbxX9xX23xX3b3xX9xX391xX17xX24xX9xX6fxX57xX9xXbxX46xX47xX3exX49xX119xX9xX8dxXeaxXbxX9xX3exXaxX3c5xX3exX49xX9xX166xX351xX3exX49xX9xX6fxXa3xXbxX9xXbxXaxX71xX57bxX3exX9xXdxXd0xX35xX9xXbxXaxXe7xX9xXcxX10exX9xX46xX111xX3exX49xX9xX2fxX18xX3exX49xX9xX3exXaxX3c5xX3exX49xX9xX166xX351xX3exX49xX9xXcxX384xX35xXf5xX9xX2cx1011bxX3exX9xX166xX99xX9xXbxXaxX488xX9xX3exXaxXcfx106acxX3exX49xXf5xX9xX6fxX111xX9xX2cxX18xX24xXf5xX9xX6fxX111xX9xX19xX140xX2cxXf5xX9xX3exX49xX71xX47xX3exX9xX3exXcfxX384xX2cxX119xX119xX119xX9xX6fxX99xX71xX9xX391xXaxXb2xX3exX49xX9x14cc9xX71xX18xX3exX9xXbxX70xXcxX9xX1xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX62xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXd3xXbxX1a4xX18xXdxX35xX49xX3exX68xX9xX2cxX17xX3exXbxX17xX46xX1b2xX32xXexX0xX35xXcxX49xX9xX2fxX46xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX68xX1cxX1cxX35xX119xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX119xX166xX3exX1cxX3exX17xX1d7xX2fxX1cxX2axX1dbxX2axX14axX1cxX2axX11axXe3xX19xXe3xX2axX128xXe0xX1e7xX128xXe3xXbxXe3xX11bxX1dbxX1e7xXdxX2axX119xX1f2xX33xX49xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1d7xX35xX19xXbxXaxX68xX11bxXe1xXe1xX33xXd3xX1b2xXaxX17xX35xX49xXaxXbxX68xXe3xXe1xXe1xX33xXd3xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX35xX17xX3exX9xXbxX35xX2cxXaxX9xXbxX46xX24xX3exX49xX9xX2cxX18xXcxX9xX33xXaxX18xXbxX9xXbxX46xX35xX17xX3exX9xX3exX24xX3exX49xX9xX23xX18xX35xX9xX2axX9xX49xX18xX33xX9xX19xX18xX71xX9xXbxX46xX24xX3exX49xX9xX19xX24xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX9xX19xXbxXaxX71xXcxX23xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXd3xXbxX1a4xX18xXdxX35xX49xX3exX68xX9xX1f2xX71xX2fxXbxX35x11b91xX26xX1b2xX32xXexX3c3xXaxX3c5xX3exX49xX9xX391xXaxX24xX530xX3exX49xX9xX6fxXa3xXbxX9xX2cxXaxXc2xX9xXdxX63xXcxX9xX6fxXcfxXd0xX2cxX9xX166xX63xX35xX9xX23xX18xX9xXaxX63xX3exX49xXf5xX9xX6fxX111xX9xX19xX140xX2cxX9xX166xXcfxXd0xXbxX9xX615xX71xX51xX9xX2cxXaxX24xX9xX33xXax105eaxX33xX9xX2cxX2afxX3exX49xX9xX6fxXcfxXd0xX2cxX9xX3exX49xXcfxX29bxX35xX9xX19xX70xX3exX9xX2aexX2afxX9xX2b1xX71xX18xX3exX49xX9xX6fxXcfxX18xX9xX166xX63xX24xX9xXbxX46xX47xX3exX49xX9xX2cxX18xXcxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX62xX24xX19xX26xX32xXexX98xX5cxX9xX2cxX2afxX3exX49xX9xXdxX63xX9xXbxXaxXd8xX2cxX9xXbxX46xX30dxX3exX49xX9xX2cxXaxX71xX3exX49xX9xX10exX9xX46xXa3xXbxX9xX3exXaxX35xX99xX71xX9xX6fxX333xX18xX9xX33xXaxXcfxX2a4xX3exX49xX9xXaxX35xX3dxX3exX9xX3exX18xX26xXf5xX9xX6fxX6cxX2cxX9xX23xX35xX3dxXbxX9xXdxX63xX9xX10exX9xXaxX71xX26xX3dxX3exX9xX2aexX2afxX9xX2b1xX71xX18xX3exX49xX119xX9xX2a8xXa3xX26xX9xX3exXddxXcxX9xX3exX18xX26xXf5xX9xX391xXax14364xX33xX9xX2cxX51xX2cxX9xXbxXaxXb2xX3exX9xXd3xX5cxXcxX9xXbxX46xX122xX3exX9xX6fxX333xX18xX9xX23xX63xX3exXf5xX9xX3exX49xXcfxX29bxX35xX9xX19xX70xX3exX9xX6fxX18xX3exX49xX9xXbxX41xX2cxXaxX9xX2cxXd8xX2cxX9xXbxX46xX47xX3exX49xX9xXdxX24xX30dxX35xX9xX2cxX70xX26xX9xX2cxXaxXbexX9xXdxXd8xX2cxX9xX3exX63xX26xX119xX9xX2aexXe7xX9xX166xX57bxX26xXf5xX9xX6fxXeaxX3exX9xXbxXaxX29bxX35xX9xX6fxX35xX57xXcxX9xX3exX63xX26xXf5xX9xX2cxX530xX9xXaxX71xX26xX3dxX3exX9xX6fxX18xX3exX49xX9xX2cxX5cxX9xXe0xX119xX2axXe1xXe3xX9xXaxX18xX9xX166xX63xX9xX3exXddxXcxX9xX3exX18xX26xX9xX2fxX106xX9xX33xXaxX51xXbxX9xXbxX46xX35xX57xX3exX9xXbxXaxX122xXcxX9xX11axXe0xXe1xX9xXaxX18xX9xX3exX3c5xX18xX119xX119xX119xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX62xX24xX19xX26xX32xXexX5xXcfxX2a4xX3exX49xX9xXbxXd8xXf5xX9xX3exXeaxX71xX9xX2cxX51xX2cxXaxX9xX6fxX70xX26xX9xX49xX55dxX3exX9xX11axX9xX3exXddxXcxXf5xX9xXbxX24xX63xX3exX9xXaxX71xX26xX3dxX3exX9xX8dxXcfxX2a4xX3exX49xX9x1553bxX2a4xX3exX9xXcxX384xX35xX9xX2cxX5cxX9xX2axX119xXe0xX128xXe0xX9xXaxX18xX9xX2cxX18xXcxX9xX3exXaxXcfxX3exX49xX9xX3exX18xX26xX9xX6fxX158xX9xXbxXddxX3exX49xX9xXdxX122xX3exX9xX2axX119xX1e7xX14axX1e7xX9xXaxX18xX119xX9xX98xX70xX26xX9xXdxX63xX9xX2cxXaxXc2xX9xX2fxX140xX9xXbxXddxX3exX49xX9xXbxX46xXcfxX10exX3exX49xX9xX2cxX18xX24xX9xX3exXaxXa3xXbxX9xXbxX46xX24xX3exX49xX9xX391xXaxX71xX3exX49xX9xX391xXeaxX9xXaxX24xX30dxX2cxXaxX9xXaxX63xX3exX49xX9xX3exXddxXcxX9xX2cxXbexX18xX9xXaxX71xX26xX3dxX3exX119xX9x10df0xX35xX122xX3exX49xX9xX3exXddxXcxX9xX3exX18xX26xXf5xX9xX8dxXcfxX2a4xX3exX49xX9xX926xX2a4xX3exX9xX2fxX106xX9xX2cxX5cxX9xXbxXaxX122xXcxX9xX11axXe1xXe1xX9xXaxX18xX9xX2cxX18xXcxX9xX3exX3c5xX18xX9xX166xX63xX9xXaxX35xX3dxX3exX9xX6fxX158xX9xX2cxX5cxX9xX11axXe1xX9xXaxX18xX9xX2cxX18xXcxX9xX6fxXcfxXd0xX2cxX9xXbxX46xX47xX3exX49xX9xXcxX384xX35xX119xX119xX119xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX62xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXd3xXbxX1a4xX18xXdxX35xX49xX3exX68xX9xX2cxX17xX3exXbxX17xX46xX1b2xX32xXexX0xX35xXcxX49xX9xX2fxX46xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX68xX1cxX1cxX35xX119xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX119xX166xX3exX1cxX3exX17xX1d7xX2fxX1cxX2axX1dbxX2axX14axX1cxX2axX11axXe3xX19xXe3xX2axX128xXe0xX1e7xX128xXe3xXbxX11axX14axX11axX11bxXdxXe0xX119xX1f2xX33xX49xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1d7xX35xX19xXbxXaxX68xX11bxXe1xXe1xX33xXd3xX1b2xXaxX17xX35xX49xXaxXbxX68xXe3xXe1xXe1xX33xXd3xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX35xX17xX3exX9xXbxX35xX2cxXaxX9xXbxX46xX24xX3exX49xX9xX2cxX18xXcxX9xX33xXaxX18xXbxX9xXbxX46xX35xX17xX3exX9xX3exX24xX3exX49xX9xX23xX18xX35xX9xX2axX9xX49xX18xX33xX9xX19xX18xX71xX9xXbxX46xX24xX3exX49xX9xX19xX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXd3xXbxX1a4xX18xXdxX35xX49xX3exX68xX9xX1f2xX71xX2fxXbxX35xX736xX26xX1b2xX32xXexX3c3xXaxX3c5xX3exX49xX9xX166xX351xX3exX49xX9xX6fxXa3xXbxX9xXdxX70xXcxX9xX3exX49xXaxX35xX3dxX33xX9xX2cxX5cxX9xX6fxX111xX9xX19xX140xX2cxX9xXdxX384xX3exXf5xX9xX6fxX35xX9xXdxX30dxX35xX9xX391xXaxX5cxX9xX391xXaxXddxX3exXf5xX9xX391xXaxXb2xX3exX49xX9xX2cxXaxXbexX9xX6fxX111xX3exX49xX9xX6fxXcfxXd0xX2cxX9xX3exX49xX71xX47xX3exX9xX3exXcfxX384xX2cxX9xX10exX9xX8dxXcfxX2a4xX3exX49xX9xX5xXaxX3dexX9xX61xX2aexX2afxX9xX2b1xX71xX18xX3exX49xX67xX9xX2cxX2afxX3exX49xX9xX6fxX18xX3exX49xX9xX23xX333xX9xX2cxX18xXcxX9xX32xXbxXa3xX3exX9xX2cxXb2xX3exX49xX32xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX62xX24xX19xX26xX32xXexX3c3xX49xX24xX63xX35xX9xX11axX9xXaxX71xX26xX3dxX3exX9xXbxX46xX3dexX3exX49xX9xX6fxX35xX57xXcxX9xXdxX63xX9xX8dxXcfxX2a4xX3exX49xX9xX926xX2a4xX3exXf5xX9xX2aexX2afxX9xX2b1xX71xX18xX3exX49xXf5xX9xX8dxXcfxX2a4xX3exX49xX9xX327xXaxX122xX9xXcx1252axX35xX9xX3exXddxXcxX9xXbxXddxX3exX49xX9xXbxXaxX122xXcxX9xXaxX2a4xX3exX9xX11axXe1xXe1xX9xXaxX18xX1cxXaxX71xX26xX3dxX3exX9xXbxXaxXe7xX9xX3exXaxX35xX99xX71xX9xX6fxX333xX18xX9xX33xXaxXcfxX2a4xX3exX49xX9xX391xXaxX51xX2cxX9xX10exX9xX8dxX63xX9xX5xXcaxX3exXaxX9xX2cxX2afxX3exX49xX9xXd3xX17xXcxX9xX33xXaxX51xXbxX9xXbxX46xX35xX57xX3exX9xX2cxX70xX26xX9xXddxX3exX9xX615xX71xX530xX9xXdxX63xX9xXcxX111xXbxX9xX2cxXaxXc2xX9xXbxX35xX122xX71xX9xX615xX71xX18xX3exX9xXbxX46xX3dexX3exX49xXf5xX9xXdxX63xX9xXbxXaxX63xX3exXaxX9xXbxX41xX2cxXaxX9xX6fxXcfxXd0xX2cxX9xX6fxXcfxX18xX9xX46xX18xX9x14195xX391xXaxX24xX17x16328xX119xX9xX5xX46xX24xX3exX49xX9xX2fxX140xX9xX3exX63xX26xX9xX2cxX5cxX9xXbxXaxX57xX9xX391xX57xX9xX6fxXeaxX3exX68xX9xX4xX18xX3exX9xX408xX111xX2cxXf5xX9xX327x15348xX9x184efxX3exXaxXf5xX9xX4x11e4dxXcxX9x11c19xX71xX26xX122xX3exXf5xX9xX5xXaxX30dxX2cxXaxX9xX8dxX63xX119xX119xX119xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX62xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX2fxX140xX9xXdxX35xX3dxX71xX9xXbxXaxX140xX3exX49xX9xX391xX122xX9xX2cxXbexX18xX9xX4xXaxX35xX9xX2cxX174xX2cxX9xXbxX46xX47xX3exX49xX9xXbxX46xX3dexXbxX9xX166xX63xX9xX23xX530xX24xX9xX166xX3dxX9xXbxXaxXd8xX2cxX9xX166xX57bxXbxX9xX8dxX63xX9xX5xXcaxX3exXaxXf5xX9xXaxX35xX3dxX3exX9xX3exX18xX26xXf5xX9xX2cxX70xX26xX9xX2cxX18xXcxX9xX6fxX18xX3exX49xX9xXbxX35xXeaxX33xX9xXbxX174xX2cxX9xXcxX10exX9xX46xX111xX3exX49xX9xX3exXaxX18xX3exXaxX9xX166xX99xX9xX615xX71xX26xX9xXcxXb2xXf5xX9xXbxX488xX3exX49xX9xX19xX35xX3dxX3exX9xXbxX41xX2cxXaxX9xXaxX35xX3dxX3exX9xX2cxX5cxX9xXbxX46xX122xX3exX9xXbxX24xX63xX3exX9xXbxXc2xX3exXaxX9xXdxX63xX9xXaxX2a4xX3exX9xX14axX119xXe1xX11axXe0xX9xXaxX18xX9xX61xXbxXddxX3exX49xX9xXe3xX11bxXf5xX1e7x16526xX9xX2fxX24xX9xX166xX384xX35xX9xX2cxX71xX140xX35xX9xX3exXddxXcxX9xXe0xXe1xX2axX11bxX67xX119xX9xX2xX24xX9xX6fxX18xX3exX49xX9xX33xXaxX51xXbxX9xXbxX46xX35xX57xX3exX9xXc89xX3exX5cxX3exX49xXc8exX9xX3exX122xX3exX9xX10exX9xXaxX55dxX71xX9xXaxXeaxXbxX9xX2cxX51xX2cxX9xX6fxX333xX18xX9xX33xXaxXcfxX2a4xX3exX49xX9xX6fxX158xX9xXd3xXcbfxX26xX9xX46xX18xX9xXbxXe7xX3exXaxX9xXbxX46xX30dxX3exX49xX9xX2cxX70xX26xX9xX2cxX18xXcxX9xXc89xXbxXa3xX3exX9xX2cxXb2xX3exX49xXc8exX9xX6fxXa3xXbxX9xXdxX70xXcxX9xX3exX49xXaxX35xX3dxX33xX119xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX62xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXd3xXbxX1a4xX18xXdxX35xX49xX3exX68xX9xX2cxX17xX3exXbxX17xX46xX1b2xX32xXexX0xX35xXcxX49xX9xX2fxX46xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX68xX1cxX1cxX35xX119xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX119xX166xX3exX1cxX3exX17xX1d7xX2fxX1cxX2axX1dbxX2axX14axX1cxX2axX11axXe3xX19xXe3xX2axX128xXe0xX1e7xX128xXe3xXbxXe0xX11axX11axXdxX11axX119xX1f2xX33xX49xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1d7xX35xX19xXbxXaxX68xX11bxXe1xXe1xX33xXd3xX1b2xXaxX17xX35xX49xXaxXbxX68xXe3xXe1xXe1xX33xXd3xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX35xX17xX3exX9xXbxX35xX2cxXaxX9xXbxX46xX24xX3exX49xX9xX2cxX18xXcxX9xX33xXaxX18xXbxX9xXbxX46xX35xX17xX3exX9xX3exX24xX3exX49xX9xX23xX18xX35xX9xX2axX9xX49xX18xX33xX9xX19xX18xX71xX9xXbxX46xX24xX3exX49xX9xX19xX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXd3xXbxX1a4xX18xXdxX35xX49xX3exX68xX9xX2cxX17xX3exXbxX17xX46xX1b2xX32xXexX2aexX63xX24xX9xX6fxX55dxX71xX9xXcxX351xX18xX9xX3exX82cxX3exX49xX9xX3exX5cxX3exX49xXf5xX9xX3exX49xXcfxX29bxX35xX9xX19xX70xX3exX9xX926xX2a4xX3exX9xX5xXaxXbexX26xX9xX61xX8dxXcfxX2a4xX3exX49xX9xX926xX2a4xX3exX67xX9xXbxXa3xX33xX9xX49xX140xX2cxX9xX6fxX57xX9xX49xX35xX3c5xX9xX6fxX111xX9xXcbfxXcxX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX18xXcxX9xXcxX384xX35xX9xXbxX46xX47xX3exX49xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX62xX24xX19xX26xX32xXexX98xXeaxX3exX9xXbxXaxX29bxX35xX9xX6fxX35xX57xXcxX9xXaxX35xX3dxX3exX9xXbxX30dxX35xXf5xX9xXbxX24xX63xX3exX9xXbxXc2xX3exXaxX9xX6fxX158xX9xX2cxX5cxX9xXaxX2a4xX3exX9xX11axX119xX1dbxXe1xXe1xX9xXaxX18xX9xX2cxX18xXcxX9xX6fxXcfxXd0xX2cxX9xXbxX46xX47xX3exX49xX9xXbxX46xX122xX3exX9xX6fxXa3xXbxX9xXdxX70xXcxX9xX3exX49xXaxX35xX3dxX33xXf5xX9xXbxX46xX24xX3exX49xX9xX6fxX5cxX9xX2aexX2afxX9xX2b1xX71xX18xX3exX49xX9xX2cxX5cxX9xXe0xX119xX2axX1dbxX11bxX9xXaxX18xXf5xX9xX8dxXcfxX2a4xX3exX49xX9xX926xX2a4xX3exX9xX14axX1e7xX1dbxX9xXaxX18xXf5xX9xX8dxXcfxX2a4xX3exX49xX9xX327xXaxX122xX9xXe3xXe1xX1dbxX9xXaxX18xX119xX119xX119xX9xX4xX24xX3exX9xX2fxX140xX9xX3exX63xX26xX9xX2fxX106xX9xXbxX35xXeaxX33xX9xXbxX174xX2cxX9xXbxXddxX3exX49xX9xX3exXaxX18xX3exXaxX9xXbxX46xX24xX3exX49xX9xXbxXaxX29bxX35xX9xX49xX35xX18xX3exX9xXbxX384xX35xX9xX166xXe7xX9xX2cxX51xX2cxX9xX6fxX333xX18xX9xX33xXaxXcfxX2a4xX3exX49xX9xX391xXaxXb2xX3exX49xX9xX391xX35xX57xXcxX9xX2fxX24xX51xXbxX9xX6fxXcfxXd0xX2cxX9xXbxXe7xX3exXaxX9xXaxXe7xX3exXaxX9xX33xXaxX51xXbxX9xXbxX46xX35xX57xX3exX9xX2cxX70xX26xX9xX2cxX18xXcxX119xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX62xX24xX19xX26xX32xXexX98xX70xX26xX9xXdxX63xX9xXbxXaxXd8xX2cxX9xXbxX46xX30dxX3exX49xX9xX6fxX51xX3exX49xX9xX23xX51xX24xX9xX6fxX111xX3exX49xX9xX23xX10exX35xX9xX2cxX70xX26xX9xX2cxX18xXcxX9xX2fxX35xX3exXaxX9xXbxX46xXcfxX10exX3exX49xXf5xX9xX33xXaxX51xXbxX9xXbxX46xX35xX57xX3exX9xX166xX63xX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX35xX3dxX71xX9xX615xX71xX530xX9xX391xX35xX3exXaxX9xXbxXeaxX9xXbxX140xXbxX9xX3exXaxXa3xXbxX9xX10exX9xX3exXaxX3c5xX3exX49xX9xX166xX351xX3exX49xX9xX6fxX47xX35xX9xX2cxX5cxX9xX6fxX111xX9xX19xX140xX2cxX9xXbxX116xX9xX11axX1a4xX1dbx151f2xX119xX9xX3c3xXeaxX71xX9xXaxX111xX35xX9xXbxX174xX9xX6fxXbexX9xX6fxX35xX99xX71xX9xX391xX35xX3dxX3exX9xXbxXaxX488xX9xX3exXaxXcfxX5e8xX3exX49xXf5xX9xX391xXaxX41xX9xXaxX57bxX71xXf5xX9xX3exX49xX71xX47xX3exX9xX3exXcfxX384xX2cxX9xXbxXaxXe7xX9xX2cxX2afxX3exX49xX9xX391xXaxXb2xX3exX49xX9xX6fxXcfxXd0xX2cxX9xXbxX46xX47xX3exX49xX9xX10exX9xX3exXaxX3c5xX3exX49xX9xX6fxX111xX9xX19xX140xX2cxX9xXdxX384xX3exX9xXaxX2a4xX3exX9xXe0xXe1xX1160xX119xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX62xX24xX19xX26xX32xXexX5xX71xX26xX9xX3exXaxX35xX122xX3exXf5xX9xX6fxX18xX9xX33xXaxX55dxX3exX9xX6fxXa3xXbxX9xXdxX70xXcxX9xX3exX49xXaxX35xX3dxX33xX9xX6fxXcfxXd0xX2cxX9xX2cxXaxX71xX26xX57xX3exX9xX2fxX18xX3exX49xX9xXbxX46xX47xX3exX49xX9xX2cxX18xXcxX9xX6fxX99xX71xX9xXcxX18xX3exX49xX9xXbxX41xX3exXaxX9xXbxXd8xX9xX33xXaxX51xXbxXf5xX9xX2cxXaxXcfxX18xX9xX6fxXcfxXd0xX2cxX9xX391xX35xX57xXcxX9xXbxX46xX18xX9xX2cxXaxXa3xXbxX9xX6fxXa3xXbxX9xX2cxX5cxX9xX33xXaxX351xX9xXaxXd0xX33xX9xX166xX384xX35xX9xX2cxX70xX26xX9xX2cxX18xXcxX9xXaxX18xX26xX9xX391xXaxXb2xX3exX49xXf5xX9xX3exX49xX71xX47xX3exX9xX3exXcfxX384xX2cxX9xXaxX30dxX3exX9xX2cxXaxXeaxXf5xX9xX6fxX35xX9xXdxX30dxX35xX9xX391xXaxX5cxX9xX391xXaxXddxX3exXf5xX9xX2cxXaxX35xX9xX33xXaxX41xX9xX2fxX530xX3exX9xXd3xX71xXa3xXbxX9xXdxX384xX3exX119xX119xX119xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXcb9xX71xXbxXaxX24xX46xX32xXexX7xXaxXcfxX2a4xX3exX49xX9xX5xXaxX530xX24xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Phương Thảo